Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020

Θα επιθυμούσαμε τη συμμετοχή σας στη δημιουργία της καινούργιας στήλης του ιστολογίου μας

  Το ιστολόγιο "Περίβλεπτος" θα δημιουργήσει μια καινούργια στήλη η οποία θα ονομάζεται

"Πνευματικό Αποθετήριο"

και θα περιλαμβάνει προσωπικές εμπειρίες από τη ζωή των χριστιανών,

προς ωφέλεια όλων. 

  Όσοι λοιπόν επιθυμούν θα μπορούν να μας στέλνουν τις ιστορίες αυτές

 

στο email :perivleptos.fl@gmail.com.

 

Σας ευχαριστούμε 

 

Τὸ Βρέφος, 28, ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΊΤΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, Αρχιμανδρίτου Σεβαστιανού Δ.Τοπάλη

                                     


Διαβάζουμε στὸ Γεροντικὸ πὼς ἕνας ἱερέας πολὺ ἐνάρετος, ὁ Πελάγιος, πολεμήθηκε πολὺ σκληρὰ ἀπὸ τὸν πειρασμὸ τῆς ὀλιγοπιστίας. Ὁ λογισμὸς τοῦ ἔλεγε «πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ γίνεται τὸ ψωμὶ Σῶμα Χριστοῦ καὶ τὸ κρασὶ Αἷμα Χριστοῦ στὴ Θεία Λειτουργία;». Ἀπ’ τοὺς λογισμοὺς αὐτοὺς ἔπεφτε σὲ μεγάλη θλίψη. Προσευχήθηκε στὴν Παναγία καὶ τὴν παρακάλεσε νὰ τὸν πληροφορήσει σχετικά.

Κάποια μέρα, λοιπόν, ἐνῶ λειτουργοῦσε, ὅταν ἔφτασε στὸ «Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας Ἀχράντου...», ἐξαφανίστηκε ἀπὸ τὸ δισκάριο ὁ ἅγιος Ἄρτος. Ἐρεύνησε ὁ Πελάγιος τριγύρω, ἀλλὰ δὲν Τὸν βρῆκε. 

– Παναγία μου, φώναξε τρομαγμένος, γνωρίζω ὅτιγιὰ τὴν ὀλιγοπιστία καὶ τὴν ἀμφιβολία μου μὲ σι χάθηκε ὁ Χριστὸς κι ἔφυγε ἀπὸ μπροστά μου, γιὰ νὰ μὴν κοινωνήσω, ὁ ἀνάξιος. Ἐσὺ ὅμως παρακάλεσέ Τον νὰ μὲ συγχωρήσει! 

Βλέπει τότε μπροστὰ στὴν Ἁγία Τράπεζα τὴν ὑπερένδοξη Βασίλισσα μὲ τὸ Θεῖο Βρέφος στὴν ἀγκα λιά της νὰ τοῦ λέει: 

– Αὐτὸ τὸ Βρέφος εἶναι ὁ Ποιητὴς τῆς οἰκουμένης,ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος. Αὐτὸς πέθανε στὸ Σταυρὸ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου καὶ ἀναστήθηκε. Αὐτὸς καὶ καθημερινὰ συγκαταβαίνει μὲ θαυμαστὸ τρόπο στὸ σχῆμα τοῦ ψωμιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ, γιὰ τὴν πολλὴ ἀγάπη Του στοὺς ἀνθρώπους, καὶ προσφέρεται σ’ αὐτοὺς γιὰ τὸν ἁγιασμὸ τῆς ψυχῆς τους. Ψηλάφησέ Τον, λοιπόν, κι ἐρεύνησε ἄφοβα, γιὰ νὰ διαπιστώσεις ὅτι πρόκειται γιὰ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι εἶναι σῶμα πραγματικὸ μὲ σάρκα καὶ αἷμα, καθὼς Τὸν γέννησα. Ἔτσι ἀκριβῶς γίνονται ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος ὅταν λειτουργεῖς. Ἐπειδὴ ὅμως, ἡ ἀνθρωπίνη φύση δὲν μπορεῖ νὰ φάει σάρκα ὠμὴ καὶ νὰ πιεῖ αἷμα, γι’ αὐτὸ μὲ πάνσοφο τρόπο ὁ Παντοδύναμος προσφέρεται μὲ τὴ μορφὴ τοῦ ψωμιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ, ὥστε νὰ μπορεῖ ὁ καθένας νὰ Τὸν μεταλαμβάνει μὲ λαχτάρα καὶ πόθο. Κοινώνησε, λοιπόν, κι ἐσὺ μὲ εὐλάβεια καὶ πίστη, γιατὶ ὅποιος Τὸν παίρνει μέσα του ἄξια, γίνεται μέτοχος τῆς θείας δόξας Του. Μ’ αὐτὰ τὰ λόγια ἡ Δέσποινα ἀπέθεσε τὸ Βρέφος στὴν Ἁγία Τράπεζα, κι ἀφοῦ Τὸ προσκύνησε ταπεινά, ἔγινε ἄφαντη. 

«Πολλοὶ εἰσὶ κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί» Λκ 14,16-24. Δημητρίου Π. Ρίζου Δρ. Θεολογίας

 


Εἶπε ὁ Κύριος τὴν παραβολή˙ Ἕνας ἄνθρωπος ἔστρωσε μεγάλο δεῖπνο καὶ κάλεσε πολλούς. Καὶ ἔστειλε τὸν δοῦλο του τὴν ὥρα τοῦ δείπνου νὰ πῆ στοὺς καλεσμένους˙ Μπορεῖτε νὰ ρθῆτε, διότι ὅλα εἶναι ἕτοιμα. Καὶ ἄρχισαν ὅλοι νὰ ἀποποιοῦνται τὴν πρόσκλησι. Κάποιος εἶπε˙ Ἀγόρασα χωράφι καὶ πρέπει νὰ βγῶ καὶ νὰ τὸ δῶ, γι’ αὐτὸ σὲ παρακαλῶ μὴ μὲ περιμένης. Καὶ ἄλλος εἶπε˙ Ἀγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια καὶ πηγαίνω νὰ τὰ δοκιμάσω. Σὲ παρακαλῶ μὴ μὲ περιμένης. Καὶ ἄλλος εἶπε˙ Παντρεύθηκα καὶ γι’ αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ ἔρθω. Γύρισε ὁ δοῦλος καὶ τὰ ἀνήγγειλε ὅλα στὸν κύριό του. Ὀργισμένος τότε ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε στὸν δοῦλο τοῦ˙ Βγὲς γρήγορα στὶς πλατεῖες καὶ στὰ σοκάκια τῆς πόλεως καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τοὺς τυφλοὺς φέρε τους ἐδῶ. Καὶ ὁ δοῦλος εἶπε˙ Κύριε ἔγινε ὅπως διέταξες, ὅμως ὑπάρχει ἀκόμα ἄδειος χῶρος. Ὁ Κύριος τὸν διέταξε˙ Βγὲς στοὺς δρόμους καὶ τοὺς φράκτες καὶ ἀνάγκασέ τους νὰ ἔρθουν, ὥσπου νὰ γεμίση τὸ σπίτι μου. Διότι σᾶς λέγω ὅτι, κανένας ἀπὸ ἐκείνους τοὺς ἄνδρες ποὺ κάλεσα δὲν θὰ δοκιμάση τὸ δεῖπνο μου. Διότι πολλοὶ εἶναι οἱ κλητοί, ἀλλὰ λίγοι οἱ ἐκλεκτοί.

Ἑρμηνεία στὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς ΙΑ΄ Λουκά (Προπατόρων) ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''Σταγόνες ἀπὸ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν''

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ)

Λουκ. 14, 16-24, Ματθ. 22, 14


ΖΕΥΓΗ ΒΟΩΝ ΠΕΝΤΕ

«Καὶ ἕτερος εἶπε˙ Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα

πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά»

(Λουκ. 14, 19)

ΤΩΡΑ, ἀγαπητοί μου, ποὺ ἔρχεται ἡ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων, ὡρίσθηκε νὰ διαβάζεται τὴ σημερινὴ Κυριακὴ μιὰ περικοπὴ ἀπὸ τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, ποὺ εἶνε σχετικὴ μὲ τὴ θεία Κοινωνία. Ἡ περικοπὴ αὐτὴ εἶνε ἡ παραβολὴ τοῦ μεγάλου δείπνου.

Ἕνας εὐγενὴς καὶ πλούσιος ἄνθρωπος, λέει ἡ παραβολή, ἑτοίμασε τραπέζι. Στὸ τραπέζι ὑπῆρχε ὅ,τι ἐκλεκτὸ σὲ φαγητὸ καὶ πιοτό. Στὸ τραπέζι αὐτὸ κάλεσε πολλούς. Τοὺς κάλεσε διὰ μέσου τοῦ δούλου του. Θὰ περίμενε κανεὶς τὴν πρόσκλησι τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ νὰ τὴ δεχτοῦν ὅλοι καὶ μὲ προθυμία νὰ πᾶνε στὸ συμπόσιο. Ἀλλὰ περίεργο! Ἀπʼ αὐτοὺς ποὺ καλέστηκαν κανείς τους δὲν δέχτηκε. Προέβαλαν διάφορες προφάσεις. Ὁ ἕνας εἶπε, ἀγόρασα χωράφι καὶ πρέπει νὰ πάω νὰ τὸ δῶ. Ὁ δεύτερος εἶπε, ἀγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια καὶ πρέπει νὰ πάω νὰ τὰ δοκιμάσω. Καὶ ὁ τρίτος, νιόπαντρος, εἶπε, ἔχω γυναῖκα... Ὁ εὐγενὴς καὶ πλούσιος ἄνθρωπος, ὅταν ἔμαθε ὅτι κανένας δὲν δέχτηκε τὴν πρόσκλησι, ώργίστηκε καὶ διέταξε τὸ δοῦλο του, νὰ πάη στοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖες καὶ ὅποιους κι ἄν συναντήση, φτωχούς, ἀναπήρους, τυφλούς, χωλούς, ὅλους γενικὰ νὰ τοὺς καλέση στὸ δεῖπνο.

* * *

Ἑρμηνεία στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς ΙA΄ Λουκά (Προπατόρων) ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ''

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ)

Κολ. 3, 4-11

 


Ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος

«.Ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν

ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ

καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον»

(Κολ. 3, 9-10)

 

ΣΤΗΝ ἀποστολικὴ περικοπή, ποὺ διαβάστηκε σήμερα σʼ ὅλους τοὺς ναοὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ ἀπόστολος Παῦλος μιλάει γιὰ δυὸ ἀνθρώπους˙ ὁ ἕνας εἶνε «ὁ παλαιός» (Κολ. 3, 9), ὁ ἄλλος εἶνε «ὁ νέος» (ἔ.ἀ. 3, 10). Ἔτσι τοὺς ὀνομάζει. Μέ ποιό, παρακαλῶ, ἀπʼ τοὺς δύο μοιάζουμε, μὲ τὸν παλαιὸ ἤ μὲ τὸ νέο; Ἀλλὰ πρὶν ἀπαντήσουμε στὸ ἐρώτημα αὐτὸ πρέπει νὰ δώσουμε κάποια ἑρμηνεία σʼ αὐτὲς τὶς δύο λέξεις ποὺ ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος.

«Παλαιὸς» - «νέος». Μή νομίσετε, ὅτι οἱ λέξεις αὐτὲς ἔχουν σχέσι μὲ τὴν ἡλικία. Μπορεῖ νὰ εἶνε ἔνας πολὺ ἡλικιωμένος, γέρος 80 ἤ 90 χρονῶν, κι ὅμως νὰ εἶνε νέος. Καὶ πάλι μπορεῖ ἕνας νὰ εἶνε νέος στὴν ἡλικία, πάνω σʼ ὅλη τὴν ἀκμὴ τῆς νεότητος, κι ὅμως νὰ εἶνε παλαιός. Τί εἶνε ἆραγε ἐκεῖνο ποὺ τὸν ἕνα ἄνθρωπο τὸν κάνει παλαιό, καὶ τὸν ἄλλο τὸν κάνει νέο;

Ο ἅγιος Σπυρίδωνας, ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος τῆς Κύπρου, ὁ θαυματουργός. Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Κ. Χατζηγιάγκου

 


Σήμερα γιορτάζει ἕνας μεγάλος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας, ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος τῆς Κύπρου, ὁ θαυματουργός. Τὸ λείψανό του βρίσκεται ἄφθαρτο (ἄλιωτο) στὴν Κέρκυρα, καὶ εἶναι αὐτὸ ἕνα ἀνεξήγητο φαινόμενο, ἕνα διαρκὲς θαῦμα ποὺ ζοῦμε στὴν Ἐκκλησία μας ἐδῶ καὶ 1700 χρόνια. Εὔχομαι νὰ πᾶτε κάποτε στὴν Κέρκυρα καὶ νὰ τὸ προσκυνήσετε. Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ θαύματα ποὺ ἔκανε ὁ ἅγιος Σπυρίδων ἦταν ὅτι ἔσωσε τὴν Κέρκυρα ἀπὸ μιὰ φοβερὴ καὶ θανατηφόρο ἀσθένεια. Τὸ 1630 μ.Χ. ξέσπασε στὸ νησὶ πανώλης (πανούκλα), ἡ ὁποία θέριζε καθημερινὰ δεκάδες ἢ καὶ ἑκατοντάδες ἀνθρώπους. Ἡ διοίκηση τοῦ νησιοῦ διέθεσε ἕνα τεράστιο ποσὸ γιὰ νὰ περιορίσει τὴν ἐξάπλωση τῆς νόσου. Κανένα ἀποτέλεσμα. Ἡ πόλη νεκρώθηκε. Οἱ δρόμοι ἄδειασαν. Μόνο κάρα κυκλοφοροῦσαν φορτωμένα μὲ πτώματα, γιὰ νὰ τὰ μεταφέρουν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη καὶ νὰ τὰ θάψουν σὲ ὁμαδικοὺς τάφους.

Κάποια μέρα ὁ πιστὸς λαὸς μέσα στὸν πόνο καὶ στὴν ἀπόγνωσή του, καὶ παρὰ τὶς συστάσεις τῶν γιατρῶν νὰ ἀποφεύγει τὸν συνωστισμό, τρέχει καὶ κατακλύζει τὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνα καὶ μὲ συντριβὴ καρδιᾶς καὶ δάκρυα ζητᾶ τὴ βοήθειά του.

-Ἅγιε, λυπήσου μας, φωνάζουν μικροὶ καὶ μεγάλοι. Ἅγιε, σῶσε μας.

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΖΑΪΜΗΣ-ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ, του Δημητρίου Π. Ρίζου Δρ. Θεολογίας

 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΖΑΪΜΗΣ

 Ο Ασημάκης Ζαΐμης, την παραμονή της λήψεως αποφάσεως για την κήρυξη της Εθνεγερσίας, είπε στους συγκεντρωμένους στην Αγία Λαύρα:

 «Δὲν μένει ἄλλο παρὰ ἠ ἄμεσος κήρυξις τῆς Ἐπαναστάσεως. Δὲν μᾶς χωρίζει πλέον καμμία διαφωνία. Ἂς ἀναπαυθῶμεν ἀπόψε καὶ αὔριον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ἀφοῦ μεταλάβωμεν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἂς προσευχηθῶμεν ὅλοι, κατὰ τὴν Δοξολογίαν εἰς τὸν ἅγιον Ἀλέξιον καὶ τὴν Παναγίαν, νὰ μᾶς βοηθήσουν εἰς τὸν ἄνισον ἀγώνα, εἰς τὸν ὁποῖον ἀποδυόμεθα. Αὔριον τὴν αὐτὴν ὥραν νὰ συναντηθῶμεν ἐνταῦθα, διὰ νὰ κανονίσωμεν τὰ τοῦ Ἀγῶνος».

 

Παπά μου μην κρεμάσεις το πετραχήλι σου! του Σωτήρη Μ. Τζούμα

 


Υπήρχε στα παιδικά μας χρόνια ένα τραγούδι αφιερωμένο στον ιερέα, όπου σε κάποιους στίχους έλεγε:

Προχωρείς κι οδηγείς διψασμένες ψυχές
στη δροσιά της πηγής της αιώνιας
και ξεχύνουν του ράσου σου οι μαύρες πτυχές
ηλιαχτίδες χαράς και συμπόνιας.

Με τρεμάμενο χέρι και ψυχή καθαρή
της θυσίας σαν δίνεις τα δώρα,
παρακάλα, Λευίτη, να φέρει η αυγή
τη δικιά μας ανάσταση τώρα.

 Το ‘να χέρι στον άνθρωπο δίνεις εσύ,
το Σταυρό σου σηκώνεις με τ’ άλλο.
Και μεθάς απ’ το θείο της πίστης κρασί
κι αναβρύζεις το ύδωρ το λάλο.

Έτσι βλέπαμε τον ιερέα, μικρά παιδιά τότε, στην εκκλησιά. Κι έτσι θυμάμαι και όλους τους ιερείς των παιδικών μου χρόνων.Κι όταν αργότερα μεγαλώσαμε και μεγάλωσαν μαζί και τα προβλήματα κι είχαμε αποκούμπι το ράσο και το πετραχήλι κάποιου ιερέα, αναπολούσαμε με νοσταλγία αυτό το τραγουδάκι.

Απίστευτος εμπαιγμός: η κυβέρνηση συνεχίζει να κρατά την Εκκλησία «διασωληνωμένη»! του Ε. Ανδρώνη

 


Υπήρχε μια μικρή ελπίδα πως στις αποφάσεις για το άνοιγμα των εκκλησιών, θα επικρατούσε έστω μια υποψία κοινής λογικής για την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων.

Μάταια!

Η κυβέρνηση συνεχίζει να κρατά την εκκλησία στην εντατική και με αποφάσεις που ζέχνουν από υποκρισία και μικροκομματικά συμφέροντα, οδηγεί ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, στα όρια του!

Ο κ. Μητσοτάκης έβαλε λουκέτο στην χώρα από τις αρχές Νοεμβρίου και ζήτησε τότε από τους πολίτες να κάνουν αυτήν την θυσία «για να μπορέσουμε να κάνουμε Χριστούγεννα».

Δεν ξέρουμε πως αντιλαμβάνεται τα Χριστούγεννα ο Πρωθυπουργός και αν πιστεύει πως αυτή η μέρα έχει να κάνει μόνο με έλατα και χοντρούληδες «αγίους» της Coca Cola που μπαίνουν από τις καμινάδες, αλλά θα όφειλε να γνωρίζει πως το μοναδικό νόημα αυτής μεγάλης μέρας είναι ο εορτασμός της γέννησης του Χριστού ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και τίποτε άλλο.

Ο λαός έκανε τις θυσίες που του ζητήθηκαν. Η Εκκλησία έκανε την θυσία και την υπομονή που της ζητήθηκε, παρά την ελεεινή συμπεριφορά που έδειξε απέναντι της το κράτος, κατά την διάρκεια του πρώτου lockdown. Παρά τις ποινικές διώξεις, παρά τα άδικα μέτρα, παρά τις συλλήψεις και τα πρόστιμα, παρά την στοχοποίηση και το επικοινωνιακό λιντσάρισμα κληρικών και λαϊκών από τα μεγάλα ΜΜΕ, που ουσιαστικά αποτελούν θιασώτες της κυβερνητικής πολιτικής.

Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

Οι Κερκυραίοι τότε και τώρα...

  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κ.Κ ΝΕΚΤΑΡΙΟΝ,

ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗΤελικά δεν νίκησα τον πειρασμό του να γράψω συγκρίνοντας το τότε και τώρα σχετικώς με την 
εορτή του εν Αγίοις Πατρός ημών Σπυρίδωνος, επισκόπου Τριμυθούντος, πολιούχου Κερκύρας. 

«Μεγαλύνομέν Σε Ἱεράρχα Χριστοῦ, Τριμυθοῦντος ὤ Σπυρίδων τό καύχημα καί Κερκύρας 
ἀντιλήπτορα θερμόν».

«Σῶμα σου κατέχει, ὡς θησαυρόν καί πλοῦτον, ἡ Κερκυραίων πόλις».

Η μεγαλύτερη εύνοια του Θεού προς το νησί των Φαιάκων (Κέρκυρα) είναι εκτός των άλλων η 
άφιξις και διαμονή των δύο πανιέρων λειψάνων των τε Αγίων Σπυρίδωνος Τριμυθούντος καί 
Θεοδώρας της Αυγούστης. Η παρουσία των ευλογία και χάρις, παρηγοριά και αστείρευτος πηγή
 ιαμάτων και ευεργεσιών διά τον τόπον, άμα δε ενίσχυσις και προφυλακή, δίκην τείχους, της 
αμωμήτου ορθοδόξου πίστεώς μας, εκ των γειτονευόντων αιρέσεων και των εξ αυτών επιδράσεων...

«Φυλάξτε τά συνήθεια μας, γιορτάστε ὅπως οἱ πατεράδες σας, καί μή ξεγελιώσαστε μέ τά ξένα κι ἄνοστα φράγκικα πυροτεχνήματα»

Τοῦ Φώτη Κόντογλου

Τά Χριστούγεννα, τά Φῶτα, ἡ Πρωτοχρονιά, κ’ ἄλλες μεγάλες γιορτές, γιά πολλούς ἀνθρώπους δέν εἶναι καθόλου γιορτές καί χαρούμενες μέρες, ἀλλά μέρες πού φέρνουνε θλίψη καί δοκιμασία. Δοκιμάζονται οἱ ψυχές ἐκεινῶν πού δέν εἶναι σέ θέση νά χαροῦνε, σέ καιρό πού οἱ ἄλλοι χαίρουνται. Παρεκτός ἀπό τούς ἀνθρώπους πού εἶναι πικραμένοι ἀπό τίς συμφορές τῆς ζωῆς, τούς χαροκαμένους, τούς ἄρρωστους, οἱ περισσότεροι πικραμένοι εἶναι ἐκεῖνοι πού τούς στενεύει ἡ ἀνάγκη νά γίνουνε τοῦτες τίς χαρμόσυνες μέρες ζητιάνοι, διακονιαρέοι. Πολλοί ἀπ’ αὐτούς μπορεῖ νά μή δίνουνε σημασία στή δική τους εὐτυχία, μά γίνουνται ζητιάνοι γιά νά δώσουνε λίγη χαρά στά παιδιά τους καί στ’ ἄλλα πρόσωπα πού κρέμουνται ἀπ’ αὐτούς. Οἱ τέτοιοι κρυφοκλαῖνε ἀπό τό παράπονό τους, κι’ αὐτοί εἶναι οἱ πιό μεγάλοι μάρτυρες, πού καταπίνουνε τήν πίκρα τους μέρα νύχτα, σάν τό πικροβότανο.

Τοῦτο εἶναι ἐξομολόγηση 27, ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, Αρχιμανδρίτου Σεβαστιανού Δ. Τοπάλη

 
O

βασιλιὰς Δαβίδ, μετὰ τὴν μετάνοιά του καὶ τὸ πένθος του γιὰ τὴν ἁμαρτία, ἐξομολογήθηκε στὸν προφήτη Νάθαν καὶ ὁμολόγησε τὶς ἁμαρτίες του. Ὅμως, γιὰ τὸν Θεὸ δὲν τελείωσε ἐδῶ ἡ μετάνοιά του. Μετὰ ἀπὸ καιρὸ βρίσκεται σὲ δύσκολη θέση μὲ τὸ παιδί του, τὸν Ἀβεσαλώμ, ὁ ὁποῖος ἐπαναστατεῖ καὶ τὸν ἐκδιώκει ἀπὸ τὸ παλάτι. Ὁ Δαβὶδ ἀποσύρεται οἰκειοθελῶς, δὲν θέλει νὰ πολεμήσει μὲ τὸν γιό του καὶ στὸν δρόμο ποὺ φεύγει θλιμμένος καὶ ταπεινωμένος, ὁ Σεμεί, ἕνας ἄνθρωπος ποὺ εὐεργετήθηκε πολὺ ἀπ’ αὐτὸν στέκεται στὸ ἀπέναντι ὕψωμα, τὸν βρίζει καὶ τὸν πετροβολᾶ μὲ τὸν χειρότερο τρόπο. Δὲν τοῦ ἔφτανε ἡ πικρία του, ἔρχεται καὶ ὁ εὐεργετημένος νὰ τὸν πολεμήσει τὴν ὥρα αὐτή. Ὁ Δαβὶδ ἀπαγορεύει στὸν στρατηγό του νὰ πάει νὰ τὸν τιμωρήσει. Ἐκείνη τὴν ὥρα ἡ καρδιά του ζεῖ τὴν μετάνοιά του καὶ νιώθει ὅτι μὲ τὴν ταπείνωση τῆς κατακραυγῆς αὐτῆς ὁλοκληρώνει τὴν ἐξομολόγησή του, ὁλοκληρώνει τὴν μετάνοιά του. Περίμενε καιρό, γιὰ νὰ ἐξιλεωθεῖ γιὰ τὶς ἁμαρτίες του, ποὺ ἦταν ἡ μοιχεία καὶ ὁ φόνος. Πέφτει καταγῆς ταπεινωμένος καὶ συντετριμμένος καὶ προσεύχεται μὲ τὸν 142 ψαλμὸ «Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου». Χύνει τὴν καρδία του μὲ πολὺ πόνο στὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀποθέτει σ’ Αὐτόν, γιὰ νὰ βρεῖ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν δύναμή του. Εἶναι ὁ ψαλμὸς ποὺ περιέχει τὸ μεγαλεῖο τῆς καρδιᾶς του, τῆς ταπεινῆς καρδιᾶς ἑνὸς μετανοημένου ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου. Ἔπεσε σὲ μεγάλες ἁμαρτίες, ἔκλαψε γιὰ τὴν μοιχεία του καὶ τὸ φόνο, τὰ ὁμολόγησε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἔγραψε τὸν 50ό ψαλμὸ κι ἄλλους ἕξι ψαλμοὺς τῆς μετανοίας, ἑπτὰ ὅλοι στὸν ἀριθμό, ὅμως δὲν ἦταν ὁλοκληρωμένη ἡ μετάνοιά του μέχρι ἐδῶ. Ἐκεῖ ποὺ πραγματικὰ ἔνιωσε νὰ ταπεινώνεται ἡ καρδιά του καὶ νὰ παίρνει τὴ χαρὰ τῆς μετανοίας καὶ τῆς λύτρωσης, ἦταν ὅταν ἐκείνη τὴν ὥρα εἶπε στοὺς ἄλλους νὰ ἀφήσουν τὸν Σεμεὶ νὰ τὸν καταριέται, γιατί ὁ Κύριος τὸν ἔβαλε γιὰ νὰ τοῦ συγχωρεθοῦν οἱ ἁμαρτίες.

Ψαλτηρίου θησαύρισμα...Ψαλμός 18ος

 1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.

2 (Μασ. 19) Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα.
2 (Μασ. 19) Οι ουρανοί με την αρμονίαν και το κάλλος των διηγούνται εις κάθε άνθρωπον την δόξαν και την σοφίαν του Θεού. Ο ουρανός, που σαν στερεός θόλος περιβάλλει την γην, διακηρύττει, ότι είναι έργον του παντοδυνάμου και πανσόφου δημιουργού.
3 ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα, καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν.
3 Καθε ημέρα βροντοφωνεί εις την επομένην ημέραν και κάθε νυξ αναγγέλλει εις την άλλην νύκτα την γνώσιν δια την ύπαρξιν του απειροτελείου Δημιουργού.
4 οὐκ εἰσὶ λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι, ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν·

«Με την εγκύκλιο δε φαίνεται να παρανομεί ο Μητροπολίτης Μόρφου»

 


Δε φαίνεται να διαπράττει αδικήματα μέσω της εγκυκλίου του ο Μητροπολίτης Μόρφου σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας. 

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως η Αστυνομία μετά από επικοινωνία με τον Γενικό Εισαγγελέα αυτός συμφώνησε με την άποψη ότι δε φαίνεται να διαπράττεται οποιοδήποτε αδίκημα. 

Πηγή: 


Tο νέο βιβλίο του π. Θεμιστοκλή ΧριστοδούλουΕυάρεστη στον Θεό είναι η αγωνία μας,  για το πότε θα μας  επιτραπεί η άνευ όρων πρόσβαση στους Ιερούς  Ναούς και τα Μοναστήρια, μετά τους κυβερνητικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί, εξ αιτίας της πανδημικής νόσου του κορονοϊού ( Covid - 19 ).

Με ποιο πνεύμα όμως πορευόμαστε μέσα στην εκκλησία, και ποια η απήχηση των λόγων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στην ζωή μας;

Το νέο βιβλίο του  Αιδεσιμολογιωτάτου  Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεμιστοκλή  Χριστοδούλου, Δρ. Θεολογίας, συγγραφέως & προϊσταμένου του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών - Αθηνών, με τίτλο : " Για ένα ορθόδοξο εκκλησιαστικό και λειτουργικό ήθος " απαντά, σε αυτούς τους δύο πολύ σοβαρούς προβληματισμούς...Κείμενο - Φωτογραφίες:  Σπύρος  Θεοδ.  Κουτσοχρήστος

Εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ι.Ν Αγίου Σπυρίδωνα Αχλάδας.Κεκλεισμένων των θυρών φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις,λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ωστόσο το εκκλησιαστικό Συμβούλιο θα δώσει την ευκαιρία στους πιστούς να παρακολουθήσουν σε Ζωντανή (Live) μετάδοση τις ακολουθίες διαδικτυακά στην σελίδα του Ι.Ν Αγίου Σπυριδων Αχλαδας στο Facebook στον παρακάτω σύνδεσμο.
⬇️⬇️⬇️

Το πρόγραμμα των ακολουθιών και των διαδικτυακών μεταδόσεων εχει ως εξής
Παρασκευή 11/12 18:00 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και αρτοκλασία.

Σάββατο 12/12 7:30 Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.


Με τιμή το εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Θέλω να φωνάξω Δέσποτα!, του Νικολάου Ταμουρίδη Αντιστράτηγου (ε.α) - Επίτιμου Α' Υπαρχηγού ΓΕΣ

 


«Η σιωπή είναι χρυσός» έμαθα! Πόσο σοφό όμως είναι αυτό όταν το ψέμα προσπαθεί να επιβληθεί της αλήθειας και να ανατρέψει την ηθική τάξη; Γιατί είπε ο Μέγας Βασίλειος «το σιωπάν δοκεί συναινείν»; Γιατί έγραψε ο μεγάλος Αλεξανδρινός ποιητής Κ. Καβάφης: «Η σιγή είναι βαρεία νόσος, σκιά και νυξ! Ο λόγος είναι αλήθεια, ζωή, αθανασία»;   

Λαλήσωμεν λοιπόν, αφού «ομοίωμα επλάσθημεν του Λόγου, αφού λαλεί εντός μας η θεία σκέψη, της ψυχής η άυλος ομιλία»!

Σεβόμενος το τιμημένο ράσο, που στάθηκε πάντοτε ψηλά στις επάλξεις του Έθνους και της Ορθοδοξίας, απευθύνω ανοικτή κραυγή αγωνίας προς τον ανώνυμο Επίσκοπο της πατρίδας μας:

Θέλω να φωνάξω Δέσποτα!

-Η Ελλάδα μας βρίσκεται σε τραγική κατάσταση, όμοια της οποίας δεν ξέρω αν υπήρχε ποτέ στην νεότερη ιστορία της.

-Η Ορθοδοξία και η Ελλαδική Εκκλησία βρίσκονται ουσιαστικά υπό διωγμό, τέτοιο, που ούτε σε εποχές ξενοκρατίας δεν είδαμε.

-Η Ιεραρχία της Εκκλησίας μας δέχεται αδιαμαρτύρητα τις συνεχείς επιθέσεις με αποτέλεσμα ο πιστός λαός να βρίσκεται σε απόγνωση.

Θέλω να φωνάξω Δέσποτα!

Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ, πᾶσα ἡ γῆ· πολυέλεος τῶν Χριστουγέννων

 Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ, πᾶσα γῆ· 

πολυέλεος τῶν Χριστουγέννων (σὲ ἦχο α΄)

Πᾶσα ἡ γῆ, ἀλληλούια.

Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα γῆ· ἀλληλούια.                       

  (Ψαλμ. 65,1-3· 104,2)


Ψάλατε δὴ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. δότε δόξαν ἐν αἰνέσει αὐτοῦ·

 ἀλληλούια.

Διηγήσασθε πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, εἴπατε τῷ Θεῷ·

Ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου· ἀλληλούια

Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω γῆ·               

  (Ψαλμ. 95,11· 110,9)


λύτρωσιν ἀπέστειλε [Κύριος] τῷ λαοῦ αὐτοῦ· ἀλληλούια. Μήτηρ Σιών, ἐρεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἄνθρωπος ἐγενήθη ἐν αὐτῇ· ἀλληλούια.

(Ψαλμ. 86,15)


Κἀγὼ πρωτότοκον θήσομαι αὐτόν, ὑψηλὸν παρὰ τοῖς βασιλεῦσι τῆς γῆς,

(Ψαλμ. 88,28)


καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ πάντες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς· ἀλληλούια.

(Ψαλμ. 71,11)


[Ὅτι]  ἐπεσκέψατο  ἡμᾶς  ἀνατολὴ ἐξ ὕψους,                                 (Λουκ. 1,78)


ἐξανέτειλε φῶς τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ καθημένοις· ἀλληλούια.

(Ψαλμ. 111,4· Λουκ. 1,79)


Ἐκ γαστρὸς  πρὸ  ἑωσφόρου  ἐγέννησά  σε, ὤμοσε Κύριος        (Ψαλμ. 109,3-4)


καὶ οὐ μεταμεληθήσεται· ἀλληλούια.

Κύριος  ὄνομα  αὐτῷ,  καὶ  ἀγαλλιᾶσθε ἐνώπιον αὐτοῦ·          (Ψαλμ. 67,5)


ἐξομολόγησις  καὶ  μεγαλοπρέπεια  τὸ ἔργον αὐτοῦ,      (Ψαλμ. 110,3)


ἐκ Σιὼν εὐπρέπεια τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ· ἀλληλούια.(Ψαλμ. 49,2)


θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος,

ῥάβδος εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου· ἀλληλούια.

(Ψαλμ. 44,7)Ἐπικροτοῦμε τὴν ποιμαντικὴ εὐσυνειδησία τοῦ πανιερ. μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, ἡ ὁποία τὸν ἐνέπνευσε νὰ ζητήσῃ τὴν δημιουργία ὁμίλων προσευχῆς μὲ ἀνάγνωσι τοῦ ἱεροῦ Ψαλτηρίου ποὺ εἶνε διῃρημένο σὲ 20 καθίσματα
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020

Η Θεία Ευχαριστία: Σημείον αντιλεγόμενον πίστεως και απιστίας

 

Ηρακλής Ρεράκης, ομ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

Η Θεία Ευχαριστία: Σημείον αντιλεγόμενον πίστεως και απιστίας

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι στην πατρίδα μας η ορθόδοξη Θεολογία και η Επιστήμη δεν είχαν εχθρικές σχέσεις και προθέσεις μεταξύ τους, αλλά, αντίθετα,  βρίσκονταν σε μια αγαστή συνύπαρξη και συνεργασία, σχέση που κυριάρχησε, όχι μόνον κατά την περίοδο της ρωμιοσύνης αλλά και καθ’ όλη την περίοδο της νεοελληνικής Ιστορίας.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, κάποιοι Επιστήμονες, ακολουθώντας τόσο τον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό όσο και τον θετικισμό, που θεωρούσαν κέντρο του ανθρώπου τον ορθό λόγο και πολεμούσαν τη χριστιανική πίστη, πιστεύουν ότι η επιστήμη είναι ικανή να κατακτήσει τον κόσμο και να απαλλάξει τον άνθρωπο από τις «νηπιακές του παραστάσεις», δηλαδή τις θεολογικές του αντιλήψεις, με αποτέλεσμα να φτάνουν σε ακραίες θέσεις, αρνούμενοι ουσιαστικά την πίστη, ως υπάρχουσα πνευματική λειτουργία της ανθρώπινης οντότητας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (09.12.2020)

 Πρὸς τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Μητροπόλεως Μόρφου


Τέκνα ἐν Χριστῷ ἀγαπητά,
Χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ!

Θέμα: Τέλεση τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ Μυστηρίων στοὺς ναούς μας κατόπιν τῶν νέων μέτρων ποὺ ἐξήγγειλε ἡ Κυπριακὴ Κυβέρνηση γιὰ ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ

Μὲ ἀφορμὴ τὰ νέα περιοριστικὰ μέτρα, τὰ ὁποῖα ἐξήγγειλε σήμερα, 09.12.2020, ἡ Κυβέρνησή μας, ἕνεκα τῆς ἐπισήμανσης αὐξημένων κρουσμάτων τῆς μεταδοτικῆς ἀσθένειας τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ στὴν Κύπρο, καὶ τὰ ὁποῖα ὁμολογουμένως ἦταν ἀναμενόμενα, θὰ ἐπιθυμούσαμε νὰ σᾶς γνωστοποιήσουμε τὰ ἑξῆς, ἀναφορικὰ πρὸς τὸ ἀνωτέρω θέμα.

Ὅπως γράφει καὶ στὴ χθεσινὴ (ἡμερ. 08.12.2020) ἀνοικτὴ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Πρόεδρο καὶ τὰ μέλη τῆς Κυπριακῆς Κυβερνήσεως ὁ ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Ἐπιδημιολογίας καὶ Δημόσιας Ὑγείας στὸ Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου, δρ. Ἐλπιδοφόρος Σωτηριάδης, «Μετὰ ἀπὸ 8 μῆνες ἐμπειρίας ἀπὸ τὴν διασπορὰ τοῦ κορωνοϊοῦ στὸν πληθυσμὸ τῆς Κύπρου καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν λήψη δεκάδων διαφορετικῶν μέτρων ἐλέγχου, βρισκόμαστε περίπου στὸν ἴδιο σταθερὸ παρονομαστή. Βλέπουμε δηλαδὴ νὰ συνεχίζεται ἡ ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ στὸν πληθυσμό, ὅπως ἄλλωστε συμβαίνει σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Τὸ φαινόμενο δὲν εἶναι παράξενο, διότι οὐσιαστικὰ ὅποια μέτρα καὶ νὰ λάβουμε, ὁ κορωνοϊὸς θὰ συνεχίσει νὰ διασπείρεται στὸν πληθυσμό, ἰδιαίτερα τώρα τὸν χειμώνα, ποὺ οἱ καιρικὲς καὶ ἄλλες συνθῆκες εὐνοοῦν τὴν μετάδοσή του». Καί, αὐτὰ ποὺ σημειώνει ὁ εἰδικὸς Ἐπιδημιολόγος τῆς Κύπρου ἐπικυρώνουν καὶ ἄλλοι διεθνοῦς κύρους εἰδικοὶ ἐπιστήμονες, ὅπως ὁ ἐξ Ἑλλάδος Ἐπιδημιολόγος τῆς Ἀμερικῆς δρ. Ἰωάννης Ἰωαννίδης, καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Stanford.

Τὸ χάρισμα τῆς προσευχῆς, 26. ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, Αρχιμανδρίτου Σεβαστιανού Δ. Τοπάλη

 O

Στάρετς Σαμψών († l979) παρακινοῦσε τὰ πνευματικά του παιδιὰ νὰ παρακαλοῦν ἐπίμονα τὸν

Θεὸ γιὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ χαρίσματος τῆς προ σευχῆς λέγοντας: “Δίδαξέ με, Κύριε, νὰ προσεύχομαι. Δὲν ξέρω νὰ προσεύχομαι”.

“Μερικὲς φορές”, συμπλήρωνε ὁ στάρετς, “τὸ μυστικὸ αὐτὸ μᾶς ἀποκαλύπτεται στὴ Θεία Λειτουργία, ὅταν κοινωνοῦμε».

Γνώρισα, ἔλεγε, ἕναν ἱερέα ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ μάθει νὰ προσεύχεται. Κάποτε, λοιπόν, τὴν ὥρα ποὺ κοινωνοῦσε, πῆρε τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸ ἀριστερό του χέρι, τὸ ἔβαλε πάνω στὸ δεξί καὶ ἄρχισε νὰ διαβάζει, ὅπως συνήθως, τὴν εὐχή: «Πιστεύω, Κύριε, καὶ ὁμολογῶ..».. Ὅταν τελείωσε, κι ἐνῶ ἀπὸ τὰ μάτια του ἔτρεχαν δάκρυα, ἄρχισε νὰ παρακαλᾶ θερμά: «Μάθε με, Κύριε, νὰ προσεύχομαι. Δὲν ἔμαθα ἄκομα νὰ προσεύχομαι. Μόνο διαβάζω τὶς εὐχές».

Ἀμέσως, καθὼς ὁ ἴδιος διηγήθηκε, τὸ πρόσωπό του φωτίστηκε ἀπὸ ἕνα ἀόρατο φῶς καὶ μέσα του ἄνοιξε ἕνας ἄλλος νοῦς. Ἄρχισε τότε νὰ διαβάζει γιὰ δεύτερη φορὰ τὸ «Πιστεύω, Κύριε...», χωρὶς νὰ σηκώνει τὰ μάτια ἀπὸ τὸ δεσποτικὸ Σῶμα. Τὸν πλησιάζει ὁ διάκος καὶ τοῦ λέει: «Πάτερ, ὁ κόσμος περι μένει».

Εθελοντική Αιμοδοσία στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών - Αθηνών

                                  

Εθελοντική αιμοδοσία θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών - Αθηνών, από τις  09:00 έως τις 14:00.

Η ανάγκες για αίμα είναι πολύ μεγάλες σε συνδυασμό και με την πανδημία του κορονοϊού
 ( Covid -19 ).Η προσφορά αίματος είναι " αγάπη  προς τον πλησίον ".

Οι Εθελοντές Αιμοδότες σύμφωνα με την ανάρτηση του gov.gr  μπορούν  να μεταβούν στον τόπο αιμοδοσίας, είτε με την " Βεβαίωση Κατ'  Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών "- επιλογή Β1είτε με αποστολή SMS στο 13033 -  κωδικός 1.

Τηλέφωνο Ιερού Ναού :  2102281754

                                      

Κείμενο - Φωτογραφίες : Σπύρος  Θεοδ.  Κουτσοχρήστος