Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021

«Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε» Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Κυριακὴ Ι΄ Λουκᾶ (Ἑβρ. ιγ΄ 17-21)Ἀφοῦ ὁ Παῦλος μίλησε καὶ εἶπε νὰ μιμῆσθε τὴν πίστη τους, ἀναλογιζόμενοι τὴν ὅλη συμπεριφορὰ καὶ τρόπο τῆς ζωῆς τους, προσέθεσε τὸ «νὰ ὑπακούετε καὶ ὑποτάσσεσθε στοὺς προϊ­σταμένους τῆς Ἐκκλησίας σας, διότι αὐτοὶ ἀγρυπνοῦν γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς σας καὶ θὰ ἀποδώσουν λόγο στὸν Θεὸ γιὰ τὴν διακονία τους αὐτή». Ἂς τὰ ἀκούσουν αὐτὰ οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ ἡγούμενοι, καὶ ὄχι μόνον οἱ ὑπήκοοι καὶ ἀρχόμενοι, ὥστε νὰ εἶναι καὶ αὐτοὶ νηφάλιοι καὶ ἄγρυπνοι καὶ συνετοὶ στὸ ἔργο τους, ὡς ὑπεύθυνοι τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, διότι κινδυνεύουν νὰ ὑποστοῦν τιμωρία γιὰ τὰ ἁμαρτήματα τῶν ὑπηκόων τους καὶ τοῦ ποιμνίου, ποὺ ἔχουν ἀναλάβει. Καὶ πῶς ἐκεῖνος ἀγρυπνεῖ καὶ χύνει δάκρυα γιὰ τὴν σωτηρία σου, καὶ ἀμύνεται μὲ ἀναστεναγμούς, ὑπὲρ ἐσοῦ, στὸν Θεὸ καὶ ἐσὺ ἀδιαφορεῖς καὶ ἀμελεῖς γιὰ τὴν σωτηρία σου καὶ γίνεσαι ἀνυπάκουος καὶ βάναυσος σὲ ὅσα σὲ συμβουλεύει νὰ κάνης;

Μὴ πάρης θάρρος, ἐπειδὴ δὲν σὲ ἐκδικεῖται γιὰ τὴν ἀνυπακοή σου, διότι ὁ ἀναστεναγμός του εἶναι ἡ πιὸ φοβερὴ ἐκδίκηση. Διότι τότε καλεῖ σὲ βοήθεια τὸν Δεσπότη, ὅπως στὴν περίπτωση ἑνὸς δασκάλου, ποὺ ὅταν τὸ παιδὶ δὲν ἀκούει καὶ τότε καλεῖται ἐκεῖνος, ποὺ εἶναι πιὸ αὐστηρὸς παιδαγωγός, ἔτσι καὶ ἐδῶ. Πώ, πὼ πόσο μεγάλος κίνδυνος εἶναι αὐτός!  Σὲ πόση μεγάλη ἄβυσσο τιμωριῶν σπρώχνουν τοὺς ἑαυτούς τους ἐκεῖνοι ποὺ ἀδιαφοροῦν! Καὶ πόσοι εἶναι ὑπόλογοι σὲ ὅσους ἐξουσιάζουν, γυναῖκες, ἄνδρες, παιδιά, καὶ πόση μεγάλη φωτιὰ βάζουν στὸ κεφάλι τους!

Ἅγ. Δημήτριος Θεσσαλονίκης: καὶ ὅμως, τελικά, δὲν κολλάει…Πρωτοπρεσβυτέρου π. Αναστασίου Γκοτσόπουλου

  Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

  Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν

τηλ. 6945-377621,  agotsopo@gmail.com

  Πάτρα  16.1.2021

Ἀντίθετα πρὸς  τὰ κρατικὰ καὶ παρακρατικὰ fake news.

 

 

Ὅλο τὸ ἀντίχριστο διαπλεκόμενο σύστημα πολιτικῶν καὶ μεγαλο-δημοσιογράφων συνεπικουρούμενο ἀπὸ μερίδα πολυπροβαλλόμενων εἰδικῶν καὶ “εἰδικῶν” συναγωνίζονται μὲ κάθε τρόπο, ἀκόμα καὶ μὲ ψευδὴ καὶ κατασκευασμένα στοιχεῖα νὰ ἐνοχοποιήσουν τὴν Ὀρθόδοξη Θ. Λατρεία ὡς αἰτία τῆς διασπορς τῆς πανδημίας.

Εὔστοχα σημείωσε ὁ Μητροπολίτης Χὸνγκ Κὸνγκ Νεκτάριος: «Φανταστετε αὐτὸ ποὺ ἔκαναν τὰ τηλεοπτικὰ κανάλια καὶ ἐφημερίδες[1] μὲ τὴ δημοσίευση ψευδῶν βίντεο καὶ φωτογραφιῶν γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Θεοφανείων, νὰ τὸ εἶχαν κάνει γιὰ κάποια Ἑβραϊκὴ ἢ Μουσουλμανικὴ ἑορτή... Θὰ εἶχαν ξεσηκωθεῖ τὰ Ἑβραϊκὰ λόμπυ μέχρι τὸν Ἄλφα τοῦ Κενταύρου, οἱ δὲ Μουσουλμᾶνοι θὰ εἶχαν ξεκινήσει ἐκτεταμένο πρόγραμμα περιτομῶν σὲ ὅλη τὴν χώρα... Δὲν περιγράφω ἄλλο...»[2].

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Η συνομιλία με Άγγελο Κυρίου για τους έσχατους καιρούςΕνώ πορευόταν κάποτε στην έρημο ο Αββάς Μακάριος, τον ακολουθούσε Άγγελος Κυρίου και του λέγει: «Ευλόγησον πάτερ άγιε». Ο δε Γέροντας σκεφτόμενος ότι είναι μονάχος από την έρημο είπε προς αυτόν: «Ο Θεός να σε συγχωρήση, τέκνον ».

Ενώ πορευόταν κάποτε στην έρημο ο Αββάς Μακάριος, τον ακολουθούσε Άγγελος Κυρίου και του λέγει: «Ευλόγησον πάτερ άγιε». Ο δε Γέροντας σκεφτόμενος ότι είναι μονάχος από την έρημο είπε προς αυτόν: «Ο Θεός να σε συγχωρήση, τέκνον ».

Αφού περπάτησαν λοιπόν μαζί λίγο διάστημα, πρόσεξε ο Αββάς την εμφάνιση και το όλο παρουσιαστικό του συνοδοιπόρου του και τον ερωτά. «Σε βλέπω τέκνον και απορώ, με τη θαυμαστή σου εμφάνιση και σκέφτομαι μήπως και δεν είσαι άνθρωπος και σε ορκίζω εις τον Θεόν να μου πεις την αλήθεια». Τότε ο Άγγελος έβαλε μετάνοια στον αββά Μακάριο και λέγει: «Ευλόγησε πάτερ. Εγώ καθώς βλέπεις δεν είμαι άνθρωπος, αλλά Άγγελος και ήρθα να σε διδάξω Μυστήρια, τα οποία δεν ξέρεις και επιθυμείς να μάθεις. Λοιπόν ρώτησε με εάν θέλεις κάτι και εγώ σου απαντώ». Τότε ο Γέρων, αφού έκανε μία μετάνοια στον Άγγελο, λέγει: «Σε ευχαριστώ, Κύριε, ότι μου έστειλες Οδηγό, για να μου διδάξει εκείνα πού δεν ξέρω και επιθυμώ να μάθω….

Και πολίτες και, αν χρειαστεί, οπλίτες. Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός

Είναι μεγάλο σχολείο το ’21. Προσωπικώς ξεκίνησα ήδη στην τάξη μου να διδάσκω λόγια αθάνατα και πράξεις από τους ηρωικούς προγόνους μας. Μετά την πρωινή προσευχή και την ορθογραφία-που καταργήθηκε-σειρά παίρνει η ανάγνωση ενός κειμένου από τον βίο και την πολιτεία των πρωταγωνιστών της Εθνικής Επανάστασης. Θα το γράφω και πάντα και τα το λέω. Μπορεί το τρέχον σύνθημα να πρεσβεύει «σχολείο ανοιχτό στη ζωή», κούφιο καρύδι κι αυτό και φυσαλίδα αέρος, όμως το σχολείο ακριβώς πρέπει να κλείσει τις πόρτες του σ΄ αυτήν την ζωή. Στην περιρρέουσα μούχλα και ασημαντοκρατία και να «ανοίξει» τα παραθύρια του στην ιστορία και στα περασμένα μεγαλεία. Οι μόνοι που θα γιορτάσουν με την ψυχή τους, θα τιμήσουν και θα διδαχτούν με τα πολυτίμητα τζιβαϊρικά της Παλιγγενεσίας είναι τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου. Το βλέπω μες στην τάξη με πόσο σεβασμό και ευλάβεια ακούν και μελετούν τα γραμμένα με αίμα, φιλοπατρία και πίστη «κειμήλια» του ’21. 

Σήμερα ιδίως που μας ταλανίζει η κρίση, η διχόνοια, η γενική καχυποψία, ο φόβος για τα μελλούμενα και όλα τα φαρμάκια της τρέχουσας επικαιρότητας είναι φάρμακο και θεραπεία η προσφυγή στο «μπαρούτι» του Εικοσιένα και στο πνεύμα εθελοθυσίας του. Τα απόρθητα λημέρια της Κλεφτουργιάς μάς διδάσκουν την Πίστη, την ομόνοια, το σέβας στην Πατρίδα. Μας προφυλάσσουν από την φαυλότητα των πολιτικών, από τους ξενοκίνητους τυχοδιωκτισμούς, που όσες φορές τους εμπιστευτήκαμε, καταβαραθρωθήκαμε. Αλλά και τα θαύματα που κατορθώνουμε όταν υπάρχει λαϊκή ομοψυχία. Ας αρωματιστούμε λοιπόν από τα μαθήματα που μας προσφέρει ο Γέρος του Μοριά, για την ομοψυχία, την φιλοπατρία, το ανεπίφθονον, την συγχωρητικότητητα και την Πίστη.

«Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθεί ή να κρεμάσει φούντα για ξένον στο σπαθί», έλεγε ο Ρήγας και σημειώνει ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του, που τα έγραψε ο Τερτσέτης. 

«Εφύλαξα πίστιν εις την παραγγελίαν του Ρήγα. Και ο Θεός με αξίωσε και κρέμασα φούντα εις το Γένος μου ως στρατιώτης του. Χρυσή φούντα δεν εστόλισε ποτέ το σπαθί μου, όταν έπαιρνα δούλευσιν εις ξένα κράτη». 

Ο Οσιος Αντωνιος ο Μεγας

 


Ὁ Μέγας Ἀντώνιος γεννήθηκε περὶ τὸ 251 μ.Χ. στὴν πόλη Κομὰ τῆς Ἄνω Αἰγύπτου, κοντὰ στὴ Μέμφιδα, ἀπὸ γονεῖς εὐλαβεῖς καὶ εὔπορους. Ἔζησε στὰ χρόνια τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.) καὶ Μαξιμιανοὺ (285 – 305 μ.Χ.) μέχρι καὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ εὐσεβοῦς αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου καὶ τῶν παιδιῶν του.

Ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία ἦταν ὀλιγαρκὴς καὶ αὐτάρκης, «μόνοις δὲ οἷς εὕρισκεν ἠρκεῖτο καὶ πλέον οὐδὲν ἐζήτει». Σὲ νεαρὴ ἡλικία, περίπου 20 ἐτῶν, ἔχασε τοὺς γονεῖς του. Ἕξι μῆνες μετὰ τὴν κοίμηση τῶν γονέων του, ἄκουσε στὴν ἐκκλησία τὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ τοῦ πλουσίου νεανίσκου, στὴν ὁποία ἀναφέρεται, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶπε στὸν πλούσιο νέο : «πώλησον τὰ ὑπάρχοντά σου καὶ δὸς πτωχοῖς».

Τόση μεγάλη ἐντύπωση προξένησε ἡ Εὐαγγελικὴ αὐτὴ προτροπὴ στὴν ψυχὴ τοῦ Ἀντωνίου, ὥστε ἀμέσως διένειμε τὰ ὑπάρχοντά του στοὺς πτωχοὺς καὶ ἐνδεεῖς, ἀφοῦ φύλαξε τὰ ἀπολύτως ἀναγκαῖα γιὰ τὴν συντήρηση αὐτοῦ καὶ τῆς μικρῆς του ἀδελφῆς, τὴν ὁποία φρόντισε νὰ παραδώσει σὲ Χριστιανὲς νέες παρθένους ποὺ εἶχαν ἀφιερωθεῖ στὴ χριστιανικὴ ἀρετή, βέβαιος ὅτι κοντά τους θὰ εἶναι κατὰ πάντα ἀσφαλής.

Ἀπὸ τότε ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος ἄρχισε νὰ ζεῖ ἀσκητικὸ βίο, ἐργαζόμενος ἀδιάκοπα καὶ ὑποβαλλόμενος σὲ αὐστηρὴ νηστεία, γιὰ νὰ κατανικήσει τοὺς πειρασμοὺς τῆς σάρκας, ἀγρυπνώντας ὁλόκληρη τὴ νύχτα καὶ τρώγοντας ἐλάχιστα.

Στὴ συνέχεια ἀπῆλθε σὲ τόπο ἔρημο καὶ μακρινὸ ὅπου ὑπῆρχαν μνήματα καὶ ἀφοῦ εἰσῆλθε σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἔκλεισε τὴ θύρα. Ἡ τροφή του ἦταν ἐλάχιστη καὶ τοῦ τὴν πήγαινε σὲ καθορισμένες ἡμέρες ἕνας συνασκητής του. Ἐκεῖ ὑπερνίκησε, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, νέους πειρασμούς. Ἀργότερα πῆγε κοντὰ στὰ ἐρείπια ἐνὸς φρουρίου καὶ κατοίκησε σὲ σπήλαιο χωρὶς νὰ τὸν βλέπει κανένας καὶ χωρὶς νὰ δέχεται κανένα παρὰ μόνο ἕναν γνωστό του, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔφερνε κάθε ἕξι μῆνες ψωμὶ γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἑξάμηνο.

Ρήματα ζωής από τον π. Στέφανο Αναγνωστόπουλο

 Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης, η ομιλία αυτή εκφωνήθηκε 01.01.2021

Πνευματικὰ Μηνύματα 2021,π. Συμεὼν Κραγιοπούλου (†)


 

Ανοίγουν και πάλι οι ναοί – Ποια μέτρα θα ισχύσουνΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:41 (15/1)

Το άνοιγμα των εκκλησιών ανήγγειλε στην σημερινή ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την πορεία της πανδημίας κορωνοιού στην Ελλάδα, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς.

Συγκεκριμένα ο υφυπουργός διευκρίνισε πως από Δευτέρα 18/1 ανοίγουν οι λατρευτικοί χώροι (ένα άτομο ανά 25 τ.μ., με ανώτατο όριο τα 50) με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Νωρίτερα, το orthodoxtimes.gr ανέφερε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε σήμερα το άνοιγμα των Ιερών Ναών από την Κυριακή 24 Ιανουαρίου.

Η επιτροπή λοιμωξιολόγων εισηγήθηκε θετικά και η κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξουν οι Ναοί της χώρας, με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των υγειονομικών μέτρων προφύλαξης.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι ιεροί ναοί θα είναι ανοικτοί για τους πιστούς και οι ιερές ακολουθίες θα τελούνται με την παρουσία ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. και ανώτατο όριο εντός του Ιερού Ναού τα 50 άτομα.

Πέραν της εισηγήσεως των λοιμωξιολόγων, καθοριστική συμβολή στην απόφαση για το άνοιγμα των Ιερών Ναών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του OrthodoxTimes.gr, είχαν ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού κ. Γρηγόρης Δημητριάδης και ο υπουργός Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτης σε συνεργασία με την, αρμόδια για την Εκκλησία, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη Κεραμέως.

Αναδημοσίευση από:https://www.orthodoxtimes.gr/

Γέροντα πως θα καταλάβω ότι συγχωρέθηκα;

 
Συγχώρεση: Είχαμε την ευλογία να γνωρίσουμε από κοντά, αρκετούς από τους σύγχρονους Αγίους και Γεροντάδες, στην περίοδο που ανιχνεύαμε τον δρόμο για την Πνευματική Ζωή.

Ποιος είναι στην πράξη, ο δρόμος της Θεραπείας από τις αμαρτίες και τα πάθη μας, ώστε να ζητούμε την Αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον μας;


Ακούσαμε και διαβάσαμε, ότι για να Αγαπήσουμε τον Θεό εξ όλης της καρδίας θα πρέπει να περάσουμε από την Κάθαρση, στο Φωτισμό και τη Θέωση, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο, οι Άγιοι Πατέρες και η Ιερά Παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Διαβάσαμε πολλούς βίους Αγίων, αλλά είχαμε ανάγκη, να διδαχτούμε και από τους Σύγχρονους Αγίους Πατέρες που τότε ήταν ακουστοί:

ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης, ο Γέρων Αμβρόσιος της Μονής Δαδίου στην Αμφίκλεια, ο Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδίνος, ο Παπά Μάρκος Μανώλης, ο άγιος Γέρων Αντώνιος Γκίζας και τόσοι άλλοι.

Ὑπακοή και Ἐκκλησία

 

 

Ὑπακοή και Ἐκκλησία

Ἡ ὑπακοή εἶναι μία εὐρέως διαδεδομένη λέξη στόν ἐκκλησιαστικό κύκλο. Ἐπειδή ὅμως ὑπάρχει κάποια διαστρέβλωση τῆς ἔννοιας, θεωρήσαμε ὑποχρέωση νά ἀσχοληθοῦμε.

Κατ’ ἀρχάς ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τήν Καινή Διαθήκη. Στήν ἀρνητική μορφή μᾶς προτρέπει στήν μή ὑπακοή στή σάρκα καί στίς ἐπιθυμίες. Ἀκολούθως ἀναφέρεται πολλές φορές στήν ὑπακοή στόν Θεό, στήν Πίστη, στό θέλημα τοῦ Χριστοῦ, στήν Ἀλήθεια, στό Εὐαγγέλιο. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ζητᾶ ὑπακοή στούς λόγους τῆς ἐπιστολῆς του. Θεσ. Β’. (δηλαδή στόν Λόγο τοῦ Χριστοῦ). Δέν ἀναφέρεται δηλαδή πουθενά γιά ὑπακοή σέ πρόσωπα.

Ὑπάρχουν ὅμως καί οἱ κοσμικῆς φύσεως παραινέσεις: Στήν Α’ ἐπιστολή του ὁ Ἀπόστολος Πέτρος προτρέπει τούς χριστιανούς: «Ὑποτάγητε οὖν πάση ἀνθρωπίνη κτίσει διά τόν Κύριον· εἴτε Βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι· εἴτε Ἠγεμόσιν…» ἐνῶ στό Κεφ. Γ’, ἀναφέρεται στίς γυναῖκες νά ὑποτάσσονται στόν ἄνδρα τους, ὅπως ἡ Σάρρα ὑπήκουε στόν Ἀβραάμ. Οἱ δοῦλοι νά ὑπακούουν στούς κυρίους τους (αὐτό δέν ὑπάρχει τώρα), καί τά τέκνα νά ὑπακούουν στούς γονεῖς τους, ὅταν βεβαίως αὐτοί βρίσκονται ἐν Χριστῶ.

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

Πνευματικὰ Μηνύματα 2021,π. Συμεὼν Κραγιοπούλου (†)


 

Ανοικτή Επιστολή Προς τήν Αγία και Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, π. Στυλιανού Εμμ. Καρπαθίου Θεολόγου Ψυχιάτρου, Δρ Βιοηθικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Φοβού τους Δαναούς

                 και δώρα φέροντας[i]

Αγιοι Αρχιερείς˙

  Το πολυθρύλητο εμβόλιο, κατά του ιού sars-cov-2, άρχισε ήδη να εφαρμόζεται στον ελληνικό πληθυσμό και, γενικώτερα, στην Ευρωπαϊκή Ενωση, από  την 27-12-2020, με  ‘’επικές’’  διακηρύξεις των πολιτικών ηγετών.  

    Η επιχείρηση εμβολιασμού με την ψευδώνυμη επωνυμία ‘’Ελευθερία’’, προσβλητική για το ίδιο το νόημα της λέξης ελευθερία,  ξεκίνησε και φιλοδοξεί να κτίσει  σινικό  τείχος ‘’ανοσίας αγέλης’’, κατά του κορωνοιού.

    Την παράδοση της σκυτάλης,  από την παραφιλολογία περί του κορωνοϊού, παρέλαβε ήδη νέα προπαγάνδα,  για την αποδοχή του νεόδμητου εμβολίου,  το οποίο παρασκευάσθηκε με τεχνολογία, που εγείρει τεράστια ηθικά διλήμματα.

Ευχαριστήριο της Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

 

Αἰσθανόμεθα τὴν ὑποχρέωσιν νὰ ἐκφράσωμεν δημοσίως εὐγνωμόνους εὐχαριστίας καὶ νὰ ἀπονείμωμεν τὸν δίκαιον ἔπαινον τόσον πρὸς τὸν ῥέκτην Πρόεδρον τοῦ Ἐπιμελητηρίου Φλωρίνης κ. Σάββαν Σαπαλίδην ὅσον καὶ πρὸς τοὺς ἐπιχειρηματίας τῆς περιοχῆς μας διὰ τὴν γενναιόδωρον ἐκ μέρους των προσφοράν μεγάλων ποσοτήτων ἀναγκαίων εἰδῶν διατροφῆς οὐ μόνον πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ στήριξιν τῶν ἐγκαταβιούντων γερόντων ἀδελφῶν μας εἰς τὸ Αὐγουστίνειον Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκομεῖον, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπιστηριγμὸν τοῦ ὅλου ἔργου τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καὶ τῶν συσσιτίων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως.

Ἐν μέσῳ τῶν δυσμενῶν συνθηκῶν ποὺ προκαλεῖ ἡ πλήττουσα τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα ἐπέλασις τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ συγκινητική αὕτη πρωτοβουλία ἀγάπης ἀποκτᾷ ἰδιάζουσαν σημασίαν, ,δεικνύουσα ἐμπράκτως ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη καὶ ἡ ἀνυπόκριτος φιλαλληλία δύνανται ἀξίως νὰ ἀνθοβολοῦν πᾶσαν ὥραν καὶ στιγμήν, ἔτι δὲ περισσότερον εἰς περιστάσεις ἐντόνου δοκιμασίας καὶ μεγάλων δυσκολιῶν. 

Εὐχόμεθα ὁλοψύχως ὁ Πανάγαθος Θεὸς νὰ χαρίζῃ ἀφθονοπαρόχως τὴν Χάριν καὶ τὴν εὐλογίαν Του εἰς τοὺς ἀνωτέρω δωρητάς καὶ τὸ παράδειγμά των νὰ εὕρῃ πολλοὺς μιμητὰς κατὰ τὸ μέτρον τῶν δυνατοτήτων ἑκάστου.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Οι 3 Αγίες…Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος Ψυχολόγος M.Sc.

 


Σήμερα θα σου μιλήσω για τρεις Αγίες. Τρεις Αγίες, που αξίζει να τις γνωρίσεις, και να τις πιάσεις φίλες σου καλές…Η πρώτη είναι η Αγία Απόσταση.

Σημαίνει να έχεις διάκριση. Να μην τον πνίγεις τον άλλον με την παρουσία σου. Καμιά φορά ξέρεις, το να πάρεις απόσταση από κάποιον, είναι η μόνη λύση για να μην χαλάσει η σχέση.Η δεύτερη είναι η Αγία Υπομονή.

Μεγάλη Αγία. Ανθρώπους να δεις που έχει βάλει αυτή η Αγία στον Παράδεισο. Αν την κάνεις φίλη, να το ξέρεις, θα σε βοηθάει να αντιμετωπίζεις όλες τις δυσκολίες της ζωής. Όσο μεγάλες ή τρομαχτικές και αν μοιάζουν.Και η τρίτη είναι η Αγία Σιωπή.

Δύσκολα την πιάνεις φίλη. Ακόμα πιο δύσκολα την κρατάς. Είναι τέχνη να ξέρεις να μιλάς. Είναι όμως τέχνη μεγαλύτερη να μπορείς να σιωπήσεις. Να μην πληγώσεις. Να μην απελπίσεις. Να μην προδώσεις. Να μην περηφανευτείς. Αυτά που βγαίνουν από το στόμα, αυτά είναι που μας κάνουν ακάθαρτους…Απόσταση, Υπομονή και Σιωπή…

Τρεις Αγίες που αξίζει να τις κάνεις φίλες…Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος

Ψυχολόγος M.Sc.

Μορφές του 1821- Ιωάννης Καποδίστριας

 


ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

2.1 Μνήμη τοῦ Ἁγἰου Νεομάρτυρος Γεωγίου ἢ Ζώρζη τοῦ Γκιουρτζῆ, ἐν Μυτιλήνῃ δι’ ἀγχόνης τελειωθέντος ἐν ἔτει ͵αψο΄ (1770)

Σὴν χεῖρα θλίβε ἀγχόνης Μάρτυς Ζώρζη, Θλίψεις γὰρ οὕτω δυσμενῇ θλίψαντά σε.


4.1 Μνήμη τοῦ Ἁγίου νέου Ὁσιομάρτυρος Ὀνουφρίου, τοῦ ἐν Χίῳ μαρτυρήσαντος ἐν ἔτει ͵αωιη΄ (1818)Τρὶς πληγεὶς εἰς τὸν αὐχένα, μάκαρ, Τὴν Ζωαρχικῆν ἀπήλαυσες Τριάδα.


5.1 Ὁ Ἅγιος νέος Ὁσιομάρτυς Ρωμανός, ὁ ἀπὸ Καρπενησίου, ἐν Βυζαντίῳ μαρτυρήσας ἐν ἔτει ͵αχϟδ΄(1694). ξίφει τελειοῦται. Ἤθλησεν ὄντως Ῥωμανὸς ῥωμαλέως Ῥώμην ἄμαχον ἐκ Θεοῦ δεδεγμένος.


7.1 Ὁ Ἅγιος Νέος Ἱερομάρτυς Ῥωμανὸς ὁ Λακεδαίμων, ἐκ κώμης Δημινί- τσης, ἐν Βυζαντίῳ μαρτυρήσας κατὰ τὸ ͵αχϟε΄ (1865) ἔτος, ξίφει τελειοῦται.


7.1 Μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἀθανασίου τοῦ ἐξ Ἀτταλείας μὲν ὄντος, ἐν Σμύρνῃ δὲ μαρτυρήσαντος κατὰ τὸ ͵αψ΄ (1700) ἔτος,


9.1 Μνήμη τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Παρθένας τῆς Ἐδεσσαίας, ἀθλησάσης ἐν Ἐδέσσῃ Μακεδονίας το 1375. Πατρός σου μὴ πτήξασα θηριωδίαν, Χριστοῦ χάρι ν ἤθλησας στεῤῥῶς Παρθένα.

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

Ο Θεός δεν έχει οικονομικές κρίσεις

Η μαρτυρία μιας χριστιανης της οποίας η οικογένεια δεν ζούσε στη φτώχεια, αλλά λόγω της κρίσης συνέβη ότι ο μισθός καθυστέρησε και δεν δόθηκε εγκαίρως. Δεν υπήρχαν χρήματα και εξαντλήθηκαν τα προϊόντα στο σπίτι. Αύριο δεν θα υπάρχει τίποτα για τη διατροφή των παιδιών και άρχισε να προσεύχεται στον Κύριο: "Κύριε, τι να κάνω; Τι να κάνω σε αυτή την κατάσταση; Δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο. " Κατά τη διάρκεια της προσευχής, ο Κύριος της έδωσε μια τέτοια αποκάλυψη: πηγαίνετε σε ένα τέτοιο κατάστημα, πάρτε όλα τα προϊόντα που χρειάζεστε και σταματήστε στο έβδομο ταμείο. Κατάλαβε ότι η σκέψη δεν ήταν δική της. Έμοιαζε σαν μια εσωτερική πληροφορία.
Με πίστη, η αδελφή πήγε στο επιλεγμένο κατάστημα, πήρε μόνο τα απαραίτητα προϊόντα (όχι περισσότερο). Έφτασε κοντά στο έβδομο ταμείο όπως λέγεται, και περίμενε να δει - τι θα γίνει. Ο Θεός την πληροφορησε κάτι , αλλά δεν θα πετάξει χρήματα από τον ουρανό ... Αξίζει να κοιτάξουμε: θα εμφανιστεί κάποιος από γνωστούς ή πιστούς φίλος ; Αλλά η ουρά κινείται, υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος μπροστά και κανείς δεν είναι ακόμα ορατός.
Όταν και ο άνδρας πριν από αυτήν τελείωσε τα ψώνια του και η σειρά της ήρθε, ο ταμίας έβαλε ένα στοπ στο μπροστά από το ταμείο και είπε: "Τεχνικο πρόβλημα ". Η αδελφή στέκεται στην πρώτη γραμμή και σκέφτεται: "Ευχαριστώ τον Θεό για ένα τεχνικό πρόβλημα . Ίσως κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κάποιος κάτι να κάνει. " Αλλά κανείς δεν εμφανίστηκε. Και ξαφνικά, μέσω ενός ηχείου, ακούει μια τέτοια ανακοίνωση: «Σήμερα το σούπερ μάρκετ μας είναι δέκα ετών. Προς τιμήν αυτού του γεγονότος διεξάγουμε μια δωρεάν : οποίος είναι ο πρώτος στην έβδομη ταμειακή μηχανή, δέχεται όλο το σύνολο των προϊόντων δωρεάν! ".

Κοινωνία – πανδημία – Εκκλησία


Ερώτηση: Η εκκλησία μέχρις στιγμής, από την εμφάνιση της πανδημία μέχρι και τώρα, έχει δεχτεί ένα καίριο πλήγμα. Τρεις μεγάλες εκκλησιαστικές γιορτές, το Πάσχα, ο Δεκαπενταύγουστος και τα Χριστούγεννα δεν εορτάστηκαν. Θεωρείτε ότι υπάρχει ένας κατά μέτωπο πόλεμος από την πολιτεία προς την εκκλησία;

Απάντηση: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος κατά μέτωπο πόλεμος, αφού η απαγόρευση ισχύει για τις συνάξεις όλων των θρησκειών.

Ωστόσο, αυτού του είδους οι απαγορεύσεις , όταν ιδίως  είναι τόσο επιθετικά απόλυτες, την στιγμή μάλιστα που κάποιες άλλες συνάξεις  κατ’ ουσίαν αμνηστεύονται, σημαίνουν κάτι για την κοινωνία που τις ανέχεται και εκείνους που τις επιβάλλουν.  Σημαίνουν, για τις πολιτικές αυτές, την ενδοϊστορική αποκλειστικά αυτο-δικαίωσή τους, χωρίς καμμιά  δηλαδή ανάγκη εξωτερικής αναφορικότητας που θα είχε, εξίσου ή και περισσότερο, νόημα για την ζωή και την ύπαρξη – και αυτό αποτελεί άλλωστε γενικότερη τάση της νεωτερικής πολιτικής φιλοσοφίας.

Να το πω απλά: Σήμερα, στην Θεσσαλονίκη όπου βρίσκομαι, μπορεί κανείς να πάρει τον καφέ του από χίλια διαφορετικά σημεία, να βολτάρει σε αμέτρητους   δρόμους, κάποιοι από τους οποίους είναι συνεχώς ασφυκτικά γεμάτοι από ανθρώπους που σκουντιούνται κυριολεκτικά μεταξύ τους, να στοιβαχτεί μαζί με  εκατοντάδες  άλλους στα supermarkets – αρκεί να μην επιχειρήσει μια ελάχιστη έστω σύναξη με νόημα που παραπέμπει σε κάτι που βρίσκεται πέρα και έξω από τις επιτρεπόμενες από το κράτος ανάγκες του ανθρώπου.

Πνευματικὰ Μηνύματα 2021,π. Συμεὼν Κραγιοπούλου (†)


 

ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ


Ἤδη κατενόησα τὸ τῶν νοημάτων αὐτοῦ ὕψος. Ἤδη συνῃσθάνθην τὸ μεγαλεῖον τοῦ Ψαλτηρίου. Ἤδη ἀντελήφθην τὸ ἐν τοῖς ψαλμοῖς διαπνέον πνεῦμα λατρείας πρὸς τὸ θεῖον.
Ἤδη ᾐσθάνθην τὸν πόθον τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἀνυψώσεως.
Ἤδη σύνοιδα ὁποῖον πῦρ θείας ἀγάπης διαχέεται ἐν τοῖς ψαλμοῖς.
Ἤδη κατενόησα τὴν διαπλαστικὴν τῶν ψαλμῶν ἐπὶ τῆς ψυχῆς καὶ τῆς καρδίας δύναμιν.
Ἤδη ἠννόησα πόσον εἰς προσευχὴν εἰσιν ἐπιτήδειοι καὶ εἰς ἔκφρασιν τοῦ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν λατρείας συναισθήματος.
Ἤδη κατενόησα, διατὶ συνεστήθη ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων , ὡς καθημερινὸν ἀνάγνωσμα ἐν ταῖς προσευχαῖς τῶν ἀκολουθιῶν.
Ἐγὼ τοῦ λοιποῦ θὰ τὸ ἔχω ἐγκόλπιόν μου καὶ θὰ τὸ φέρω ἐπάνω μου ὅπου ἀν πορευθῶ. Μὲ αὐτὸ θὰ αἰνῶ καὶ θὰ ὑμνῶ καὶ θὰ δοξολογῶ τὸν Θεόν.

Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε ἐν Κυρίῳ
Τῷ Κυρίῳ πρέπει αἴνεσις
Ὁ Πνευματικὸς ὑμῶν Πατὴρ

+ Ὁ Π ε ν τ α π ό λ ε ω ς Ν ε κ τ ά ρ ι ος 


,Πηγή: http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2021/01/blog-post_329.html

«Τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικά» τοῦ Ὁσίου Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου

 

Ἐπιμέλεια: Δαμασκηνὸς Μοναχὸς Ἁγιορείτης, 
Κελλίον Τιμίου Προδρόμου. Ι. Μονή Καρακάλλου, Ἅγιον Ὄρος

Σέ καιρούς δύσκολους, πού ὅλοι κοιτοῦν πῶς νά ἐπιβιώσουν, δέν ἁρμόζει νά μιλᾶ κάποιος γιά ἀκριβά πράγματα. Ὑπάρχουν ὅμως καί οἱ ἐξαιρέσεις, ὅταν πρόκειται γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ἐδῶ καί πολλούς αἰῶνες, ἕνας μεγάλος Ἅγιος ἔγραψε κάποιους λόγους, πού ἀργότερα τυπώθηκαν σέ ἕνα καταπληκτικό καί ἀνεπανάληπτο βιβλίο, τό ὁποῖο μέχρι σήμερα θεωρεῖται ὅτι εἶναι μοναδικό στό εἶδος του.
Ἐπί πλέον, ὅποιος καλοπροαίρετα μελετήσει αὐτό τό βιβλίο, ἔρχεται πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τήν ἀλήθεια περί τοῦ ἑαυτοῦ του, τῶν ἀσωμάτων δυνάμεων καί τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν αὐτογνωσία δέ πού ἀποκτᾶ, ἔρχεται εἰς ἑαυτόν καί καθίσταται... ἱκανός νά διακρίνῃ τά λάθη τῆς ζωῆς του, ὅπως καί τό ἄν εἶναι κατά Θεόν ἤ ὄχι ὁ δρόμος πού βαδίζει. Ἐπίσης, καθοδηγεῖται στό πῶς θά πρέπῃ νά ἀλλάξῃ τήν ζωή του, ἄν δέν βαδίζῃ κατά Θεόν, ὥστε νά εἰσέλθῃ στόν δρόμο πού ὁδηγεῖ ἀπό αὐτήν τήν ζωή στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, δηλαδή πῶς νά ἀποκτήσῃ μετοχή στήν ζωή τοῦ Θεοῦ ἀπό αὐτήν τήν ζωή, σκοπό γιά τόν ὁποῖο ἦλθε ὁ Χριστός στήν γῆ. 

Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία, 200 Χρόνια από την Επανάσταση | Αφιέρωμα στα 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση | Χριστιανική Φοιτητική Δράση 2021 

Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία. Καί ξάφνου φάνηκε μπρός μου ὁ πρῶτος, ὁ ἀρχηγός, ὁ Γέρος τοῦ Μωριά. Κι ἄρχισε νά βροντοφωνάζει μέσα ἀπό τά σπλάγχνα του: «Τό Ἔθνος δέν ὑποτάχθηκε ποτέ, εἶχε τό βασιλιά του, τά κάστρα του καί τό στρατό του. Βασιλιάς του ὁ Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, κάστρα τό Σούλι καί ἡ Μάνη, στρατός οἱ κλέφτες στά βουνά». «Κι ὅταν ἀποφασίσαμε νὰ κάνουμε τὴν Ἐπανάσταση, δὲν συλλογισθήκαμε οὔτε πόσοι εἴμαστε, οὔτε πὼς δὲν ἔχουμε ἄρματα.., ἀλλὰ ὡς μία βροχὴ ἔπεσε σέ ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας μας... Κι ὅταν πιάσαμε τὰ ἄρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος». 

Παραγωγή: Χριστιανική Φοιτητική Δράση (xfd.gr) 
Αφήγηση: Μελίνα Μποτέλλη - Ηθοποιός

Μεσον. Ὄρθρος Θ.Λειτουργία, Ἀπόδοσις τῶν Θεοφανείων. Τῶν ἐν Σινὰ καὶ 'Ραϊθὼ ἀναιρεθέντων πατέρων, Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ
 

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021

13 Ιανουαρίου 1822: Η γαλανόλευκη καθιερώνεται ως σύμβολο του γένους των Ελλήνων

Αναδημοσίευση από https://www.otavoice.gr/Η Α Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καθιερώνει τη γαλανόλευκη ως επίσημο σύμβολο του επαναστατημένου γένους των Ελλήνων.

Θα αποτελέσει την επίσημη Ελληνική Σημαία μέχρι το 1978 που καθιερώθηκε με νόμο (21/12/1978) η ναυτική με τις οριζόντιες λευκές και γαλάζιες γραμμές. Η ελληνική σημαία ήταν η επίσημη σημαία της Κύπρου πριν αυτή γίνει ανεξάρτητο κράτος.

Με το ΡΔ΄άρθρο του Προσωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδας ορίστηκε η ενιαία σημαία να συμβολίζει «την Πάρεδρον του Θεού Σοφίαν, την Ελευθερίαν και την Πατρίδα» και καθιερώθηκε να φέρει ως σύμβολο τον σταυρό και ως χρώματα το κυανό και το λευκό. 

Στις 15 Μαρτίου 1822 στην Κόρινθο, το Εκτελεστικό Σώμα με το Διάταγμα 540 προσδιόρισε τις λεπτομέρειες της παραπάνω απόφασης.

Η σημαία «των κατά γην δυνάμεων» θα ήταν τετράγωνη, κυανού χρώματος, με έναν λευκό σταυρό στη μέση.

Η ναυτική σημαία διακρινόταν σε πολεμική και εμπορική. Η πολεμική διαιρέθηκε σε εννέα οριζόντια παραλληλόγραμμα.

Στην άνω εσωτερική γωνία της υπήρχε κυανό τετράγωνο με λευκό σταυρό στη μέση. Τα παραπάνω ενέκρινε και επικύρωσε και το Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδας στην Τροιζήνα (Μάιος 1827), ορίζοντας να μη μεταχειρίζονται οι Έλληνες άλλες σημαίες τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

Η παραπάνω διαταγή εφαρμόστηκε καθολικά στην αρχή, καθώς προσέκρουσε στο έντονο τοπικιστικό πνεύμα των επαναστατών. Βαθμιαία όμως η κυανόλευκη επικράτησε, με συνέπεια να τερματιστεί η σύγχυση λόγω των ποικίλων χρωμάτων και σχημάτων.

Στις 30 Ιουλίου 1828, ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας εξέδωσε ένα ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο «τα πολεμικά και εμπορικά πλοία της Ελλάδος θέλουν φέρει μιαν και την αυτήν σημαίαν, την μέχρι σήμερον πολεμικήν», αποκαθιστώντας έτσι μια μεγάλη αδικία σε βάρος του ελληνικού εμπορικού στόλου ο οποίος είχε σηκώσει το βάρος του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.

Όσον αφορά στο σκεπτικό της επιλογής των χρωμάτων (λευκού και κυανού), τις σειρές και τους συμβολισμούς που επιδιώχθηκαν υπάρχουν ποικίλες απόψεις, οι οποίες ακόμη και σήμερα οδηγούν σε διχογνωμία μεταξύ των ιστορικών.

Συγκεκριμένα υποστηρίχθηκαν οι ακόλουθες απόψεις και εκδοχές αν και οι περισσότερες αποτελούν ρομαντικές θεωρήσεις και στερούνται αποδεικτικών στοιχείων.
Ο κυανόλευκος συνδυασμός προέρχεται από τα χρώματα του πέπλου της θεάς Αθηνάς.
Τα συγκεκριμένα χρώματα επελέγησαν από τις κυανόλευκες σημαίες του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή την κυανόλευκη επίσημη ενδυμασία των Βυζαντινών αξιωματούχων ή από την αυτοκρατορική σημαία των Παλαιολόγων.
Τα χρώματα και το σχήμα είναι δανεισμένα από τη σημαία του φημισμένου οπλαρχηγού Ιωάννη Σταθά. Πανομοιότυπο της σημαίας του Ιωάννη Σταθά
Το λευκό χρώμα συμβολίζει την αγνότητα και τον καλό σκοπό των Ελλήνων που επιδίωκαν την ανεξαρτησία. Το κυανό χρώμα συμβολίζει τον ουρανό της Ελλάδας, την ουράνια δύναμη η οποία βοήθησε τον άνισο αυτό Αγώνα να τελειώσει ευνοϊκά για το ελληνικό έθνος (αυτή είναι και η επικρατούσα άποψη).
Τα χρώματα συμβολίζουν τον ουρανό (κυανό) και τον αφρό των κυμάτων της θάλασσας (λευκό).
Τα χρώματα είναι ο συνδυασμό της κυανής ναυτικής βράκας και της λευκής φουστανέλας.
Οι εννέα κυανές-λευκές οριζόντιες λωρίδες περιέχονταν στην αυτοκρατορική σημαία του Νικηφόρου Φωκά, τις οποίες διατήρησε στο οικόσημο της και στη σημαία της η οικογένεια των Καλλέργηδων πιστεύοντας ότι αντλούσε την καταγωγή της από τον εν λόγω αυτοκράτορα. *Οι εννέα οριζόντιες λωρίδες συμβολίζουν τις εννέα Μούσες.
Οι παράλληλες επαναλαμβανόμενες λωρίδες συμβολίζουν τη θάλασσα και τους κυματισμούς της.
Οι οριζόντιες λωρίδες επιλέχθηκαν με βάση τα πρότυπα της αμερικανικής σημαίας (πρόκειται για μια άποψη η οποία δεν στερείται σοβαρότητας).
οι εννέα λωρίδες είναι μια, για κάθε συλλαβή της φράσης «ελευθερία η θάνατος»

Στο βιβλίο με τίτλο «Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1821-1997», εκδόσεις ΓΕΣ/ΔΙΣ, αναφέρεται:

«Με την επιλογή του κυανού, του χρώματος του ουρανού, υποδηλώνεται η θεότητα του Αγώνα, αφού ο Θεός ενέπνευσε στο έθνος τη μεγαλουργή ιδέα, παρότι αδύνατο και άοπλο, να αναλάβει και να φέρει σε αίσιο πέρας τον άνισο εκείνο αγώνα.

Με το λευκό υποδηλώνεται ο καθαρός, άμωμος και αγνός σκοπός των Ελλήνων που μοναδική τους επιδίωξη ήταν η απελευθέρωση και η ανεξαρτησία του έθνους και η απαλλαγή του από την πολύχρονη σκληρή τυραννία.

Εξάλλου, σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, οι εννέα κυανόλευκες ταινίες αντιπροσωπεύουν τις εννέα συλλαβές της φράσης «Ελευθερία ή Θάνατος», που ήταν και ο όρκος των παλικαριών της Επαναστάσεως». 

Το βέβαιο είναι ότι σε κανένα από τα επίσημα κυβερνητικά έγγραφα, μέσω των οποίων καθιερώθηκε η εν λόγω σημαία, δεν υπάρχει η αιτιολόγηση για τη συγκεκριμένη χρωματική επιλογή και το σχήμα.
Φαίνεται ότι η κυανόλευκη κρατά ακόμα καλά κρυμμένα τα μυστικά της. Ωστόσο, συνεχίζει να εμπνέει.


Πηγή: mixanitouxronou.gr
https://www.otavoice.gr/

Πνευματικὰ Μηνύματα 2021,π. Συμεὼν Κραγιοπούλου (†)


 

Κάτι να πέσει κάτω...Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος Ψυχολόγος M.Sc.

 


Άσε και κάτι να πέσει κάτω.

Ας σου πει και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν χρειάζεται να έχεις πάντοτε εσύ τον τελευταίο λόγο.
Άσε και κάτι να πέσει κάτω.
Κανένας δεν έπαθε τίποτα ποτέ, επειδή έκανε λίγη παραπάνω αγάπη… Λίγη παραπάνω υπομονή.
Άσε και κάτι να πέσει κάτω.
Πρέπει να χαμηλώσεις το δίκαννο που έχεις σηκωμένο. Δεν μπορείς να περιμένεις μια ζωή πότε ο άλλος θα πει κάτι, πότε θα κάνει ένα λάθος για να τον ‘’τσακώσεις’’.
‘’Γιατί να το κάνω;’’ με ρωτάς… ‘’Γιατί; Για χάρη της αγάπης; Για χάρη των παιδιών; Για χάρη των όσων περάσαμε μαζί; Γιατί να το κάνω. Πες…’’
Για χάρη του Χριστού.
Για αυτό.
Για του Χριστού τη χάρη…
Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος
Ψυχολόγος M.Sc.

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021

«Πέπτωκεν ο άνθρωπος ισοθεΐαν φαντασθείς» Αρχιμ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου


«Πέπτωκεν ο άνθρωπος ισοθεΐαν φαντασθείς»


Γέροντα, έχει διατυπωθεί η άποψις, ότι με την τεχνολογική ανάπτυξη και εξέλιξη θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Τι λέτε;
-Το αντίθετο συμβαίνει. Επειδή βγάλαμε τον Χριστό από την ζωή μας, όσο αναπτυσσόμεθα και εξελισσόμεθα τεχνολογικώς, τόσο κατερχόμεθα και οπισθοχωρούμε ηθικώς. Και σήμερα η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν θεοποιηθεί. Και ίσως επιτρέπει ο Θεός αυτήν την κατάπτωση, για να αντιληφθούμε την υπερηφάνειά μας. «Πέπτωκεν ο άνθρωπος ισοθεΐαν φαντασθείς», λέγει ένα τροπάριο της Εκκλησίας. Επειδή φαντάσθηκε ο άνθρωπος ότι μπορεί να γίνει ίσος με τον Θεό, έφαγε το ράπισμα και σωριάστηκε κάτω. Ο Θεός επιτρέπει και σήμερα αυτά τα πράγματα και ίσως άλλα χειρότερα αύριο, ως τίμημα του μεγάλου τολμήματος το οποίο κάνουμε. Θέλουμε να θεοποιήσουμε τις ικανότητες μας, την επιστήμη και την τεχνολογία, να θεοποιήσουμε την διάνοια μας. Σαν να λέμε στον Θεό: «Δεν έχουμε ανάγκη από σένα, μπορούμε μόνοι μας να φτιάξουμε την ζωή μας».
Αν διαβάσετε τους υλιστές επιστήμονες του δεκάτου ενάτου αιώνος, θα δείτε να λέγουν ότι στους επόμενους αιώνες, και μάλιστα στον αμέσως επόμενο, ο άνθρωπος με την επιστήμη θα λύσει όλα τα προβλήματά του. Τα πάντα! Και η ηθική ακόμη θα καθορίζεται από την επιστήμη. Δεν θα χρειάζεται μεταφυσική, εξωανθρώπινη ηθική, μία ηθική που την δίνει κάποια αυθεντία, που λέγεται Θεός. Η ίδια η επιστήμη θα διδάξει στον άνθρωπο τα καθήκοντα του!
Και είδαμε που φθάσαμε. Η επιστήμη και η τεχνολογία επραγματοποίησαν μεν ιλιγγιώδη άλματα, αλλά έχουμε φθάσει να τρέμουμε από στιγμή σε στιγμή κάποιο πυρηνικό όλεθρο. Όχι πλέον για μερικές χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων, αλλά για ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι, επαναλαμβάνω, το τίμημα της ισοθεΐας.
Αν όλοι οι άνθρωποι ζούσαν όπως θέλει ο Κύριος, θα είχαν, βεβαίως, αναπτύξει τις δυνάμεις με τις οποίες τους προίκισε ο Θεός, αλλά συγχρόνως θα πρόσεχαν πολύ, επειδή και η ηθική συνείδησίς τους θα ήτο ανεπτυγμένη. Δεν θα προχωρούσαν ασυλλόγιστα πέραν του σημείου που μπορούν να ελέγξουν. «Κατά το πάπλωμά τους, όπως λέγει και η λαϊκή παροιμία, θα άπλωναν και τα πόδια τους». Σήμερα απλώσαμε πολύ περισσότερο τα πόδια μας έξω από το πάπλωμα, με αποτέλεσμα να κρυοπαγιάσουμε!

https://yiorgosthalassis.blogspot.com/2021/01/blog-post_29.html?
https://www.impantokratoros.gr/episthmh-

Μόρφου Νεόφυτος: «Η νέα τάξη πραγμάτων θέλει ένα άθεο και αντίχριστο κράτος» 08/01/2021

 


«Δεν μπορώ να αφήσω πίσω τον Μέγα Αγιασμό των Φώτων, ούτε να τον κάνω κεκλεισμένων των θυρών, φοβικά» είπε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι δεν μπορεί να επιλέγει το ποιος θα εισέρχεται. «Μερικοί ήρθαν με μάσκες. Δεν θα τους διώξω, δεν θα τους προσβάλλω. Οι περισσότεροι ήρθαν χωρίς μάσκες», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τον Ιερέα στην Καλαμάτα που διέκοψε τη λειτουργία γιατί πιστοί δεν φορούσαν μάσκα δήλωσε «Είδα το βίντεο και δεν αντέχω να το ξανά δω. Δεν μπορούμε να μιλούμε σε Χριστιανούς με αυτόν τον τρόπο οι οποίοι ήρθαν για να λατρέψουν τον αληθινό Θεό. Δεν μπορεί ούτε ο Επίσκοπος, ούτε ο Πατριάρχης ούτε ο Ιερέας να μεταμορφωθεί σε προστάτη του ανθρώπινου νόμου. Δεν είναι δουλειά δική μας. Η αστυνομία να το κάνει, είναι υποχρέωσή της. Αλλά και αυτή με κόσμιο τρόπο».

Αναφορικά με τη στάση της ΠτΔ που απέφυγε να ασπαστεί τον τίμιο Σταυρό, τόνισε: «Το κράτος μας το λέει ξεκάθαρα πλέον. Μας λέει “Καταλάβετέ το Σεβασμιώτατοι, Μακαριώτατοι, Αιδεσιμότατοι κύριοι Χριστιανοί, εγώ θέλω να είμαι από εδώ και πέρα άθεο. Αυτό που υπαγορεύει η νέα τάξη πραγμάτων.”».

«Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνουν όλοι οι πρόεδροι και όλα τα κοινοβούλια, τουλάχιστον της Ευρώπης και της Αμερικής» τόνισε λέγοντας ότι η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει απλά ένα άθεο κράτος αλλά ένα κράτος αντίχριστο. «Εάν δεν το κατανοήσουμε αυτό, τότε δεν θα μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα γενονότα όπως είναι η απαγόρευση του αγιασμού των υδάτων ή της μετάληψης της Θείας Κοινωνίας», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, προέβλεψε ότι το 2021 θα λάβουν χώρα γεωφυσικά φαινόμενα και εμφύλιοι πόλεμοι, οι οποίοι – όπως είπε – έχουν ήδη ξεκινήσει στην Αμερική και σε άλλες χώρες


Πηγή:http://www.immorfou.org.cy/

Πνευματικὰ Μηνύματα 2021,π. Συμεὼν Κραγιοπούλου (†)


 

Όταν «ΕΞΑΝΑΓΚΆΖΕΙΣ» τον Θεό...(Διδακτικές ιστορίες)

 Μ

ὲ τὰ λόγια αὐτὰ ἄρχισε ὁ γέροντας Πνευματικὸς νὰ διηγεῖται στὸ πνευματικοπαίδι του μιὰ προσωπική του ἐμπειρία ἀπὸ κάποιον θεοφοβούμενο ἄνθρωπο παλαιὰ στὴ Μυτιλήνη. –Ποὺ λές, Μιχάλη τὸν λέγανε. Τὸν ἤξερα ἐγὼ προσωπικά. Στὴ Μυτιλήνη ζοῦσε, σ’ ἕνα κεφαλοχώρι. Ἄνθρωπος τίμιος, ἐργάτης, μὲ φόβο Θεοῦ πάνω του. Οἰκοδόμος ἦταν. Μεροδούλι – μεροφάι. Ὅλη τὴ μέρα στὴ δουλειά, καὶ τὸ βρά­δυ στὸ σπίτι, στὴν οἰκογένειά του. Εἶ­χε γυναίκα καὶ ὀχτὼ παιδιά. Οὔτε ἕνα, οὔτε δύο. Ὀχτὼ τοῦ Θεοῦ τὰ εἶχε. 

Ἡ γυναίκα του δὲν ἐργαζόταν. Καὶ νά ’θελε, ποῦ νὰ εὐκαιρήσει μὲ ὀχτὼ παιδιά; Ἕνα ἡμερομίσθιο, καὶ μ’ αὐτό, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τά ’βγαζαν πέρα. Δὲν τοὺς ἄφηνε ὁ Θεός. . Δὲν τοὺς ἄφηνε ὁ Θεός, γιατὶ ἐκεῖνοι δὲν Τὸν ἄφηναν. Κατάλαβες; Ἦταν θεοσεβούμενη οἰκογένεια ἡ οἰκογένεια τοῦ κυρ-Μιχάλη, παιδί μου. Ἀπὸ τὴν ἐκκλησία δὲν ἔλειπαν Κυριακές, γιορτές, καὶ στὴ ζωή τους πολὺ προσεκτικοί. Καὶ μὲ ἐλεημοσύνες ἐπιπλέον, ὅσο μπο­ροῦ­σαν. Τί νὰ μποροῦσαν δηλαδή; ἀπ’ τὸ ὑστέρημά τους οἱ ἄνθρωποι… Κυλοῦσε ἡ ζωή τους ἥσυχα, κι αὐτοὶ δόξαζαν τὸν Θεό.

 Κάποτε ὅμως ἦρθαν μέρες δύσκολες. Ἀναδουλειὲς στὸ νησί. Ἄρχισε νὰ στενεύεται ὁ κυρ-Μιχάλης. Πῶς νὰ τὰ καταφέρνει δέκα στόματα νὰ τρέφει καθημερινά; Κι ἡ καημένη ἡ γυναίκα ἀπὸ τὴν ἄλλη πιὸ πολὺ δυσκολευόταν. Ξέρεις τί ’ναι νὰ ξημερώνει, καὶ νὰ μὴν ξέρει ἡ μάνα ἂν θὰ βρεῖ νὰ ταΐσει τὰ μικρά της; Μαρτύριο σωστὸ γιὰ τὴ μητρικὴ καρδιά. Καὶ ἔφτασε κι ἡ μέρα ποὺ δὲν εἶχε τίποτε στὸ σπίτι νὰ δώσει στὰ παιδιά. Ἀδειανὰ ὅλα τὰ ράφια. Κοίταξε χλωμή, πανιασμένη τὸν ἄντρα της:

 –Ἂν σήμερα δὲν φέρεις κάτι στὸ σπίτι, τοῦ ’κανε, νὰ ξέρεις, τὰ παιδιὰ θὰ μείνουν νηστικά. Οὔτε ψίχουλο δὲν ὑπάρχει. 

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

11-1-2021. Κ. Χολέβας - Δ. Μεταλληνός "Ψηλαφώντας το 1821 - Αφιέρωμα στον π. Γεώργιο Μεταλληνό"


Συνεχίζοντας το αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Εθνική μας παλιγγενεσία η Σχολή Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης φιλοξενεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 στίς 21:00 τον πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα κ. Κωνσταντίνο Χολέβα και τον Δρ. Ιστορίας & Πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας κ. Δημήτριο Μεταλληνό. Οι διακεκριμένοι ομιλητές θα αναπτύξουν το θέμα: "Ψηλαφώντας το 1821" ενώ θα αναφερθούν διεξοδικά και στο έργο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλληνού ο οποίος "κοιμήθηκε" στις 19-12-2019.

π.Αρσένιος Βλιαγκόφτης - Φάουτσι και Σύψας: Και οι εμβολιασμένοι θα μεταδίδουν τον ιό(!) Άρα;
Πνευματικὰ Μηνύματα 2021,π. Συμεὼν Κραγιοπούλου (†)


 

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021

«Ανδρεία γυναίκα τίς ευρήσει κυρία Σακελλαροπούλου;»

Δεν υπήρξε κανένας Έλληνας ήρωας Οπλαρχηγός που να μη διακατέχετο από φλογερή πίστη στο Χριστό και αθεράπευτο αλλά και ανιδιοτελή έρωτα για την Πατρίδα ο οποίος έφτανε μέχρι και την αυτοθυσία. Γράφει ο δικηγόρος Στέλιος Σούρλας 

Δεν υπήρξε κανένας Έλληνας ήρωας Οπλαρχηγός που να μη διακατέχετο από φλογερή πίστη στο Χριστό και αθεράπευτο αλλά και ανιδιοτελή έρωτα για την Πατρίδα ο οποίος έφτανε μέχρι και την αυτοθυσία. Γράφει ο δικηγόρος Στέλιος Σούρλας 

Από την εποχή που ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος Ιωάννης Καποδίστριας αναγνώρισε την αξία και προσφορά της Μαντώ Μαυρογένους και την τίμησε δίνοντας της τον τίτλο της Αντιστρατήγου, από τότε έχει να γνωρίσει η Ελλάδα ανδρεία γυναίκα αυτού του βεληνεκούς.

Βέβαια όπως σε όλους τους σπουδαίους Έλληνες, η ζήλια και η κακία δεν έλειψαν και εις βάρος της Μαντώ Μαυρογένους με αποτέλεσμα να χτυπηθεί αλύπητα από τις επακολουθήσασες κυβερνήσεις, ως αθώο θύμα των ανήθικων πολιτικών τους παιγνίων.

Ψαλτηρίου Θησαύρισμα


 

Πνευματικὰ Μηνύματα 2021,π. Συμεὼν Κραγιοπούλου (†)


 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ του Δημητρίου Π. Ρίζου Δρ Θεολογίας

 
 «Λαλήσατε στὶς καριὲς τοῦ λαοῦ τὸν Νόμον τοῦ Θεοῦ, ὀρθοτομοῦντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας· κηρύξατε εἰρήνην· εὐαγγελίσασθε ὁμόνοιαν· διδάξατε φιλαδελφίαν, τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀγάπην, διὰ νὰ εἶναι ὅλοι ἕνα ἐν Χριστῷ· στηρίξατε τὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν στὰ θεῖα δόγματα· ἐμπνεύσατε εἰς αὐτοὺς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον».

(Ἰωάννης Καποδίστριας)

Σχόλιο: Μᾶς ἔλεγε ὁ μακαριστὸς Αὐγουστῖνος· «Ἡ δολοφονία τοῦ Καποδίστρια εἶναι ἀπώλεια ἴσως μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν πτώσι τῆς Κωνσταντινουπόλεως». Διαβάζοντας αὐτὲς τὶς προτροπὲς τοῦ πρώτου Κυβερνήτου δικαιώνω τὸν Αὐγουστῖνο. Διότι αὐτὰ τὰ λόγια δὲν τὰ ἀκοῦς πλέον οὔτε ἀπὸ ἀρχιερεῖς. Τέτοιο κήρυγμα βγαίνει ἀπὸ τὸ στόμα ἀνθρώπου ποὺ πιστεύει βαθύτατα στὸν ἀληθινὸ Θεό. Καὶ ἔχει μεγαλύτερη βαρύτητα ὅταν λέγεται ἀπὸ πολιτικό, τὸν Πρώτο Κυβερνήτη. Ποιὸς πολιτικὸς σήμερα τολμάει νὰ τὰ ἐπαναλάβη; Οἱ ἀπνευμάτιστοι καὶ ἀνελλήνιστοι ντρέπονται Σταυρὸ νὰ κάνουν καὶ Εὐαγγέλιο νὰ προσκυνήσουν καὶ τὸ χέρι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νὰ φιλήσουν. Ἐνθυμοῦμαι ὅμως τὸν Πούτιν, τὸν πασῶν τῶν Ρωσιῶν, στὸ Ἅγιον Ὄρος ἔκαμνε τέλεια τὸν σταυρό του καὶ φιλοῦσε τὸ χέρι ὄχι μόνον τοῦ Ἡγουμένου ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν μοναχῶν.

Δῶστε τέτοιες κατευθύνσεις οἱ πολιτικοί μας, καὶ ἂς μὴν εἴσαστε ἀρχιερεῖς. Ὑπάρχουν ἀκόμα Ἕλληνες Χριστιανοί ποὺ σᾶς ψηφίζουν.

Ὅμως ἀκοῦστε καὶ τὰ παρακάτω λόγια τοῦ Πρώτου Κυβερνήτου.

 

*****

Ἑρμηνεία στὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Μετὰ τὰ Φώτα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''Σταγόνες ἀπὸ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν''

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Ματθ. 4, 12-17


ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

«Ἰωάννης παρεδόθη...»

(Ματθ. 4, 12)


ΥΠΑΡΧΕΙ, ἀγαπητοί μου, ὑπάρχει ἕνα ἄστρο, ποὺ ὀνομάζεται αὐγερινός. Φαίνεται τὸ πρωὶ πρὶν ἀνατείλη ὁ ἥλιος. Ἀναγγέλλει τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου. Εἶνε ἀπʼ τὰ ὡραιότερα ἄστρα. Εἶνε ἄστρο, ποὺ μὲ χαρὰ τὸ βλέπει ὁ κόσμος περιμένοντας τὸν ἥλιο.

Μὲ τὸ ἄστρο αὐτὸ παρομοιάζεται ὁ τελευταῖος προφήτης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. Ὁ Ἰωάννης ὑπῆρξε ὁ αὐγερινός, ὁ προάγγελος δηλαδὴ τῆς ἀφίξεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ ἥλιος. Ὕστερα ἀπʼ τὴ βάπτισι τοὺ Χριστοῦ ὁ Ἰωάννης ἄρχισε νὰ γέρνη πρὸς τὴ δύσι του, ἐνῶ ὁ Χριστὸς βγαίνει ἀπʼ τὴν ἀφάνεια καὶ ἐμφανίζεται στὸν κόσμο σὰν μιὰ λαμπρὴ ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου. Ὁ Ἰωάννης, ὁ αὐγερινός, ὑποχωρεῖ μπροστὰ στὸ Χριστό, στὸν Ἥλιο.

* * *

Τὸ τέλος τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ περιγράφει τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο. Τὸ περιγράφει μὲ δύο μόνο λέξεις˙ «Ἰωάννης παρεδόθη».

Τί θὰ πῆ «παρεδόθη»; Σημαίνει ὅτι ὁ Ἰωάννης πιάστηκε καὶ ρίχτηκε στὴ φυλακή. Στὴ φυλακὴ ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος! Τί κακὸ ἔκανε; Ὁ Ἰωάννης δὲν διέπραξε κανένα ἔγκλημα, γιὰ νὰ ριχτῆ στὴ φυλακή. Ἦταν μιὰ ὕπαρξι τόσο ἁγία, πού, ὅπως εἶπε ὁ Χριστός, ἄλλος σὰν τὸν Ἰωάννη δὲν παρουσιάστηκε στὸν ἀρχαῖο κόσμο. Ἅγιος ὁ Ἰωάννης ἀπʼ τὴν κοιλιὰ τῆς μάνας του. Γεννήθηκε μὲ θαῦμα. Ἀπὸ μικρὸς ἀφιερώθηκε στὸ Θεό. Νέος ἔφυγε μακριὰ ἀπʼ τὸν κόσμο, πέρασε τὸν Ἰορδάνη καὶ πῆγε στὴν ἔρημο, κʼ ἐκεῖ ἔζησε χρόνια πολλά. Ἔζησε μὲ νηστεία, μὲ προσευχὴ καὶ μὲ μελέτη τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Ἐνδυμασία του χειμῶνα – καλοκαίρι ἦταν μιὰ κάππα φτειαγμένη ἀπὸ τρίχες καμήλας. Τροφή του ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριο. Ποτό του τὸ νερὸ τοῦ Ἰορδάνη. Στρῶμα του ἡ ἀμμουδιά. Σπίτι του οἱ σπηλιὲς τῶν βράχων. Συντροφιά του τὰ ἄγρια θηρία. Ὕστερα ἀπὸ τέτοια ἄσκησι, ποὺ ἔκανε ὁ Ἰωάννης, ξεπέρασε τὰ ἀνθρώπινα μέτρα καὶ φαινόταν σὰν ἕνας ἐπίγειος ἄγγελος.