Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ «ΤΡΟΠΑΡΙΟ»!

 

Του Δημητρίου Ρίζου, θεολόγου, από το περιοδικό "μεγαλομάρτυρες" (Απρίλιος 2024)

Τὰ ὄργανα τοῦ «ἀντικειμένου» καὶ φέτος ἔκαναν τὴν ἐμφάνισί τους. Τὸ περιμέναμε,  τὸ  ξέρομε  ὅτι  δὲν  θὰ  σεβασθοῦν  τὴν  μεγάλη  ἑορτὴ  τῆς χριστιανοσύνης, τὴν  Ἀνάστασι  τοῦ  Κυρίου.  Ἐνοχλοῦνται  οἱ  ἄνθρωποι  τοῦ σκότους ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι κατὰ κανόνα λένε  ὅτι  ὑπηρετοῦν  τὴν  τέχνη  καὶ  τὸν  πολιτισμό  καὶ  τάχα  φωτίζουν  τὸν κόσμο, ἀλλά ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὸ άληθινὸ φῶς, Καὶ αὐτὸ τὸ ἀληθινὸ φῶς εἶναι  μόνον  ὁ  Ἰησοῦς  Χριστός.  Ποιὸς  ἄλλος  στὴν  παγκόσμια  ἱστορία τόλμησε νὰ πῆ· «Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου»;  

Φέτος ἄνθρωποι τῆς τέχνης, καὶ μὲ τὴν ζωγραφικὴ καὶ μὲ τὴν μουσικὴ ἀσεβέστατα  προσέβαλαν  τὴν  χριστιανικὴ  πίστι,  στενοχώρησαν  τὸ  χριστε-πώνυμο πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας σὲ μέρες προετοιμασίας γιὰ τὸν ἑορτασμό τῆς νίκης κατὰ τοῦ θανάτου. Δὲν μπορῶ νὰ πιστέψω πὼς εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονός,  ὅτι  ἐκδηλώσεις  κατὰ  τῆς  χριστιανικῆς  πίστεως  γίνονται  παρα-μονὲς τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Πάσχα. Χρόνια τώρα βλέπομε νὰ ἐπανα-λαμβάνεται τὸ ἴδιο «τροπάριο», δηλ. βάναυσι προσβολὴ τῆς χριστιανικῆς πίστεως πρὶν ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες χριστιανικὲς ἑορτές. Ἐκφράζεται δὲ μέσα ἀπὸ  τὴν  τέχνη.  Καὶ  ἂν  ἀκουσθῆ  κάποια  διαμαρτυρία,  ἀλλοίμονο  στὸν διαμαρτυρόμενο.  Αὐτὸς  ποὺ  προσβάλλει  ἔχει  τὸ  ἐλεύθερο  τοῦ  λόγου, αὐτὸς ποὺ διαμαρτύρεται εἶναι σκοταδιστής, καὶ δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφράζεται ἐλεύθερα. Συνταγματικὴ ἀντίφασι!  

Σκέφτομαι ὅμως κάτι ἄλλο, μὲ τὴν συνταγματικὰ ἐλευθερία τοῦ λόγου μου.  Γιατὶ  δὲν  τολμάει  καμμία  τέχνη νὰ προσβάλη, μὲ τὸν  ἴδιο  δικαίωμα τοῦ λόγου καὶ τὸ ἴδιο τρόπο, ὄχι τὸν Χριστό καὶ τὴν χριστιανικὴ πίστι, ἀλλὰ κάποια  ἐξ  ἀνατολῆς  θρησκεία;  Τόλμησε  ἕνας  εὐρωπαῖος  νὰ  ζωγραφίση κάτι γιὰ τὸν ἱδρυτὴ τοῦ Ἰσλάμ, καὶ χρειάσθηκε νὰ τὸν προστατεύη διεθνὴς ἀστυνομία.  Λέω  τολμήσατε,  ὅπως  παρουσιάσθηκε  ἡ  Παναγία  φέτος  σὲ κάποια ἔκθεσι, καὶ ὅπως μουσικὸ συγκρότημα τραγούδησε τὴν χριστιανικὴ πίστι, νὰ παρουσιάσετε γιὰ ἄλλες θρησκεῖες. Ἀντέχετε; 

Ἔχομε ἐλευθερία τοῦ λόγου, καὶ μπορῶ νὰ πῶ, ὅτι ἔχομε μὲ τὸν Χριστὸ τὸ φῶς, καὶ μὲ τὸν Ἀντικείμενο τὸ σκοτάδι. Ὅσοι δὲν εἶναι μέ  «τὸ φῶς τὸ ἀληθινό» τοῦ Χριστοῦ, εἶναι στὸ σακκί τοῦ Ἀντικειμένου, ὅπου εἰρηνεύουν μεταξύ τους. Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ πολεμοῦν τὸν Χριστό καὶ τὴν χριστιανικὴ πίστι.

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Κείμενο ράπισμα τῆς Κουρουπάκη στὴν Μητσοτακική πολιτική ἀναλγησία, γιὰ τὴν «πρόσφατη ἀνακάλυψη» τῆς δημογραφικῆς κατάρρευσης τῆς Ἑλλάδας!


Τῆς Ἀσπασίας Ἰ. Κουρουπάκη, Βουλευτοῦ Β1 Βορείου Τομέως Ἀθηνῶν

Ξαφνικὰ τὰ ΜΜΕ καὶ τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ἀνακάλυψαν τὴν δημογραφική μας κατάρρευση. Ἀφορμὴ στάθηκε ἕνα σχόλιο στὸ twitter. Ὅμως ἡ ΝΙΚΗ παρακολουθεῖ τὸ ζήτημα ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ μπῆκε στὴν Βουλὴ καὶ ἔχει θέσει ὡς ἀπόλυτη προτεραιότητά της τὸ ζήτημα αὐτό.
Δύο χρόνια μετὰ ἀπὸ σχετικὴ ἀπόφαση τῆς ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ, καὶ κατόπιν δικοῦ μας σχετικοῦ κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου, ἡ Κυβέρνηση ἀναγκάζεται νὰ συμμορφωθεῖ καὶ νὰ ἐπαναφέρει τὴν ἔκπτωση στὸ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα ποὺ εἶχαν οἱ πολύτεκνοι.
Ἔχουμε ἤδη διεκδικήσει νὰ ληφθοῦν μέτρα ὅπως ἡ θέσπιση πλήρους ἀφορολόγητου γιὰ τὶς 27.000 πολύτεκνες οἰκογένειες, τὸ ὁποῖο ὅμως ἡ κυβέρνηση, διὰ στόματος τοῦ ὑπουργοῦ τῆς κ. Θεοχάρη, ἀπέρριψε ὡς «ἀντίθετο στὴν φορολογικὴ δικαιοσύνη». Παράλληλα δέ, ὕστερα ἀπὸ κοινοβουλευτικὴ παρέμβαση τῆς ΝΙΚΗΣ, κατέστη ἀφορολόγητο τὸ ἐπίδομα μητρότητας... τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, κάτι ποὺ δὲν προβλεπόταν ἀρχικὰ στὸ σχετικὸ νομοσχέδιο.

Ἡ ΝΙΚΗ ἔχει ἕνα ὅραμα γιὰ τὴν ἀνάσχεση τοῦ δημογραφικοῦ καὶ μιὰ συγκροτημένη πολιτικὴ ποὺ θὰ περιλαμβάνει:

Μέγας Κανών: Τι είναι ο Μεγάλος Κανόνας; Πότε ψάλλεται και γιατί ονομάστηκε έτσι;

ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Τι είναι ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ; Πότε ψάλλεται και γιατί ονομάστηκε έτσι; 

 Στην αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής, στο μεγάλο απόδειπνο των τεσσάρων πρώτων ημερών της Α’ Εβδομάδας των Νηστειών διαβάζεται χωρισμένος σε τέσσερα μέρη ο Μεγάλος Κανόνας και ολόκληρος την Πέμπτη της Ε’ εβδομάδας των Νηστειών. Ψάλλεται σε ήχο πλ. β’ που είναι ιδιαίτερα κατανυκτικός, εκφραστικός του πένθους και της συντριβής της καρδιάς. 

 Ψυχή μου, Ψυχή μου, ανάστα τι καθεύδεις; Το τέλος εγγίζει και μέλλεις θορυβείσθαι· ανάνηψον ουν, ίνα φείσηται σου Χριστός ο Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών.

 Μπορούμε να περιγράψουμε το κανόνα αυτό σαν ένα θρήνο μετάνοιας που μας μεταφέρει στο βάθος και στο πεδίο δράσης της αμαρτίας, κλονίζοντας τη ψυχή μας με την απόγνωση, τη μετάνοια και την ελπίδα. 

Άγιος Πορφύριος: Το μυστικό για να μας δώσει εύκολα, ευκολότατα ο Χριστός ότι επιθυμούμε!

Να μην εκβιάζομε με τις προσευχές μας τον Θεό. Να μη ζητάμε απ’ τον Θεό να μας απαλλάξει από κάτι, ασθένεια κ.λπ., ή να μας λύσει τα προβλήματά μας, αλλά να ζητάμε δύναμη και ενίσχυση από Εκείνον, για να τα υπομένομε.

Όπως Εκείνος κρούει με ευγένεια την πόρτα της ψυχής μας, έτσι κι εμείς να ζητάμε ευγενικά αυτό που επιθυμούμε κι αν ο Κύριος δεν απαντάει, να σταματάμε να το ζητάμε.

Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει κι ο Θεός τα «μυστικά» Του. Εφόσον πιστεύομε στην αγαθή Του πρόνοια, εφόσον πιστεύομε ότι Εκείνος γνωρίζει τα πάντα απ’ τη ζωή μας κι ότι πάντα θέλει το αγαθόν, γιατί να μη δείχνομε εμπιστοσύνη;

Η βίωση της χαρμολύπης στην ορθόδοξη πνευματικότητα

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού

Η περίοδος του Τριωδίου και ιδιαίτερα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είναι για την Αγία μας Εκκλησία η ιερότερη χρονική διάρκεια του ενιαυτού. Είναι το νοητό στάδιο όπου ο κάθε πιστός καλείται να δώσει τον προσωπικό του αγώνα για την ψυχοσωματική του κάθαρση από τους ρίπους της αμαρτίας. Να βιώσει την ορθόδοξη πνευματικότητα, η οποία ταυτίζεται με την ανάκτηση της αυθεντικής του φύσεως, από τη φθορά και την αμαρτία, «εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» (Εφ.4,13). Η προπαρασκευή μας για τον εορτασμό του Πάσχα είναι ταυτόσημη με την πνευματική μας προαγωγή και ωρίμανση, ώστε να καταστούμε «σύμμορφοι της εικόνος του Υιού (του Θεού)» (Ρωμ.8,29).

Όσο περισσότερο αγωνίζεσαι να αγαπάς τον Θεό, τόσο περισσότερο Αυτός σου αποκαλύπτεται!


Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης

Πρέπει να πιστεύης ότι σε αγαπά ο Θεός, ακόμη κι αν όλοι οι άνθρωποι σε αποστραφούν κι αν όλοι σε εγκαταλείψουν. Όταν σου έλθη λογισμός πως δεν σε αγαπούν και δεν σου συμπαραστέκονται, τότε να θυμάσαι πως, όταν όλοι σ’ εγκαταλείψουν, όμως έχεις τον Θεό για βοηθό.
«Ο πατήρ μου», λέγει ο Δαβίδ, «και η μήτηρ μου εγκατέλιπόν με, ο δε Κύριος προσελάβετό με» (Ψαλμ. 26, 10).

Κάποιος Μοναχός ήταν άρρωστος. Πέρασε περίπου ένας μήνας, και κανείς δεν πήγε στο κελλί του να τον ‘δη και να τον βοηθήση.
Κατόπιν έστειλε ο Θεός άγγελο να τον υπηρέτηση. Κι όταν αργότερα οι συνασκητές του σκέφθηκαν να τον επισκεφθούν, να ιδούν μήπως είναι άρρωστος, μήπως έχη πάθει τίποτα, αυτός, μόλις τους αντίκρυσε, τους φώναξε:

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

Άγιος Μακάριος Νοταράς: Ο πρωτεργάτης του Κολλυβαδικού Κινήματος.


ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

Το Κολλυβαδικό Κίνημα είναι η συνέχεια του Ησυχαστικού Κινήματος και αποτελεί μια από τις πλέον γνήσιες εκφάνσεις της ορθοδόξου πνευματικότητας. Ταυτόχρονα αποτέλεσε και μια ισχυρή πνευματική αναγέννηση, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Εκκλησία μας, κατά την οποία απειλούνταν το εκκλησιαστικό πλήρωμα από τους εξισλαμισμούς και η σώζουσα αλήθεια της Ορθοδοξίας μας από την άλωση της κακόδοξης δυτικής παράδοσης. Ένας από τους πρωτεργάτες του κινήματος υπήρξε και ο άγιος Μακάριος Νοταράς, μια μεγάλη πνευματική και εκκλησιαστική μορφή του 18ου αιώνα.

Ο Δήμος Γ. Θανάσουλας ανέλαβε καθήκοντα Eκπροσώπου Tύπου της ΝΙΚΗΣ


Ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Δήμος Γ. Θανάσουλας ανέλαβε καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος ΝΙΚΗ.

Σύντομο βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 1995 με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο. Έχει παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σειρά υποθέσεων που έχουν απασχολήσει έντονα την Κοινή Γνώμη, όπως το Μάθημα των Θρησκευτικών, η Κάρτα του Πολίτη, το Κλείσιμο των Εκκλησιών κατά την περίοδο του covid-19 και η Υποχρεωτικότητα του Εμβολιασμού στην ΕΜΑΚ. Έχει έντονη κοινωνική δράση δίνοντας πολλές ομιλίες ανά την Ελλάδα για θέματα της επικαιρότητας. Μεταξύ άλλων, υπήρξε εις εκ των κεντρικών ομιλητών στο Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα κατά του νομοσχεδίου για τον Γάμο των Ομοφυλοφίλων.

Ο πλανήτης θα αντιμετωπίσει μεγάλη πληθυσμιακή κρίση μέχρι το 2075, εάν τα ποσοστά γεννήσεων συνεχίσουν να μειώνονται
Η αντισύλληψη, η άμβλωση, οι στείρες ταυτότητες φύλου, η προπαγάνδα εναντίον των γεννήσεων και τελευταία οι δολοφονικές και στειρωτικές «ενέσεις», έχουν όλα ενεργοποιηθεί για να εξουδετερώσουν μια πληθυσμιακή «βόμβα» που όμως δεν εξερράγη ποτέ.

Μια νέα μελέτη τεκμηριώνει τη συνεχή ραγδαία μείωση του παγκόσμιου ποσοστού γεννήσεων, με τη μείωση του πληθυσμού να επιταχύνεται σε κάθε έθνος ανά τον κόσμο.

Η έκθεση με τίτλο « Global fertility in 204 countries and territories, 1950–2021, with forecasts to 2100: a comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021», δημοσιεύθηκε στις 20 Μαρτίου στο «The Lancet», και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα «Bill & Melinda Gates Foundation» δηλώνει ότι μέχρι το 2040, σε κάθε περιοχή εκτός Αφρικής, το ποσοστό γεννήσεων θα έχει πέσει κάτω από το ποσοστό αντικατάστασης. (1)

Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής της Ιεράς Νήσου Πάτμου (16 Απριλίου)

                                                 Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής

Στην αγιοκατάταξη του γέροντα Αμφιλοχίου Μακρή της Πάτμου, προχώρησε στις 29 Αυγούστου 2018 μ.Χ. η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής (κατά κόσμον Αθανάσιος Μακρής) γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου του 1889 μ.Χ. στην Πάτμο.

Η μοναχική του κουρά έγινε στις 27 Αυγούστου του 1906 μ.Χ. στην Ιερά Μονή του Θεολόγου όπου έλαβε το όνομα Αμφιλόχιος.

Στις 23 Μαρτίου του 1913 μ.Χ. σε ηλικία 24 ετών κείρεται στο Κάθισμα του Απολλώ Μεγαλόσχημος Μοναχός από τον ασκητή και πνευματικό Μακάριο Αντωνιάδη τον Σάμιο.

Κως 16 Απριλίου 1945. Το τελευταίο ατιμώρητο έγκλημα στην κατεχόμενη Ελλάδα

Γράφει ο Θεοφάνης Μαλκίδης

Την περίοδο της φρικτής κατοχής της πατρίδας μας, οι Γερμανικές, οι Ιταλικές, οι Βουλγαρικές στρατιωτικές δυνάμεις, σε συνεργασία με τους ελληνόφωνους και άλλους συνεργάτες τους, μετέτρεψαν την Ελλάδα σε ένα διαρκές Ολοκαύτωμα. Ελληνίδες και Έλληνες, βρέφη, παιδιά και ηλικιωμένοι, αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν, ενώ οι οικίες, ακόμη και τα κοιμητήρια τους καταστράφηκαν σε εκατοντάδες μαρτυρικές πόλεις και χωριά, ενώ οι εγκληματίες δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Καμία άλλη χώρα στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν δέχτηκε τη μανία, τη βαρβαρότητα των κατακτητών και δεν είχε ανάλογες απώλειες σε σχέση με τον πληθυσμό της, όσο η Ελλάδα. Στη ανάλυση όμως για τις μαζικές δολοφονίες, στην έρευνα των εγκλημάτων αυτών, λησμονείται τις περισσότερες φορές το γεγονός ότι η κατοχή, άρα και τα εγκλήματα στην Ελλάδα δεν τελείωσαν τον Οκτώβριο του 1944, αλλά συνεχίστηκαν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι και το τέλος της παγκόσμιας σύρραξης, δηλαδή στις αρχές Μαΐου του 1945.