Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023

Τὰ Ἑπτὰ Μυστήρια - Βασιλικής Σ. Βασιλοπούλου



6. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Τὸ μυστήριον τοῦ Γάμου εἶναι νομοθετημένον ἀπὸ τὸν Θεόν. Εἶναι θεοσύστατος ὁ γάμος, γιατὶ κατὰ τὴν δημιουργίαν τῶν πρωτοπλάστων τὸν συνέστησεν ὁ ἴδιος ὁ Θεός. «Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατʼ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν. Ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς ὁ Θεός» (Γεν. α΄ 27). «Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός˙ οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον˙ ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατʼ αὐτόν» (Γεν. β΄ 18). Σὲ πολλὰ χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης φαίνεται καθαρὰ ὅτι ὁ Γάμος εἶναι θεοσύστατος. «Καὶ ὠκοδόμησεν ὀ Θεὸς τὴν πλευράν, ἤν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς Ἀδάμ. Καὶ εἶπεν Ἀδάμ˙ τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου˙ αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη» (Γεν. β΄ 22-23). Καὶ στὸ ἀμέσως ἐπόμενο χωρίον (Γεν. β΄ 24) λέγει: «Ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν». Τὸ χωρίον αὐτὸ μᾶς δείχνει ὅτι ὁ γάμος εἶναι πράγματι μυστήριον καὶ μέσῳ τοῦ μυστηρίου δίδεται εἰς τὸ ἀνδρόγυνον ἡ θεία χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ φυσικὸς δεσμὸς τοῦ γάμου ἀναδεικνύεται ἔτσι καὶ δεσμὸς θεῖος, διὰ τοῦτο καὶ ὁ μυστηριακός του χαρακτῆρας ἐξαίρεται ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας.

Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού- Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο


ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ [:Ιω.3,13-17]


[Υπομνηματισμός των εδαφίων Ιω.3,13-21]

«Εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε; καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ (:εάν σας είπα διδασκαλίες και αλήθειες θείες, οι οποίες όμως σχετίζονται με όσα συμβαίνουν πάνω στη γη και οι πιστοί αποκτούν εμπειρία γι' αυτά στην επίγεια ζωή τους και είναι επομένως εύκολο να τις εννοήσετε και όμως δεν τις πιστεύετε, πώς, εάν σας πω υψηλές αλήθειες, που αναφέρονται στον επουράνιο κόσμο, θα τις παραδεχτείτε και θα τις πιστέψετε; Κι όμως, μόνο από Εμένα θα μάθετε τα επουράνια αυτά μυστήρια· διότι κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό, για να μάθει εκεί και να διδάξει σε σας αυτές τις αλήθειες, παρά μόνο Αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό και έγινε με την ενανθρώπησή Του υιός του ανθρώπου και ο Οποίος εξακολουθεί, όσο χρόνο ζει στη γη, να είναι και στον ουρανό ως Θεός πανταχού παρών)»[Ιω.3,12-13· ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτου Τρεμπέλα].

Το Έθνος πενθεί. Επίσημα.

Μετά τις καταστροφικές φωτιές που έσπασαν κάθε ρεκόρ στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πατρίδα μας μαστιγώνεται από τις φονικότερες πλημμύρες στην ελληνική ιστορία.

Θεομηνία έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Παιδαγωγική ενέργεια του Θεού, σχολιάζουν άλλοι, μήπως συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της αποστασίας μας, η οποία ασφαλώς αφορά όχι μόνον στις σχέσεις μας με τον Θεό, αλλά και σε όλες τις ενσυνείδητες παραλείψεις θεσμικών οργάνων και ιδιωτών προς απόκτηση ιδίου οφέλους.

Άγιος Παΐσιος: «Αν υπήρχε ΜΕΤΑΝΟΙΑ, τα πράγματα θα είχαν τακτοποιηθή. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του!»

''ΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΧΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΤΟΥ ΔΩΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗ. ΜΠΟΡΕΣ, ΜΠΟΡΕΣ ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΜΕ. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ''

Οι Αγ. Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα

 

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

Σημαντική τιμητική θέση στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας κατέχουν οι άγιοι Ιωακείμ και η Άννα, ο προπάτορας και η προμήτορα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε κάθε σχεδόν ιερή ακολουθία γίνεται ξεχωριστή αναφορά στα σεπτά τους πρόσωπα, επιζητώντας οι λειτουργοί τις πρεσβείες τους στον Θεό. Είναι οι γονείς της Θεομήτορος, οι οποίοι αξιώθηκαν να γεννήσουν τη Μητέρα του Θεού για να πραγματοποιηθεί το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους.

Άστραψε και βρόντηξε ο Κορίνθου Διονύσιος για ταυτότητες και θεομηνίες

 Λάβρος ήταν κατά το κήρυγμα του, μετά το πέρας της λιτανείας της Ιεράς εικόνας Παναγίας Γιάτρισσας Λουτράκι, ο Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος.

Ο Μητροπολίτης Κορίνθου αναφέρθηκε στα όσα βιώνει η πατρίδα μας τις τελευταίες ημέρες, όπως τις πυρκαγιές, τις θεομηνίες στη Θεσσαλία και τη δολοφονία του Αντώνη.

Ἅγιος Παΐσιος: Οἱ Ἅγιοι Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα εἶναι τὸ ἀπαθέστερο ἀνδρόγυνo!

 

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, "Λόγοι Δ΄ - Οἰκογενειακὴ Ζωή".
Ἔκδ.: Ι. Ἡσ. Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης

- Γέροντα, πέστε μας γιὰ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ τὸν Ἅγιο Ἰωακείμ, τοὺς Θεοπάτορες. Κάποτε κάτι ἀρχίσατε νὰ μᾶς λέτε.
- Ἀπὸ μικρὸς εἶχα σὲ μεγάλη εὐλάβεια τοὺς Ἁγίους Θεοπάτορες. Μάλιστα εἶχα πεῖ σὲ κάποιον ὅτι, ὅταν μὲ κάνουν καλόγερο, θὰ ἤθελα νὰ μοῦ δώσουν τὸ ὄνομα Ἰωακείμ. Ὀφείλουμε σ’ αὐτούς! Οἱ Ἅγιοι Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα εἶναι τὸ...ἀπαθέστερο ἀνδρόγυνο ποὺ ὑπῆρξε ποτέ. Δὲν εἶχαν καθόλου σαρκικὸ φρόνημα.

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023

Αυγουστίνος Καντιώτης: Μια τέτοια τεχνολογική εφεύρεση είναι και οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες που δεν πρέπει να τις πάρουμε.



ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΩΝ Γ´ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
«Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα·
χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα» (Ἀκάθ. ὕμν. Ρ2)

«…Τὴν τεχνολο­γία δὲν τὴν κατηγοροῦμε. Τὸ χελιδόνι κάνει τὴν φωλιά του ὅπως τὴν ἔκανε πρὶν ἀπό 2.000 χρόνια, καὶ θὰ ἐξακολουθήση νὰ τὴν κάνη ἴδια καὶ μετὰ ἀπὸ 2.000 χρόνια. Ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος τὴν καλύβα του τὴν ἔκανε οὐρανοξύστη. Ἐπίσης ὁ ἄνθρωπος βάδιζε μὲ τὰ πόδια, τώρα τρέχει ἰλιγγιωδῶς με τ᾽ αὐτοκίνητο. Τὸ εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὅτι θὰ δῆτε νὰ τρέχουν ἀμάξια χωρίς ἄλογα…

Ο ΑΓ. ΠΑΙΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ “666” ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ

Η Εκκλησία έχει μιλήσει για τις ταυτότητες επί Χριστοδούλου. Η τωρινή σύνοδος του Ιερωνύμου έρχεται σε κόντρα και αντίθεση με την Εκκλησία και τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο


πηγή: https://romioitispolis.gr/

Μισώ την σιωπή, όταν είναι καιρός να ομιλούμε

«Μισώ την σιωπή, όταν είναι καιρός να ομιλούμε». Την φράση αυτή είπε η σπουδαία Κασσιανή, μία μεγάλη προσωπικότητα της βυζαντινής ιστορίας και παράδοσης, η οποία εορτάζεται από την Εκκλησία ως αγία στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν συνάντησε κάποιους που είχαν δειλιάσει στην περίοδο της Εικονομαχίας και είχαν αρνηθεί την τιμή στις ιερές εικόνες.

Η φράση της αγίας είναι συγκλονιστική. Η σιωπή είναι αρετή, όταν κάποιος συκοφαντείται και αφήνεται στον Θεό. Η σιωπή είναι αρετή στην κατάκριση. Δεν είναι όμως αρετή όταν υπάρχουν ζητήματα στα οποία ο λόγος είναι απαραίτητος. Δεν ταιριάζει η σιωπή στην κακοποίηση γυναικών και παιδιών. Δεν ταιριάζει η σιωπή, όταν κάποιος διώκεται για τις ιδέες ή την πίστη του. Δεν ταιριάζει η σιωπή, όταν κάνουν θόρυβο όσοι λατρεύουν είδωλα κάθε μορφής. Δεν ταιριάζει η σιωπή, όταν κάποιος διασύρει ανθρώπους γι’ αυτό που είναι. Και μπορεί αυτός που υφίσταται μία κακή συμπεριφορά να δείχνει μακροθυμία. Όμως όσοι είμαστε μάρτυρες μπροστά στο κακό, δεν πρέπει να κρυβόμαστε, να δειλιάζουμε, να αρνούμαστε να υπερασπιστούμε την αλήθεια και το δίκαιο.

Τὸ Πογκρὸμ τῆς 6ης-7ης Σεπτεμβρίου στὴν Πόλη, ὅπως τὸ περιγράφουν 2 Τοῦρκοι: «Ἡ ντροπή μας»

 

Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἔφεση τῶν νέων Τούρκων ἐπιστημόνων, διανοουμένων καὶ δημοσιογράφων νὰ ἐρευνοῦν, νὰ ὑπενθυμίζουν καὶ νὰ σχολιάζουν τὰ θλιβερὰ γεγονότα τῆς 6ης-7ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1955 ποὺ διαδραματίστηκαν σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινούπολης.
Κάθε χρόνο στὴν ἐπέτειο τῶν Σεπτεμβριανών κάποιοι ἀρθρογράφοι θὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὸ θέμα καὶ θὰ μᾶς ἐκπλήξουν. Ἀναδημοσιεύουμε τὸ ἄρθρο τῆς Μελικέ Τσαπάν ποὺ εἶχε δημοσιευθεῖ στὴν ἱστοσελίδα Ρ24 , μὲ τίτλο «τί συνέβη στὶς 6-7 Σεπτεμβρίου»;
Ἀναλυτικότερα ἡ Τσαπάν ἀναφέρει:...

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για το Γενέσιο της Θεοτόκου

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά



Πράγματι κάθε καιρός είναι κατάλληλος για να γίνει αρχή ενός σωτήριου τρόπου ζωής. Και για να δηλώσει αυτό έλεγε ο μέγας Παύλος: «Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας(:Να λοιπόν, τώρα είναι καιρός κατάλληλος, να, τώρα είναι ημέρα σωτηρίας)»[Β΄Κορ.6,2]· «Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν(:Ας αποθέσουμε λοιπόν σαν νυκτερινά ενδύματα τα έργα της αμαρτίας, που γίνονται στο σκοτάδι, και ας ντυθούμε σαν άλλα όπλα τα φωτεινά έργα της αρετής. Όπως συμπεριφέρεται κανείς την ημέρα, που τα βλέμματα πολλών τον παρακολουθούν, έτσι κι εμείς ας συμπεριφερθούμε με ευπρέπεια και σεμνότητα)»[Ρωμ.13,12-13]. Δεν εννοεί ότι καιρός ευπρόσδεκτος για σωτηρία είναι κάποια από τις ώρες ή από τις ημέρες, αλλά όλος ο χρόνος μετά την επιφάνεια του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού επάνω στη γη.

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

Δολοφονία στο Blue Horizon: Όταν η ανθρωπιά παρασύρεται στη δίνη μιας προπέλας

Στα φρικιαστικά καρέ του πνιγμού του 36χρονου Αντώνη, αποκαλύφθηκε η κτηνώδης αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή που αφορά κράτος και κοινωνία


Συντάκτης: Ελευθέριος Ανδρώνης

Δολοφονία – Blue Horizon: Όταν ο Απόστολος Παύλος έβλεπε με το προφητικό χάρισμα του και την πνευματική «τηλεόρασή» του, τους ανθρώπους των εσχάτων καιρών, ανάμεσα σε πολλούς φοβερούς χαρακτηρισμούς είχε γράψει στην Προς Τιμόθεον Β’ επιστολή του, ότι θα είναι «άστοργοι», «άσπονδοι», «αφιλάγαθοι» και «τετυφωμένοι», που θα πει τυφλωμένοι από υπερηφάνεια και αλαζονεία.

Ο άσπλαχνος άνθρωπος είναι ένας τύραννος στον μικρόκοσμό του και ανάλογα με τη θέση ευθύνης που έχει στην κοινωνία, μεταδίδει το σκοτάδι του. Άσπονδος, άστοργος και τυφλωμένος, είτε κυβερνάς ένα κράτος, είτε μια οικογένεια, είτε μια επιχείρηση, είτε ένα πλοίο, είτε τον ίδιο σου τον εαυτό, θα δώσεις μίσος και θα σπείρεις θάνατο. Θα δώσεις θάνατο και θα σπείρεις μίσος. Θα μεταφέρεις την εσωτερική αταξία σου στην τάξη του κόσμου και θα συμβάλλεις στην κτηνοποίηση όλων των ρόλων που απαρτίζουν τη ζωή μας. Από τον πιο απλό, ως τον πιο σύνθετο.

Η ντροπιαστική απόφαση της ΔΙΣ για το θέμα των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.


Δεύτερη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για τον μήνα Σεπτέμβριο
(6/9/2023).

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, στη δεύτερη Συνεδρία Της για τον μήνα Σεπτέμβριο, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 167ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξ αφορμής των τραγικών γεγονότων των τελευταίων ημερών εκφράζει τη συμπαράστασή της προς όλους τους δοκιμαζόμενους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και εύχεται οι Υπηρεσίες του Κράτους και όλοι οι εθελοντές να έχουν δύναμη από τον Θεό για να προσφέρουν τα απαραίτητα, η δε Ελληνική Πολιτεία να συμβάλει άμεσα στην αποκατάσταση των πληγέντων. Η συμβολή της Εκκλησίας της Ελλάδος και των κατά τόπους Ιερών Μητροπόλεων είναι ευνόητο ότι θεωρείται δεδομένη.

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Χωράει ο Θεός στην καρδιά σου;


Μη διαμαρτύρεσαι λέγοντας: Πού είσαι Θεέ μου; Προσεύχομαι και δεν μου αποκάλυψες ποτέ τον εαυτό σου, δεν μου έδωσες ούτε μία χαρά, δεν μου πραγματοποίησες κανένα από τα όνειρά μου. Σου ζητάω υγεία, μου δίνεις αρρώστια. Σου ζητάω βοήθεια, μου δίνεις θάνατο. Σου ζητάω αρετή, μου δίνεις πόνο. Τι Θεός είσαι;

Κυθήρων Σεραφείμ: Ἐλευθέρως, ἀβιάστως καί προαιρετικῶς νά ἀντιμετωπισθῇ τό φλέγον ζήτημα ἐν ὄψει τῆς κυκλοφορίας τῆς «κάρτας τοῦ πολίτη»!


Διαβάστε ἀπόσπασμα Ἐγκυκλίου (29-08-23) τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ, στὴν ὁποία κάνει ἀναφορά καὶ γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν ἡλεκτρονικῶν ταυτοτήτων:

«...Ἐλευθέρως, ἀβιάστως καί προαιρετικῶς νά ἀντιμετωπισθῇ τό φλέγον ζήτημα διά χιλιάδας καί ἑκατομμύρια συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν ἐναγωνίως σέ παλλαϊκά συλλαλητήρια ἐν ὄψει τῆς κυκλοφορίας τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, τῆς λεγομένης «κάρτας τοῦ πολίτη» καί διαμαρτύρονται δι’ ὅσα προσωπικά καί ἀπόρρητα στοιχεῖα θά περιλαμβάνουν ἤ τυχόν ἐπιλήψιμα διά τούς Χριστιανούς σύμβολα ἐνδέχεται νά ἐμπεριέχουν.

Το μεγάλο μυστικό στην σχέση μας με τον Θεό


Γερόντισσα Φιλοθέη

Ο αναγεννημένος άνθρωπος δεν αμαρτάνει; Θα ήθελα να μας πείτε κάτι εδώ.

Γερόντισσα: Ε, ναι, δεν αμαρτάνει τα βαριά, τα θανάσιμα αμαρτήματα. Η κίνηση η αμαρτητική στην ψυχή μένει και μετά το βάπτισμα.

Γι’ αυτό λέει ο Πάτερ (Συμεών) και όλοι οι πατέρες ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, και γι’ αυτό οι άγιοι λένε ότι είναι «πρώτοι των αμαρτωλών» και ότι όλοι ρέπουμε στην αμαρτία, γιατί ακριβώς υπάρχει εσωτερικά η κίνηση αυτή της ψυχής. Δηλαδή ανά πάσαν στιγμήν ο άνθρωπος είναι έτοιμος να εξωκοίλει, αλλά επειδή ακριβώς είναι άνθρωπος του Θεού – άνθρωπος προσευχής, ταπεινώσεως, υπομονής, και παρακολουθεί συνεχώς τον εαυτό του (νήφει) – δεν τον αφήνει να κάνει ό,τι θέλει.

Γιατί ἡ κυβέρνησις Κάμερον εἶχε ἀπορρίψει τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες;


Καί γιατί ἡ κυβέρνησις τῆς «ψηφιακῆς» Ἐσθονίας ζητεῖ ἀποζημίωση 152 ἑκατ. εὐρώ ἀπό τήν ἀνάδοχο ἑταιρεία τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων γιά «ἐλαττώματα ἀσφαλείας»; – Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει τό περιεχόμενο τῆς ἀναφορᾶς Μητροπολιτῶν στήν Ἱερά Σύνοδο γιά τό ἐπίμαχο θέμα – Τί ἀναφέρεται σέ γνωμοδότηση εἰδικοῦ – Ἀντιγραφή τῆς πολιτικῆς Παπανδρέου-Βαρουφάκη – Παραδέχεται ἡ Κυβέρνησις τά «τσίπ» – Μεταβαλλόμενα τά στοιχεῖα ταυτοτήτων.

ΩΡΥΕΤΟ τό Σάββατο κατά τήν διάρκεια τῆς ραδιοφωνικῆς ἐκπομπῆς του στήν ΕΡΑ ὁ συγγραφεύς Πέτρος Τατσόπουλος ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ἔχει γίνει τό ρεζίλι τῆς Εὐρώπης» μέ ἀφορμή τήν ὑπόθεση τῶν νέων ταυτοτήτων. Καί ὅτι αὐτά πού ὑποστηρίζει στήν πατρίδα μας ἡ Ἀκροδεξιά δέν τά λέει κανένα ἀντίστοιχο κόμμα τῆς Εὐρώπης. Εἶναι ὅμως ἔτσι;

Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ὁ Ἅγιος Παΐσιος καὶ ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη»"

 

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη

[Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2023]

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Έστω και ένας καλός λογισμός αρκεί..

 

~ Κάποια μοναχή πολεμήθηκε με λογισμούς πορνείας. Κι επειδή δεν μπορούσε να υπομείνει τον πόλεμο, έφυγε από το μοναστήρι της και γύρισε στον κόσμο.

Δεν άργησε να καταλήξει σε πορνείο. Έμεινε εκεί αρκετά χρόνια και πλούτισε πολύ , γιατί ήταν πολύ όμορφη.Ο φιλάνθρωπος Θεός όμως, που εργάζεται για την σωτηρία του κάθε ανθρώπου, έβαλε στο νού της τη μνήμη των οδυνηρών κολάσεων και την αρχική δόξα και τιμή, από την οποία είχε ξεπέσει.

Λόγος εἰς τὸ ἐν Χώναις τῆς Φρυγίας θαῦμα τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ (6 Σεπτεμβρίου)

 Ἀρχιμανδρίτης Φώτιος Ἰωακεὶμ

«Ὁ Ταξιάρχης τῶν ἄνω Δυνάμεων,
Μιχαὴλ ὁ πρωτοστάτης τῶν θείων ταγμάτων,
σήμερον ἡμᾶς πρὸς πανήγυριν συνεκάλεσεν»


Πανήγυρη φαιδρὰ καὶ ἡμέρα πανσεβάσμια ἡ παροῦσα, ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί. Σήμερα ἡ ἁγία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησία τιμᾶ καὶ γεραίρει δοξολογικὰ τὸ μέγιστο ἐν Χώναις θαῦμα τοῦ παμμεγίστου Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ καὶ δοξάζει τὸν Θεό, τὸν θαυμαστὸ καὶ μέσῳ τῶν ἀγγέλων καὶ μέσῳ τῶν ἁγίων Του.

Εγκύκλιος της Ιεράς Μητρoπόλεως Πάφου ενάντια στην ένταξη «ολιστικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ως υποχρεωτικού μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας».

 


Εγκύκλιος της Ιεράς Μητρoπόλεως Πάφου κατά του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης

Εγκύκλιος διαβάστηκε χθες, Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023, στις εκκλησίες της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου που τοποθετείται ενάντια στην ένταξη «ολιστικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ως υποχρεωτικού μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το Υπουργείο Παιδείας ξεκινά σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν το μάθημα και αναφέρει ότι στόχος της διδασκαλίας του είναι τα παιδιά να ενδυναμωθούν έτσι ώστε να μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό τους.

Τι αποφασίστηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για τις ταυτότητες

 

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο με την υπογραφή των Πρακτικών της Διπλής Ιεράς Συνάξεως της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους που συνεδρίασε το Σάββατο και σήμερα για το επίμαχο ζήτημα των νέων ταυτοτήτων.

Όπως τονίζει το ekklisiaonline.gr αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενη από μοναχούς που θα συνεργαστεί με την Ελλαδική Εκκλησία για να καταλήξουν στην έγκριση ή μη της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Υπενθυμίζεται ότι από την Εκκλησία έχουν απαντήσει πως μόλις υπάρξει ολοκληρωμένη ενημέρωση για το θέμα, θα συνεδριάσει η Ιερά Σύνοδος και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση.

πηγή: https://romioitispolis.gr/

Η παρένθετη μητρότητα ως εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου σώματος

 


Οι σύγχρονες τεχνικές της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς και η διαφοροποίησης των ηθών έχουν οδηγήσει σε νέους τρόπους γονεϊκότητας και έχουν προκαλέσει την διάσπαση της βιολογικής, ψυχολογικής, νομικής και κοινωνικής διάστασης των πατρικών και μητρικών ρόλων.

Δύο κοινωνικά φαινόμενα συνέβαλαν στην αύξηση αυτής της ζήτησης για παραγωγή παιδιών χωρίς σεξουαλικότητα: η αναβολή του αναπαραγωγικού ημερολογίου των γυναικών αφενός και ο πολλαπλασιασμός των διαζυγίων και της οικογενειακής ανασύνθεσης αφετέρου που συνδέουν άνδρες 50, 60 ετών με γυναίκες σε εμμηνόπαυση. Ζευγάρια που θέλουν να έχουν ένα ή περισσότερα παιδιά και δεν είναι σε θέση να το πράξουν λόγω σωματικής στειρότητας, ή «κοινωνικής» στειρότητας στην περίπτωση των ομόφυλων ζευγαριών η συνήθεια ήταν μέχρι πρότινος να στραφούν στην υιοθεσία, ικανοποιώντας το δικαίωμα απόκτησης ενός παιδιού.

Ηλεκτρονικές ταυτότητες: Το ψηφιακό «κόλπο γκρόσο» της Νέας Τάξης, για να τραβούν τα δικαιώματα του πολίτη από την «πρίζα»

Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες είναι βέβαιο πως θα μετατραπούν σε μέσα άσκησης δικαιωμάτων, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο για τη ψηφιακή σκλαβιά


Συντάκτης: Ελευθέριος Ανδρώνης

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να απλώσει ένα νέφος παραπληροφόρησης σχετικά με τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, οι προθέσεις τους είναι ήδη γνωστές εδώ και χρόνια. Λένε ότι δήθεν δεν θα έχουν καμία διαφορά με τις συμβατικές ταυτότητες, και ο πρωθυπουργός έφτασε σε σημείο να ψεύδεται ανερυθρίαστα ενώπιον του ελληνικού λαού, δηλώνοντας ότι «οι νέες ταυτότητες δεν έχουν τσιπάκια».

Και το πιο οδυνηρό είναι πως το σύγχρονο σχολείο δεν καλλιεργεί ήθος...


Σαράντος Ι. Καργάκος

[...] Βέβαια, όπως σε κάθε εποχή έτσι και σήμερα, το σχολείο διδάσκει. Διδάσκει, αλλά δεν εμπνέει. Προσφέρει στα παιδιά ιδανικά «μιας χρήσης». Δεν έχει να τους δώσει μια «Ιθάκη», έναν προσανατολισμό.

Κάποτε ιδεολογικός άξονας της παιδείας μας ήταν ο ελληνικός ανθρωπισμός. Σήμερα όλα είναι ρευστά και συγκεχυμένα. Το σχολείο έχασε την καθοδηγητική του αποστολή. Για να οδηγήσει τα παιδιά, πρέπει να ξέρει πού να τα πάει. Έτσι, μέσα στον κυκεώνα των ιδεών, το σχολείο υποτάσσεται σε κάποιες αναγκαιότητες, που επιτείνουν την κρίση του. Οδηγεί τα παιδιά σε μια αντίληψη πως οι υλικές ανάγκες είναι βασικότερες και ότι οι άλλες (πνευματικές, ηθικές) έπονται. Κι ακόμη ότι ο προβληματισμός των νέων πρέπει να περιορίζεται στην κάλυψη αυτών και μόνο των αναγκών, χωρίς να χρειάζεται να γίνουν άρτιοι άνθρωποι, με ολόπλευρα καλλιεργημένη προσωπικότητα. Αρκεί να μπορέσουν να γίνουν «στελέχη» κάποιου μηχανισμού.
Το ιδανικό της «στελεχοποίησης» δημιούργησε στον τόπο μας μια ιδιότυπη αμάθεια, ένα κοινωνικό στρώμα «αγραμμάτων πτυχιούχων», που πλαισιώνουν όλους τους τομείς της ζωής μας. Έχουμε «εγγραμμάτους», που παγώνουν μπροστά σε μια πολυκύμαντη νοηματικά φράση, που μένουν απαθείς σαν αγάλματα του Βούδα, όταν ακούσουν τη «Μαρίνα των Βράχων», αφού η πνευματικότητά τους είναι εφάμιλλη μ’ εκείνη των βράχων.

Και το πιο οδυνηρό είναι πως το σύγχρονο σχολείο δεν καλλιεργεί ήθος. Υψηλές έννοιες γίνονται αντικείμενο χλευασμού μέσα στις σχολικές αίθουσες. Το σχολείο δεν ανεβάζει τις αξίες· τις κατεβάζει. [...]

31-1-2010, Αίθουσα «Ολυμπία» Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ημερίδα για την Παιδεία, οργάνωση Ενορίας Αγ. Νικολάου Πευκακίων

πηγή: https://panagia-ierosolymitissa.blogspot.com/

Να φυλάγεσαι από ανθρώπους που με τα λόγια τους, κοιμίζουν τη συνείδηση - Ελευθέριος Ελευθεριάδης

 

Να φυλάγεσαι από ανθρώπους που με τα λόγια τους, κοιμίζουν τη συνείδηση.

Δεν είναι δύσκολο, να τους αναγνωρίσεις.

Θα σου μιλήσουνε για αγάπη, για μια αγάπη γενική, για μια αγάπη που δεν έχει μέσα της σταυρό.

Θα σου μιλήσουνε για τη χαρά της ζωής, για μια χαρά, που δεν έχει τα θεμέλια στην Πίστη.

Θα σου μιλήσουνε για δικαιώματα, για το πόσο είσαι καλός, για το πόσο αξίζεις – και αυτό δεν είναι βέβαια κακό- αλλά θα παραγνωρίσουν σκόπιμα να σου μιλήσουν για τις ευθύνες και τα λάθη σου που πρέπει να διορθώσεις.

Άνθρωποι που με τα λόγια τους κοιμίζουν τη συνείδηση…

Κάποιες φορές ξέρεις, μπορεί να σου μιλήσουνε ακόμα και για Θεό. Για έναν Θεό ως έννοια. Για έναν Θεό δικό τους… Για έναν Θεό, που καμμιά σχέση δεν έχει, με τον κύρη τον Χριστό μας.


Ο Προφήτης Ζαχαρίας, ο πατέρας του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (5 Σεπτεμβρίου)

Ο προφήτης Ζαχαρίας κατήγετο από τον οίκο του αρχιερέως Αβιά, απογόνου του Ααρών, και ζούσε στα Ιεροσόλυμα με την γυναίκα του Ελισάβετ, απόγονο και αυτή του Ααρών. Και οι δύο επολιτεύοντο σύμφωνα με τις θείες εντολές, ήσαν δέ δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού. Είχαν μείνει όμως άτεκνοι και η ηλικία τους είχε περάσει.

Την ημέρα της μεγάλης εορτής του Εξιλασμού, όταν ο Ζαχαρίας εισήλθε μόνος ως εφημερεύων αρχιερεύς στον ναό για να προσφέρη θυμίαμα, παρουσιάσθηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του ο αρχάγγελος Γαβριήλ. Εξαστράπτοντας από θείο φως τού ευαγγελίσθηκε ότι ο Θεός εισήκουσε τις προσευχές του και θα του δώση στα γηρατειά υιό, ο οποίος θα ονομασθή Ιωάννης· πρόσθεσε δέ· «Και Πνεύματος Αγίου πλησθήσεται έτι εκ κοιλίας μητρός αυτού, και αυτός προελεύσεται ενώπιον του Κυρίου ετοιμάσαι Κυρίω λαόν κατεσκευασμένον».

Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Πατέρες: Μήνυμα - χαιρετισμός στὴν σύναξη τῆς Θεσσαλονίκης τῆς 3ης Σεπτεμβρίου περί ἀρνήσεως παραλαβῆς τῆς νέας ψηφιακῆς ταυτότητας



Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 15//28.8.2023
Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου


ΜΗΝΥΜΑ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΠΕΡΙ ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.


Πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἀπευθύνουμε στήν γενναία αὐτή Σύναξη τῆς ἄμεσης Δημοκρατίας, τήν συνέχεια τῆς ἀρχαίας ἐκκλησίας τοῦ Λαοῦ, τόν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Χαιρετισμό.

Συναχθήκαμε, εἰρηνικά, ἐδῶ στήν συμπρωτεύουσα τῆς Ρωμηοσύνης, τήν ἀποστολική πόλη τῆς Ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης, γιά νά διαδηλώσουμε τήν ἀντίθεση καί τήν σθεναρή ἀντίστασή μας στήν βαρβαρότητα τῆς Νέας Τάξῃς Πραγμάτων (Ν.Τ.Π.), ἡ ὁποία ἐδῶ καί χρόνια ὕπουλα, μεθοδικά καί ὑποχθόνια μέ ἀντιχριστιανικούς νόμους ἐγκαθιστᾷ τήν οἰκονομική, πολιτική, πολιτιστική, ἀστυνομική, ὑγειονομική, θρησκευτική καί σύγχρονη ψηφιακή δικτατορία.

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023

«Φακέλωμα του πολίτη» οι νέες ταυτότητες.

 



Ενημερωτική εκδήλωση της NIKHΣ στο ΣΕΦ


Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου, ώρα 19.30 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σταθμός ΗΣΑΠ Φαλήρου) στην Συνεδριακή Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» πραγματοποιήθηκε Επιστημονική Ενημερωτική Εκδήλωση της ΝΙΚΗΣ για το θέμα των νέων ταυτοτήτων. Ομιλητές: Δ. Χιωτακάκος, Τ. Οικονομόπουλος, και ο Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ κ. Δημήτριος Νατσιός.

Σε μια αίθουσα κατάμεστη από κόσμο, στην ενημερωτική εκδήλωση μίλησε ο βουλευτής της ΝΙΚΗΣ και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Τάσος Οικονομόπουλος, ο Δρ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και υποψήφιος βουλευτής της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Χιωτακάκος, και ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός.