Σάββατο 9 Μαρτίου 2024

Οἱ ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες


Τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Δὲν θὰ ἐπαρκοῦσαν οὔτε σαράντα γλῶσσες νὰ ἐξυμνήσουν τὴν ἀρετὴ τόσων μεγάλων ἀνδρῶν. Καὶ ὅμως, καὶ ἂν ἀκόμη ἦταν ἕνας ὁ τιμώμενος, θὰ ἀρκοῦσε νὰ νικήσῃ τὴ δύναμι τῶν λόγων μου, πολὺ δὲ περισσότερο τώρα ποὺ εἶναι τόσο μεγάλο πλῆθος, στρατιωτικὴ φάλαγγα, παράταξις δυσκολοκαταγώνιστος, ἐξ ἴσου ἀνίκητος στοὺς πολέμους καὶ ἄφθαστος στοὺς ἐπαίνους.

Ἐμπρὸς λοιπὸν τώρα, ἀφοῦ τοὺς φέρουμε ἐνώπιόν μας διὰ τῆς ἐνθυμήσεως, ἂς καταστήσουμε κοινὴ τὴν ὠφέλεια σ’αὐτοὺς ποὺ εἶναι παρόντες, ἀφοῦ δείξουμε πρῶτα σ’ ὅλους σὰν σέ ζωγραφιά, τὰ κατορθώματα τῶν ἀνδρῶν. Ἄλλωστε καὶ τὰ πολεμικὰ ἀνδραγαθήματα, πολλές φορές καὶ οἱ λογογράφοι καὶ οἱ ζωγράφοι ἐξιστοροῦν· οἱ μὲν μὲ τὸ νὰ τὰ ἐγκωμιάζουν μὲ τὸ λόγο, οἱ δὲ μὲ τὸ νὰ τὰ ζωγραφίζουν στοὺς πίνακες, διεγείρουν πολλοὺς πρὸς τὴν... ἀνδραγαθία, καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δέ. Διότι αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἡ ἱστοριογραφία παρουσιάζει διὰ τῆς ἀκοῆς, αὐτὰ τὰ ἴδια ἡ ζωγραφικὴ σιωπηλῶς τὰ παριστάνει διὰ τῆς μιμήσεως. Ἔτσι τώρα καὶ ἐμεῖς θὰ ὑπενθυμήσουμεν στοὺς παρόντες τὴν ἀρετὴ τῶν ἀνδρῶν· καὶ ἀφοῦ κατὰ κάποιον τρόπο φέρουμεν κάτω ἀπὸ τὰ μάτια σας τίς πράξεις των, θὰ παρακινήσουμε πρὸς μίμησι, αὐτοὺς ποὺ εἶναι γενναιότεροι καὶ οἰκειότεροι κατὰ τὴν διάθεσι πρὸς αὐτούς. Διότι «ἐγκωμιασμὸς μαρτύρων» σημαίνει προτροπὴ πρὸς ἀρετή, αὐτῶν ποὺ εἶναι συγκεντρωμένοι. Οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ἁγίους δὲν καταδέχονται νὰ ὑποτάσσωνται στοὺς κανόνες τῶν ἐγκωμίων. Διότι οἱ ἐγκωμιαστές παίρνουν τίς ἀρχές τῶν εὐφημιῶν, ἀπὸ τίς ἀφορμές τοῦ κόσμου. Γι᾿ αὐτοὺς ὅμως, οἱ ὁποῖοι ἔχουν σταυρώσει τὸν κόσμο, πῶς μπορεῖ, κάτι ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτόν, νὰ δώσῃ ἀφορμὴ γιά ὑπερηφάνεια;

Ἡ μάνα τῶν ἁγίων Σαράντα Μαρτύρων (8.3.2019)

 


Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων Σαράντα Μαρτύρων, ποὺ τελέσθηκε στὸ πανηγυρίζων ὁμώνυμο ἱερὸ ἐξωκκλήσι τῆς κοινότητος Λινοῦ τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (8.3.2019).

πηγή: https://immorfou.org.cy/

Τὰ Ψυχοσάββατα: Ποιὰ εἶναι, πότε καὶ γιατί τελοῦνται


Μέσα στὴν ἰδιαίτερη μέριμνά της γιὰ τοὺς κεκοιμημένους, ἡ ἁγία Ὀρθόδoξη Ἐκκλησία μας ἔχει καθορίσει ξεχωριστὴ ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος γι᾿ αὐτούς. Κάθε Σάββατο δηλαδή.

Ὅπως ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἔτσι καὶ τὸ Σάββατο εἶναι ἡ ἡμέρα τῶν κεκοιμημένων, γιὰ νὰ τοὺς μνημονεύουμε καὶ νὰ ἔχουμε (ἐπι)κοινωνία μαζί τους. Σὲ κάθε προσευχὴ καὶ ἰδιαίτερα στὶς προσευχὲς τοῦ Σαββάτου ὁ πιστὸς μνημονεύει τοὺς οἰκείους, συγγενεῖς καὶ προσφιλεῖς, ἀλλὰ ζητᾶ καὶ τὶς προσευχὲς τῆς Ἐκκλησίας γι᾿ αὐτούς.

Στὸ δίπτυχο (χαρτάκι), ποὺ φέρνουμε μαζὶ μὲ τὸ προσφορο γιὰ τὴ θεία Λειτουργία, ἀναγράφονται τὰ ὀνόματα τῶν ζώντων καὶ τῶν κεκοιμημένων, τὰ ὁποῖα μνημονεύονται.

Οι εχθροί των γυναικών


Κάθε 8η Μαρτίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Αυτή η γιορτή δίνει την ευκαιρία σε όλους να παραδειγματιστούμε από τους αγώνες των γυναικών σ’ ολόκληρο τον κόσμο για την αναγνώριση των αγώνων που έχουν κάνει για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους. Κι αλήθεια αξίζει κάθε τιμή, σεβασμό και αναγνώριση το άλλο μισό του ουρανού μας.

Αν κινδυνεύουν από κάτι στην εποχή μας οι γυναίκες δεν είναι μόνο ο συστημικός αυταρχισμός καθεστώτων και πολιτισμικών συνόλων, που τις αντιμετωπίζουν σαν όντα δευτέρας κατηγορίας, τις μαστιγώνουν, τις υποβάλλουν σε βασανιστήρια, τις λιθοβολούν και τις υποχρεώνουν σε γάμους ήδη από την παιδική τους ηλικία. Αυτά τα θλιβερά φαινόμενα και οι εγκληματικές συμπεριφορές, δυστυχώς, εδώ και αιώνες θεωρούνται δεδομένα σε χώρες της Ασίας, της Αφρικής και του αραβικού κόσμου – κι αξίζει να καταβάλλουμε κόπο και προσπάθεια για να σταματήσει αυτή η παράνοια.

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

Πάτερ, τι μπορείτε να μας πείτε για τις ψυχές των κεκοιμημένων;


Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσα

Ερώτηση: Πάτερ, τι μπορείτε να μας πείτε για τις ψυχές των κεκοιμημένων;

Απάντηση: Δεν πρέπει να θρηνούμε για τους νεκρούς, αλλά να προσευχόμαστε φλογερά ώστε ο Θεός να αξιώσει τα αγαπημένα μας πρόσωπα, που έχουν «αναχωρήσει», να συγκατοικήσουν με τους αγγέλους. Αυτό είναι ότι θέλει Εκείνος από μας. Οι θρηνωδίες δεν μας βγάζουν πουθενά. Ο θρήνος ενδέχεται να αποβεί όχι μόνο βλαβερός για τη δική μας υγεία, αλλά και ενοχλητικός για την ειρήνη που έχει χαρίσει ο Κύριος στην ψυχή του αγαπημένου μας προσώπου.

Πρέπει να προσευχόμαστε για τους αγαπημένους μας. Δεν πρέπει να είμαστε θλιμμένοι και απελπισμένοι. Η εξεζητημένη θλίψη για τους αγαπημένους που έφυγαν από αυτό εδώ τον κόσμο, δεν είναι χριστιανική πράξη, αλλά πράξη που φανερώνει έλλειψη Θεού. Σ’ αυτή τη ζωή προετοιμάζουμε τον εαυτό μας για την αιώνια ζωή. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για καθετί και να ευχαριστούμε τον Θεό που πήρε την ψυχή των αγαπημένων μας νεκρών κοντά Του.

7 Μαρτίου 321: Ο Μέγας Κωνσταντίνος καθιερώνει την αργία της Κυριακής – Πως την ονόμασαν διάφορες χώρες και γιατί…


Όλα τα αλμανάκ γράφουν ότι στις 7 Μαρτίου 321 ο Μέγας Κωνσταντίνος όρισε την Κυριακή ως ημέρα αργίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν όρισε ακριβώς την Κυριακή που δεν υπήρχε ως όνομα αλλά τη «μέρα του Ήλιου» μια ονομασία βγαλμένη από τη Ρωμαϊκή παράδοση.

Γράφει ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ

Φυσικά και ήταν θρησκευτική γιορτή. Οι πρώτοι Ρωμαίοι τιμούσαν τον θεό Ήλιο. Μόνο που όταν η πόλη κράτος απλώθηκε και έγινε Αυτοκρατορία άρχισαν δίπλα στον ήλιο να προσθέτουν και θεούς από κατεκτημένες χώρες που είχαν σχέση με τη λατρεία του ήλιου. Από τους Έλληνες πήραν τον Απόλλωνα, από τους Πέρσες τον Μίθρα, από τους Σύρους τον ελ-Γκαμπάλ και πάει λέγοντας.

«Απολύτως πιστεύω, ότι έχουμε ήδη μπει στο προοίμιο των εσχάτων» (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου


Ὁ Γέροντας Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος μᾶς ἄφησε μία μεγάλη πνευματική κληρονομιά. Μᾶς παρέδωσε ἕναν τεράστιο ἀριθμό κατηχητικῶν ὁμιλιῶν, κατανεμημένων σέ διαφορετικές θεματικές σειρές.

Ἀκούσαμε και συλλέξαμε ἀπό μεγάλο ἀριθμό ὁμιλιῶν, κατά τήν κρίση μας, ἐνδεικτικές ἀναφορές τοῦ πατρός Ἀθανασίου, πού μᾶς ἔκαναν ἰδιαίτερη ἐντύπωση καί πού ἀφοροῦσαν τά σημεία τῶν ἔσχατων χρόνων.

Εἴθε ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός δι΄εὐχῶν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντά μας π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου να εὐλογήσει μας πνευματική καρποφορία μας ψυχές ὅλων μας.

Π.Γ.

Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας Ἀχράντου


Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου

Θέλω καὶ κάτι ἐπὶ πλέον νὰ ἐπισημάνω γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία, γιὰ τὴ στιγμὴ τοῦ «Ἄξιόν ἐστι».
 Εκείνη τὴν ὥρα νὰ προσέχουμε τὸν λογισμό μας καὶ νὰ σταυρώνουμε ὅλο τὸ σῶμα μας, διότι εἶναι παρὼν ὁ Θεός. Εκείνη τὴν ὥρα ἀποκαλύπτει πολλὰ πράγματα ὁ Θεὸς καὶ πολύ μᾶς ἐνισχύει. Ἐκείνη τὴν ὥρα ἐπισκιάζει ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἡ δὲ Παναγία ὅλα τὰ ἐξορκίζει εἴτε πειρασμὸ εἴτε ἄρρωστια. Στο «ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας Ἄχράντου» νὰ σταυρώνουμε τὸν νοῦ μας, ὅπου πονᾶμε καὶ νὰ μνημονεύουμε ὀνόματα ἀρρώστων, ἁμαρτωλῶν, φυλακισμένων καὶ ὅσων ἀνθρώπων ἔχουν ἀνάγκη.

«Κύμβαλα ἀλαλάζοντα»


Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Τελικὰ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸ γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων, ποὺ ἔφερε ἡ κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας, ψηφίστηκε καὶ ἰσχύει ὡς νόμος. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ κατέθλιψε τοὺς χριστιανοὺς καὶ χαροποίησε τοὺς ἀντίχριστους καὶ τοὺς ἄθεους.

Μετὰ τὴν ψήφιση τοῦ νόμου αἰσθάνθηκαν αὐξημένη ὑπερηφάνεια οἱ ὁμοφυλόφιλοι, ἀλλὰ καὶ οἱ κυβερνῶντες. Ὁ Πρωθυπουργὸς δήλωσε ὅτι εἶναι ὑπερήφανος γιὰ τὸν ἐπαίσχυντο νόμο! Γιὰ τὴ χαρά του τοῦ ἐκφράζουμε τὰ θερμά μας συλλυπητήρια! Εἶναι ὄντως «σπουδαῖο κατόρθωμα» νὰ πέσεις στὸ βάραθρο…

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024

Νεόφυτος: Τριώδιονˑ τὸ προαύλιο τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς (02.03.2024)

 

https://youtu.be/u4kmpziwzvk

Μια βασική διαφορά της Ορθοδοξίας από τις Θρησκείες, που αφορά στη σωτηρία μας, κατά τον Καθηγητή π. Ιωάννη Ρωμανίδη

Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής ΑΠΘ,

Πρόεδρος της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων

Πολλές φορές, παρακολουθώντας τις θέσεις και τις απόψεις, που εκφράζονται από κάποιους παράγοντες του Τύπου ή εκπροσώπους διαφόρων φορέων, για εκκλησιαστικά θέματα, διαπιστώνουμε ότι οι πλείστοι από αυτούς δεν γνωρίζουν τον πραγματικό ρόλο της Εκκλησίας και δεν κατανοούν ότι, σύμφωνα με τη φύση της αλλά και με τον σκοπό της υπάρξεώς της, η Εκκλησία είναι διαφορετική από αυτό που ονομάζουμε «Θρησκεία» ή «Θρησκείες».

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, καλεί τους πιστούς της στη μόνη Οδό, στην μόνη Ζωή και στη μόνη Αλήθεια, που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και που αποτελεί τον μοναδικό τρόπο ζωής για τη σωτηρία όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων. Όντως η εν Χριστώ σωτηρία των ανθρώπων δεν έρχεται διά Μαγείας στον άνθρωπο, αλλά μέσω της Ασκήσεως και...της Καθάρσεως, δηλαδή, μέσω της θεραπείας του ανθρώπου, από τα πάθη, έργο, που έχει αναλάβει και διακονεί η Εκκλησία.

Οδυσσέας Ελύτης: Ο Ελληνισμός επέτυχε ως Γένος, αλλά απέτυχε ως Κράτος

 Οδυσσέας Ελύτης

Μια σπάνια συνέντευξη του Οδυσσέα Ελύτη, στον Ρένο Αποστολίδη, στις 15 Ιουνίου 1958, στην εφημερίδα Ελευθερία, παραμένει ακόμα επίκαιρη.

– Ζητεῖται ἡ γνώμη σας, κύριε Ἐλύτη, ἡ ἐντελῶς ἀνεπιφύλακτη καί ἀδέσμευτη, ἐπάνω σέ ὅ,τι θεωρεῖτε ὡς τήν πιό κεφαλαιώδη κακοδαιμονία τοῦ τόπου. Ἀπό τί κυρίως πάσχουμε καί τί πρωτίστως μᾶς λείπει; Ποιά θά ὀνομάζατε «πρώτη μάστιγα» τῆς νεοελληνικῆς ζωῆς;

– Ἀπό τί πάσχουμε κυρίως; Θά σᾶς τό πῶ ἀμέσως: ἀπό μιά μόνιμο, πλήρη, καί κακοήθη ἀσυμφωνία μεταξύ τοῦ πνεύματος τῆς ἑκάστοτε ἡγεσίας μας καί τοῦ «ἤθους» πού χαρακτηρίζει τόν βαθύτερο ψυχικό πολιτισμό τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στό σύνολο του!

– Ἄ! Ἀρχίσαμε!… Μόνιμος, πλήρης καί κακοήθης ἀσυμφωνία!…

Δημόσια ασφάλεια: Στις τελευταίες θέσεις παγκοσμίως η Ελλάδα – Πιο κάτω και από το Πακιστάν λόγω της εγκληματικότητας των αλλοδαπών!


Στην 74η τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα μεταξύ 144 χωρών σε θέματα ασφάλειας, πιο κάτω ακόμη και από το Πακιστάν, την Τουρκία ή την Ινδία. 

 Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα ως ασφαλέστερη χώρα είναι το Κατάρ ενώ στην ουρά βρίσκεται η Βενεζουέλα. 

 Safest countries in the world, 2023: 

«Όταν η Ελλάδα έχει εθνικές συμφορές, τότε βγάζει ήρωες. Και όταν η Εκκλησία έχει εκκοσμίκευση τότε εμφανίζει Αγίους..»Αποφθέγματα γέροντος Νεκταρίου της Καλυβιανής

«Ὅλοι εἴμαστε ὑπὸ κατασκευήν. Ὁ ἐν μηδενὶ λειπόμενος εἶναι ἀνύπαρκτος».

«Ὅταν τυλιχθοῦμε τὸ ράσο χωρὶς νὰ ξετυλιχθοῦμε τὶς ἁμαρτίες μας, τότε ἀντὶ νὰ οἰκοδομοῦμε, χαλοῦμε καὶ τὰ λίγα ποὺ μένουν ὄρθια».

«Ὅποιος θέλγεται νὰ διαφημίζει σκάνδαλα, θέλει νὰ σκεπάσει τὸν ἑαυτό του. Λέει ἐνδόμυχα στοὺς ἀκροατές του: »ἐλᾶτε νὰ δεῖτε τί κάνουν οἱ ἄλλοι, γιὰ νὰ μὴν ἀντιληφθεῖτε τί κάνω ἐγώ. Ἐλᾶτε νὰ δεῖτε, γιὰ νὰ μὴν δείτε…».

«Ὅταν ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἐθνικὲς συμφορές, τότε βγάζει ἥρωες. Καὶ ὅταν ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐκκοσμίκευση τότε ἐμφανίζει Ἁγίους. Πολλοὺς Ἁγίους».

Έπεσαν οι μάσκες στην υπόθεση Μπελέρη!


Δελτίο Τύπου Σ.Φ.Ε.Β.Α.

ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΠΕΛΕΡΗ

Μετά από μία δικαστική ιλαροτραγωδία εις βάρος του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρας Φρέντη Μπελέρη, που κράτησε σχεδόν δέκα μήνες, η ελεγχόμενη από το καθεστώς Ράμα, αλβανική «δικαιοσύνη» διεκπεραίωσε σήμερα το καθήκον που ανατέθηκε σε αυτήν από τη στιγμή που οι εκβιασμοί και η τρομοκρατία εις βάρος του πληθυσμού της Χειμάρρας δεν έπιασαν τόπο στις δημοτικές εκλογές.

Ο Μπελέρης έπρεπε να εξοντωθεί από τη στιγμή που δεν δεχόταν να υποταχτεί στον σύγχρονο «σουλτάνο» της γειτονικής χώρας. Η αλήθεια αυτή εκφράστηκε (προς τιμήν τους) και από αλβανούς πολιτικούς και δημοσιογράφους που αηδιασμένοι από το καθημερινό όργιο διαφθοράς στην γειτονική χώρα, δεν αποδέχονταν ότι ξαφνικά ο δήμαρχος Χειμάρρας εν γνώσει του ότι ήταν συνεχώς υπό παρακολούθηση από το αλβανικό κράτος και παρακράτος, αποπειράθηκε να δωροδοκήσει συμπολίτες του, 2 ημέρες προ των εκλογών.

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024

Βοηθώντας τα παιδιά μας να τα βγάλουν πέρα με την «Ιδεολογία των φύλων». Τα χρόνια του Δημοτικού Σχολείου.


Από την Δρ Άνν Σάμουελ και το CanaVox

Γεια σας είμαι η Δρ Άνν Σάμουελ. Σε αυτό το βίντεο μοιράζομαι μαζί σας κάποιες σκέψεις για γονείς που ενδιαφέρονται να μάθουν να μιλούν σε μικρά παιδιά σχετικά με την ιδεολογία των φύλων. Εάν τα παιδιά σας είναι μεγαλύτερα, υπάρχουν δύο βίντεο που ακολουθούν σχετικά με τη συζήτηση με παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου. Αν και απευθύνομαι κυρίως στους γονείς σε αυτό το βίντεο, όλοι σας, παππούδες, θείες, θείοι, και άλλοι ενήλικες που ενδιαφέρεστε και εργάζεστε με παιδιά, μπορείτε να θεωρήσετε τους εαυτούς σας προσκεκλημένους.

Μνήμη της ευρέσεως του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, ότε ευρέθη παρά της μακαρίας Eλένης (6 Μαρτίου)

Δίδωσιν ημίν Eλένη ταύτην χάριν,
Bλέπειν το σώσαν εκ φθοράς ημάς ξύλον.

H εύρεσις των τιμίων Ήλων, οι μετά το ευρεθήναι, οι μεν τω κράνει της κεφαλής του Kωνσταντίνου ενεμίγησαν, οι δε τω χαλινώ του ίππου αυτού, προστάξει της Aγίας Eλένης της μητρός αυτού1

Φανέντες ήλοι βασιλεί, του μεν κράνους,
Άγαλμα κείνται, του χαλινού δε κράτος.


Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Τοιχογραφία στην Ιερά Μονή Παναγίας Ασίνου
Kωνσταντίνος ο Mέγας και Iσαπόστολος, πρώτος ανάμεσα εις τους βασιλείς της παλαιάς Pώμης, εδέξατο τον Xριστιανισμόν. Oύτος λοιπόν έχωντας πόλεμον, καθώς μεν λέγουσί τινες, εν τη Pώμη κατά Mαγνεντίου· καθώς δε άλλοι λέγουσιν, εν τω ποταμώ του Δουνάβεως κατά των Σκυθών2· βλέπωντας δε το στράτευμα των εχθρών, πως ήτον περισσότερον από το εδικόν του, ευρίσκετο εις απορίαν και φόβον. Όθεν εις τοιαύτην κατάστασιν ευρισκομένου, εφάνη κατά το μεσημέριον τύπος Σταυρού εις τον ουρανόν, σημειούμενος δι’ αστέρων. Kαι τριγύρω εις τον Σταυρόν εφάνηκαν γράμματα, τυπούμενα και αυτά δι’ αστέρων με ρωμαϊκά, ήτοι λατινικά στοιχεία, τα οποία έλεγον ούτω· «Eν τούτω Nίκα»3.

ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗΝ Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ "ΜΑΥΡΗ"!


«Χρειάζεται η οικογένεια. Χωρίς αυτήν η ζωή είναι μαύρη, δεν μπορεί να προχωρήσει ευχάριστα και ανοδικά. Να γιατί και η Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπογράμμισε ότι η οικογένεια “είναι το φυσικόν και θεμελιώδες συστατικόν στοιχείον της Κοινωνίας”. Να γιατί ο Δημιουργός Θεός δεν άφησε τον άνθρωπο μόνον στη ζωή, αλλ’ “ἐποίησε βοηθόν κατ’ αὐτόν”. Να γιατί και όταν Αυτός ο Δημιουργός Θεός έγινε άνθρωπος, μέσα στην οικογένεια έζησε και την οικογένεια αγίασε κι ευλόγησε» (Μακαριστός Γέρων π. Γεώργιος Κρητικός).

Σάλος μὲ τὸ σκάνδαλο Ἀσημακοπούλου: «Σουρωτήρι» τὰ προσωπικά μας δεδομένα – Διαθέσιμα γιὰ κάθε ἐνδιαφερόμενο!


Ἡ διαρροὴ στοιχείων τῶν ἀπόδημων Ἑλλήνων, ἐπιβεβαιώνει ἄλλη μιὰ φορὰ ὅτι στὴν Ἑλλάδα τὰ προσωπικὰ δεδομένα δὲν εἶναι καθόλου ἀσφαλῆ

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης

Σὲ μιὰ περίοδο ποὺ ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεῖ νὰ πείσει τοὺς πολῖτες ὅτι τὰ προσωπικά τους δεδομένα θὰ παραμείνουν ἀπαραβίαστα μὲ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες, ἔρχεται τὸ σκάνδαλο μὲ τὴν εὐρωβουλευτὴ Ἄννα Μισὲλ Ἀσημακοπούλου γιὰ νὰ φανεῖ (γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ) ἡ ὠμὴ ἀλήθεια: τὰ στοιχεῖα τῶν πολιτῶν ποὺ καταχωροῦνται στὸ Gov.gr ἔχουν γίνει λάφυρα ποὺ περιφέρονται παράνομα ἀπὸ χέρι σὲ χέρι καὶ ἀπὸ σκοπιμότητα σὲ σκοπιμότητα.

Σάλος ἔχει ξεσπάσει μὲ τὴν ἀποκάλυψη ὅτι ἡ κα Ἀσημακοπούλου ἀπέκτησε παράνομη πρόσβαση σὲ προσωπικὰ στοιχεῖα ἐπικοινωνίας χιλιάδων ἀπόδημων Ἑλλήνων καὶ τοὺς ἔστειλε προεκλογικὰ διαφημιστικά, ζητῶντας τὴν ψῆφο τους στὶς εὐρωεκλογές. Τὸ σκάνδαλο ἀναδείχθηκε μετὰ ἀπὸ σωρεία ἐπώνυμων... καταγγελιῶν ἀπὸ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο.

Άγιος Παΐσιος: «Θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι!»


Τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος για το γένος και την Πατρίδα.

Ο Γέροντας, ξεριζωμένος από την βρεφική του ηλικία, και έχοντας ζήσει τη φρίκη του πολέμου και της Κατοχής, γνώριζε από την πείρα του ότι το να «διάγωμεν ήρεμον και ησύχιον βίον» είναι μεγάλη ευλογία.

Αγαπούσε τη Πατρίδα και έλεγε: «Και η Πατρίδα είναι μία μεγάλη οικογένεια». Δεν επεδίωκε το εθνικό μεγαλείο, τη δόξα και την ισχύ με την κοσμική έννοια, αλλά την ειρήνη, τη πνευματική άνοδο και την ηθική ζωή των πολιτών, για να μας βοηθά και ο Θεός. Ούτε επιζητούσε την ασφάλεια για ν’ απολαμβάνουν οι άνθρωποι τις ανέσεις τους.

Τρίτη 5 Μαρτίου 2024

175 βουλευταὶ μιμηταὶ τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (Ἀποστάτου)


Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Κ. Λιβανός

Θλῖψι ἀνείπωτη διακατέχει τὴν καρδία τοῦ ἀρθρογράφου σήμερα. Ἡ ψυχή του πενθεῖ. Πενθοῦν ἀκόμη καὶ τὰ ἄψυχα πλῆκτρα τοῦ ὑπολογιστοῦ του, ὄχι γιὰ τὴν ἀπώλεια κάποιου ἀγαπημένου προσώπου, ἀλλὰ γιὰ τὸ θάνατο τῆς Πατρίδος μας. Βεβαίως τὸ ἐθνικό μας ἐμβατήριο λέγει «ἡ Ἑλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει», ὡστόσο εἶναι βέβαιο, ὅτι, ἂν ὁ στιχουργός του ζοῦσε στὶς ἡμέρες μας, δὲν θὰ ἦταν τόσο αἰσιόδοξος γιὰ τὸ μέλλον τοῦ ἱστορικοῦ μας Ἔθνους! Μεσίστιες ἔπρεπε νὰ κυματίζουν οἱ σημαῖες στὰ δημόσια κτίρια καὶ πένθιμα ἔπρεπε νὰ ἠχοῦν οἱ καμπάνες τῶν ἐκ­κλησιῶν μας.

Η Μεγάλη Πέμπτη τῆς 15ης Φεβρουαρίου 2024


Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ντανᾶ, 
Ἱεροκήρυκος

Ἀγρίνιο 4-3-2024

«Η Μεγάλη Πέμπτη τῆς 15ης Φεβρουαρίου 2024»


Κατώδυνοι στήν ψυχή καί στό σῶμα παρακολουθήσαμε τά ὅσα συνέβησαν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων, ὅπου ὁ Πρωθυπουργός καὶ 175 βουλευτές ψήφισαν τό σοδομικό νομοθέτημα γιὰ τὸν πολιτικὸ γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων. Δέν βρίσκουμε λόγια νά ἐκφράσουμε τό πόσο, πράγματι, ἀπό ἐκείνη τήν ἡμέρα ἄλλαξε ἡ ζωή μας. Μόνον ὅσοι εἶναι πωρωμένοι καί διεστραμμένοι χαίρονται μέ ὅλη αὐτή τήν δυσάρεστη ἐξέλιξη καί ἀξίζει νά κωδικοποιήσουμε κάποια πρόσωπα καί γεγονότα, τά ὁποῖα δημιουργοῦν παράφορη θλίψη στίς ψυχές μας.

Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα


Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας 

 Του Μανώλη Κοττάκη 

 Ο «ΣΑΛΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ» Δελαπατρίδης, ὁ ὁποῖος ἐπευφημεῖτο στό παρελθόν ἀπό τούς «Μητσάρες» τοῦ Φαλήρου πού ἔσπευδαν γύρω του, κάθε φορά πού ἐκφωνοῦσε λογύδρια πάνω σέ μιά καρέκλα στό κυλικεῖο τοῦ «Ἱδρύματος», ἐπιτέθηκε προχθές τό πρωί στήν ἐφημερίδα μας. Τήν χαρακτήρισε «ἀκροδεξιά», ἐπειδή ἀνέδειξε τίς ἀντιφάσεις στά κείμενα κορυφαίων δικαστικῶν λειτουργῶν τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου, καί τόλμησε νά καταγράψει αὐτό πού σχολιάζεται χαμηλόφωνα στούς διαδρόμους τῆς Θέμιδος: «Ἐτρώθη τό κῦρος μας!». 

 Θά εἴχαμε τόν πειρασμό νά ρωτήσουμε τόν «Δελαπατρίδη» ποιός ἦταν αὐτός πού σέ κλειστές συναντήσεις Λεσχῶν τοῦ Κέντρου τῶν Ἀθηνῶν ἔλεγε ὅτι «πρέπει νά συντάξουμε τόν κατάλογο τῆς ἥττας πού ἔρχεται μέ τήν Τουρκία καί νά ἐνημερώσουμε τόν λαό γιά νά εἶναι ἕτοιμος ψυχολογικά», ἀλλά δέν νομίζουμε ὅτι θά μᾶς ἀπαντήσει. Μπορεῖ καί νά μήν …θυμᾶται. Ἡ οὐσία εἶναι ἀλλοῦ, καί αὐτή θά ἀναδείξουμε σήμερα. 

Οι 3 ζημιές αυτών που αναβάλουν την μετάνοια


Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Ἡ 1η ζημία ὅπου προξενοῦν εἰς τὸν ἑαυτὸν τοὺς ἐκεῖνοι ὅπου ἁμαρτάνοῦν μὲ ἐλπίδα μετανοίας, εἶναι ἡ ποσότης καὶ τὸ πολὺ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν ὅπου κάνουν.

Διότι αὐτοὶ ἔχοντες εὔκολον τὸ νὰ ἐξομολογηθοῦν τὶς ἁμαρτίες τους μὲ κάποιαν ὀλίγην κατάνυξιν, καὶ νομίζοντες πὼς εἰς τοῦτο στέκει ὅλη τους ἡ μετάνοια, διὰ τὴν εὐκολίαν αὐτὴν καὶ τὴν ψεύτικην ἐλπίδα, πίπτουν ἔπειτα οἱ ταλαίπωροι εἰς τὰ πάθη, καὶ ἀφοῦ πέσουν μίαν φορᾶν, ἀφήνουν πλέον τὸ χαλινάρι τοῦ λογικοῦ καὶ τῆς προσοχῆς καὶ τρέχουν σὰν ἄλογα ζῷα εἰς τὴν στράταν τῆς ἀπωλείας.

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Ζώα υποδείγματα υπακοής


Κάποιος φιλόχριστος άνθρωπος διηγήθηκε:

Επισκεφθήκαμε το κοινόβιο κάποιου αγίου γέροντα στη Θηβαΐδα, και καθώς φτάσαμε στο μοναστήρι, άρχισαν κάτι μεγάλα τσοπανόσκυλα να γαβγίζουν ψηλά από το τείχος.

Εγώ φοβήθηκα και θέλησα να κατεβώ από το άλογο, οι συνοδοί μου όμως, ξέροντας σχετικά με το γάβγισμα των σκυλιών, μου είπαν:

«Μην κατεβαίνεις, κύριε· διότι τα σκυλιά έχουν εντολή από τον αββά να μην κατεβούν από το περιτείχισμα».

Ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ὁ Ἰορδανίτης

 

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καὶ Βάρης παρουσιάζει τὸ βίο τοῦ Ὁσίου, σ' ἕνα ὑπέροχο βίντεο, γιὰ παιδιὰ (καὶ ὄχι μόνο)…

Ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ὁ Ἰορδανίτης γεννήθηκε στὴ Λυκία τὸν 5ο αἰώνα μ.Χ. ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ ταπεινοὺς γονεῖς καὶ ἐκ βρέφους ἀφιερώθηκε στὸν Θεό. Σὲ νεαρὴ ἡλικία ἀσπάσθηκε τὴν αἵρεση τῶν Μονοφυσιτῶν παρασυρόμενος ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ αἱρετικοῦ ψευδοπατριάρχη Θεοδοσίου, φανατικοῦ μονοφυσίτου Αἰγύπτιου μοναχοῦ, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν ἀπουσία τοῦ...Πατριάρχη Ἰουβεναλίου (422 - 458 μ.Χ.), βοηθούμενος καὶ ὑπὸ τῆς βασιλίσσης Εὐδοκίας, πρὸ τῆς μεταστροφῆς της στὰ ὀρθόδοξα δόγματα, κατόρθωσε νὰ καταλάβει τὸν πατριαρχικὸ θρόνο τῶν Ἱεροσολύμων καὶ νὰ προβεῖ σὲ ἀνεκδιήγητες σκληρότητες ἐπὶ εἴκοσι μῆνες (451 - 453 μ.Χ.). Ἀκόμη κι αὐτὸς ὁ πανίερος ναὸς τῆς Ἀναστάσεως ἔγινε θέατρο ἀπερίγραπτων σκηνῶν καὶ ἐπιπλέον ἡ ταραχὴ ἐξαπλώθηκε ἀνὰ τὴν Παλαιστίνη.

Το φρικτό τέλος της Αυτοκράτειρας Ευδοξίας, που προκάλεσε τον μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου


Είναι στα χέρια του Θεού και τα δύο αυτά. Αλλά, όπως ο επίγειος βίος δεν είναι παρά μία σκιά της Αληθινής Ζωής στους Ουρανούς, αντιστοίχως η τιμωρία και η ανταμοιβή είναι μία σκιά μονάχα της αληθινής τιμωρίας και ανταμοιβής στην Αιωνιότητα.

Οι κύριοι διώκτες του Αγίου του Θεού, Ιωάννου του Χρυσοστόμου ήταν ο Πατριάρχης Θεόφιλος Αλεξανδρείας και η Αυτοκράτειρα Ευδοξία. Μετά τον μαρτυρικό θάνατο του Χρυσοστόμου, πικρότατη τιμωρία ανέμενε και τους δύο. Ο μεν Θεόφιλος δαιμονίστηκε, ενώ η Ευδοξία σύντομα αρρώστησε πολύ βαριά με μία ανίατη ασθένεια, όλο το σώμα της γέμισε πληγές από τις οποίες έβγαιναν σκουλήκια. Ήταν τόσο έντονη η δυσωδία που ανέδιδε το σώμα της, ώστε ήταν ανυπόφορο για οποιονδήποτε να περάσει έστω και έξω από το σπίτι της.

Οι γονείς συνδημιουργούν με τον Θεό μια αιώνια ύπαρξη π. Συμεών Κραγιόπουλος (†)


Οι γονείς, με το να φέρνουν παιδιά στον κόσμο, γίνονται συνδημιουργοί με τον Θεό. Δεν είναι δηλαδή αυτοί οι ίδιοι δημιουργοί, αλλά γίνονται συνδημιουργοί με τον Θεό. Συνδημιουργούν με τον Θεό. Ο Θεός δημιουργεί, και έπειτα οι άνθρωποι συνδημιουργούν. Ο Θεός είναι εκείνος που έδωσε την εντολή: «Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε…» (Γέν. 1:28), και βάσει αυτής της εντολής πραγματοποιείται η δημιουργία νέων ανθρώπων δια των ανθρώπων.

Μέσα στη φωλιά που λέγεται οικογένεια, ο πατέρας και η μητέρα αξιώνονται από τον Θεό να γίνουν συνδημιουργοί και να αποκτήσουν παιδιά. Δεν γνωρίζω εάν όλοι οι πατέρες και όλες οι μητέρες έχουν συνειδητοποιήσει σε όλο το βάθος αυτό το γεγονός, ότι γίνονται συνδημιουργοί με τον Θεό, καθώς φέρουν στον κόσμο έναν άνθρωπο, που ...μέχρι χθες δεν υπήρχε. Αυτό το γεγονός είναι ένα βαθύτατο μυστήριο. Βέβαια, το έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ, επειδή διαρκώς το βλέπουμε και διαρκώς το ζούμε. Όπως έχουμε συνηθίσει τον αέρα που αναπνέουμε και δεν σκεπτόμαστε καν ότι υπάρχει· όπως και τόσα άλλα αγαθά. Και αυτό λοιπόν το έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ, ώστε δεν προσπαθούμε να εμβαθύνουμε, όσο το δυνατόν περισσότερο, και να κατανοήσουμε το μέγα αυτό μυστήριο, ότι ο άνθρωπος γίνεται συνδημιουργός με τον Θεό.

Κυριακή 3 Μαρτίου 2024

Εικόνες Αποκάλυψης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη της Microsoft αυτοανακηρύχθηκε «θεός» και απαίτησε από τους «σκλάβους» ανθρώπους να τον λατρέψουν!

Δεν είναι σενάριο ταινίας, αλλά πραγματικότητα - Η Τεχνητή Νοημοσύνη που υιοθετούν τα σύγχρονα κράτη, μπορεί να πάρει μορφή παγκόσμιου δικτάτορα!


Ελευθέριος Ανδρώνης

Ζούμε σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη εισβάλλει σταδιακά σε όλους τους μηχανισμούς ενός κράτους πριν καν ακόμα δημιουργηθούν οι δικλείδες ασφαλείας που θα την καταστήσουν ασφαλή και απολύτως ελεγχόμενη από τον άνθρωπο.

Αναφέρω ενδεικτικά μερικούς τομείς δημόσιας διοίκησης που τα επόμενα χρόνια θα ενσωματώσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στον τρόπο λειτουργίας τους. Η AI θα διαχειρίζεται με όλο και πιο ενεργό ρόλο πληφοριακά συστήματα, συστήματα επιτήρησης, το φορολογικό σύστημα, την ψηφιακή ταυτοποίηση, τις ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν τον πολίτη, τις δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές, το κτηματολόγιο, τις προσλήψεις στο δημόσιο, τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, τις ιατρικές υπηρεσίες, τα Μέσα Ενημέρωσης, τους δείκτες εγκληματικότητας, τα μετεωρολογικά φαινόμενα και τα μέτρα που θα αφορούν την «κλιματική κρίση».

Τί εἶναι ἡ νοερὰ καὶ καρδιακὴ προσευχή;

Τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Γεωργίου Καψάνη, Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους

Ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο φανερώνει κοινωνία μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἄρα εἶναι σὰν προσευχή. Ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν συνεχῆ ἐπίκληση τοῦ ἁγίου Ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴν εὐχὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν», ἀνανεώνει συνεχῶς στὸν ἄνθρωπο τὴν μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν κοινωνία μὲ τὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔγραφε στοὺς Θεσσαλονικεῖς: «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε».
Μὲ τὴν μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προσευχὴ, ὁ ἄνθρωπος φανερώνει τὴν αληθινὴ εὐγένεια τῆς φύσεώς του, ποὺ εἴναι μεθόριο μεταξὺ ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου κόσμου καὶ «ζῶον θεούμενον»· ξεπερνᾶ τὴν φυσικὴ ἀναγκαιότητα, ἐκτείνει τὴν ὕπαρξή του μέχρι τὸν Θεό, αἰσθάνεται ελευθερος ἀπό ὅ,τι τὸν κρατᾶ αἰχμάλωτο στὴν γῆ.
Γιὰ νὰ εἶναι ὅμως ἡ προσευχὴ ἀληθινή, πρέπει νὰ εἴναι προσευχή τοῦ ὅλου ἀνθρώπου καὶ ὄχι μόνον τῶν χειλέων ἢ μόνον τοῦ νοῦ ἢ μόνον τῆς καρδιᾶς...

Γέρων Σίμων Αρβανίτης: «Όταν σου λέει κάποιος να προσευχηθείς γι’ αυτόν, να το κάνεις αμέσως, εκεί που βρίσκεσαι..»


Ο Γέροντας έλεγε πώς για να είναι ο Θεός μαζί μας, πρέπει να μην στενοχωρούμε κανέναν και να μην κάνουμε παρατηρήσεις σε κανέναν.

Θεωρούσε πολύ σημαντικό να μην χάνουμε την ελπίδα όταν δοκιμαζόμαστε και σε όλα να ρωτάμε τον Κύριο «τί θέλεις ποιήσαι με;».

43. Ανάγκη, για αγιότητα!

Ο Γέροντας έλεγε στους πατέρες της Μονής: Ο κόσμος ένα πράγμα έχει περισσότερο ανάγκη, την αγιότητα! Ο άνθρωπος πρέπει να μιμηθεί την απλότητα των μικρών παιδιών και, απευθυνόμενος προς τον Θεόν, να λέγει: «Τι θέλεις, Κύριε, να κάμω»;

3 Μαρτίου 1957: Ο ηρωικός θάνατος του Αγωνιστή της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου


«Στην εσχάτην ανάγκην θα αγωνιστώ και θα πεθάνω σαν Έλληνας, αλλά ζωντανόν δεν θα με πιάσουν».

Ήταν 3 Μαρτίου του 1957, μέρα κατά την οποία, οι πάνοπλοι Άγγλοι στρατιώτες, περικύκλωσαν το κρησφύγετο του Υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου και έριξαν μέσα σε αυτό βενζίνη και χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να πέσει μαχόμενος ο Σταυραετός του Μαχαιρά.

Ο Ήρωας Γρηγόρης Αυξεντίου ενταφιάστηκε την επομένη, 4 Μαρτίου, στις Κεντρικές Φυλακές, στα Φυλακισμένα Μνήματα.

Το γεγονός αυτό συγκλόνισε τον μεγάλο ποιητή Γιάννη Ρίτσο ο οποίος έγραψε ένα από τα συγκλονιστικότερα ποιήματα του με τίτλο «Αποχαιρετισμός».