Σάββατο 30 Ιουλίου 2022

Ὁμιλία στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Ζ´ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου

 Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ
Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, ἂν καὶ μικρὴ σὲ ἔκταση, μᾶς παρουσιάζει ἀρκετὰ σημεῖα ἀπὸ τὴ θαυμαστὴ ἐπὶ γῆς ζωὴ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπάνω στὴ γῆ, καὶ μᾶς παρέχει ἀφορμὲς γιὰ μεγάλη ψυχικὴ ὠφέλεια, ἐὰν τὴ μελετήσουμε μὲ προσοχὴ καὶ κατανοήσουμε ὀρθὰ τὰ ἅγια νοήματα, ποὺ μᾶς προβάλλει.

Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου - Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

 


ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[:Ματθ.9,27-35]

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΩΦΟΥ 

   «Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ(:και ενώ έφευγε από εκεί ο Ιησούς, Τον ακολούθησαν δύο τυφλοί, οι οποίοι φώναζαν δυνατά και έλεγαν: 


“Σπλαχνίσου μας και θεράπευσέ μας, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ”). ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε(:και όταν έφθασε στο σπίτι, ήλθαν κοντά Του οι τυφλοί, και ο Ιησούς τους λέει: “Πιστεύετε ότι έχω τη δύναμη να κάνω αυτό που μου ζητάτε;” Και εκείνοι του απαντούν: “Ναι, Κύριε”). τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν (:τότε άγγιξε με τα δάκτυλά Του τα μάτια τους και τους είπε: “Ας γίνει αυτό που ζητάτε σύμφωνα με την πίστη σας”). καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί (:και aνοίχτηκαν τα μάτια τους)»[Ματθ.9, 27-30].

Δεν έχεις να πληρώσεις καύσιμα, ρεύμα και διατροφή; – Ναι, άλλα έχεις πλέον ψηφιακή ταυτότητα!

 


Όταν ένα - ουσιαστικά άχρηστο - μέτρο όπως η ψηφιακή ταυτότητα, έχει μεγάλη απήχηση, τότε καταλαβαίνεις πως ο κόσμος εθίστηκε στις ευκολίες - ακόμα και τις εικονικές.

Ψηφιακή ταυτότητα: Σαν «τρελοί» αποζητούν την ψηφιοποίηση των προσωπικών εγγράφων τους οι πολίτες, στρεφόμενοι κατά χιλιάδες σε μια ανύπαρκτη άλλα αστραφτερή «ευκολία». Μέσα σε δύο- μόλις – μέρες, πάνω από 128.000 είναι συνολικά οι ψηφιακές ταυτότητες και τα ψηφιακά διπλώματα οδήγησης που "έχουν κατεβάσει" οι πολίτες στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, η οποία έκανε την πρεμιέρα της, την Τετάρτη.

Ας ευχαριστήσουμε το Θεό όχι μόνο όταν μας δίνει, αλλά και όταν δεν μας δίνει ό,τι Του ζητάμε" (Αγ. Ι. Χρυσοστόμου)

 


Η προσευχή είναι μεγάλο αγαθό, αν γίνεται με λογισμό αγαθό, αν ευχαριστούμε το Θεό όχι μόνο όταν μας δίνει, αλλά και όταν δεν μας δίνει ό,τι Του  ζητάμε, αφού και τα δύο τα κάνει για την ωφέλειά μας. Έτσι, και όταν δεν παίρνουμε, ουσιαστικά παίρνουμε με το να μην πάρουμε ό,τι δεν μας συμφέρει. Υπάρχουν, βλέπετε, περιπτώσεις που η μη ικανοποίηση του αιτήματός μας είναι πιο ωφέλιμη. Και τότε ό,τι θεωρούμε σαν αποτυχία είναι επιτυχία.

Έρμηνεία στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Ζ΄ Ματθαίου ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ"

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ρωμ. 15, 1-7


Ὄχι ἀπρόσιτοι

«Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους,

καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο

ἡμᾶς εἰς δόξαν Θεοῦ»

(Ῥωμ. 15, 7)


Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ἀγαπητοί μου, ὁ Χριστὸς εἶνε τὸ πρότυπο, στὸ ὁποῖο ὅλοι οἱ χριστιανοὶ πρέπει νʼ ἀποβλέπουμε. Αὐτὸν πρέπει νʼ ἀντιγράφουμε καὶ νʼ ἀκολουθοῦμε. Ἔτσι μᾶς συνιστᾶ καὶ ὁ σημερινὸς Ἀπόστολος. Νὰ μιμηθοῦμε τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ σὲ ὅλα˙ στὰ εὔκολα ἀλλὰ καὶ στὰ δύσκολα, στὰ εὐχάριστα ἀλλὰ καὶ στὰ δυσάρεστα. Πρὸ παντὸς νὰ τὸν μιμηθοῦμε στὴν ὑπομονὴ καὶ στὴν ταπείνωσι, στὴν προσφορὰ καὶ στὴ θυσία.

«Γρηγορείτε και προσεύχεσθε… τα πάντα θ’ αποκαλυφθούν στους πιστούς, όταν έρθει η ώρα»

 


Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα

Ο Όσιος Νεκτάριος δίδασκε στα πνευματικά του παιδιά την ταπείνωση και την υπομονή, περισσότερο από όλες τις αρετές.

Για την κάθαρση της ψυχής του ανθρώπου δίδασκε πως επιτυγχάνεται με την προσευχή, όταν ικετεύεις τον Θεό λέγοντας «Πατέρα μου και Κύριε της ψυχής μου, ελέησόν με», ο Θεός καθαρίζει την ψυχή σου από την αμαρτία και την κάνει νύμφη Κυρίου και αδελφή του Λόγου. Πράγματι ο Όσιος δίδασκε σε όλους την προσευχή και ιδιαίτερα την ευχή του Ιησού. Μάλιστα, όταν πλησίαζε η σοβιετική λαίλαπα, τόνιζε στα πνευματικά του παιδιά: «σε αυτές τις έσχατες ημέρες είναι καιρός για προσευχή. Κατά την διάρκεια της εργασίας σας να λέτε συνεχώς την ευχή του Ιησού. Στην αρχή με τα χείλη, μετά με το νου και ύστερα θα εισχωρήσει μέσα στην καρδιά σας».

Ἡ διδασκαλία τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ του Σύρου γιά τήν κάθαρση τοῦ νοῦ

 


Η κάθαρση τοῦ νοῦ

Ὁ ἀββᾶς ᾿Ισαάκ ὁ Σύρος ἀναφέρεται διεξοδικά στούς λόγους του στό ἔργο τῆς κάθαρσης τοῦ νοῦ ἀπό κάθε ἐμπαθῆ κίνηση καί ἐπιθυμία, προκειμένου νά δοθεῖ στό Θεό καθαρός μέ τήν προσευχή.
Ἡ κάθαρση τοῦ νοῦ εἶναι ἓνα πρῶτο στάδιο στόν ἀγώνα τοῦ ἀνθρώπου γιά τή γενική κάθαρση ἀπό τά πάθη καί τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν τῆς ἐν Χριστῶ νέας ζωῆς[1]. Ἐξάλλου χωρίς τήν κάθαρση τοῦ νοῦ ἀπό τούς ἐμπαθεῖς λογισμούς, ὃλοι οἱ σωματικοί κόποι καί οἱ ἀσκητικοί ἀγῶνες εἶναι χωρίς ἀποτέλεσμα[2]. Σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τοῦ Γέροντος τῆς Σερβίας Ἰουστίνου «ἡ κάθαρση τοῦ νοῦ δέν εἶναι μία πράξη διαλεκτικοῦ, διανοητικοῦ, θεωρητικοῦ εἴδους, ἀλλά πράξη τῆς ἐν χάριτι ἐμπειρίας καί... ὁλοκληρωτικά ἠθική»[3]. Γι᾿ αὐτό καί τό ἔργο τῆς κάθαρσης τῆς ψυχῆς καί τοῦ νοῦ, δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τίς διανοητικές ἱκανότητες τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἀπό τή διάθεση ἐφαρμογῆς τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ[4]. Μέ ἄλλα λόγια ἡ καθαρότητα τοῦ νοῦ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐλεύθερης ἄσκησης στήν ἀρετή καί ὄχι διανοητική προσπάθεια[5].

Η τέλεια καταιγίδα στα τρόφιμα

 


Διαλυμένη η παγκόσμια παραγωγή, η επισιτιστική κρίση θα επιδεινωθεί δραματικά

Πριν ακόμη υπογραφεί η συμφωνία για τα σιτηρά μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, διά τη διαμεσολάβηση του ΟΗΕ, οι τιμές των βασικών τροφίμων είχαν πέσει κατακόρυφα. Οι φόβοι για ύφεση, η αυξημένη συγκομιδή στη Ρωσία και οι ελπίδες για αναζωογόνηση των εμπορικών ροών συνέβαλα θετικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Financial Times, η πτώση στις τιμές δεν σημαίνει ότι η επισιτιστική κρίση έχει τελειώσει. Αναλυτές λένε ότι οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν τις αγορές τροφίμων στο… κόκκινο παραμένουν αμετάβλητοι.

Ο Θεός αποκαλύπτεται στους λεβέντες

 


Μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης


Ο Θεός αποκαλύπτεται κυρίως στους γνήσια ταπεινούς. Κρύβεται συνήθως από τους υπερήφανους. Ο Θεός αναπαύεται στην πραότητα και στη ταπείνωση.

Η ταπείνωση κοντεύει να καταστεί άγνωστη, αχρείαστη και άχρηστη στον κόσμο μας. Η έξαρση της έπαρσης σήμερα αποτελεί προσόν, δύναμη, κόσμημα, ισχύ, κύρος. Ο γέροντας Παΐσιος ο αγιορείτης έλεγε: "ο Θεός αποκαλύπτεται στους λεβέντες!". Λείπει δυστυχώς πολύ αυτή η πνευματική λεβεντιά και από τους χριστιανούς μας.

Παρατηρεί κανείς και στους εκκλησιαστικούς αυλόγυρους ένα πνεύμα ρηχό, μέτριο, μουδιασμένο, μισοκακόμοιρο, φοβισμένο και δειλό.

Η όποια χαρά του κόσμου είναι πολύ μικρή μπροστά στη χαρά που χαρίζει ο Χριστός στους πιστούς μαθητές του. Γι’ αυτό είχε δίκιο ο γέροντας Παΐσιος όταν έλεγε: » έχω μια ζυγαριά και από τη μια μεριά βάζω όλες τις χαρές του κόσμου και από την άλλη βάζω τη μισή χαρά μου, και η ζυγαριά γέρνει προς τα μένα!»

Ο Θεός είναι για τα πιο απαιτητικά πνεύματα και μπορεί άριστα να τα ικανοποιήσει. Ο Θεός δεν είναι για λίγους, αλλά για όλους. Αποκαλύπτεται όπως είπαμε σίγουρα στους ταπεινούς. Απομακρύνεται από τους εγωιστές, τους ορθολογιστές, τους εξυπνάκηδες, τους ψευτοδιανοούμενους. Μάλλον εκείνοι δεν τον θέλουν στη ζωή τους. Αισθάνονται ότι τους ενοχλεί, τους ελέγχει, τους εμποδίζει.

πηγή: https://simeiakairwn.wordpress.com/

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Ν. ΔΑΠΈΡΓΟΛΑΣ, ΘΕΟΓΥΜΝΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ, ΚΟΥΡΕΛΙΑΡΗΔΕΣ ΥΠΗΚΟΟΙ…

 


(Ἕνα σχόλιο περί τῆς πνευματικῆς μας συνευθύνης)

τοῦ Νεκτάριου ΔαπέργολαΔιδάκτορος Ἱστορίας


Πολλές φορές, σέ παλαιότερα κείμενα, ἀναφέρθηκα στήν εὐθύνη πού ἔχουμε ὅλοι μας. Ἄρχοντες ἀλλά καί ἀρχόμενοι, ποιμένες ἀλλά καί ποιμαινόμενοι, κλῆρος ἀλλά καί λαός. Ὅλοι ἀνεξαιρέτως. Καί μπορεῖ πολύ συχνά νά ἐγκαλοῦμε τούς πολιτικούς καί ἐκκλησιαστικούς μας ἡγέτες γιά ὑποκρισία, διαφθορά καί προδοσία. Καί ἀσφαλῶς ὄχι ἄδικα. Συνήθως ὅμως ξεχνοῦμε ἤ ἔστω ὑποτιμοῦμε τήν τεράστια συνευθύνη πού ἔχουμε καί ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι. Συνευθύνη ὁρατή, γιά ὅσα ἀποδεχόμαστε μέ τήν ψῆφο μας, γιά ὅσα στηρίζουμε μέ τήν ἐπιδοκιμασία μας, γιά ὅσα ἀπλῶς ἀνεχόμαστε μέ τή μή ἀντίδραση καί τήν τυφλή ὑπακοή μας. Ἀλλά καί συνευθύνη λιγότερο ὁρατή – καί τελικά πιό οὐσιαστική. Δηλαδή, εὐθύνη πνευματική. Ἐξαιτίας τῆς ἐκούσιας παρακμῆς μας, τῆς ἐμμονικῆς ἀποστασίας μας, τῆς ἐπίμονα συνεχιζόμενης πνευματικῆς μᾶς ἀθλιότητας. Ἠ κατάσταση στήν ὁποία εἴμαστε βυθισμένοι ὡς λαός (καί ὡς πολῖτες καί ὡς ὀρθόδοξοι πιστοί) ἐδῶ καί πολλά χρόνια, τήν ὁποία τόσο ἐκκωφαντικά ἀποκάλυψε τό κορωνοαφήγημα καί ἀπό τήν ὁποία ἀρνούμαστε νά ξυπνήσουμε, τό ἀποδεικνύει γιά μία ἀκόμη φορά.

Η σειρά των βαθμίδων στις οποίες ανυψώνεται ο πιστός κατά τη Θεία Λειτουργία

 


Η ψυχή ανυψώνεται κατά τη διαδρομή της Θείας Λειτουργίας (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)

~ Κατά την πρώτη είσοδο δηλώνεται η αποβολή της απιστίας, η αύξηση της πίστης, η ελάττωση της κακίας, η πρόοδος της αρετής, η εξαφάνιση της άγνοιας, η προσθήκη της γνώσης.

Με την ακρόαση των θείων λόγων δηλώνονται οι μόνιμες και αμετάθετες έξεις και διαθέσεις της πίστης, που είπαμε, και της αρετής και της γνώσης, ενώ με τους θείους ύμνους που ακολουθούν, η θεληματική συγκατάθεση της ψυχής προς τις αρετές, και η πνευματική γλυκύτητα κι ευχαρίστηση που δοκιμάζει απ’ αυτές. Με την ιερή έπειτα ανάγνωση του αγίου Ευαγγελίου δηλώνεται η συντέλεια του γήινου φρονήματος, σαν να ήταν η συντέλεια του αισθητού κόσμου. Με το κλείσιμο των θυρών δείχνεται η επιθυμητή μετάβαση και μετατόπιση της ψυχής από το φθαρτό κόσμο τούτο στο νοητό. Κλείνοντας τις αισθήσεις, σαν να ήσαν πόρτες, τις καθαρίζει από τα είδωλα της αμαρτίας.

Πώς να «ξεπαγώσουμε τα λάδια της ψυχής» πριν προσευχηθούμε;

 


Η προσευχή είναι μία εσωτερική κίνηση τής ψυχής για επικοινωνία μέ τον Θεό…

Αν κάποιος δεν έχει όρεξη για προσευχή και δεν είναι αποδεδειγμένα κουρασμένος, αυτός μπορεί να ξεκινήσει τον προσωπικό του διάλογο με τον Θεό προσευχόμενος για τους άλλους, έτσι ώστε σιγά – σιγά “να ξεπαγώσουν τα λάδια της ψυχής του” και μετά να αρχίσει να προσεύχεται και για τον εαυτό του.

Ο άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, ο Ρώσος, (+24.9.1938) που έζησε στο Μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος (Ρώσικο), μας είπε ότι οι πιο ευπρόσδεκτες προσευχές για τους άλλους είναι οι εξής:

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος επιτίθεται στην Εκκλησία της Ελλάδος

 


Του Θεοδώρου Καλμούκου/ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος προβαίνει σε επίθεση εναντίον της Εκκλησίας της Ελλάδος και ιεραρχών της, για το γνωστό θέμα της βάπτισης των δύο τέκνων ομογενειακού ομοφυλοφιλικού ζεύγους που τέλεσε στη Γλυφάδα, το Σάββατο 9 Ιουλίου, μέσω μεθοδεύσεων τού εν Αθήναις επικεφαλής της επικοινωνιακής και στρατηγικής του ομάδας, Στράτου Σιαφολέα, και του Αρχιδιακόνου της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και έμμισθου θεολογικού συμβούλου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής Ιωάννη Χρυσαυγή.

Στο πλευρό των Υγειονομικών Συντάγματος, ο Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης, ιατρός εργασίας - επιδημιολόγος. - βίντεο

 


Για 37η Κυριακή οι υγειονομικοί σε αναστολή των νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά, παρευρέθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, 19:00-21:00 απέναντι από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη.

Ιστορικό ξεπούλημα -Υγειονομική κρίση- Ενεργειακή κρίση-Επισιτιστική κρίση-Πανθρησκεία-Πόλεμοι- Καταστροφή του οικοσυστήματος ~ Φωτιές στην ευλογημένη Ελλάδα μας με αποτέλεσμα τον θάνατο αθώων ανθρώπων και καταστροφή του μοναδικού τους οικήματος - Ανεργία  7500 υγειονομικών κ.λπ. κλάδων, είναι μόνο η αρχή !!!!!

Αν δουλέψεις, θα πληρωθείς…

 


Πολύς λόγος γίνεται στην εποχή μας για την αναλογία εργασίας και αμοιβής. Ο κανόνας αυτός είναι δίκαιος και όχι μόνον για τα υλικά πράγματα, αλλά και για τα πνευματικά.

Δύο παραδείγματα σχετικά μας δίνει ο Ευεργετινός με τον Άγιον Ησαΐα και κάποιον άλλον Αββά και αξίζει α σταθούμε και στα δυό.

“Κάποτε ο Αββάς Ησαΐας πήρε ένα ζεμπίλι στο χέρι, πήγε σ’ ένα κοντινό αλώνι και λέγει στον γεωργό, που είχε το αλώνι: “Δώσε μου σιτάρι”.

Ο συγκλονιστικός Βίος της οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

 


Η οσία Ειρήνη από την Καππαδοκία, που ασκήτευσε στη Μονή του Χρυσοβαλάντου (28 Ιουλίου)

Η οσία Ειρήνη ζούσε στην Καππαδοκία στους κόλπους πλούσιας και ευγενούς οικογένειας, μετά τον θάνατο του εικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφίλου (842). Όταν η Θεοδώρα ανέλαβε την αντιβασιλεία, αναζήτησε σε όλη την Αυτοκρατορία σύζυγο για τον γιο της, τον αυτοκράτορα Μι­χαήλ Γ’ (842-867). Οι απεσταλμένοι της αυλής πρόσεξαν την ομορφιά και ευγένεια των ηθών της Ειρήνης και την έστειλαν στην Κωνσταντι­νούπολη μαζί με την αδελφή της, η οποία παντρεύτηκε αργότερα τον καίσαρα Βάρδα, αδελφό της Θεοδώρας. Στο δρόμο τους πέρασαν κοντά από το όρος Όλυμπος της Βιθυνίας και η Ειρήνη επισκέφθηκε τον άγιο Ιωαννίκιο τον Μέγα [+ 4 Νοεμ.], ο οποίος την χαιρέτησε προλέγοντας ότι θα γινόταν ηγουμένη της Μονής Χρυσοβαλάντου.

Κ. Πιερρακάκης: Δηλώνει θαυμαστής του Γιούβαλ Χαράρι που λέει ότι «ο Χριστός είναι ένα ψέμα»!Είναι ο ίδιος που εξηγούσε στον Κ. Μητσοτάκη πως θα αντιμετωπιστεί η ελεύθερη βούληση των ανθρώπων με «χακάρισμα»!

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης από το βήμα της Βουλής εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον περιβόητο Γιούβαλ Χαράρι, εκ των στενότερων συνεργατών του Κλάους Σβάαμπ, του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από την «Μεγάλη Επανεκκίνηση» (The Great Reset).

Ο Γιούβαλ Χαράρι είναι ο άνθρωπος ο οποίος είπε πως «Ο Χριστός είναι ένα ψέμα» (χαρακτήρισε μάλιστα όλη την Ιστορία Του ως «fake news»).

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

Παρακαλέστε: “Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με”

 


Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη, τις κάνει προσευχή. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει: “Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με…;”. Η προσευχή ωφελεί σε όλα, και στα πιο απλά.  Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία, να μη σκέφτεσαι τον ύπνο.

Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο, να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για

πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και

μετά τρεις φορές το “Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με…;”  και έτσι θα έρχεται ο ύπνος.

Ὁμιλία στὴν μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος (27/7)

 Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ

Ο άγιος Παντελεήμων (13ος αι.), φορητή εικόνα, ιερά μονή Αγίας Αικατερίνης, Όρος Σινά

Παντελεήμων, ὁ μεγαλομάρτυς Χριστομάρτυς, ὁ τοῦ Παντελεήμονος Θεοῦ ἐπώνυμος, ἡ δόξα τῶν μαρτύρων καὶ τὸ κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ταχὺς τῶν πιστῶν ἀντιλήπτορας καὶ ἰατρός, ἡ βρύση τῶν θαυμάτων καὶ τὸ πέλαγος τῶν ἰαμάτων, τὸ γλυκὺ στοὺς πιστοὺς καὶ πράγμα καὶ ὄνομα, συνεκάλεσε τὴ σημερινὴ ὁμήγυρη μαζὶ καὶ πανήγυρη, καὶ συνάθροισε ἐμᾶς,

τὸν φιλόχριστο καὶ φιλομάρτυρα λαὸ τοῦ Θεοῦ στὸν περικαλλή του τοῦτο ναό, γιὰ νὰ στέψουμε τὴ μαρτυρικὴ κεφαλή του μὲ ὕμνους καὶ ᾠδὲς πνευματικὲς καὶ νὰ δοξάσουμε τὸν Κύριο, ποὺ τὸν ἀντιδόξασε πλουσιοπάροχα καὶ στὴ γῆ καὶ στὸν οὐρανό.

Ἐπίγεια πατρίδα τοῦ οὐρανοπολίτη τούτου ἁγίου ὑπῆρξε ἡ κλεινὴ μεγαλούπολη τῆς Νικομήδειας στὴ Βιθυνία τῆς βορειοδυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἐκεῖ εἶδε τὸ φῶς τοῦ ἡλίου ὁ μέτοχος αὐτὸς τοῦ ἀϊδίου Φωτὸς κατὰ τὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 3ου αἰ. μ.Χ., μὲ γονεῖς τὸν εἰδωλολάτρη συγκλητικὸ Εὐστόργιο καὶ τὴν ἐνάρετη χριστιανὴ Εὐβούλη, ποὺ τοῦ ἔδωσαν τὸ ὄνομα Παντολέων.

Άγιον Όρος – ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ανοικτή επιστολή προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

 


Κύριε Υπουργέ,

Μετά από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου σας περί αμέσου εκδόσεως ηλεκτρονικής ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία, θα θέλαμε να ενημερώσουμε εσάς και όλον τον κόσμο για τους προβληματισμούς και τις επιφυλάξεις μας, ώστε νομικά και διοικητικά να μην αιφνιδιαστείτε από την άρνηση παραλαβής της εκ μέρους μας.

Eδώ και δύο δεκαετίες από τα χρόνια του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, παρακολουθούμε με προσοχή τα βήματα που γίνονται για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην ζωή μας.

Άγιος Παΐσιος: “Να συγκρίνουμε την δοκιμασία μας με τη μεγαλύτερη δοκιμασία του άλλου”

 


Το καλύτερο φάρμακο για την κάθε δοκιμασία μας είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία των συνανθρώπων μας, αρκεί να την συγκρίνουμε με την δική μας δοκιμασία, για να διακρίνουμε την μεγάλη διαφορά και την μεγάλη αγάπη που μας έδειξε ο Θεός και επέτρεψε μικρή δοκιμασία σ’ εμάς.

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

«Οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες και η υλοποίηση του οράματος μιας Οργουελικής κοινωνίας»


 


                                                                

Δελτίο Τύπου

Θεσσαλονίκη,  26.7.2022

 

 

 «Οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες και η υλοποίηση του οράματος μιας Οργουελικής κοινωνίας.»

 

Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερακάκη, ευρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες του διαγωνισμού για τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, η οποία θα είναι υποχρεωτική. Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε και ο «προσωπικός αριθμός του Πολίτη». Ο αριθμός αυτός θα είναι ο ΑΦΜ με τρία επιπλέον ψηφία, θα χορηγείται μία φορά σε φυσικά πρόσωπα και θα απενεργοποιείται μετά θάνατον. Θα αναγράφεται στις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες που θα λειτουργούν με τεχνολογία RFID.

Υπάρχει μεγάλη προϊστορία στο θέμα. Η πάλαι ποτέ «κάρτα του πολίτη», που ανακοινώθηκε πανηγυρικά προ δωδεκαετίας από τον Γεώργιο Παπανδρέου, στηρίχθηκε ανεξαιρέτως από όλες τις μετέπειτα αριστεροδεξιές κυβερνήσεις, περνώντας σε στάδιο υλοποίησης σήμερα από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό βέβαια επαληθεύει το γεγονός ότι υπάρχει διαχρονική πίεση υλοποίησης της ατζέντας κάποιων «οραματιστών», στους οποίους υποτάσσονται όλα τα κυβερνώντα κόμματα. Το ίδιο συνέβη με τα επαίσχυντα μνημόνια, το ίδιο συμβαίνει με διατάξεις και «ντιρεκτίβες» από διεθνείς Οργανισμούς ή Forums, που καταπατούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προσωπική ελευθερία. Η «δεξιά» και «αριστερή» κομματοκρατία δεν έχει πρόβλημα να ευθυγραμμιστεί πιστά στις βασικές εντολές.

Προδοσίες της πίστεως και της πατρίδος - π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης

 


https://youtu.be/ounextl3Des?t=18

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

Συρία: Επίθεση στα θυρανοίξια Ορθόδοξου ναού – Στο σημείο Σάββας Καλεντερίδης και Θανάσης Αυγερινός (Βίντεο)

 


Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στη Συρία! Τρομοκράτες της Αλ Κάιντα που υποστηρίζονται από την Τουρκία πραγματοποίησαν επίθεση με drone με στόχο τα εγκαίνια της «Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας» στο Κυβερνείο της Χάμα.

Χαράρι: «Θα γίνουμε ΘΕΟΙ! Οι άνθρωποι θα είναι μέρος ενός ΔΙΚΤΥΟΥ, από όπου δεν θα μπορούν να ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΟΥΝ», βίντεο

 


Κανείς δεν θα μπορεί να πει ότι δεν άκουσε κι ότι δεν ήξερε!

Συνεχίζει να δικαιώνει τον χαρακτηρισμό του “προφήτη” της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ο Yuval Noah Harari, o επικεφαλής σύμβουλος του mr. Great Reset, Klaus Schwab.

Ο γνωστός «διανοούμενος» εβραϊκής καταγωγής μίλησε για την τεχνολογική εξέλιξη τα επόμενα 50 χρόνια, εκτιμώντας πως μέχρι τότε οι άνθρωποι θα είναι συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο από το οποίο ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ!!!

Ὁμιλία στὴ μνήμη τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Παρασκευῆς (26/7)

 Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ

Αγία Παρασκευή, 18ος αι., Λεμύθου-Ιερά Μητρόπολις Μόρφου

Πανέορτη πανήγυρη καὶ ἡμέρα πνευματικῆς ἀγαλλίασης ἡ σημερινή, ἀγαπητοὶ  ἀδελφοί, τὴν ὁποία συγκάλεσε καὶ κάθε χρόνο τέτοια ἡμέρα συγκαλεῖ ἡ πανένδοξος ὁσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευὴ ἡ θαυματουργός.

Ἡ πανθαύμαστη αὐτὴ μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, στὸν ναὸ τῆς ὁποίας μαζευτήκαμε γιὰ νὰ τὴν τιμήσουμε μὲ ὕμνους καὶ ᾠδὲς πνευματικὲς καὶ νὰ δοξάσουμε τὸν Θεό, ποὺ τόσο δοξάζει τοὺς ἁγίους Του, γεννήθηκε σ᾽ ἕνα χωριὸ κοντὰ στὴ Ρώμη κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ εἰδωλολάτρη καὶ διώκτη τῶν χριστιανῶν αὐτοκράτορα Ἀδριανοῦ (117-138). Οἱ γονεῖς της ἦταν ἐνάρετοι χριστιανοί, ὀνομαζόμενοι Ἀγάθωνας καὶ Πολιτεία, καὶ ἐπειδὴ δὲν μποροῦσαν νὰ ἀποκτήσουν παιδί, παρακαλοῦσαν γι᾽ αὐτὸ θερμὰ τὸν Κύριο. Καὶ ὁ Θεός, ποὺ ἐκπληρώνει τὸ θέλημα αὐτῶν, ποὺ Τὸν ἀγαποῦν καὶ Τὸν ἐπικαλοῦνται μὲ πίστη, τοὺς χάρισε ὡς καρπὸ προσευχῆς μία θυγατέρα, τὴν ὁποία, ἐπειδὴ γεννήθηκε κατὰ τὴν ἡμέρα Παρασκευή, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ εὐλάβεια πρὸς τὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ μας, ὀνόμασαν στὸ ἅγιο Βάπτισμα Παρασκευή.

«Γιορτή της δημοκρατίας» με φόντο τα αποκαΐδια της χώρας

 


Η γιορτή της Δημοκρατίας που πραγματοποιήθηκε τις ώρες που η Ελλάδα καιγόταν, περισσότερο έμοιαζε με γιορτή της πολιτικής αδιαφορίας.

«Γιορτή της Δημοκρατίας»: Φέτος η 48η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας ήταν μια γιορτή που πραγματοποιήθηκε στην κυριολεξία με φόντο τα καμένα ερείπια μιας ολόκληρης χώρας.

Για άλλη μια φορά στάθηκαν πλάι – πλάι δύο διαφορετικές «Ελλάδες», ξένες και αποστασιοποιημένες η μία από την άλλη. Από την μία η Ελλάδα του νεοπλουτισμού, της φαυλότητας, της αναλγησίας, της αλαζονείας, της βιτρίνας, της «γκλαμουριάς», των δικαιωματιστικών «τοτέμ», των λυκοσυμμαχιών και των πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Στην απέναντι όχθη έχουμε μια Ελλάδα μουτζουρωμένη από την ίδια την τέφρα της. Έναν ρημαγμένο πληθυσμό που βρίσκεται υπό αντικατάσταση. Μια Ελλάδα της κρατικής εγκατάλειψης, της ανασφάλειας, της φτωχοποίησης, της ζητιανιάς. Μια χώρα με πολίτες που δεν βρίσκουν καν ενημερωτικό μέσο να εκφράσουν την αγανάκτηση τους. Μια χώρα με ανθρώπους που βλέπουν να καίγονται τα σπίτια τους και ο τόπος τους, ενώ παρακολουθούν την κυβέρνηση να αυτό – συγχαίρεται για τον τρόπο που επιβλέπει τις φωτιές μέχρι αυτές να συναντήσουν θάλασσα.

Κυριακή 24 Ιουλίου 2022

Η Κοίμησις της αγίας Άννης - Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ [:Γαλ. 4,22-27]


«Γέγραπται γὰρ ὅτι ᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας (:.Σας κάνω την ερώτηση αυτή, διότι έχει γραφτεί στον νόμο ότι ο Αβραάμ απέκτησε δύο υιούς, ένα υιό από την δούλη Άγαρ και ένα υιό από την ελεύθερη Σάρα)». Πάλι στον Αβραάμ επιστρέφει, όχι για να πει τα ίδια, αλλά επειδή ήταν μεγάλη η δόξα του πατριάρχη Αβραάμ στους Ιουδαίους, αποδεικνύει ότι από εκεί έλαβαν την αρχή τους τα σημεία και ότι τα παρόντα προτυπώθηκαν σε αυτόν. Και πρώτον, αφού έδειξε ότι είναι υιοί του Αβραάμ, επειδή δεν ήσαν της ίδιας αξίας οι υιοί του πατριάρχη, αλλά ο ένας, ο Ισμαήλ, γεννήθηκε από τη δούλη Άγαρ, ενώ ο άλλος, ο Ισαάκ, γεννήθηκε από την ελεύθερη Σάρα, δείχνει λοιπόν ότι όχι μόνο υιοί του Αβραάμ ήταν αυτοί στους οποίους απευθυνόταν με την επιστολή του, αλλά και με τέτοιο τρόπο υιοί, όπως ο ελεύθερος και ο ευγενής. Τόση είναι η δύναμη της πίστεως.

Από την πανδημία στον πληθωρισμό και από την ενεργειακή κρίση στο ουκρανικό, η Ελλάδα τα πήγε μια χαρά… χάλια δυστυχώς

 


Η Ελλάδα αντιμετώπισε αυτές τις τέσσερις κρίσεις, την πανδημία, τον πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση και το Ουκρανικό και το αποτέλεσμα ήταν τραγικά μέτρια διαχείριση ή μια χαρά χάλια.
Τέσσερις σημαντικές κρίσεις έπληξαν την Ελλάδα και τον κόσμο αν και όχι με την ίδια σφοδρότητα αλλά έχουν καταγραφεί ως κοινά προβλήματα σε διεθνές επίπεδο…

Η παράμετρος αυτή, δηλαδή ότι είναι κοινά διεθνή προβλήματα διασώζουν πολλές κυβερνήσεις οι οποίες σε γενικές γραμμές απέτυχαν στην διαχείριση κρίσεων…

Η Ελλάδα αντιμετώπισε αυτές τις τέσσερις κρίσεις, την πανδημία, τον πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση και το Ουκρανικό και το αποτέλεσμα ήταν τραγικά μέτρια διαχείριση ή μια χαρά χάλια.

Κάποτε θα καταλάβεις με ποιο τρόπο κάθε έλλειψη του ανθρώπου γίνεται πλήρης με τη χάρη Του

 


Η τα ασθενή θεραπεύουσα

"Όταν θα πέσεις στα γόνατα", μου είπε δύο μέρες πριν τη χειροτονία μου ο γέροντας, "και ακούσεις τη φράση: "Η θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα αναπληρούσα..." κάνε προσευχή να σε φωτίσει ο Θεός να καταλάβεις με ποιο τρόπο κάθε έλλειψη του ανθρώπου γίνεται πλήρης με τη χάρη Του. Δεν είναι μαγικό, Πρόδρομε, είναι συνέργεια!"
Κατά το συνηθισμένο κοίταξα με ορθάνοιχτα μάτια πίσω από τους θαμπούς φακούς της εφηβείας. Τι κι αν προσευχήθηκα πολύ εκείνη την ώρα, δεν κατάλαβα το "πώς" της τελείωσης. Σηκώθηκα στα πόδια μου και ήμουν ίδιος, ούτε πιο ψηλός, ούτε πιο δυνατός, με τους ίδιους βαθμούς μυωπίας, δίχως να γνωρίζω κάτι λιγότερο ή περισσότερο. "Μήπως λόγω της αναξιότητάς μου δεν με σκίασε η Θεία Χάρις;" εξομολογήθηκα στον γέροντα και εκείνος μου είπε με το ίδιο απροσδιόριστο ύφος: "δεν είναι μαγικό αλλά συνέργεια". Συνέργεια ποιου με τι;
Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια για να καταλάβω κάπως τι είναι η τελείωση που προσφέρει ο Θεός στους Ιερείς του. Γλώσσες ξένες δεν έμαθα και όμως η πρόθεση να επικοινωνήσω έκανε τα μάτια μου στόματα πολύγλωσσα. Χάρισμα επιστημών δεν είχα αλλά μόλις ένας γιατρός έβλεπε το ράσο στις κλινικές της Αφρικής έκανε το κάτι παραπάνω για να σώσει όποιον συνόδευα.
Παιδιά δεν είχα και όμως την ελάχιστη αγάπη της καρδιάς μου, την μηδαμινή πρόθεση προσφοράς την έκανε πολυτεκνία πνευματική.
Κολύμπι δεν ήξερα ούτε ξέρω, τις ατέλειωτες όμως ώρες σε βάρκες και ποτάμια αποφάσισα να βουλιάζω το χέρι μου στα ύδατα και να ευλογώ τα βάθη, μέχρι τα ακροδαχτυλα να μουλιάσουν. Όντως, δεν είναι μαγική επιδιόρθωση των αδυναμιών μας παρά προσφορά τους στα πόδια Του και εκείνος εν ριπή οφθαλμού τις κάνεις προτέρημα για το Σώμα Του! Δόξα Τον!

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ

πηγή: https://yiorgosthalassis.blogspot.com/

Τό ἀνακοινωθέν τοῦ Πατριαρχείου καί τά ἄλλα λόγια νά ἀγαπιόμαστε...

 

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο σέ ὁρισμένα θέματα εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι βρίσκεται ἐκτός τόπου καί χρόνου. Λές καί δέν συλλαμβάνει ἤ ἀδιαφορεῖ γιά τά μηνύματα τοῦ ποιμνίου καί τῶν καιρῶν καί πολλές φορές  ἐφαρμόζει μιά τακτική ἐπιβολῆς ἀφ´ενός  μέν τῶν ἀπόψεων τοῦ καί ἀφ´ετέρου ἀνοχῆς σέ τεράστια λάθη πού γίνονται ἀπό Ἱεράρχες του.
Σιωπᾶ ὡσάν νά μήν τό ἀφοροῦν ὅλα αὐτά ἤ λές καί εἶναι ὑποχρεωμένος ὁ πιστός λαός νά τά ἀποδέχεται ἀφοῦ ἔτσι ἀποφασίζουν ὁρισμένοι Ἱεράρχες.
Ἐκκλησία ὡστόσο δέν εἶναι μόνον ὁ Κλῆρος καί ὅσοι τό πιστεύουν αὐτό θά ὁδηγήσουν τόν πιστό λαό σέ ἄτακτο φυγή. Ἤδη ἡ πανδημία μας ἔδωσε τό πρῶτο μάθημα πού ἦταν καί... ράπισμα. Ἀκόμη νά συνέλθει ἡ Ἐκκλησία καί νά ἐπανέλθει στήν π.κ. (πρό κορονοϊοῦ) ἐποχή.

Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης: «Η χάρη των Αγίων μας ακόμα και πάνω στα ξύλα των Αγίων Εικόνων υπάρχει»

 


Είπεν ο Άγιος Ιάκωβος της Ευβοίας:

“Η χάρη των Αγίων μας ακόμα και πάνω στα ξύλα των Αγίων Εικόνων υπάρχει.

Είχαμε στην πατρίδα μας, τη Μικρά Ασία, έναν Τούρκο κτηνοτρόφο που όταν άρμεγε τα πρόβατά του σκέπαζε το δοχείο με το γάλα με ένα μεγάλο και βαρύ πελεκημένο ξύλο από κάποια Εικόνα της Παναγίας μας. Τα χρώματα είχαν φύγει από τα χρόνια και την κακομεταχείριση και φαινόταν σαν απλό ξύλο.

Συνέβαινε λοιπόν το εξής Θαύμα: «Όταν ο Τούρκος πήγαινε το πρωί στο μαντρί του εύρισκε το γάλα χυμένο, και το σκεύος, το καρδάρι ανάποδα και την Εικόνα όρθια ακουμπισμένη σε ένα δένδρο. Κατ' αρχάς δεν μπορούσε να ερμηνεύσει το γεγονός επειδή όμως συνεχώς χυνόταν το γάλα είπε θυμωμένος:

ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ Η ΥΓΕΙΑ

 


Του π. Δημητρίου Μπόκου   

«Αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου». Ένας παραλυτικός έφτασε στα πόδια του Χριστού ποθώντας την πολυπόθητη θεραπεία του. Και ο Χριστός, σαν να μην καταλάβαινε τον διακαή του καημό, αντί να σπεύσει να τον θεραπεύσει, του λέει πρώτα: «Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Δυο διαφορετικά πλάνα προσέγγισης. Αλλιώς σκέφτεται ο Χριστός, αλλιώς οι άνθρωποι.   

Ἀντιβλασφημικὸς ἀγῶν

 ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΕΞ ΑΔΟΥ...


Τὸ Θεῖον ἀνέκαθεν ἐτιμᾶτο ἐν Ἑλλάδι. Ἀπὸ τῆς Ὁμηρικῆς ἐποχῆς. Μετὰ πόσου σεβασμοῦ ὡμίλουν περὶ τῶν θεῶν οἱ ἥρωες τοῦ Τρωικοῦ πολέμου! Διὰ θυσιῶν καὶ ἄλλων ἐκδηλώσεων προσεπάθουν νὰ ἐξευμενίσουν τὴν ὀργὴν καὶ νὰ κερδήσουν τὴν εὔνοιαν τῶν θεῶν. Εἰς τὰ στρατόπεδά των ὑπῆρχον ἱερεῖς διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν των. Ἡ ὑπεράσπισις τῆς τιμῆς τοῦ ὀνόματος τῶν θεῶν ἐθεωρεῖτο καθῆκον παντὸς Ἕλληνος. Ἡ ὕβρις κατὰ τῶν θεῶν, ἡ θραύσις τῶν ἀγαλμάτων αὐτῶν καὶ ἡ βεβήλωσις τῶν ἱερῶν χώρων τῆς λατρείας ἐθεωροῦντο δημόσια καὶ μέγιστα ἐγκλήματα, διὰ τὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ κινηθῇ ὅλος ὁ λαός, πρὸς τιμωρίαν καὶ ἐξαγνισμὸν ἐκ τοῦ ἄγους. Ἐὰν τὰ ἐγκλήματα αὐτὰ ἔμενον ἀτιμώρητα, οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἐπίστευον ὅτι ἡ ὀργὴ τῶν θεῶν θὰ ἐξέσπα ἐναντίον ὅλης τῆς πόλεως. Ὡς σεβομένους τοὺς θεούς των, «δεισιδαιμονεστέρους» πάντων ἀνθρώπων, ἥτοι εὐλαβεστέρους ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὠνόμασεν ὁ Παῦλος τοὺς Ἀθηναίους.