Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023

Μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Στυλιανού του Παφλαγόνος (26 Νοεμβρίου)

Μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Στυλιανού του Παφλαγόνος

Ασκήσεως πέπτωκεν ο στερρός στύλος.
Στυλιανός γαρ τον βίον καταστρέφει.

Άγιος Στυλιανός

Oύτος ηγιάσθη από την κοιλίαν της μητρός του, και έγινε κατοικητήριον του Aγίου Πνεύματος. Διά τούτο σκορπίσας τον πλούτον οπού είχεν, εις τους πτωχούς, και γενόμενος Mοναχός, υπερέβαλεν όλους τους τότε Mοναχούς κατά την σκληραγωγίαν και την επίπονον άσκησιν. Έπειτα επήγεν εις την έρημον, και εμβήκε μέσα εις ένα σπήλαιον. Eκεί δε ευρισκόμενος, έλαβε τροφήν από θείον Άγγελον. Kαι έγινεν ιατρός διαφόρων και ανιατρεύτων παθών. Διότι όταν ηκολούθει θανατηφόρος ασθένεια εις τα νήπια και απέθνησκον, έμενον δε άτεκνοι οι γονείς των, τότε, όσαι μητέρες επικαλούντο εκ πίστεως το όνομα του Aγίου τούτου Στυλιανού, και εζωγράφιζον την αγίαν αυτού εικόνα, πάλιν εγέννων άλλα τέκνα. Aλλά και τα ασθενούντα νήπια ελυτρόνοντο από την ασθένειαν. Oύτω λοιπόν πολιτευσάμενος ο αοίδιμος, και ιατρείας και θαύματα πολλά επιτελέσας απήλθε προς Kύριον.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)

πηγή: https://immorfou.org.cy/

Προσωπικός Ἀριθμός: Ἕνα νέο Ἂουσβιτσς;

 


ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ἤδη ἀπὸ τὸν προηγούμενο ὑπουργό ψηφιακῆς διακυβέρνησης Κ. Πιερακάκη, εἶχε προαναγγελθεῖ ὁ προσωπικός ἀριθμός τοῦ πολίτη, ὁ ὁποῖος «θὰ λύσει ὅλα τά προβλήματα τῆς γραφειοκρατίας». Ὁ σημερινός ὑπουργός Δ. Παπαστεργίου ἀνακοίνωσε ὅτι μέχρι τὸ τέλος τοῦ 2023 θὰ δοθεῖ αὐτὸς ὁ ἀριθμός.

Τὸ κύριο ἐπιχείρημα πού ἀκοῦμε γιὰ τὴν εἰσαγωγή τοῦ ἑνός καὶ μοναδικοῦ προσωπικοῦ ἀριθμοῦ εἶναι αὐτὸ τῆς ἐξυπηρέτησης καὶ τῆς πάταξης τῆς γραφειοκρατίας. Δηλαδή γιὰ νὰ μὴν θυμᾶται ὁ πολίτης 4-5 ἀριθμούς (ταυτὸτητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἀρ. Δημοτολογίου) νὰ ἔχει νὰ θυμᾶται 1 ἀριθμό. Εἶναι... ἕνα πτωχό ἐπιχείρημα πού δὲν δικαιολογεῖ τὴν ἀνάγκη ἐφαρμογῆς τοῦ μέτρου. Προτοῦ ἀποκτήσουμε κινητά μὲ ἀποθηκευμένες ἐπαφές, ὁ μέσος ἄνθρωπος γνώριζε ἀπ’ ἔξω τουλάχιστον 50 ἄν ὄχι 100 τηλεφωνικούς ἀριθμούς. Ὁ δὲ μέσος Κινέζος ἀπομνημονεύει τουλάχιστον 3,000 χαρακτῆρες τῆς Κινέζικης γραφῆς.

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά – Ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας για τον πλούτο και την αιώνια ζωή.


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ[:Λουκ. 18,18-27]

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

   

 «Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;(:Κάποιος άρχοντας της συναγωγής Τον ρώτησε το εξής: “Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;”)·εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ᾽Ιησοῦς, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός(:του είπε τότε ο Ιησούς: “Αφού απευθύνεσαι σε εμένα νομίζοντας ότι είμαι ένας απλός άνθρωπος, γιατί με ονομάζεις ‘’αγαθό’’; Κανείς δεν είναι από μόνος του απολύτως αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός”)»[Λουκ.18,18-19].

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ [:Eφ. 4, 1-7] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ [:Eφ. 4, 1-7]

Υπομνηματισμός του Ιερού Χρυσοστόμου στα εδάφια 1-3 του κεφ. 4

         της «Πρός φεσίους» επιστολής του αποστόλου Παύλου

     «Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης(:Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που σας έγραψα προηγουμένως, σας παρακαλώ εγώ που είμαι φυλακισμένος για το όνομα του Κυρίου, να πορευτείτε και να ζήσετε με τρόπο άξιο της υψηλής κλήσεως που σας έκανε ο Θεός. Σας παρακαλώ λοιπόν να ζείτε με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία και υπομονή. Να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τα ελαττώματα του άλλου. Και να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια προκειμένου να διατηρείτε τη μεταξύ σας ενότητα με την οποία σας ένωσε το Άγιο Πνεύμα, χρησιμοποιώντας ως σύνδεσμο την ειρήνη, η οποία θα σας δένει όλους μαζί σε ένα)»[:Εφ.4,1-3].

Πνευματικές συμβουλές για θάρρος και προσευχή


Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος

~ Ἔχεις ἀκόμη ἀνησυχίες. Πές μου, ἀπὸ ποῦ θὰ μποροῦσαν νὰ προέρχονται; Ὅλα τὰ ἐξωτερικὰ πᾶνε καλά. Ὅλα τὰ ἐσωτερικὰ τὰ ἔχεις ἐπανεξετάσει καὶ τακτοποιήσει.

Τὴν ἀπόφασή σου τὴν ἔχεις πάρει. Ἀπὸ ποῦ, λοιπόν, προέρχονται αὐτὲς οἱ ἀνησυχίες; Ὅλες εἶναι ἀπὸ τὸν ἐχθρό. Ὅλες. Ἀπὸ πουθενὰ ἀλλοῦ.

Τί ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ συμβαίνει; Μήπως σκέφτεσαι νὰ φτιάξεις τὴ ζωή σου μόνη σου, μὲ τὶς δικές σου ἱκανότητες καὶ προσπάθειες; Ἂν πραγματικὰ αὐτὸ σκέφτεσαι, σὲ συμβουλεύω ν’ ἀλλάξεις ἀμέσως γνώμη, ἀλλιῶς δὲν θ’ ἀπαλλαγεῖς ἀπό τὴ σύγχυση καὶ τὴν ταραχή.

Η Αγία Αικατερίνη το άστρο του Σινά και το συμβολικό δαχτυλίδι!


…Αμέσως μετά τον αποκεφαλισμό της Αγίας Αικατερίνης, άγγελοι Κυρίου εστάλησαν «το εκείνης σώμα προς το Σινά όρος προπέμπειν».

Το τοποθέτησαν στα λευκά φτερά τους, ευωδιαστό κι ανάλαφρο, σαν Άστρο λαμπερό, στην ύψιστη κορυφή του όρους, ύψους 2642 μέτρων πάνω από την θάλασσα.

Το τίμιο λείψανο της Αγίας Αικατερίνης ανακαλύφθηκε κατά τον η΄ αιώνα στις παρυφές του όρους, από Χριστιανούς της Αιγύπτου και μεταφέρθηκε στην Μονή του Σινά. Οι Σιναΐτες μοναχοί με βαθειά ευλάβεια και συγκίνηση περισσή το τοποθέτησαν στον Ναό της Μονής σε μαρμάρινη λάρνακα, πάνω από την οποία καίουν εννέα ολόχρυσες κανδήλες. Από τότε η Μονή έλαβε το όνομα της Αγίας Μελαλομάρτυρος Αικατερίνης.

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023

παπα-Ηλίας Υφαντής : Ηθική σχιζοφρένεια


Ήτανε, λέει, πλούσιος. Και συνάμα ευσεβής και ενάρετος. Όπως θα λέγαμε σήμερα, ένας «ευπρεπής αστός».

Άκουσε πως ο Χριστός μιλούσε για την αιώνια ζωή. Και μια και δυο έτρεξε να τον συναντήσει. «Αυτή εδώ τη ζωή, σκέφτηκε, τη χόρτασα και την απόλαυσα από κάθε πλευρά. Γιατί, λοιπόν, να χάσω και την αιώνια ζωή»;

«Δάσκαλε αγαθέ, είπε στο Χριστό, τι πρέπει να κάμω, για να κερδίσω την αιώνια ζωή»; Αλλά ο Χριστός δεν μιλούσε τη γλώσσα των συναλλαγών και των συμβιβασμών. Και αντί να του ανταποδώσει την κολακευτική φιλοφρόνηση αρχίζει να ψαλιδίζει τα φτερά της ναρκισσιστικής του αυταρέσκειας!

«Δεν υπάρχει κανένας αγαθός, του αποκρίθηκε. Αγαθός είναι μονάχα ο Θεός. Αν όμως θέλεις να κερδίσεις την αιώνια ζωή, δεν έχεις παρά να τηρήσεις τις εντολές»!

-Ποιες εντολές; Ρώτησε.

Κερκύρας Νεκτάριος γιὰ νέα ταυτότητα: Τὸ θέμα εἶναι ἄκρως θεολογικό - ἡ Κυβέρνηση προσπαθεῖ νά ὑφαρπάξει προσωπικὰ δεδομένα!


Τοῦ Μητροπολίτου Κερκύρας κ. Νεκταρίου

Ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα ὡς στοιχεῖο ταυτοποίησης τοῦ προσώπου, στό βαθμό πού δέν ἀλλοιώνει τή θεολογία καί τή διδασκαλία της ἀποτελεῖ ἕνα πολιτικό ζήτημα, στό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ἀσφαλῶς δέν ἐμπλέκεται.
Ἡ ἴδια ἡ ταυτότητα δέν εἶναι ἀντικείμενο τῆς πίστεως καί τῆς σχέσης μας μέ τόν Θεό.
Ὡστόσο ἀποκτᾶ θεολογικό περιεχόμενο, ὅταν αὐτή ἀλλοιώνει τή χριστιανική ἀνθρωπολογία καί διαταράσσει τό σωτηριολογικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο συνίσταται στήν διασφάλιση τῆς κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό σέ κάθε ἐποχή.
Ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε «κατ' εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί καθ' ὁμοίωσιν», πού σημαίνει ὅτι τό ἀρχέτυπο τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ θεότητα.
Γι' αὐτό ὁ ἄνθρωπος διασώζει ἀφ' ἑνός μέν τόν τριαδολογικό τρόπο... ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ, ἔχοντας νοῦ, λόγο καί πνεῦμα, ἀφ' ἑτέρου δέ τήν ἐλευθερία τῆς βουλήσεως, ἀλλά καί τήν κυριαρχική ἐξουσία ἐπάνω σέ ὁλόκληρη τήν ἄλογη κτιστή πραγματικότητα.

Μόρφου Νεόφυτος: Κάθε ἅγιος, κι ἕνας καινούργιος ἄνθρωπος… «Καινὴ κτίση»… (21.11.2023)


Λόγος Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὴν πανηγυρικὴ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ τοῦ με Συγχωρεῖτε, ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσης τῆς κοινότητος Ἀκακίου, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (21/22.11.2023).

πηγή: https://immorfou.org.cy/

«Να μην παγιδευόμαστε από τη δική μας λογική… να παραδοθεί το όλο είναι μας στη χάρη του Θεού»


π. Συμεών Κραγιοπούλου

Είναι ανάγκη από τη δική μας πλευρά να γίνει αυτό το έργο: να παραδοθεί το όλο είναι μας στη χάρη του Θεού.

Και για να γίνει, χρειάζεται και να έχει υπ’ όψιν του κανείς κάποιες γνώσεις θεωρητικά και να βρεθεί σε υπακοή και να κάνει αγώνα. Όμως, πρέπει να πάει κανείς αρκετά κόντρα στη δική του λογική. Όχι στη λογική, αλλά στη δική του λογική. Βλέπουμε ψυχασθενή, ιδίως στην οξεία φάση της αρρώστιας του, να έχει για ένα θέμα μια γνώμη η οποία πέρα για πέρα είναι παράλογη· και όμως, πού να του βγάλεις τη γνώμη αυτή; Αυτός πιστεύει ακράδαντα ότι έτσι είναι. Όλοι οι κάπως λογικά σκεπτόμενοι άνθρωποι βλέπουν ότι παραλογίζεται, αυτός όμως δεν το καταλαβαίνει, δεν το δέχεται. Κατά παρόμοιο τρόπο ο κάθε πεπτωκώς άνθρωπος είναι κολλημένος στη δική του λογική και δεν λέει να ξεκολλήσει.

Για να μη γινόμαστε αντίχριστοι!


Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας εἶναι παραπάνω ἀπό σαφής καί λειτουργεῖ ὡς φωτιά: «Ὁ μή ὤν μετ’ ἐμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστι καί ὁ μή συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει». Ὅποιος δέν βρίσκεται στήν ἀδιάκοπη ἀκολουθία τοῦ Κυρίου, στό κυνηγητό θά λέγαμε τῶν ἁγίων Του ἐντολῶν, ἐκεῖνος αὐτομάτως μεταβαίνει στήν ἐνάντια θέση πρός Αὐτόν, γίνεται κυριολεκτικά ἀντίχριστος – δέν ὑπάρχει ἐνδιάμεση κατάσταση!

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023

Η ΝΙΚΗ για το νομοσχέδιο πρόληψης διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο – μύθοι και αλήθειες.


Πολλοί καλοπροαίρετοι φίλοι της ΝΙΚΗΣ αναρωτήθηκαν για το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 16 Νοεμβρίου, ως εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγία 541/2017 και κανονισμός 784/2021) για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Ο φόβος για τον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης στον χώρο του διαδικτύου δεν είναι μόνο διάχυτος, αλλά και απόλυτα δικαιολογημένος. Η δυσπιστία αυξάνεται κατακόρυφα όταν έχουμε μπροστά μας μία κυβέρνηση με τιμωρητική προδιάθεση απέναντι σε όποιον έχει αντίθετη γνώμη, και η οποία θα έβλεπε πολύ βολικό έναν νομικό πρόσχημα να φιμώσει τη διαδικτυακή φωνή οποιουδήποτε αντιφρονούντος, συμπεριλαμβανομένης της ΝΙΚΗΣ. Εξάλλου η ίδια η ΝΙΚΗ και στελέχη της υπέστησαν μέσα από το διαδίκτυο ψυχολογική τρομοκρατία, φίμωση, συκοφάντηση και εκφοβισμούς, όχι μόνο από επώνυμα Μέσα, αλλά και από ψευδώνυμα «τρολλς» τα οποία δεν θα μας φαινόταν παράξενο να ανήκουν στον έμμισθο στρατό των 2.500 επικοινωνιολόγων του Μαξίμου.

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

Η αυτοκτονία υπό την έποψη της χριστιανικής διδασκαλίας


Του Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου – Καθηγητού

Ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα των ταραγμένων καιρών μας είναι και η μάστιγα των αυτοκτονιών.

Σχεδόν καθημερινά ακούμε και διαβάζουμε στα ΜΜΕ για αυτοκτονίες συνανθρώπων μας και δυστυχώς νέων παιδιών, οι οποίοι εξαιτίας προσωπικών, οικογενειακών, επαγγελματικών και άλλων προβλημάτων, οδηγούνται στην αυτοπαραίτηση από τη ζωή, αυτοκτονούν, χάνουν τη ζωή τους, πιστεύοντας πως έτσι «λυτρώνονται» από τις αντιξοότητες και τα προβλήματα της ζωής.

Στατιστικά, έχουμε περίπου 2-3 αυτοκτονίες την ημέρα στην χώρα μας!

Αγ. Αθανάσιος Χαμακιώτης. Η πρόσφατη αγιοκατάταξή του μας θυμίζει την γεμάτη Χριστό παρουσία του...


Τήν ἡμέρα πού θά λειτουργοῦσε, πήγαινε πρωί-πρωίστήν ἐκκλησία, πρίν τό νεωκόρο. Ἡ πρώτη του κίνηση ἦταν νά προσκυνήσει ὅλες τίς εἰκόνες. Ἄρχιζε ἀπό τόν πρόναο, «χαιρέτιζε» μέ εὐλάβεια μία μία τίς εἰκόνες τοῦ Κυρίου, τῆς Παναγίας, τῶν Ἁγίων. Ἤθελε κατά κάποιο τρόπο νά πάρει εὐχή κι εὐλογία, ἤ νά ζητήσει συγχώρηση καί νά συμφιλιωθεῖ μαζί τους.

Ἔπειτα ἄρχιζε τήν προσκομιδή, ὅπου διάβαζε πάρα πολλά ὀνόματα. Πολλές φορές διέκοπτε τόν ἤρεμο τόνο καί μνημόνευε κάποια συγκεκριμένα ὀνόματα μέ πολλά δάκρυα. Δέν ἦταν μιά τυπική διαδικασία, ἀλλά ἔδινε καί τήν καρδιά του, μνημόνευε μέ πόνο τά ὀνόματα αὐτά, συμμετέχοντας στόν πόνο τῶν ἄλλων.
Καί ὅταν ἐρχόταν ὁ ψάλτης, ἤ τέλειωνε ὁ νεωκόρος, τούς ἔβαζε νά διαβάζουν τό μεσονυκτικό, ἤ τό ψαλτήρι, γιά νά ἔχει περισσότερο χρόνο, νά μνημονεύει πιό πολλά ὀνόματα.

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος: Λόγος Γ΄ (Κατήχηση ΛΑ΄). Πώς πρέπει κάθε ένας να εξετάζει και να ερευνά κατά μόνας επιμελώς τον εαυτό του. Και πως πρέπει να συγκρίνει τα δικά του έργα με τις εντολές του Χριστού.


Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου,
Λόγος Γ΄
Πῶς πρέπει κάθε ἕνας νά ἐπισκέπτηται καὶ νὰ ἐρευνᾷ κατὰ μόνας ἐπιμελῶς τὸν ἑαυτόν του. Καὶ πῶς πρέπει νὰ συγκρίνῃ τὰ ἐδικά του ἔργα μὲ τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ.

Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες εἰς τὴν προλαβοῦσαν κατήχησιν διὰ νὰ μὴν μακρύνωμεν ἐπὶ πολὺ τὸν λόγον, τὸν ἀφήσαμεν ἐλλιπῆ βιαζόμενοι τότε νὰ εἰποῦμεν, τί δηλοῖ τὸ ἑαυτὸν ἐπισκέψασθαι. Τώρα δὲ ἤλθομεν νὰ πληρώσωμεν εἰς τοῦ λόγου σας τὸ χρέος τοῦ λόγου διὰ μέσου τῆς παρούσης κατηχήσεως, ὡσὰν ὁποῦ εἰς τοῦτο ἐδιωρίσθημεν καὶ ἔχομεν χρέος νὰ δίδωμεν πάντοτε εἰς τὴν ἀγάπην σας τὸ διωρισμένον μέτρον τοῦ λόγου.

Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης: «Ο αγιασμός και ο Τίμιος Σταυρός, θα αγιάζουν τα φαγητά σας..»


“Κάθε πρωί, να πίνετε παιδιά μου αγιασμό. πολύ αγιασμό. Να ρίχνετε οι νοικοκυρές λίγο και στα φαγητά την ώρα που μαγειρεύετε!“.

Το πρωί λένε οι ειδικοί, ότι είναι καλό όταν ξυπνάμε, να πίνουμε ένα ποτήρι νερό.

Καλό λοιπόν είναι, όταν το πρωί γεμίσουμε το ποτήρι μας με νερό, να ρίχνουμε μέσα σ αυτό και λίγο αγιασμό. Αμέσως θα έχουμε ένα ποτήρι γεμάτο αγιασμό.

Λούκα Κουρτανίτζε: Το θαύμα της μετάνοιας – Ο θηριώδης παλαιστής που ήταν φόβητρο, έγινε ο πράος πατέρας Λουκάς


Λούκα Κουρτανίτζε: Ολυμπιονίκης στην ελευθέρα πάλη και «τρόμος» στα ταπί - Άλλαξε την ταραχώδη ζωή του και «μεταμορφώθηκε»

Συντάκτης: Παντελής Λαμψιώτης

Μπορεί ένας αθλητής που για πολλά χρόνια ήταν φόβητρο στα ταπί να μεταμορφωθεί σε έναν καλοσυνάτο «αθλητή» του πνεύματος και μάλιστα να γίνει και ιερέας; Βεβαίως και μπορεί, ακόμα και αν είναι ένας σκληροτράχηλος παλαιστής με ταραχώδη ζωή και βαρύ παρελθόν. Η μετάνοια είναι εκείνη που μεταμορφώνει ανθρώπους, τους αναβαπτίζει σε μια νέα πραγματικότητα και τους κάνει αγνώριστους.

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

Η θεραπεία του οσίου Ιακώβου (Τσαλίκη) από τον άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και τον όσιο Δαυίδ

Στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, στις Ροβιές Ευβοίας, εμόνασε ο κατά το έτος 1991 μ.Χ. εκδημήσας προς Κύριον, αείμνηστος γέροντας και ηγούμενός της, Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Τσαλίκης (βλέπε 22 Νοεμβρίου). Πρόκειται περί εξαίρετης πνευματικής φυσιογνωμίας, καταξιωμένης στη συνείδηση του εκκλησιαστικού πληρώματος.

Εκείνος, λοιπόν, ο μακαριστός πατήρ, σε κάποια φάση κρίσιμη της ζωής του είδε θαύμα του Οσίου, το οποίο με ευγνωμοσύνη διηγείτο πάντοτε, προς δόξαν Θεού.

Οι πατέρες της Ιεράς Μονής το περιγράφουν με ακρίβεια και πιστότητα στο βιβλίο που εξέδωσαν προς τιμήν του. Διηγείται ο Γέροντας: «Εμένα που ποτέ άνθρωπος δε με είδε γυμνό, εκτός από τη μητέρα μου, όταν ήμουν παιδάκι, παραχώρησε ο Θεός να με δουν οι γιατροί και οι νοσοκόμοι και να με χειρουργήσουν επανειλημμένως. Δεν ήθελα κατ’ αρχάς να πάω σε γιατρό, θεωρώντας ότι είναι ντροπή να δουν το σώμα μου, σώμα Ιερέως.

Δημήτρης Νατσιός: «Ἡ Παναγιὰ μάνα καὶ προστάτιδα τοὺς ἔθνους μας»!

 

Σὲ κάθε ἱερὸ ἀγῶνα τοῦ ἔθνους ἡ Παναγία μας στέκεται μάνα καὶ προστάτιδα. Σὲ κάθε δυσκολία σκεπάζει τὸν πονεμένο λαό μας, τὸν στηρίζει, τὸν ἐμψυχώνει,τον ὁδηγεῖ στὴν νίκη!
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Νότης Μπότσαρης, Καρατάσαινα, Κίτσος Τζαβέλας , Γεώργιος Καραϊσκάκης, Παῦλος Μελάς...! Οἱ ἥρωες μαρτυροῦν τὴν παρουσία τῆς Μεγαλόχαρης σὲ ὅλες τὶς δύσκολες στιγμὲς τοῦ γένους!
Ἂς ζητήσουμε ἀπὸ τὴν θεομάνα μας καὶ προστάτιδα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, σήμερα στὴν ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων της, ἕνα ἅγιο ρουσφέτι: «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς»!

Ὁμιλία τοῦ προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ Δημήτρη Νατσιοῦ στὴν ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καὶ προστάτιδας τῶν ἐνόπλων δυνάμεων (21/11/2023).

Η τελευταία ημέρα της ζωής και η θαυμαστή οσιακή κοίμηση του Αγίου Ιάκωβου Τσαλίκη!

*Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυϊδ «Ένας σύγχρονος Άγιος ~ Ο Όσιος Ιάκωβος (Τσαλίκης)»


~ Αντάξια της θαυμαστής ζωής του Αγίου Ιάκωβου Τσαλίκη ήταν και η κοίμησή του, οσιακή. Την προγνώριζε, γι’ αυτό και παρακάλεσε αγιορείτη Ιεροδιάκονο, τον π. Γεννάδιο τον Κουτλουμουσιανό, που εξομολόγησε το πρωί της 21ης Νοεμβρίου 1991, ημέρα των Εισοδίων της Παναγίας, να μείνει στο Μοναστήρι ως το απόγευμα, για να τον «ντύσει».

Όρθρου βαθέος βρίσκεται στο παρεκκλήσι των Εισοδίων της Θεοτόκου, που πανηγύριζε. Το πρόσωπό του φωτεινό και χαρούμενο. Οι άνθρωποι που αγωνίζονται να είναι κοντά στον Χριστό δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε από τον θάνατο, γιατί μέσω αυτού περνούν στην αληθινή και αιώνια ζωή. Θάνατος γι’ αυτούς, σημαίνει Ζωή και Ανάσταση. Δεν λειτούργησε, αλλά έψαλε γονατιστός, όπως πάντα, μπροστά στην Εικόνα του Κυρίου μας, στο τέμπλο. Με το τέλος της Θείας Λειτουργίας πήρε το καφεδάκι του και ξεκίνησε να εξομολογεί. Εξομολόγησε και τον Ιεροδιάκονο Γεννάδιο και στη συνέχεια, συνοδευόμενος από αυτόν πήγαν στο Καθολικό της Μονής.

«Αχρήματη κοινωνία: H κατάργηση των μετρητών από τις συναλλαγές»

 

Η κάτωθι ομιλία του Υπ. Διδάκτορος Δημοσίου Δικαίου Καλλιντέρη Νικόδημου εκφωνήθηκε στην αίθουσα της οδού Ζωοδόχου Πηγής 44 στα Εξάρχεια την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023 στο πλαίσιο τακτικών συναντήσεων που διοργανώνει ο π. Γεώργιος Σχοινάς.


Σεβαστοί Πατέρες,

Αγαπητοί αδελφοί,

Θα συζητήσουμε σήμερα ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα που μπορεί μεν να μην το πραγματεύονται ευρέως, ως ώφειλαν ίσως, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιστημονικοί ή άλλοι φορείς, αλλά η διαφώτιση και η ανάδειξη των πολλαπλών πτυχών του θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε εις βάθος τις προεκτάσεις του.

Εύλογα θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί για ποιο λόγο αναδεικνύουμε το ζήτημα της κατάργησης των μετρητών από τις συναλλαγές εντός ενός κατ’ εξοχήν εκκλησιαστικού χώρου… Δεν είναι η κατάργηση των μετρητών ένα θέμα εξόχως οικονομικής και νομικής φύσεως; Γιατί μας απασχολεί και υπό ποιο πρίσμα συνδέεται με την βιοτή ενός ορθοδόξου χριστιανού στο 2023;

Εισόδια της Θεοτόκου (21/11/2022) Αναγνώσματα και Πατερικά Κηρύγματα


Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Προς Εβραίους, κεφάλαιο Θ΄, εδάφια 1-7

1 Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε ῞Αγιον κοσμικόν· 2 σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται ῞Αγια. 3 Μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη ῞Αγια ῾Αγίων, 4 χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ράβδος ᾿Ααρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης, 5 ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν λέγειν κατὰ μέρος. 6 Τούτων δὲ οὕτω κατεσκευασμένων εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, 7 εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων.

Ο Άρτος με τον οποίο τρεφόταν η Παναγία στα Άγια των Αγίων


1. Η είσοδος της Θεοτόκου στον Ναό συνδέεται με θαυμαστά γεγονότα. Όταν μιλάμε για Ναό, εννοούμε τον Ναό τουΣολομώντος και όταν κάνουμε λόγο για Εισόδια στον Ναό, εννοούμε την είσοδο της Θεοτόκου στα Άγια των Αγίων. Είναι γνωστό ότι στον κυρίως Ναό του Σολομώντος εισέρχονταν Ιερείς που επιτελούσαν την λατρεία του θυμιάματος καί στα Άγια των Αγίων, θα λέγαμε σήμερα εμείς στο Ιερό Βήμα εισερχόταν ο Αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου και μάλιστα μια φορά κατά την διάρκεια του έτους.

Όταν εορτάζουμε τα Εισόδια της Θεοτόκου στον Ναό, εννοούμε τα Εισόδια της Θεοτόκου στα Άγια των Αγίων για να παραμείνη εκεί για δώδεκα ολόκληρα χρόνια, από τριών ετών έως δεκαπέντε, ζώντας μέσα στο Φως του Θεού και βιώνοντας την θέωση. Έτσι ερμηνεύουν το γεγονός αυτό οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας.

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ: Λόγος εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου


Ἑορτὴ ὑπέρλαμπρη καὶ κοσμοχαρμόσυνη ἡ σημερινή, ἀγαπητοί πατέρες καὶ ἀδελφοί! Σήμερα, ἡ ἁγία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησία τιμᾶ καὶ γεραίρει μὲ ᾄσματα πνευματικὰ καὶ ὕμνους θεοτερπεῖς τὸ πανευφρόσυνο γεγονὸς τῆς εἰσόδου τῆς πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων τοῦ νομικοῦ ναοῦ, τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος στὰ Ἱεροσόλυμα. Γεγονός, ποὺ σηματοδοτεῖ τὴν ἀπαρχὴ τῆς σωτηρίας τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.

Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἐμεῖς συναθροισθήκαμε, γιὰ νὰ τῆς προσφέρουμε τὴν κατὰ δύναμη δοξολογία καὶ εὐχαριστία, στὸν παλαίφατο τοῦτο ναὸ στὸ ἅγιό της ὄνομα, τὸν ἐπονομαζόμενο τῆς Ποδίθου, τὸν ὁποῖο ἡ εὐλάβεια δύο ἀρχόντων κατοίκων τῆς εὐλογημένης Γαλάτας, τοῦ Δημητρίου ντὲ Κορὸν καὶ τῆς συζύγου του Ἑλένης, ἀνήγειρε τὸ ἔτος 1502, ὡς μοναστηριακὸ ναὸ μίας μικρῆς μονῆς τῆς περιόδου τῆς ἑνετοκρατίας. Κι ὁ ναὸς τοῦτος, ποὺ ἀφιερώθηκε στὴν Παναγία τὴν Ἐλεοῦσα, κοσμήθηκε -δυστυχῶς ὄχι ὁλόκληρος- μὲ ὑψηλῆς δυτικότροπης τεχνοτροπίας νωπογραφίες, ὥστε σήμερα νὰ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ δέκα στὴν Κύπρο μνημεῖα παγκόσμιας κληρονομιᾶς τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ τῆς Unesco.

Με τα πόδια και με χιόνι στο ΣχολείοΠαύλος Σαμαράς

Ήμουν τετάρτη δημοτικού αν θυμάμαι καλά, όταν το πρωί που ξύπνησα για το σχολείο είδα το χιόνι να έχει φτάσει σχεδόν μέχρι το παράθυρο του σπιτιού μου στο χωριό.

Όπως όλα τα παιδιά η πρώτη σκέψη ήταν πως δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία, άρα άπειρος χρόνος για χιονοπόλεμο στη γειτονιά με τους φίλους.

Μάλιστα θυμάμαι πως είχα ένα καινούργιο ζευγάρι γαλότσες από καουτσούκ, που μου είχαν πάρει τα Χριστούγεννα και θα ήταν η τιμητική τους.

Ελα όμως που οι γονείς μας είχαν άλλες σκέψεις…

Δημογραφικὸ SOS: Ὁ Ἕβρος πεθαίνει καὶ ἡ κυβέρνηση μένει στὰ εὐχολόγια. Σὲ χωριά του ἔχουμε 18 θανάτους γιὰ κάθε 1 γέννηση!

 

Δημογραφικό: Μιὰ σοκαριστικὴ ἔρευνα καθηγητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ Ἕβρος ὄχι μόνο πεθαίνει, ἀλλὰ ἤδη θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκφωνοῦμε τὸν ἐπικήδειο...

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης

Δημογραφικό: Ὁ Ἕβρος κατακάηκε, τὰ δέντρα ὅμως θὰ ξαναγεννηθοῦν, ἡ φύση θὰ πάρει τὸν δρόμο της καὶ θὰ γεμίσει μὲ τὰ θαύματά της αὐτὸν τὸν εὐλογημένο τόπο. Ἡ ἀνθρώπινη φύση ὅμως ἀπαρνεῖται τὴν βιολογικὴ συνέχειά της. Ὁ ἑλληνισμὸς δὲν ἀναγεννᾶται, ἀλλὰ προτιμᾶ νὰ αὐτοκτονεῖ μὲ δηλητηριώδεις δόσεις ἀδιαφορίας. Ἡ θηριώδης πυρκαγιὰ ποὺ κατέκαψε τὸν Ἕβρο, δὲν εἶναι τίποτα μπροστὰ στὴν δημογραφικὴ ἐρήμωση ποὺ συμβαίνει στὸν Νομὸ τὶς τελευταῖες δεκαετίες, καὶ ἰδιαίτερα τὰ τελευταῖα χρόνια.
Ἐλλείψει πολιτικῆς βούλησης καὶ κοινωνικῆς εὐαισθητοποίησης, ἡ κατάσταση στὸν Ἕβρο κρίνεται πλέον μὴ ἀναστρέψιμη. Προβλέπεται ὅτι σὲ 20 μὲ 30 χρόνια ὁ Ἕβρος θὰ μετατραπεῖ σὲ Νομό – φάντασμα, ἀφοῦ οἱ Δημοτικὲς Ἑνότητες τῆς Θράκης θὰ ἔχουν ἐρημώσει πλήρως ἀπὸ μονίμους κατοίκους, καὶ θὰ... ἔχουν ἀπομείνει Ἕλληνες μόνο στὰ ἀστικὰ κέντρα τοῦ Νομοῦ.

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023

Υποδοχή και ενθρόνιση του νέου μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, κ.Ειρηναίου

Ανακράζοντας "ΑΞΙΟΣ" ο ιερός κλήρος, και πλήθος λαού της Φλώρινας υποδέχτηκαν τον νέο Μητροπολίτη. 


Η υποδοχή έλαβε χώρα στις 15.00μμ το απόγευμα της Κυριακής στην κεντρική πλατεία Γ.Μόδη της Φλώρινας. 

Στην υποδοχή που έλαβε χώρα στην κεντρική πλατεία Γ.Μόδη παρέστησαν ο Μητροπολίτης Γρεβενών κ.Δαβίδ, ως Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως, ο Δήμαρχος Φλώρινας, οι βουλευτές του Νομού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, οι Δήμαρχοι Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας και Πρεσπών, η πολιτειακή και στρατιωτική ηγεσία καθώς και ιερείς της Μητροπόλεως, οι μοναστικές κοινότητες, καθώς και αντιπροσωπείες φορέων, οργανισμών και σωματείων της περιοχής.


Ακολούθως, κλήρος και λαός κατευθύνθηκαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, όπου ακολούθησε η τελετή της Ενθρονίσεως, παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δέρκων κ.Αποστόλου ως εκπρόσωπος του Οικ. Πατριαρχείου του πρώην Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου, και μεγάλου αριθμού Ιεραρχών.

Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Ευστάθιος Κωνσταντινίδης.


Από την πλευρά μας οι συντελεστές της "Περιβλέπτου" ευχόμαστε ολόψυχα προς τον Κύριο να χαρίσει στον νέο Μητροπολίτη θητεία ειρηνική και καρποφόρα, και να τον αναδείξει "σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾶ μακροημερεύοντα καὶ ὀρθοτομοῦντα λόγον ἀληθείας”


το φωτογραφικό υλικό είναι από:
http://www.floriniotika.gr/