Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Η Κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου - Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος

 

https://youtu.be/DAdxtTjqxrs?t=27

Σύντομος βιογραφία τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου – τῆς Κλίμακος (30 Μαρτίου)


Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Φορητή εικόνα του 14ου – 15ου αιώνα στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά
Ποια εἶναι ἡ πόλις ποὺ ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε τὸν θεῖον αὐτὸν ἄνδρα πρὶν ἀπὸ τὴν ἀθλητικὴ καὶ ἀσκητική του ζωὴ δὲν μπορῶ νὰ ἀναφέρω μὲ ἀκρίβεια καὶ ἀσφάλεια.

Τὴν πόλι ὅμως ὅπου τώρα ζῆ καὶ ἡ ὁποία τὸν τρέφει μὲ ἀμβροσία, τὴν ἐγνώρισε πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς ὁ μέγας Ἀπόστολος Παῦλος· διότι ὁπωσδήποτε εὑρίσκεται τώρα καὶ αὐτὸς σ᾿ ἐκείνη τὴν ἐπουράνιο Ἱερουσαλήμ, στὴν ὁποία ὑπάρχει ἡ ἐκκλησία τῶν πρωτοτόκων, τῶν ὁποίων «τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει».

Ἐκεῖ χορταίνοντας τὰ ἀχόρταστα μὲ ἄϋλη αἴσθησι καὶ βλέποντας τὰ ἀθέατα κάλλη, ἀπολαμβάνει τὶς ἀντάξιες ἀμοιβὲς τῶν ἱδρώτων του. Καὶ ἀφοῦ σὰν ἄκοπο βραβεῖο τῶν κόπων τοῦ ἐκέρδισε τὴν οὐράνιο κληρονομία, χορεύει αἰώνια μαζὶ μ᾿ ἐκείνους, τῶν ὁποίων πλέον «ὁ ποὺς ἔστη ἐν εὐθύτητι». Πῶς δὲ κέρδισε αὐτὴν τὴν μακαριότητα ὁ ἀοίδιμος, αὐτὸ θὰ τὸ ἐκθέσω στὴν συνέχεια.

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ [:Ἑβρ.6,13 ἔως 20] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ[:Ἑβρ.6,13 ἕως 20]
 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
 
«Τῷ γάρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ᾿ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ᾿ ἑαυτοῦ λέγων (:Οἱ ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ θὰ πραγματοποιηθοῦν ὁπωσδήποτε· διότι ὅταν ἔδωσε ὁ Θεὸς τίς ἐπαγγελίες στὸν Ἀβραάμ, ὁρκίστηκε ὅτι θὰ τίς πραγματοποιήσει. Καὶ ἐπειδὴ δὲν εἶχε κανένα ἀνώτερό Του ὁ Θεὸς νὰ ὁρκιστεῖ σὲ Αὐτόν, ὁρκίστηκε στὸν ἑαυτὸ Του καὶ εἶπε:) ''Ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σὲ καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε'' (:''Σοῦ ὑπόσχομαι ἀληθινὰ ὅτι θὰ σὲ εὐλογήσω πολὺ πλούσια καὶ θὰ πληθύνω πάρα πολὺ τοὺς ἀπογόνους σου)· καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας(:Ἔτσι πῆρε ὁ Ἀβραὰμ τὴν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἀφοῦ περίμενε μὲ ὑπομονὴ πολλὰ χρόνια, πέτυχε τὴν ἐκπλήρωση τῆς εὐλογίας ποὺ τοῦ ὑποσχέθηκε ὁ Θεός, ὡς πρὸς τὸ σημεῖο ποὺ ἀναφερόταν στὴν ἐπίγεια ζωή του. Ἀπέκτησε δηλαδὴ ἀπὸ τὴ Σάρρα παιδί, ἀπὸ τὸ ὁποῖο πληθύνθηκαν οἱ ἀπόγονοι τοῦ πατριάρχη κι ἔγιναν ἕνα μεγάλο ἔθνος). Ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος (:ὁ Θεὸς ὁρκίστηκε στὸν ἑαυτό Του. Οἱ ἄνθρωποι βέβαια ὁρκίζονται στὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ ὅλους. Καὶ δίνουν ὅρκο οἱ ἄνθρωποι γιὰ νὰ σταματήσουν κάθε ἀντίρρηση καὶ ἀμφισβήτηση μεταξύ τους καὶ γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσουν τὴν ἀλήθεια τῶν λόγων τους)»[Ἑβρ.6,13-16].

Κυριακή Δ΄ Νηστειών - Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τη θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ [:Μάρκ.9,14-29]

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ


    «Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι(: και όταν έφθασαν στο πλήθος του λαού, Τον πλησίασε κάποιος άνθρωπος που γονάτισε μπροστά Του κι έλεγε: ‘’Κύριε, λυπήσου και σπλαχνίσου το παιδί μου, διότι σεληνιάζεται και υποφέρει άσχημα, αλλά και κινδυνεύει τον έσχατο κίνδυνο· διότι πολλές φορές πέφτει στη φωτιά, και πολλές φορές στο νερό, και κινδυνεύει έτσι να καεί ή να πνιγεί. Και τον έφεραν στους μαθητές Σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν)»[Ματθ.17,14-16].

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Ἡ Μαυρογένους, ὁ Κολοκοτρώνης καὶ οἱ ἄθλιοι...

 


Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου

Οἱ σημιτικοὶ φιλελέφτ πανεπιστημιακοὶ ποὺ κατακλύζουν τὰ κανάλια μαζὶ μὲ τὰ ἱδρύματά τους καὶ τοὺς πράκτορες τῆς ΜΙΤ πολὺ σπουδαίους νεοελληνιστὲς (λέμε τώρα) ἔχουν βάλει στόχο ὄχι μόνον τὴν παραχάραξη στὶς συνειδήσεις γενικά τοῦ 1821, ἀλλὰ καὶ τὴν παραχάραξη τῆς μνήμης συγκεκριμένων ἡρώων. Αὐτὸ τὸ δεύτερο δὲν ἔχουν λάβει καμία γενικὴ ἐντολὴ νὰ τὸ κάνουν, οἱ πρεσβεῖες καὶ ὁ Σόρος δὲν τοὺς πληρώνουν γιὰ αὐτό, ἀλλὰ μόνον γιὰ τὴν γενικὴ παραχάραξη. Κάποιοι ἥρωες, ὅμως, τοὺς ἔχουν κάτσει στραβὰ γιατί ἔζησαν ἀκριβῶς μὲ τὸν...
ἀντίθετο τρόπο ἀπὸ τοὺς ἴδιους.... Καὶ τὰ σύνδρομα κατωτερότητας δίνουν καὶ παίρνουν... τώρα (δηλαδὴ τὸν τελευταῖο χρόνο) ποὺ οἱ εἰδικοὶ αὐτοὶ τῆς Ἐπανάστασης ἀπὸ τὰ λὶντλ διαβάζουν γιὰ τὴν ζωή τους καὶ βλέπουν μία ζωὴ ἀλλιῶς... Μακρυὰ ἀπὸ τὴν διαστροφή τους, τὴν διαστροφὴ τοῦ ἐγωπαθοῦς ἀτομικισμοῦ μέσα στὸν ὁποῖο ζοῦν καὶ τὸν ὁποῖον βαπτίζουν φιλελευθερισμό...

Το Γένος ενήστευε, το Γένος εγνώριζε

 


*Η ιστορία μας πρέπει να είναι ένας πολύτιμος καθρέφτης για εμάς που πάντοτε πρέπει να τον κοιτάμε για να μπορούμε να συνέλθουμε και να επιστρέψουμε στην σίγουρη και ασφαλή οδό, που δεν είναι άλλη από την οδό του Κυρίου…

~ Φαίνεται ότι κάποτε νήστευες και σήμαινε ότι είσαι Ρωμηός. Αν δε νήστευες Τετάρτη και Παρασκευή, σήμαινε ότι είσαι Τούρκος.

Να πάτε τα παιδιά σας να δουν την ταινία ΔΙΑΚΟΣ ανήμερα της 25ης Μαρτίου

 


Μακεδονικό στεφάνι πικραμυγδαλιάς στο Παλληκάρι της Ρούμελης!    

Πρόκειται για την νέα ταινία της ΦΙΛΟΤΙΜΟ films, που πραγματεύεται την πολυκύμαντη ζωή και το μαρτυρικό τέλος του Αθανασίου Διάκου, του ωραίου στην ψυχή και το σώμα Πρωτομάρτυρος της Εθνεγερσίας του 1821.   

Η ταινία μας έρχεται από τον φιλόπατρι Μακεδονικό Βορρά. Την δημιούργησε η ΦΙΛΟΤΙΜΟ films (ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ), η Κινηματογραφική Ομάδα του Πνευματικού Κέντρου «Ο ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ» της Ι. Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης & Πλαταμώνος.    

Ξεκίνησε την όντως εντυπωσιακή πορεία της στην Κατερίνη, την έδρα της ΦΙΛΟΤΙΜΟ films, όπου προβλήθηκε επανειλημμένως σε κατάμεστες αίθουσες!… Οι προβολές έκλειναν πάντα με το ζεστό χειροκρότημα του κοινού κάθε ηλικίας – εντυπωσιακή η παρουσία νέων! – οι αντιδράσεις δε ήταν συγκινητικές, ενθουσιώδεις!… Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι προβολές για τους μαθητές των σχολείων της Πιερίας!    

Ἅγιος Λουκᾶς Κριμαίας: Λόγος εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου

 

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Φορητή εικόνα του 16ου αιώνα στον Ιερό Ναό Αγίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνος (Περιστερώνα)
Τρία σημαντικότατα γεγονότα στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας. To πρῶτο εἶναι ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου, τὸν ὁποῖο ἑορτάζουμε σήμερα μὲ χαρὰ καὶ ἀγάπη, ἀλλὰ καὶ μὲ δέος ἐνώπιόν του μεγαλείου του γεγονότος αὐτοῦ, τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται «κεφάλαιον» (δηλαδὴ ἀρχὴ) τῆς σωτηρίας μας.

Ἐννέα μῆνες μετὰ τὸν Εὐαγγελισμὸ πραγματοποιήθηκε καὶ τὸ δεύτερο ἀπὸ τὰ σημαντικότερα γεγονότα, ἡ κατὰ σάρκα Γέννηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κορυφὴ καὶ ὁλοκλήρωση τῆς σωτηρίας μας θὰ εἶναι ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ ἀπὸ ἕνα φρικτὸ θάνατο πάνω στὸ Σταυρό.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ [:Εβρ. 2,11-18] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ[:Ἐβρ. 2,11-18]
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
 
«Ὃ τε γὰρ ἁγιάζων(:Καθόσον ὑπάρχει στενὸς σύνδεσμος μεταξὺ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς σωτηρίας καὶ ἐκείνων ποὺ σώζονται μέσῳ Αὐτοῦ· διότι καὶ ὁ Ἰησοῦς ποὺ μᾶς ἁγιάζει καὶ μᾶς σώζει)», λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες. δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν (:καὶ ἐμεῖς ποὺ ἁγιαζόμαστε καὶ σωζόμαστε, ὅλοι καταγόμαστε ἀπὸ ἕναν Πατέρα. Γι᾿ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν αἰτία καὶ ὁ Χριστὸς δὲν ντρέπεται νὰ ὀνομάζει αὐτούς, ποὺ καλεῖ σὲ σωτηρία, ἀδελφούς Του)». Νὰ πάλι πῶς ἑνώνει τιμῶντας αὐτοὺς καὶ παρηγορῶντας καὶ κάνοντάς τους ἀδελφοὺς Τοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μὲ αὐτό, μέ τὸ ὅτι κατάγονται ὅλοι ἀπὸ τὸν ἴδιο Πατέρα. Στὴ συνέχεια πάλι βεβαιώνοντας αὐτὸ καὶ γιὰ νὰ δείξει, ὅτι ἐννοεῖ τὴν κατὰ σάρκα ἕνωση, πρόσθεσε τὸ «ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι (:Ἐκεῖνος ποὺ ἁγιάζει καὶ αὐτοὶ ποὺ ἁγιάζονται)». Βλέπεις πόση εἶναι ἡ διαφορά; Γιατί Ἐκεῖνος ἁγιάζει καὶ ἐμεῖς ἁγιαζόμαστε. Καὶ παραπάνω ὀνόμασε τὸν Ἰησοῦ Ἀρχηγὸ τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. Γιατί ἕνας εἶναι ὁ Θεός, ἀπὸ τὸν ὁποῖο προέρχονται τὰ πάντα.

Στο Κρυφό Σχολειό του χθες και του σήμερα (ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ)Στο Κρυφό Σχολειό του χθες και του σήμερα

(ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ)


“᾽Απ’ ἔξω μαυροφόρ’ ἀπελπισιά,
πικρῆς σκλαβιᾶς χειροπιαστό σκοτάδι
καί μὲσα στή θολόχτιστη ἐκκλησιὰ
(στήν ἐκκλησιά, ποὺ παίρνει κάθε βράδυ
τήν ὄψη τοῦ σχολειοῦ)
τὸ φοβισμένο φῶς τοῦ καντηλιοῦ
τρεμάμενο τά ὄνειρα τα ἀναδεύει
καί γύρω τὰ σκλαβόπουλα μαζεύει. ”

(Ιωάννης Πολέμης)

«Μόνοι των οι Έλληνες εφρόντιζαν δια την παιδείαν, η οποία εσυνίστατο εις το να μανθάνουν τα κοινά γράμματα και ολίγην αριθμητικήν ακανόνιστον. Εν ελλείψει δε διδασκάλου, ο ιερεύς εφρόντιζε περί τούτου. Όλα αυτά εγίνονταο εν τω σκότει και προφυλακτά από τους Τούρκους.»

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Τα καλά παιδιά... - Ελευθέριος ΕλευθεριάδηςΤα καλά παιδιά, δεν αντιμιλάν. Πνίγουν μέσα τους την οποία διαφωνία.
Τα καλά παιδιά, κάνουν υπομονή. Συνεχώς. Αλόγιστα. Ακόμα και χωρίς να ξέρουνε τον λόγο.
Τα καλά παιδιά, όλα τα μπορούν. Δεν υπάρχει για αυτά ούτε «δεν μπορώ», ούτε όμως «δε θέλω».
Τα καλά παιδιά, είναι πάντοτε εκεί. Δεν τους δικαιολογείται καμία απουσία.
Τα καλά παιδιά, δεν πέφτουνε, δεν κάνουν λάθη, δεν κουράζονται.
Τα καλά παιδιά δεν σπάνε. Δεν δείχνουν πως πονούν. Τα καλά παιδιά οφείλουν να έχουνε για όλα απαντήσεις…

Και έτσι, τα καλά παιδιά μια μέρα σκάσανε.
Δεν άντεξαν.
Και αρρώστησαν.
Και πέσαν στο κρεβάτι.
Και αναρωτιούνται τώρα όλοι οι γύρω τους «τι πάθανε;»
«Τόσο καλό παιδί, γιατί κατάντησε έτσι;».

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων ΚΒ΄ Πνευματικὴ Σύναξη μὲ τὸν Μόρφου Νεόφυτo (Α΄μέρος, 15.03.2023)

 

https://youtu.be/I3noDTt1pps

Ἡ KΒ’ Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου, 2023 στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσης στὴν κοινότητα Ἀκακίου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.

Οἱ ἐρωτήσεις νὰ ἀποστέλλονται στὴν ἡλεκτρ. διεύθυνση: anavontastonanaptiratonagion@gmail.com

πηγή: immorfou.org.cy

Νηστεία σημαίνει πείνα για τον Θεό

 


Όταν διψάσεις, θα ανακαλύψεις τη γεύση του νερού, που αγνοούσες λόγω της συνήθειας. Βάλε το στόμα σου στο τρεχούμενο νερό και γεύσου τις σταγόνες που σου έκαναν τη χάρη να μείνουν για να σε δροσίσουν.

Όταν πεινάσεις, θα ανακαλύψεις τη γεύση του ψωμιού, που αγνοούσες λόγω της συνήθειας. Φάε το ψωμί σου αργά και ταπεινά. Δέξου το με ευγνωμοσύνη ως δώρο και θα σου είναι πιο γλυκό κι από το μέλι.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του π. Χριστόδουλου πατέρα του Κυπριανού

 

https://youtu.be/WhaJwOJuG6M

πηγή: https://yiorgosthalassis.blogspot.com/

Έκκληση από τους Μοναχούς της Λαύρας του Κιέβου στα Ελληνικά…

 


Έκκληση από τους Μοναχούς της Λαύρας του Κιέβου στα Ελληνικά... προς πάσα διεθνή κοινότητα για τον διωγμό τους από την κυβέρνηση Ζελένσκι και την λήξη του τελεσίγραφου στις 29 Μαρτίου ώστε να φύγουν από την Λαύρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους Ορθόδοξους αδελφούς μας στην Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου.

πηγή: https://aktines.blogspot.com/

Αυτός ο Nέος Nόμος για την "Kλιματική Aλλαγή" είναι εξαιρετικά Oργουελικός - Όλα αποσκοπούν στον Aπόλυτο Έλεγχο

Θυμάστε όταν οι άνθρωποι αποκαλούνταν "θεωρητικοί συνωμοσίας" επειδή προειδοποιούσαν ότι το λουκέτο του “κλίματος” θα ήταν το επόμενο βήμα; 

Λοιπόν, ρίξτε μια ματιά σε αυτόν τον νέο εξαιρετικά δρακόντειο νόμο στη Βρετανία που μοιάζει σαν κάτι βγαλμένο από το 1984. 

 Θα χωρίσουν την πόλη της Οξφόρδης σε έξι διαφορετικές ζώνες και οι άνθρωποι θα έχουν μόνο έναν περιορισμένο αριθμό φορών που θα τους επιτρέπεται να διασχίζουν τις ζώνες με το αυτοκίνητό τους. Θα σας Παρακολουθούν. 

 Όλοι οι κάτοικοι θα αναγκαστούν να δηλώσουν το αυτοκίνητό τους στο δημοτικό συμβούλιο. Οι κάμερες αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας που θα τοποθετηθούν στην πόλη θα ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ πόσες φορές βγαίνετε από τη ζώνη σας. 

Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη: Οργή για την απόφαση του πρωτοδικείου Φλώρινας και την ψευτομακεδονική γλώσσα

 

Περί της απόφασης του μονομελούς Πρωτοδικείου η οποία «επιτρέπει τη διδασκαλία μακεδονικής γλώσσας»!

Της Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη

Από τα πρώτα μαθήματα στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης οι τότε καθηγητές μας μάς εφιστούσαν την προσοχή ότι οι δικαστικές αποφάσεις οφείλουν να γίνονται σεβαστές, και ότι γενικώς δεν νοείται να υφίστανται αυτές κριτική από οποιονδήποτε. Και η αντιμετώπισή τους αυτή είναι δικαιολογημένη, δεδομένου ότι σε διαφορετική περίπτωση θα είχε ενθαρρυνθεί η αυτοδικία.

Θέλω, ωστόσο, να πιστεύω ότι είναι επιτρεπτή η διατύπωση απορίας, για τυχόν αποφάσεις που αναφέρονται σε ανύπαρκτο περιστατικό, σε μη υφιστάμενο αντικείμενο, σε προσπάθεια δημιουργίας ad hoc και μέσω δικαστικής απόφασης, φανταστικής ύπαρξης.

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

(ΕΘΝΙΚΕΣ) ΧΑΣΟΥΡΕΣ

  Άρθρο γνώμης του Δημητρίου Π. Ρίζου, Dr Θεολογίας-Φιλολόγου*.


Μεγάλωσα τώρα καὶ ἀρχίζω νὰ μὴ θυμᾶμαι πολλὰ πράγματα, ἀλλ’ ὡστόσο κάποια πράγματα δὲν μπορῶ νὰ βγάλω ἀπὸ τὸ κεφάλι μου ἐπειδὴ δὲν μπορῶ νὰ τὰ χωνέψω.

Ἀπὸ τὴν πρόσφατη ἐθνικὴ μνήμη δὲν ξεχνάω τὴν Ἀνατολικὴ Ρωμυλία. Ποιὸς τὴν θυμᾶται τώρα, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς κατοίκους ἑνὸς χωριοῦ ποὺ μεταφυτεύθηκε στὸν νομό μας ἀπὸ τὰ μέρη ἐκεῖνα;

Καλὰ τὴν Ἰωνία, Πόντο, Μικρὰ Ἀσία, Σμύρνη, ξέρετε ὅτι, ὅλα τὰ ἐπὶ αἰῶνες ἑλληνικατοίκητα μέρη, θὰ τὴν ξεχνούσαμε, διότι τὰ λέγαμε «Ξεχασμένες ἢ χαμένες Πατρίδες», ἀλλ’ εὐτυχῶς τώρα τὶς λέμε «Ἀλησμόνητες Πατρίδες».

Γιὰ τὴν Κύπρο, δὲν ξέρω τί ἀκόμα σκέφτεται ἢ τί κάνει ὁλόκληρος ΟΗΕ καὶ λοιπὴ «πολιτισμένη» κοινωνία, εἶμαι βέβαιος ὅτι μᾶλλον τὴν ἔχουνε ξεχάσει ἂν ὑπάρχει καὶ σὲ ποιὸν ἀνήκει.

Η ορθοδοξία που αντιστέκεται στην Αλβανία – Το άσβεστο καντήλι της πίστης και η κρίσιμη απογραφή

 


Ήταν Κυριακή 2 Αυγούστου 1992 όταν στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας Ενθρονιζόταν και πάλι Προκαθήμενος ύστερα από τα χρόνια της αθεϊστικής κομμουνιστικής λαίλαπας που στόχο είχε να ξεριζώσει από τους ανθρώπους κάθε αναφορά στον Θεό.

Γράφει η Δέσποινα Σωτηρίου

Με μοναδικό σύνθημα το «Χριστός Ανέστη» από την στάχτη και τα συντρίμμια που παρέλαβε όταν έφτασε το 1991 στη χώρα, κατάφερε να κερδίσει κάθε εμπόδιο μα, πάνω απ’ όλα, την καχυποψία, έτσι ώστε να οικοδομήσει και πάλι τον Λόγο της Αληθείας εκεί που για δεκαετίες είχαν διδάξει ότι «ουκ έστιν Θεός».

Απο τη Σοφία των Πατέρων «Το Σώμα και το Αίμα του Χριστού είναι για την ψυχή μας η ζωηφόρος τροφή…»

 


Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Καταλαβαίνεις, ἄνθρωπε, πόσο μεγάλη χάρη σοῦ κάνει ὁ Κύριος, ὅταν σοῦ δίνει νὰ τρῶς τὸ Πανάγιο Σῶμα Tου καὶ νὰ πίνεις τὸ δικό Tου Τίμιο Αἷμα; Αὐτὴ ἡ χάρη εἶναι τόσο μεγάλη, ὥστε μόνο ἡ δική Του ἀγαθότητα καὶ πανσοφία γνωρίζουν τὴν ἀξία αὐτοῦ τοῦ δώρου.
Γιὰ νὰ μπορέσεις ὅμως καὶ ἐσὺ νὰ τὸ ἐκτιμήσεις, σύμφωνα πάλι μὲ τὸ μέτρο σου, θυμήσου ποιὸς εἶσαι, γιατί μεταλαμβάνεις τὰ θεῖα δῶρα καὶ γίνεσαι κοινωνὸς τῆς θείας ζωῆς καὶ ποιοὺς καρποὺς ἔχεις, ὅταν… μεταλαμβάνεις ἀξίως τῶν ἀχράντων μυστηρίων.
Ἡ φύση σου ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ εἶναι σάρκα καὶ αἷμα, χῶμα, στάχτη καὶ δύσοσμο πύον. Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ τὸ καταλάβεις· φτάνει νὰ δεῖς τὸ νεκρὸ ἀνθρώπινο σῶμα.

Τί εἶναι αὐτὸ παρὰ μόνο τὸ χῶμα; Ἀλλὰ ὁ Θεὸς δὲν σὲ περιφρονεῖ. Θεὸς ἀΐδιος καὶ ζωοποιὸς ἑνώνεται μαζί σου, γίνεται μαζί μας ἕνα σῶμα. Γιατί;

Γιὰ νὰ ὑπάρχει, στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα σου, στὴν φθαρτὴ καὶ γήϊνη φύση σου, ἡ θεία ζωή, γιὰ νὰ διώξει ἀπὸ μέσα σου τὴν φθορὰ καὶ νὰ τὴν κάνει ζωντανὴ καὶ ἀθάνατη.

«Κι όταν η ψυχή μου μίσησε τις αμαρτίες, τότε με δίδαξε το Άγιο Πνεύμα την αδιάλειπτη προσευχή και την αγάπη»

 

Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου

Μου δόθηκε το ακόλουθο βίωμα: Όταν έχασε η ψυχή μου την ταπείνωση, έγινα ευέξαπτος. Θυμόμουν όμως την ταπείνωση τού Χριστού και την διψούσα.

Άρχισα λοιπόν με το πένθος της μετανοίας και ικέτευα τον Θεό να με συγχωρέση και να με καθαρίση από το πνεύμα της υπεροψίας, χαρίζοντας μου την άγια ειρήνη Του.

Κι όταν η ψυχή μου μίσησε τις αμαρτίες, τότε με δίδαξε το Άγιο Πνεύμα την αδιάλειπτη προσευχή και την αγάπη.

Και ξέροντας πόσο αγαπά ο Κύριος το λαό Του, ιδίως τους νεκρούς, έχυνα κάθε βράδυ δάκρυα γι’ αυτούς. Πονούσε η καρδιά μου, που στερούνται οι άνθρωποι από τέτοιο σπλαχνικό Θεό.

ΚΑΤΙ ΨΕΚΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΙΕΣ !

 


Γράφει η Ταχσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιός

1. ΜΑΤΙ 23/7/23 > Γιατί ἔκλεισαν τὴν Μαραθῶνος καὶ ὁδήγησαν τοὺς ἀνθρώπους κατὰ κεῖ ποὺ πήγαινε ἡ φωτιά,
καὶ κατηγοροῦσαν μετὰ τοὺς κατοίκους καὶ τὶς προηγούμενες κυβερνήσεις γιὰ τὴν «καταστροφικὴ» ρυμοτομία;;

2. ΤΕΜΠΗ 28/2/23 > Τί μετέφερε ἡ ἐμπορικὴ ἁμαξοστοιχία; γιατί ἀπὸ τὴν λεγόμενη σύγκρουση, μόνο τὰ βαγόνια
τῆς ἐπιβατικῆς ἀμαξοστοιχίας ἐκτροχιάστηκαν ὅλα,ἐνῶ τῆς ἐμπορικῆς παρέμειναν άνέμελα στὶς ράγες τους;; (Καὶ ἦταν συνδεδεμένη ἠ μηχανὴ μὲ τὰ ἄλλα βαγόνια ἢ ἀνατινάχτηκε μόνη της;; ) Ἀπὸ τί ἔπαθαν οἱ διασῶστες τὰ χημικὰ ἐγκαύματα;;

3. ΜΑΤΙ καὶ ΤΕΜΠΗ μὲ ΕΚΑΤΟΜΒΕΣ νεκρῶν, τί σημαίνει; ΘΥΣΙΕΣ σὲ ποιόν;; Σὲ κάποιον κερασφόρο ἀφέντη;;

Ν. Δαπέργολας – Η. Ηλιακόπουλος στον Focus FM 103.6 για την απόφαση του Πρωτοδικείου Φλώρινας για το “Κέντρο ψευδο-Μακεδονικής Γλώσσας”

 

“Μία από τις πολλές αδιανοητες αθλιότητες ” χαρακτήρισε την απόφαση του Πρωτοδικειου Φλώρινας αναφορικά με τη διδασκαλία της μακεδονικής πρότυπης γλώσσας σε πολίτες της Ελλάδας, ο κος Νεκτάριος Δαπέργολας, Διδάκτωρ Βυζαντινής Ιστορίας, μιλώντας στον Focus FM και στον Στέφανο Δαμιανίδη.

“Συνεχίζεται η εθνική προδοσία που ξεκίνησε πριν από πολλές δεκαετίες και κορυφώθηκε βέβαια, με εκείνο το κατάπτυστο παλιόχαρτο , για τη Συμφωνία των Πρεσπών, το οποίο ήξεραν πάρα πολύ καλά, τι παρενέργειες θα έχει. Δυστυχώς δεν έχουμε εθνικές κυβερνήσεις, έχουμε υπηρέτες ξένων συμφερόντων”.

“Πρόκειται για ένα συλλογικά εφιαλτικό έργο. Ζούμε την επίσημη αναγνώριση από ελλαδικά δικαστήρια μιας οργάνωσης, που θα διδάσκει λέει, τη μακεδονική γλώσσα. Επομένως έχουμε ξεκάθαρη και απερίφραστη παραδοχή από τη φερόμενη ως δικαιοσύνη μας, οτι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και οτι δεν πρόκειται για μία ξετσίπωτη απάτη. Σε λίγο θα αναγνωρίσουν και μακεδονική εθνότητα και κανονικά μειονοτικά δικαιώματα. Είναι ένα βάρος ασήκωτο, είναι βλασφημία κανονική απέναντι σε αναρίθμητες γενιές προγόνων και σε ποτάμια αίματος που χύθηκαν για τη Μακεδονία μας”.

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Άγιος Παΐσιος: Τα ταγκαλάκια και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού

 


Γέροντα, μου λέει ο λογισμός ότι ο διάβολος, ιδίως στις μέρες μας, έχει πολλή δύναμη.

Ο διάβολος έχει κακία και μίσος, όχι δύναμη. Η αγάπη του Θεού είναι παντοδύναμη. Ο σατανάς προσπαθεί να φανή παντοδύναμος, αλλά δεν τα καταφέρνει. Φαίνεται δυνατός, αλλά είναι τελείως αδύναμος. Πολλά καταστρεπτικά σχέδιά του χαλούν, πριν καν αρχίσουν να πραγματοποιούνται. Θα άφηνε ποτέ ένας πολύ καλός πατέρας μερικά αλητάκια να χτυπούν τα παιδιά του;
- Γέροντα, φοβάμαι τα ταγκαλάκια.
- Τι να φοβηθής; Τα ταγκαλάκια δεν έχουν καμμιά δύναμη. Ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Ο πειρασμός είναι σάπιος. Σταυρό δεν φοράς; Τα όπλα του διαβόλου είναι αδύναμα. Ο Χριστός μας μας έχει οπλίσει με τον Σταυρό Του. Μόνον όταν αφήνουμε τα όπλα τα πνευματικά, τότε ο εχθρός έχει δύναμη. Ένα μικρό σταυρουδάκι έδειξε ένας ορθόδοξος ιερέας σε έναν μάγο και έκανε να τρέμη ο δαίμονας που είχε επικαλεσθή με τις μαγείες του.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ… ΜΑΚΡΟΖΩΪΑΣ!

 


Δεν είναι η μακροζωία βεβαίως η προοπτική και ο στόχος ενός πιστού χριστιανού – αυτό συνιστούσε και συνιστά προοπτική ανθρώπου που έχει εξολοκλήρου δέσει την ύπαρξή του με τον κόσμο αυτόν τον παρερχόμενο. Όμως και ο πιστός επιζητεί τη μακροζωία, αφενός γιατί αναγνωρίζει ότι η ζωή αποτελεί δώρο του ίδιου του Δημιουργού, καθώς ψαύει τις ενέργειές Του στα πάντα, όπως και στον ίδιο τον εαυτό του, την ψυχή και το σώμα του, και αφετέρου γιατί αγωνίζεται αδιάκοπα στον αγώνα της μετανοίας, την οποία βλέπει ότι δεν μπορεί να την κατορθώσει στην πληρότητά της όσο χρόνο και καιρό κι αν έχει. Θυμάται κανείς τον όσιο αββά του Γεροντικού που έκλαιγε έστω και στο τέλος της ζωής του, ζητώντας περισσότερο χρόνο από τον Κύριο για να ολοκληρώσει τη μετάνοιά του. Η μετάνοια άλλωστε δεν είναι ο σκοπός για τον οποίο ο Κύριος παρατείνει την παραμονή μας στον κόσμο τούτο; «Έδωσα χρόνο στον άνθρωπο για να μετανοήσει» λέει το Πνεύμα του Θεού στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Λοιπόν, θέλουμε τον χρόνο και την παράταση της ζωής, για να μπορούμε να βαθαίνουμε αδιάκοπα τη σχέση μας με τον Κύριο. Κι αυτό σημαίνει ότι ήδη ανοίγουμε τις προοπτικές της βιώσεως της αιώνιας ζωής και μέσα στον παρερχόμενο και φθειρόμενο τούτον κόσμο.

Ψηφιακό νόμισμα: Η μεγαλύτερη απειλή για την ελευθερία μας

 

Τα ψηφιακά νομίσματα των Κεντρικών Τραπεζών είναι ήδη εδώ, και αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την ελευθερία μας. Ας δούμε αναλυτικά πώς λειτουργεί αυτό.

Κατά τη διάρκεια του «Κονβόι της Ελευθερίας» στον Καναδά, η κυβέρνηση του Τζάστιν Τριντό αποφάσισε το πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών των ειρηνικών διαδηλωτών που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία ως ένα μέσο αποτροπής της συνέχισης των κινητοποιήσεων, που στα μάτια πολλών θεωρείτο ότι έπλητταν σημαντικά το κύρος της κυβέρνησης.

Περίπου 280 τραπεζικοί λογαριασμοί πάγωσαν εκείνο το χρονικό διάστημα. Ως αποτέλεσμα, αρκετοί συνεπείς φορολογούμενοι πολίτες, οι οποίοι αποδοκίμαζαν την κυβερνητική πολιτική και ήθελαν να εκφράσουν ειρηνικά την δυσαρέσκειά τους, έχασαν την πρόσβαση στα τραπεζικά τους κεφάλαια μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων ωρών.

Η αλήθεια είναι ότι τέτοιου τύπου κυβερνητική καταστολή θα μπορούσε να αποτελέσει κανόνα για το μέλλον, και μάλιστα στο εγγύς μέλλον.

Μόρφου Νεόφυτος: Ὅ,τι ἔζησε ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς, θὰ τὸ ζήσουμε καὶ ἐμεῖς… (19.03.2023)

 


Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ποὺ τελέσθηκε στὸ ἱερὸ παρεκκλήσιο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς κοινότητος Τεμβριᾶς, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (19.03.2023).

Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ. Μάριος Ἀντωνίου.

πηγή: https://immorfou.org.cy/

Ιωσίας. Ένας σύγχρονος ομολογητής και νεομάρτυρας της ορθόδοξης πίστης στην Αιθιοπία (1997-15.2.2023)

 

Γράφει ο Σεβ. Μητροπολίτης Αξώμης κ. Δανιήλ

1η δημοσίευση: ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ

Όλα άρχισαν πριν 5 μήνες, όταν ένα πρωινό έλαβα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Μητρόπολης το εξής μήνυμα: «Ονομάζομαι Εy….b Ka….er και είμαι φοιτητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της πόλης Debre Tabor. Ήμουν προτεστάντης χριστιανός από την γέννησή μου, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια μετά από βαθειά μελέτη είμαι δυνάμει Ορθόδοξος. Αποσκίρτησα από την Διαμαρτύρηση και ηγούμαι -με πολύ διακριτικότητα- μιας ομάδας ένδεκα φοιτητών, όλοι πρώην μέλη της Προτεσταντικής Ομολογίας, με τους οποίους συναντιόμαστε σε διαφορετικά κάθε φορά μέρη και μελετάμε συστηματικά αρχαίους Πατέρες της κοινής Εκκλησίας και εκκλησιαστική ιστορία. Διαπιστώσαμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί ανόθευτη την πίστη των Αποστόλων και των Πατέρων μας. Θέλουμε να γίνουμε μέλη της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και ζητάμε να σας γνωρίσουμε για να μας οδηγήσετε στην βάπτισή μας. Παρακαλώ μη μας αγνοήσετε. Περιμένουμε με αγωνία την απάντησή σας».