Σάββατο 22 Ιουλίου 2023

«Δεν κάνω κάτι κακό! Γιατί να φοβάμαι την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ;»

 


Γράφει ο Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Αγγελόγλου
Πνευματικός και Λειτουργός του Ιερού Ησυχαστηρίου "Παναγία, η Φοβερά Προστασία"

Ενόψει της επικείμενης εκδόσεως των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων τον Σεπτέμβριο 2023, άρχισαν πάλι όσοι –δυστυχώς και ιερείς– παραμένουν παθητικοί έναντι κάθε ανελεύθερου συστήματος, να δικαιολογούν την προσωπική παθητική στάση τους, λέγοντας: «Εμένα δεν με πειράζει και δεν με φοβίζει να είναι η ζωή μου υπό αδιάλειπτη παρακολούθηση και ψηφιακή καταγραφή, διότι δεν κάνω κάτι κακό και δεν έχω κάτι να κρύψω».

Και εμείς, αδελφέ, σε θεωρούμε καλό άνθρωπο και ότι δεν κάνεις τίποτε κακό.

Ανατριχιαστικό αλλά δυστυχώς δεν απέχουμε και πολύ από αυτόν τον εφιάλτη

 

Πριν λίγες εβδομάδες, ο Nigel Farage κατήγγειλε πως ο τραπεζικός του λογαριασμός έκλεισε ξαφνικά χωρίς η τράπεζα να του εξηγήσει τους λόγους.

Τότε διάφορες φιλελέφτ φυλλάδες ισχυρίστηκαν πως αυτό έγινε επειδή ο Βρετανός πολιτικός και δημοσιογράφος δεν πληρούσε κάποια οικονομικά κριτήρια.

Σήμερα όμως βγήκαν στη δημοσιότητα τραπεζικά έγγραφα όπου αποκαλύπτεται ότι ο λογαριασμός του Farage έκλεισε επειδή οι απόψεις του δεν άρεσαν στην τράπεζα!

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Ματθ. 9,27-35] Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΩΦΟΥ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Ματθ. 9,27-35]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΩΦΟΥ

«Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ (:Καὶ ἐνῶ ἔφευγε ἀπὸ ἐκεῖ ὁ Ἰησοῦς, Τὸν ἀκολούθησαν δύο τυφλοί, οἱ ὁποῖοι φώναζαν δυνατὰ καὶ ἔλεγαν: "Σπλαχνίσου μας καὶ θεράπευσέ μας, ἔνδοξε ἀπόγονε τοῦ Δαβίδ"). Ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε (:Καὶ ὅταν ἔφθασε στὸ σπίτι, ἦλθαν κοντά Του οἱ τυφλοί, καὶ ὁ Ἰησοῦς τοὺς λέει: "Πιστεύετε ὅτι ἔχω τὴ δύναμη νὰ κάνω αὐτὸ ποὺ μοῦ ζητᾶτε;" Καὶ ἐκεῖνοι τοῦ ἀπαντοῦν: "Ναί, Κύριε"). Τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν (:Τότε ἄγγιξε μὲ τὰ δάκτυλά Του τὰ μάτια τους καὶ τοὺς εἶπε: "Ἄς γίνει αὐτὸ ποὺ ζητᾶτε σύμφωνα μὲ τὴν πίστη σας"). Καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί (:Καὶ ἀνοίχτηκαν τὰ μάτια τους)» [Ματθ. 9, 27-30].

Θεάρεστοι ἢ ἀνθρωπάρεσκοι;


Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος

Στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα τῆς Ζ’ Κυριακῆς Ματθαίου, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὀφείλομε «οὐχ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν» ἀλλὰ «ἕκαστος ὑμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν» (Ρωμ. ιε’ 2), πρὸς πνευματικὴ ὠφέλεια καὶ ἐνίσχυσή του. Γι’ αὐτὸ καὶ ζητεῖ ἀπὸ τοὺς δυνατώτερους νὰ βαστάζουν τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων.

Γιὰ νὰ μπορέσωμε, συνεχίζει ὁ Ἀπόστολος, νὰ κάνωμε ἐκεῖνο ποὺ ἀρέσει ὄχι στὸν ἑαυτό μας ἀλλὰ στὸν Θεὸ καί, συγχρόνως, ἐκεῖνο ποὺ ὠφελεῖ τὸν πλησίον, χρειάζεται νὰ ἔχωμε πάντοτε ὡς ὑπόδειγμά μας τὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος «οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν» (ὅ.π. 3) ἀλλὰ ἔγινε «ὑπήκοος» τοῦ πατρός Του καὶ μάλιστα «μέχρι θανάτου σταυροῦ», χάριν τῆς δικῆς μας σωτηρίας.

Ο μύθος του «έτσι γεννήθηκα» έχει τελειώσει…

 


Η Chloe Cole, 23 ετών, υποβλήθηκε σε «αλλαγή» φύλου στα 12 παίρνοντας ορμόνες και κάνοντας διπλή μαστεκτομή. Επανήλθε συντετριμένη στο φύλο της στα 17, καταγγέλλοντας την ανεύθυνη, ακρωτηριαστική και ιδεολογικά κατευθυνόμενη αντιμετώπιση της εφηβικής της αστάθειας. 

 Και οι νομοθεσίες που βασίζονται σε τέτοιους μύθους είναι ήδη ξεπερασμένες. 

 Τον Μάιο του 2022 ψηφίστηκε στην Ελλάδα το νομοσχέδιο απαγόρευσης των θεραπειών «μεταστροφής»(1) καθώς οι παρεμβάσεις στο σεξουαλικό προσανατολισμό χαρακτηρίστηκαν «κακοποιητικές». Πρόσφατα, ακολούθησε η Κύπρος που επίσης ποινικοποίησε οποιεσδήποτε παρεμβάσεις «μεταστροφής» σεξουαλικού προσανατολισμού.(2) Προκαλεί ενδιαφέρον πως η ποινικοποίηση αφορά μόνο τις παρεμβάσεις που γίνονται για να εναρμονισθεί η ψυχολογία κάποιου με το σώμα που γεννήθηκε, ενώ αντίθετα όλες οι παρεμβάσεις που υποστηρίζουν πως η σεξουαλική επιθυμία μπορεί να είναι άσχετη με το βιολογικό φύλο είναι ευπρόσδεκτες… 

Μνήμη της Aγίας Mυροφόρου και ισαποστόλου Mαρίας της Mαγδαληνής (22 Ιουλίου)

Aφαίς αΰλοις άπτεταί σου Xριστέ μου,
Mη μου, προς ην έφησας, άπτου Mαρία.
Δευτερίη Mαρίη μύσεν εικάδι Mαγδαληνή.

Η μετά την Έγερσιν εμφάνισις του Κυρίου στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. Τοιχογραφία του 1547 μ.Χ. στην Ιερά Μονή Διονυσίου (Άγιον Όρος)
Aύτη εκατάγετο από τα Mάγδαλα, τα οποία ευρίσκονται εις τα οροθέσια της Συρίας. Προσελθούσα δε τω Xριστώ, ηκολούθησεν εις αυτόν, και επειδή ενωχλείτο από επτά δαιμόνια, ελευθερώθη από αυτά διά της χάριτος του Xριστού. Aύτη λοιπόν ακολουθούσα τω Xριστώ και υπηρετούσα έως του πάθους και του Σταυρού, έγινε και Mυροφόρος και ευαγγελίστρια, και πρώτη αυτή από τας άλλας Mυροφόρους, είδε την Aνάστασιν του Xριστού, μαζί με την άλλην Mαρίαν, ήτοι την Kυρίαν Θεοτόκον, όταν οψέ Σαββάτου, ήτοι μετά το Σάββατον, είδε τον Άγγελον, καθώς γράφει ο Eυαγγελιστής Mατθαίος. Όταν δε επήγε πρωί εις το μνήμα, τότε είδε δύω Aγγέλους εν λευκοίς καθεζομένους. Kαι πάλιν είδε τον Xριστόν, τον οποίον νομίζουσα ότι είναι ο κηπουρός, και θέλουσα να πιάση τους πόδας του, ήκουσε παρ’ αυτού· «Mη μου άπτου», καθώς αναφέρει ο Eυαγγελιστής Iωάννης1.

"Τον Χριστό έβαλα μέσα μου και πως να μην ησυχάσω;"

«ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΒΑΛΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΗΣΥΧΑΣΩ;» (όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)

Πρόκειται περί των νεωτέρων Πατέρων και Διδασκάλων της Εκκλησίας, του οποίου η αξία δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί όπως πρέπει, κατά την εκτίμηση του μεγάλου συγχρόνου Πατρολόγου μακαριστού Στυλιανού (μοναχού Γερασίμου) Παπαδοπούλου. Μιλάμε για τον όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, που «γεννήθηκε στη Νάξο το έτος 1749 από γονείς ευσεβείς και ενάρετους, τον Αντώνιο και Αναστασία Καλλιβούρση (η οποία εμόνασε στην Ιερά Μονή Χρυσοστόμου Νάξου, με το όνομα Αγάθη). Το κατά κόσμον όνομά του ήταν Νικόλαος και από μικρός έδειχνε ότι ήταν άνθρωπος μεγάλης αρετής και φοβερής ευφυΐας. Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στη Νάξο και έπειτα στη σχολή της ίδιας πόλης επέκτεινε τις γνώσεις του, με δάσκαλο τον αδελφό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Αρχιμανδρίτη Χρύσανθο. Κατόπιν 16 χρόνων πήγε στην Ελληνική σχολή της Σμύρνης, όπου κοντά σε φημισμένους διδασκάλους έλαβε ανώτερη παιδεία και αρετή. Μετά από ορισμένες περιπέτειες, το 1775 πήγε στο Άγιον Όρος. Εκεί, στη Μονή του Άγιου Διονυσίου εκάρη μοναχός με το όνομα Νικόδημος. Οι Πατέρες της Μονής, που διέκριναν τα μεγάλα φυσικά και επίκτητα χαρίσματα του Νικόδημου, τον διόρισαν αναγνώστη και γραμματέα της Μονής. Στη Μονή αυτή ο Νικόδημος, υπήρξε υπόδειγμα διακονίας και πράξεων αρετής. Έπειτα αποσύρθηκε σε κάποιο κελί, όπου με ασκητικό τρόπο, επιδόθηκε στη μελέτη και συγγραφή πολλών οικοδομητικών, θεολογικών και αγιολογικών βιβλίων. Μεταξύ αυτών είναι ο «Συναξαριστής», το «Εορτοδρόμιον», η «Νέα Κλίμακα», ο «Αόρατος Πόλεμος» και άλλα πολλά.

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023

Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης: «Όταν έχουμε πίστη και ζητήσουμε κάτι από τον Θεό θα μας το δώσει!»


«Θα βρήτε νερό ποτάμι»

Μου λέει ο Δημήτρης: «Πάτερ μου, στο κτήμα μας δεν υπάρχει νερό και θέλουμε να ανοίξουμε πηγάδι».

– Ε, και τι θες, Δημήτρη, από εμένα;

– Πάτερ, μου λέει, κάνε μια προσευχή στον Άγιο και πες μας (αν) θα βρούμε νερό στο κτήμα αυτό το μεγάλο. Είμαστε επτά αδέλφια και θα ξεραθούνε οι ελιές μας.

Αϋφαντής (πρέσβης ε.τ.): Mε την Τουρκία έχουμε αποφασίσει να χάσουμε… Πάμε σε προγραμματισμένη εκτέλεση!

 Δεν αποκλείεται ακόμη και εντός του Σεπτεμβρίου να έχουμε εξελίξεις

Ο πρέσβης ε.τ Γιώργος Αυφαντής μιλά για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά που «τρέχουν» με ταχύτητα μεγάλη. Μας επιβάλουν την ταχύτητα και το σχεδιασμό οι «Αμερικανοί κόουτς», υποστηρίζει. Δεν αποκλείεται ακόμη και εντός του Σεπτεμβρίου να έχουμε εξελίξεις. Ο κ.Αυφαντής δεν μιλά με συνθήματα αλλά με επιχειρήματα. Επισημαίνει ότι μιλά για τον σχεδιασμό που υπάρχει και είναι γνωστός στους διπλωματικούς κύκλους. Αν κάτι απρόοπτο προκύψει και χαλάσει τον σχεδιασμό είναι ένα άλλο ζήτημα και μια ελπίδα…

Ἅγιος Παΐσιος: Μόλυνση καί καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος


Ὁ ἥλιος καρφώνει καὶ τὸν χειμώνα ἀκόμη σάν νὰ εἶσαι στὸ Σινά, γιατί ἄνοιξαν τρύπες στὴν ἀτμόσφαιρα. Ἄν δὲν φυσάη λίγο βόρεια, δὲν μπορεῖς νὰ σταθῆς.

– Γέροντα, τί θὰ γίνη μὲ τὸ ὄζον;

– Λίγη ὑπομονή θὰ κάνουμε, μέχρι νὰ πᾶνε οἱ ἐπιστήμονες μὲ πέντε κιλά στόκο νὰ βουλώσουν τὴν τρύπα!!!... Ναί, ἄς πᾶνε νὰ βουλώσουν τὶς τρύπες ἐπάνω... Θὰ δοῦν ὅτι ὅλα ὁ Θεὸς τὰ ἔκανε καλά, μὲ τόση ἁρμονία, καὶ θὰ ποῦν: «Εὐλόγησον, ἐμεῖς δὲν τὰ κάναμε καλά». Νὰ κάνετε προσευχή νὰ βουλώση ἡ τρύπα ποὺ ἄνοιξε στὴν ἀτμόσφαιρα. Ἄνοιξε μία «φιάλη»[1] καὶ ἐκεῖ, ξεραίνονται τὰ Δὲνδρα, τὰ φυτά. Ὁ Θεὸς ὅμως μπορεῖ νὰ τὸ βολέψη.

Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023

Συγκλονιστικό: Μοναχές στη Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου στην Μανδρα αρνούνται να εγκαταλείψουν το μοναστήρι τους στις φλόγες, προσεύχονται και το σώζουν!

 


Ένα βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει μοναχές στη Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου στην Μάνδρα, να αρνούνται να εγκαταλείψουν το μοναστήρι τους στις φλόγες όταν τους το ζητούν επίμονα οι αστυνομικοί, και να προσεύχονται για να σωθεί.

Για ανθρώπους δυτικού τύπου που έχουν μάθει να μην πιστεύουν τίποτε πέρα από την ύλη, αυτό είναι δύσκολο να το αποδεχτούν, αλλά για ανθρώπους που έχουν μάθει να ζουν κοντά στο Θεό και έχουν αφιερωθεί σε Αυτόν, είναι ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης ενός ζητήματος ζωής και θανάτου.

Σε άλλο πλάνο, ένας αστυνομικός φαίνεται να έχει γονατίσει και να μιλά σε μια γερόντισσα που είναι καθισμένη εντός του μοναστηριού, λέγοντας της να εκκενώσει τον χώρο της μονής.

ΚΥΠΡΟΣ, Τουρκική Εισβολή 1974. 49 χρόνια μετά, το «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» δεν πρέπει να ξεχαστεί


Άλλη μια μαύρη επέτειος από την τραγωδία της Κύπρου με τον Ελληνισμό να νοιώθει πάλι βαθειά θλίψη και όπως κάθε επέτειος, είναι μια «αποφράς ημέρα» με στενάχωρες ιστορικές μνήμες των γεγονότων της εποχής εκείνης.

Το Χρονικό της Εισβολής, πριν και μετά

Η Κύπρος σήμερα είναι διχοτομημένη γεωγραφικά με το 40% του εδάφους της να είναι υπό στρατιωτική κατοχή, ως αποτέλεσμα Τουρκικής στρατιωτικής επίθεσης εναντίον της ανήμερα του Προφήτη Ηλία, ξημέρωμα Σαββάτου, 20η Ιουλίου 1974.

Την εισβολή σχεδίαζαν οι Τούρκοι μεθοδικά από το 1960 που η Κύπρος με τη Συνθήκη Λονδίνου-Λωζάννης έγινε ανεξάρτητο κράτος με Εγγυήτριες Δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία Μ.Βρετανία.

Όποιος αγαπάει τον Κύριο, σκέφτεται πάντα Εκείνον. Η θύμηση του Θεού γεννάει την προσευχή

 Αν δεν θυμάσαι τον Κύριο, τότε και δεν θα προσεύχεσαι και χωρίς την προσευχή, δεν θα παραμείνει η ψυχή στην αγάπη του Θεού, γιατί η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται με την προσευχή.

Η προσευχή προφυλάσσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, γιατί ο νους, όταν προσεύχεσαι, είναι απασχολημένος με το Θεό και στέκεται με ταπεινό πνεύμα ενώπιον του Κυρίου, τον Οποίο γνωρίζει η ψυχή του προσευχομένου.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: Έφθασε ο Προφήτης Ηλίας να πει: “Έμεινα μόνος μου!”

 ”Ηλίας άνθρωπος ην ομοιοπαθής ημίν, και προσευχή προσηύξατο του μη βρέξαι, και ουκ έβρεξεν επί της γης ενιαυτούς τρεις και μήνας εξ· και πάλιν προσηύξατο, και ο ουρανός υετόν έδωκε και η γη εβλάστησε τον καρπόν αυτής.” Επ. Ιακώβου 5, 17-18

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

– Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά;

– Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι, για να βγη κάτι το καλύτερο, και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν, δεν πάει τίποτε χαμένο. Να ξέρετε πως ό,τι επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξοντωθούν π.χ. άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει “σπλάγχνα”. Ο Προφήτης Ηλίας πόσους έσφαξε; Τριακόσιους ιερείς του Βάαλ. Όταν τους είπε: “Κάντε προσευχή, θα κάνω και εγώ, και όποιου η φωτιά θα ανάψη από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός”, άρχισαν οι ιερείς του Βάαλ να φωνάζουν: “Επάκουσον, ο Θεός ημών, Βάαλ, επάκουσον!” αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ο Προφήτης Ηλίας τους λέει: “Είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει! Φωνάξτε πιο δυνατά!” Εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν, όπως συνήθιζαν, τις σάρκες τους με μαχαίρια, για να πονάνε, και να φωνάζουν πιο δυνατά, για να τους ακούση ο Βάαλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτε, είπε ο Προφήτης Ηλίας: “Βρέξτε τα δικά μου ξύλα”. “Τρισσεύσατε”, τους είπε. Έρριξαν νερό μια, δυό, τρεις φορές! Αφού από το πολύ νερό είχαν γίνει μούσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο Προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν, και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί! Τότε είπε: “Πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν τον λαό στην ειδωλολατρία” και τους έσφαξε όλους.

Ο Προφήτης Ηλίας και η Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία

του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, δασκάλου

ΓΕΝΙΚΑ: Ο Ηλίας ο Θεσβίτης ήταν ο σημαντικότερος προφήτης του Θεού, γιος του Σωβάκ καταγόμενος από τη Θέσβη της Γαλαάδ. Έδρασε στα χρόνια του βασιλιά Αχαάβ, κατά τον 9ο-10ο αιώνα π.Χ.. Το όνομα Ηλίας αποτελεί ελληνική μεταφορά του εβραϊκού ονόματος Ελιγιαχού ( אליהו ), που σημαίνει “Θεός μου είναι ο Ιεχωβά». Αναφορές στον Ηλία περιέχονται και στο Κοράνιο. (6:85· 37:123-132) Ο Ηλίας είναι αυτός που κατέβασε τρεις φορές φωτιά από τον ουρανό, κάνοντας τους Ισραηλίτες με μια φωνή να πουν: «Αληθώς Κύριος ο Θεός, αυτός ο Θεός» (Γ΄ Βασιλειών ιη' 39).
Είναι εκείνος που ανέστησε τον νεκρό γιο της χήρας στα Σαρεπτά. Εκείνος στο όρος Χωρήβ είδε τον Θεό, όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό. Εκείνος έσχισε τον Ιορδάνη ποταμό και ανελήφθη με πύρινη άμαξα, αφήνοντας συνεχιστή του έργου του το μαθητή του, Ελισσαίο. Ακόμη, είναι εκείνος που στη Μεταμόρφωση του Κυρίου στάθηκε δίπλα Του μαζί με τον Μωϋσή. Όλα αυτά δείχνουν με πόσο ζήλο υπηρέτησε ο Προφήτης Ηλίας το θείο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 20 Ιουλίου.

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023

"Ο Κώστας που φεύγει και ο άλλος που έρχεται..."

 "Σήμερα έχει γενέθλια ο γιος μου,
κλείνει τον πρώτο του χρόνο.


Τέλη Ιουλίου τον βαφτίζουμε.


Σαν πέρυσι και λίγες μέρες πιο πριν,
βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη όπου ζω,
με τη γυναίκα ετοιμόγεννη.


Είχε άσχημη κύηση,
ήταν το πρώτο μας παιδί,
ήμασταν πολύ φοβισμένοι.


Ξαφνικά βαράει τηλέφωνο από Εύβοια.
Ο πατέρας μου.
Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Τον πάνε επειγόντως στην Αθήνα."Μην το συζητάς,
φύγε τώρα,
έχω...τους δικούς μου"
μου είπε η γυναίκα μου
και εκείνη τη στιγμή την αγάπησα όσο ποτέ άλλοτε.

Και να'μαι στην Αθήνα.
Τα πράγματα άσχημα.


Και εγώ κλαίγοντας με ένα κινητό στο χέρι,
για τον ένα Κώστα που φεύγει
και για τον άλλον που έρχεται χωρίς εμένα.


Ο πατέρας μου να χάνεται
και η πεθερά μου να με καθησυχάζει
πως ο τοκετός είναι φυσιολογικός.


Δεν ήταν έτσι.
Παραλίγο να χάσω
και τη γυναίκα μου εκείνη τη μέρα.


Είχε ακατάσχετη αιμορραγία
και για μερικές ώρες
η ζωή της κρεμόταν από μία κλωστή.


Και ξαφνικά...ανάκαμψη!


Ο πατέρας μου αρχίζει να σταθεροποιείται.


Είμαι τρεις ημέρες άυπνος,
τι να κάνω,
να μείνω,
να φύγω,
γιατί η γυναίκα μου δε μου μιλάει στο τηλέφωνο;


(Ήταν υπό την επήρεια μορφίνης,
δεν το ήξερα,
απαγορεύονται τα κινητά έλεγε η πεθερά μου,
δεν είχα ξανακούσει σε μαιευτήριο
να μη μιλάει η λεχώνα στο κινητό,
τρελάθηκα,
κάτι πάθανε,
αυτή ή το παιδί,
με κοροϊδεύουν,
ήμουν σίγουρος).


Έφυγα σφαίρα για Θεσσαλονίκη,
άγρυπνος,
με το κινητό στο χέρι.


"Όλα καλά" ,
μου λέγανε και από τις δύο πλευρές,
δεν πίστευα κανέναν.


ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ,
ΠΕΘΑΝΑΝ,
μόνο αυτό είχα στο μυαλό μου.


Και φυσικά τράκαρα.
Έναν μπάρμπα.


Δε χτύπησε,
μόνο το αμάξι του σαραβάλιασα.


Και τότε με εγκατέλειψαν οι δυνάμεις μου.


Άρχισα να κλαίω με λυγμούς,
"Πάρε τα πάντα του είπα,
ταυτότητες,
ό,τι θες,
μόνο να μην αργήσω,
πρέπει να πάω στη Θεσσαλονίκη"
ΣΕ ΙΚΕΤΕΥΩ...


Δεν έχω συναντήσει πιο άγιο άνθρωπο ποτέ μου.


Ανταλλάξαμε τηλέφωνα και με άφησε να φύγω.

"Πήγαινε αγόρι μου στους δικούς σου
και τα χαλάσματα φτιάχνονται", μου είπε.


Και μια κουβέντα:
"Ο Θεός είναι Μεγάλος".


Εσείς οι νέοι κοροϊδεύετε, αλλά εγώ είμαι σε συνεχή επικοινωνία με το Θεό.


Και θα προσευχηθώ για σένα, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου".


Εφτασα ένα ράκος.
Και εκεί έμαθα
ότι παραλίγο να χάσω Εκείνη και Εκείνο.
Τους πήρα στην αγκαλιά μου και τους έσφιξα σα χαμένος.


Και μετά έμαθα.
Η γυναίκα μου συνήλθε
την ίδια ώρα περίπου με τον πατέρα μου.
Σώθηκε η ζωή τους μέσα στα ίδια λεπτά.


Όταν τελείωσαν όλα,
αναζήτησα τον παππού.


Δεν απάντησε ποτέ στα επίμονα τηλεφωνήματά μου,
ούτε με πήρε ποτέ πίσω.
Όποτε βλέπω παλιό μπλέ BMW
σταματάω να δω τον οδηγό
ή τρέχω σαν τρελός να τον προλάβω.
Μάταια.


Και έχω αρχίσει να πιστεύω πως εκείνη την ώρα,
που οι τρεις πολύτιμοι για μένα άνθρωποι χαροπάλευαν,
εγώ συνάντησα το Θεό...
Και με λυπήθηκε!!!


Υ.Γ:
Τον πατέρα μου τον χάσαμε τελικά
μετά από 8 μήνες.
Πρόλαβε όμως
και πήρε στην αγκαλιά του τον Κωστάκη.
Παίξανε,
τον τάισε,
πήγανε βόλτα.
Και έφυγε ευτυχισμένος.
Νομίζω πως δε θα πέθαινε
πριν ζήσει λίγο με τον Κώστα..."


* Συντάχθηκε απο τον pateras-agapi


( Αντιγράψαμε από το χρονολόγιο της φίλης, Νικολέττας Μελετίδου)

~ "αμφ.":
Γιατί, παντού υπάρχει ένας μπάρμπας...


ΥΓ:
Ρε, χωρίς πλάκα.
Λες να πέτυχε τον δικό μας;

|πρωτοδημοσιεύσαμε τέτοιες μέρες το 2019.
Το διαβάζουμε ξανά και κλαίμε.


Ξανά...


Πηγή:https://amfoterodexios.blogspot.com/

Τρίτη 18 Ιουλίου 2023

Να σε νοιάζει η γνώμη του Χριστού - Ελευθέριος ΕλευθεριάδηςΑν αγχώνεσαι σου λεν «γιατί αγχώνεσαι;», και αν είσαι χαλαρός, σε κατηγορούνε για αδιαφορία.

Αν μένεις σπίτι, τους ξενίζει η απουσία σου και αν βγαίνεις έξω, σε σχολιάζουν για «σουρτούκι».

Ο κόσμος δε θα σταματήσει να μιλά ποτέ.

Ο κόσμος, θα έχει γνώμη για τα πάντα στη ζωή σου.

Μην προσπαθείς να κρατήσεις το στόμα του κλειστό. Ό,τι και αν κάνεις, ο κόσμος δε θα είναι ποτέ ικανοποιημένος.

Δεν σε σχολιάζουν οι άνθρωποι επειδή θέλουν να βελτιωθείς. Σε σχολιάζουν για να καλύψουν τα λάθη και τις ανασφάλειές τους.

Εσύ κοίταζε να βαδίζεις στη ζωή σου κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορείς. Ήρεμος, ταπεινός, χαρούμενος.

Και αν είναι να σε νοιάζει η γνώμη κάποιου, να σε νοιάζει η γνώμη του Χριστού… Και όχι του κάθε ενός τυχαίου…

Ψυχολόγος Ελευθεριάδης Ελευθέριος


Το Αιγαίο είναι αδιαπραγμάτευτο!

 Η ΝΙΚΗ προεκλογικά έδωσε το πολιτικό της στίγμα αναφερόμενη σε αδιαπραγμάτευτα σύνορα.

Με αυτό το πρόταγμα ζήτησε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, έχοντας προειδοποιήσει ήδη προ έτους για την αδιαφάνεια στις διαπραγματεύσεις του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν.

Πικρή επιβεβαίωση της ΝΙΚΗΣ υπήρξε η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους. Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ξεγέλασε για ακόμη μία φορά τον ελληνικό λαό, καθώς του απέκρυψε προεκλογικά το προαποφασισμένα σχέδιό του για μία καινούρια ελληνοτουρκική ψευτοδιαπραγμάτευση. Η εικονική αυτή διαπραγμάτευση δεν στοχεύει να εξαλείψει τα χρόνια προβλήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά αντιθέτως επιδιώκει να δικαιολογήσει στους Έλληνες τις σχεδιαζόμενες «Πρέσπες του Αιγαίου». Όμως ο ελληνικός λαός στις εκλογές ΔΕΝ έδωσε τέτοια εξουσιοδότηση στη Νέα Δημοκρατία.

Άγιος Αιμιλιανός


Αἰμιλιανὸς εἰς πυρὰν βεβλημένος,

Χριστῷ παραστάς, τέρπεται σὺν Ἀγγέλοις.
Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ φλογὶ Αἰμιλιανὸς ἐβλήθη.

Aιμιλιανός ανθράκων βληθείς μέσον.
Oν Hσαΐας είδεν άνθρακα βλέπει.
Oγδοάτη δεκάτη καύσαν πυρί Aιμιλιανόν.


Ο Άγιος Αιμιλιανός γεννήθηκε στο Δορόστολο της Θρακικής Μοισίας, τότε που αυτοκράτορας ήταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης.

Φαξ του μακαριστού Γέροντος Γρηγορίου για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες.

 

πηγή: tasthyras.wordpress.com

Τί σοὔχω γιὰ μετά.Συνεχῶς βομβαρδιζόμαστε μὲ ἀναφορὲς στὴν Νέα ψηφιακὴ Ἐποχή, στὴν ψηφιοποίησι τῶν πάντων, στὸν Μετανθρωπισμὸ (ἤ Ὑπερανθρωπισμό) , στὴν εἰκονικὴ πραγματικότητα, στὸ metaverce, στὸν Τρανσεξουαλισμό (τοὺς ὑπερήφανους, καλέ, τοὺς ΛΟΑΤΚΙ+). Ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι ἰδέες καὶ σχέδια, ἀλλὰ γεγονότα ποὺ ἤδη πραγματοποιούνται, ἄλλα σὲ μεγαλύτερο ἄλλα σὲ μικρότερο βαθμό. Οἱ νέες ψηφιακὲς ταυτότητες καὶ τὸ ψηφιακὸ χρῆμα εἶναι μέσα καὶ ἐργαλεία τοῦ ἴδιου σκοποῦ. Καὶ ὁ τελικὸς σκοπὸς εἶναι ἡ δημιουργία τοῦ Νέου Πολιτισμοῦ καὶ Νέου Ἀνθρώπου, τοῦ Μετανθρώπου ἤ Ὑπερανθρώπου, κατὰ τοὺς σχεδιαστὲς καὶ ἐφαρμοστές ὅλων αὐτῶν.

Ο Καποδίστριας για τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία

Σύμφωνα με τόν Ιωάννη Καποδίστρια, οι Έλληνες θα κατόρθωναν να απελευθερωθούν από τόν Οθωμανικό ζυγό και παράλληλα να προασπίσουν τήν απελευθερωθείσα Ελληνική Επικράτεια, μόνον “διὰ τῆς δυνάμεως τῶν ὅπλων” και όχι διά “διαπραγματεύσεων” ή διά διπλωματίας κατευνασμού τών Τούρκων.

Αυτήν τήν πάγια άποψή του, ο Καποδίστριας τήν διετύπωσε ενώπιον τού Τσάρου Αλεξάνδρου Α΄ τόν Αύγουστο 1821 προφορικά και αργότερα ενώπιον τού Τσάρου Νικολάου Α΄ τόν Δεκέμβριο 1826 γραπτώς προετοιμάζοντας τό διπλωματικό έδαφος για τίς πολλαπλές πολεμικές επεμβάσεις τών Μεγάλων Δυνάμεων τό 1827-1829 υπέρ τών Ελλήνων στον Αγώνα τής Παλιγγενεσίας.

“Tὸ νὰ ἐλπίζωμεν ὅτι δυνάμεθα νὰ παρωθήσωμεν διὰ διαπραγματεύσεων τοὺς Τούρκους νὰ συμπεριφέρονται κατὰ ἕναν ἀνθρώπινο καὶ λογικὸ τρόπο, σημαίνει ὅτι περιφρονοῦμεν τὴν ἐμπειρίαν αἰώνων καὶ ὰγνοοῦμεν τὴν δικήν μας ἐμπειρίαν. Ἐπομένως μόνον διὰ τῆς δυνάμεως τῶν ὅπλων θὰ δυνηθῶμεν, ἐὰν ὑφίστανται ἀκόμη περιθώρια χρόνου, νὰ φέρωμεν τὴν ειρήνην εἰς τὴν Ἀνατολικήν Μεσόγειον καὶ τὴν Δυτικὴν Ασίαν [Λεβάντες] χωρὶς νὰ παρακινδυνεύσωμεν τὴν γενικὴν συμμαχίαν [τῶν Μεγάλων Δυνάμεων].”

πηγή: https://yiorgosthalassis.blogspot.com/

Κυριακή 16 Ιουλίου 2023

Τα παιδιά επηρεάστηκαν καταστροφικά από τους εγκλεισμούς – Έχουν αποτραβηχτεί από τον κόσμο

 


Δεκάδες χιλιάδες από αυτά τα παιδιά κρύβονται από την κοινή θέα, βρίσκονται σε επείγουσα ανάγκη παρέμβασης για την πνευματική τους υγεία.

Όταν ένα παιδί εν συντομία εξαφανίζεται σε ένα χωριό που κοιμάται, υπάρχει πανικός και δικαίως. Πρόκειται, εν τέλει, για έναν εφιάλτη. Μερικά παιδιά χάνονται σε μια απόμακρη ζούγκλα μετά από την συντριβή ενός αεροπλάνου και ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα μέχρι που επιτέλους εντοπίζονται και οι παραγωγοί του Netflix που βρίσκονται γύρω τριγύρω μπορούν να πετυχαίνουν τα συμβόλαιά τους.

Νέα Ταυτότητα: Η κυβέρνηση τονίζει εμφατικά ότι κοστίζει 10 ευρώ (της δίνει ''αξία'' ώστε να γίνει επιθυμητή από όλους)! Το ίδιο ακριβώς κόλπο έκανε και με τα εμβόλια..


Είναι το γνωστό τέχνασμα που το γνωρίζουν καλά οι άνθρωποι της αγοράς. Ένα πράγμα έχει μηδενική αξία και θέλεις να το πουλήσεις. Εάν το διαθέσεις δωρεάν δεν πρόκειται να το πάρει κανείς. Όταν όμως του βάλεις κάποια τιμή, αμέσως οι άνθρωποι θα δείξουν ενδιαφέρον.

Βέβαια δεν είναι καινούριο νέο ότι κάποιο έγγραφο κοστίζει κάποια ευρώ. Αυτή τη φορά όμως για την ψηφιακή ταυτότητα γίνεται ιδιαίτερος τονισμός από τα συστημικά ΜΜΕ στην ''αξία'' της προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός (να την εφοδιαστούν ΟΛΟΙ).

Κυριακὴ τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Ὁμιλία εἰς τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (Ματθ. 5, 14-19).

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ

«ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας
κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν»

Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. 
Τοιχογραφία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Σωζομένου στὴν Γαλάτα

Ἡ Κυριακὴ αὐτή, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, εἶναι ἀφιερωμένη στὴ μνήμη τῶν 630 θεοφόρων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ συνδεδεμένη μὲ τὸ γνωστὸ θαῦμα τῆς ἁγίας Εὐφημίας, ποὺ ἔλαβε χώρα στὴ Χαλκηδόνα, ὅπου εἶχε συναθροισθεῖ τὸ 451 ἡ Σύνοδος:

Οι Άγιοι μάρτυρες Κήρυκος και Ιουλίττα – Ένα αγοράκι τριών ετών και η μητέρα του! (15 Ιουλίου)

 


Ιουλίττα σύναθλος υἱῷ Κηρύκῳ,
Ἡ λαιμότμητος τῷ κάραν τεθλασμένῳ, Πέμπτῃ.
Πέμπτῃ Ἰουλίτταν δεκάτῃ τάμον, υἷα δ’ ἔαξαν.

παπα Γιώργης Δορμπαράκης

῾Η ἁγία ᾽Ιουλίττα ἔζησε ἐπί τῆς βασιλείας τοῦ Διοκλητιανοῦ καί καταγόταν ἀπό τό ᾽Ικόνιο. Λόγω τοῦ διωγμοῦ κατά τῶν χριστιανῶν πού εἶχε ξεσπάσει ἐκεῖ, πῆγε στήν Σελεύκεια μαζί μέ τόν τριετή υἱό της ἀοίδιμο Κήρυκο.

᾽Επειδή ὅμως τά ἴδια ἐπικρατοῦσαν κι ἐκεῖ, ἦλθε στήν Ταρσό τῆς Κιλικίας, στήν ὁποία ὁ ἡγεμόνας ᾽Αλέξανδρος, ὠμός καί θηριώδης στούς τρόπους, τιμωροῦσε καί βασάνιζε ὅσους ἐπικαλοῦνταν τόν Χριστό. Συνελήφθη καί ἡ ᾽Ιουλίττα καί ἄρχισαν τά βασανιστήριά της.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ [:Τίτ.3,8-15] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Πιστς  λγος· κα περ τοτων βολομα σε διαβεβαιοσθαι, να φροντζωσι καλν ργων προστασθαι ο πεπιστευκτες τ Θε. τατ στι τ καλ κα φλιμα τος νθρποις· μωρς δ ζητσεις κα γενεαλογας κα ρεις κα μχας νομικς περιστασο· εσ γρ νωφελες κα μταιοιαρετικν νθρωπον μετ μαν κα δευτραν νουθεσαν παραιτο, εδς τι ξστραπται  τοιοτος κα μαρτνει ν ατοκατκριτος (:το ότι δικαιωθήκαμε και αναγεννηθήκαμε και θα κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή είναι λόγος και αλήθεια αξιόπιστη. Και γι’ αυτά τα θέματα θέλω να μιλάς με βεβαιότητα και με κύρος, για να φροντίζουν όσοι έχουν πιστέψει στον Θεό να πρωτοστατούν ακούραστα  σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά έργα και τα ωφέλιμα στους ανθρώπους, αυτά για τα οποία σας μίλησα.