Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Alexander Schmemann: Ταπείνωση (Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου)

π. Αλέξανδρος Σμέμαν


Η επόμενη Κυριακή ονομάζεται «Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου». Την παραμονή της ημέρας αυτής, δηλαδή στον Εσπερινό του Σαββάτου εμφανίζεται για πρώτη φορά το λειτουργικό βιβλίο της Μεγάλης Σαρακοστής που λέγεται Τριώδιο. Από αυτά διαβάζονται διάφορα κείμενα που τα προσθέτουμε στους συνηθισμένους ύμνους και τις ευχές της εβδομαδιαίας αναστάσιμης ακολουθίας.

Όλα αυτά τα κείμενα παρουσιάζουν την επόμενη μεγάλη πλευρά της μετάνοιας: την ταπείνωση.

Το ευαγγελικό ανάγνωσμα (Λουκ. 18, 10‐14) περιγράφει έναν άνθρωπο που είναι πάντα ευχαριστημένος με τον εαυτό του και που νομίζει ότι συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις της θρησκείας. Είναι βέβαιος για τον εαυτό του και πολύ περήφανος γιʹ αυτόν. Στην πραγματικότητα όμως έχει παραποιήσει το νόημα της θρησκείας. Την έχει περιορίσει σε εξωτερικούς τύπους και μετράει την ευσέβεια του με το ποσόν των χρημάτων που συνεισφέρει στο ναό. Όσο για τον Τελώνη, αυτός ταπεινώνει τον εαυτό του και αυτή η ταπείνωση τον δικαιώνει μπροστά στο Θεό.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ [:Τιμ. Β΄ 3,10-15] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ [:Τιμ. Β΄ 3,10-15]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Σὺ δὲ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ (:Ἐσὺ ὅμως ἔχεις παρακολουθήσει τὴ διδασκαλία μου)» [Β΄ Τιμ. 3,10]. «Ὁ στόχος σου ἦταν νὰ εἶσαι ἰσχυρός· δὲν ἦρθες ἁπλῶς, ἀλλά ''ἔχεις παρακολουθήσει''». Ἐδῶ δηλώνει ὅτι ὁ χρόνος ἦταν πολύς, μὲ τὸ νὰ πεῖ «ἔχεις παρακολουθήσει τὴ διδασκαλία μου»: αὐτὸ λέγεται γιὰ τὸν λόγο, τὴν προφορικὴ διδασκαλία τοῦ Παύλου· «τῇ ἀγωγῇ (:τὴ γενικότερη συμπεριφορά μου)»: αὐτὸ λέγεται γιὰ τὸν βίο του· «τῇ προθέσει (:τὴν πρόθεση καὶ τὰ ἐλατήριά μου)»: αὐτὸ λέγεται γιὰ τὴν προθυμία καὶ τὴν καρτερικότητα τῆς ψυχῆς του. «Αὐτά», λέγει, «δὲν τὰ ἔλεγα χωρὶς νὰ τὰ ἐφαρμόζω καὶ οὔτε φιλοσοφοῦσα μόνο μὲ λόγια».

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς: Ἄν πενήντα φορές τήν ἡμέρα ἁμαρτήσῃς, ἄν πενήντα φορές ντροπιασθῇς, ἄν πενήντα τάφους σκάψῃς σήμερα, μόνο φώναξε: «Κύριε, δός μου μετάνοια. Πρίν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσον με»

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Προσευχή! Τί εἶναι ἡ προσευχή; Εἶναι ἡ μεγάλη ἀρετή πού σέ ἀνασταίνει καί μέ ἀνασταίνει. Σηκώθηκες μήπως γιά προσευχή, ἔκραξες πρός τόν Κύριο νά καθαρίσῃ τήν ψυχή σου ἀπό τίς ἁμαρτίες, ἀπό τό κάθε κακό, ἀπό κάθε πάθος; Τότε οἱ τάφοι σου καί οἱ τάφοι μου ἀνοίγουν καί οἱ νεκροί ἀνασταίνονται. Ὅ,τι εἶναι ἁμαρτωλό φεύγει, ὅ,τι σύρει πρός τό κακό ἐξαφανίζεται.

Ἡ ἁγία προσευχή ἀνασταίνει τόν καθένα ἀπό μᾶς, ὅταν εἶναι εἰλικρινής, ὅταν φέρνει ὅλη τήν ψυχή στόν οὐρανό, ὅταν ἐσύ μέ φόβο καί τρόμο λέγῃς στόν Κύριο: Δές, δές τούς τάφους μου, ἀναρίθμητοι εἶναι οἱ τάφοι μου, Κύριε! Μέσα σέ κάθε ἕναν ἀπό αὐτούς τούς τάφους, νά’την ἡ ψυχή μου, νά’την νεκρή, μακρυά ἀπό Σένα, Κύριε! Εἰπέ λόγον καί ἀνάστησον πάντας τούς νεκρούς μου! Διότι, Σύ, Σύ, Κύριε, μᾶς ἔδωσες πολλές θεῖες δυνάμεις νά μᾶς ἀνασταίνουν διά τῆς ἁγίας Ἀναστάσεως, νά μᾶς ἀνασταίνουν ἀπό τόν τάφο τῆς ραθυμίας. Ναί, μέ τήν ἁμαρτία, μέ τά πάθη μας, πεθαίνουμε ψυχικά. Ἡ ψυχή ἀποθνήσκει, ὅταν χωρίζεται ἀπό τόν Θεό.

Όταν ενσκήψουν όλες οι προφητευμένες φρικαλεότητες στον άθεο αυτό κόσμο και η γη θα συνταράσσεται από τους πολέμους, προβλέποντάς τα όλα Εκείνος, ενθαρρύνει τους στρατιώτες Του λέγοντας ΟΡΑΤΕ ΜΗ ΘΡΟΕΙΣΘΕ!


Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, επίσκοπος Αχρίδος

Σε κάθε εποχή, κράζει στους δικούς Του ο Κύριος – μη φοβήσθε! Καθώς στους μαθητές κατά την ώρα της καταιγίδας, έτσι και σε κάθε βαπτισμένη ψυχή και σε κάθε δοκιμαζόμενο άνθρωπο κράζει: μη φοβήσαι! Όταν οι πιστοί δειλιάσουν από τη δύναμη των ανθρώπων, Εκείνος πάλι, όπως άλλοτε στους Αποστόλους, εμφανίζεται και λέει: μην τους φοβήσθε! «Μη φοβηθείτε από των αποκτενόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι» (Μτ. 10, 28).

Όταν οι πιστοί λυγίσουν από το φόβο μπροστά στα φοβερά φαινόμενα της δυνάμεως του Θεού του Σινά, τότε Εκείνος, ο Ανίκητος Στρατηγός, αντιλαμβάνεται του στρατού Του και τον ενθαρρύνει: «᾽Εγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε!» (Μτ. 17, 6). Όταν ενσκήψουν όλες οι προφητευμένες φρικαλεότητες στον άθεο αυτό κόσμο και η γη θα συνταράσσεται από τους πολέμους, προβλέποντάς τα όλα Εκείνος, ενθαρρύνει τους στρατιώτες Του λέγοντας ΟΡΑΤΕ ΜΗ ΘΡΟΕΙΣΘΕ! (Μτ. 24,6)

Η Ευχή στην γλώσσα των αγγέλων…


«Πρίν μερικά χρόνια, κάποιος Ἄγγλος γιατρός βαπτίσθηκε Ὀρθόδοξος Χριστιανός καί ἔμαθε νά λέη τήν Εὐχή “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με” στά ἀγγλικά.

Ἔτσι, ἄρχισε σιγά-σιγά νά τή λέη συστηματικά ὅλη τήν ἡμέρα, μέχρι πού γλυκάθηκε τόσο πολύ, ὥστε νά ἀφιερώνη σ᾽ αὐτή τήν ἐργασία καί κάποιες ὧρες ἀπ᾽ τή νύχτα.

Μέ τόν καιρό, ὅμως, ὅσο χρόνιζε αὐτή ἡ ἀδολεσχία μέσα στήν ψυχή του, σέ μία στιγμή ἄρχισε ν᾽ ἀκούη τήν καρδιά του νά κτυπᾶ, νά πάλλεται, μέ τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, ἀλλά… στά ἑλληνικά!

Ὁ ἴδιος μέ ἀπορία τό περιέγραψε περίπου ὡς ἑξῆς:

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Μνήμη του Aγίου Iερομάρτυρος Πολυκάρπου Eπισκόπου Σμύρνης (23 Φεβρουαρίου)

 Σοι Πολύκαρπος ολοκαυτώθη Λόγε,

Kαρπόν πολύν δους εκ πυρός ξενοτρόπως.
Eικάδι τη τριτάτη κατά φλοξ Πολύκαρπον έκαυσεν.

Μαρτύριο Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης. Μικρογραφία (Μινιατούρα) στο Μηνολόγιο του Βασιλείου Β’
Oύτος ο Άγιος εμαθητεύθη κοντά εις τον Θεολόγον και Eυαγγελιστήν Iωάννην, ομού με τον Θεοφόρον Iγνάτιον. Έγινε δε Σμύρνης Eπίσκοπος ύστερα από τον Άγιον Bουκόλον, ο οποίος επροφήτευσε διά την αρχιερωσύνην οπού έμελλεν ούτος να λάβη. Όταν δε εκίνησε διωγμόν εναντίον των Xριστιανών ο ασεβής Δέκιος1 εν έτει ρμγ΄ [143], τότε επιάσθη και ο θείος ούτος Πολύκαρπος, και επροσφέρθη εις τον ανθύπατον, ήτοι τον δεύτερον όντα του υπάτου, ο οποίος είναι ο νυν τουρκιστί λεγόμενος καϊμακάμης. Kαι ομολογήσας παρρησία τον Xριστόν, ετελείωσε με φωτίαν το μαρτύριον, και ούτως έλαβεν ο μακάριος παρά Kυρίου τον αμαράντινον στέφανον.

Μην φύγεις, είμαι και ’γώ αμαρτωλός…


Ένας από τους μεγαλύτερους πειρασμούς, είναι η τάση μας να αναλαμβάνουμε τον ρόλο του Θεού στην ζωή των άλλων.

Είτε λέγοντας, ότι εμείς θα τους λυτρώσουμε, είτε καταδικάζοντας τους στην κόλαση ως άχρηστους και αμαρτωλούς.

Δεν υπάρχει ειδεχθέστερη πράξη, από το να θέλουμε να ορίζουμε την σχέση του Θεού με τους ανθρώπους, μοιράζοντας καταδικαστικές αποφάσεις.

Όταν κάλεσαν τον Αββά Ιωσήφ να ενώσει την φωνή του στην καταδίκη ενός ανθρώπου, αντέδρασε λέγοντας, «και ποιος είμαι εγώ;»

Στὸ στόχαστρο ὅ,τι πιὸ τρυφερό: ἡ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ!


Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος

Στὴ Βρετανία τὸ Τμῆμα Ὑγείας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Sussex (University of Sussex Hospitals NHS Trust) ἰσχυρίζεται ὅτι τὸ γάλα ποὺ παράγεται ἀπὸ διεμφυλικές/τρὰνς γυναῖκες (δηλ. βιολογικὰ ἄνδρες) κατόπιν χορήγησης συνδυασμοῦ φαρμάκων εἶναι ἐξίσου θρεπτικὸ μὲ τὸ μητρικὸ γάλα μιᾶς γυναίκας ποὺ παράγεται φυσιολογικὰ μετὰ τὸν τοκετό!Στὸ πλαίσιο προώθησης αὐτῆς τῆς ἀλλόκοτης καὶ ἀφύσικης θέσης γίνεται προσπάθεια νὰ χρησιμοποιεῖται ὁ «ἄφυλος» ὅρος chestfeeding ἀντὶ τοῦ breastfeeding (ποὺ παραπέμπει στὸ γυναικεῖο στῆθος) καθὼς ὁ πρῶτος θεωρεῖται πιὸ «συμπεριληπτικός»!
Σημειωτέον ὅτι γιὰ τὴν παραγωγὴ γάλατος ἀπὸ τὸ στῆθος τοῦ ἄνδρα προηγεῖται εἰδικὴ ὀρμονοθεραπεία καὶ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἀδένων! Βέβαια, κατόπιν ἔντονων ἀντιδράσεων ἀπὸ ἐπιστήμονες καὶ τὴν... κοινωνία τῶν πολιτῶν τὸ σχετικὸ φυλλάδιο μὲ τοὺς ἀνωτέρω ἰσχυρισμοὺς ἀφαιρέθηκε ἀπὸ τὸν ἐπίσημο ἱστότοπο τοῦ University of Sussex Hospitals NHS Trust!

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Γέρων Ιουστίνος Πάρβου: «Τώρα, ο διωγμός της Εκκλησίας έχει άλλη μορφή..»


«Τώρα, ο διωγμός της Εκκλησίας έχει άλλη μορφή. Οι εχθροί έρχονται με τα ”ανθρώπινα δικαιώματα”, με την ”ελευθερία συνειδήσεων”, όπου κρύβεται η μεγάλη ανηθικότητα.

Στόχος είναι η διάλυση του έθνους, του οποίου οι αξίες είναι ακριβώς η ταυτότητά μας στον κόσμο. Εάν δε μετανοήσουμε και δε γονατίσουμε, δε θα καταφέρουμε τίποτα. Εάν όμως προσευχηθούμε με ζήλο, ο Θεός θα βοηθήσει να ξεπεράσουμε όλες τις δοκιμασίες: την παγκοσμιοποίηση, τον οικουμενισμό και ποιος ξέρει ποια άλλα…».

Θέλουν και προσπαθούν τη διάλυση του θεϊκού μέσω της σχετικοποίησης των θεμελιωδών αξιών της αληθείας της πίστεως μέσω Οικουμενισμού, θέλουν την κατάταξη και την ταύτιση των παιδιών μας με το άθεο.

Ι.Μ. Πειραιώς: Διακόπτουμε την κοινωνία με τους ψηφίσαντες εναντίον του θείου Νόμου.


«διακόπτουμε τήν κοινωνία μας μέ τούς ψηφίσαντας ἐναντίον τοῦ θείου Νόμου, μέ ὅ, τι αὐτό συνεπάγεται, μή προσκαλοῦντες αὐτούς εἰς οἱανδήτινα ἐκδήλωσιν τῶν Ἐνοριῶν μας, ἄχρι τῆς ἐμπράκτου μεταμελείας των διά τῆς ἀκυρώσεως διά τοῦ Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου τοῦ αἰσχίστου αὐτοῦ νομοθετήματος.»

Πειραιάς, 22 Φεβρουαρίου 2024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

«ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΨΗΦΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΦΥΛΟΥ».

Στόν Πειραιᾶ σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2024 ἡμέρα Πέμπτη καί ὥρα 11η πρωϊνή στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας Τριάδος Πειραιῶς συνήλθαμε κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς, Φαλήρου, Ἁγίου Ἰωάννου Ρέντη καί Δραπετσώνας κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, σέ ἔκτακτη ἱερατική σύναξη μέ θέμα: « Ἀντιμετώπισις τῶν συνεπειῶν ψηφίσεως τοῦ νόμου διά τόν “γάμον” ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου», N. 5089 ΦΕΚ Α΄ 27/17.2.2024.

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Σε κάθε Θεία Λειτουργία μνημονεύω τον Πούτιν, τον Λαβρόφ και τον Μεντβέντεφ. Συγκλονιστικός ο Μόρφου


Βρείτε χρόνο να το παρακολουθήσετε. Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν σε αυτό τον καιρό των Σοδόμων και των Εφιαλτών (με ράσο ή κουστούμι), Μητροπολίτες που ορθοτομούν.

Μεταξύ άλλων θα ακούσετε…
Μια τρομερή αποκάλυψη με τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Κυπριανού που βοήθησαν τους Ρώσους.
Αυτός που κρύβετε πίσω από τις Δυτικές Ελίτ, είναι ο Σατανάς.

Εγώ μία Εκκλησία γνωρίζω στην Ουκρανία, λέει ο Μόρφου. Αυτή του Ονουφρίου. Ο Ονούφριος είναι ότι ήταν ο Παύλος της Σερβίας, όταν οι ΝΑΤΟφονιάδες βομβαρδίζαν την Σερβία.

Ὁ Διάβολος χωρίς μάσκα στό φετινό καρναβάλι τῆς Πάτρας


Γράφει ἡ Μαρία Κοκολάκη - Τράπαλη, Καθηγήτρια Μουσικῆς
«Ἀποτάσσομαι τῷ σατανᾷ καί πάσῃ τῇ πομπῇ αὐτοῦ»

Σύγχρονοι γέροντες ὀνόμασαν τό καρναβάλι «πομπή τοῦ σατανᾶ».
Ὁ σατανᾶς ἔχει τήν ἰδιότητα νά καμουφλάρεται, γιά νά ξεγελάει τά θύματά του στίς ἀρχικές ἀντιστάσεις τους. Μόλις, ὅμως, τούς βάλει στό χέρι, τότε σταδιακά ἀποκαλύπτεται. Ἔτσι, λοιπόν, τό καρναβάλι ἄρχισε ἀθῶα, μέ παιδάκια πού ντύνονταν μέ ἀθῶες στολές, σιγά - σιγά οἱ στολές ἔγιναν πρόστυχες καί ἀσεβεῖς, μέχρι πού φθάσαμε στό φετινό καρναβάλι, ὅπου ὁ σατανᾶς βγαίνει χωρίς προσωπεῖο, γιά νά εὐφρανθεῖ μέ τό λαό πού τόν προσκυνάει μέ τήν κάθε εὐκαιρία.
Δέν εἶναι ἀστεῖο, οὔτε παιδική γιορτούλα. Εἶναι ξεκάθαρη λατρεία τοῦ διαβόλου τόν ὁποῖο ἀποταχθήκαμε μέ τό βάπτισμά μας, ἀλλά δυστυχῶς πολλοί συντάσσονται μαζί του μέ τό βίο τους. Ἄς κρατήσουμε τά παιδιά καί τίς οἰκογένειές μας μακριά ἀπό τέτοιες πομπές, πού προκαλοῦν τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ. Καί ἄς προσευχηθοῦμε νά φωτίσει ὁ Θεός ὅσους ἀπό ἐπιπολαιότητα καί ἀδιαφορία πέφτουν στήν παγίδα πού προσφέρει λίγες ὧρες ξέφρενης διασκέδασης, μέ ἀντάλλαγμα ἀθάνατες ψυχές. Διότι ὁ διάβολος δέν κάνει φίλους, ἀλλά μόνο θύματα, τά ὁποῖα ἐξαπατᾶ μέ ἐφήμερες ἀπολαύσεις, δόξα καί χρήματα, γιά νά τούς ἐξασφαλίσει τήν ἀτελεύτητη κόλαση.

Η αποδόμηση του Συντάγματος


Αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Ιντζές

Τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός λαός βιώνει αλλεπάλληλα σοκ και μεγάλες αλλαγές που προκαλούν μεγάλη κοινωνική, οικονομική αλλά και ψυχολογική αναστάτωση, καταστάσεις που δεν ευνοούν την ειρήνη, την πρόοδο και την ευημερία.

Το Σύνταγμα της Ελλάδος, ως ο θεμελιώδης νόμος της Πολιτείας, που ορίζει τα δικαιώματα των πολιτών αλλά και τον τρόπο άσκησης της κρατικής εξουσίας, συνεχώς αποδομείται και ευτελίζεται. Οι Κυβερνήσεις εισάγουν καινοφανείς θεωρίες για την παράκαμψη του, με σκοπό την επίτευξη πολιτικών ή άλλων στόχων, που δεν έχουν όμως σχέση με τα συμφέροντα του Λαού. Προωθούνται νομοσχέδια που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος και αυτό θεωρείται δημοκρατική διαδικασία και εξέλιξη. Λέξεις όπως κοινωνική αναγκαιότητα, εκσυγχρονισμός και πρόσφατα η συμπερίληψη, εφευρίσκονται για να δικαιολογήσουν μεγάλες και ριζικές αλλαγές στην κοινωνία. Πάντα όμως ενάντια στο Σύνταγμα.

Θα αναφέρουμε μερικές μόνο από τις περιπτώσεις παραβίασης του Συντάγματος.

«Να εύχεσθε, να επέμβει ο Χριστός θεϊκά στην εξωφρενική εποχή που ζούμε, γιατί ο κόσμος οδηγείται στην σύγχυση, στην τρέλα και στο αδιέξοδο…»


Άγιος Παΐσιος

Όταν κανείς απελπισθή με την καλή έννοια από τον εαυτό του ,τότε βρίσκει τον Θεό. «Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι».

Ακόμη και οι πιο πνευματικοί άνθρωποι δεν έχουν εξασφαλίσει την ζωή τους, για αυτό και κρατούν συνέχεια τον εαυτό τους στην ασφάλεια του Θεού, ελπίζουν στον Θεό και απελπίζονται μόνον από το « εγώ » τους, διότι το « εγώ » φέρνει στον άνθρωπο όλη την πνευματική δυστυχία.

Η αυτοπεποίθηση είναι ο μεγαλύτερος και χειρότερος εχθρός μας, γιατί μας τινάζει ξαφνικά αλύπητα στον αέρα και μας αφήνη δυστυχισμένους στους δρόμους. Όταν ο άνθρωπος έχη αυτοπεποίθηση , δένεται και δεν μπορεί να κάνη τίποτε ή παλεύει μόνος του. Τότε επόμενο είναι να νικηθή από τον εχθρό ή να αποτύχη και να συντριβή το εγώ του. Ο Καλός Θεός πολλές φορές οικονομάει πολύ σοφά να δούμε και την θεία Του επέμβαση και την αποτυχία που είχαμε με την αυτοπεποίθησή μας. Όταν κανείς παρακολουθή και εξετάζη κάθε γεγονός που συμβαίνει στην ζωή του, αποκτάει πείρα, προσέχει και έτσι προοδεύει.

Κύπρος: Αποσύρθηκε μετά από αντιδράσεις, βιβλίο σε νηπιαγωγείο που απεικόνιζε ομοφυλόφιλα ζευγάρια (ΦΩΤΟ)


Βιβλίο, για το περιεχόμενο του οποίου υπήρξε διαμαρτυρία – και το οποίο ήταν μεταξύ των 50 βιβλίων που είχαν δοθεί στο σχολείο από το Σύνδεσμο Γονέων – αποσύρθηκε από συγκεκριμένο νηπιαγωγείο της Λευκωσίας.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ σχετικά με καταγγελίες για υλικό που δόθηκε σε μαθητές νηπιαγωγείου, ο Διευθυντής της Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Μάριος Στυλιανίδης, αφού επιβεβαίωσε ότι όντως ευσταθεί ότι αυτό το βιβλίο δόθηκε σε νηπιαγωγείο, είπε ότι το διερεύνησαν και διαφάνηκε ότι στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο έγινε μια δωρεά 50 βιβλίων πέρσι από τον Σύνδεσμο Γονέων.

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

Προφητεία για 175 από π. Βολουδάκη λίγο πριν πεθάνει!

 

https://www.youtube.com/

Πῶς νὰ προσέχει ὅποιος ζεῖ στὸν κόσμο


Πῶς πρέπει νὰ προσέχει τὸν ἑαυτὸ του ὅποιος ζεῖ μέσα στὸν κόσμο (1)

Ψυχὴ ὅλων τῶν ἀσκήσεων, ποὺ γίνονται γιὰ τὸν Κύριο, εἶναι ἡ προσοχή. Δίχως προσοχή, ὅλες αὐτὲς οἱ ἀσκήσεις εἶναι ἄκαρπες, νεκρές. Ὅποιος ποθεῖ τὴ σωτηρία του πρέπει νὰ μάθει νὰ προσέχει ἄγρυπνα τὸν ἑαυτό του, εἴτε ζεῖ στὴ μόνωση εἴτε ζεῖ μέσα στὸν περισπασμό, ὁπότε καμιὰ φορά, καὶ χωρὶς νὰ τὸ θέλει, παρασύρεται ἀπὸ τὶς συνθῆκες.
Ἂν ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ γίνει τὸ ἰσχυρότερο ἀπ’ ὅλα τ’ ἄλλα αἰσθήματα τῆς καρδιᾶς, τότε πιὸ εὔκολα θὰ προσέχουμε τὸν ἑαυτό μας, τόσο στὴν ἡσυχία τοῦ κελιοῦ μας ὅσο καὶ μέσα στὸν θόρυβο ποὺ μᾶς κυκλώνει ἀπὸ παντοῦ.
Στὴ διατήρηση τῆς προσοχῆς πολὺ συμβάλλει ἡ συνετὴ μετρίαση τῆς τροφῆς, ποὺ μειώνει τὴ θέρμη τοῦ αἵματος. Ἡ αὔξηση αὐτῆς τῆς θέρμης ἀπὸ τὰ πολλὰ φαγητά, ἀπὸ τὴν ἔντονη σωματικὴ δραστηριότητα, ἀπὸ τὸ ξέσπασμα τῆς ὀργῆς, ἀπὸ τὸ μεθύσι τῆς κενοδοξίας καὶ ἀπὸ ἄλλες αἰτίες προκαλεῖ πολλοὺς λογισμοὺς καὶ φαντασιώσεις, δηλαδὴ τὸν σκορπισμὸ τοῦ νοῦ. Γι’ αὐτὸ οἱ ἅγιοι πατέρες... σ’ ἐκεῖνον ποὺ θέλει νὰ προσέχει τὸν ἑαυτὸ του συστήνουν πρὶν ἀπ’ ὅλα τὴ μετρημένη, διακριτικὴ καὶ διαρκῆ ἐγκράτεια ἀπὸ τὶς τροφὲς (2).

Όταν ο ακτιβιστής των ΛΟΑΤΚΙ Βαλλιανάτος ζήλωσε δόξα… Πορθητή


“Η Πόλις Εάλω”! Με αυτή την πασίγνωστη ιστορική φράση που αφορά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453, αλλά και με ένα παθιασμένο φιλί στον σύντροφό του, επέλεξε να πανηγυρίσει, μέσω του “Χ”, την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ο γνωστός παλαιόθεν ακτιβιστής των ΛΟΑΤΚΙ+, Γρηγόρης Βαλλιανάτος. Ο εν λόγω φαίνεται πως ζήλωσε δόξα… Πορθητή και θέλει τους ΛΟΑΤΚΙ+ ρόλο Οθωμανών! Ενδιαφέρουσα σημειολογία… Αυτό που αδυνατώ να αντιληφθώ βέβαια, είναι η αξιοποίηση της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας για να βγάλουν τα εσώψυχά τους, πρόσωπα, εντός κι εκτός της Βουλής, λες και ο νόμος αφορά το δικαίωμά τους να επιλέγουν όποιον σύντροφο επιθυμούν. Στην πραγματικότητα αφορά όχι αυτό καθ’ αυτόν τον γάμο, αφού καλύπτεται από το νομοθετημένο σύμφωνο συμβίωσης, αλλά το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στην τεκνοθεσία. 

Λυκούργος Νάνης: Σχολιασμός για την πράξη αναθεματισμού των βουλευτών Α΄ Πειραιώς και νήσωνΑυτό που έπραξε ο πεπαρρησιασμένος ομολογητής π.Παύλος Καλλίκας, οφείλει (ώφειλε ήδη), έστω και τώρα, να το πράξει η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, συγκληθησομένη σε ειδική προς τούτο συνέλευση, για το σύνολο των «εθνοπατέρων» και «εθνομητέρων» που υποστήριξαν, προπαγάνδισαν και υπερψήφισαν στη Βουλή (η οποία εδώ και δεκαετίες έχει μετατραπεί σε νομοθετική χαβούζα…), το εγκληματικό και διαστροφικό νομοσχέδιο.

Δυστυχώς, η διεπόμενη από ηττοπαθές και ψοφοδεές, απέναντι των ισχυρών του αιώνος τούτου, πνεύμα, ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, από ετών, έχει καταλείψει ασύδοτους, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ, τους υπό λεγεώνος δαιμονίων ελαυνόμενους, αντίχριστους πολιτικούς εξουσιαστές, να κακουργούν εξακολουθητικά επί του Έθνους και της κοινωνίας, θεσπίζοντας διαστροφικά, εκφυλιστικά και αντισυνταγματικά, νομοθετικά εκτρώματα και τερατουργήματα, με αποκορύφωμα (δεν έχει προηγούμενο σε διαστροφικότητα και βρωμερότητα,) το εσχάτως περιβληθέν, διά της ανόμου ψήφου 175 επιόρκων βουλευτών, την ισχύ νόμου.

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024

Πολιτισμός εθνικής ξεφτίλας: Ερείπια τα σπίτια Μακρυγιάννη και Παπαφλέσσα – Μουσείο – «κόσμημα» του σφαγέα Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη


Πολιτισμός εθνικής «αμνησίας» και αχαριστίας - Ρημάζουν ανεκμετάλλευτα τα σπίτια των ηρώων μας, αλλά για τα μνημεία των Τούρκων λεφτά υπάρχουν!

Συντάκτης: Πέτρος Δημόπουλος

Λαός που ξεχνά την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει, λέει μια σοφή ρήση. Σήμερα απολαμβάνουμε τα προνόμια ενός ελεύθερου κράτους, διότι πριν 200 χρόνια κάποιοι ήρωες έχυσαν το αίμα τους για να αποτινάξουν τη σκλαβιά τεσσάρων αιώνων. Αν αυτοί οι ήρωες δεν είχαν θυσιαστεί για μια αδούλωτη πατρίδα, οι πολιτικοί σήμερα δεν θα απολάμβαναν τα θεσμικά προνόμιά τους, ούτε θα έφτιαχναν προκλητικές περιουσίες.

Όμως για να υπηρετείται το αφήγημα της ελληνοτουρκικής ψευτοφιλίας, η Ελληνική Επανάσταση του 1821 σβήνεται από το τοπίο του πολιτισμού και της ιστορίας. Θυμόμαστε ότι πριν μερικά χρόνια είχαν επιστρατευτεί μέχρι και ελληνικά ντοκιμαντέρ που έλεγαν ότι οι Έλληνες… καλοπερνούσαν ως υπόδουλοι των Τούρκων.

Η άλλη πλευρά του «Ουράνιου Τόξου». Η ιστορία της Millie Fontana. [The other side of the rainbow...

 
https://youtu.be/gPHG0PkkKNA?t=19

Τί έγιναν τόσες προσευχές ;


ΓΕΡΟΝΤΑ, πολύ λυπάμαι! Τόσες προσευχές για το νομοσχέδιο πήγανε χαμένες; Γιατί δεν μας άκουσε ο Θεός και οι αντίθετοι τώρα καυχώνται;

-Καμία προσευχή και κανένας πνευματικός αγώνας δεν πάει χαμένος.

Μα ο καλός Θεός ως πάνσοφος και προνοητικός που είναι, περίμενε για να βάλει όλες αυτές τις πολύτιμες προσευχές στην αποθήκη Του, οι οποίες θα χρειαστούν απαραίτητα σε λίγο σαν θα εκδηλωθεί η Θεία Του οργή από την εωσφορική αποστασία που επέτρεψε να γίνει, για να μην λάβουνε οι δίκαιοι πείρα των πληγών που σύντομα θα ξεσπάσει.

-ΑΘΩΝΙΤΗΣ-

πηγή: https://apantaortodoxias.blogspot.com/

Ένα μεγάλο μυστήριο των Έσχατων Χρόνων αποκαλύπτουν οι Άγιοι Σωφρόνιος του Έσσεξ και Σεραφείμ του Σάρωφ


Στους έσχατους χρόνους ο Θεός θα κρύψει από τους ανθρώπους, από τους πιστούς Του, την πνευματική τους κατάσταση. Δεν θα εργάζονται πλέον θαύματα και θα αισθάνονται σαν να έχουν ξεχαστεί από τον Θεό, σε μια κατάσταση κένωσης (σαν να μην έχουν χάρη). Αυτός είναι (για όλους) ο μόνος αληθινός δρόμος (όπως γράφει ο άγιος Σιλουανός), ο δρόμος των δακρύων.

Ο π. Σεραφείμ Rose (+1982) είπε, για το θέμα αυτό, σε ομιλία του στο Σαν Φρανσίσκο (3-8-1981): Μία άλλη φορά, ο άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ μίλησε στο Μοτοβίλωφ (ένα θεολόγο, στον οποίο είχε δείξει ποιος είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής, μεταμορφούμενος μπροστά του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος). Μίλησε για τα αφορώντα την πνευματική κατάσταση των τελευταίων Χριστιανών που θα απομείνουν να πιστεύουν (αληθινά) στον Θεό πριν το τέλος του κόσμου:

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Τὸ πιὸ ἐπαίσχυντο παιδομάζωμα»

 

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὁσιολογιώτατο Μοναχὸ Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα: «Τὸ πιὸ ἐπαίσχυντο παιδομάζωμα» , Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2024.

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024

Γιατί γίναμε ο σύγχρονος πύργος της Βαβέλ


Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Ο πύργος της Βαβέλ! Διαβάσατε στην Αγία Γραφή για τον πύργο της Βαβέλ; Έλκος της γης! Έλκος της ανθρωπότητας μετά τον κατακλυσμό του Νώε.

Όσο οι άνθρωποι ήταν ανήθικοι πριν τον Κατακλυσμό, τόσο μετά τον Κατακλυσμό ήταν άθεοι. Πότε πρόλαβαν; Πότε πρόλαβαν να ξεχάσουν τον Θεό οι απόγονοι του Νώε; Ο Νώε ήταν ο μοναδικός που σώθηκε από τον Θεό μετά τον Κατακλυσμό, λόγω της πίστης του και της δικαιοσύνης του.

Ο Κατακλυσμός, η τιμωρία του Θεού δεν βοήθησε καθόλου τους απογόνους του Νώε; Βοήθησε κάποιους –ποτέ ο κόσμος δεν ξέμεινε από δίκαιους ανθρώπους– αλλά πολλούς δεν τους βοήθησε.

Εκοιμήθη ο π. Βασίλειος Βολουδάκης. Καλό Παράδεισο.

 Εκοιμήθη ο αγωνιστής ιερέας π. Βασίλειος Βολουδάκης, εφημέριος του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Πευκακίων Αθηνών. 

 Ενας μαχητικός ιερέας που μας στήριξε όλους στα δύσκολα χρόνια του κορωνοϊού και της υγειονομικής και όχι μόνο δικτατορίας που ζήσαμε... 

 Ενας ιερέας, πνευματικό τέκνο του μακαριστού Γέροντος Επιφανίου Θεοδωρόπουλου, που στάθηκε ακλόνητος ακόμα και στην προδοσία της Πίστης μας από την Ιερά Σύνοδο και από αρκετούς Ιεράρχες που ταυτίστηκαν με της αντίχριστες πρακτικές της άθεης νεοταξικής κυβέρνησης. 

 Ο π. Βασίλειος έμεινε μέχρι τέλους μαχητικότατος και ορθοτομών τον Λόγο Του Θεού και γι αυτό διώχθηκε από τα νεανικά του χρόνια... 

Πώς θα απαγγείλει το Σύμβολο της Πίστεως, το “Πιστεύω” η κ.Σακελλαροπούλου την Κυριακή της Ορθοδοξίας;


Η κ. Σακελλαροπούλου επέλεξε να είναι Πρόεδρος της μειοψηφίας, 
προσβάλλοντας την πίστη των Ελλήνων!

  • Πώς θα απαγγείλει το Σύμβολο της Πίστεως, το “Πιστεύω” η κ.Σακελλαροπούλου την Κυριακή της Ορθοδοξίας;
  • Αλλά και πώς οι Άγιοι Συνοδικοί Αρχιερείς, με πρώτο τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πρόεδρο αυτής, Μακαριώτατο κ. Ιερώνυμο, θα της επιτρέψουν να απαγγείλει το “Πιστεύω” σαν να μην συμβαίνει τίποτα;
  • Του Σωτήρη Μ. Τζούμα
Το μεγάλο και αιώνιο πρόβλημα της φυλής μας είναι η διχόνοια. Κάθε φορά που οι Έλληνες υπήρξαν ενωμένοι και έβαλαν στην άκρη το προσωπικό συμφέρον, η ιστορία μας κατέγραψε λαμπρές σελίδες οι οποίες έμειναν ανεξίτηλα γραμμένες στις ψυχές μας.

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024

Η μητρόπολη Φλωρίνης για την ζοφερή επικαιρότητα και τον "γάμο" των ομοφύλων ζευγαριών

Σε παρακαλούμε, Χριστέ μας: «μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ’ ἡμῶν». 


ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥΚυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024

Αγαπητές μου χριστιανές και αγαπητοί μου χριστιανοί,

Απευθύνομαι σε εσάς με αισθήματα πόνου και λύπης, αλλά, κυρίως, ποιμαντικής ευθύνης, λόγω της ψήφισης του νομοσχεδίου για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια, τον γάμο τους και το δικαίωμα τεκνοθεσίας υπ’ αυτών.

Ας θυμηθούμε ότι όταν στις 28 Μαΐου του 1979 η Ελλάδα μας προσχώρησε στην τότε «Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα» (Ε.Ο.Κ.) (πρόδρομο της σημερινής «Ευρωπαϊκής Ένωσης») η γαλλική εφημερίδα Le Monde καλωσόρισε τη χώρα μας γράφοντας: «Καλωσορίζουμε τη χώρα της Φιλοκαλίας, τη χώρα του Βασιλείου, του Γρηγορίου, του Χρυσοστόμου!». Καλωσόρισαν την Ελλάδα όχι πρωτίστως για τη μεγαλειώδη αρχαιοελληνική της σοφία, αλλά για την ορθόδοξη χριστιανική της ταυτότητα, τους Πατέρες, τους Αγίους, την ένθεη σοφία, τις ευαγγελικές αρχές και τις αξίες του Γένους.

Σήμερα, 44 χρόνια μετά, η ίδια εφημερίδα, στην ηλεκτρονική της έκδοση, σχετικά με την ψήφιση του νόμου για τον «ομόφυλο γάμο» και την «ομόφυλη γονεϊκότητα» γράφει ότι αυτή η απόφαση «αποτελεί μια μικρή επανάσταση σε μια κοινωνία που το βάρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της παραδοσιακής οικογένειας παραμένει σημαντικό».[1]

Άγιος Παΐσιος: Θα σηκωθεί ακόμη λίγη φουρτούνα, θα πετάξει έξω κονσερβοκούτια, σκουπίδια, όλα τα άχρηστα, και μετά θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα


Θα πορευθούμε μιμούμενοι τον Προφήτη Δαυίδ που λέει…
”Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό· επειδή Εσύ είσαι μαζί μου· η ράβδος Σου και η βακτηρία Σου, αυτές με παρηγορούν.” Ψαλμός 22

«Μετά την μπόρα την δαιμονική θά ‘ρθει η λιακάδα η Θεϊκή.» Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

Ο Θεός επιτρέπει να γίνη τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες… Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά.

Θα φάει ένα σκούπισμα όλη αυτή η κατάσταση, αλλά θα περάσουμε μια μπόρα. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, και εμείς πρέπει να ξεσηκωθούμε με πολλή προσευχή.

«Χρήσιμα», «ἀναγκαῖα», «σύγχρονα», «περήφανα»


Γράφει ὁ Μητροπολίτης Κισάμου καὶ Σελίνου Ἀμφιλόχιος

Λέξεις, ὅροι καὶ ἐπιχειρήματα ποὺ ἐπιστρατεύτηκαν, τὸ τελευταῖο διάστημα, γιὰ τὴν «ἐπίτευξη τοῦ στόχου». Ὁ τρόπος καὶ οἱ μέθοδοι αὐτῆς τῆς ἐπίτευξης, τὸ ἀποτέλεσμα, οἱ διαρροές, οἱ συμφωνίες, οἱ διαφωνίες, ὡς καὶ ἄλλα πολλά, ἀξιολογοῦνται, ἑρμηνεύονται καὶ διαβάζονται, μέσα ἀπὸ πολλὲς ὀπτικὲς καὶ παράθυρα, κυρίως ὅμως θὰ δοκιμαστοῦν, θὰ κριθοῦν, στὶς κοινωνίες καὶ τῶν Ἑλλήνων τὶς Κοινότητες.

Μιλῶντας ὅμως γιὰ «χρήσιμα», «ἀναγκαῖα», «σύγχρονα» καὶ «περήφανα» ἐπιτακτικὰ τίθεται ἡ ἀνάγκη ἐρωτημάτων σὲ ἐκείνους/ἐκεῖνες πού, μὲ τόσο μένος καὶ πάθος, ὑπερασπίστηκαν τὴν ἐπίτευξη τοῦ στόχου αὐτοῦ. Τί εἴδους ἐρωτήματα; Γιατί, ἄραγε, δὲν πράττουν τὸ ἴδιο, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ θέματα, προβλήματα καὶ δυστοκίες πού, χρόνια τώρα, ταλανίζουν καὶ συνθλίβουν τὶς πολύτεκνες καὶ ὑπερ-πολύτεκνες οἰκογένειες; Προβλήματα καὶ δυσκολίες ποὺ ὑψώνουν τείχη ἀπαγορευτικὰ... σὲ ὅσες οἰκογένειες ἐπιθυμοῦν τὴν ἀπόκτηση περισσοτέρων τοῦ ἑνός, ἢ δύο παιδιῶν, ἐξ΄ αἰτίας τῆς ἀναλγησίας καὶ σκληροκαρδίας τῆς Πολιτείας.

Αυτός, που κατοικεί στους ουρανούς, ο παντοδύναμος και δίκαιος Θεός θα τους χλευάσειἹνατί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;

Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ.

Διαῤῥήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀποῤῥίψωμεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν.

κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς, καὶ ὁ Κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς. (Ψαλμός 2,1-4)

Ερμηνεία:

Διατί σαν άγρια αχαλίνωτα άλογα ανεστατώθησαν και αφηνίασαν τα ειδωλολατρικά έθνη και διατί αυτοί οι λαοί εμελέτησαν και κατέστρωσαν σχέδια μωρά, αμαρτωλά και απραγματοποίητα;

Παρεστάθησαν απειλητικοί οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνεκεντρώθησαν από συμφώνου στον ίδιον τόπον εναντίον του Κυρίου και Θεού και εναντίον εκείνου, τον οποίον αυτός έχρισε προφήτην, αρχιερέα και βασιλέα.

Είπαν τα αμαρτωλά αυτά έθνη και οι παράνομοι βασιλείς μεταξύ των· “ας συντρίψωμεν τους δεσμούς, που μας κρατούν υποτεταγμένους στον Κυριον και στον χριστόν αυτού και ας αποτινάξωμεν μακράν από ημάς το ζυγόν των”.

Αλλά αυτός, που κατοικεί στους ουρανούς, ο παντοδύναμος και δίκαιος Θεός θα τους περιπαίξη και θα τους χλευάση, θα τους κάμη καταγέλαστους ενώπιον όλων.

πηγή: https://simeiakairwn.wordpress.com/

Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου – Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό ΧρυσόστομοΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ΛΟΥΚΑ[:Β΄Κορ. 6,16-7,1]


Υπομνηματισμός των εδαφίων Β΄Κορ. 6,14-7,1

«Μὴ γίνεσθε ἐτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; Τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; Τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; Ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; (:Μη συνάπτετε στενό σύνδεσμο προς τους απίστους, με τους οποίους δεν μπορείτε να αποτελέσετε ταιριαστό ζευγάρι, ώστε να μπαίνετε στον ίδιο ζυγό μαζί τους· διότι ποια συνάφεια και ανάμειξη μπορεί να υπάρχει μεταξύ της δικαιοσύνης και της παρανομίας; Και ποια επικοινωνία μεταξύ φωτός και σκότους; Και ποια συμφωνία μπορεί να γίνει μεταξύ του Χριστού και του Σατανά; Ή ποιο μερίδιο δύναται να έχει ένας πιστός με έναν άπιστο;)»[Β΄Κορ.16,14-15].

Είδες πώς χρησιμοποιεί τις λέξεις αυτές καθ’ εαυτές και που είναι ικανές να αποτρέψουν από σφάλματα; Δεν είπε δηλαδή: «παρανομία», που είναι πιο έντονη, ούτε είπε: «με τους ανθρώπους του σκότους και τους ανθρώπους του φωτός», αλλά χρησιμοποιεί τις ακριβώς αντιφατικές έννοιες, το φως και το σκοτάδι. Ούτε είπε: «ανάμεσα στους ανθρώπους του Χριστού και στους ανθρώπους του διαβόλου», αλλά λέξεις που είναι πολύ πιο αντίθετες, «του Χριστού και του Βελίαρ», με την εβραϊκή αυτή λέξη ονομάζοντας τον αποστάτη.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:ΜΑτθ. 15,21-27] Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ«Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγαζεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαύΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται (:Καὶ ἀφοῦ ἔφυγε ἀπὸ κεῖ ὁ Ἰησοῦς, ἀναχώρησε πρὸς τὰ μέρη τῆς Τύρου καὶ Σιδώνας. Τότε μιὰ γυναῖκα Χαναναία ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὰ σύνορα ἐκεῖνα, Τοῦ φώναξε δυνατά: ''Ἐλέησέ με, Κύριε, ἔνδοξε ἀπόγονε τοῦ Δαβίδ. Ἡ κόρη μου κατέχεται ἀπὸ δαιμόνιο καὶ ὑποφέρει φρικτά'')» [Ματθ. 15,21-22].

Ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος λέγει ὅτι δὲν μπόρεσε νὰ εἰσέλθει στὴν οἰκία διαφεύγοντας τὴν προσοχὴ τοῦ πλήθους [Μᾶρκ. 7,24: «Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ μεθόρια Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελε γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν (:Ἔπειτα ὁ Ἰησοῦς ἔφυγε ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πῆγε κοντὰ στὰ σύνορα τῆς Τύρου καὶ τῆς Σιδῶνος. Κι ἀφοῦ μπῆκε σ᾿ ἕνα σπίτι, ὅπου διάλεξε νὰ μείνει, δὲν ἤθελε νὰ γίνει γνωστὸ ὅτι ἦταν ἐκεῖ. Ἀλλὰ δὲν μπόρεσε νὰ ξεφύγει τὴν προσοχὴ τοῦ κόσμου)»].