Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

KYΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [Ρωμ. 2, 10-16] ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 


KYΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [Ρωμ. 2, 10-16] 

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἓλληνι (:Δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη θὰ ἀποδοθεῖ σὲ κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἐργάζεται τὸ καλό, στὸν Ἰουδαῖο πρῶτα καὶ στὸν εἰδωλολάτρη Ἕλληνα)» [Ρωμ.2,10].

Ποιόν «Ἰουδαῖο» ἐννοεῖ ἐδῶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἢ γιὰ ποιούς «Ἕλληνες» μιλάει; Γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἔζησαν πρὶν ἀπὸ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ· γιατί ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου δὲν ἔφθασε ἀκόμη στὰ χρόνια τῆς χάριτος, ἀλλὰ μένει ἀκόμη στὰ προηγούμενα χρόνια, προκαθορίζοντας ἀπὸ μακριὰ καὶ ἐξαφανίζοντας τὴ διαφορὰ τοῦ εἰδωλολάτρη καὶ τοῦ Ἰουδαίου, ὥστε, ὅταν τὸ κάνει αὐτὸ στὸν καιρὸ τῆς χάριτος, νὰ μὴ φανεῖ πιὰ ὅτι ἐπινοεῖ κάτι τὸ νέο καὶ ἐνοχλητικό. Ἐὰν λοιπὸν στὰ προηγούμενα χρόνια, ὅταν δὲν ἔλαμψε ἀκόμη ἡ τόσο μεγάλη χάρη, ὅταν τὰ πράγματα τῶν Ἰουδαίων ἦταν σὲ ὅλους σεβαστὰ καὶ ξακουστὰ καὶ λαμπερά, δὲν ὑπῆρχε καμία διαφορά, ποιό λόγο θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ στὴ συνέχεια ὕστερα ἀπὸ τὴν τόσο μεγάλη φανέρωση τῆς χάρης; Γι᾿ αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ μὲ πολλὴ φροντίδα τὸ ἑτοιμάζει αὐτό· γιατί πραγματικὰ ὁ ἀκροατής, ἀφοῦ μάθει ὅτι αὐτὸ ἐπικρατοῦσε στὰ προηγούμενα χρόνια, θὰ τὸ παραδεχτεῖ αὐτὸ πολὺ περισσότερο μετὰ τὴν πίστη.

Υπάρχει κάποιο όφελος για την Ελλάδα, πέντε χρόνια μετά την «Συμφωνία» των Πρεσπών;

 


Γράφει ο Θεοφάνης Μαλκίδης

Πέντε χρόνια μετά τη «Συμφωνία» οι προηγούμενοι, οι τωρινοί και οι επόμενοι, όσοι έχουν υπογράψει, κυρώσει, ψηφίσει, σιωπήσει(….) , νομίζουν ότι ξεμπέρδεψαν με τη Μακεδονία, όμως η αλήθεια είναι ο «λόγος ο δυνατός, μέσα σε μια πολιτεία που σωπαίνει» όπως γράφει ο Γιάννης Ρίτσος.
Η συμπλήρωση πέντε ετών από υπογραφή της λεγόμενης «Συμφωνίας» για τη Μακεδονία, έδειξε ότι οποιαδήποτε πράξη, παρά τη θέληση του λαού, οποιαδήποτε πράξη της «ηγεσίας» ερήμην του λαού, νομοτελειακά θα εξαφανιστεί.
Ειδικότερα κάθε πράξη εναντίον των συμφερόντων του Ελληνισμού, πράξη που επιβραβεύτηκε με τη σιωπή και τη συναίνεση όλων, καταλήγει στη λήθη της ιστορίας όσων την υπέγραψαν, την επικύρωσαν αλλά και όσων σιώπησαν. Είναι η ίδια η ιστορική διαδρομή και πορεία του ελληνικού λαού που δείχνει το αντίθετο για όσους υποστηρίζουν ότι η «Συμφωνία» δεν ακυρώνεται. Για όσους μας είπαν ότι είναι για το καλό μας να παραδοθεί η Μακεδονία στους σφετεριστές, πως 140 χώρες αναγνωρίζουν τα Σκόπια ως «Μακεδονία» άρα πρέπει και εμείς να κάνουμε το ίδιο αφού έτσι θα συνεχίσουν να την ονομάζουν, πως η προσωρινή ονομασία πΓΔΜ περιλαμβάνει ήδη τον όρο Μακεδονία, άρα τους έχουμε αναγνωρίσει ήδη.
Είναι οι ίδιοι που μας είπαν ότι τα Σκόπια εάν θα άλλαζαν το Σύνταγμά τους (κάτι που δεν έγινε ), θα σταματούσε ο αλυτρωτισμός, ενώ σιωπούν για τις εκατοντάδες παραβιάσεις της «Συμφωνίας», παραβιάσεις οι οποίες συνιστούν αιτία και λόγο ακύρωσης.

Γιά μιά χριστιανική πολιτική (Πέρ’ ἀπό τή θεοκρατία καί τήν πολιτειοκρατία)Παναγιώτης Ν. Γκουρβέλος, Καθηγητής Θεολόγος


«Ἡ Ἐκκλησία δέν πρέπει νά τάσσεται ὑπέρ κανενός πολιτικοῦ κόμματος, ὅμως ἐμεῖς οἱ χριστιανοί σαφέστατα πρέπει νά ψηφίζουμε πολιτικούς πού ἐμπνέονται καί συγκινοῦνται ἀπό τά τά ἅγια ἰδανικά μας: τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, τήν Πατρίδα, τήν Οἰκογένεια καί φυσικά τήν Κοινωνική Δικαιοσύνη»: τήν ἁπλῆ καί ξεκάθαρη αὐτή θέση ὑποστηρίζω στό μικρό κείμενο πού ἀκολουθεῖ.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ρωμαίϊκη (Βυζαντινή) πολιτική ἀρχή τῆς συναλληλίας ἤ συνεργασίας μεταξύ Ἐκκλησιαστικῆς καί Πολιτικῆς ἐξουσίας -ἤ ὀρθότερα διακονίας (=ὑπηρεσίας ὑπέρ τοῦ λαοῦ)- διαχωρίζει καισαρικά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τόσο ἀπό τόν παποκαισαρισμό ἤ θεοκρατία, τήν ὁποία ἐφάρμοζε κατά τόν Μεσαίωνα ἡ Δυτική (Ρωμαιοκαθολική) Ἐκκλησία καί μέχρι καί σήμερα ἐφαρμόζει ὁ Ἰσλαμισμός, ὅσο καί ἀπό τήν πολιτειοκρατία ἤ καισαροπαπισμό, τήν ὁποία υἱοθέτησαν στούς Νεώτερους χρόνους οἱ Διαμαρτυρόμενοι (Προτεστάντες). Μέ λόγια ἁπλά, θεοκρατία εἶναι τό πολίτευμα ἐκεῖνο κατά τό ὁποῖο ταυτίζονται, ἀσκούμενες ἀπό τὀ ἴδιο πρόσωπο, ἡ ἐκκλησιαστική μέ τήν πολιτική ἐξουσία καἰ ὅπου ἡ Ἠθική τῆς ἐπικρατούσης Θρησκείας ἐπιβάλλεται ὡς ὑποχρεωτικός νόμος ἀπό τήν Πολιτική και ἐν ταὐτῷ Θρησκευτική ἐξουσία. Στόν ἀντίποδα αὐτοῦ, τό Προτεσταντικό μοντέλο τῆς πολιτειοκρατίας ἐνστερνίζεται τόν πλήρη διαχωρισμό τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό Κράτος, πράγμα πού σημαίνει τήν ὁλοκληρωτική ἀδιαφορία τῆς Ἐκκλησίας γιά τά πολιτικά τεκταινόμενα.

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Ματθ. 4, 18-22] ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 


ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Ματθ. 4, 18-22]

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ (:Ἐνῶ λοιπὸν περπατοῦσε κοντὰ στὴ θάλασσα τῆς Γαλιλαίας, εἶδε δυὸ ἀδελφούς· τὸν Σίμωνα, τὸν ὁποῖο κατόπιν ὀνόμασε Πέτρο, καὶ τὸν Ἀνδρέα τὸν ἀδελφό του, οἱ ὁποῖοι ἔριχναν δίχτυα στὴ θάλασσα, διότι ἦταν ψαρᾶδες. Καὶ τοὺς λέει: ''Ἀκολουθῆστε με καὶ θὰ σᾶς κάνω ἱκανοὺς νὰ ἁλιεύετε ἀντὶ γιὰ ψάρια ἀνθρώπους· αὐτοὺς θὰ τοὺς ἑλκύετε στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν μὲ τὰ πνευματικὰ δίχτυα τοῦ κηρύγματος''. Καὶ αὐτοὶ ἀμέσως ἄφησαν τὰ δίχτυα τους καὶ Τὸν ἀκολούθησαν)» [Ματθ.4,18-20].

ΚΥΠΡΟΣ: «Τα παιδιά δεν ανήκουν στους γονείς» – Χαμός με τη δήλωση της Επ. Παιδιού

 

Μαίνονται οι αντιδράσεις κυρίως στα Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης αναφορικά με το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας προχθές δημοσιοποίησε το πρόγραμμα μαθημάτων.

Μια δήλωση της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού όμως πυροδότησε νέες αντιδράσεις. Η Δέσπω Μιχαηλίδου μιλούσε στην εκπομπή Άλφα Ενημέρωση και κατέθεσε την άποψη ότι κανένα παιδί δεν μπορεί να εξαιρεθεί από το μάθημα ενώ παράλληλα εξήγησε ότι κανένα παιδί «δεν πρέπει να είναι δέσμιο πληροφόρησης αυτοπροστασίας».

Πέντε χρόνια μετά.....Κανείς δε ξεχνά, τίποτα δε ξεχνιέται!!!!17.06.2018

 

Να σ’ αγαπώ γιατί είσαι «εσύ», κι όχι γιατί θέλω να σε κάνω, «εγώ»

 


Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος

Η ἐλευθερία καί ἡ ἀγάπη εἶναι μιά στάση ζωῆς τελείως ἀντίστροφη ἀπό τόν ἐγωισμό καί τίς ἐγωιστικές σχέσεις πού συνήθως δημιουργοῦμε.

Ακόμη καί μέσα στό χῶρο τῆς ᾿Εκκλησίας καί μέσα στό χῶρο τῆς κοινωνίας πού ζοῦμε, ἄν πάσχουν οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις μας εἶναι γιατί δέν ἔχουν οὔτε ἐλευθερία οὔτε ἀγάπη ἤ γιατί ἡ ἀγάπη πού ἔχουν μερικές φορές στερεῖται τῆς ἐλευθερίας πού πρέπει νά πρέπει νά προσφέρεις στόν ἄλλον.

Η Θεία Πρόνοια και οι καταιγίδες της ζωής

 

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν λένε ὅτι ὁ κόσμος ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ Θεό, ἐννοοῦν κάτι πολὺ δυσάρεστο καὶ ἐπικίνδυνο. Βλέπουν ὅτι ἔχει χαθεῖ πιὰ τὸ πνευματικό τους στήριγμα καὶ ψάχνουν νὰ βροῦν ἄλλο.

Στὴν ἀρχὴ οἱ ἄνθρωποι δὲν ἐπιθυμοῦν τὴ στήριξη τῶν γνωστῶν τους. Ὑπερήφανοι καθὼς εἶναι, νομίζουν ὅτι ὅλα ὅσα παρουσιάζονται στὴ ζωὴ τους μποροῦν μόνοι τους νὰ τὰ ἀντιμετωπίζουν, γιατί ἔχουν γνώσεις καὶ χαρίσματα καὶ πάντα θὰ ἀναδεικνύονται νικητές. Ζοῦν μὲ αὐτὴ τὴν ψευδαίσθηση.

Ὅταν ὅμως συννεφιάζει ὁ οὐρανὸς καὶ προμηνύονται καταιγίδες καὶ κεραυνοί, ἀρχίζουν νὰ ἀνησυχοῦν καὶ… νὰ αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη κάποιος νὰ τοὺς συμπαρασταθεῖ. Ποῦ νὰ τὸν βροῦν ὅμως; Μέχρι χθὲς δὲν ἤθελαν τὴν παρουσία καὶ τὴ βοήθεια κανενός. Τώρα ὅμως ψάχνουν καὶ δὲν βρίσκουν. Ἀλλὰ καὶ ὅταν κάποιοι φανοῦν πρόθυμοι νὰ τοὺς βοηθήσουν, δὲν ἔχουν καλὲς προθέσεις. Κάπου στοχεύουν. Τὸ πιθανότερο εἶναι ἡ κρυφὴ ἐπιθυμία νὰ τοὺς ἐκμεταλλευθοῦν μὲ πολλοὺς καὶ ποικίλους τρόπους. Τελικά, οἱ ἐμπερίστατοι αὐτοὶ ἄνθρωποι δὲν βρίσκουν οὐσιαστικὴ βοήθεια. Αὐτὸ ποὺ ἔχουν ἀνάγκη δὲν εἶναι ἡ ἀνθρώπινη βοήθεια, ἀλλὰ ἡ ἐκ Θεοῦ βοήθεια, τὴν ὁποία ὅμως δὲν ἔχουν σκεφθεῖ ποτέ. Δυστυχῶς οἱ σκέψεις τους εἶναι παράλογες, ἀνεδαφικὲς καὶ ἀναποτελεσματικές.

Δεν έχουν τον Θεό τους: Για να επιτεθούν στη ΝΙΚΗ, βάφτισαν «εθνικιστή» ακόμα και τον μεγάλο λογοτέχνη, Φώτη Κόντογλου!

 

Αποθρασύνθηκαν τελείως - Ιστοσελίδες της κακιάς ώρας επικαλέστηκαν γραπτό του 
Φ. Κόντογλου για να βγάλουν «εθνικιστική» τη ΝΙΚΗ!

Συντάκτης: Παντελής Λαμψιώτης

NIKH: Κάθε όριο γελοιότητας και γραφικότητας έχουν ξεπεράσει οι εντεταλμένες ιστοσελίδες που με εμμονή προπαγανδίζουν κατά της ΝΙΚΗΣ, αφού σήμερα έφτασαν ακόμα και στο σημείο να δαιμονοποιούν και να παρουσιάζουν ως «εθνικιστική ρητορική», κείμενα του μεγαλύτερου λογοτέχνη της Ρωμιοσύνης, Φώτη Κόντογλου!

Είναι άσχετοι, επικίνδυνοι, φανατισμένοι συκοφάντες ή απλά σκοταδιστές της σκέψης που φτάνουν στο ελεεινό σημείο να καταδικάζουν καταξιωμένους λογοτέχνες που εδώ και δεκαετίες έχουν αναγνωριστεί στο πανελλήνιο; Το πιθανότερο, όλα μαζί! Συγκεκριμένα «καταδίκασαν» ένα γραπτό του Κόντογλου που αναπαράχθηκε από ένα παλιό tweet το οποίο λέει:

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023

Ελευθέριος Ανδρώνης: Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανακοίνωσε «Υπουργείο Οικογένειας» ο άνθρωπος που έχει κάνει τα πάντα για να την αποτελειώσει


Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξαφνικά θυμήθηκε πως υπάρχει ανάγκη για στήριξη της οικογένειας - Ποιες είναι όμως οι πραγματικές προθέσεις του;

Γράφει ο Ελευθέριος Ανδρώνης

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η εξαγγελία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη περί δημιουργίας ενός νέου, ξεχωριστού υπουργείου για Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής για την Οικογένεια, το Δημογραφικό Ζήτημα και τη Στέγαση, που ουσιαστικά θα έρθει να καλύψει αρμοδιότητες που αυτή τη στιγμή υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας, προκαλεί κάποια εύλογα ερωτήματα και απορίες.

Η πρόθεση για τη σύσταση ενός τέτοιου Υπουργείου φαινομενικά δείχνει καλή, άλλα το θέμα είναι ποιος την ανακοινώνει και τι έχει κάνει έως τώρα που να στηρίζει τα λεγόμενά του.

Και αναρωτιέται κανείς:

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023

Να εκτιμάς τους ανθρώπους... - Ελευθέριος Ελευθεριάδης


Να εκτιμάς τους ανθρώπους που σου στάθηκαν στα δύσκολα. Αυτούς που όταν έκλαιγες, έκλαψαν μαζί σου σιωπηλά. Αυτούς που σου ψιθύρισαν «σε αγαπώ» στις πιο σκοτεινές στιγμές σου. Αυτούς που άντεξαν τα όποια σου ξεσπάσματα. Αυτούς που όταν ήσουν κάτω, σου άπλωσαν το χέρι.

Να εκτιμάς τους ανθρώπους που χάρηκαν με τη χαρά σου. Όλους αυτούς που ήθελαν να σε βλέπουν να εξελίσσεσαι. Αυτούς που δεν ζήλεψαν στιγμή την όποια επιτυχία σου. Μεγάλο πράγμα να μπορείς να μοιραστείς, τη χαρά του άλλου…

Μα πάνω από όλα να εκτιμάς αυτούς που είναι μαζί σου σε όλα εκείνα τα μικρά, τα καθημερινά. Αυτούς που κοιμούνται και ξυπνούν μαζί σου. Που ανέχονται όλα σου τα μούτρα και τις μικροπαραξενιές. Που μπορείς μαζί τους να είσαι απλά ο εαυτός σου.

Είναι συνήθως οι άνθρωποι που ήταν μαζί σου απ’ την αρχή. Είναι αυτοί που δεν σε άφησαν ποτέ. Είναι αυτοί που δεν ζήτησαν καμιά αναγνώριση για τίποτα.
Είναι αυτοί, που πρέπει να προσέξεις πάνω από όλους να εκτιμήσεις.

Διονήσης Μακρής: Ὁ Δημήτρης Νατσιός μιλάει γιά ὅλους καί γιά ὅλα

Συνέντευξη τοῦ ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΑΤΣΙΟΥ στόν ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 14/6/2023

Το ξεφτίλισαν στην Κρήτη: «Πειραματικές Θείες Λειτουργίες» για παιδιά!Αγαπητοί αδελφοί γινόμαστε στις μέρες μας μάρτυρες μιας μαζικής κατρακύλας σε όλους τους τομείς της ζωής. Στην παιδεία, στα ήθη, στα εθνικά θέματα, στην πολιτική. Το χειρότερο όλων όμως είναι αυτό που συμβαίνει στην Εκκλησία. Πλήρης ξεπεσμός, ξήλωμα, καινοτομίες, εκκοσμίκευση, διάλυση των πάντων από «προοδευτικά» τρωκτικά που σα να περίμεναν την ώρα τους ορμούν με μανία να καταστρέψουν τα πάντα.

Μετά την πληροφορία ότι αναμένεται απόφαση για άρση της αργίας που ετέθη στον αντάρτη π. Αλέξανδρο Καριώτογλου για την ενέργειά του να βάλει κορίτσια παπαδοπαίδια στην Θεία Λειτουργία, παρουσιάστηκαν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις για να καταδείξουν την σύγχυση που επικρατεί και την συστηματική υπονόμευση της εκκλησιαστικής τάξης που λαμβάνει χώρα μπροστά τα μάτια μας και κάτω από την μύτη μας.

Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023

Κύπρος: Ποινικοποιήθηκαν οι «θεραπείες μεταστροφής φύλου»! Δεν εξαιρούνται οι ιερείς! Επίκεινται διώξεις κατά εξομολόγων;


Η Βουλή της Κύπρου ψήφισε νόμο για την ποινικοποίηση των «θεραπειών μεταστροφής». Το σχετικό νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε με 36 ψήφους, έξι ήταν τα κατά και μία η αποχή.

Σύμφωνα και με τη σχετική ενημέρωση, στόχος του νομοσχεδίου, που κατατέθηκε από τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώργο Κουκουμά, ήταν να θεσπιστούν ως αδικήματα η εφαρμογή πρακτικής ή/και τεχνικής ή η παροχή υπηρεσίας από πρόσωπο, με σκοπό τη μεταβολή, καταστολή ή εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου άλλου προσώπου, η παραπομπή προσώπου που τελεί υπό νόμιμη κηδεμονία από τον κηδεμόνα του στις πιο πάνω πράξεις και η δημόσια αναγγελία ή διαφήμιση τέτοιου είδους πρακτικών, τεχνικών ή υπηρεσιών.

Γιά κάθε καλό πράγμα ὁ διάβολος ἔχει φτιάξει ἕνα ψεύτικο ἀντίγραφο


Κρατήστε την ορθόδοξη πίστη μας, τόσο στους κανόνες της όσο και στα δόγματά της, με αγιότητα και σταθερότητα. Μην προσαρμόζετε την πίστη σας στη ζωή σας, αλλά τη ζωή σας στην πίστη σας. Αντλήστε όλη την ευτυχία σας από την αληθινή ορθόδοξη πίστη. Τότε θα είστε αληθινά τέκνα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και ο Κύριος θα σας γεμίσει εδώ σε αυτόν τον κόσμο με τις ανείπωτες Χάρες Του.

Κάποιοι μπορεί να πουν: "Γιατί πρέπει να διατηρούμε την πίστη στον Χριστό και να προσπαθούμε να αποκτήσουμε τις άλλες χριστιανικές αρετές; Δεν αρκεί μόνο η αγάπη για να είμαστε άξιοι της αιώνιας σωτηρίας;" Τέτοιες ερωτήσεις προκύπτουν μόνο από εκείνους που δεν έχουν ιδέα από χριστιανική πνευματική ζωή. Είναι δυνατόν να ανέβει κανείς ένα βουνό χωρίς να διασχίσει την ανηφόρα του βουνού; Σίγουρα όχι. Με τον ίδιο τρόπο είναι αδύνατο χωρίς το θεμέλιο όλων των χριστιανικών αρετών, δηλαδή χωρίς ειλικρινή πίστη στον Χριστό, να φτάσει κανείς στην κορυφή που βρίσκεται η αγάπη.

«Η επιπόλαιη και ρηχή πίστη μερικών Χριστιανών φαίνεται προπάντων όταν συμβεί να πάθουν κάτι..»

 

Δημήτριος Παναγόπουλος Ιεροκήρυκας

~ Κάποτε γνώρισα μια χριστιανή, η οποία σε ώρα γαλήνης με κάποια υπερτροφική αυτοπεποίθηση έλεγε: «Εγώ πιστεύω βαθιά, μα πολύ βαθιά στον Θεό».

Όταν όμως την επισκέφθηκαν διάφορες δοκιμασίες, γόγγυζε τόσο κατά της Πρόνοιας του Θεού, ώστε αν την άκουγε ένας πιστός έπρεπε να σφαλίσει τα αυτιά του για να μην την ακούει.

Τέτοιους δυστυχώς Χριστιανούς, άνδρες και γυναίκες, συναντούμε κάθε μέρα πολλούς. Και όμως λίγοι συναισθάνονται την αμαρτία τους και την εξομολογούνται.

Το καύχημα του χριστιανού δεν είναι οι σταυροί που θα λάβει στην πολιτική, άλλα ο Σταυρός του Χριστού

 


Αφού η νοσηρότητα που έχει απλωθεί στην πολιτική έχει πνευματικό υπόβαθρο, και ο πόλεμος που γίνεται προς τους χριστιανούς είναι πάνω απ’ όλα πνευματικός, έτσι κι εμείς με πνευματικούς όρους θα μιλήσουμε.

Το καύχημα κάθε χριστιανού δεν είναι οι σταυροί που μπορεί να λάβει στον πολιτικό στίβο, άλλα ο Σταυρός του Χριστού που κουβαλά στον στίβο της ζωής. Είναι πνευματικό ατόπημα να καυχιέται για οτιδήποτε άλλο, πέρα από τη θυσία του Χριστού στον Τίμιο Σταυρό και την ένδοξη Ανάστασή Του. Από εκεί πηγάζει κάθε λόγος χαράς, αγαλλίασης, περηφάνιας.

Κάθε προκοπή που κάνουμε στη ζωή μας, κάθε σκαλοπάτι που ανεβαίνουμε στην καριέρα μας, είναι ευλογίες Θεού και όχι προσωπικά μας κατορθώματα. Και κάθε έκβαση στη ζωή μας που μπορεί να μας φανεί αρνητική ή άδικη, πάλι δεν μπορεί να διαφύγει από το σχέδιο του Θεού, αρκεί να έχουμε καλή προαίρεση και να μην γινόμαστε αντάρτες με την πρώτη φορά που θα μας πατήσει κάποιος τον κάλο.

Πάνω από όλα εξετάζουμε την ψυχή μας αν έχουμε «σταυροδοσία» από τον Θεό, και όχι από τον κόσμο. Οι Άγιοι μας, καυχιόντουσαν για τα παθήματά τους, που μάλιστα ήταν και πολύ σοβαρά. Είτε αντιμετώπιζαν αρρώστιες, είτε φοβερές συκοφαντίες, είτε προδοσίες και πίκρες από αδελφούς, είτε ακόμα και μαρτύρια, δεν σταματούσαν να αφήνουν το θέλημά τους στα χέρια του Θεού.

Τρίτη 13 Ιουνίου 2023

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα ελληνικά σχολεία;

 


Σημαντικοί φορείς της παγκοσμιοποίησης προωθούν ολοένα και εντονότερα ένα παγκόσμιο αφήγημα με τίτλο «σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα» (sexual and reproductive health and rights), το οποίο συστηματικά αξιώνει να διεκδικεί μεγάλο ή μικρό μέρος της καθημερινότητάς μας, και ιδιαίτερα της καθημερινότητας των παιδιών μας μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Η Ομάδα Παιδείας και Πολιτισμού της ΝΙΚΗΣ δημιούργησε το παρόν φυλλάδιο, προς ενημέρωση του ευρέως κοινού και ιδιαιτέρως των γονέων, οι οποίοι είναι ανύποπτοι -όπως ανύποπτη είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών- για την δολιοφθορά που συντελείται στις ψυχές των παιδιών τους. Το παρόν πόνημα παρουσιάζει συνοπτικά την προέλευση, τις διαστάσεις, τα απόκρυφα, καθώς και μερικά αποτελέσματα του ως άνω αφηγήματος, όπως αυτά αποτυπώνονται μέσα στην καθημερινότητα των πολιτών είτε ως ενηλίκων, γονέων ή εκπαιδευτικών, είτε ως ανηλίκων μαθητών. Τέλος, παρουσιάζονται οι σχετικές θέσεις της μεγάλης σιωπηλής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, οι οποίες συνοψίζονται στο πρόγραμμα του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος «ΝΙΚΗ» και προτείνονται διέξοδοι προς γονείς και εκπαιδευτικούς, και όσους ευρύτερα μεριμνούν για την ανατροφή παιδιών και εφήβων. Η πατρίδα μας χρειάζεται Παιδεία και Παιδιά. Και για τα δύο έχουμε χρέος να αγωνισθούμε σήμερα, περισσότερο από ποτέ, και να νικήσουμε. Μπορείτε να ξεφυλλίστε το έντυπο ηλεκτρονικά, ή να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.
Δημήτρης Νατσιός: Ηγέτες σε… δύσηΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΑΤΣΙΟ

«Όσον δι’ εμέ, εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν». Είναι λόγια ενός πραγματικού ηγέτη, του Ιωάννη Καποδίστρια, του πολιτικού που για πρώτη και τελευταία φορά στην ιστορία μας, τιμήθηκε με τον τίτλο του «αγίου της πολιτικής». Από τον Κυβερνήτη και εντεύθεν η στάθμη της ικανότητας και της μεγαλοσύνης συνεχώς πέφτει για να καταλήξουμε, στις ακατάστατες μέρες μας, σε σπιθαμιαίους τύπου Τσίπρα ή σε πορφυρογέννητους τύπου Μητσοτάκη…

Τι σημαίνει η φράση «ουδείς δύναται έλθειν προς με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν»

 


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΡΩΣΟ ΙΕΡΕΑ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ 
DIMITRI DOUDKO.

Απάντηση: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ό Θεός θα μας αρπάξει άπ’ το γιακά για να μας οδηγήσει στον Υιό Του. Εκείνο πού χρειάζεται είναι να μην αφήσουμε ανεκμετάλλευτη τη στιγμή πού αρχίζουμε να κλίνουμε προς την πίστη. Αυτό είναι δείγμα ότι ό ουράνιος Πατέρας μας ελκύει. Χρειά­ζεται όμως να κάνουμε κι Εμείς κάποια προσπάθεια.

Και τώρα θα σας διαβάσω το γράμμα μιας νέας κοπέλας που διηγείται πώς έφτασε στην πίστη.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια οικογένεια βαθύτατα άθεη, στην οποία όχι μόνο οί γονείς μου, πού ήταν μέλη, του κόμματος από το 1928, αλλά ούτε και ή γιαγιά μου δεν πίστευαν στο Θεό. Έτσι από την παιδική μου ηλικία ήμουν απόλυτα πεπεισμένη ότι «ό Θεός δεν υπήρχε, δεν είχε ποτέ υπάρξει, δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει». όλα τα σχετικά με τη θρησκεία: εικονογραφία, θρησκευτικές διηγήσεις, δεν με ενδιέφεραν, τα αγνοούσα, δεν τα σκεπτόμουν καν.

Ελευθέριος Ανδρώνης: Athens Pride 2023: Ποιά ήταν τα καυχήματα υπερηφάνειας κάποτε, και ποιά κατάντησαν να είναι σήμερα

 

Athens Pride: Ένα άρρωστο κράτος και μια νοσηρή κοινωνία έχουν ξορκίσει όλα τα υψηλά ιδανικά και πλέον γιορτάζουν ξέφρενα για τις «κατακτήσεις» της κρεβατοκάμαρας


Athens Pride: Κάποτε, οι βασικοί λόγοι για να περηφανεύεται ένας πολίτης ήταν η ιστορία της πατρίδας του, τα κατορθώματα των προγόνων του, η πίστη του, οι εθνικοί ήρωές του, οι πνευματικές μορφές που ανέδειξε ο τόπος του, η παράδοση του, ο πολιτισμός του, η γλώσσα του.

Σήμερα, ως κατεξοχήν εορτή «υπερηφάνειας», έχει βαφτιστεί ένα δρώμενο που εμφανίζει ως μοναδικό καύχημα την ελευθερία του Έλληνα πολίτη να διαφθείρει τη σάρκα του με όποιον τρόπο θέλει. Αυτή η κοινωνική νοσηρότητα, δεν έχει αντίκτυπο μόνο σε πνευματικό επίπεδο, άλλα και σε εθνικό όπως θα δούμε.

Υπουργείο ΛΟΑΤΚΙ στην Προεδρία της Κυβέρνησης

 


Aποκάλυψη για το πόρισμα της Επιτροπής Σισιλιάνου το οποίο δεσμεύεται ότι θα εφαρμόσει η ΝΔ

Αποκαλύπτουμε το πόρισμα της Επιτροπής Σισιλιάνου με αντικείμενο την «Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+», το οποίο δεσμεύεται ότι θα εφαρμόσει η ΝΔ στην σελ. 22 του προγράμματος της

Εφημερίδα Εστία

‒ Πρώτα ειδική επιτροπή με συνδέσμους εξειδικευμένους υπαλλήλους, που θα προσληφθούν σε κεντρικά υπουργεία και έπειτα Υπουργείο Οικογένειας και Ισότητας – Τι προτείνει για τον γάμο και την τεκνοθεσία με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα ‒ Υποχρεωτικό μάθημα η σεξουαλική αγωγή στα σχολεία ‒ Κείμενα ιστορικών συγγραφέων της κοινότητας στο σχολικό πρόγραμμα ‒ Έμφαση στο θέμα της διαφορετικότητας στην Έκθεση Ιδεών ‒ Νέο πειθαρχικό δίκαιο στα ΑΕΙ για την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ ακαδημαϊκών από διακρίσεις ‒ Απόδοση καθεστώτος διεθνούς προστασίας για τους πρόσφυγες και μετανάστες ΛΟΑΤΚΙ από ολοκληρωτικά καθεστώτα ‒ Κώδικας δεοντολογίας κατά της ομοφοβίας.

ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)

ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑΓεώργιος Χ. Μόδης

Εκλεκτά Διηγήματα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

        Άγρας Τέλλος: Ανθυπολοχαγός Τέλλος αγαπηνός, Αθηναίος. Από τον Οκτώβριο του 1906 δρα στον Βάλτο. Τον Ιούλιο του 1907, πέφτει σε παγίδα Βουλγάρων κομιτατζήδων, που αφού τον εξευτελίζουν, τον απαγχονίζουν μαζί με τον Αντώνη Μίγκα.

       Αιμιλιανός (Λαζαρίδης): Επίσκοπος, από τα Πέρματα Μ. Ασίας (1877-1911). Τον Μάρτιο του 1910 εκλέγεται Μητροπολίτης Γρεβενών. Δολοφονείται από τους Νεότουρκους, μαζί με τον διάκονο του Δημήτριο Αναγνώστου, στις 1 Οκτωβρίου 1911.

Αμβράσογλου Ιωάννης: Υπολοχαγός Αμβρακιώτης Ιωάννης. Αρχηγός ενόπλου σώματος, συλλαμβάνεται από τους Τούρκους σε συμπλοκή και ρίχνεται στις φυλακές Επταπυργίου, όπου μένει τρισήμισι χρόνια. Δραπέτευσε τον Δεκέμβριο του 1906.

Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023

Σώσε μας Θεέ μου από την «τελική λύση»

 Της Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη

Αφού, επί μια τετραετία το ΕΣΥ αφέθηκε να «φυλλοροεί», ίσως εσκεμμένα προκειμένου να ωριμάσει το ακραίο νεοφιλελεύθερο όραμα της ιδιωτικοποίησης της Υγείας, ανακοινώθηκε χθες από υποψήφιο βουλευτή της ΝΔ, η πρόθεση (προφανώς) του κόμματος το οποίο υπηρετεί να ….αντικατασταθεί ο Θεός, στις αποφάσεις του, σχετικά με το ποιοι από τους εκάστοτε ασθενείς του ΕΣΥ θα ζήσουν και ποιοι θα υποστούν ευθανασία, χωρίς να το επιθυμούν.

Αρχίζοντας από τους καρκινοπαθείς σε τελικό στάδιο, στους οποίους, όσο μπορεί κανείς να κρίνει από τη σχετική ανακοίνωση στη Δημοκρατία (9.6), θα διευκρινίζεται το «γιατί δεν έχει νόημα να επιμένουν να ζουν, και γιατί οφείλουν να συναινέσουν στη δολοφονία τους», δεδομένου ότι νεότεροί τους, υγιέστεροι, με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια, με επιφανέστερη κοινωνική θέση κ.ο.κ. είναι λογικό να δικαιούνται το κρεβάτι τους.

Πώς και γιατί νηστεύουμε τη νηστεία των Αγίων Αποστόλων;

 

Μία ακόμη περίοδος νηστείας είναι η λεγόμενη νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Ονομάζεται έτσι διότι προηγείται των δύο αποστολικών εορτών: της εορτής των Αγίων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (29 Ιουνίου) και της “Συνάξεως των Αγίων Αποστόλων” (30 Ιουνίου).

Η χρονική διάρκεια αυτής της νηστείας είναι μεταβλητή επειδή η έναρξή της εξαρτάται από την κινητή εορτή του Πάσχα.

Αρχίζει την Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων και λήγει σταθερά την 28η Ιουνίου. Κατά το ισχύον (νέο) ημερολόγιο δεν υπερβαίνει ποτέ τις 30 ημέρες. Υπάρχει ακόμα και περίπτωση (όταν το Πάσχα εορτάζεται μεταξύ 5 και 8 Μαϊου) να μήν έχουμε καθόλου νηστεία.

Αν μιλάνε πίσω από την πλάτη σου σημαίνει ότι είσαι πιο μπροστά από αυτούς, αν ασχολούνται με την ζωή σου δεν πειράζει είναι πιο ενδιαφέρουσα από την δική τους...

 

Ο Θεός δεν φωτίζει άλλον περισσότερο και άλλον λιγότερο. Φωτίζει όλους το ίδιο! Είναι σαν τις ακτίνες του ηλίου, που μας φωτίζουν όλους το ίδιο...Επομένως το πρόβλημα βρίσκεται σε εμάς, κατά πόσο είμαστε δεκτικοί φωτισμού! Και αυτό εξαρτάται από την πίστη μας και την ζωή που κάνουμε...
(...) Την πίστη μας μπορούμε να την μεγαλώσουμε, με 3 τρόπους:
α) κάνοντας έργα αρετής π.χ. ελεημοσύνη, νηστεία, εγκράτεια
β) με την προσευχή και
γ) με την αγόγγυστη υπομονή στις θλίψεις και τις δοκιμασίες μας.
Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα

ΕΙΠΕ ΜΟΝΑΧΟΣ. Τι θα μείνει στο τέλος, Οι στιγμές που έκανες το καλο... Εκείνες οι μικρούλες στιγμές που χόρτασε η ψυχή σου Θεία Χάρη...

ΕΙΠΕ ΜΟΝΑΧΟΣ. Το θυμάσαι το κεράκι που άναψες κι εσύ κάποτε;

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, μία μεγάλη ασκητική μορφή (14 Ιουνίου)


Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Ο όσιος και θεοφόρος πατήρ Ιουστίνος ο νέος, από το μοναστήρι Τσέλι (Μονή των Αγίων Αρχαγγέλων) γεννήθη­κε στις 25 Μαρτίου του 1894, ξημερώματα του Ευαγ­γελισμού στην πόλη Βράνια της νοτίου Σερβίας. Ο πατέρας του ονομαζόταν Σπυρίδων, γνωστός ως π. Αλέξιος, και η μητέρα του Αναστασία. Κατά την βάπτιση έλαβε το όνομα Μπλάγκογιε (Ευάγ­γελος). Η οικογένεια του πατέρα του ήταν εκ παραδό­σεως ιερατική και είχε δώσει στην ορθόδοξη Εκκλη­σία τουλάχιστον επτά ιερωμένους. Αυτό εξάλλου φα­νερώνει και το επώνυμο Πόποβιτς (= Παπαδόπουλος). Από μικρό παιδάκι ακόμα, συχνά επισκεπτόταν με τους γονείς του τον άγιο Πρόχορο τον Θαυματουργό στην κοντινή Μονή Πσινίσκι όπου και είδε με τα μά­τια του την θεραπεία της μητέρας του από βαριά α­σθένεια το έτος 1929. Από την ευσεβή μητέρα του διδάχθηκε την ευαγγελική ευσέβεια, την προσευχή και τη νηστεία.

Όταν τα παιδιά εκτίθενται σε άσεμνα θεάματα

 

Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς

Το δυσάρεστο αποτέλεσμα της προβολής ταινίας με άσεμνο περιεχόμενο σε παιδιά Δημοτικού (1), φέρνει στην επικαιρότητα ένα διαρκώς διογκούμενο φαινόμενο. Την έκθεση των παιδιών μας στη πορνογραφία. Οι απρεπείς εικόνες παρουσιάζονται στα παιδικά μάτια με τη βοήθεια της τεχνολογίας, κυρίως της περιήγησης στο διαδίκτυο.

Τώρα δυστυχώς προσφέρεται και στα πλαίσια της σεξουαλική διαπαιδαγώγησης του σχολείου. Γίνεται μέσα από εφαρμογές streaming, υπολογιστές (και συσκευές σχολικής έκδοσης), από τα smartphone και τα tablet που τους χάρισαν οι γονείς τους. Οι εικόνες έρχονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις εφαρμογές και κονσόλες παιχνιδιών, την ύλη εκπαιδευτικών «δεξιοτήτων», μέσω της εικονικής πραγματικότητας, ακόμη και μέσω εφαρμογών βιβλιοθήκης.

Αήθης επίθεση από τα «ΝΕΑ» στο κόμμα ΝΙΚΗ – Άλλο ένα άρθρο από τον «σκουπιδοτενεκέ» της προπαγάνδας

Πήραν «φωτιά» οι πέννες και αυτό το Σαββατοκύριακο - Σειρά πήραν τα «ΝΕΑ» στην αισχρή προπαγάνδα κατά του κόμματος ΝΙΚΗ

Συντάκτης: Παντελής Λαμψιώτης

Ανασύρουμε άλλο ένα άρθρο από τον σκουπιδοτενεκέ της «ενημέρωσης», για να μην χρειαστεί να λερώσετε τα χέρια σας. Κινείται και αυτό (όπως δεκάδες άλλα) στο γαϊτανάκι στρατευμένων επιθέσεων εναντίον του κόμματος ΝΙΚΗ, και προέρχεται από τα «ΝΕΑ» του σαββατοκύριακου. Φέρει τον τίτλο «Το πολιτικό προσκήνιο, οι πνευματικοί πατέρες και η κοσμοθεωρία της ΝΙΚΗΣ», και το γράφει η Τζίνα Μοσχολιού.

Πάμε να δούμε μέρη αυτού του νέου «διαμαντιού» της αρθρογραφίας, απαντώντας αντίστοιχα.

«Το μακρινό 2006 ένας δάσκαλος από το Κιλκίς πρωτοστατεί στις αντιδράσεις για το βιβλίο ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού, στο οποίο επικεφαλής της συγγραφικής ομάδας ήταν η τότε αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΑΠΘ Μαρία Ρεπούση…»

Κυριακή 11 Ιουνίου 2023

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ...

«...ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς…»

Ἀγαπητά, ἔ… ὄχι καὶ τόσο, ΛΟΑΤΚΙ + σᾶς ἐξηπάτησαν ! σᾶς παραπλάνησαν ! καὶ σᾶς χρησιμοποιοῦν !

Ἀντὶ νὰ ἀναλάβετε τὴν εὐθύνη τοῦ ἐαυτοῦ σας, ἀντὶ νὰ προβληματιστεῖτε γιὰ τὸ τί σᾶς συμβαίνει ( τὸ «γνῶθι σαὐτὸν» εἶναι ἄλλωστε στὴν παράδοσή μας ) ἀντὶ νὰ ἀναρωτηθεῖτε πῶς σκοτείνιασε ἔτσι ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιά σας, ἀπὸ πότε, πῶς καὶ γιατί, σᾶς βρῆκε τὸ κακό, ΑΦΕΘΗΚΑΤΕ μοιρολατρικά, καὶ παγιδευτήκατε ἀπό, τὰ δουλάκια τῶν δούλων τοῦ διαόλου πού, ἔτρεξαν πρόθυμα νὰ σᾶς συνδράμουν, νὰ σᾶς ἐνθαρρύνουν ! ὄχι φυσικά γιὰ νὰ ἀναγνωρίσετε, νὰ παλέψετε καὶ νὰ νικήσετε τὰ πάθια σας, παρά, γιὰ νὰ τὰ ἐκθέσετε μὲ «περηφάνια» νὰ τὰ φωνάξετε, νὰ τὰ διαδώσετε, νὰ τὰ διαφημίσετε, νὰ γίνετε προπαγανδιστὲς καὶ προσηλυτιστές, νὰ χάσετε φ στὴν Ἄβυσσο.ιλότιμο καὶ ντροπὴ καὶ κάθε συστολή – καὶ τὸ «ὑπὸ συστολὴν ἁμαρτάνειν, ἀρετὴ ἐστὶ» καὶ νὰ πέσετε, ἠθελημένα ἢ ἀθέλητα,

Σε όλη τη ζωή δυστυχώς επικρατεί το κακό. Αυτό δεν σημαίνει ότι νίκησε.

 

Γενικά φαίνεται το κακό σήμερα να επικρατεί στον κόσμο. Μερικοί θεωρούν αίτιο των κακών το Θεό.

Τον θεωρούν με ανθρώπινα πάθη κακό, τιμωρό και εκδικητή. Γιατί τα επιτρέπει; Γιατί τα παραχωρεί; Γιατί δεν τα αποσύρει, ενώ τόσο ταλαιπωρούν τα πλάσματά του; Όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος είναι πλήρως ελεύθερος να επιλέξει το κακό ή το καλό. Για την επιλογή του κακού δεν ευθύνεται ο Θεός. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε το Θεό, γιατί μας έκανε τέλεια ελεύθερους. Ο Θεός είναι η αυτοαγαθότητα, δεν εποίησε κανένα κακό ποτέ.

Γιατί οι άνθρωποι εχθρεύονται την αλήθεια;

 


Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας

«Και ελθόντι αυτώ εις το ιερόν προσήλθον αυτώ διδάσκοντι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι τον λαού λέγοντες· εν ποία εξουσία ταύτα ποιείς, και τις σοι έδωκε την εξουσίαν ταύτην;» (Μτ. 21, 23).

Γιατί έκαναν στον Κύριο Ιησού Χριστό μία τέτοια ερώτηση; Και είναι σίγουρο ότι τον ρώτησαν με θυμό. «Πώς τολμάς εσύ να διδάσκεις το λαό; Ποιος σου το επέτρεψε, ποιος σου έδωσε αυτό το δικαίωμα; Εμείς μόνον έχουμε την εξουσία να διδάσκουμε το λαό».

Την απάντηση που τους έδωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να δώσει. Αν στη θέση του βρισκόταν κάποιος που δεν είχε εξουσία να διδάσκει θα έχανε τον εαυτό του μπροστά στους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους και το πρώτο πράγμα που θα προσπαθούσε να κάνει θα ήταν να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Ο Χριστός δεν τους απάντησε ευθέως. Τους έδωσε μία απάντηση που δεν την περίμεναν. Αντί να δικαιολογεί τον εαυτό του και να τους προβάλλει επιχειρήματα, που να δικαιολογούσαν την εξουσία του να διδάσκει τον λαό, τους ελέγχει και τους αναγκάζει να παραδεχτούν πως δεν έχουν δίκαιο σ’ αυτά που λένε.

Ὁλόκληρη ἡ ταινία – ὑπερπαραγωγὴ γιὰ τὸν Ἅγιο Λουκᾶ τὸν Ἰατρὸ!

 


Νέα ταινία ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ ἐπισκόπου Συμφερουπόλεως ἒγινε στην Οὐκρανία. Ἀνάλογης ποιότητας μὲ τὴν συγκλονιστικὴ ρώσικη ταινία «Τὸ Νησί», ἡ ὁποία ἀπέσπασε πολλὰ κινημοταγραφικὰ βραβεῖα, ἡ καινούρια ταινία ἀφιερωμένη στὸν βίο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ καταγομένου ἀπὸ τὸ Κέρτς τῆς χερσονήσου τῆς Κριμαίας. Στὴν οὐσία πρόκειται γιὰ μία κινημοτογραφικὴ βιογραφία τοῦ ἐπισκόπου ποὺ ἔζησε μέσα σὲ ἕνα καθεστὼς ἐχθρικὸ πρὸς τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν ἐλευθερία καὶ ἀντιστάθηκε ἀπέναντι στὸ κομμουνιστικὸ κόμμα, τοὺς καταδότες, τὴν ἀστυνομία, ἀκόμα καὶ τὸν ἴδιο τὸν Στάλιν μὲ ἀποτέλεσμα τὴν δίωξη, φυλάκιση καὶ ἐξορία του. Ἔζησε καὶ πάλεψε σὰν οἰκογενειάρχης, ἰατρὸς καὶ ἀργότερα ἀρχιερέας, δύο παγκοσμίους πολέμους καὶ δεκάδες κινήματα καὶ ἐπαναστάσεις.

Αυτό είναι το πολιτικό κίνημα ΝΙΚΗ! Ο Δάσκαλος Δημήτρης Νατσιός απαντά σε όλα τα ερωτήματα

 Χωρίς να το επιδιώξει έχει γίνει κεντρικό πρόσωπο της πολιτικής σκηνής τις τελευταίες εβδομάδες. Δηλώνει πρώτα απ' όλα Δάσκαλος. Ο κ. Δημήτρης Νατσιός επικεφαλής του πολιτικού κινήματος ΝΙΚΗ από το στούντιο του militaire channel απαντά σε όλα όσα λέγονται, γράφονται, ακούγονται, φημολογούνται μετά από το εκλογικό αποτέλεσμα που πέτυχε η ΝΙΚΗ στις εκλογές της 21ης Μάϊου.

Ο κ. Νατσιός εξηγεί τι πιστεύει η ΝΙΚΗ, πως και γιατί προέκυψε, ποιοι είναι οι άνθρωποι που την αποτελούν και ποιοι είναι οι στόχοι τους.