Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Κυριακή Θ΄Ματθαίου - Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

 


ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Α΄Κορ.3,9-17]                         

               

   «Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε (:είμαστε και οι δύο [:και ο Παύλος και ο Απολλώς] ένα, διότι και εκείνοι που φυτεύουν και εκείνοι που φυτεύουν είμαστε συνεργάτες του Θεού στο έργο Του που αποβλέπει στην σωτηρία μας. Είστε αγρός που ανήκει στον Θεό και καλλιεργείται από Αυτόν. Είστε οικοδομή του Θεού που κτίζεται από Αυτόν με όργανά Του και κτίστες Του εμάς)»[Α΄Κορ.3,9].

  Πρόσεξε ότι αποδίδει και σε αυτούς έργο όχι μικρό, αφού προηγουμένως απέδειξε ότι το παν είναι έργο του Θεού. Επειδή δηλαδή πάντοτε συμβουλεύει πειθαρχία στους άρχοντες, για τον λόγο αυτόν δεν υποτιμά απόλυτα τους διδασκάλους. «Θεοῦ γεώργιον (:είστε αγρός που ανήκει στον Θεό και καλλιεργείται από Αυτόν)». Επέμεινε δηλαδή στη μεταφορά, επειδή είπε «φύτεψα» [βλ. Α΄Κορ. 3,6: «ἐγὼ ἐφύτευσα, Ἀπολλὼς ἐπότισεν, ἀλλ᾿ ὁ Θεὸς ηὔξανεν(:εγώ ο Παύλος φύτεψα σε σας την πίστη με το κήρυγμά μου, ο Απολλώς πότισε τη νεοφυτεμένη πίστη σας, αλλά ο Θεός την αύξανε. Χωρίς όμως την αύξηση αυτή, η σπορά ούτε θα φύτρωνε, ούτε θα ριζοβολούσε, ούτε θα καρποφορούσατε)»]. «Εφόσον είστε αγρός του Θεού, είναι δίκαιο να ονομάζεστε όχι από το όνομα αυτών, που τον καλλιεργούν, αλλά από το όνομα του Θεού· διότι ένας αγρός δεν παίρνει το όνομά του από αυτόν που το καλλιεργεί, αλλά από τον ιδιοκτήτη».

Κυριακή Θ΄Ματθαίου - Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[:Ματθ.14,22-34]


   «Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλουςκαὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾿ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων· ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος 

(:και αμέσως ο Ιησούς, για να μην παρασυρθούν οι μαθητές Του από τον ενθουσιασμό του πλήθους που ήθελε να Τον ανακηρύξει βασιλιά [μετά από το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχιλίων] τους ανάγκασε να εισέλθουν στο πλοίο και να περάσουν πριν από Αυτόν στο απέναντι μέρος της λίμνης, ωσότου Αυτός διαλύσει τα πλήθη του λαού. Και αφού διέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος, για να προσευχηθεί μόνος και απερίσπαστος. Και όταν άρχισε να νυκτώνει, ήταν μόνος Του εκεί. Το πλοίο όμως βρισκόταν πλέον στο μέσο της λίμνης και κλυδωνιζόταν πολύ από τα κύματα, διότι ήταν αντίθετος ο άνεμος)»[Ματθ.14,22-27]·[ερμην. απόδοση Παν. Τρεμπέλα].

Ἀριστοτέλης Γκούμας: Ὁ μάρτυρας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας!

 

Ἥρωας. Μιὰ λέξη ποὺ σπάνια ἠχεῖ στὴ σύγχρονη ἐποχὴ τῆς μετριότητας καὶ τῆς ἀπραξίας. Κι ὅμως! Πρόκειται γιὰ μιὰ λέξη ποὺ ἴσως φαντάζει λειψὴ γιὰ νὰ χαρακτηρίσει τὸν ἄνθρωπο ποὺ «ἔπεσε» γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, τὸν Ἀριστοτέλη Γκούμα.

12 Αὐγούστου 2010. Ὁ Ἀριστοτέλης βρίσκεται μέσα στὸ μαγαζί του στὸ Καμπὶ τῆς παλαιᾶς Χειμάρρας καὶ συζητᾶ μὲ μία παρέα Ἀλβανῶν. Σύντομα τά αἵματα ἀνάβουν καὶ ἀρχίζουν οἱ λεκτικοὶ διαπληκτισμοὶ ἐπειδὴ ὁ 37χρονος Βορειοηπειρώτης... μιλᾶ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα ἐνῶ μπροστά τους βρίσκονται πολλοὶ Χειμαρριῶτες. Ὁ νεαρὸς Βορειοηπειρώτης μὴν ἀντέχοντας τὶς ὕβρεις καὶ τοὺς προπηλακισμοὺς ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς ἀπομακρύνεται μὲ τὴ μοτοσυκλέτα μακριά τους. Ἡ ἀποκοπὴ ἀπὸ τοὺς συντοπίτες του δίνει τὴν εὐκαιρία στοὺς δράστες νὰ ὑλοποιήσουν τὸ... ὕπουλο σχέδιό τους. Ἐπιβιβάζονται σὲ αὐτοκίνητο καὶ ὁρμοῦν ἐναντίον του καταπλακώνοντάς τον καὶ περνώντας ἐπανειλημμένα πάνω ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ ἄτυχου Ἀριστοτέλη.

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ: Ὁμιλία στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου

 

Ἄν ὁ θανατος τῶν ὁσίων εἶναι τίμιος καί ἡ μνήμη δικαίου συνοδεύεται ἀπό ἐγκώμια (Παρμ. 10,7), πόσο μᾶλλον τή μνήμη τῆς ἁγίας τῶν ἁγίων, διά τῆς ὁποίας ἐπέρχεται ὅλος ὁ ἁγιασμός στούς ἁγίους, δηλ. τή μνήμη τῆς ἀειπάρθενης καί Θεομήτορος, πρέπει νά τήν ἐπιτελοῦμε μέ τίς μεγαλύτερες εὐφημίες;

Αὐτό πράττουμε ἑορτάζοντας τήν ἐπέτειο τῆς ἁγίας κοιμήσεως ἤ μεταστάσεώς της (μεταβιώσεως), πού ἄν καί μέ αὐτή εἶναι λίγο κατώτερη ἀπό τούς ἀγγέλους, ὅμως ξεπέρασε σέ ἀσύγκριτο βαθμό καί τούς ἀγγέλους καί τούς ἀρχαγγέλους καί ὅλες τίς ὑπερκόσμιες δυνάμεις μέ τήν ἐγγύτητά της πρός τόν Θεό καί μέ τά ἀπό παλαιά γραμμένα καί πραγματοποιηθέντα σ’ αὐτή θαυμάσια.

Προσευχὴ γιὰ τὴν Παναγία. Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ

 


 
Δέσποινα Παντευλόγητε, Ὑπέραγνε Παρθένε,
Παράδεισε Πανθαύμαστε, Κῆπε Καλλωπισμένε.
 
Σέ δυσωπῶ, Πανάχραντε, χαρίτωσον τό νοῦν μου,
κατεύθυνον τάς σκέψεις μου, φώτισον τήν ψυχήν μου.
 
Κόρη με ποίησον ἀγνόν, πρᾶον, σεμνόν, ἀνδρεῖον,
ἡσύχιον καί κόσμιον, εὐθύν, ὅσιον θεῖον,
ἐπιεικῆ, μακρόθυμον, τῶν ἀρετῶν δοχεῖον,
ἄμεμπτον, ἀνεπίληπτον, τῶν ἀγαθῶν ταμεῖον.

ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΠΟΡΘΗΤΟ!

 


«Πρεσβεία θερμή καί τεῖχος ἀπροσμάχητον, ἐλέους πηγή,  τοῦ κόσμου καταφύγιον…» 
(κάθισμα θεοτοκίον).

 

Η μάχη μαίνεται αδιάκοπη, δεν υπάρχει καμία προοπτική να τελειώσει. Οι εχθροί πολλοί και πάνοπλοι κι όχι μόνο εκεί έξω, αλλά και δίπλα και κοντά μου – πολλοί οι προδότες έτοιμοι να με κατασπαράξουν. Και το χαρακτηριστικό των εχθρών; Όχι μόνο η πανοπλία τους, αλλά και η μεγάλη πονηρία τους. Έμπειροι στον πόλεμο και στις μάχες, μπορούν να μεταμφιέζονται ακόμη και σε φιλικά μου πρόσωπα, προκειμένου να βρεθώ εντελώς εκτεθειμένος απέναντί τους. Χαρά τους μόνιμη η εξολόθρευσή μου.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ: Το Ιερό Σύμβολο, επί 16 αιώνες, του Ποντιακού Ελληνισμού (Βίντεο)

 


Σύμφωνα με την παράδοση, το μοναστήρι χτίστηκε από τους Αθηναίους μοναχούς Βαρνάβα και Σοφρώνιο, οι οποίοι οδηγήθηκαν στις απάτητες βουνοκορφές του Πόντου μετά από φανέρωση της Παναγίας, με σκοπό να δημιουργήσουν το νέο της κατάλυμα.

Εκεί, σε μια σπηλιά είχε μεταφερθεί από αγγέλους η ιερή εικόνα της Παναγίας της Αθηνιώτισσας. Οι μοναχοί έχτισαν με τη βοήθεια της γειτονικής μονής Βαζελώνα κελί και στη συνέχεια εκκλησία. Αξιοθαύμαστο είναι το γεγονός ότι αναβλύζει αγιασματικό νερό μέσα από ένα γρανιτώδη βράχο. Χριστιανοί αλλά και μουσουλμάνοι επισκέπτονται το μοναστήρι για να δοκιμάσουν τις θεραπευτικές του ιδιότητες.

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

Συγκλονιστικά θαύματα της Παναγίας σε Μουσουλμάνους (Μωαμεθανούς)

 


Στη μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Την έριξε στη θάλασσα της Νίκαιας της Μικράς Ασίας μια γυναίκα το 829 μ.Χ., για να τη σώσει από τους εικονομάχους, και βγήκε στα παράλια του Αγίου Όρους το 1004!

Η εικόνα φέρει κάτω από τη δεξιά σιαγόνα τραύμα με ξηραμένο αίμα, που προσκλήθηκε από το ξίφος του Άραβα πειρατή Ραχάι. Όταν ο στόλος του έπλευσε στη θάλασσα των Ιβήρων, οι πειρατές δε μπόρεσαν να λεηλατήσουν τη μονή, γιατί εμποδίστηκαν από μια Γυναίκα και γύρισαν στα πλοία τους άπρακτοι.

Να γίνουμε και εμείς παιδιά της Παναγίας και αδέλφια του Χριστού - Μόρφου Νεόφυτος

Να γίνουμε και εμείς παιδιά της Παναγίας και αδέλφια του Χριστού μας. Ο μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος μας μιλά για την μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.


πηγή: https://www.agiotopia.gr/

Κεφαλονιά: Βγήκαν και φέτος τα φιδάκια της Παναγίας – Η ιστορία με τα φιδάκια και η θαυματουργή εικόνα..

 


Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ανήμερα της εορτής του Σωτήρος εμφανίζονται στη Κεφαλονιά τα φιδάκια της Παναγίας.

Συγκεκριμένα, στο ναό της Κοιμήσεως στο Μαρκόπουλο χθες το απόγευμα εμφανίστηκαν τα πρώτα δύο φιδάκια (πέρυσι είχε εμφανιστεί μόνο ένα).

Αμέσως οι καμπάνες του χωριού σήμαναν χαρμόσυνα.

Η Ιστορία με τα φιδάκια και η θαυματουργή εικόνα…

Πριν πολλά χρόνια στο χωριό Μαρκόπουλο ξεκίνησε το θαύμα που σχετίζεται με την εικόνα της Παναγίας. Φαίνεται πως ένα δέντρο που είχε τυλιχτεί στις φλόγες έκανε τους κατοίκους να πιστέψουν πως είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στο δάσος.

[... Θα έρθει εποχή, που οι πραγματικά τρελοί, θα λένε τρελούς, τους ενάρετους! Δυστυχώς έφτασε αυτή η εποχή... - Δημήτριος Παναγόπουλος †

 


[... Θα έρθει εποχή, που οι πραγματικά τρελοί, θα λένε τρελούς, τους ενάρετους...

Σου λέει ο άλλος σήμερα:
- Τρελάθηκες; Για παιδιά είναι σήμερα;
Και λέει τρελό αυτόν που κάνει παιδιά.
Σου λέει ο άλλος:
- Τρελάθηκες; Για νηστεία είναι σήμερα; Ξέρεις οι κοιλαράδες οι παπάδες τι τρώνε;
Και λέει τρελό αυτόν που κάνει νηστεία.
Σου λέει ο παράλλος:
- Τρελάθηκες; Με το σταυρό στο χέρι πως θα προοδεύσεις;
Και λέει τρελό αυτόν που είναι τίμιος.
Σε τέτοια εποχή ζούμε, όπως ...είπε προφητικά ο Μέγας Αντώνιος, ότι θα έρθει εποχή, που οι πραγματικά τρελοί, θα λένε τρελούς, τους ενάρετους...
Ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Στρατηγός Ταμουρίδης: Αλυσίδες!

 


Μεταξύ των μεγάλων εθνικών μας ποιητών, εξέχουσα θέση κατέχει ο Κωστής Παλαμάς, ο οποίος ύμνησε την Ελλάδα προσφέροντας ένα ποιητικό λόγο γεμάτο με εθνικές προεκτάσεις. Σε ένα καταπληκτικό ποίημά του, ένα ξέσπασμα λυρικής ορμής, μας δίνει το στίγμα της μεγάλης δύναμης, αλλά και της μεγάλης αδυναμίας του Ελληνισμού:

«Του τύραννου συντρίφτε τους χαλκάδες, μα με το συντριμό τους μη μεθύστε, πάντα η πλάση σκλάβοι κι αφεντάδες, κι ελεύθεροι αλυσόδετοι θα ζήστε!
Γιατ’ είναι κάποιες νέες αλυσίδες, είναι για σας, τις φέρνω, γονατίστε! Αλυσοδέστε τη χρυσή σας νιότη. Τ’ όνομά τους Αλήθεια κι Ωραιότη, Ταπεινοσύνη, Γνώση, Υπακοή!»

Ο τρόπος ζωής της Εκκλησίας δεν αφανίζει τις δοκιμασίες αλλά μας κάνει να τις αντιμετωπίζουμε διαφορετικά


Καθόμαστε και αναλύουμε τις δοκιμασίες που μας βρήκαν, το άδικο που ήρθε στην ζωή μας. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.

Ρωτάμε ίσως και κάποιους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε, για να βρούμε απαντήσεις στα "γιατί" που μας στοιχειώνουν.

Η φετιχιστική γλώσσα της κυρίας Προέδρου.

Συμπεριληπτικότητα – Ανθεκτικότητα – Βιωσιμότητα: Νεοταξίτικες καραμέλες μιας παγκόσμιας ιδιολέκτου.

Κωνσταντίνος Βαθιώτης

Ο Γάλλος συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας Σαιντ-Μπεβ (Charles-Augustin Sainte-Beuve, 1804-1869) έγραφε:

«Υπάρχουν λέξεις κυρίαρχοι. Λέξεις ισχυρότεραι από μονάρχας, τρομερώτεραι από στρατιάς. Λέξεις ζωνταναί ως άνθρωποι, επίφοβοι ως κατακτηταί, απόλυτοι ως τύραννοι, άσπλαγχνοι ως δήμιοι» (βλ. Δημ. Δημόπουλο, Η Νέα Τάξις, εκδ. Επτάλοφος, Αθήναι 1979, σελ. 123).

Είναι εντυπωσιακό αλλά και άκρως ανησυχητικό πόσο ορολογικά ευθυγραμμισμένοι (ο όρος παραπέμπει στην χιτλερικής εμπνεύσεως ευθυγράμμιση, την Gleichschaltung) είναι οι εγχώριοι αλλά και παγκόσμιοι βραχίονες της Νέας Τάξης Πραγμάτων, οι οποίοι αναμασούν τις ίδιες λέξεις-κλειδιά (buzzwords) που έπλασε τα τελευταία χρόνια το σύστημα, για να προσηλυτίσει τους ανυποψίαστους και ευκολόπιστους πολίτες: Ο κόσμος μας, διακηρύττουν οι Νεοταξίτες, πρέπει να είναι «συμπεριληπτικός, ανθεκτικός και βιώσιμος».

Συγκινεῖ ἡ πρώτη ὁμιλία τῆς Ἀναστασίας Ἰσαάκ: Χαρακτηριζόμαστε ἀπὸ ἀδράνεια, ἔμειναν ἀτιμώρητοι οἱ δολοφόνοι Ἰσαὰκ καὶ Σολωμοῦ

 


«Χωνεύουμε τὰ ἐγκλήματα, χαρακτηριζόμαστε ἀπὸ ἀδράνεια, ἀποδεχόμαστε καὶ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὸ ἔγκλημα ἀπέναντι στὴν πατρίδα μας. Οἱ δολοφόνοι βαφτίζονται βουλευτὲς καὶ ὑπουργοὶ» τόνισε ἡ Ἀναστασία Ἰσάακ καὶ πρόσθεσε: Ὁ Ἐρχάν Ἀρικλὶ «καμαρώνει γιὰ τὴν ἕδρα του στὴν ψευδοβουλή. Ὁ Κενᾶν Ἀκίν, ὁ δολοφόνος τοῦ Σολωμοῦ, ζεῖ ἀνενόχλητος στὰ κατεχόμενα καὶ ἐμεῖς ἀνοίγουμε τὰ ὁδοφράγματα τῆς ντροπῆς καὶ παρακαλοῦμε τὸν ΟΗΕ νὰ μᾶς προστατεύσουν».

Η προσευχή της Παναγίας έχει μεγάλη παρρησία στο Θεό

 


Ἡ Παναγία εἶναι ἡ κατὰ Χάρη Μητέρα μας! Αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Κύριός μας ἀπὸ τὸν Σταυρὸ γιὰ τὴν Μητέρα Του στὸν ἀγαπημένο μαθητὴ τὸν Ἰωάννη «ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου», τὸ λέει κὰτ΄ ἐπέκταση σὲ ὅλους τους  Χριστιανούς, σὲ ὅλους ἐμᾶς.

Ὁ Κύριός μᾶς δίνει τὴν Μητέρα Του καὶ γιὰ δική μας Μητέρα. Αὐτὸ εἶναι μία «διαθήκη» σὲ μᾶς, ποὺ τὴν ἔγραψε ὁ Χριστός μας πάνω στὸν αἱματοβαμμένο Του Σταυρό.

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης: Το πάν είναι να συλλάβη ο άνθρωπος αυτό το βαθύτερο νόημα της ζωής, που είναι η σωτηρία της ψυχής

– Γέροντα, δηλαδή ποιό είναι ακριβώς το νόημα αυτής της ζωής;

– Ποιό είναι; Να ετοιμασθούμε για την Πατρίδα μας, τον Ουρανό, τον Παράδεισο. Το πάν είναι να συλλάβη ο άνθρωπος αυτό το βαθύτερο νόημα της ζωής, που είναι η σωτηρία της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος πιστεύη στον Θεό και στην μέλλουσα ζωή, τότε καταλαβαίνει ότι αυτή η ζωή είναι μάταιη και ετοιμάζει το διαβατήριό του για την άλλη ζωή. Ξεχνούμε ότι όλοι θα φύγουμε. Δεν θα βγάλουμε ρίζες εδώ. Αυτή η ζωή δεν είναι για να καλοπεράσουμε. Είναι να δίνουμε εξετάσεις, για να περάσουμε στην άλλη ζωή. Γι’ αυτό ο σκοπός μας πρέπει να είναι να ετοιμασθούμε, ώστε να φύγουμε με αναπαυμένη συνείδηση, όταν μας καλέση ο Θεός, και να πετάξουμε κοντά Του. Όταν ο Χριστός ευλόγησε τους πέντε άρτους και χόρτασε τόσες χιλιάδες ανθρώπους, ο κόσμος ένα κι ένα είπε: «Είναι ό,τι πρέπει για βασιλιάς!». Έφαγαν τους πέντε άρτους και τα δυο ψάρια και ενθουσιάσθηκαν. Ο Χριστός όμως τους είπε να μην ενδιαφέρονται γι᾿ αυτήν την τροφή, γιατί δεν θα μείνουμε εδώ. Σ᾿ αυτήν την ζωή δοκιμάζεται ο καθένας, αν ανταποκρίνεται σε όσα ζητάει ο Θεός.

Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

παπα-Παῦλος Καλλίκας: Πόση ἡ ἀρρώστια; Λόγος περὶ μετα-ἀνθρωπισμοῦ

 


(με αφορμή την απάντηση του αρχιδ. Ιωάννη Χρυσαυγή)

Τί δὲν ἀρέσει στοὺς μετα-ἀνθρώπους:
  • Δέν τοὺς ἀρέσει τὸ κεφάλαιο τῆς Γένεσης, τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, καὶ πιὸ συγκεκριμένα τοῦ χωρίου περί τοῦ τί δημιούργησε ὁ Θεός. Ἀναρωτιοῦνται ἀκόμη: Ἄρσεν; Θῆλυ; ἢ καὶ τὸ «τό»; (Ἀνέκδοτο;) Σκαλώνουν ἐπίσης καὶ στὸ Λευιτικὸ καὶ στὸ Δευτερονόμιο.

«Όταν η Παναγία καθόταν στο σπίτι μας…»

 


π. Δημητρίου Μπόκου

~ Κατά το Μάιο του 1929, τα λίγα χωράφια του χωριού και τα αμπέλια του κινδύνευαν να καταστραφούν τελείως από την επιδρομή αμέτρητων παμφάγων ακρίδων. Τρόπος να τις διώξουν δεν υπήρχε, ούτε μέσο να τις καταστρέψουν.

Τα χτήματα ήταν στην απόλυτη κυριαρχία της φοβερής ακρίδας. Όλοι οι χωρικοί έβλεπαν με δέος, πόνο και απελπισία την επικείμενη καταστροφή. Μόνο ο πανάγαθος Θεός μπορούσε να βοηθήσει με το άπειρο έλεός του και με τις ικεσίες της προστάτιδάς μας Παναγίας της Πυρσόγιαννης.

Η πορνοποίηση μιας γενιάς

 


Η ιδέα για ένα βιβλίο που να αφορά την κουλτούρα του π@ρνό ήρθε στον Κέβιν Σκοτ (Kevin Scott) τη μέρα που η κόρη του αποφάσισε πως έπρεπε απαξάπαντος να αποκτήσει ένα πόνι «Μπρατζ».
Επί μήνες το πεντάχρονο κορίτσι τον παρακαλούσε να της πάρει μία κούκλα «Μπρατζ» -με τακούνι- στιλέτο, δικτυωτό καλτσόν, μίνι φούστα, και πελώρια κουταβίσια μάτια στο υπερμέγεθες κεφάλι.

Ἡ κύρια (καί πιό ἀποτελεσματική) πράξη ἀντίστασης…

 


Νεκτάριος Δαπέργολας

«Λέγω δὲ ὑμῖν· πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ…Ὅταν δὲ προσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνᾶτε πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε ἢ τί εἴπητε· τὸ γὰρ ῞Αγιον Πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν» (Κατά Λουκάν ιβ΄ 8-12).

Εωσφορικές παραμορφώσεις

 


“Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο¨,  λέει ο Ντοστογιέφσκι. Κι ο Πλάτωνας εξάλλου λέει πως η ομορφιά είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Θεού.


Αυτός, λοιπόν ο Θεός της ομορφιάς έπλασε τον πανέμορφο τούτο κόσμο και μας τον πρόσφερε, για να προσπαθήσουμε, όσο μπορούμε να μιλήσουμε και εμείς σε αυτόν και να κάνουμε, όσο γίνεται περισσότερο όμορφη τη ζωή μας.

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

Δέκα λεπτά μόνος με τον Χριστό, την μία νύχτα μετά την άλλη και η ζωή σου θα αλλάξει..


Προσευχήσου τη νύχτα. Προσευχήσου μόνος σου. Προσευχήσου χωρίς να χρησιμοποιείς βιβλίο, χωρίς κάποια φαντασίωση, χωρίς να σκέφτεσαι.


Απλώς μείνε άγρυπνος για δέκα λεπτά αφού ξυπνήσεις για να πιεις ένα ποτήρι νερό, αφού σε ξυπνήσει το παιδί σου ή κάποιος εφιάλτης. Στάσου εκεί μέσα στο σκοτάδι και μην κάνεις κάποια κίνηση ή κάποιον ήχο. Κάνε τον χρόνο να σταματήσει, αιχμαλώτισε την στιγμή και παρουσίασε την μπροστά στον Χριστό σαν μια ταπεινή προσφορά: αυτός είμαι εγώ, αυτός είναι ο πραγματικός μου εαυτός, αυτός είναι εκείνος ο οποίος πρέπει Εσύ να σώσεις.

Ό,τι κι αν πεις σε Αγιορείτες Πατέρες θα σου πουν «αν θέλει η Παναγία…»

 


Αν ήξεραν οι άνθρωποι τι είναι η Παναγία στη σωτηρία τους και γενικότερα στη ζωή τους, είτε έπιναν νερό, είτε περπατούσαν, είτε ο,τιδήποτε άλλο έκαναν, θα τα έκαναν στο όνομα της Παναγίας! Είναι το γλυκύτερο πρόσωπο και το γλυκύτερο όνομα, όπως και αυτό της Mάνας μας. Βλέπετε, ό,τι και να μας συμβεί, ”μάνα μου” θα πούμε, δεν λέμε ”πατέρα μου”.  

Όπως και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, δεν λέμε ”Χριστέ μου” αλλά ”Παναγία μου”, ακόμα και άνθρωποι που μέχρι χθες την βλασφημούσαν! Είναι συνυφασμένη η Παναγία με το είναι μας. Έχουμε σαρκική μητέρα, αλλά έχουμε και πνευματική μητέρα. Όμως δεν χρησιμοποιούμε το όνομα της Παναγίας όσο πρέπει.   

Στο σημείο αυτό, ωραία λειτουργούν οι Αγιορείτες Πατέρες. Ό,τι να τους πεις, θα πούνε: ”αν θέλει η Παναγία… αν μας ξημερώσει η Παναγία, αν, αν…” δηλ. είναι περισσότερο Παναγιολάτρες παρά Χριστολάτρες.   

Βέβαια δεν παρεξηγείται ο Κύριος, διότι όποια λατρεία και τιμή δίδεται στην Μητέρα Του, αντανακλάται στο πρόσωπό Του, διότι ο Χριστός είναι Εκείνος…     

που της έδωσε αυτή την αίγλη, 
που της έδωσε αυτή τη δύναμη, 
που της έδωσε αυτή την αξία…     

(Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας) 

πηγή: https://koukfamily.blogspot.com/

Σύντομη ερμηνευτική προσέγγιση στη καλπάζουσα αντικοινωνική συμπεριφορά…

Γράφει ο καθηγητής Γιώργος Πιπερόπουλος*   

Τα πολύ συχνά πλέον κρούσματα, οι περιπτώσεις εγκληματικότητας που ξεκινά από τους τσαντάκηδες για να καταλήξει σε ανθρωποκτονίες και περιλαμβάνει κλοπές, διαρρήξεις, ένοπλες ληστείες, βιασμούς, απαγωγές, καταχρήσεις σε τραπεζικά και άλλα ιδρύματα, αύξηση της ναρκομανίας, σεξουαλικά προβλήματα, δολοφονικές επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, απαγωγές με απαίτηση λύτρων, δολοφονίες ανύποπτων πολιτών, αφαίρεση ζωής στη διαδικασία ένοπλων ληστειών, ενδοοικογενειακή βία, γυναικοκτονίες, αύξηση του αριθμού των παιδιών που εγκαταλείπουν το σπίτι τους, ως αδιάσειστα πλέον στοιχεία. την ύπαρξη σοβαρής κοινωνικής παθολογίας στην Πατρίδα μας.   

Πώς, όμως, ερμηνεύονται όλα αυτά τα φαινόμενα αντικοινωνικής συμπεριφοράς στην πάλαι ποτέ ειρηνική, ρομαντική, φιλική, ανθρώπινη «Ψωροκώσταινα», όπου υπήρχε εμφανέστατα και αδιαμφισβήτητα ο στοιχειώδης σεβασμός της προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας ανάμεσα στους πολίτες, με την εξαίρεση μιας ελάχιστης μειονότητας ατόμων και ομάδων που εμπλεκόταν σε παραβατικότητα και αντικοινωνική συμπεριφορά;    

26 χρόνια από τη θυσία των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού

 


*H θυσία τους αγνή. Ξεπερνά κάθε όριο και φραγμό. Στο μυαλό τους τη στιγμή της θυσίας τους ήταν μόνο η πατρίδα… Θυσιάστηκαν για να ποτίσουν με το δικό τους αίμα το δέντρο της λευτεριάς. Αιωνία η μνήμη τους.

Τελέστηκε την Κυριακή, 7 Αυγούστου 2022, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Παραλίμνι, το 26ο μνημόσυνο των εθνομαρτύρων ηρώων, Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, που δολοφονήθηκαν άναδρα τον Αύγουστο του 1996 κατά την διάρκεια αντικατοχικής εκδήλωσης στο οδόφραγμα Δερύνειας.

Πένθιμο αγγελτήριο της εκδημίας του ιεροψάλτου Παντελή Δάφα

 

Φτωχότερη η πόλη μας από χθες. Ο εκλιπών, με καταγωγή από το ιστορικό Πισοδέρι, άριστος γνώστης και μύστης της ιεροψαλτικής τέχνης, την διακόνησε με πάθος, μεράκι, ταπείνωση και σεβασμό.

Επί δεκαετίες υπηρέτησε άοκνα, τόσο ως μουσικοδιδάσκαλος, βγάζοντας αξιολογότατους μαθητές, όσο και ως ιεροψάλτης στους Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος και Αγ.Παρασκευής της πόλης μας, αλλά και ως ερευνητής της ψαλτικής μας παράδοσης.

Το ιστολόγιό μας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς τους οικείους του.


Κυριακή 7 Αυγούστου 2022

ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (26. ΑΠΑΓΩΓΗ)

 ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑΓεώργιος Χ. Μόδης


ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Εκλεκτά Διηγήματα


26. ΑΠΑΓΩΓΗ


Ο μικρός Κώστας χάζευε στο «παζάρι» της Καστοριάς, κάτω στον λαιμό, όπου αρχίζει η στενόμακρη γλώσσα που προχωρεί βαθιά στην λίμνη και φέρνει στην καμπούρα της την γραφική και πανώρια πόλη.

Ο πατέρας του, οπλαρχηγός, είχε σκοτωθεί πριν λίγους μήνες σε μια ενέδρα κομιτατζήδων. Εκεί που βάδιζε μια νύχτα προς τα μέρη της Πρέσπας δέχθηκε ομαδικά πυρά, που τον άφησαν στον τόπο. Χάθηκε μαζί του και το ασπροστόλιστο τουφέκι του που τόσο καμάρωνε ο Κώστας. Η μητέρα του τότε άρπαξε τα πέντε μικρά παιδιά της κι έφυγαν στην Καστοριά με την ψυχή στο στόμα και μʼ ό,τι φορούσαν πάνω τους. Η μητρόπολη φρόντισε και τους έβαλαν σʼ ένα ετοιμόρροπο σαράβαλο, όπου χόρευαν οι ποντικοί και πάχαιναν οι κοριοί. Η φτωχή μάνα αναγκάσθηκε να ξενοδουλεύει για να θρέψει τα μικρά παιδιά της.

Η μετάνοια προϋποθέτει αυτογνωσία

 

Ναι, πράγματι, μόνο η μετάνοια θα μας σώσει, αλλά η μετάνοια προϋποθέτει αυτογνωσία. Όταν νομίζεις ότι φύτρωσες έτσι απλά όπως ένα ραπανάκι, κάνεις σ αυτή τη ζωή ότι σου γουστάρει, ότι σου λένε τα πάθη σου, τα οποία υποδαυλίζει η πήλινη φύση σου και ο τρισκατάρατος. Όταν δεν ξέρεις ότι η καταγωγή σου είναι ο Ουρανός είσαι έτοιμος να πιστέψεις τις μπούρδες της … “επιστήμης” περί εξωγήινων.

Όταν δεν ξέρεις, ή δε θυμάσαι, ή δεν πιστεύεις, ή υποψιάζεσαι αλλά δεν θέλεις να πιστέψεις ότι είσαι ο Άσωτος Υιός της παραβολής του Ασώτου που κάνοντας ότι σου κατέβει στη γκλάβα βόσκεις χοίρους και τρέφεσαι με τα ξυλοκέρατα που σου προσφέρει ο εχθρός της Σωτηρίας σου τυλιγμένα σε χρυσόχαρτο, πώς είναι δυνατόν να μετανοήσεις για την αποστασία σου και να επιστρέψεις στην κοιτίδα σου, που ξαναλέω ότι είναι στην άλλη άκρη του Ουρανού;

Είναι ανάγκη επομένως να μας ξανασυστηθεί ο Σωτήρας ημών Ιησούς Χριστός κι εμείς ταπεινωμένοι από την ανέχεια και τη δυστυχία που έρχονται καλπάζοντας, να γαντζωθούμε σ’ Αυτόν ως μοναδική και τελευταία ευκαιρία να σωθούμε και σ΄ αυτή τη φυτοζωή και στην αιώνια, την χωρίς τέλος.

Γένοιτο

Ηλίας Σκουντριάνος

πηγή: https://www.triklopodia.gr/

Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων στην έρημο είναι η προτύπωση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας

 


Το Ορθόδοξο καλοκαίρι είναι γνωστό για τις πολλές εορταστικές; πανηγύρεις. Συνήθεια είναι, ιδίως κατά τον Εσπερινό, να τελείται η ακολουθία της Αρτοκλασίας. Γιατί τελείται η ακολουθία της Αρτοκλασίας;

Η λέξη Αρτοκλασία είναι σύνθετη. Από την λέξη άρτος και το ρήμα κλάω που σημμαίνει θραύω, διαμελίζω. Ας το κρατήσουμε αυτό, θα μας χρησιμεύσει παρακάτω.

Η ακολουθία της Αρτοκλασίας είναι μια σύντομη δέηση και η ευλογία των άρτων διά της ευχής. Η ευχή της ευλογίας των άρτων «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμω και εξ αυτών πεντάκις χιλιάδας άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους…..» , μας φανερώνει ότι η Αρτοκλασία γίνεται για την μετοχή στο γεγονός του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων στην έρημο , που εποίησε ο Ιησούς, και χόρτασαν πέντε χιιλιάδες άνθρωποι.

Ὅταν ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἐθνικὲς συμφορές, τότε βγάζει ἥρωες. Καὶ ὅταν ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐκκοσμίκευση τότε ἐμφανίζει Ἁγίους. Πολλοὺς Ἁγίους

 


Αποφθέγματα γέροντος Νεκταρίου της Καλυβιανής

«Ὅλοι εἴμαστε ὑπὸ κατασκευήν. Ὁ ἐν μηδενὶ λειπόμενος εἶναι ἀνύπαρκτος».

«Ὅταν τυλιχθοῦμε τὸ ράσο χωρὶς νὰ ξετυλιχθοῦμε τὶς ἁμαρτίες μας, τότε ἀντὶ νὰ οἰκοδομοῦμε, χαλοῦμε καὶ τὰ λίγα ποὺ μένουν ὄρθια».

«Ὅποιος θέλγεται νὰ διαφημίζει σκάνδαλα, θέλει νὰ σκεπάσει τὸν ἑαυτό του. Λέει ἐνδόμυχα στοὺς ἀκροατές του: ''ἐλᾶτε νὰ δεῖτε τί κάνουν οἱ ἄλλοι, γιὰ νὰ μὴν ἀντιληφθεῖτε τί κάνω ἐγώ. Ἐλᾶτε νὰ δεῖτε, γιὰ νὰ μὴν δείτε…».