Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΖΑΪΜΗΣ-ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ, του Δημητρίου Π. Ρίζου Δρ. Θεολογίας

 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΖΑΪΜΗΣ

 Ο Ασημάκης Ζαΐμης, την παραμονή της λήψεως αποφάσεως για την κήρυξη της Εθνεγερσίας, είπε στους συγκεντρωμένους στην Αγία Λαύρα:

 «Δὲν μένει ἄλλο παρὰ ἠ ἄμεσος κήρυξις τῆς Ἐπαναστάσεως. Δὲν μᾶς χωρίζει πλέον καμμία διαφωνία. Ἂς ἀναπαυθῶμεν ἀπόψε καὶ αὔριον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ἀφοῦ μεταλάβωμεν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἂς προσευχηθῶμεν ὅλοι, κατὰ τὴν Δοξολογίαν εἰς τὸν ἅγιον Ἀλέξιον καὶ τὴν Παναγίαν, νὰ μᾶς βοηθήσουν εἰς τὸν ἄνισον ἀγώνα, εἰς τὸν ὁποῖον ἀποδυόμεθα. Αὔριον τὴν αὐτὴν ὥραν νὰ συναντηθῶμεν ἐνταῦθα, διὰ νὰ κανονίσωμεν τὰ τοῦ Ἀγῶνος».

 

Σχολιασμός παρόχου:

 1. Κατά την κρίσιμη στιγμή οι Έλληνες βρέθηκαν μονοιασμένοι. Διαβάζομε τον Ζαΐμη να το δηλώνη· «Δὲν μᾶς χωρίζει πλέον καμμία διαφωνία».  Δεν ξέρω ούτε μπορώ να υποθέσω, πώς θα ήταν ο Ελληνισμός αν ζούσαμε με ομόνοια όχι μόνο κατά τις κρίσιμες στιγμές της ιστορίας, αλλά συνεχώς και πάντα.  

2. Δεν σας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι κέντρο είναι η Εκκλησία, και πριν κηρυχθεί η Εθνεγερσία οι πρωτεργάτες θα εκκλησιασθούν, θα μεταλάβουν τα Άχραντα Μυστήρια και στην Δοξολογία θα παρακαλέσουν τον άγιο Αλέξιο και την Παναγία; Βλέπετε από πού έπαιρναν δύναμη για τον άνισο αγώνα; Πόσο και ποίοι στρεφόμαστε  σήμερα στους Αγίους μας, στον Θεό μας για να έχομε την χάρη του; Αληθινός σύμμαχος είναι μόνον ο Θεός. Ο αγώνας των Ελλήνων έγινε κάτω από την σκέπη της Θεοτόκου.

 Αυτή η συμμαχία μας χρειάζεται, και δεν την έχομε, διότι δεν πιστεύομε στον αληθινό Θεό.

 

ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ (1769-1835)

 

Ο Ανδρέας Μιαούλης ήταν μέθυσος. Όταν άρχισε η Επανάσταση τον πλησίασε ο Α. Κουντουριώτης και του είπε:

«Ἔ, Ἀνδρέα, εἶναι καιρὸς πιὰ ν’ ἀρνηθῆς τὸν ἑαυτό σου. Ἡ πατρίδα ζητᾶ τὴν λεβεντιά σου. Ἄφησε τὴν χυδαία μέθη καὶ μέθυσε μὲ τὸ θεϊκὸ κρασὶ ποὺ λέγεται ἀγάπη πρὸς τὴν πολυβασανισμένη μας πατρίδα. Στ’ ὄνομα τῆς πατρίδος κάτω τα πάθη».

Απὸ τότε έκοψε την μέθη και αναδείχθηκε μια από τις ηρωικότερες φυσιογνωμίες του ιερού αγώνος.

*******

 

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ

 

«Ὁ Ἔφορος τῆς Ἑλλάδος Θεὸς ἐνέπνευσεν εἰς τὰς καρδίας τῶν ἐχθρῶν μας ἄκραν δειλίαν καὶ φόβον. Ἐλπίζω δὲ ἐντὸς ὀλίγου, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ τῶν θεοπειθῶν τῆς πατρίδος εὐχῶν, νὰ σᾶς χαροποιήσω …».

*******

«Τὸ φυλακτό» τοῦ Ναυάρχου Ἀνδρέα Μιαούλη

 

Ο Σταυρός του Μιαούλη, που φυλάγεται στην Ύδρα, είναι μεγάλος.

Στο κέντρο είναι γραμμένα τα λόγια· «Ἰησοῦς Χριστός, Νικᾶ».

Οριζόντια· «Σταυρὸς πιστῶν τὸ στήριγμα».

Και κάθετα· «Σταυροῦ τύπος ἐχθροῖς τρόμος».

Ο Τίμιος Σταυρός υπήρξε το Σύμβολο της λευτεριάς. Δι’ αυτό ο γενναίος Υδραίος Ναύαρχος Ανδρέας Μαιαούλης βροντοφωνούσε:

«Οἱ Ἕλληνες θὰ κατατροπώσωσι διὰ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Γένους»,

και:

«Τὸν Ἑλληνικὸν Στόλον ἡ χάρις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ φυλάσσει ὡς κόρην όφθαλμοῦ»., και πάντα θαυματουργικά νικούσε. Ο Θεός επευλογούσε τους υπέρ πίστεως και ελευθερίας αγώνες του πιστού δούλου του και θριάμβευε. Δι’ αυτό και έλεγε:

 «Προχωροῦμε μὲ τὴν δύναμι τοῦ Σταυροῦ».

«Μέγας ὁ Θεὸς καὶ ἡ πίστις τῶν Χριστιανῶν, ἡμεῖς δὲ δοξολογοῦντες νὰ ψάλλωμεν τὸ τοῦ Προφητάνακτος· Ἡ δεξιά Σου Κύριε, δεδόξασται».

 

Σχολιασμός παρόχου: Μένω έκπληκτος με τον Μιαούλη. Χάριν της Πατρίδος έκοψε και το πάθος της μέθης. Μένω κατάπληκτος για την πίστη που φαίνεται ότι είχε στην δύναμη του Σταυρού. Την σύγκριση μεταξύ των Ελλήνων του 1821 και των τωρινών Ελλήνων να την κάνετε μόνοι σας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου