Σάββατο 16 Μαρτίου 2024

Δεν κοινωνώ συχνά γιατί είμαι ανάξιος!

Η προσέλευση του πιστού στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας


https://youtu.be/jWDMJrrFRDg

πηγή: https://www.triklopodia.gr/

Να ζήσουμε τη Σαρακοστή...


π. Συμεών Κραγιοπούλου

Για ν’ αρχίσει κανείς τη Σαρακοστή, για να ζήσει την Καθαρά Δευτέρα, την Καθαρά Εβδομάδα, για να ζήσει όλη τη Σαρακοστή, για να ζήσει ύστερα τη Μεγάλη Εβδομάδα, το Πάσχα, δεν φθάνει απλώς μόνο να θέλει να ζήσει ή να κάνει προσπάθεια.

Πρέπει να μυηθεί στη ζωή της Εκκλησίας. Μετά ο κάθε χριστιανός μαζί με όλη την Εκκλησία, χωρίς να χρειάζεται να κουρασθεί πολύ, χωρίς να χρειάζεται να δυσκολευθεί, χωρίς να χρειάζεται να ζορισθεί πολύ, ζει τη ζωή της Εκκλησίας, ζει όπως ζει η Εκκλησία.

Woke και Εκκλησία: Αγαπουλισμός, διακαιωματισμός και ελευθερία: Μαζί μας ο π. Γεώργιος Σχοινάς

 

https://youtu.be/fy_bErDCnfg?t=14

Λογισμοὶ ὑπερηφανείαςΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Λογισμοὶ ὑπερηφανείας

Ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Κλίμακος τὸ ἑξῆς: «Ἕνας πολὺ γνωστικὸς γέροντας συμβούλευσε κάποιον ὑπερήφανο ἀδελφό. Καὶ αὐτὸς τυφλωμένος τοῦ λέγει: «Συγχώρεσέ με, πάτερ, Δὲν εἶμαι ὑπερήφανος». Καὶ ὁ πάνσοφος γέροντας τοῦ ἀπαντᾶ: «Καὶ ποιὰ καλύτερη ἀπόδειξη θὰ μᾶς ἔδινες τοῦ πάθους σου, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶπες, τὸ “δὲν εἶμαι ὑπερήφανος”;».

«Παίδευσις τῶν ὑπερηφάνων εἶναι ἡ πτῶσις. Σκόλοψ αὐτῶν εἶναι ὁ δαίμων».

  • Ἔλεγε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος:

«Ὁ ἄνθρωπος μέ τίς ἀδυναμίες καί τά πάθη πού ἔχει, εἶναι σάν νά φοράη πολλά παλτό. Ἀγωνιζόμενος, ὅμως, ἀρχίζει νά βγάζη ἕνα – ἕνα τά παλτό. Βγάζει τό παλτό τῆς Πορνείας, τοῦ Ψέματος, τῆς Κατάκρισης κ.λπ. Τό τελευταῖο παλτό πού βγάζει, εἶναι τό παλτό τοῦ ἐγωισμοῦ. Τό παλτό αὐτό βγαίνει μαζί μέ τό δέρμα τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι κάτι ἐπίπονο, γι’ αὐτό καί πολλοί ἄνθρωποι δέν τό ἔχουν βγάλει ἀκόμα».

  • Ὅσιος Ἰωάννης ὁ ἐν Λύκῳ διηγήθηκε τὸ ἑξῆς:

«Ο άγ­γε­λος φύ­λα­κας μας, εί­ναι ο πιο ισχυ­ρός βο­η­θός μας στη γη» (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)


Ο άγ­γε­λος φύ­λα­κας μας, εί­ναι ο πλη­σιέ­στε­ρος φί­λος μας, εί­ναι ο πιο ισχυ­ρός βο­η­θός μας στη γη.

Έχει το δια­κό­νη­μα να μας φω­τί­ζει, να μας βομ­βαρ­δί­ζει με αγα­θούς λο­γι­σμούς, να μας ενι­σχύ­ει τον νου, να μας βο­η­θά να διαι­σθα­νό­με­θα τους πο­νη­ρούς λο­γι­σμούς και να με­τα­φέ­ρει τις προ­σευ­χές μας στον ου­ρα­νό.

Όταν προ­σευ­χό­μα­στε, προ­σεύ­χε­ται και αυ­τός μαζί μας.

Όταν κά­νου­με κάτι καλό προ­σεύ­χε­ται για εμάς, όχι όμως όταν αμαρ­τά­νου­με.

Ὁ Βάκχος ζεῖ καὶ βασιλεύει στὸ πρόσωπο τοῦ ἑωσφόρου!


(Μιὰ διαφορετικὴ προσέγγιση τῶν καρναβαλικῶν ἀθλιοτήτων)
Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ

Εἰσερχόμαστε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, στὸ ἅγιο Τριώδιο, στὴν ἰερότερη ἑορτολογικὴ περίοδο τῆς Ἐκκλησίας μας, κατὰ τὴν ὁποία μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν πνευματική μας ὑστέρηση, νὰ βιώσουμε τὴν σωτήρια κλήση μας γιὰ μετάνοια καὶ νίψη καὶ νὰ κάνουμε τὸν προσωπικό μας ἀγῶνα γιὰ τὴν πνευματική μας ἀναγέννηση. Ἡ κατανυκτικὴ περίοδος τοῦ Τριωδίου εἶναι ἕνα νοητὸ στάδιο πνευματικοῦ ἀγῶνα στὸ ὁποῖο καλεῖται κάθε πιστὸς νὰ τρέξει τὸν καλὸ ἀγῶνα τῶν ἀρετῶν, νὰ ἀποβάλλει κάθε παρείσακτο ἁμαρτωλὸ στοιχεῖο ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, τὸ ὁποῖο ὑπάρχει ὡς θανατηφόρος ἰός, ποὺ δηλητηριάζει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ὁδηγεῖ ἀργά, ἀλλὰ σταθερά, στὸν πνευματικὸ θάνατο. Μόνο ἔτσι θὰ ἀξιωθοῦμε νὰ προσκυνήσουμε πνευματικὰ καθαροὶ τὸ θεῖο Πάθος τοῦ Λυτρωτοῦ μας Χριστοῦ καὶ νὰ ἑορτάσουμε μὲ ἀγαλλίαση τὴ λαμπροφόρο Ἀνάστασή Του.

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024

Όχι. Δεν θα κάνουμε ό,τι μας λένε. Απορρίπτουμε την πολυπολιτισμικότητά σας. Απορρίπτουμε τη Μεγάλη Επανεκκίνησή σας


Rob Jekins (Μετάφραση Nikos Maris)

Η «Ανίερη Τριάδα»… Soros, Schwab, Gates υλοποιεί το Great Reset: Οικονομική κρίση, πανδημία, πόλεμος…

Αγαπητές αυτοαποκαλούμενες «παγκόσμιες ελίτ»

Χωρίς αμφιβολία, εάν αυτό το μήνυμα υποπέσει ποτέ στην αντίληψή σας, απλά θα με απορρίψετε ως «συνωμοσιολόγο». Αλλά δεν απαιτείται καμία συνωμοσιολογία, όταν οι συνωμότες συνεχίζουν να την παραδέχονται, διατυπώνοντας επανειλημμένα την συνωμοσία τους μεγαλοφώνως.

Ἀντιρατσιστικός νόμος γιά τήν βεβήλωση τοῦ Σταυροῦ «προβλέπεται», κ. Πρωθυπουργέ;

 

Ἤ ἐξαντλεῖτε τήν εὐαισθησία σας μόνον γιά τά δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ; – Ἐάν κάποιοι ἔκαιγαν τό Κοράνι, θά μένατε ἀπαθής; – Βαρεῖα προσβολή στίς θρησκευτικές ἐλευθερίες ἑκατομμυρίων Χριστιανῶν

«ΚΑΡΑΜΕΛΑ» στά χείλη τῶν ἐκπροσώπων τῶν κομμάτων ἔχει καταστεῖ ἡ λέξις «φασισμός», τήν ὁποία χρησιμοποιοῦν γιά νά χαρακτηρίσουν ὅ,τι δέν τούς ἀρέσει. Φασισμός, ὅμως, εἶναι ἡ ἐπιβολή τῶν θελήσεων μιᾶς μεινότητας ἔναντι τῆς βουλήσεως τῆς συντριπτικῆς πλειονότητος τῶν πολιτῶν.
Ἐν προκειμένῳ, ἔχουμε ἕνα ντοκυμανταίρ ὑπό τόν τίτλο «Ἀδέσποτα κορμιά», τό ὁποῖο ὑπερπροβάλλεται κατά τρόπον προκλητικό πρός τήν πίστη τῶν Ἑλλήνων. Τό ντοκυμανταίρ αὐτό συνοδεύεται ἀπό μίαν ἄκρως ἀντιαισθητική ἀφίσα, πού παριστᾶ ἐσταυρωμένη ἡμίγυμνη ἐγκυμονοῦσα γυναῖκα, κάτι πού προσβάλλει ἔτι περισσότερο τήν θρησκεία καί τά πιστεύω τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ...

Η αληθινή νηστεία «Καθαρά Δευτέρα»


ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

«Βρωμάτων νηστεύουσα, ψυχή μου, καὶ παθῶν μὴ καθαρεύουσα μάτην ἐπαγάλλῃ τῇ ἀτροφίᾳ…» (Τριῴδ., Τετ. Τυριν., ἰδιόμ. αἴν.)

Καθαρὰ Δευτέρα, ἀγαπητοί μου, ἀρχὴ τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἔναρξις ἱεροῦ ἀγῶνος, τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος.

Κ᾽ ἐμεῖς σήμερα, σὰν καραβάκια τοῦ Χριστοῦ, σηκώνουμε τὴν ἄγκυρα καὶ ξεκινᾶμε τὸ ταξίδι στὸ «μέγα πέλαγος» – ἔτσι ὀνομάζει ἡ Ἐκκλησία τὸ διάστημα αὐτὸ τῆς νηστείας(ἀπόστ. καταν. ἑσπερ. Κυρ. Τυριν.).

Θὰ ταξιδέψουμε σαράντα μέρες. Ἀλλὰ ὅπως μερικοὶ φοβοῦνται τὴ θάλασσα, ἔτσι μερικοὶ ἄλλοι φοβοῦνται τὴ νηστεία.

–Εἶνε δυνατόν, σοῦ λέει, νὰ νηστέψω σαράντα μέρες;…

Ἡ «TikTok-ποίηση» τῆς νέας γενιᾶς!

 

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Γιὰ τὸ TikTok, καλοί μου φίλοι, τὸ κοινωνικὸ αὐτὸ δίκτυο μὲ τὴν τεράστια ἀπήχηση στοὺς νέους, ἔχουμε ἤδη ἀναφερθεῖ σὲ προηγούμενα κείμενά μας. Ἕνα δὲ ἀπ’ αὐτὰ ποὺ ἀναπτύξαμε εἶναι καὶ ἡ πολὺ μεγάλη ἐπιρροὴ ποὺ ἀσκεῖ ἰδιαίτερα στοὺς ἐφήβους. Πτυχὴ αὐτῆς τῆς ἐπιρροῆς εἶναι καὶ τὸ ὅτι ἔφθασε νὰ πωλεῖ σ’ αὐτοὺς ὁ,τιδήποτε θελήσει. Καὶ μάλιστα κατώτερης ποιότητας. Ναί!

* * *
Ἐξάλλου δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γίνει καὶ διαφορετικά, ξέρετε. Ὅλα εἶναι ἀνάλαφρα ἐκεῖ, ρηχὰ καὶ ἐπιφανειακά. Ἀκόμη κι αὐτὸς ὁ τεράστιος ὄγκος τῶν δεδομένων (βίντεο) ποὺ ἀνεβαίνουν σ’ αὐτὸ καθημερινά, μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια μειώνουν καὶ τὴν ποιότητα. Οἱ δὲ γρήγορες ταχύτητές του, κάνουν ἐκεῖνον ποὺ τὰ παρακολουθεῖ νὰ καταπίνει ἀμάσητα, ὅπως θὰ λέγαμε, αὐτὴ τὴν «μὴ ποιότητα».

Υπάρχει ζωή μετά τον τοκετό; Σύγχρονη παραβολή του Pablo J. Luis Molinero


Στη μήτρα μιας μητέρας βρίσκονται δύο μωρά. Το ένα ρωτά το άλλο: «Πιστεύεις στη ζωή μετά τον τοκετό;» κι εκείνο απάντησε, «Γιατί ρωτάς; Φυσικά. Κάτι θα υπάρχει μετά τον τοκετό. Μπορεί να είμαστε εδώ για να προετοιμαστούμε, για αυτό τι θα ακολουθήσει αργότερα.»

«Ανοησίες», είπε το πρώτο. «Δεν υπάρχει ζωή μετά τον τοκετό. Τι είδους ζωή θα ήταν αυτή»;

Το δεύτερο είπε, «Δεν ξέρω, αλλά θα υπάρχει περισσότερο φως από ό, τι εδώ. Ίσως να περπατάμε με τα πόδια μας και να τρώμε με το στόμα. Ίσως να έχουμε περισσότερες αισθήσεις που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τώρα».

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024

Δεν μας αφήνει ο Θεός… – π. Γεώργιος Σχοινάς

 

https://youtu.be/gUP0DuMa9x0

πηγή: https://enromiosini.gr/

Οἱ λίγοι καθυστερημένοι ἀνάμεσα στοὺς σημερινοὺς ἀνθρώπους

 

Γράφει ὁ Φώτης Κόντογλου 

Φαγώθηκε ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν καινούρια θρησκεία του, τὴ μηχανικὴ ἐπιστήμη, καὶ τώρα ἀπολαμβάνει τὰ καλά της, κι ἀπὸ μέσα του κι ἀπ’ ἔξω του. Μὲ τὰ ἀεροπλάνα τὰ λεγόμενα ἀεριωθούμενα, ποὺ κάνουν σὰν διαβόλοι, καὶ λιανίζουν τὴν ἀτμόσφαιρα καὶ τὴν κάνουνε κιμᾶ, μὲ τοὺς ἀσύρματους, μὲ τὰ ραντάρ, μὲ τοὺς πύραυλους, καὶ μὲ τ’ ἄλλα τὰ διάφορα σατανικὰ ἐφευρήματα, γίνηκε κόλαση ὁ κόσμος, μ’ ὅλο ποὺ ἔλεγε ἡ περηφάνεια μας πὼς αὐτὸ θὰ κάνει τὴ γῆ ἕναν παράδεισο. Νά, λοιπόν, ποὺ τὴν ἔκανε παράδεισο, ἀλλὰ ἕναν παράδεισο δίχως φῶς, δίχως χαρά, δίχως εἰρήνη, δίχως ἀγάπη, δίχως ἐλπίδα, δίχως ἐμορφιά. Στὸν φυσικό κόσμο ἐξώντωσε τὸν ἥλιο, μὲ τὰ βρωμομανιτάρια ποὺ βγαίνουνε ἀπὸ τὶς ἀτομικὲς μπόμπες καὶ ποὺ ἀνεβαίνουνε στὸν οὐρανὸ καὶ τὸν καπλαντίζουνε μὲ φαρμακεροὺς ἀτμοὺς κι ἀντάρες. Φαρμάκωσε ὅλες τις θροφὲς τ’ ἀνθρώπου μὲ τὴν ἐπιστήμη... τοῦ σατανᾶ, τὴ χημεία, φαρμάκωσε τὰ λάχανα, τὰ χόρτα, τὰ δέντρα, τὰ ζῶα, τὰ πουλιά, τὰ ψάρια, ἔτσι ποὺ τὸ κρέας τους νὰ εἶναι ἄρρωστο καὶ νὰ σαπίζει σὲ μία μέρα καὶ νὰ εἶναι ἄνοστο σὰν κανένα λάστιχο. Κι ὁ ἄνθρωπος ποὺ τρώγει αὐτὰ τὰ κατασκευάσματα, πῶς μπορεῖ νὰ ἔχει ὑγεία, πῶς νὰ μὴ σαπίσει ἀπὸ τὶς ἀρρώστειες, πῶς νὰ μὴν ἐκφυλιστεῖ; Τ’ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς φοβερῆς παραμόρφωσης ποὺ ἔχει πάθει ὁ φυσικὸς κόσμος, εἶναι ἡ παραμόρφωση ποὺ ἔρχεται στὸ πνεῦμα καὶ στὴν ψυχὴ καὶ ποὺ ἀποκορυφώνεται μὲ τὴν τρέλλα ποὺ φανερώνεται στὶς ἀμέτρητες θεωρίες καὶ στὰ λαμπρὰ ἔργα τῆς τέχνης.

Επικό άρθρο του Μ. Κοττάκη! H εγκαθίδρυση της ασχήμιας!


Μανώλης Κοττάκης


Η πατρίδα μας είναι ευλογημένος τόπος. Ομορφος τόπος. Αγιασμένος τόπος. Κοιτάς ψηλά και βλέπεις τους αγγέλους να σου χαμογελούν στον γαλανό ουρανό. Κοιτάς χαμηλά και αντικρίζεις στη γη τα θαύματα της μητέρας φύσης. Την οποία προστατεύουμε, σε αντίθεση με την ανθρώπινη φύση. Κοιτάς γύρω σου και απολαμβάνεις τα πολύ έντονα χρώματα και τις τραγουδιστές ελληνικές φωνές.

Αυτή την πατρίδα, όμως, που κατάφερε να μείνει όρθια έπειτα από μια χρεοκοπία και να περισώσει την αξιοπρέπειά της χάρη στην αυτοσυγκράτηση και την καρτερία του σοφού λαού της, κατά βάθος δεν την αγαπάμε. Μόλις βγήκαμε στο ξέφωτο, συμπεριφερόμαστε σαν να θέλουμε να την καταστρέψουμε. Φλερτάρουμε πάλι όλοι με την ύβρι. Αδιακρίτως.

Ένας πραγματικός οδηγός πνευματικής προετοιμασίας πριν από την εξομολόγησηἍγιος Ἰωάννης Κρονστάνδης

Στοχασμοὶ γιὰ ἐκείνους ποὺ ἑτοιμάζονται νὰ σταθοῦν ἐνώπιόν του Δημιουργοῦ καὶ τῆς κοινότητας τῆς Ἐκκλησίας στὸ φοβερὸ μυστήριο τῆς ἱερῆς ἐξομολόγησης, ἔτσι ὥστε νὰ λάβουν τὴν ἀνακαίνιση ἑνὸς δεύτερου βαπτίσματος.

Ἐγώ, μιὰ ἁμαρτωλὴ ψυχή, ἐξομολογοῦμαι στὸν Κύριο, Θεὸ καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστό, ὅλες τὶς μοχθηρὲς πράξεις ποὺ ἔχω διαπράξει διὰ ἔργου, λόγου ἢ σκέψεων ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς βάπτισής μου μέχρι καὶ τὴν παροῦσα ἡμέρα.

Δὲν ἔχω τηρήσει τὶς ὑποσχέσεις τοῦ βαπτίσματός μου, ἀλλὰ ἔχω καταντήσει τὸν ἑαυτό μου ἀνεπιθύμητο ἐνώπιόν τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ μου.

Σαν σήμερα: Η απάντηση που είχε δώσει ο π. Αυγουστίνος στο περί Καρναβάλου και «υποκρισίας» κήρυγμα του μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνα


Πραγματικά πιστεύαμε ότι μετά και από την τελευταία σαφέστατη τοποθέτηση του μητροπολίτη Ειρηναίου για τα καρναβάλια (και την σχετική εγκύκλιο που διαβάστηκε στους ναούς) ξεκαθαρίστηκε η θέση της Εκκλησίας μας απέναντι σ’ αυτό το ειδωλολατρικό και αντιχριστιανικό έθιμο και επομένως θα έπαυαν τα πνεύματα αντιλογίας που το δικαιολογούσαν.

Δυστυχώς, προχθές διαβάσαμε, στον τοπικό τύπο, ένα άρθρο με τίτλο: «Να μην καταδικάσουμε τον Καρνάβαλο. Είναι ο ειλικρινέστερος και εντιμότερος των υποκριτών»* ενός (ανώνυμου;) συμπολίτη μας που αναδημοσιεύει μια παλιά ομιλία ενός πατριαρχικού επισκόπου που, ούτε λίγο ούτε πολύ, αφήνει να εννοηθεί ότι έχουν «υποκρισία» οι Χριστιανοί που αντιδρούν στα καρναβάλια! Νιώθουμε λοιπόν ότι χρειάζεται να δημοσιευτεί η απάντηση που, σαν σήμερα 13 Μαρτίου, είχε δώσει τότε ο μακαριστός επισκοπός μας ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, τον οποίο ο νέος μητροπολίτης μας δήλωσε ότι «σέβεται πολύ» και τον θεωρεί «αγωνιστή». Είναι παρμένη από το βιβλίο «Απολογισμός μιας τετραετίας», σελ. 122-123 και με μικρές αλλαγές στη δημοτική γλώσσα, για να είναι κατανοητή από όλους:

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024

«Αγαπημένε μου ψηφιακέ φίλε» – Η εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας


Από τα chatbots, μέχρι τα smartphones και τα ρομπότ, η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις ζωές μας μας γίνεται όλο και πιο «έξυπνη», αλλά και εθιστική. «Μερικές τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) έκαναν την εμφάνισή τους εδώ και περισσότερο από 50 χρόνια», επισημαίνει στην ιστοσελίδα του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πλέον αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας, και δη η ενσωματωμένη. Υπάρχει παντού. Από το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) και τα ρομπότ, μέχρι τα αυτόνομα αυτοκίνητα και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η ίδια η ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι καν μια νέα έννοια.

Τα τελευταία χρόνια έχει μεταμορφώσει γρήγορα διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας περιεχομένου. Από τότε, δε, που έγιναν άμεσα διαθέσιμες εφαρμογές, όπως το ChatGPT, πολλά έχουν αλλάξει. Ακόμη και οι δυνατότητες της ευφυούς ρομποτικής. Αλλά τι σημαίνει αυτό; Θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη σε ένα ρομποτικό σώμα να είναι απλώς μια επέκταση ενός πολύ ισχυρού γλωσσικού μοντέλου; Ή μήπως αυτό θα δημιουργούσε μια νέα μορφή AI; Ίσως ακόμη και ένα είδος συνείδησης;

Όταν προπηλακίστηκε ο γεροντάκος από τα ΛΟΑΤΚΙ και του έσπασαν και την εικόνα της Παναγίας που κρατούσε, γιατί δεν έγινε πρώτο θέμα στα κανάλια;


Όταν προπηλακίστηκε ο γεροντάκος από τα ΛΟΑΤΚΙ και του έσπασαν και την εικόνα της Παναγίας που κρατούσε, γιατί δεν έγινε πρώτο θέμα στα κανάλια;

Όταν επί κορονοιου, καμία τριανταριά ηλίθιοι λοατκι με μασκουλες στα μούτρα, πειθήνια πρόβατα, προπηλακισαν έναν γεράκο που κουβαλούσε μια εικόνα της Παναγίας νομίζω,, την πέταξαν κάτω και την ξέσκισαν, δεν έγινε σύλληψη, δεν έγινε ντόρος στα κανάλια, δεν έγινε και τπτ.

Δεν βλέπω ισότητα.

Ο γεράκος δεν είχε δικαίωμα να κυκλοφορεί όπως γουστάρει βρε κοινωνικά απολιθώματα;

Τι είστε δλδ;

Πιο ίσοι από τους άλλους;

πηγή: https://panagia-ierosolymitissa.blogspot.com/

Ευαγόρας Παλληκαρίδης: «Εγώ θα πάω στο Θεό και θα τον παρακαλέσω να είμαι ο τελευταίος που απαγχονίζεται». Ο μαθητής ήρωας που εκτελέσθηκε τα μεσάνυχτα της 13ης προς 14ης Μαρτίου 1957

«Θα πάρω μιαν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά»

Ευαγόρας Παλληκαρίδης

Στα λόγια τα καταφέρνουν πολλοί. Πόσοι όμως έκαναν τα γραπτά τους πράξη; Πόσοι είχαν το θάρρος ενός νεαρού μαθητή, που επέλεξε να μετακομίσει στα 18 του χρόνια στο «Πάνθεον των Ηρώων»;
Ο νεαρός ήρωας του αγώνα της ΕΟΚΑ, οραματιστής και ποιητής ήταν το τέταρτο παιδί της οικογένειας του αστυνομικού Μιλτιάδη Θεοδώρου από τη Λάπηθο Λάρνακας κι εγγονός του Θεόδωρου Παλληκαρά απ’ τον οποίο πήρε το επίθετό του ο ήρωας. Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης γεννήθηκε στην Τσάδα της Πάφου, στις 28 Φεβρουαρίου 1938. Ήταν το τέταρτο παιδί της οικογένειας του Μιλτιάδη. Στην οικογένεια του Ευαγόρα ανήκει –δεύτερος ξάδερφος– και ο ήρωας Στέλιος Μαυρομμάτης, απαγχονισθέντας ήρωας της ΕΟΚΑ.
Ευαγόρας Παλληκαρίδης

«Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν»Δεν είναι απλό να ευχαριστείς το Θεό την ώρα των δοκιμασιών. Στα ευχάριστα και χαρούμενα, άνετα βγαίνει το «δόξα τω Θεώ». Στα δύσκολα και δυσάρεστα, πώς μπορείς να το λες;

Όταν οι άγιοι δεν είχαν δοκιμασίες έλεγαν «με εγκατέλειψε ο Θεός». Πώς εμείς το λέμε όταν έλθουν οι δοκιμασίες και «δεν βλέπουμε άσπρη μέρα»;

Είναι αλήθεια πως η χριστιανική ζωή διαφέρει από την κοσμική, όχι κατά πως νομίζουν μερικοί, ότι η πρώτη είναι όλο άσκηση κι αγώνας και η δεύτερη διασκέδαση και γλέντι. Η αντίληψη ότι ο χριστιανός δεν έχει χαρά αλλά ικανοποίηση επειδή εφαρμόζει το θέλημα του Θεού που θέλει κόπους και στερήσεις, φαίνεται πως είναι ένα μεγάλο ψέμα. Η διαφορά του χριστιανικού από τον κοσμικό τρόπο ζωής, βρίσκεται στη θέα των δοκιμασιών και των θλίψεων, που οπωσδήποτε θα έρθουν στη ζωή.

Τρίτη 12 Μαρτίου 2024

Παπα-Ηλίας Υφαντής : τα όπλα του φωτός…


Θυμάμαι-μικρό παιδί-κάποιες γυναικούλες, που κουβαλούσαν αλάτι ζαλίγκα από το Αιτωλικό, για να το πάνε στ’ Άγραφα.
Σήμερα βέβαια, όχι μόνο βάρη δεν κουβαλάμε, αλλά, σε μεγάλο βαθμό, ξεχάσαμε κιόλας να περπατάμε. Κι όμως παρόλα αυτά κάποιοι επιμένουν να κουβαλούν άλλου είδους βάρη. Και μάλιστα δυσβάστακτα:

Και πρώτα-πρώτα σωματικά βάρη. Απ’ τα οποία, ενώ θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε, δεν φροντίζουμε να τα ξεφορτωθούμε. Κι έτσι συσσωρεύουμε λίπη στο σώμα μας. Που το κάνουν βαρύ, δυσκίνητο και αντιαισθητικό. Αλλά και ευεπίφορο σε αρρώστιες, ακόμη και στο θάνατο. Για να επαληθεύεται έτσι το σλόγκαν, που λέει ότι «το πάχος δεν μακραίνει, αλλά μικραίνει τη ζωή».

Πώς να βοηθήσουμε ένα πληγωμένο άνθρωπο – Γέροντας Νίκων αγιορείτης

 


https://youtu.be/zYRsYkfs4Yw

πηγή: https://enromiosini.gr/

Δεν είναι καθόλου απίθανο να σκηνοθετήσουν νέους «Φύσσες» και «Ζάκ» σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα για να αγιοκατατάξουν τον σοδομισμό


Όπως χρειάζεται η Εκκλησία τους Μάρτυρες και ένα έθνος τους ήρωες, έτσι χρειάζεται και η Γουοκο-μαφία νέους μάρτυρες και ήρωες, νέους «Φύσσες» και «Ζάκ» στο πάνθεον τους.

Δεν θεωρούμε καθόλου απίθανο να σκηνοθετήσουν ή απλά να προκύψει φυσικά σε ένα τοπίο(βλ.Θεσσαλονίκη) που η ίδια η πολιτεία με τα δαιμονικά νομοσχέδια της έσπειρε ανέμους για να θερίσει θύελλες, μία δολοφονία σε τρανς άτομο.

Στόχος τῆς «νέας τάξεως πραγμάτων» ἡ οἰκογένεια!


Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 11η Μαρτίου 2024

Οἱ τρομακτικὲς πιέσεις ἀπὸ διεθνή σκοτεινὰ κέντρα γιὰ τὴν ἀναγνώριση – νομιμοποίηση τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφυλόφιλων «ζευγαριῶν», εἶναι ἡ «κορυφή τοῦ παγόβουνου», ἡ φανερὴ πλευρὰ τῆς πολεμικῆς κατὰ τῆς οἰκογένειας. H παραδοσιακὴ οἰκογένεια, ἡ ὁποία αὐτονόητα θεωρήθηκε ὡς ἡ ἕνωση ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἀπὸ ὅλες τὶς φιλοσοφίες καὶ τὶς θρησκεῖες τῆς ἀνθρωπότητος ἐδῶ καὶ 5000 χρόνια, δυστυχῶς ἐδῶ καὶ μερικὲς δεκαετίες πολεμεῖται μανιωδῶς ἀπὸ τοὺς θιασῶτες τῆς woke ἀτζέντας. Ὅλοι οἱ δαίμονες τῆς κολάσεως βγῆκαν ἀπ’ τὴν κόλαση καὶ ξεχύθηκαν στὴν πατρίδα μας, γιὰ νὰ ἐπιβάλουν τὸν παραλογισμό, τὴν ἀνισορροπία, τὴ διαστροφή. Χρησιμοποιῶντας τὰ φερέφωνά τους καὶ τὰ πειθήνια ὄργανά τους, πολεμοῦν μὲ λύσσα τὴν οἰκογένεια, διότι σ’ αὐτήν, ἐκτὸς... ἀπὸ τὴν γέννηση παιδιῶν, καλλιεργοῦνται οἱ ἀξίες τῆς πίστεως στὸ Θεό, τῆς ἠθικῆς, τῆς φιλοπατρίας, τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας ἀλλὰ καὶ τὰ γλωσσικὰ καὶ πολιτιστικὰ στοιχεῖα, (ἤθη καὶ ἔθιμα), ποὺ συγκροτοῦν τὴν ἰδιοπροσωπεία τοῦ κάθε ἔθνους. Γνωρίζουν ἀκόμη πολὺ καλὰ ὅτι ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ τὸ βάθρο, τὸ πρωτογενὲς κύτταρο τῆς κοινωνίας, ὅπως τὴν γνωρίζουμε ἀπὸ τὸ ἀπώτερο παρελθὸν μέχρι σήμερα.

Πολλοί άγιοι αξιώθηκαν απ’ τον Θεό να μεταφέρονται σ’ άλλους τόπους κατά την επιθυμία τους και να πηγαίνουν εκεί ‘’είτε εν σώματι, είτε εκτός του σώματος’’


του Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Όσιος Γεώργιος ο Αρσελαΐτης, ηγούμενος του Σινά και αδελφός του οσίου Ιωάννου της Κλίμακος – Εορτάζει στις 11 Μαρτίου

Πολλοί άγιοι αξιώθηκαν απ’ τον Θεό να μεταφέρονται σ’ άλλους τόπους κατά την επιθυμία τους και να πηγαίνουν εκεί ‘’είτε εν σώματι, είτε εκτός του σώματος’’ και να γίνονται ορατοί και από άλλους.

Κάποια φορά ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Σινά, πατήρ Γεώργιος, ήταν άρρωστος. Είχε, όμως, την επιθυμία να πάει να μεταλάβει απ’ τον Πατριάρχη στα Ιεροσόλυμα. Εκείνη τη στιγμή στο κελλι του στο Σινά πήγανε οι υποτακτικοί του και τον ρώτησαν αν θα μπορέσει να έλθει στην εκκλησία.

Με τη σημαία δεν παίζει κανείς


Η βεβήλωση της ελληνικής σημαίας, του εθνικού μας συμβόλου, γίνεται στην πρωτεύουσα της χώρας μας, σε δημοτικό κτίριο, ως πρωτοβουλία του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα! Την Ημέρα της Γυναίκας ο κ. Δούκας αποφάσισε να φωταγωγηθεί το δημαρχείο με τα χρώματα του «έργου τέχνης» της Γεωργίας Λαλέ, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ροζ εκδοχή της ελληνικής σημαίας που είχε περιληφθεί σε έκθεση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και αποσύρθηκε λόγω των αντιδράσεων των Ελλήνων, οι οποίοι αγανάκτησαν με την αθλιότητα.

Κυριακή 10 Μαρτίου 2024

Ευρώπη ετος κοντινο...:


Κοριτσάκι: «Μαμά, ποιοι είναι αυτοί;»

Μητέρα: «Ήταν οι παλιοί κάτοικοι της Ευρώπης, δεν υπάρχουν πια»

Κοριτσάκι: «Πώς εξαφανίστηκαν; Τους πολεμησαμε;»

Μητέρα: "όχι, μας φώναξαν να έρθουμε και μας βοήθησαν σε όλα... παράτησαν την παράδοση τους, τα ήθη τα εθιμα τους, τη γη τους από φόβο μην τους πουν φασίστες, μετά σταμάτησαν να κάνουν παιδιά και άρχιζαν οι άνδρες να πηγαίνουν με άνδρες και οι γυναίκες μεταξύ τους επειδη ελεγαν οτι ειναι φυσιολογικο. Ειπαν και ψήφιζαν τα παντα εναντιον της φυλής τους και προσκυνουσαν τους πολιτικους τους σε ολα... και μετά από μια-δυο γενιές εξαφανίστηκαν.
Μισούσαν οι ίδιοι τον εαυτό τους

πηγή: https://proskynitis.blogspot.com/

Ἠχηρὸ χαστούκι στοὺς θιασῶτες τῆς ἰσοπεδωτικῆς woke ἀτζέντας ἀπὸ τὸν ἰρλανδικὸ λαό!


Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος

Τὴν Παρασκευὴ 8 Μαρτίου 2024, ἀνήμερα τῆς παγκόσμιας ἡμέρας τῆς γυναίκας, ἡ Ἰρλανδία διεξήγαγε δημοψήφισμα γιὰ νὰ τεθοῦν ὑπὸ τὴν ἔγκριση τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος δύο τροποποιήσεις τοῦ ἰρλανδικοῦ Συντάγματος (πολιτικὰ μὴ ὀρθὸς ὁποιοσδήποτε συνειρμὸς γιατί τὸ ἴδιο δὲν ἔγινε γιὰ τὸν προσφάτως ψηφισθέντα στὴν Ἑλλάδα νόμο γιὰ τὴν «ἰσότητα στὸν γάμο»).

Ἐπιδίωξη καὶ διακαὴς πόθος τῶν κυβερνώντων ἦταν νὰ διευρύνουν νοηματικὰ κατὰ τὰ νεοεποχίτικα εἰωθότα στὴ σχετικὴ συνταγματικὴ διάταξη τὸν ὅρο «οἰκογένεια» ἐντὸς γάμου (family amendment) ὥστε νὰ περιλαμβάνει καὶ ἄλλες σύγχρονες καὶ «προοδευτικὲς» μορφές της (π.χ. μὲ γονεῖς τοῦ ἰδίου φύλου) καθὼς καὶ νὰ ἀλλάξουν μία ἀκόμη συνταγματικὴ διάταξη (care amendment), ἡ ὁποία προβλέπει πὼς «τὸ κράτος ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ γυναῖκα μὲ τὴ ζωή της ἐντὸς τῆς οἰκογενειακῆς... οἰκίας παρέχει στὸ κράτος μιὰ ὑποστήριξη χωρὶς τὴν ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ τὸ κοινὸ καλὸ» (παράγραφοι 41.1.1° καὶ 41.3.1° τοῦ ἰρλανδικοῦ Συντάγματος).

Ιδιωτικά Ψευτοπανεπιστήμια σε Σύνταγμα Κου(λη)ρελού ποδοπατηθέν από την Νέα Δημοκρατορία


Γράφει ο Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης 

 Πριν από λίγες ημέρες, ο Υπουργός Παιδείας Κυρ. Πιερρακάκης είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει την αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος. Επομένως, η Ελλάδα μοιάζει με μια εγκυμονούσα ή, κατ’ εφαμοργήν του φασιστικού κώδικα της πολιτικής ορθότητας: με έναν εγκυμονούντα γονέα 1 ή γονέα 2 που, επειδή κοιλοπονά, ο γυναικολόγος-γονεολόγος θα πρέπει να την/τον ξεγεννήσει άρον-άρον, ακόμη και πολύ πριν από την ώρα της/του, αποδεχόμενος τις παράπλευρες απώλειες. 

Άγιος Παΐσιος: «Αφού υπάρχει θεία ανταπόδοση, να κοιτάξουμε να βάλουμε καμιά δραχμή στο Ταμιευτήριο του Θεού»


– Γέροντα, στεναχωριέμαι, όταν οι άλλοι δεν έχουν καλή γνώμη για μένα.

– Καλά που μου το είπες! Από σήμερα θα κάνω ευχή οι άλλοι να μην πουν ποτέ καλή γνώμη για σένα, γιατί αυτό σε συμφέρει, καλό μου παιδί. Οικονομάει ο Θεός να μας αδικήσουν οι άνθρωποι ή να μας πουν καμιά κουβέντα ,για να εξοφλήσουμε μερικές αμαρτίες μας ή για να αποταμιεύσουμε κάτι στην άλλη ζωή. Δεν μπορώ να καταλάβω, πως την θέλετε εσείς την πνευματική ζωή; Δεν έχετε καταλάβει ακόμη το πνευματικό σας συμφέρον και θέλετε εξόφληση εδώ. Για τον ουρανό δεν αφήνετε τίποτε. Πως τα παίρνεις έτσι τα πράγματα; Τι διαβάζεις; Ευεργετινό διαβάζεις; Εκεί δεν σου λέει τι πρέπει να κάνης; Ευαγγέλιο διαβάζεις; Να διαβάζης κάθε μέρα.

Ένα σχέδιο το οποίο εξυφαίνεται προσεκτικά στο παρασκήνιο της πολιτικής και της κοινωνίας.


Σκοτεινή μεθόδευση Μητσοτάκη για το Σύνταγμα και την Εκκλησία!

Με πρόσχημα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αναθεωρεί και το άρθρο 3!

Πίσω από την πρόθεση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να αναθεωρήσει το άρθρο 16 του Συντάγματος ώστε να νομιμοποιήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία σκανδαλωδώς νομοθέτησε, κρύβεται ένα σκοτεινό σχέδιο το οποίο εξυφαίνεται προσεκτικά στο παρασκήνιο της πολιτικής και της κοινωνίας.

Ένα σχέδιο το οποίο δεν είναι τωρινό, είχε ήδη ανακοινωθεί – κατά τα πρότυπα Μανιτάκη με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – αλλά ο Μητσοτάκης δεν είχε τολμήσει να το εφαρμόσει, φοβούμενος ότι δεν θα γινόταν τότε πρωθυπουργός.

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ. Θάρρος! λέει ο Χριστός, “έρχομαι ταχύ!”


Ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ θὰ εἶναι τὸ συγκλονιστικὸ ἐπιστέγασμα τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου, ἡ τελικὴ ἀποκατάσταση τῆς ὅλης δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία μέχρι τὴ στιγμὴ ἐκείνη θὰ συστενάζει καὶ θὰ συνωδίνει μὲ τὸν ἐκπεσόντα στὴν ἁμαρτία ἄνθρωπο. Τὰ πρωτόγνωρα γεγονότα θὰ συγκλονίσουν τὴ σύμπασα κτίση, φυσικὴ καὶ πνευματική, ἀνθρώπους καὶ ἀγγέλους. Ἀκόμα «καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν (οἱ ἀγγελικὲς τάξεις) σαλευθήσονται». Τὰ γεγονότα αὐτὰ θὰ εἶναι ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ἡ ἀνακαίνιση τοῦ σύμπαντος, ἡ θριαμβευτικὴ παρουσία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ τελικὴ κρίση τῶν ἀνθρώπων (Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω).

Ἡ Δευτέρα Παρουσία – Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου

 

Τοιχογραφία της Κοιμήσεως του οσίου Εφραίμ του Σύρου στην τράπεζα της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, 1786
ΑΓΑΠΗΤΟΙ μου ἀδελφοί, ἀκοῦστε γιὰ τὴ δεύτερη καὶ φοβερὴ παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἔφερα στὸ νοῦ μου τὴν ὥρα ἐκείνη καί, καθὼς ἀναλογίστηκα ὅσα πρόκειται τότε νὰ συμβοῦν, κατατρόμαξα. Ποιὸς μπορεῖ νὰ τὰ διηγηθεῖ; Ποιὰ γλώσσα μπορεῖ νὰ τὰ περιγράψει; Ποιὰ αὐτιὰ μποροῦν νὰ τ’ ἀκούσουν;

Τότε ὁ Βασιλιὰς τῆς οἰκουμένης θὰ σηκωθεῖ ἀπὸ τὸ θρόνο τῆς δόξας Του καὶ θὰ ἔρθει γιὰ νὰ κρίνει ὅλους τοὺς κατοίκους τῆς γῆς, ἀμοίβοντας μὲ αἰώνια μακαριότητα τοὺς ἄξιους καὶ τιμωρώντας μὲ αἰώνια κόλαση τοὺς ἁμαρτωλούς!

Ὅταν τὰ φέρνω αὐτὰ στὸ νοῦ μου, τρόμος μὲ κυριεύει. Παραλύω ὁλόκληρος. Τὰ μάτια μου δακρύζουν. Ἡ φωνή μου κόβεται. Τὰ χείλη μου παγώνουν. Ἡ γλώσσα μου τρέμει. Οἱ λογισμοί μου σταματοῦν.

Γιατί κάνουμε τα μνημόσυνα, αφού «εν τω Άδη ουκ έστι μετάνοια»;


-Πάτερ, γιατί κάνουμε τα μνημόσυνα, αφού «εν τω Άδη ουκ έστι μετάνοια»;
– Διάβασες την επιμνημόσυνη Ακολουθία προσεκτικά;
– Οχι!
– Δεν μιλά πουθενά για μετάνοια. Αναφέρει μόνο εκφράσεις όπως: «Ανάπαυσον την ψυχήν του δούλου Σου…Ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον…» κ.τ.λ…Αυτό που συμβαίνει, καλό μου παιδί, είναι το εξής: Ένας υπόδικος καταδικάζεται σε θάνατο (ο αμαρτωλός για την κόλαση). Οι συγγενείς του και η μητέρα του (η Εκκλησία) κάνουν αίτηση χάριτος (επιμνημόσυνη δέηση) στον ανώτατο άρχοντα (τον Θεό). Αν Αυτός θέλει, χαρίζει την ποινή στον κατάδικο. Αν δεν θέλει η ποινή εκτελείται.

– Μα καλά, Γέροντα, το έλεος του Θεού επεκτείνεται και στην κόλαση;
– Αφού, παιδάκι μου, είναι άπειρο, υπάρχει χώρος ή κατάσταση που να το εμποδίσουν να επεκταθεί;

Πατηρ Επιφανιος Θεοδωροπουλος

«Ν᾽ ἀνησυχοῦμε καὶ γιὰ τοὺς νεκρούς μας ποῦ θὰ πᾶνε, στὴν κόλασι ἢ στὸν παράδεισο;
Ποῦ βρίσκονται ὁ πατέρας, ἡ μητέρα, οἱ συγγενεῖς;
Καὶ στὴ ζυγαριὰ ξέρετε ὅτι, καθὼς ἀμφιταλαν-τεύεται, λίγο βάρος τὴν κάνει νὰ γείρῃ πρὸς τὸ ἕνα μέρος.
Λίγα γραμμάρια ἀπαιτοῦνται· μιὰ προσευχὴ δηλαδή, ἕνα μνημόσυνο, λίγες ἐλεημοσύνες εἶνε ἱκανὲς κατὰ τὴν ὀρθόδοξο πί-στι νὰ κλείνουν τὴ ζυγαριὰ δεξιά –ἀλλοίμονο ἂν κλείνῃ ἀριστερά.
Δεξιὰ εἶνε ὁ παράδεισος, ἡ ἀνέκφραστη μακαριότης· ἀριστερὰ κόλασις».

π. Αυγουστίνος Καντιώτης

πηγή: https://romioitispolis.gr/

Κυριακή της Απόκρεω – Ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος για τη Δευτέρα Παρουσία του ΚυρίουΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ [:Ματθ. 25,31-46]


Αγαπητοί μου αδελφοί, ακούστε για τη δεύτερη και φοβερή παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έφερα στο νου μου την ώρα εκείνη και, καθώς αναλογίστηκα όσα πρόκειται τότε να συμβούν, κατατρόμαξα. Ποιος μπορεί να τα διηγηθεί; Ποια γλώσσα μπορεί να τα περιγράψει; Ποια αυτιά μπορούν να τα ακούσουν;

Τότε ο Βασιλιάς της οικουμένης θα σηκωθεί από τον θρόνο της δόξας Του και θα έρθει για να κρίνει όλους τους κατοίκους της γης, αμείβοντας με αιώνια μακαριότητα τους άξιους και τιμωρώντας με αιώνια κόλαση τους αμαρτωλούς! Όταν τα φέρνω αυτά στο νου μου, τρόμος με κυριεύει. Παραλύω ολόκληρος. Τα μάτια μου δακρύζουν. Η φωνή μου κόβεται. Τα χείλη μου παγώνουν. Η γλώσσα μου τρέμει. Οι λογισμοί μου σταματούν. Αν και ο φόβος με πιέζει να σωπάσω, αναγκάζομαι να μιλήσω για χάρη της δικής σας ωφέλειας.

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ


Ρίζα κάθε καλοῦ ἔργου εἶναι ἡ ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως. Ἡ προσδοκία τῆς ἀνταποδόσεως παρακινεῖ τὴν ψυχὴ στὴν ἀγαθοεργία. Ὁ ἐργάτης ποὺ ἐλπίζει στὸν μισθὸ τῶν κόπων του, εἶναι πρόθυμος νὰ ὑπομείνει κάθε δυσκολία, ἐνῶ ὅσοι κοπιάζουν χωρὶς τὴν ἐλπίδα τῆς ἀμοιβῆς, γρήγορα ἐγκαταλείπουν τὸ ἔργο τους. Ὁ στρατιώτης ποὺ προσδοκᾷ νὰ βραβευθεῖ, εἶναι ἑτοιμοπόλεμος. Κανεὶς ὅμως δὲν προθυμοποιεῖται νὰ διακινδυνεύσει γιὰ χάρη ἀσύνετου βασιλιᾶ, ποὺ δὲν ἐπιβραβεύει τὰ κατορθώματα τῶν στρατιωτῶν του.

Μὲ παρόμοιο τρόπο καὶ κάθε ψυχή, ὅταν πιστεύει στὴν ἀνάσταση καὶ στὴ μέλλουσα ἀνταπόδοση, φροντίζει γιὰ τὸν ἑαυτό της. Ἐνῶ ὅταν δὲν πιστεύει στὴν ἀνάσταση καὶ στὴ μέλλουσα κρίση, παραδίνεται στὴν ἁμαρτία καὶ στὴν καταστροφή. Ὅποιος πιστεύει ὅτι τὸ σῶμα του θὰ ἀναστηθεῖ, δὲν τὸ μολύνει μὲ ἀσέλγειες. Ἐνῶ ὅποιος δὲν πιστεύει στὴν ἀνάσταση, παραδίνεται στὴν ἁμαρτία καὶ κακομεταχειρίζεται σὰν ξένο τὸ σῶμα του. Εἶναι λοιπὸν πολὺ σπουδαῖο παράγγελμα καὶ τρισμέγιστη διδασκαλία καὶ δόγμα τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας, ἡ πίστη στὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Εἶναι βασικὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Καὶ ἐνῶ ἀπὸ πολλοὺς ἀμφισβητεῖται, ἀπὸ τὴν ἀλήθεια ἐπιβεβαιώνεται. Οἱ εἰδωλολάτρες ἀμφισβητοῦν, οἱ Σαμαρεῖτες ἀπιστοῦν, οἱ αἱρετικοὶ διαστρεβλώνουν τὸ δόγμα αὐτό. Πολλὲς οἱ ἀντιρρήσεις. Μία ὅμως εἶναι ἡ ἀλήθεια.