Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

02/3 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
8:00-10:00π.μ  Όρθρος, 1η-3η-6η &9η ώρα, Εσπερινός. (Άγιος Φανούριος).
5:30-7:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο και τμήμα του μεγάλου κανόνος.

03/3  ΚΑΘΑΡΑ ΤΡΙΤΗ
7:30-9:30π.μ.  Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός στον Άγιο Φανούριο.
5:30-7:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο  και τμήμα του Μεγάλου Κανόνος.

04/3  ΚΑΘΑΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
7:00-10:00 π.μ. Όρθρος, Ώρες και Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
5:30-7:00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο και τμήμα του Μεγάλου Κανόνος.

05/3 ΠΕΜΠΤΗ
7:30-9:30μ.μ Όρθρος, Ώρες & Εσπερινός. (Άγιος Φανούριος).
8:30 μ.μ.- 12:00 π.μ. Αγρυπνία για την πατρίδα - Όρθρος, Ώρες και Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

06/3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5:30-6:00 μ.μ. Αρτοκλασίες

6:00-7:30 μ.μ. Α΄ Ακολουθία Χαιρετισμών.

8:15-9:30 μ.μ. Β΄ Ακολουθία Χαιρετισμών.

07/3 ΣΑΒΒΑΤΟ, ΤΟ ΔΙΑ ΚΟΛΛΥΒΩΝ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
7:15-10:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία .
5:30-6:30 μ.μ. Εσπερινός.

08/3  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
7:15-10:30π.μ. Όρθρος και Θεία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και λιτάνευση των Ιερών Εικόνων.

09/3  ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
7:15-10:00π.μ. Όρθρος, Ώρες και Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

 Κατανυκτικός εσπερινός σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μητροπόλεως.

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020
Λαϊκά έθιμα της Σαρακοστής και του ΠάσχαΤεσσαρακοστή ή απλά Σαρακοστή, ονομάζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία η περίοδος νηστείας διάρκειας σαράντα ημερών. Αν και υπάρχει αντίστοιχη περίοδος νηστείας πριν από τα Χριστούγεννα η οποία ονομάζεται Μικρή Τεσσαρακοστή ή Σαρανταήμερο, με τον όρο Τεσσαρακοστή αναφερόμαστε κυρίως στην νηστεία της περίοδου πριν το Πάσχα που είναι αρχαιότερη και αυστηρότερη και ονομάζεται Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή και Αγία Τεσσαρακοστή.

Σύμφωνα με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η περίοδος αυτή περιελάμβανε και την Μεγάλη εβδομάδα:

«Ιδού προς το τέλος εφθάσαμεν λοιπόν της Αγίας Τεσσαρακοστής, και της νηστείας διανύσαμε τον πλουν...επειδή εις την μεγάλην ταύτην εβδομάδα εφθάσαμεν τη του Θεού χάριτι". Αυτό επαναλαμβάνει και ο άγιος Νεκτάριος Αιγίνης: "ο χρόνος της κατηχήσεως επερατούτο κατά την Μεγάλην Εβδομάδα της Μεγάλης τεσσαρακοστής».

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ, Βλ. Φειδά, υπήρξε μια ποικιλία τάσεων για την πασχάλια νηστεία στην αρχαία εκκλησία η οποία "οφειλόταν αφ' ενός μεν στην ποικιλία των τοπικών παραδόσεων, αφ' ετέρου δε στην τάση επεκτάσεως της νηστείας προς μίμησιν της πολιτείας του Κυρίου". Aπό τις τάσεις αυτές προέκυψε κατά τo τέλος του 3ου αιώνα η προπασχάλια νηστεία της Μ. Τεσσαρακοστής η οποία μαρτυρείται για πρώτη φορά με την ονομασία Τεσσαρακοστή, στις αρχές του 4ου αιώνα στον 5ο κανόνα της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου όπου αναφέρεται:

«Αι δε σύνοδοι γινέσθωσαν, μία μεν προ της Τεσσαρακοστής, ίνα πάσης μικροψυχίας αναιρουμένης, το δώρον καθαρόν προσφέρηται τω Θεώ δευτέρα δε..." δηλ. "Οι σύνοδοι να γίνονται μία πριν από τη σαρακοστή, για να προσφέρεται στο Θεό καθαρό το δώρο, αφού εκλείψει κάθε μικροψυχία και η δεύτερη...».

Παρόμοιες αναφορές κάνει και ο ιστορικός Σωκράτης (380-440) ο οποίος μαρτυρεί διχογνωμία για τη διάρκεια της νηστείας: "Οι δε εν Ιλλυριοίς και όλη τη Ελλάδι, και οι εν Αλεξανδρεία, προ εβδομάδων εξ την προ του Πάσχα νηστείαν νηστεύουσι, Τεσσαρακοστήν αυτήν ονομάζοντες. Άλλοι δε παρά τούτους, οι προ επτά της εορτής εβδομάδων της νηστείας αρχόμενοι, και τρεις μόνας πενθημέρους εκ διαλειμμάτων νηστεύοντες, ουδέν ήττον και αυτοί Τεσσαρακοστήν τον χρόνον τούτον καλούσι. Και θαυμάσαι μοι έπεισι, πως ούτοι περί τον αριθμόν των ημερών διαφωνούντες Τεσσαρακοστήν αυτήν ονομάζουσι".

Ο τελικός χρόνος έναρξης-λήξης της νηστείας ορίστηκε κατά τον 5ο αιώνα.

H νηστεία αυτή έχει θεσπιστεί κατά μίμηση της νηστείας του Χριστού στην έρημο όπως και ο αριθμός των σαράντα ημερών σχετίζεται με την χρονική διάρκεια της νηστείας εκείνης (Ματθ. 4,2). Η διάρκεια της νηστείας εκτείνεται από την Καθαρή Δευτέρα ως το Σάββατο του Λαζάρου, μετά το οποίο αρχίζει η Μεγάλη εβδομάδα. Κατά τη νηστεία εντέλλεται η αποχή από κρέας, ψάρι, αυγό και γαλακτοκομικά, εκτός από την Κυριακή των Βαΐων όπου επιτρέπεται το ψάρι, όπως και την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αν δε συμπέσει με τη Μ. Εβδομάδα.

Με την πάροδο του χρόνου, κάθε πολυήμερη περίοδος νηστείας άρχισε να ονομάζεται Τεσσαρακοστή ή Σαρακοστή (και από την ονομασία αυτή, τα επιτρεπτά προς κατανάλωση τρόφιμα ονομάστηκαν "σαρακοστιανά"). Ο Αναστάσιος ο Σιναΐτης (6ος αι.) αναφέρεται σε τρεις τεσσαρακοστές όπου σε αυτές του Πάσχα (49 ημέρες μαζί με τη Μεγάλη εβδομάδα όπου νηστεύουμε σε ανάμνηση των Παθών του Χριστού) και των Χριστουγέννων (40 ημέρες) εντάσσει και αυτή των Αγίων Αποστόλων (από την επομένη των Αγίων Πάντων μέχρι την 28η Ιουνίου). Σε αυτές θα πρέπει να προστεθεί και μία ακόμη σημαντική περίοδος νηστείας, αυτή του Δεκαπενταύγουστου (συνολικά 15 μέρες) όπου εορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου.


(Αναδημοσίευση από το blog ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ)
.......συνεχίζεται.