Σάββατο 27 Απριλίου 2024

Ένα ερωτικό ξόρκι του 4ου π.Χ. αιώνα τεκμήριο για την ελληνική γλώσσα των Μακεδόνων

«Να μην πάρει άλλη γυναίκα εκτός από μένα
και μόνο εγώ να γεράσω στο πλάι του Διονυσοφώντα»


Έγραψε μια κατάρα σε μολύβδινο έλασμα, το τύλιξε στο χέρι του Μάκρωνα και το έστειλε στον Κάτω Κόσμο. Αν δεν μπορούσε αυτή να έχει τον Διονυσοφώντα, δεν θα τον είχε καμία. Η Φίλα ήταν ερωτευμένη στα όρια της απελπισίας. Όταν έμαθε πως ο αγαπημένος της Διονυσοφώντας ετοιμαζόταν να παντρευτεί τη Θετίμα και παράλληλα πέθανε ο Μάκρωνας έστειλε έκκληση στις χθόνιες θεότητες κι έδεσε με μάγια τον γαμπρό.

Ο κατάδεσμος που βρέθηκε σε τάφο στο ανατολικό νεκροταφείο της Πέλλας δεν είναι μόνο ένα μαγικό κείμενο, μια κατάρα, ένα ξόρκι. Είναι γραμμένος σε μια ελληνική διάλεκτο, πολύ κοντά σε βορειοδυτική παραλλαγή της δωρικής και αποτελεί μια από τις πρωιμότερες γραπτές μαρτυρίες, που αποδεικνύουν ότι ο πληθυσμός της Μακεδονίας ήταν ελληνόφωνος ήδη από τον 4ο π.Χ. αιώνα.

Ο κατάδεσμος της Πέλλας αποτελεί ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα και σημαντικά ευρήματα των κλασικών χρόνων που έχουν έρθει στο φως στην αρχαία πόλη. Βρέθηκε το 1986 σε τάφο του νεκροταφείου της κλασικής εποχής, που εντοπίστηκε στα ανατολικά της αγοράς των ελληνιστικών χρόνων, στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής ανασκαφής της αγοράς της Πέλλας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του ομότιμου καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., Ιωάννη Ακαμάτη. Είχε τοποθετηθεί τυλιγμένος κοντά στο δεξί χέρι του νεκρού και χρονολογείται πιθανότατα στο δεύτερο τέταρτο του 4ου αιώνα π. Χ. (375-350 π. Χ.). Δημοσιεύτηκε το 1997 από τον ομότιμο καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., Μανόλη Βουτυρά, σε μονογραφία με τίτλο «Διονυσοφώντος γάμοι. Marital life and magic in fourth century Pella» και σήμερα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας με πολλά άλλα ευρήματα από την ίδια την Πέλλα και τις όμορες περιοχές, όπως τα Γιαννιτσά, την Αγροσυκιά, το Αρχοντικό και άλλους αρχαίους οικισμούς», λέει στη Voria, ο αρχαιολόγος Νίκος Ακαμάτης, ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Αρχαιότητας της Ακαδημίας Αθηνών και συνεργάτης της πανεπιστημιακής ανασκαφής της Πέλλας.Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: Εἰς τήν Κυριακή τῶν Βαΐων

 
Η Βαϊοφόρος. Φορητή εικόνα του 15ου – 16ου αιώνα 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοκουρδαλιωτίσσης, Κούρδαλι

Σέ καιρό εὐνοίας σέ ἐπήκουσα καί σέ ἡμέρα σωτηρίας σ’ ἐβοήθησα», εἶπε ὁ Θεός μέ τό στόμα τοῦ προφήτη Ἡσαΐα (Ἡσ. 49, 8). Καλό λοιπόν εἶναι νά εἰπῶ σήμερα τό ἀποστολικό ἐκεῖνο πρός τήν ἀγάπη σας: «Ἰδού καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού ἡμέρα σωτηρίας ἄς ἀπορρίψωμε λοιπόν τά ἔργα τοῦ σκότους καί ἄς ἐκτελέσουμε τά ἔργα τοῦ φωτός, ἄς περπατήσουμε μέ σεμνότητα, σάν σέ ἡμέρα» (Β΄ Κορ. 6, 2· Ρωμ. 13, 12).

Διότι προσεγγίζει ἡ ἀνάμνησις τῶν σωτηριωδῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ καί τό νέο καί μέγα καί πνευματικό Πάσχα, τό βραβεῖο τῆς ἀπαθείας, τό προοίμιο τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Καί τό προκηρύσσει ὁ Λάζαρος πού ἐπανῆλθε ἀπό τά βάραθρα τοῦ Ἅδη, -ἀφοῦ, μέ μόνο τόν λόγο καί τό πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ, πού ἔχει τήν ἐξουσία ζωῆς καί θανάτου, ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς τήν τέταρτη ἡμέρα- καί προανυμνοῦν παιδιά ἄκακα καί πλήθη λαοῦ, μέ τήν ἔμπνευση τοῦ Θείου Πνεύματος, Αὐτόν πού λυτρώνει ἀπό τόν θάνατο, πού ἀνεβάζει τίς ψυχές ἀπό τόν Ἅδη καί πού χαρίζει ἀΐδια ζωή στήν ψυχή καί στό σῶμα.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ [:Φιλιπ. 4,4-9] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ [:Φιλιπ. 4,4-9]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς. μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν. καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ (:νὰ χαίρεστε πάντοτε μὲ τὴ χαρὰ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἕνωση καὶ τὴν κοινωνία μας μὲ τὸν Κύριο. Πάλι θὰ πῶ, νὰ χαίρεστε. Ἡ ἐπιείκειά σας καὶ ἡ ὑποχωρητικότητά σας ἂς γίνει γνωστὴ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, καὶ σὲ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς ἀπίστους. Ὁ Κύριος πλησιάζει νὰ ἔλθει, καὶ Αὐτὸς θὰ ἀποδώσει στὸν καθένα ὅ,τι τοῦ ἀνήκει. Μὴν κυριεύεστε ἀπὸ ἀγωνιώδη φροντίδα γιὰ τίποτε, ἀλλὰ γιὰ καθετὶ ποὺ σᾶς παρουσιάζεται, νὰ κάνετε γνωστὰ τὰ αἰτήματά σας στὸν Θεὸ μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴ δέηση, οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ συνοδεύονται καὶ μὲ εὐχαριστία γιὰ ὅσα ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε. Καὶ ἔτσι, ὅταν διώχνετε κάθε μέριμνα καὶ ἐμπιστεύεστε τὸν ἑαυτό σας στὴ θεία Πρόνοια, ἡ εἰρήνη ποὺ ἔχει ὁ Θεὸς καὶ τὴ μεταδίδει στοὺς δικούς Του, τῆς ὁποίας τὴν τελειότητα δὲν μπορεῖ νὰ νιώσει κανένας νοῦς, εἴτε ἀνθρώπινος εἴτε ἀγγελικός, θὰ φρουρήσει τίς καρδιές σας καὶ τίς σκέψεις σας, ἐφόσον μένετε ἑνωμένοι μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό)» [Φιλιπ. 4,4-7].

Η Ζωή την Μεγάλη Εβδομάδα


«Τήν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν, τήν ἁγίαν ἑβδομάδα τοῦ πάθους σου αἰτοῦμεν κατιδεῖν, Φιλάνθρωπε, τοῦ δοξᾶσαι ἐν αὐτῇ τά μεγαλεῖά σου καί τήν ἄφατον δι ἡμᾶς οἰκονομίαν σου».

Μέ τίς ἀσκήσεις τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς ἀποκτοῦμε αὐτοσυνειδησία, νιώθουμε τήν ἀνεπάρκεια καί θνητότητά μας, βιώνουμε στήν ὕπαρξή μας τήν τραγωδία τοῦ πόσο ἀπαραίτητη μᾶς εἶναι ἡ αὐτοσυντήρησή μας, πού ἐντούτοις μᾶς μεταγγίζει τή φθορά καί τό θάνατο.

Ἔτσι, ἀπογοητευμένοι ἀπό τά ἀδιέξοδα τῆς φύσεώς μας, λαχταροῦμε νά ἔρθει ὁ Κύριος στή θανατική κατάστασή μας, νά δώσει τή σωτήρια μάχη του γιά μᾶς καί νά μᾶς βγάλει ἀπό τό φαῦλο κύκλο τῆς φθαρτότητάς μας. Ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ κάνει τό θαῦμα νά συμμετέχουν πραγματικά οἱ πιστοί στά γεγονότα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, πού εἶναι ἡ ἀνείπωτη θεία οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ γιά τή σωτηρία τους.

Κατάρρευση τοῦ ΕΣΥ: Τὰ δάκρυα τοῦ Γιάννη Καλλιάνου στέρεψαν τώρα – Καὶ τῶν ἁπλῶν πολιτῶν πρὸ πολλοῦ!


Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης

Ὁ Γιάννης Καλλιάνος συντετριμμένος κατήγγειλε τὰ λάθη ποὺ ἔκαναν τὸν πατέρα του νὰ χαροπαλεύει - Μόνο ποὺ ἀποδίδει εὐθύνες σὲ λάθος ἐνόχους!
Εἶναι ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια ὅτι μεταξὺ κυβέρνησης καὶ λαοῦ «χάσμα μέγα ἐστί». Ἀλλὰ ἡ ζωὴ δὲν χαμπαριάζει ἀπὸ ἀξιώματα στὶς «σφαλιάρες» ποὺ μοιράζει. Καὶ ταπεινώνει ἀδιάκριτα ἀπὸ τὸν πιὸ ἁπλοϊκὸ πολίτη, μέχρι τὸν πιὸ ὑπερόπτη ἐξουσιαστή. Ἐκεῖ κρύβεται ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, ὅπου μέσῳ τῶν μεγάλων προσωπικῶν θλίψεων προσφέρονται εὐκαιρίες μετανοίας γιὰ ὅλους, ἀνεξαρτήτως κοινωνικοῦ στρώματος.
Καὶ πέρα ἀπὸ τὴ μετάνοια, τὰ σὸκ τῆς ζωῆς δίνουν ἀφορμὴ γιὰ νὰ κατανοήσουμε τί δράματα περνοῦν οἱ συνάνθρωποί μας. Διαλύουν τήν ἄχλη τῆς τρυφηλῆς... ζωῆς. Καὶ ναί, ὁ πόνος ἑνώνει τὶς τάξεις ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω, ἂν ὁ πονεμένος ἔχει συνείδηση νὰ ἀντιληφθεῖ τὴ δυστυχία ποὺ ἁπλώνεται ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα του.
Ὁ βουλευτὴς τῆς ΝΔ, Γιάννης Καλλιάνος, ζεῖ ἕνα δρᾶμα μὲ τὸν πατέρα του ποὺ χαροπάλευε καὶ δυστυχῶς κατέληξε. Ἔπεσε θῦμα τῆς διάλυσης τοῦ ΕΣΥ ποὺ τὸ ἴδιο τὸ κόμμα του προωθεῖ ἐδῶ καὶ 5 χρόνια.

Εστία Πατερικών Μελετών: Μνημόνιο ΛΟΑΤΚΙ τουρισμοῦ: Ἀκόμη ἕνα βῆμα πρός τή σοδομοποίηση τῆς Ἑλλάδας

«Φεῦγε ἐμπρησμὸν ὦ ψυχή, φεῦγε Σοδόμων καῦσιν»[1]

Ἡ ὄρεξη στούς ὁμομανεῖς πολιτικούς ἔχει ἀνοίξει καί φαίνεται ὅτι δέν θά ἀφήσουν καμία πτυχή τῆς κοινωνικῆς ζωῆς χωρίς τό πολύχρωμο τόξο τους. Ἑπόμενο πεδίο δράσης, ὁ τουρισμός. Στά πλαίσια τῆς κυβερνητικῆς ὁμολατρείας, ἡ ὑπουργός τουρισμοῦ ὑπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας μέ τόν ὀργανισμό Queer Destinations. «Πρόκειται γιά ἕναν ὀργανισμό μέ παρουσία ἤδη σέ 14 χῶρες, μέ σκοπό νά συνδέει κυβερνήσεις, ἐπιχειρήσεις καί προορισμούς μέ τήν κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+».[2]

Σάββατο του Λαζάρου – Η Αγάπη κλαίει μπροστά στον τάφο και η Αγάπη είναι εκείνη που επαναφέρει τη ζωή. π. Αλέξανδρος Σμέμαν

 

π. Αλέξανδρος Σμέμαν

Ξέρουμε ότι το Σάββατο είναι βασικά αφιερωμένο στους τεθνεώτες και η Θεία Λειτουργία γίνεται στη μνήμη τους. Όμως το Σάββατο του Λαζάρου είναι διαφορετικό. Η χαρά που διαποτίζει τις ακολουθίες αυτής της ημέρας, τονίζει ένα κεντρικό θέμα: την επερχόμενη νίκη του Χριστού κατά του Άδη..

Στην πρώτη Εκκλησία, το Σάββατο του Λαζάρου ονομαζόταν «αναγγελία του Πάσχα». Πραγματικά αυτό το Σάββατο αναγγέλει, προμηνύει, το υπέροχο φως και τη γαλήνη του επομένου Σαββάτου, του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου, που είναι ημέρα του Ζωηφόρου Τάφου.

Ένα ποίημα για τον Εθνομάρτυρα Κωνσταντίνο Κουκίδη


26 Απριλίου 2024

Ο Κωνσταντίνος Κουκίδης γεννήθηκε το 1924, με καταγωγή από τον Πόντο.

Στις 27 Απριλίου 1941, ημέρα που έμπαιναν οι Γερμανοί στην Αθήνα, ο Κωνσταντίνος Κουκίδης εκτελούσε καθήκοντα φρουρού της σημαίας στην Ακρόπολη.

Η γερμανική φρουρά, που ανέβηκε στην Ακρόπολη να υψώσει τη σβάστικα, ζήτησε από τον Κουκίδη να υποστείλει την Ελληνική σημαία. Εκείνος όμως, μη θέλοντας να τους την παραδώσει, τυλίχθηκε με αυτή, έπεσε από τον βράχο της Ακρόπολης και σκοτώθηκε. Ήταν μόλις δεκαεπτά ετών.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής σε αυτόν τον μεγάλο Έλληνα Εθνομάρτυρα, παραθέτω αυτό το ποίημα μου:

Αυτούς γιατί δεν τους απέκλεισαν από τις ευρωεκλογές;


Πήρε το «πράσινο φως» από το ανώτατο δικαστήριο το «Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας», το μειονοτικό DEB στη Θράκη, το οποίο έχει καταγγελθεί πολλάκις ότι σχετίζεται με τη δράση του τουρκικού προξενείου στην περιοχή

Με την απόφαση του αρμόδιου τμήματος του Αρείου Πάγου ως γνωστόν εγκρίθηκε η συμμετοχή 31 κομμάτων στις ευρωεκλογές, ενώ αποκλείστηκαν συνολικά 15. Τα περισσότερα, μάλιστα, από αυτά (με εξαίρεση την ειδική περίπτωση των «Σπαρτιατών») λόγω αδυναμίας καταβολής του (υπέρογκου) παραβόλου των 20.000 ευρώ…

του Ανδρέα Καψαμπέλη

Ενώ λοιπόν σημειώθηκε (δικαίως ή αδίκως) αυτός ο μαζικός αποκλεισμός, εύλογα παρατηρεί (και απορεί) κανείς ότι πήρε, άνευ οποιασδήποτε επιφύλαξης, το πράσινο φως από το ανώτατο δικαστήριο και το «Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας» (ΚΙΕΦ). Πίσω από τον τίτλο αυτόν κρύβεται το μειονοτικό DEB στη Θράκη, το οποίο έχει καταγγελθεί πολλάκις και από πολλούς ότι σχετίζεται με τη δράση του τουρκικού προξενείου στην περιοχή.

Παρασκευή 26 Απριλίου 2024

Αγάπη είναι... - Ελευθέριος Ελευθεριάδης


Αγάπη δεν είναι μόνο τα χατίρια και τα γλυκόλογα.
Αγάπη δεν είναι μόνο τα χαμόγελα και το να λες ‘’ναι’’ σε όλα

Αγάπη είναι και τα όρια. Αγάπη είναι και το ‘’ως εδώ’’.
Αγάπη είναι το να ξέρεις να βάζεις φρένο.
Αγάπη είναι.
Ναι.
Γιατί δεν αφήνεις τον άνθρωπο που αγαπάς, να κατρακυλήσει περισσότερο προς το γκρεμό. Είναι αγάπη γιατί του βάζεις εμπόδιο, να μην χάσει περισσότερο τον εαυτό του.
‘’Και αν θυμώσει; Και αν παρεξηγηθεί;’’
Ας θυμώσει.
Ας κάνει ό,τι θέλει.
Αν ο άλλος δεν έχει ωριμάσει ακόμα για να δει πως ό,τι κάνεις, πως ό,τι λες κάποιες φορές, είναι επειδή τον αγαπάς, μην παιδεύεσαι για να τον πείσεις.
Κάνε αυτό που εσύ θεωρείς σωστό και με το καιρό θα δεις να βγάζει η προσπάθεια καρπούς.
Με τον καιρό, θα καταλάβει και ο άλλος, πως αγάπη δεν είναι το να λες ‘’ναι’’ σε όλα…

Το ολοκαύτωμα των Πύργων Πτολεμαΐδας – Μια άγνωστη ιστορία


Του Στάθη Ταξίδη (Δασκάλου – Ερευνητή) || Επιμέλεια: Θεοδώρα Καρακιουλάχ

Οι Πύργοι Πτολεμαΐδας (πρώην Καστράνιτσα) είναι ένα πανέμορφο και ιστορικό χωριό, χτισμένο στους βόρειους πρόποδες του Βερμίου, κοντά στη λίμνη Βεγορίτιδα, με συνεχή εγκατοίκηση από την αρχαιότητα.

Αυτό αποδεικνύεται από την ύπαρξη θολωτού μακεδονικού τάφου του 5ου π. Χ. αιώνα, από ευρήματα παλαιοχριστιανικού ναού, και δύο άριστα σωζόμενα τοξωτά γεφύρια. Οι ντόπιοι κάτοικοι του χωριού μετανάστευαν στην Αυστροουγγαρία (πάνω από εκατό πάροικοι κατά τον 18ο αιώνα). Ο ιστορικός τους «συναντά» ως μεγαλέμπορους και διπλωμάτες (Πέτρος Ίτσκος), δημάρχους (Παναγιώτης Μόρφης) και τυπογράφους στο Σεμλίνο (Ιωάννης Καραμάτας), ενώ από τους Πύργους έλκει την καταγωγή της η γνωστή στο Πανελλήνιο οικογένεια Χρηστομάνου (του ιδρυτού του νεοελληνικού θεάτρου, συγγραφέα της Κέρινης κούκλας και δασκάλου της πριγκίπισσας Σίσυ της Αυστροουγγαρίας, του Κωνσταντίνου), όπως επίσης και οι διακεκριμένοι γλύπτες στις ΗΠΑ (Άρης και Γεώργιος Δημητρίου.

Το Ιερό Μυστήριο της εξομολόγησης τις μέρες του Πάσχα


Βαδίζοντας προς την Μεγάλη των Παθών του Κυρίου μας εβδομάδα και προς το τέλος της νηστείας του Πάσχα, δεν υπάρχει τίποτα που να συγκρίνεται την περίοδο αυτή με την μετάνοια και την εξομολόγηση.

Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός!

Τις άγιες τούτες μέρες να προσεγγίσουμε τον Χριστό μας που ο υλισμός και οι αξιώσεις πολλές φορές μας απομακρύνουν από την ουσία της ζωής που θα έπρεπε στ΄ αλήθεια να ζούμε.

Τούτες τις άγιες ημέρες, ο Χριστιανός τις ζει μέσα στην Εκκλησία.

»Εγκαταλείπει» την καθημερινότητα, την πολυτέλεια και όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν τα κοσμικά και ταυτίζεται με την εποχή που έζησε ο Κύριός μας.

Μεγαλώνοντας παιδιά με ψυχικές αντοχές


Γράφει η Erica Komisar, ψυχοθεραπεύτρια, κοινωνική λειτουργός και σύμβουλος γονέων
 
Παιδιά αγχωμένα, καταθλιπτικά, αναποφάσιστα, αντιδραστικά, αποπροσανατολισμένα. Παιδιά που έλαβαν «υλικά» αλλά δεν έχουν κουράγιο να προχωρήσουν, παιδιά με ψυχιατρικές διαγνώσεις. Τί φταίει με τα παιδιά; Μήπως όμως οι απαντήσεις δεν βρίσκονται στα παιδιά, αλλά σε εμάς, τους γονείς και στην ανατροφή που δώσαμε ή δίνουμε ακόμα; Στις επιλογές μας σε συγκεκριμένες φάσεις της παιδικής τους ζωής; Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για να επανορθώσουμε αλλά και να διεκδικήσουμε το καλύτερο τόσο από την πολιτεία όσο και από την κοινωνία.

Ρωσία: Και η Εκκλησία στο συμβούλιο εμπειρογνωμόνων που θα ελέγχει τη νομιμότητα του περιεχόμενου των βιβλίων


Στη Ρωσία δημιουργήθηκε ένα κέντρο εμπειρογνωμόνων, το οποίο θα αποφασίζει αν το περιεχόμενο των βιβλίων που εκδίδονται στη χώρα ανταποκρίνεται στην κειμένη νομοθεσία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται σύσταση προς τους εκδότες βιβλία να αποσύρονται από την κυκλοφορία, έγραψε χθες η εφημερίδα Vedomosti.

Στη σύνθεση του κέντρου εμπειρογνωμόνων συμμετέχουν εκπρόσωποι της ρωσικής ρυθμιστικής αρχής ελέγχου τηλεπικοινωνιών(Roskomnadzor), της Ρωσικής Εταιρείας Ιστορίας, της Ρωσικής Στρατιωτικο-Ιστορικής Εταιρείας, της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Πνευματικής Διοίκησης Μουσουλμάνων Ρωσίας, της Ομοσπονδίας Εβραϊκών κοινοτήτων της Ρωσίας, της Ένωσης Νομικών της Ρωσίας, της Ρωσικής Ακαδημίας Παιδείας, του Ινστιτούτου Λογοτεχνίας Γκόρκι και άλλων ιδρυμάτων.

Ὁ ἐξαναγκασμὸς στὴν ἄμβλωση δὲν εἶναι «παραμύθι»


Ποιός ὑπερασπίζεται τὶς γυναῖκες ποὺ ἐξαναγκάζονται στὴν ἄμβλωση;

Σύμφωνα μὲ παλαιότερη μελέτη ποὺ ἀφοροῦσε τὶς συνθῆκες ὑπὸ τὶς ὁποῖες μιὰ γυναῖκα καταφεύγει στὴν ἄμβλωση, στὸ 64% τῶν περιπτώσεων πίσω ἀπὸ τὴν ἄμβλωση ὑπάρχει ἐξαναγκασμός(1). Ὁ ἐκβιασμὸς στὴν ἄμβλωση δὲν εἶναι παραμύθι ἀλλὰ μιὰ βάναυση πραγματικότητα ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ παλαιά, ἀλλὰ στὶς μέρες μας μὲ τὴ χρήση τοῦ ἐκτρωτικοῦ χαπιοῦ ἔγινε χειρότερη.
Σὲ μιὰ μελέτη τοῦ 1987, ποὺ ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς Planned Parenthood(2), διαπιστώθηκε πὼς τὸ 30% τῶν ἀνηλίκων ποὺ ζητοῦσαν ἀμβλώσεις εἶχε πάρει τὶς ἀποφάσεις του ἐν μέρει διότι οἱ γονεῖς του ἤθελαν νὰ κάνουν ἄμβλωση. Αὐτοὶ οἱ ἀριθμοὶ ἐπιβεβαιώθηκαν καὶ σὲ μιὰ μελέτη τοῦ 1991. Οἱ γονεῖς... προτίμησαν τὴν ἄμβλωση παρὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ μωροῦ τῶν παιδιῶν τους μὲ ἀναλογία 4 πρὸς 1. Ἂν καὶ αὐτὲς οἱ μελέτες ἔγιναν ἐδῶ καὶ καιρό, δείχνουν ὅτι οἱ γονεῖς ἐξαναγκάζουν τὰ παιδιά τους στὴν ἐφηβεία νὰ κάνουν ἐκτρώσεις, ἤδη ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια.
Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο οἱ γονεῖς. Ὁ Alan Guttmacher, κάποτε πρόεδρος τῆς Planned Parenthood καὶ ἱδρυτὴς τοῦ ὁμώνυμου Ἰνστιτούτου ὑπὲρ τῆς ἄμβλωσης εἶπε (2): «Τὸ 30% τῶν γυναικῶν, σχεδὸν μία στὶς 3, κάνουν ἐκτρώσεις ἐπειδὴ κάποιος ἄλλος –συχνὰ ὁ ἐμπλεκόμενος ἄνδρας- τὶς θέλει»

Τελευταία ευκαιρία αντίστασης στον χωρισμό Εκκλησίας-κράτους

 


Του Ανδρέα Σταλίδη, υποψηφίου Ευρωβουλευτή της ΝΙΚΗΣ

Ο χωρισμός εκκλησίας-κράτους, κατ' αρχάς, δεν είναι υποχρέωση καμίας διεθνούς συνθήκης ή συμμετοχής της χώρας - αυτά μας τα' χει πει και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος από την δεκαετία του 80, ότι δηλαδή 'η Ευρώπη δεν μας θέλει αρνητές του εαυτού μας'.

Είναι όμως απωθημένο της κραταιάς αριστεράς και των φιλελέφτ συμμάχων της, και όπως φαίνεται και της κυβέρνησης Μητσοτάκη που έχει 'μαράζι' να αρέσει σε αυτούς τους κύκλους.

Έτσι μας έφεραν για πρόεδρο μια βαθιά αριστερή, που πριν την τελετή ορκωμοσίας έψαχνε τρόπο να ορκιστεί πολιτικά -που τελικά δεν μπόρεσε να το κάνει γιατί δεν το προβλέπει το σύνταγμα και θα είχε κώλυμα συμβατότητας-, την οποία στα κυβερνητικά επιτελεία συνωστίζονται για να την ξαναβγάλουν του χρόνου –μπας και μας λείψει-, ενώ ο ίδιος ο Κυριάκος περνάει, με την επικουρία της αριστεράς, νόμο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, και γίνεται επ' αυτού αναιδής προς τον ίδιο τον αρχιεπίσκοπο μέσα στην βουλή (αν ζούσε, άραγε, ο Χριστόδουλος, πως θα τον αντιμετώπιζε η σημερινή ΝΔ; Τί θα έλεγε η ΝΔ του Κυριάκου, που τρέχει στις μαζώξεις 'τιμής' για τον Σημίτη, για την στάση της τότε επαράτου -και ανελλήνιστης- κυβέρνησης απέναντι στην εκκλησία και την ορθοδοξία, και ζητήματα όπως η απάλειψη του θρησκεύματος από τις ταυτότητες;).

Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Tὰ ἐπεισόδια τοῦ Α’ κύκλου τῆς σειρᾶς «Ἅγιος Παΐσιος – Ἀπὸ τὰ Φάρασα στὸν Οὐρανὸ» τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα στὸ MEGA


Τὰ ἐννέα ἐπεισόδια τοῦ πρώτου κύκλου τῆς ἐπιτυχημένης σειρᾶς «Ἅγιος Παΐσιος – Ἀπὸ τὰ Φάρασα στὸν Οὐρανό», παραγωγῆς τοῦ Ἰνστιτούτου Ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικός, ἀποφάσισε νὰ προβάλει ἐκ νέου ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς MEGA τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα.

Ὁ Α’ κύκλος τῶν 9 ἐπεισοδίων τῆς σειρᾶς «Ἅγιος Παΐσιος – Ἀπὸ τὰ Φάρασα στὸν Οὐρανό», ἔρχεται νὰ μᾶς θυμίσει τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, τῆς ἐμβληματικῆς φυσιογνωμίας ποὺ φώτισε μὲ τὸν πνευματικὸ λόγο καὶ τὴ θυσιαστική του ἀγάπη ὁλόκληρο τὸν κόσμο τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ καθηλωτικὴ σειρὰ ποὺ συγκίνησε τοὺς τηλεθεατὲς μὲ τὶς συγκλονιστικὲς ἑρμηνεῖες, τὸ ἐμπνευσμένο σενάριο, τὴν ὑψηλὴ αἰσθητικὴ καὶ τὴν κινηματογραφικὴ εἰκόνα, θὰ μεταδοθεῖ ἐκ νέου σὲ λίγες ἡμέρες.

Μᾶρκος, ὁ πανεύφημος ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς (25 Ἀπριλίου)

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ

Ὁ ἅγιος ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος , ὁ ὁποῖος στὸ βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων ἀναφέρεται μὲ τὸ διπλὸ ὄνομα Ἰωάννης ὁ ἐπικαλούμενος Μᾶρκος , γεννήθηκε κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ πρώτου μ.Χ. αἰώνα καὶ ζοῦσε στὰ Ἱεροσόλυμα κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ μητέρα του, ποὺ ἀναφέρεται ἐπίσης στὶς Πράξεις , ὀνομαζόταν Μαρία καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Κύπρο.

Ἡ Μαρία, ποὺ ὑπῆρξε ἐπίσης σύγχρονη τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου καὶ διέμενε τότε στὰ Ἱεροσόλυμα μὲ τὴν οἰκογένειά της, βλέποντας τὰ πολλὰ καὶ ἐξαίσια θαύματα τοῦ Χριστοῦ, πίστευσε σ᾽ αὐτὸν μαζὶ μὲ τοὺς συγγενεῖς της, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦταν καὶ ὁ ἀπόστολος Βαρνάβας. Ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἐκκλησιαστικὴ παράδοση ἡ Μαρία θεωρεῖται, ἄλλοτε μὲν ὡς θεία τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα, ἄλλοτε δὲ ὡς νύμφη του, ὡς σύζυγος δηλαδὴ τοῦ ἀδελφοῦ του ἀποστόλου Ἀριστοβούλου, μὲ τὸν ὁποῖο καὶ γέννησε τὸν Ἰωάννη Μᾶρκο. Περαιτέρω, σύμφωνα μὲ ἐπίσης βυζαντινὴ παράδοση, ποὺ ἀποθησαυρίζεται στὸ περίφημο Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως (10ος αἰ.) καὶ τὸ Μηνολόγιον τοῦ Αὐτοκράτορος Βασιλείου Β´ (πρῶτο τέταρτο 11ου αἰ.), ὁ ἀπόστολος Πέτρος νυμφεύθηκε τὴ θυγατέρα τοῦ ὡς ἄνω Ἀριστοβούλου (καὶ ἄρα πιθανώτατα καὶ τῆς Μαρίας αὐτῆς). Ἂν ἔτσι ἔχει ἡ ἀλήθεια, τότε ἡ Μαρία ἦταν ἡ πενθερὰ τοῦ Πέτρου, τὴν ὁποία θεράπευσε ἀπὸ τὸν πυρετὸ ὁ Χριστός. Ἑπομένως, σύμφωνα μὲ τὶς παραδόσεις αὐτές, ἡ ἑρμηνεία τῆς συγγένειας τοῦ Μάρκου μὲ τὸν Βαρνάβα, τοῦ ὁποίου χαρακτηρίζεται ὡς ἀνεψιὸς (Κολ. 4, 10), εἶναι διπλή: Εἴτε ἦταν ἐξάδελφός του, εἴτε ἀδελφότεκνός του.

π. Γεώργιος Σχοινάς – «Έρως Χριστού»

 

https://youtu.be/VAgc5rukEb4

πηγή: https://enromiosini.gr/

«Ἐξαφανίζουν» τὰ φῦλα εἰς βρεφονηπιακοὺς σταθμοὺς καὶ σχολεῖα!

Ο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ «καλπάζει» καὶ «σαρώνει» τὰ πάντα στὸ πέρασμά του, ἀνατρέποντας παραδεδομένες ἠθικὲς ἀξίες καὶ καταρρακώνοντας ἀνθρώπινες ἀξιοπρέπειες! Τὸ πλέον ἀνησυχητικὸ εἶναι ἡ δυναμικὴ εἰσβολὴ στὰ σχολεῖα, ἐπιχειρώντας νὰ ἁλώσει τὶς ἀθῷες παιδικὲς ψυχές, νὰ «ἐξαφανίσει» τὰ φῦλα, νὰ μεταβάλλει τὰ παιδιὰ σὲ «αὐριανὰ» φερέφωνα τῆς ἀνωμαλίας, σκορπώντας μυθώδη ποσά! Δεῖτε τὴν εἴδηση:

Πώς είναι δυνατό, όμως, να προσευχηθούμε μέσα σε κατάσταση ταραχής;


Πώς είναι δυνατό, όμως, να προσευχηθούμε μέσα σε κατάσταση ταραχής; Θα ’θελα να αναφέρω μερικά παραδείγματα που δείχνουν πως αυτό είναι δυνατό· θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι αυτή η αναταραχή έχει τα πλεονεκτήματά της, σαν τα αιχμηρά βράχια που μας βοηθούν να σκαρφαλώσουμε ψηλά εκεί που δεν μπορούμε να πετάξουμε.

Η πρώτη ιστορία είναι από το «Γεροντικό». Κάποιος ασκητής συναντά στα βουνά κάποιον άλλον ασκητή κι αρχίζουν μια συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ο επισκέπτης εντυπωσιασμένος από το επίπεδο προσευχής του συνομιλητή του, τον ρωτά: «Γέροντα, ποιός σε δίδαξε να προσεύχεσαι αδιάκοπα;» Κι εκείνος, που είχε καταλάβει ότι ο επισκέπτης του ήταν άνθρωπος με βαθιά πνευματική πείρα, του απαντά:

Ανησυχία στη Γερμανία: Οι μουσουλμάνοι μαθητές θεωρούν σημαντικότερο το Κοράνι από τους νόμους του κράτους


Το 67,8% πιστεύει ότι μόνο το Ισλάμ είναι σε θέση να δώσει λύσεις στα προβλήματα της εποχής

Η συντριπτική πλειοψηφία των μουσουλμάνων μαθητών στη Γερμανία θεωρεί σημαντικότερους τους κανόνες του Κορανίου από τους νόμους του κράτους, ενώ σχεδόν ένας στους δύο πιστεύει ότι η καλύτερη μορφή κράτους είναι αυτή του ισλαμικού θεοκρατικού συστήματος.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εγκληματολογικών Ερευνών της Κάτω Σαξονίας (KFN), το 67,8% των μουσουλμάνων μαθητών που φοιτούν σε σχολεία της Γερμανίας δηλώνουν ότι «οι κανόνες του Κορανίου είναι σημαντικότεροι από ό,τι το Σύνταγμα και οι νόμοι» του γερμανικού κράτους. Επιπλέον, το 51,5% θεωρεί ότι «μόνο το Ισλάμ είναι σε θέση να δώσει λύσεις στα προβλήματα της εποχής μας» και το 45,8% ότι «ένα ισλαμικό θεοκρατικό σύστημα είναι το καλύτερο πολίτευμα».

Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

Δημήτρης Νατσιός: «Ἡ ΝΙΚΗ θὰ πιάσει διψήφιο νούμερο στὶς εὐρωεκλογές»

 


Στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Νίκου Εὐαγγελάτου "MegaLiveNews", βρέθηκε καλεσμένος ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιὸς (23/04/2024).

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Όταν το ζευγάρι δεν έχει τον ίδιο πνευματικό

 

https://youtu.be/_bOWZvskpTo

πηγή: https://enromiosini.gr/

Τέμπη: Συγκλονιστική ομιλία του πατέρα του Γεράσιμου – Ο γιος μου είναι στα χέρια της Παναγίας – Το τρένο ήταν φέρετρο πάνω σε ράγες

«Σαν πατέρας θέλω να πω ένα τεράστιο “ευχαριστώ” στο Θεό, στους ανθρώπους, στους γιατρούς», είπε ο Διονύσης Γεωργιάδης


Συντάκτης: Αλέξανδρος Ορφανίδης

Μια από τις δεκάδες μαρτυρικές οικογένειες που είδαν τον κόσμο να χάνεται κάτω από τα πόδια τους εκείνη την εφιαλτική νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου στα Τέμπη, είναι η οικογένεια του 22χρονου Γεράσιμου – Ιάσονα. Ο Γεράσιμος μπορεί να ήταν ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι, αλλά εκσφενδονίστηκε σε απόσταση 100 μέτρων από το βαγόνι της φονικής αμαξοστοιχίας και υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με αποτέλεσμα να δίνει εδώ και 14 μήνες μια τιτάνια μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και να ανανήψει.

Όλο αυτό το διάστημα η οικογένεια του Γεράσιμου περνάει έναν καθημερινό Γολγοθά με τον νεαρό να βρίσκεται σε κώμα, να περνά από σοβαρά χειρουργεία και να παραμένει σε κέντρο αποκατάστασης στις ΗΠΑ. Όλο αυτό το βάσανο το περνούσε στα «βουβά» η οικογένεια, καθώς τις λίγες φορές που μοιράστηκε κάτι δημόσια, ήταν μόνο για να πουν τα νέα της υγείας του Γεράσιμου, να ευχαριστήσουν τους γιατρούς που τον έχουν αναλάβει και πάνω απ’ όλα να εκφράσουν την πίστη τους στο Θεό που έχουν ως στήριγμά τους σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα.

«Το μεγάλο μάθημα της τελευταίας εβδομάδας της Σαρακοστής»


Η πιστότητα στο θείο θέλημα και η πνευματική ζωή της νηστείας και της προσευχής δεν απομακρύνουν από τον αγωνιζόμενο χριστιανό τις δυσκολίες, τους πειρασμούς και τις θλίψεις.

Αυτές τις ημέρες η Εκκλησία μάς δίνει το παράδειγμα του Λαζάρου.

Ειδοποίησαν τον Κύριο ότι ο φίλος του Λάζαρος ασθένησε βαρειά.

Ο Κύριος δεν σπεύδει να επισκεφθεί τον φίλο του αλλά παραμένει στον τόπο που βρισκόταν για δύο ακόμα ημέρες.

Και στη συνέχεια ανακοινώνει στους μαθητές του τον θάνατο του Λαζάρου.Ο Κύριος επέτρεψε να περάσει ο Λάζαρος μέσα από το καμίνι της ασθένειας και του θανάτου.

Εμείς έχουμε αναπτύξει μία περίεργη αντίληψη.

Συγκλονιστικό! Όταν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων πρότεινε στον Πάπα να βγάλει εκείνος το Άγιο Φως!


Ὅταν εἶχε πάει ὁ πάπας Παῦλος Στ΄ στὰ Ἱεροσόλυμα τὸ, τοῦ εἶπε ὁ Πατριάρχης μας, ὁ Βενέδικτος:

Θὰ σᾶς κάνω μιὰ πρόταση. Ὅποτε θέλετε, νὰ πᾶτε μέσα στὸν Πανάγιο Τάφο καὶ νὰ μᾶς βγάλετε τὸ Ἅγιο Φῶς. Μόνο μιὰ φορά!

Ἂν τὸ βγάλετε, θὰ γίνουμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ὅλοι παπικοί… μὲ πρῶτον ἐμένα!

Ἐὰν ὅμως δὲν τὸ βγάλετε, θὰ γίνετε ὅλοι ἐσεῖς οἱ παπικοί, Ὀρθόδοξοι;

Ὁ πάπας Παῦλος Στ΄, δὲν δέχτηκε τὴν πρόταση…

Καταλάβατε; Βλέπουν οἱ Παπικοὶ καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ποὺ εἶναι ἡ Χάρη… γιατί δὲν ἐπιστρέφουν στὴν Ὀρθοδοξία;

Ἔχουμε ντοκουμέντα, ποὺ ἰσχυροποιοῦν ἀκράδαντα τὴν πίστη μας καὶ κάνουν ἀναπολόγητους τοὺς ἑτερόδοξους. Δὲν τοὺς κατηγοροῦμε, ἀλλὰ λυπούμεθα γιὰ τὴν ἀμετανοησία τους…

Μακαριστὸς Γέροντας Ἐφραὶμ τῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα και Μεγάλου Αντωνίου, Καρυές Αγίου Όρους

πηγή: https://romioitispolis.gr/

Μήπως είναι έτσι;


Σάββας Ηλιάδης, Δάσκαλος

Ο ελληνικός λαός είναι σήμερα ο μοναδικός λαός στον πλανήτη, ο οποίος βιώνει και γεύεται και δοκιμάζεται από μια πρωτόγνωρη και απερίγραπτη σύγχυση. Σύγχυση, η οποία έχει επηρεάσει και σκοτίσει όλες τις πλευρές της ύπαρξής του. Δεν έχει μάτια, ούτε φυσικά ούτε πνευματικά, για να δει την κατάσταση, στην οποία περιήλθε. Και εξαιτίας αυτής της σύγχυσης δεν μπορεί επίσης να κατανοήσει και το βάθος της αλλοίωσης που υπέστη έως σήμερα.

Ερχόμενος από άλλο παρελθόν, από άλλη ιστορική εμπειρία, άλλο ήθος, άλλα έθη και έθιμα, βρίσκεται σήμερα τυφλός και ανάπηρος΄ «τα τ΄ ώτα τον τε νουν τα τ΄ όμματα», μην μπορώντας να αναγνωρίσει τον εαυτό του. Εμπιστευόμενος και κατά συνέπεια αγόμενος και συρόμενος από πατριδοκάπηλους της κοσμικής εξουσίας και αρνητές των ιερών παραδόσεων της εκκλησιαστικής εξουσίας, πρόσωπα που ανατράφηκαν και σπούδασαν στην άκαρδη και άψυχη Δύση, του υποσχέθηκαν «το καλύτερο φραγκοφορεμένο αύριο» οι μεν και «την ανανέωση της πίστεως και της παραδόσεως» οι δε, οδηγήθηκε στο αδιέξοδο, το οποίο δεν θέλει να ομολογήσει. Μάλλον δεν τολμάει να ομολογήσει.

Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Γιατί λέμε την εβδομάδα πριν τη Μεγάλη «βουβή» ή «κουφή»;

Αρκεί μια ματιά στα Λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας, για να μας πείσει ότι μόνο «βουβή» και «κουφή» δεν είναι η Εβδομάδα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πώς, όμως, προκύπτει αυτός ο χαρακτηρισμός;

H έκτη και τελευταία εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ονομάζεται «Εβδομάδα των Βαΐων». Για έξι μέρες πριν το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων, η λατρεία της Εκκλησίας μάς ωθεί να ακολουθήσουμε τον Χριστό, καθώς πρώτος αναγγέλλει τον θάνατο του φίλου Του και κατόπιν αρχίζει το ταξίδι Του στη Βηθανία και στην Ιερουσαλήμ.

Στο κέντρο της προσοχής είναι ο Λάζαρος, η αρρώστια του, ο θάνατός του, ο θρήνος των συγγενών του και η αντίδραση του Χριστού σε όλα αυτά. Η τελευταία εβδομάδα, δηλαδή, περνάει με πνευματική περισυλλογή πάνω στην ερχόμενη συνάντηση του Χριστού με τον θάνατο, πρώτα στο πρόσωπο του φίλου Του Λαζάρου, έπειτα στον θάνατο του ίδιου του Χριστού. Πλησιάζει η «ώρα του Χριστού» για την οποία τόσο συχνά μιλούσε και προς αυτήν προσανατολιζόταν όλη η επίγεια διακονία Του.

Η Δύση του φόβου και των απαγορεύσεων!


Στο πλαίσιο ενός νέου Ψυχρού Πολέμου, όλες οι χώρες έχουν αρχίσει και περιστέλλουν το ακριβό αγαθό που τις διαχωρίζει από τα αυταρχικά καθεστώτα: την ελευθερία

Του Μανώλη Κοττάκη

Η έγκριση οικονομικής βοήθειας-μαμούθ από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προς την Ουκρανία, την Ταϊβάν και το Ισραήλ δείχνει ότι η υπερδύναμη θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο δι’ αντιπροσώπων στον πλανήτη, μέχρι να είναι έτοιμη για απευθείας αναμέτρηση. Θέλει, επίσης, να καθυστερήσει την ήττα της Δύσης στην Ουκρανία, κάτι που παραδέχεται δημοσίως η CIA, μέχρι τις προεδρικές εκλογές.

Όσο, όμως, κι αν σας φαίνεται απίστευτο, θεωρώ ότι αυτό είναι το… ολιγότερο. Το περισσότερο είναι ότι, στο πλαίσιο ενός νέου Ψυχρού Πολέμου, όλες οι χώρες της Δύσης έχουν αρχίσει και περιστέλλουν το ακριβό αγαθό που τις διαχωρίζει από τα αυταρχικά καθεστώτα: την ελευθερία. Την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία των μετακινήσεων, την ελευθερία και προστασία της ιδιοκτησίας, ακόμα και την ελευθερία της πολιτικής αντιπροσώπευσης. Αντιπροσωπευτική δημοκρατία ονομάζεται το πολίτευμά μας, μην το ξεχνάμε!

ΝΗΣΤΕΨΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ… ΑΡΕΤΕΣ!ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

«Ἐκ πάντων ἐνήστευσα κατορθωμάτων, εἰς κόρον ἀπήλαυσα τῶν σφαλμάτων, Κύριε· νῦν οὖν πεινῶντά με, σωτηριώδους καί σεπτῆς ἔμπλησον βρώσεως» (ὠδή α΄ ἦχος α΄)

(Νήστεψα ἀπό ὅλα τά κατορθώματα, ἀπόλαυσα μέχρι κορεσμοῦ τά σφάλματα, Κύριε. Τώρα λοιπόν πού πεινάω, γέμισέ με ἀπό τή σωτήρια καί ἱερή σου βρώση).

Ἀπό τήν πρώτη ὠδή τοῦ κανόνα τό τροπάριο, ἐκφράζει τήν πνευματική κατάσταση πού συνήθως ἀπαντᾶται στούς πιστούς στόν Χριστό ἀνθρώπους: τό πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν, τήν ἔλλειψη τῶν καρπῶν του Πνεύματος. Καί δέν πρέπει νά μᾶς παραξενεύει τοῦτο. Γιατί καί μία ὥρα νά εἶναι ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς γῆς, μᾶς διδάσκει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, καί πάλι δυστυχῶς θά ἁμαρτήσει – εἶναι τό τίμημα τῆς ἀνυπακοῆς τῶν πρωτοπλάστων πού σάν ρίζα πού μολύνθηκε διαπερνάει ὁλόκληρο ἔκτοτε τό δένδρο τῆς ἀνθρωπότητας. Καί μπορεῖ βεβαίως ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός νά ἔχει ἔλθει καί νά μᾶς ἔχει δώσει τή δυνατότητα, μέ τήν ἐνσωμάτωσή μας στό ἅγιο σῶμα Του διά τοῦ ἁγίου βαπτίσματος, νά ξεπερνᾶμε τήν ἁμαρτία, ὅμως εἶναι τέτοια ἡ ραθυμία τῆς ζωῆς μας, ὥστε οὔτε αὐτό τελικῶς κάνουμε: παρ’ ὅλη τή βοήθειά Του νά συνεχίζουμε τόν δρόμο καί τῆς δικῆς μας ἀνυπακοῆς. Ὅσο λοιπόν προχωράει ἡ ζωή μας, τόσο βλέπουμε καί τήν αὔξηση τῶν ἁμαρτιῶν μας.

Ὅταν λείπη ἡ εὐσυνειδησία


Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Οἱ ἐργαζόμενοι ἄνθρωποι συνήθως παραπονοῦνται γιὰ τοὺς ἐργοδότες τους καὶ πάντα θέλουν νὰ ἐμφανίζονται ὡς ἀδικούμενοι. Δὲν παραδέχονται δικές τους ἀρνητικὲς ἐνέργειες, οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι ἀποτελεσματικὲς καὶ δὲν ἀποδίδουν. Δυστυχῶς, δὲν τοὺς εὐχαριστεῖ ἡ ἀπασχόλησή τους καὶ τὸ ἐπάγγελμά τους. Δὲν νιώθουν εὐχαρίστηση γι’ αὐτὸ ποὺ κάνουν καὶ εἶναι ἀπρόθυμοι καὶ βαρύθυμοι. Τοὺς ἐνδιαφέρει μόνο τὸ οἰκονομικό! Ἔτσι ἐξηγοῦνται καὶ τὰ διάφορα ἀτυχήματα ποὺ κάποτε ἔχουν καὶ ἀνθρώπινα θύματα. Ὑπάρχουν βέβαια καὶ οἱ εἰδικοί, ποὺ ψάχνουν τὶς αἰτίες καὶ μιλοῦν γιὰ ἀνευθυνότητα ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἔχουν ἱκανότητες, σχετικὴ ἐκπαίδευση καὶ ἐνδιαφέρον στὴν ἐκτέλεση τῶν ὅποιων ἐπαγγελματικῶν ὑποχρεώσεων ἔχουν.

Στὴν ὅλη συζήτηση γιὰ ὅσα δυσάρεστα συμβαίνουν δὲν γίνεται λόγος γιὰ τὴν ἔλλειψη εὐσυνειδησίας στοὺς ἐργαζομένους. Πολλοὶ μάλιστα δὲν γνωρίζον τὴ σημασία τῆς λέξης! Καὶ ὅμως χωρὶς τὴν εὐσυνειδησία στοὺς ἀνθρώπους, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει πρόοδος στὴν κοινωνία, οὔτε νὰ περιορισθοῦν τὰ ἀτυχήματα.

Σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας

Τοῦ Δημητρίου Γ. Μεταλληνοῦ,


Στὶς μέρες μας, οἱ σχέσεις τῆς Πολιτείας μὲ τὴν Ἐκκλησία ἐπικεντρώθηκαν σὲ ἕνα αἴτημα, ποὺ ὑποστηρίχθηκε ἔντονα ὄχι μόνο ἀπὸ πολιτικοὺς κύκλους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἐκκλησιαστικούς. Εἶναι τὸ αἴτημα τοῦ «διαχωρισμοῦ» τῶν δύο αὐτῶν μεγεθῶν, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πῶς τὸν ἀντιλαμβάνεται κάθε μία ἀπὸ τὶς δύο αὐτὲς πλευρές.
Ἐν συντομίᾳ ὀφείλουμε νὰ ὑπενθυμίσουμε ὁρισμένα ἱστορικὰ δεδομένα, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ ἀπαραίτητο προϋποθεσιακὸ πλαίσιο (Vorverständnis), προσέγγισης καὶ θεώρησης τοῦ ἐν λόγῳ ζητήματος.

1. Ἡ «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία» ἀποτελεῖ τὸν ἀρχαιότερο ἐν ἐνεργείᾳ Θεσμό, μὲ ἀδιάλειπτη παρουσία καὶ λειτουργία ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου (330), ἐνῷ ὡς Ὀργανισμὸς εἶναι ἀκόμη ἀρχαιότερος (Πεντηκοστή).
2. Ἡ «Ἐκκλησία» προϋπῆρξε τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Ἀποτέλεσε τὸν δεύτερο στὴν τάξη θεσμὸ τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Ρωμανίας/«Βυζαντίου», κινούμενη στὰ ὅρια τῆς «συναλληλίας» μὲ τὸν θεσμὸ τῆς... Βασιλείας/Πολιτείας, ὑποκαθιστῶντας την ὡς «Ἐθναρχία» κατὰ τὴ μακραίωνη περίοδο τῆς δουλείας (400 ἔτη στὴν κυρίως Ἑλλάδα καὶ τοὐλάχιστον 500 ἔτη στὰ Ἰόνια Νησιὰ καὶ τὶς «Νέες Χῶρες»). Στὶς Κοινότητες τῶν ὑπόδουλων Ρωμηῶν τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, διασώθηκε ἡ συναλληλία τῶν δύο διακονιῶν, πολιτικῆς καὶ πνευματικῆς, ὡς ἑνιαίας ἐκκλησιαστικῆς διακονίας καὶ ἡ διάκρισή τους (ἱερέας – προεστός/δημογέροντας), ὡς καὶ ἡ συνεργασία τους ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ ποιμνίου-λαοῦ.

Δευτέρα 22 Απριλίου 2024

Το τέλος της Ευρώπης έρχεται, και θα είναι πολύ κακό… συνέβη σε σχολείο της Γενεύης

 Σε Δημοτικό Σχολείο της Γενεύης κατήργησαν τη γιορτή της Μητέρας στο όνομα ισότητας της ομοφυλόφιλης άκαρπης σχέσης ..

Ένα Δημοτικό σχολείο της Γενεύης καταργεί τη γιορτή της μητέρας στο όνομα της ”ένταξης του φύλου”. Αντ΄ αυτής το ίδρυμα διοργανώνει ένα πάρτι που επιγράφει «άνθρωποι που αγαπάμε». Το Τμήμα Δημόσιας Εκπαίδευσης δεν το βλέπει έτσι.

Αυτή η απόφαση ελήφθη στο σχολείο Lully, στην πόλη Bernex, στην ύπαιθρο της Γενεύης. Οι γονείς το έμαθαν αυτή την εβδομάδα, μέσω ταχυδρομείου, αποκαλύπτει το “Le Temps”.

Αυτό αναφέρει η επιστολή που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα: «Η διδακτική ομάδα στο σχολείο Lully πήρε την απόφαση, ενόψει του τρέχοντος κινήματος που ασχολείται με την ένταξη των φύλων και την ισότητα των γυναικών/ανδρών, να μην γιορτάζει πλέον τις μητέρες αποκλειστικά κατά τον Μάιο, αλλά με έναν πιο παγκόσμιο τρόπο, τους ανθρώπους που αγαπάμε».

Διευκρινίζεται ότι η νέα γιορτή δεν θα γίνει την ημέρα της μητέρας, στις 12 Μαΐου, αλλά στις 24 Μαΐου και ότι τα παιδιά θα ετοιμάσουν δώρα «που μπορούν να δώσουν στους ανθρώπους που αγαπούν».

πηγή: 

Δέος Και Συγκίνηση – Άλλαξαν Τα Άμφια Του Οσίου Ιωάννη Του Ρώσσου


Πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου 2024 μετά από σχεδόν 20 έτη η αλλαγή των Ιερών Αμφίων του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου, στο Ιερό προσκύνημα μετά από επιθυμία του ιδίου του Αγίου που εμφανίστηκε σε αρκετά άτομα και ζήτησε να του αλλάξουν τα άμφια του και αυτή τη φορά να είναι λευκά.

Η αλλαγη των αμφίων του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου έγινε φέτος ( απο γαλάζια σε λευκά ) Φέτος τον Οκτωβρη συμπληρώνονται εκατό χρόνια από την έλευση και παραμονή του ιερού, αφθάρτου και θαυματουργού ιερού σκηνώματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου στο Προκόπι Ευβοίας από το Προκόπι της Καππαδοκίας.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ : Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος αποφάσισε και ζήτησε να ανοίξει η λάρνακά του και να γίνει αλλαγή των αμφίων του

Πρόκειται γι’ αυτή την ευλογημένη στιγμή που περιμένουν χρόνια πιστοί απ΄ όλο τον κόσμο και ειδικά οι Ευβοείς που έχουν την ευλογία να τον έχουν στον τόπο τους, στο Προκόπι του δήμου Λίμνης Μαντουδίου Αγίας Άννας.

ΕΡΕΥΝΑ: Οκτώ στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ότι πιστεύουν στον Θεό – Σταθερά στις βαθύτερες αξίες η θρησκευτικότητα


Πίστη Στον Θεό Δηλώνουν Οι Έλληνες Σύμφωνα Με Στοιχεία Που Έδειξε Πρόσφατη Έρευνα Καθώς 8 Στους 10 Των Ερωτηθέντων Για Το Αν Πιστεύει Στον Θεό Απάντησε Θετικά.


Του Νικολάου Ζαΐμη

H μεγάλη δημοσκοπική έρευνα της διαΝΕΟσις “Τι πιστεύουν οι Έλληνες”, η οποία πραγματοποιείται από το 2015, αποτελεί ένα ενδιαφέρον ανάγνωσμα και ένα χρήσιμο εργαλείο. Η έρευνα, που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια έτσι ώστε να ανιχνεύονται οι διακυμάνσεις της κοινής γνώμης, διεξήχθη φέτος από τη Metron Analysis το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου μετά από τηλεφωνικές και online συνεντεύξεις σε δείγμα 1.102 ατόμων.

Το πρώτο μέρος του νέου, έκτου “κύματος” της μεγάλης δημοσκοπικής έρευνας της διαΝΕΟσις “Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες” ανιχνεύει τις βαθύτερες αξίες των Ελλήνων σε μια σειρά από θέματα. Η έρευνα, ήδη από την αρχή της, το 2015, περιλαμβάνει ερωτήσεις για τη θρησκεία και για τη σχέση με τον Θεό. Στο πιο πρόσφατο κύμα, σε συμφωνία και με προηγούμενες μετρήσεις, περίπου 8 στους 10 δηλώνουν ότι πιστεύουν στον Θεό.

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΡΩΜΗ;


Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ.


"τά ῥήματα ἅ ἐγώ λαλῶ ὑμῖν,

ἀπ΄ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ·"

Ἰω. 14,10

Α. Πρόλογος

Σέ κοινωνικό προβληματισμό ἐπί ἑνός φλέγοντος ζητήματος, τό ὁποῖο μάλιστα ἀπειλεῖ νά ἐπηρεάσει τή χριστιανική πίστη καί ζωή, ὀφείλει ὁ χριστιανός, καί μάλιστα ὅποιος ἔχει μελετήσει τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Ἱερά Παράδοση, νά ἀποσαφηνίσει ποιά εἶναι ἡ ἐπί τοῦ θέματος χριστιανική διδασκαλία, ἀλλά καί πῶς ὀφείλει νά τό ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία - κράτος δημιουργημένο ἀπό ὀρθοδόξους χριστιανούς μέ ἐπανάσταση[1] (1821) ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀρχή της τό "μάχου ὑπέρ πίστεως καί πατρῖδος". Θά ἀναφερθοῦμε ἐδῶ σέ ἕνα πρόβλημα, τό ὁποῖο οἱ ἱεροί κανόνες τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τό ὀνομάζουν "ἀρσενοκοιτία", στό ἄν ἡ πράξη αὐτή θά ἦταν ποτέ δυνατόν νά θεωρηθεῖ ταυτόσημη καί ἰσόκυρη μέ τήν ἕνωση ἀνδρός καί γυναικός, ἀλλά καί στό πῶς εἶναι δυνατόν νά δοθεῖ ἄφεση ἁμαρτιῶν γιά πράξεις ὅπως αὐτή.

Κυριακή 21 Απριλίου 2024

" Ὁ γουοκισμός ὡς ἐργαλεῖο ἀποδόμησης " - Αποκαλυπτική ανάλυση της woke ατζέντας.

 

Αναλυτικότατη και αποκαλυπτική ομιλία του πάντα ενημερωμένου π.Αρσενίου Βλιαγκόφτη, σχετικά με την γνωστή "woke ατζέντα", και πώς αυτή υπονομεύει συστηματικά τον πολιτισμό, την κοινωνία μας και τις ανθρωπολογικές σταθερές μας. 

Έλαβε χώρα στον Ι.Ν.Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ την Δευτέρα 15/4 

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης- Όχι στον προωθούμενο κοινό εορτασμό του Πάσχα με τους αιρετικούς


 https://youtu.be/03mwegWCkRM?t=8

Ο π.Σεβαστιανός Τοπάλης ελέγχει δημοσίως τον υπουργό Υγείας κ.Σπυρίδωνα Γεωργιάδη

 Την Παρασκευή 19 Απριλίου ο Υπουργός Υγείας κ.Σπυρίδων Γεωργιάδης (γνωστός και με το ψευδώνυμο "Άδωνις" * ) είχε την φαεινή ιδέα να παρακολουθήσει την ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον Ι.Ν. αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Αμύνταιο, από όπου και έλκει την καταγωγή του. (φροντίζοντας μάλιστα να φωτογραφηθεί καταλλήλως στην 1η σειρά των καθισμάτων)

Δεν λογάριασε όμως το σθένος και το Ορθόδοξο ήθος του εφημερίου του ναού πατρός Σεβαστιανού Τοπάλη, ο οποίος δεν του χαρίστηκε, αλλά με πολύ κόσμιο και πράο τρόπο (κατά το γνωστό του ήθος) πλην με σκληρά λόγια τον ήλεγξε για το ανουσιούργημα της θεσμοθέτησης του "γάμου" για τους ομοφυλοφίλους.

Η αμηχανία του εξοχωτάτου Υπουργού κορυφώθηκε όταν ο λαός ξέσπασε σε επευφημίες "άξιος - άξιος" υπέρ του πατρός Σεβαστιανού. 

( *  ψευδώνυμο που ο ίδιος προσέδωσε στον εαυτό του, ίσως  κατά το έθος των 12-θεϊστών να προσάπτουν κάποιο αρχαιοπρεπές όνομα στο βαφτιστικό τους)