Σάββατο 22 Αυγούστου 2020

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ περιόδου 23-30 Αὐγούστου 2020
Α΄. ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ θὰ τελεστοῦν οἱ ἑξῆς θεῖες Λειτουργίες:

α) Τετάρτη 26/8 - ὥρα: 7:15-9:00 π.μ.

β) Σάββατο 29/8 (Ἀποτομὴ κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου)
- ὥρα: 7:15-10:00 π.μ.

γ) Κυριακὴ 30/8 -ὥρα: 7:00-10:00 π.μ..

Β΄. ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τὴν Κυριακὴ 23 Αὐγούστου τὸ βράδυ θὰ τελεστεῖ ΑΓΡΥΠΝΙΑ (Ἑσπερινός, Ὄρθρος καὶ θεία Λειτουργία) πρὸς τιμὴ τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, στὸ ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγίας Κυριακῆς (στὸ δάσος τοῦ λόφου τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος).
Ἡ Ἀγρυπνία θὰ ἀρχίσει στὶς 9.00 μ.μ. καὶ θὰ τελειώσει γύρω στὴ 1.00 μετὰ τὰ μεσάνυκτα.

Γ΄. ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
Τὶς ὑπόλοιπες μέρες θὰ τελεῖται, ὡς συνήθως, κάθε πρωὶ στὶς 7.30 π.μ. Ὄρθρος καὶ κάθε ἀπόγευμα στὶς 7.00 μ.μ. Ἐσπερινός.

Ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ

Αγιορείτης μοναχός MD Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής για τη μάσκα στους Ναούς           Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, στην εγωλατρική κοινωνία μας, ένας απρόσμενος επισκέπτης, σαν το ιό SARS-CoV-2, να δαιμονοποιηθεί και να προσδιοριστεί ως αόρατος φονικός εχθρός. Ο πολιτισμός μας βέβαια, αποφεύγει να παραδεχτεί πόσο εχθρικός για την υγεία του ανθρώπου είναι ο σύγχρονος "παχύσαρκος", αλλά ατροφικός πνευματικά, τρόπος ζωής. Κάτι, που επιβεβαιώνεται από την έξαρση των εκφυλιστικών νοσημάτων (καρκίνος, αυτοάνοσα, καρδιοπάθειες, διαβήτης κτλ), που διαμορφώνουν το υπόβαθρο (συνοσηρότητες) για να δώσει η ίωση COVID-19 σοβαρά κλινικά συμπτώματα.
            Είναι δηλαδή ο κορωνοϊός ένας πραγματικός φίλος, που μας δείχνει τα ελαττώματά μας και μας καλεί σε αλλαγή τρόπου ζωής και διόρθωση καθημερινών συνηθειών, που επιβαρύνουν την υγεία μας και καθιστούν το σώμα μας ευάλωτο σε ασθένειες. Αυτό γίνεται πιο έκδηλο αν αναλογιστεί κανείς ότι ο θάνατος από COVID-19 προέρχεται κυρίως από μια άστοχη και υπερβολική φλεγμονώδη αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος έναντι του ιού [1].

Απόδοση εορτής κοιμήσεως Θεοτόκου
Σήμερα η εκκλησία μας εορτάζει την Απόδοση της κοιμήσεως Θεοτόκου. «Απόδοσις» στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει την ολοκλήρωση μιας μεγάλης χριστιανικής εορτής που ξεκίνησε πριν από οκτώ ημέρες. Είναι συνήθεια που παρέλαβαν οι Χριστιανοί από τους Ιουδαίους.


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’.
Ἐν τὴ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τὴ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε, Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταὶς πρεσβείαις ταὶς σαὶς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. β’. Αὐτόμελον.
Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν, ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον.
Το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος της Κυριακής 23 Αυγούστου 2020


ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 38 – 42
38 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἴκον αὐτῆς. 39 καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. 40 ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. 41 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· 42 ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ’ αὐτῆς.
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ´ 27 – 28
27 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 28 αὐτὸς δὲ εἶπε· Μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

Φώτης Κόντογλου, επίκαιρος όσο ποτέ!!


Πώς ή ΑΓΑΠΗ,ή ΤΙΜΗ καί ή ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ μετατρέπεται σέ ΣΧΗΜΑ Φαιδρόν,Θλιβερόν τε καί Οξύμωρον


Ό Πιστός Λαός τής Καστοριάς γιά ακόμη μία φορά, ετίμησε τόν Μεγάλο καί Θαυματουργό Ευεργέτη του, τόν ΑΓΙΟ ΝΙΚΑΝΟΡΑ.
Ό Λαός τής Δ.Μακεδονίας επί αιώνες τώρα,τύχη αγαθή,είχε ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΗ, ΒΟΗΘΟ, καί ΣΩΤΗΡΑ του, ιδιαίτερα στίς δύσκολες καί πολλάκις ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ περιστάσεις, τόν Αγιο ΝΙΚΑΝΟΡΑ του.
Άς σκεφθούμε γιά λίγο, φίλτατοι αδελφοί, κι άν μπορούμε άς συνειδητοποιήσουμε τήν Ζωή΄΄αν ήταν ζωή αυτή, τών προγόνων μας.Ένας λαός υπόδουλος, τυραννισμένος, βασανισμένος, σκλαβωμένος, χωρίς σχολειά,χωρίς Πανεπιστήμια,χωρίς Νοσοκομεία,χωρίς Μονάδες... Εντατικής Θεραπείας,χωρίς... αναπνευστήρες,χωρίς Γιατρούς καί...Λοιμοξιολόγους,χωρίς Αντιβιωτικά,αντισηπτικά καί άλλα πολλά.Καί επί πλέον ένας λαός πού κρατούσε τό κεφάλι του στήν θέση του, πληρώνοντας φόρο κεφαλικό καί Μπαξίσια στούς Πασάδες, πού ΔΕΝ ώριζε τήν Περιουσία του,τήν Ζωή του, τήν Φαμελιά του καί τά ΠΑΙΔΙΑ του.
Ζωή φριχτή!!! Ζωή ενός ΣΚΛΆΒΟΥ,ενός RES, ένα υποζύγιο δηλαδή,πού συχνά πουλιωταν φθηνότερα κι από ένα άλογο...
Καταφύγιό του, τότε ήταν τό Ξωκκλήσι του,παρηγοριά του οί πιστοί καί ταπεινοί Παπάδες του,στήριγμα του οί τότε ήρωες καί πολλάκις Εθνομάρτυρες Επίσκοποί του καί πρό παντός Σωτήρες του οι Ζωντανοί καί Θαυματουργοί του Άγιοι,όπως ό Θαυματουργός Άγιος Νικάνορας ,πού τόν καλούσε γιά νά τόν σώσει καί τόν έσωζε τόν λαό του,πολλές φορές,όταν στό μαύρο σκοτάδι τής σκλαβιάς του,προστίθενταν κι άλλα χτυπήματα,κι άλλα δεινά από επιδημίες καί αρρώστιες.

Ψαλτηρίου Θησαύρισμα, Ψαλμός 13ος

Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.
1 (Μασ. 14) ΕΙΠΕΝ ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός. διεφθάρησαν καὶ ἐβδελύχθησαν ἐν ἐπιτηδεύμασιν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός.1 (Μασ. 14) Ο εσκοτισμένος από την αμαρτίαν μωρός και ασεβής άνθρωπος, είπεν από μέσα του, σύμφωνα με την επιθυμίαν της αμαρτωλής καρδίας του· “δεν υπάρχει Θεός”. Αυτός όμως και οι όμοιοί του διεφθάρησαν μέσα εις την αμαρτωλότητά των. Εγιναν μισητοί από τον Θεόν και από τους ευσεβείς ανθρώπους. Το κακόν διεδόθη τόσον πολύ, ώστε δεν υπάρχει κανείς, που να πράττη σήμερον το αγαθόν. Δεν υπάρχει ούτε ένας.
2 Κύριος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι συνιὼν ἢ ἐκζητῶν τὸν Θεόν.2 Ο Κυριος έσκυψεν από το ύψος του ουρανού και έρριψε το βλέμμα του, δια να ίδη τους υιούς των ανθρώπων, δια να ίδη εάν υπάρχη κανείς μεταξύ αυτών, που να έχη επίγνωσιν Θεού η να επικαλήται με πίστιν τον Θεόν και προσπαθή να ευαρεστή εις αυτόν.
3 πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός [τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὑτῶν ἐδολιοῦσαν· ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν, ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει, ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα, σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν· οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.].3 Αλλοίμονον! Ολοι εξετράπησαν από την ευθείαν οδόν. Εξηχρειώθησαν και διεφθάρησαν. Δεν υπάρχει κανείς, που να πράττη το αγαθόν. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Ο λάρυγξ των, σαν ανοικτός τάφος, αναδίδει δυσώδεις αναθυμιάσεις. Με τας πονηράς των γλώσσας επινοούν και εκφράζουν δόλια ψεύδη και φαρμακεράς συκοφαντίας. Δηλητήριον φαρμακερών ασπίδων υπάρχει κάτω από τα χείλη των. Το στόμα των είναι γεμάτον από κατάρας εναντίον του Θεού και από δολιότητας και πικρίας εναντίον των ανθρώπων. Τα πόδια των τρέχουν με ταχύτητα, δια να χύσουν αίμα. Εις τους δρόμους της ζωής των και εις τας πράξεις των σπείρουν συντρίμματα και ταλαιπωρίας εναντίον αθώων. Εσωτερικήν ειρήνην και ειρηνικήν ζωήν με τους άλλους εξ αιτίας της αμαρτωλότητος των δεν εγνώρισαν. Δεν υπάρχει φόβος Θεού ενώπιόν των.
4 οὐχὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν; οἱ ἐσθίοντες τὸν λαόν μου βρώσει ἄρτου τὸν Κύριον οὐκ ἐπεκαλέσαντο.4 Δεν θα βάλουν, λοιπόν, ποτέ γνώσιν και δεν θα συνετισθούν όλοι αυτοί, που εργάζονται την παρανομίαν; Οι πωρωμένοι αυτοί, που κατατρώγουν τον λαόν μου, με τόσην ασυνειδησίαν σαν να πρόκειται περί συνήθους άρτου; Δεν επεκαλέσθησαν ποτέ τον Κυριον. Δεν εγνώρισαν, τι είναι προσευχή.
5 ἐκεῖ ἐδειλίασαν φόβῳ, οὗ οὐκ ἦν φόβος, ὅτι ὁ Θεὸς ἐν γενεᾷ δικαίᾳ.5 Εκυριεύθησαν όμως από πανικόν και δειλίαν εκεί, όπου δεν υπήρχε τίποτε το φοβερόν. Και τούτο, διότι ο Κυριος μόνον εις την γενεάν των δικαίων ναι προστάτης και όχι στους αμαρτωλούς.
6 βουλὴν πτωχοῦ κατῃσχύνατε, ὁ δὲ Κύριος ἐλπὶς αὐτοῦ ἐστι.6 Εξευτελίζετε σεις και εμπαίζετε τας σκέψεις και τας αποφάσστου πτωχού, διότι στηρίζει τας ελπίδας του στον Κυριον.
7 τίς δώσει ἐκ Σιὼν τὸ σωτήριον τοῦ ᾿Ισραήλ; ἐν τῷ ἐπιστρέψαι Κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀγαλλιάσεται ᾿Ιακὼβ καὶ εὐφρανθήσεται ᾿Ισραήλ.7 Ποιός, λοιπόν, θα έλθη από την Σιών, δια να δώση την σωτηρίαν στον ισραηλιτικόν λαόν; Θα δοθή εις αυτούς η σωτηρία, όταν ο Κυριος επαναφέρη τους ανθρώπους του λαού του από την αιχμαλωσίαν, θα σκιρτήσουν από αγαλλίασιν οι απόγονοι αυτοί του Ιακώβ. Θα ευφρανθούν αι καρδίαι των Ισραηλιτών.


Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

Μένουμε λοιπόν ασφαλείς. Μένουμε;


 Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι: Μοντέλα παρέλασαν με μάσκες εν μέσω ...
Η μάσκα γίνεται μόδα!

Θα ήθελα να διατυπώσω μερικές κρίσιμες σκέψεις παρακολουθώντας τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών. Θα μου πείτε εύλογα, δεν φοβάσαι μήπως και φας καμιά μήνυση; Θα σας απαντήσω, λοιπόν, ότι σε μια ελεύθερη δημοκρατική χώρα επιτρέπεται να διατυπώσω με λέξεις αυτό που παρατηρώ καθημερινά. Δεν θα πω τη γνώμη μου για το αν η μάσκα είναι υποχρεωτική. Θα θεωρήσω δεδομένο ότι είναι, άσχετα με την προσωπική μου εκτίμηση.

Παρατηρήσεις - γεγονότα που έπεσαν στην αντίληψή μου:

Προστασία ἀνθρώπινη ἤ θεία; Ἡ χρήση τῆς μάσκας ἐντός τῶν ἱερῶν ναῶν, Ἀποστόλου Μυργιώτη, μαθηματικοῦ-θεολόγου

 

Μετά τά ἐπί σχεδόν διμήνου (ἀπό μέσα Μαρτίου ἕως ἀρχές Μαΐου) μέτρα πρόληψης κατά τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (CoVid 19) ἡ χώρα μας ξεκίνησε δειλά – δειλά νά ἐπανέρχεται σέ μία πιό φυσιολογική κατάσταση, παρά τούς ἀρκετούς περιορισμούς πού ἴσχυαν καί ἰσχύουν. Ὅμως, ἡ παρατηρούμενη αὔξηση τῶν κρουσμάτων τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τήν ἑορτή τοῦ δεκαπενταυγούστου νά πλησιάζει, ἐπανέφερε τήν συζήτηση γιά νέα μέτρα, ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ χρήση μάσκας σέ δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν χώρων λατρείας. Θά εἴμαστε ὑποχρεωμένοι, πιθανόν, νά χρησιμοποιοῦμε μάσκα κατά τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῶν ὑπολοίπων ἀκολουθιῶν.

Πρίν διατυπώσουμε τήν ἄποψή μας, ἀποσαφηνίζουμε ὅτι ἡ ὑγεία εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος καλεῖται νά τό διαφυλάξει. Μάλιστα, ὀφείλουμε νά διαφυλάξουμε τήν ὑγεία τῶν συνανθρώπων μας περισσότερο ἀπό τήν δική μας. Γι’ αὐτόν τόν λόγο τηρούσαμε καί τηροῦμε τούς ἀπαραίτητους κανόνες ὑγιεινῆς πού συνιστοῦν οἱ εἰδικοί.

Γιά τό ἐπίκαιρο θέμα τῆς χρήσης μάσκας διατυπώνονται συνεχῶς γνῶμες ἀπό εἰδικούς τῆς ὑγείας. Ἐκεῖνοι, ὡς γνῶστες τοῦ ἀντικειμένου, καλοῦνται νά ἀποφανθοῦν καί νά ἐπιλύσουν τίς ὅποιες ἐπιστημονικές διαφορές, νά ἀπαντήσουν στά διάφορα ἰατρικῆς καί ὑγειονομικῆς φύσεως ἐρωτήματα καί νά λάβουν τίς κατάλληλες ἀποφάσεις γιά τήν διασφάλιση τῆς δημόσιας καί τῆς προσωπικῆς ὑγείας.

Ὅταν, ὅμως, ἡ συζήτηση φθάνει στό σημεῖο τῆς ὑποχρεωτικῆς χρήσης τῆς μάσκας ἐντός τῶν ἱερῶν ναῶν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὀφείλουμε νά προσεγγίσουμε τό θέμα λαμβάνοντας ὑπόψιν τήν παράδοση καί τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἅγιος Παΐσιος: Ἡ εὐλάβεια μέσα στὸν Ναό, στὸ Ἀντίδωρο καὶ τὶς Εἰκόνες!Ἡ εὐλάβεια μέσα στὸν Ναό 
Ὅταν ξεκινᾶς γιὰ τὸν Ναό, νὰ λὲς μὲ τὸν λογισμό σου: «Ποῦ πηγαίνω; Τώρα μπαίνω στὸν Οἶκο τοῦ Θεοῦ. Τί κάνω; Προσκυνῶ τὶς εἰκόνες, τὸν Θεό». Ἀπὸ τὸ κελλί σου ἢ ἀπὸ τὸ διακόνημά σου πηγαίνεις στὸν Ναό. Ἀπὸ τὸν Ναὸ νὰ πᾶς στὸν Οὐρανὸ καὶ πιὸ ἐκεῖ ἀκόμη, στὸν Θεό. 

Ὁ Ναὸς εἶναι τὸ «σπίτι» τοῦ Θεοῦ. Καὶ τὸ δικό μας πραγματικὸ σπίτι εἶναι στὸν Παράδεισο. Ἐδῶ ψάλλουν οἱ ἀδελφές. Ἐκεῖ οἱ Ἄγγελοι, οἱ Ἅγιοι… Ἄν, ὅταν πηγαίνουμε σὲ ἕνα κοσμικὸ σπίτι, χτυπᾶμε τὴν πόρτα, σκουπίζουμε τὰ πόδια, καθώμαστε συνεσταλμένα, τότε μέσα στὸν Οἶκο τοῦ Θεοῦ, ὅπου θυσιάζεται ὁ Χριστός, τί πρέπει νὰ κάνουμε; Μὲ μία σταγόνα θεϊκοῦ Αἵματος μᾶς ἐξαγόρασε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ στὴν συνέχεια μᾶς νοσηλεύει μὲ κιλὰ Αἵματος καὶ μᾶς τρέφει μὲ τὸ πανάγιο Σῶμα Του. Ὅλα λοιπὸν αὐτὰ τὰ φρικτὰ καὶ θεῖα γεγονότα, ὅταν τὰ φέρνουμε στὴν μνήμη μας, μᾶς βοηθοῦν νὰ κινούμαστε μὲ εὐλάβεια μέσα στὸν Ναό. Ἀλλὰ βλέπω στὴν Θεία Λειτουργία…
ἀκόμη καὶ ὅταν ὁ ἱερέας λέη «Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας» καὶ λέμε «Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον», λίγοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὸν νοῦ τους πρὸς τὸν Κύριο! Γι᾿ αὐτὸ καλύτερα νὰ λέμε νοερῶς «νὰ ἔχουμε τὶς καρδιές μας πρὸς τὸν Κύριον», γιατὶ ὁ νοῦς μας καὶ ἡ καρδιά μας εἶναι ὅλο πρὸς τὰ κάτω. Λέμε καὶ ψέματα, γιατὶ λέμε «ἔχομεν», ἀλλὰ δὲν ἔχουμε ἐκεῖ τὸν νοῦ μας. Βέβαια, ἐὰν ἔχουμε τὴν καρδιά μας πρὸς τὰ «ἄνω», ὅλα θὰ πᾶνε πρὸς τὰ «ἄνω».

Ἡ εὐλάβεια στὸ Ἀντίδωρο
Ὅσο μποροῦμε, νὰ προσέχουμε σὲ ὅλα. Μετὰ τὴν Θεία Κοινωνία ἢ τὸ ἀντίδωρο ἢ τὸ Εὐχέλαιο, καλὸ εἶναι νὰ σκουπίζουμε τὰ χέρια μας μὲ λίγο βαμβάκι βρεγμένο μὲ οἰνόπνευμα καὶ νὰ καῖμε τὸ βαμβάκι. Ὅταν σκουπίζουμε τὸ Ἱερό, ὅσα μαζεύουμε νὰ τὰ ρίχνουμε στὴν θάλασσα ἢ νὰ τὰ καῖμε σὲ ἕναν καθαρὸ τόπο, γιατὶ μπορεῖ νὰ ἔπεσε ἀντίδωρο ἢ μαργαρίτης. Φυσικά, ἂν πέση κάτω ἕνας μαργαρίτης, ὁ Χριστὸς δὲν θὰ καθήση νὰ πατηθῆ, ἀλλὰ φεύγει ἡ Χάρις ἀπὸ ἐμᾶς. Στὸ ἐξωτερικό, στοὺς Ναοὺς δὲν ἔχουν οὔτε χωνευτήρια. Τὰ νερὰ τῆς Προσκομιδῆς πᾶνε μὲ τὰ ὄμβρια. «Μᾶς ἀπαγορεύουν, λένε, νὰ ἔχουμε χωνευτήρια, ἐπειδὴ δημιουργοῦνται μικρόβια». Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν γεμίσει σωματικὰ καὶ πνευματικὰ μικρόβια καί, ἂν στάξη λίγο μύρο στὸ κεφάλι, σοῦ λένε «θὰ δημιουργηθοῦν μικρόβια»! Πῶς νὰ ἔρθη ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ; Ὁ δαιμονισμὸς στὸν κόσμο ἀπὸ ἐδῶ ξεκινάει…

Τό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν 'Αποστόλων, Δ 13 - 31 0I ἈΠΌΣΤΟΛΟΙ ἈΠΕΙΛΟΥ͂ΝΤΑΙ ΚΑΙ ἈΠΟΛΥΌΝΤΑ͂Ι ἢ ΠΡΟΣΕΥΧῊ ΤῊΣ ΕΚΚΛΉΣΙΑΣ


13 Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ Ἰωάννου, καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσι καὶ ἰδιῶται, ἐθαύμαζον, ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν,13 Εκείνοι βλέποντες το θάρρος του Πετρου και του Ιωάννου και έχοντες υπ' όψιν των, ότι ήσαν αγράμματοι άνθρωποι του λαού, κατελαμβάνοντο από θαυμασμόν δια την σοφίαν και την δύναμιν του λόγου των και συγχρόνως ανεγνώριζαν και παρεδέχοντο ότι αυτοί ήσαν μαζή με τον Ιησούν.
14 τόν δὲ ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευμένον, οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν.14 Βλέποντες δε θεραπευμένον τον τέως χωλόν να στέκεται μαζή με αυτούς, δεν είχαν και δεν εύρισκαν να αντείπουν τίποτε.
15 κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν, συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους15 Αφού δε τους διέταξαν να βγουν έξω από την αίθουσαν του συνεδρίου, ήρχισαν να συζητούν μεταξύ των και να ανταλλάσσουν τας σκέψεις των.
16 λέγοντες· Τί ποιήσωμεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις; ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονε δι’ αὐτῶν, πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ φανερόν καὶ οὐ δυνάμεθα ἀρνήσασθαι·16 Λεγοντες· “τι να κάμωμεν με αυτούς τους ανθρώπους; Διότι, ότι μεν βέβαια έγινε από αυτούς θαύμα γνωστόν και αναντίρρητον, είναι πλέον φανερόν εις όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, και δεν ημπορούμεν να το αρνηθούμεν.
17 ἀλλ’ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν, ἀπειλῇ ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων.17 Δια να μη διαδοθή όμως περισσότερον μεταξύ του λαού το θαύμα, ας τους απειλήσωμεν με μεγάλας τιμωρίας, ώστε να μη ομιλούν εις κανένα πλέον των ανθρώπων δια το όνομά του, δηλαδή δια τον Χριστόν”.
18 καὶ καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν αὐτοῖς τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ.18 Και αφού τους εκάλεσαν πάλιν εις την αίθουσαν, τους έδωσαν την εντολήν να μη κηρύττουν πλέον και να μη διδάσκουν πίστιν στο όνομα του Ιησού Χριστού.
19 ὁ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀποκριθέντες πρὸς αὐτοὺς εἶπον· Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ τοῦ Θεοῦ, κρίνατε.19 Αλλά ο Πετρος και ο Ιωάννης απεκρίθησαν προς αυτούς και είπαν· “εάν είναι ορθόν και δίκαιον ενώπιον του Θεού, να υπακούωμεν περισσότερον εις σας παρά στον Θεόν, σκεφθήτε και κρίνετε μόνοι σας.
20 οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ εἴδομεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν.20 Διότι ημείς δεν ημπορούμεν να μη κηρύττωμεν αυτά που είδαμε και ακούσαμε”.
21 οἱ δὲ προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς, μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσονται αὐτούς, διὰ τὸν λαόν, ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν Θεὸν ἐπὶ τῷ γεγονότι·21 Εκείνοι όμως, αφού διετύπωσαν και νέας απειλάς, τους απέλυσαν, αφ' ενός μεν διότι δεν εύρισκαν τίποτε το ένοχον, δια να τους τιμωρήσουν, αφ' ετέρου δε εξ αιτίας του λαού, διότι όλοι εδόξαζαν τον Θεόν, δια το θαυμαστόν αυτό γεγονός της θεραπείας του χωλού.
22 ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων τεσσαράκοντα ὁ ἄνθρωπος ἐφ’ ὃν ἐγεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως.22 Εδικαιολογείτο δε ο θαυμασμός του λαού, διότι ο εκ γενετής χωλός, στον οποίον έγινε το θαύμα της θεραπείας, ήτο σαράντα ετών και πλέον.
23 Ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπον.23 Οταν δε οι Απόστολοι απελύθησαν, ήλθαν στους άλλους πιστούς, με τους οποίους στενότατα, ως αδελφοί της αυτής πνευματικής οικογενείας, συνεδέοντο και τους ανήγγειλαν όσα οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι είχαν είπει εις αυτούς.
24 οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ εἶπον· Δέσποτα, σὺ ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς,24 Εκείνοι δε, όταν ήκουσαν, με μια ψυχή και με μια καρδιά ύψωσαν φωνήν προς τον Θεόν και είπαν· “Δεσποτα, συ, ο οποίος έκαμες τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν εις αυτά,
25 ὁ διὰ στόματος Δαυῒδ παιδός σου εἰπών· ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;25 συ, που με το στόμα του δούλου σου Δαυίδ είπες· Διατί εφρύαξαν τα έθνη οι δε λαοί κατέστρωσαν καλομελετημένα, μάταια όμως και ανωφελη, πονηρά σχέδια;
26 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ.26 Παρετάχθησαν εις πολεμικήν παράταξιν οι βασιλείς της γης και εμαζεύθηκαν στον ίδιον τόπον όλοι οι άρχοντες εναντίον Κυρίου του Θεού και εναντίον του Μεσσίου, τον οποίον ο Θεός έχρισε βασιλέα, προφήτην και αρχιερέα.
27 συνήχθησαν γὰρ ἐπ’ ἀληθείας ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου Ἰησοῦν, ὃν ἔχρισας, Ἡρῴδης τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος σὺν ἔθνεσι καὶ λαοῖς Ἰσραήλ,27 Διότι, πράγματι, Κυριε, εμαζεύθηκαν όλοι αυτοί εναντίον του αγίου παιδός σου Ιησού, τον οποίον συ έστειλες και έχρισες Σωτήρα, ο Ηρώδης και ο Ποντιος Πιλάτος μαζή με τα ειδωλολατρικά έθνη και με τας φυλάς του Ισραήλ,
28 ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ σου καὶ ἡ βουλή σου προώρισε γενέσθαι.28 δια να πράξουν όχι όλα όσα αυτοί εν τη πονηρία των ήθελαν, αλλά όσα η παντοδύναμος δεξιά σου και η πάνσοφος ιδική σου θέλησις είχε προορίσει να γίνουν.
29 καὶ τὰ νῦν, Κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον σου29 Και τώρα, Κυριε, ρίξε το βλέμμα σου εις τας απειλάς των, με τας οποίας μας φοβερίζουν και δώσε στους δούλους σου δύναμιν και φωτισμόν να λαλούν με κάθε παρρησίαν και να κηρύττουν το θέλημά σου,
30 ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ.30 καθ' ον χρόνον συ θα απλώνης το χέρι σου εις θαυματουργικήν θεραπείαν και θα γίνωνται με την επίκλησιν του ονόματος του αγίου παιδός σου Ιησού καταπληκτικά και αποδεικτικά σημεία και θαύματα”.
31 καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ἁγίου, καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μετὰ παρρησίας.31 Και όταν αυτοί έτσι παρεκάλεσαν τον Θεόν, εσείσθη ο τόπος, στον οποίον ήσαν συγκεντρωμένοι, και έλαβαν πλουσίως όλοι Αγιον Πνεύμα, διεποτίσθησαν από αυτό και εκήρυτταν τον λόγον του Θεού με θάρρος.

Η βλασφημία των καιρών. Αρχιμανδρίτου Σεβαστιανού ΤοπάληΤί άραγε θα μπορούσε να πεί ο Θεός για εκείνους τους ηγέτες που επέβαλαν την λατρεία του αληθινού Θεού μέσα από έναν γυάλινο θόλο την τηλεόραση. Δεν εκζήτησαν τον Μεγάλο Θεό στην μεγάλη απειλή της πανδημίας, αλλά χάριν της πολιτικής και της υπακοής στην παγκόσμια δικτατορία και συνομωσία έκλεισαν τους Ναούς και αποπλάνησαν τον λαό μιλώντας για ‘’κατ’ οίκον εκκλησία’’  Τι θα μπορούσε να πεί ο Κύριος για όλους τους ‘’Χριστούς’’ του Κυρίου που έκλεισαν τις Εκκλησιές και ζήτησαν από τον λαό να λατρεύουν τον αληθινό Θεό σε άλλο θυσιαστήριο, στην γυάλινη τράπεζα της τηλεοράσεως και του διαδικτύου. Έχρισαν ως ‘’ιερείς’’ τους λοιμωξιολόγους, τους επέβαλαν συνείδηση του λαού με την διαφήμιση, τους έντυσαν με θρησκευτικό τήβεννο και τους άκουγαν μέρα νύχτα και τους πίστεψαν ως Θεούς και κρεμιόταν από τα χείλη τους περιμένοντας την ώρα που θα μιλήσουν μέσα από την τηλεόραση. Έκαναν ότι τους έλεγαν και ένιωθαν μεγάλη ευγνωμοσύνη που σώθηκαν μέσα από τα επιστημονικά τους χέρια. Όλος ο λαός βασίστηκε και υπάκου-σε και έφευγε από τους Ιερούς Ναούς για να σωθεί. Πίστεψε στους πολιτικούς ηγέτες που τον παρέσυραν με φόβο και επιβολή νόμου και υπάκουσε. Κανείς δεν μίλησε για μια πάνδημη μετάνοια των Ελλήνων, που σήμερα η Ελλάδα είναι πρώτη στις εκτρώσεις, που ζεί μεσα στην μοιχεία και την πορνεία, που νομιμοποιεί τους ομοφυλόφιλους, που καθημερινά βλασφημεί τον Χριστό και την Παναγία. Και το χειρότερο είναι ότι βλασφήμησε ζητώντας βοήθεια από ανθρώπινα χέρια και όχι από τον Μεγαλοδύναμο Θεό. Έχρισε δικούς του σωτήρες και ιερείς για να τους σώσουν.
Υπήρξαν ηγέτες μέσα στην ιστορία που Ελληνικού Έθνους που στις δυσκολίες ένιωσαν βαθειά την πίστη και το βίωσαν ότι ‘’ο Θεός σώζει την Ελλάδα’’. Και τον λαό τον ξεσήκωσαν στην μεγάλη ελπίδα αυτή, την σωτηρία που έρχεται από Ουρανού. Και μετά από μια σκληρή καραντίνα που επεβλήθη για τις Εκκλησίες βγήκαν οι σημερινοί ηγέτες και είπαν ότι τα μέτρα των χειρών τους έσωσαν την Ελλάδα. Πού να φανταστούν ότι την Ελλάδα την έσωσαν οι προσευχές του πιστού λαού που με τους μεγάλους Ικέτες τα παιδιά τους έτρεχαν στις Εκκλησιές να Κοινωνήσουν εν μετανοία και μετα δακρύων, διωκόμενοι απεινώς από την Αστυνομία του κράτους. Και έκαναν τον Θεό να μετανοήσει με την μετάνοια τους και να μην τιμωρήσει την ασέβεια των διεστραμμένων.

Μια μπόρα είναι κι αυτή και θα περάσει… Η μπόρα φέρνει και βροχή, η οποία καθαρίζει την ατμόσφαιρα και πλένει τον τόπο, και βοηθάει για την βλάστηση. Θα γίνει καλό ξεκαθάρισμα και οι πιστοί θα γίνουν πιο πιστοί.. Οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να καταφύγουν στον Θεό. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης – Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου _Dormition of the Mother of God_ Успение Богородицы_14828497«Μείνον μεθ’ ημών, η ημετέρα παράκλησις, το μόνον επί γης ημών παραμύθιον. Μη εάσης ημάς ορφανούς, Μήτερ…».
Ομιλία
Περί εσπερίου κλαυθμού και ορθρινής αγαλλιάσεως
Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
«Το εσπέρας αυλισθήσεται κλαυθμός και εν τω πρωΐ αγαλλίασις» (Ψαλμός 29: 6).
Ο Θεός επιτιμά και ο Θεός πάλι ευδοκεί σε αγαλλίαση. Μία σκέψη μετανοίας μας αρκεί για να κατευνάσει την οργή του Θεού· διότι ο Θεός δεν οργίζεται με τους ανθρώπους όπως οργίζεται ένας που εχθρεύεται, αλλά η οργή Του προς τους ανθρώπους είναι όπως του πατέρα προς τα παιδιά του. Η οργή Του είναι στιγμιαία ενώ το έλεός Του άπειρο και αιώνιο. Εάν ο Θεός σε επιτίμησε το βράδυ, ορθρίζοντας όμως το πρωΐ θα σε κάνει να αγάλλεσαι: στην οργή Του και στο έλεός Του οι άνθρωποι Τον γνωρίζουν καλύτερα.
Ω αδελφοί μου, εάν οι άνθρωποι γνώριζαν διαρκώς και αναγνώριζαν τον Θεό ως τον Ποιητή κάθε αγαθού, ως Αγαθοποιό, δεν θα Τον γνώριζαν ποτέ ως Κριτή ο οποίος επιτιμά. Ο Θεός ευαρεστείται περισσότερο όταν Τον αναγνωρίζουμε στο έλεός Του μάλλον, παρά στην οργή Του! Ωστόσο υπάρχουν και άνθρωποι εξαιρετικά αγνώμονες και άφρονες, οι οποίοι ποτέ δεν θυμούνται τον Θεό, όταν δείχνει το έλεός Του• απεναντίας Τον θυμούνται όταν τους επιτιμά και τους νουθετεί μέσα από αρρώστιες, θανάτους αγαπημένων, αποτυχίες και ονειδισμούς, φωτιές, ξίφη, σεισμούς, πλημμύρες, και πλήθος άλλων τιμωριών, με τις οποίες ο Θεός φρονηματίζει «δια της ράβδου» όσους δεν αφυπνίστηκαν, υπενθυμίζει στους αγνώμονες την παρουσία Του, φέρνει σε συναίσθηση τους σφάλλοντες και υπενθυμίζει σε όλους ότι Αυτός είναι ο Δημιουργός και Κύριος, ο Δωρεοδότης και ο Κριτής.

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020

Πόσο σοβαρὰ παίρνουμε τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς μας; (11.8.2020)

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴ Θ΄ Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο «Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων», ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 11 Αὐγούστου, 2020 στὸν ὑπαίθριο χῶρο τῆς πίσω αὐλῆς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῶν Ἀγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὸ χωριὸ Μένικο τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου. Στὶς πνευματικὲς αὐτὲς συνάξεις ὁ Πανιερώτατος ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήσεις τῶν πιστῶν ποὺ τοὺ ὑποβάλλονται εἴτε γραπτῶς εἴτε προφορικῶς, ἐπώνυμα ἢ ἀνώνυμα.

Τρίτη 18 Αυγούστου 2020

Η ορθόδοξη Πίστη μας του Αρχιμ. Επιφανίου Κ. Χατζηγιάγκου (14ο κεφ)
14. Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
7. «Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος»

Γενικὰ


Μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου ἀκολούθησε ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἡ ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ αὐτὴ μπαίνουμε στὴν τελευταία φάση τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου, στοὺς «ἐσχάτους χρόνους» ὅπως ὀνομάζονται. Ἡ περίοδος αὐτὴ θὰ κλείσει μὲ τὴ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου. 


Σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεσή του, ὁ Χριστὸς θὰ ξαναέλθει στὴ Γῆ γιὰ νὰ κρίνει τὸν κόσμο. Μετὰ τὴ Δευτέρα Παρουσία θὰ ἀκολουθήσει ὁ «Μέλλων Αἰών», ἡ ἀτέλειωτη αἰωνιότητα, ποὺ θὰ ἔχει δύο καταστάσεις· τὴν αἰώνια ζωή (Παράδεισο) καὶ τὴν αἰώνια Κόλαση.


Ὅπως μᾶς ἀποκαλύπτει ἡ Ἁγία Γραφή, κατὰ τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς ἱστορίας θὰ συμβοῦν τέσσερα μεγάλα γεγονότα: ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου, ἡ Δευτέρα Παρουσία, ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, καὶ ἡ Παγκόσμια Κρίση. Ἂς τὰ δοῦμε ἀναλυτικά.

14.1. Η ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τὸ ὅτι ὁ κόσμος θὰ ἔχει κάποτε ἕνα τέλος τὸ βεβαιώνει καὶ ἡ Ἐπιστήμη. Σύμφωνα μὲ τὴ σύγχρονη Κοσμολογία, ὁ ἥλιος κάποια μέρα θὰ σβήσει. Τὸ ἴδιο καὶ ὅλα τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ. Τελικὰ ὅλη ἡ ὕλη θὰ διαλυθεῖ καὶ θὰ παραμείνει ἕνα ἀπέραντο ψυχρὸ καὶ σκοτεινὸ Σύμπαν. 


Σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ ὁ κόσμος ἔχει ἀρχὴ καὶ τέλος. Γράφει ὁ προφήτης Δαυΐδ: «Στὴν ἀρχή, Κύριε, ἔπλασες τὴ Γῆ, καὶ ἔργα δικά σου εἶναι οἱ οὐρανοί. Αὐτοὶ μιὰ μέρα θὰ καταστραφοῦν, ἐνῶ ἐσὺ θὰ μένεις ἀμετάβλητος. Ὅλος ὁ κόσμος θὰ παλιώσει σὰν τὸ ροῦχο ποὺ φορᾶμε, καὶ σὰν πανωφόρι θὰ τὸν τυλίξεις καὶ θ’ ἀλλάξει μορφή· θὰ γίνει καινούργιος» (Ψαλμ. 101,26-27· πρβλ. Ματθ. 24,35). 

Ἡ ἀνακαίνιση τοῦ Σύμπαντος

Ἡ Ἐπιστήμη μᾶς λέει ὅτι τὸ Σύμπαν θὰ καταλήξει στὸ μηδέν· ἑπομένως δὲν ἔχει κανένα προορισμὸ ἢ λόγο ὑπάρξεως. Ἀντίθετα, ἡ χριστιανικὴ πίστη μᾶς γεμίζει μὲ ἐλπίδα. Δὲν ἀφήνει τὸν κόσμο νὰ σβήσει σ’ ἕνα παγερὸ σκοτάδι. Τὸ Σύμπαν ὁδηγεῖται στὴν καταστροφή, ὄχι ὅμως στὴν ἐξαφάνιση. Ὅπως ἀναφέραμε καὶ προηγουμένως, ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ θὰ μεταμορφωθοῦν (Ψαλμ. 101,26-27). Μετὰ τὴ συντέλεια θὰ ἀνατείλει ἕνας καινούργιος κόσμος ὡραιότερος, ἄφθαρτος καὶ αἰώνιος. Ὅπως λέει ὁ ἀπ. Πέτρος, «καινούργιους οὐρανοὺς καὶ καινούργια γῆ περιμένουμε» (Β΄ Πέτρ. 3,13· πρβλ. Ἀπ. 21,1).

Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020

Μάθε ότι....Ο μεγαλύτερος και καλύτερος φίλος είναι : Ο Θεός.
Οι καλύτεροι σύντροφοι είναι : Οι γονείς.

Το καλύτερο σπίτι είναι : Το σπίτι σου.
Η καλύτερη ευτυχία είναι : Η καλή συνείδηση.

Η ωραιότερη ημέρα είναι : Η σημερινή.
Ο καλύτερος χρόνος είναι : Τώρα.

Η καλύτερη μέθοδος για να νικήσεις είναι : Η πειθαρχία.
Η καλύτερη ασχολία είναι : Η εργασία.

Η καλύτερη διασκέδαση είναι : Η μελέτη.
Η πλουσιότερη συλλογή είναι : Η συλλογή των καλών πράξεων.

Ο πιο εύκολος δρόμος για να είσαι ευτυχής είναι : Η ευθεία οδός.
Η μεγαλύτερη χαρά είναι : Το εκπληρωθέν καθήκον.

Μᾶς Λείπει ὁ Πόθος γιὰ τὸν Χριστὸ, Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος
Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος ἀπαντᾶ στὸ ἐρώτημα: Πῶς αἰσθανόμαστε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ τὸν ἀγαπήσουμε κι ἐμεῖς καὶ γιὰ νὰ μὴν εἶναι ἡ σχέση μας μαζί Του ἐπιφανειακή; Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴ Θ΄ Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου

Αντίποινα Κατοχής στη Φλώρινα – Η εκτέλεση των είκοσι στις 23 Αυγούστου 1944 Γράφει ο Γεώργιος Στ. Παλαιόπουλος, ΙστορικόςΑναδημοσίευση από https://neaflorina.gr

Μια ακόμη θλιβερή επέτειος – μια ακόμη ανάμνηση για ένα τραγικό γεγονός που έγινε στη Φλώρινα στη διάρκεια της κατοχής – η εκτέλεση 20 Ελλήνων (Φλωριναίων των περισσοτέρων) λίγο πριν το τέλος του πολέμου, στις 23 Αυγούστου 1944 – μια υποχρέωση του Δήμου (ανεκπλήρωτη προς το παρόν) για την ανέγερση ενός μνημείου που θα θυμίζει και θα τιμά τη μνήμη τους – διαβάστε το άρθρο του Γιώργου Παλαιόπουλου, Ιστορικού, για εκείνο το γεγονός.
Σπύρος Παπαχαρίσης, για το www.florinapast.gr
————–
Αντίποινα Κατοχής στη Φλώρινα – Η εκτέλεση των είκοσι στις 23 Αυγούστου 1944
Γράφει ο Γεώργιος Στ. Παλαιόπουλος, Ιστορικός
Κατά τη διάρκεια της περιόδου της Κατοχής στην Ελλάδα η περιοχή της Φλώρινας τέθηκε υπό τη διοίκηση του γερμανικού στρατού όπως σχεδόν και το μεγαλύτερο τμήμα της Μακεδονίας, εξαιρουμένης της ανατολικής στην οποία εγκαταστάθηκε βουλγαρική δύναμη. Ωστόσο, την ίδια περίοδο, το βουλγαρικό ενδιαφέρον για τη Φλώρινα παρέμενε ενεργό και είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του λοχαγού Hans Griese που είχε αρχικά τοποθετηθεί στον θώκο του Φρουραρχείου Φλώρινας, μετά από απαίτηση και ενέργειες της βουλγαρικής διπλωματίας. Ας μη διαφεύγει το γεγονός πως στο προαναφερθέν Φρουραρχείο της γερμανικής Διοίκησης σημαντική θέση κατείχε Βούλγαρος στρατιωτικός με βαθμό υπολοχαγού, ο Nikolay Mladenov. Ο ταγματάρχης του πυροβολικού Asser Brenner θεωρήθηκε ότι τηρούσε όλες τις προϋποθέσεις και γι’ αυτό ορίστηκε ως αντικαταστάτης του Hans Griese.
Ένα από τα πρώτα δείγματα της κατάστασης που θέλησε να εδραιώσει ως επικεφαλής του γερμανικού Φρουραρχείου Φλώρινας, ο Asser Brenner ήταν η απόφαση της επιβολής κυρώσεων σε όσους πολίτες δεν τηρούσαν τις διαταγές του. Άμεσα με την ανάληψη των καθηκόντων του γνωστοποίησε στους κατοίκους, μεταξύ άλλων, τη μορφή των μέτρων που θα λαμβάνονταν σε κάθε περίπτωση δολιοφθοράς ή ενέργειας που θα στρέφονταν εναντίον του τριπλού κατοχικού στρατού της περιοχής, ως αντίποινα.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Περιόδου 17-23 Αυγούστου

Κατά την εβδομάδα αυτή θα τελεστούν:


α) καθημερινά ο Εσπερινός στις 5:00 μ.μ.


β) Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 9:00 μ.μ.-12:30 π.μ. Ιερά Αγρυπνία


γ) Κυριακή, 23 Αυγούστου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 04:00 π.μ. - 09:00 π.μ.


Εκ της Ιεράς Μονής

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Περιόδου 17-23 Αυγούστου
Κατά την εβδομάδα αυτή θα τελεστούν οι καθιερωμένες Θείες Λειτουργίες την

Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο

Πρωί 6.00 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία


Κυριακή
Πρωί 6.00-7.00 π.μ. προσέλευση πιστών – Όρθρος – Θ. Λειτουργία

Η Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου είναι ανοιχτή:

Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο          9.00-13.00 και 17.00-19.30

Εκ της Ιεράς Μονής

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Περιόδου 17-23 Αυγούστου 2020
Τρίτη 18 Αυγούστου
Πρωί 7.30-9.30 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία στον Άγιο ΦανούριοΣάββατο 22  Αυγούστου
Πρωί 7.30-9.30 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία


Κυριακή 23  Αυγούστου
Πρωί 7.00-10.00 π.μ. Ὄρθρος – Θ. ΛειτουργίαΤις υπόλοιπες ημέρες τελείται κάθε πρωί 7:30-8:30 π.μ. Όρθρος και κάθε απόγευμα 7:00-7:30 Εσπερινός
Εκ του Ιερού Ναού

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Περιόδου 17-23 Αυγούστου 2020Κατά την εβδομάδα αυτή θα τελεστούν οι καθιερωμένες Θείες Λειτουργίες της Πέμπτης, 7:30-9:30 π.μ. στον Άγιο Λουκά και της Παρασκευής, 7:30-9:30.

Το Σάββατο Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 7:30 π.μ. - 10:30 π.μ. και την Κυριακή Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 7:30 π.μ. – 10:30.

Εκ του ιερού Ναού

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ περιόδου 16-23 Αὐγούστου 2020Α΄. ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ θὰ τελεστοῦν οἱ ἑξῆς θεῖες Λειτουργίες:
α) Τετάρτη 19/8 - ὥρα: 7:15-9:00 π.μ..
β) Σάββατο 22/8 - ὥρα: 7:30-9:30 π.μ.
γ) Κυριακὴ 23/8 -ὥρα: 7:00-10:00 π.μ..

Β΄. ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τὴν Κυριακὴ 23 Αὐγούστου τὸ βράδυ θὰ τελεστεῖ ΑΓΡΥΠΝΙΑ (Ἑσπερινός, Ὄρθρος καὶ θεία Λειτουργία) πρὸς τιμὴ τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, στὸ ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγίας Κυριακῆς (στὸ δάσος τοῦ λόφου τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος).
Ἡ Ἀγρυπνία θὰ ἀρχίσει στὶς 9.00 μ.μ. καὶ θὰ τελειώσει γύρω στὴ 1.00 μετὰ τὰ μεσάνυκτα.

Γ΄. ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
Τὶς ὑπόλοιπες μέρες θὰ τελεῖται, ὡς συνήθως, κάθε πρωὶ στὶς 7.30 π.μ. Ὄρθρος καὶ κάθε ἀπόγευμα στὶς 7.00 μ.μ. Ἐσπερινός.

Ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ