Φορέσετε μάσκες στα παιδιά. Καλύψτε τα πρόσωπα τους. Μάθετέ τους να φοβούνται το ένα το άλλο. Να μην πλησιάζονται.

Φορέστε μάσκες στα παιδιά. Σωστή απόφαση… Αφήνω από έξω το ιατρικό κομμάτι. Μπορεί κάποιος από τους λαμβάνοντες τις αποφάσεις, να παραθέσει επαρκή βιβλιογραφία, για την επίπτωση της παρατεταμένης χρήσης μάσκας στο ψυχισμό ενός παιδιού; Για την επίπτωση στις κοινωνικές του σχέσεις;

Φορέσετε μάσκες στα παιδιά. Δημιουργείστε μια κουλτούρα που είναι «δικαίωμα» και «πολιτικά ορθό» να γδύνει κανείς το σώμα του και να κυκλοφορεί, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να έχει το πρόσωπό του καλυμμένο. Προφάσεις εν αμαρτίαις…

Φορέστε μάσκες στα παιδιά. Εκμηδενίστε την ιερότητα του προσώπου. Αυτό θέλετε. Μια κοινωνία αποξενωμένων. Μια κοινωνία δαιμόνων.

Ντροπή σας κύριοι. Ντροπή σας.
Θα θερίσετε ό,τι σπέρνετε.
Ο Θεός να σας συγχωρέσει.

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος
Ψυχολόγος M.Sc.