Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

Χωρίς το θέλημα του Κυρίου μήτε ασθενούμεν, μήτε αποθνήσκομεν

 


Φύγε λοιπόν μακράν αφ’ ημών ολιγοπιστία

Φόβος Κυρίου αρχή της σοφίας» ομιλεί ο σοφός Σολομών και συμφωνούν οι Πατέρες. Καγώ δε λέγω υμίν: «Μακάριος και τρισμακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριον

Εξ’ αυτού του θείου φόβου γεννάται η πίστις προς τον Θεόν. Και πιστεύει ο άνθρωπος ολοψύχως, ότι αφού έχει τελείως αφιερωθή εις τον Θεόν, έχει κι ο Θεός όλην την πρόνοιαν δι΄ αυτόν. Και εκτός τροφής και σκεπάσματος – όπου πάλιν Αυτός τον παρακινεί να φροντίζει – άλλη φροντίδα δεν έχει. Αλλά με όλη την απλότητα εις το θέλημα του Κυρίου ακολουθών υποτάσσεται.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος: «Προσπάθησε να βρεις ησυχία, οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ»

 


Τά πολλά ὑλικά πράγματα δένουν τόν ἄνθρωπο στήν γῆ αὐτή, καί δέν τόν ἀφήνουν νά δεῖ τήν Αἰώνια Βασιλεία. Ἡ ἀφθονία τῶν πραγμάτων εἶναι ἐχθρός τῆς ἐγκράτειας.

Εἰναι εὐτυχισμένος ἐκεῖνος πού προσπαθεῖ νά βρεῖ ἡσυχία γιά νά ἔλθει σ’ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό, καί δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τίς πολλές ἐργασίες. Γιατί ὅσο ζεῖ ὁ ἄνθρωπος θά ἔχει δουλειές καί δέν θά σταματήσουν ποτέ. Βέβαια, καί ἡ ἐργασία εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν προκοπή τῆς ψυχῆς. Οἱ Πατέρες μάλιστα ὁρίζουν ὅτι οἱ ἀρχάριοι στήν πνευματική ζωή πρέπει νά καταγίνονται πολύ μέ τή σωμάτικη ἐργασία, γιά νά μή τούς πειράζει ὁ σατανᾶς, χωρίς φυσικά νά παραλείπουν καί τήν προσευχή. Καί προσευχή καί ἐργασία.

Δημήτρης Νατσιός: Δεν είναι Υπουργείο Παιδείας αλλά υπουργείο Παιδομαζώματος

 

https://youtu.be/HdrQhIV6_zE

Όταν τα κάστρα πέφτουν από μέσα...

Γράφει ο Δημήτριος Νικ. Δασκαλάκης, Δικηγόρος ΑθηνώνΚι αν είναι κι έρθουνε χρόνια δίσεκτα,
πέσουν καιροί οργισμένοι,
Κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δένδρα,
για τίποτε άλλο δε φελάν, παρά για μετερίζια.
Μη φοβηθείς το χαλασμό. Φωτιά! Τσεκούρι!
Τράβα, ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι,
κόφτο, και χτίσε κάστρο απάνω του και ταμπουρώσου μέσα,
για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα.

Από το ποίημα του Κωστή Παλαμά «Παιδί, το περιβόλι μου!»


Με προφανή θλίψη και απογοήτευση πληροφορηθήκαμε ότι με διάταξη του Ειρηνοδικείου Φλώρινας (27/28-7-2022) αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά ως νόμιμη η σύσταση και λειτουργία του αμφιλεγόμενου σωματείου με την προκλητική επωνυμία «Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα», που εδρεύει στον ομώνυμο δήμο.

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Ἅγιος Γέροντας Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτης: Εκείνοι ποὺ ὁμιλοῦν πληθωρικὰ περὶ ἀγάπης νοθεύουν τὸ περιεχόμενο της για νὰ περιπτυχθοῦν ὅλους τους αἱρετικοὺς ὅλων των ἀποχρώσεων. Εἶναι τόσο ψεύτικη αὐτὴ ἡ ἀγάπη ὅσο καὶ τὰ ψεύτικα λουλούδια…

 


Γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου (Ἀριζόνας).
(Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν ἔνθρονιστήριον λόγον τοῦ Γέροντος, 1974)
 
* Η Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι Καθολικὴ μὲ τὴν ἔννοιαν, ὅτι κατέχει ὅλο το πλήρωμα τῆς ἀληθείας καὶ τῆς χάριτος διὰ τὸν φωτισμὸν καὶ τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ κόσμου καὶ ἐπὶ πλέον εἶναι Καθολικὴ μὲ τὴν ἔννοιαν ὅτι «δυνάμει» τείνει, ὄχι νὰ κατακτήση, ἀλλὰ νὰ ἁγιάση τὸν κόσμον. Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χριστὸς καὶ ἠμεῖς μέλη ἐκ μέρους συνδεόμενοι διὰ τῆς κοινῆς πίστεως «ἐν τῷ συνδέσμω τῆς ἀγάπης».

Σύλληψις της Aγίας Άννης, μητρός της Yπεραγίας ημών Θεοτόκου (9 Δεκεμβρίου)

                            Oυχ ώσπερ Eύα και συ τίκτεις εν λύπαις.
                         Xαράν γαρ ένδον Άννα κοιλίας φέρεις.
Tη δ’ ενάτη Mαρίην Θεομήτορα σύλλαβεν Άννα.

O Kύριος ημών και Θεός θέλωντας να ετοιμάση διά τον εαυτόν του ναόν ζωντανόν, και οίκον άγιον διά να κατοικήση, απέστειλε τον Άγγελον αυτού (τον οποίον λέγουσιν ότι ήτον ο Γαβριήλ) προς τους δικαίους Iωακείμ και Άνναν. Aπό τους οποίους ηυδόκησε να γεννηθή η κατά σάρκα Mήτηρ αυτού. Kαι τούτον αποστείλας προεμήνυσεν, ότι θέλει συλλάβη η στείρα και γερόντισσα Άννα. Ίνα με την σύλληψιν της στείρας βεβαιώση την εκ της Παρθένου εδικήν του άσπορον σύλληψιν και άφθορον γέννησιν. Kαι λοιπόν συνελήφθη η Aγία Θεοτόκος και Παρθένος Mαρία εν τη κοιλία της Άννης εκ σπέρματος του Iωακείμ. Kαι εγεννήθη, όχι καθώς λέγουσί τινες, επτά μηνών ή χωρίς ανδρός. Άπαγε! Aλλά εννέα τελείων μηνών και εκ συναφείας ανδρός. Πλην εξ επαγγελίας και Aγγέλου προρρήσεως και υπέρ τους νόμους της φύσεως, τόσον διά το άγονον της Άννης, όσον και διά το γηραλέον.


Αγία Άννα (15ος – 16ος αι.). 
Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοκουρδαλιωτίσσης, Κούρδαλι

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022

''ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ Από την πανδημία στην κλιματική αλλαγή -συντονισμένα τρόμο-κράτη σε φόντο παγκόσμιας διακυβέρνησης''.
''Από την πανδημία στην κλιματική αλλαγή -συντονισμένα τρόμο-κράτη σε φόντο παγκόσμιας διακυβέρνησης''.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 23/11/2022

 ΚΑΛΕΣΜΕΝOΣ: Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης, καθηγητής Ποινικού Δικαίου, συγγραφέας Ο καθηγητής Ποινικού Δικαίου κος Κωνσταντίνος Βαθιώτης παρουσιάζει θεματικές ενότητες από το βιβλίο του ‘’Από την Πανδημία στην Κλιματική αλλαγή – συντονισμένα τρόμο-κράτη σε φόντο παγκόσμιας διακυβέρνησης’’: -Η επίκληση της κλιματικής αλλαγής ως επιπρόσθετης απειλής για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. -Το μοντέλο αυταρχικής διακυβέρνησης με φιλεύσπλαχνο προσωπείο κατά τον Άλντους Χάξλεϋ. -Η προώθηση του ίδιου ‘’φαρμάκου’’ από τους παγκοσμιοποιητές για το πρόβλημα της τρομοκρατίας, της πανδημίας και της κλιματικής αλλαγής το οποίο είναι το ψαλίδισμα των θεμελιωδών ελευθεριών του πολίτη. -Η παθητική αντίσταση και η πολιτική ανυπακοή. -Το κλείσιμο της τηλεόρασης και οι προσπάθειες φίμωσης της αλήθειας, οι ύβρεις των συστημικών εφημερίδων εις βάρος των πολιτών που προασπίζονται το δικαίωμα της ελευθερίας και η εκκλησιαστική τρομοκρατία. Επιπλέον, ο κος Κωνσταντίνος Βαθιώτης προσεγγίζει την επικαιρότητα σχολιάζοντας τον αγώνα των υγειονομικών σε αναστολή, τις τοποθετήσεις του κου Παραρά ο οποίος μίλησε για αντιεμβολιαστές-αντιδιαφωτιστές και για την αφύπνιση που πρέπει να υπάρξει στους πολίτες.
  Παρουσιαστής: Αντώνης Καλόγηρος, εκπαιδευτικός-οικονομολόγος

 

Εθνικώς επιβεβλημένη η άμεση κατάργηση του «Κέντρου Μακεδονικής γλώσσας»
Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ καλεί όλους τους Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδας σε παλλαϊκή συμμετοχή, ώστε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για την κατάργηση της κατάπτυστης «Συμφωνίας των Πρεσπών», τα απόνερα της οποίας βλέπουμε καθημερινά, να μολύνουν τα ιερά χώματα της πατρίδας μας. Ήρθε πλέον εκείνος ο καιρός που καλούμαστε να βγάλουμε τις κομματικές παρωπίδες και να αποφασίσουμε, «με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε».

Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως, όσοι υπέγραψαν και όσοι στηρίζουν την επαίσχυντη «Συμφωνία», ξέχασαν να μας ρωτήσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, σκεπτόμενοι πάντα την ουσία και με ενωτικό πνεύμα, συντασσόμαστε αναφανδόν με την ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ "Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ" και τις νομικές ενέργειες που ανακοίνωσε, οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία επειδή το σωματείο έχει έννομο συμφέρον.

Πιο συγκεκριμένα, ο «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ» μέσω Δελτίου Τύπου που εξέδωσε στις 2 Δεκεμβρίου 2022, αποφάσισε, ομόφωνα, να προχωρήσει με ένδικα πλέον μέσα, κατά της απόφασης, υπ’ αρ. 27/28-7-2022 του ΠPΩTOΔIKEIOY ΦΛΩPINHΣ, που επικύρωσε το καταστατικό της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας», η οποία έχει σκοπό τη διάδοση της σλαβικής γλώσσας των Σκοπιανών στην Ελλάδα και τη διδασκαλία της, ως προαιρετικό μάθημα, ήδη από τα δημοτικά σχολεία.

Εμείς, συνεπείς στις θέσεις μας, συνεχίζουμε τον αγώνα.

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ στην ύπουλη προσπάθεια αμφισβήτησης ενός ακόμα τμήματος ελληνικής γης.

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ στο ενδεχόμενο να θρηνήσουμε μια ακόμα «αλύτρωτη πατρίδα».

ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕ την πατρική μας γλώσσα.

ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕ το ένδοξο όνομά μας, με το οποίο μας αναγνωρίζει η παγκόσμια ιστορία . «Το όνομά μας είναι η ψυχή μας»!

Αγωνιζόμενοι μέχρι θανάτου, θα φωνάζουμε

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

Ἡ διαχρονία τοῦ λόγου τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἐλπιδοκτόνες παραχαράξεις του π. Ιωάννης Δρογγίτης

2 Νοε 2022Ἡ ὁμιλία ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς πρώτης ὁμιλίας μὲ τίτλο : Ἀνώμαλες καταστάσεις καὶ ἄθεσμες βαπτίσεις στὴν αὐλὴ τῆς Ἐκκλησίας. Μέρος Α

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

«Καιρός τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ» - π. Γεώργιος Σχοινάς

 

https://youtu.be/JElG6aGIOlQ?t=53

Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνών: Δελτίο Τύπου ενάντια στην αδειοδότηση του σωματείου «Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα»

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2022

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών, κινούμενα από αγάπη προς την Πατρίδα μας, ως χρέος όλων «των φρονούντων ελληνικώς» τουλάχιστον, λάβαμε μέρος στους αγώνες και στα μεγαλειώδη συλλαλητήρια που έγιναν σε όλη την Ελλάδα τα έτη 2018 και 2019, με αίτημα την αποτροπή και ανατροπή της μειοδοτικής «συμφωνίας» των Πρεσπών.

«Συμφωνία», που τελικά υπεγράφη την 17η/6/2018, παρά την εκπεφρασμένη αντίρρηση της πλειοψηφίας του κυρίαρχου Ελληνικού Λαού. Στους αγώνες αυτούς, συμμετείχαν, για ψηφοθηρικούς λόγους όπως απεδείχθη, πολλά μέλη της σημερινής κυβέρνησης, που ενώ κατέλαβαν την εξουσία βασιζόμενοι στη δυσαρέσκεια του Λαού για την εθνικά ζημιογόνο αυτή «συμφωνία» και για την απαξίωση της λαϊκής βούλησης από την προηγούμενη κυβέρνηση, «ξέχασαν» να επανορθώσουν, παρά την καταφανή και συστηματική παραβίαση της «συμφωνίας» εκ μέρους των Σκοπίων, βολευόμενοι σε αυτή τη ΝΑΤΟϊκή συμφωνία και επιρρίπτοντας την ευθύνη στους προηγούμενους.

Στην εξομολόγηση πηγαίνουμε όχι για να κοινωνήσουμε, αλλά επειδή μετανοούμε και θέλουμε να καθαρθούμε από την αμαρτία μας

 ~ Πήγαινε στον πνευματικό σου συναισθανόμενος που προσέρχεσαι, ποιον πάς να συναντήσεις. Δεν θα συναντήσεις απλά έναν άνθρωπο αλλά τον ίδιο τον Κύριο.

Πριν πας εξέτασε την ζωή σου. Δες το βάθος των πράξεών σου, της συμπεριφοράς σου, τις κινήσεις του νου και της καρδιάς σου.

Εξομολογήσου όλες τις αμαρτίες σου με ευθύτητα και ειλικρίνεια σαν να είναι η τελευταία ημέρα της ζωής σου.

Είναι υποχρέωση του κάθε πολίτη σήμερα, αν καταλαβαίνει τι γίνεται, να μιλά και να αντιδρά για όλα αυτά που συμβαίνουν ή έρχονται.Γράφει ο Yannis Bakman 


Ας δούμε λίγο τι γίνεται με αυτό το νέο κύμα "αντίδρασης" σε όλον τον κόσμο.
Είναι τίποτα "βαρεμένοι" όλοι αυτοί που αντιδρούν;

Σε τι αντιδρούν;

Διαφημιστικό σποτ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ λέει το εξής "Μέχρι το 2030 δεν θα σου ανήκει τίποτα, δεν θα έχεις καμία ιδιωτικότητα και θα είσαι ευτυχισμένος".

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων: Ο ασυμβίβαστος επίσκοπος

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού


Η Δυτική Εκκλησία, όσο ήταν ορθόδοξη, είχε αναδείξει μεγάλες πατερικές μορφές, εφάμιλλους των αγίων Πατέρων της Ανατολής. Επειδή μιλούσαν την λατινική γλώσσα, τους ονομάζουμε Λατίνους Πατέρες. Ένας από αυτούς υπήρξε ο άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων, του σημερινού Μιλάνου της Ιταλίας.
Γεννήθηκε περί το 340 στην πόλη Τρέβηρα της Γερμανίας. Ο πατέρας του ονομαζόταν Αμβρόσιος και ήταν ένθερμος χριστιανός και ανήκε σε ευγενή οικογένεια. Μάλιστα η οικογένειά του είχε καταλάβει ύπατα πολιτικά αξιώματα. Ο ίδιος ήταν διοικητής της Γαλλίας. Όταν πέθανε ο πατέρας του ήταν ακόμη παιδί και η μητέρα του εγκαταστάθηκε στη Ρώμη, όπου αφιερώθηκε στην επιμέλεια του παιδιού της. Είχε την ευχέρεια να του δώσει σπουδαία μόρφωση, μα περισσότερο από την κοσμική γνώση φρόντισε να τον μορφώσει πνευματικά. Τον κατήχησε στην χριστιανική πίστη και του δίδαξε τις χριστιανικές αρετές.

Ἡ κοινωνική προεργασία τῆς παιδεραστίας.

 

(Εστία Πατερικών Μελετών)

Τό ἀποτρόπαιο ἔγκλημα στόν Κολωνό καὶ οἱ συνεχεῖς περιπτώσεις βιασμῶν, δικαὶως ἔχουν σοκάρει τήν κοινωνία.
Δέν μπορεῖ νά χωρέσει ἀνθρώπου νοῦς, ὅτι συνάνθρωποί μας ἔχουν φθάσει σέ τέτοιο σημεῖο διαστροφῆς νά βιάζουν ψυχές καὶ σώματα ἀθώων παιδιῶν.
Πρόκειται γιά κεραυνό ἐν αἰθρίᾳ;

Άγιος Νικόλαος (6 Δεκεμβρίου): Ο γνήσιος εκφραστής του ελληνορθοδόξου ιδεώδους

 

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Η αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία έχει να επιδείξει ατέλειωτους καταλόγους επισκόπων Της οι οποίοι τίμησαν την υψηλή αποστολή τους και έγιναν ζωντανά πρότυπα για μίμηση. Μια από τις αντιπροσωπευτικότερες μορφές ιδανικών επισκόπων Της είναι και ο λαοφιλής άγιος Νικόλαος, επίσκοπος Μύρων της Λυκίας (Μ. Ασίας), του οποίου την ιερή μνήμη τιμά εξόχως η Εκκλησία μας στις 6 Δεκεμβρίου.

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

Χρειάζεται μόνο μια στιγμή... - Ελευθέριος ΕλευθεριάδηςΧρειάζεται μόνο μια στιγμή.

Μια στιγμή, μέσα στην οποία μπορεί να αλλάξει όλη η ζωή σου.
Και τότε, βλέπεις όλες τις βεβαιότητες που είχες να γκρεμίζονται. Όλα όσα νόμιζες για δεδομένα, να χάνονται. Αυτά που πίστευες πως ελέγχεις, καταλαβαίνεις πως ήταν ουτοπία.
Δεν στο λέω για να φοβηθείς.
Όχι.
Ας μην ταράζεται η καρδιά σου.
Για να μην χάνεις το δρόμο σου και το σκοπό σου στη ζωή. Για να μην θεωρείς τίποτα δεδομένο. Για να ξεστομίζεις κανένα «Δόξα τω Θεώ».
Για αυτό στο λέω…
Για να ξεστομίζεις κάνα «Δόξα τω Θεώ», πριν έρθει εκείνη η ώρα που θα φωνάξεις «Παναγιά μου βόηθα».

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος
Ψυχολόγος M.Sc.


ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ: όπως ήταν το Ιερόν Λείψανο του όταν σήκωσε τα χέρια για να του βγάλουν τα Λατινικά άμφια, ώστε να φορέσει τα ΟΡΘΟΔΟΞΑ…

 


Έτσι και η ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ θα σηκώσει τα χέρια της για να θεραπεύσει τις ματωμένες πληγές της ανθρωπότητας των καιρών μας.
Τα Είπε Όλα: 1965 Σηκώνει τα χέρια του για να του βγάλουν τα λατινικά άμφια και να τον ντύσουν ΟΡΘΟΔΟΞΑ.

Μόνο στην ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ συμβαίνουν αυτά για αυτό και η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ μετά της ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑΣ της έχει να δώσει πολλά μέχρι της συντέλειας των αιώνων

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Νεκτάριος Δαπέργολας: ΕΡΓΑ ΝΤΡΟΠΗΣ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΕΩΝ» ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΑΙ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

 

Η ημερίδα που διοργανώνει σήμερα (3/12/2022) υπό την αιγίδα του Παντείου Πανεπιστημίου η «Ένωση Αθέων» με θέμα «Παιδεία και Θρησκεία», αλλά και η πρό ολίγων ημερών κατάπτυστη αναγνώριση «Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας» από το Πρωτοδικείο της Φλώρινας, ήταν τα δύο θέματα της προχτεσινής συζήτησης του Νεκτάριου Δαπέργολα με τον Στέφανο Δαμιανίδη στον Focus FM.


 
πηγή: https://ethnegersis.blogspot.com/

Ο Καθηγητής Νομικής Λαζαράτος κατακεραυνώνει τον Βενιζέλο για το ζήτημα της επιστροφής των υγειονομικών στις θέσεις τους!

 


Γράφει ο Πάνος Λαζαράτος, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Ορθως τονίζεται από τον Ε. Βενιζέλο στα «ΝΕΑ» ότι η απόφαση του ΣτΕ υποχρεώνει το κράτος στο να εκδώσει νέα πράξη σύμφωνη με τα επίκαιρα επιδημιολογικά δεδομένα ,με τις εξής όμως κρίσιμες πρόσθετες επισημάνσεις, που δεν γίνονται στο άρθρο, και που κυριως αφορούν στο ότι η απόφαση δεν γεννά ΜΟΝΟ αυτή την υποχρέωση!

Φώτης Kόντογλου: «Γιορτάστε όπως γιορτάζανε οι πατεράδες σας, και μη ξεγιελιώσαστε με τα ξένα κι άνοστα πυροτεχνήματα»

 


«Αδέρφια μου. Φυλάξτε τα ελληνικά συνήθειά μας, γιορτάστε όπως γιορτάζανε οι πατεράδες σας, και μη ξεγιελιώσαστε με τα ξένα κι άνοστα πυροτεχνήματα.

Οι δικές μας οι γιορτές αδελφώνουν τους ανθρώπους, τους ενώνει η αγάπη του Χριστού. Μην κάνετε επιδείξεις. «Ευφράνθητε εορτάζοντες».

Ακούστε τι λένε τα παιδάκια που λένε τα κάλαντα:

Δείτε τι συμβαίνει στα σχολεία της Κίνας και ετοιμαστείτε! Τσιπάκια, ρομπότ και διαρκής παρακολούθηση

 


Οι δάσκαλοι σε δημοτικό σχολείο γνωρίζουν ακριβώς πότε κάποιος δεν προσέχει.
Υπάρχουν στέκες στο κεφάλι που μετρούν το επίπεδο συγκέντρωσης κάθε μαθητή. Οι πληροφορίες έπειτα στέλνονται κατευθείαν στον υπολογιστή του δασκάλου και στους γονείς.

π.Αρσένιος Βλιαγκόφτης- Δεν φοβάσαι τίποτε, δεν ελπίζεις τίποτε, είσαι για κλάματα

 https://youtu.be/AqAbid5RcCk