Σάββατο 13 Απριλίου 2024

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ [:Ἑβρ.6,13 ἔως 20] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ [:Ἑβρ.6,13 ἕως 20]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Τῷ γάρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ᾿ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ᾿ ἑαυτοῦ λέγων (:Οἱ ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ θὰ πραγματοποιηθοῦν ὁπωσδήποτε· διότι ὅταν ἔδωσε ὁ Θεὸς τίς ἐπαγγελίες στὸν Ἀβραάμ, ὁρκίστηκε ὅτι θὰ τίς πραγματοποιήσει. Καὶ ἐπειδὴ δὲν εἶχε κανένα ἀνώτερό Του ὁ Θεὸς νὰ ὁρκιστεῖ σὲ Αὐτόν, ὁρκίστηκε στὸν ἑαυτὸ Του καὶ εἶπε:) ''Ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σὲ καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε''(:''Σοῦ ὑπόσχομαι ἀληθινὰ ὅτι θὰ σὲ εὐλογήσω πολὺ πλούσια καὶ θὰ πληθύνω πάρα πολὺ τοὺς ἀπογόνους σου)· καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας (:Ἔτσι πῆρε ὁ Ἀβραὰμ τὴν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἀφοῦ περίμενε μὲ ὑπομονὴ πολλὰ χρόνια, πέτυχε τὴν ἐκπλήρωση τῆς εὐλογίας ποὺ τοῦ ὑποσχέθηκε ὁ Θεός, ὡς πρὸς τὸ σημεῖο ποὺ ἀναφερόταν στὴν ἐπίγεια ζωή του. Ἀπέκτησε δηλαδὴ ἀπὸ τὴ Σάρρα παιδί, ἀπὸ τὸ ὁποῖο πληθύνθηκαν οἱ ἀπόγονοι τοῦ πατριάρχη κι ἔγιναν ἕνα μεγάλο ἔθνος). Ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος (:ὁ Θεὸς ὁρκίστηκε στὸν ἑαυτό Του. Οἱ ἄνθρωποι βέβαια ὁρκίζονται στὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ ὅλους. Καὶ δίνουν ὅρκο οἱ ἄνθρωποι γιὰ νὰ σταματήσουν κάθε ἀντίρρηση καὶ ἀμφισβήτηση μεταξύ τους καὶ γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσουν τὴν ἀλήθεια τῶν λόγων τους)»[Ἑβρ.6,13-16].

Μεγάλη Παρασκευή 13 Ἀπριλιου 1947: Τό διά Σταυροῦ μαρτύριο τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γεωργίου Σκρέκα

Τοῦ Πρωτ. Φωτοπούλου Ἰωάννου

Εἰσερχόμενοι στήν Μ. Ἑβδομάδα τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καλούμαστε νά «συμπορευθῶμεν Αὐτῷ καί συσταυρωθῶμεν καί νεκρωθῶμεν δι’Αὐτόν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς ἵνα καί συζήσωμεν Αὐτῷ». Αὐτό ἀκριβῶς παριστάνει μιά τοιχογραφία στήν ἱ. Μονή Διονυσίου στό ἅγιο Ὄρος, ὅπου εἰκονίζεται ὁ Ἑσταυρωμένος μοναχός. Ἕνας μοναχός πάνω στό σταυρό μέ τά χέρια ἁπλωμένα καρτερικός δέχεται τά βέλη τῶν ἐπιθέσεων τῶν παθῶν πού ὑποβάλλουν οἱ δαίμονες: ὑπερηφάνεια, πορνεία, φιλαργυρία φθόνος κατάκριση. Μένει ὅμως στό σταυρό ἀκολουθώντας τόν Χριστό, συσταυρούμενος μέ Αὐτόν πού ανῆλθε στόν Σταυρό νεκρώνοντας τόν παλαιό ἄνθρωπο, χύνοντας τό πανάχραντο αἷμα Του πεθαίνοντας καί ἀναπλάθοντας τόν ἄνθρωπο. Ὅμως ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά...συμμετάσχει σ΄αὐτό τον Σταυρό πολεμώντας τά πάθη γιά νά κάνει δική του τή νίκη τοῦ Χριστοῦ, νά γίνει καινούργιος ἄνθρωπος.

Όποιος δεν ζει με το δάκτυλο στη σκανδάλη δίπλα στον Τούρκο, πεθαίνει


Τελικά μίλησε ο Γεραπετρίτης με «απόφθεγμα» και τι είπε; «Δεν θέλω τα παιδιά μου να ζήσουν με το δάχτυλο στην σκανδάλη». Λες και ξέρει κανέναν που να το θέλει! Για να το λέει όμως κάτι θα ξέρει που ο λαός αγνοεί, αλλά δεν είπε τι. Τώρα ποια άραγε να είναι αυτά τα Σιβυλλικά, και πως εξηγούνται όλα αυτά που κρύβει ο νους του, κάποτε θα μαθευτούν κρινόμενα από την ιστορία.

Ας ελπίσουμε απ του Κοτζιά τα …«και μη χειρότερα» διότι κάτι τέτοιο …αχνίζει. Εδώ, το μόνο που πρέπει να του ειπωθεί είναι το αν τούρχονται δύσκολα για τα παιδιά του, γιατί δεν παραιτείται παραδίδοντας τον θώκο του σε «άτεκνο» υπουργό. Ή μήπως παραμένει εκεί «μόνε μόνε» που λέει και ο λαός, για τα δικά του.

Καθαρές κουβέντες, γιατί τέτοια δεν πρέπει να λέγονται στην ώρα που ως λέγεται πως εδώ όλος ο κόσμος χάνεται… και τέτοια δεν ακούγονται από καμία πλευρά. Μα που ζει;

Υ.Γ. Πάντως για αυτό που είπε, ότι και να «δώσει» δεν αποφεύγεται. Η Ιστορία το λέει.

Εάν οι Πόντιοι δεν είχαν πάρει τα όπλα, σήμερα δεν θα υπήρχαν.

Εάν οι Κολοκοτρωναίοι δεν είχαν πάρει τα όπλα, σήμερα δεν θα υπήρχαμε…

πηγή: https://www.olympia.gr/

Η Μαύρη Τρίτη και 13 Απριλίου 1204: Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους «χριστιανούς»


του μακαριστού Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Μεταλληνού (+2019), Ομότιμου Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

Αναφερόμενος στη Δ’ Σταυροφορία ο Η. Gregoire μιλεί για «αίσχος της Δύσεως», ο Colin Morris παρατηρεί ότι «the Latin capture of Constantinople was a disaster for Christendom», ο δε St. Ranciman, στο κλασικό έργο του για τις Σταυροφορίες, δεν διστάζει να γράψει, ότι «δεν υπήρξε ποτέ μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας από τη Δ’ Σταυροφορία».

Είναι γεγονός ότι η συμπεριφορά των σταυροφόρων μετά την άλωση της Πόλης (13.4.1204) τεκμηριώνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Οι Φράγκοι «χριστιανοί» διέπραξαν ακατονόμαστες πράξεις αγριότητας και θηριωδίας. Φόνευαν αδιάκριτα γέροντες, γυναίκες και παιδιά. Λεηλάτησαν και διήρπασαν τον πλούτο της «βασίλισσας των πόλεων του κόσμου». Στη διανομή των λαφύρων μετέσχε, κατά τη συμφωνία, και ο Πάπας Ιννοκέντιος ο Γ’ (1198-1216). Το χειρότερο: πυρπόλησαν το μεγαλύτερο μέρος της Πόλης και εξανδραπόδισαν μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της. Μόνο την πρώτη ημέρα δολοφονήθηκαν 7.000 κάτοικοι. Ιδιαίτερα όμως στόχος των σταυροφόρων ήταν ο ορθόδοξος Κλήρος. Επίσκοποι και άλλοι κληρικοί υπέστησαν φοβερά βασανιστήρια και κατασφάζονταν με πρωτοφανή μανία. 

Μετά τον γάμο ομόφυλων έρχεται και ο… τρίτος γονέας;


Αυτό που συνέβη τις τελευταίες ημέρες στην… πρωτοπόρο Γερμανία επιτρέπει να καταλάβουμε καλύτερα τι έρχεται στο μέλλον, ακόμη και από βιολογικής πλευράς

Του Ανδρέα Καψαμπέλη

Εάν έχουμε πιστέψει ότι η πρόσφατη ψήφιση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και στη χώρα μας είναι το τέλος και όχι η αρχή για να αλλάξουν όλα, μάλλον έχουμε κάνει λάθος. Ήδη νέοι και άκρως ανησυχητικοί «πειραματισμοί» έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε διάφορα επίπεδα…

Από τέλη καλοκαιριού 2024 θα εφαρμοστεί στην Μεγάλη Βρετανία – νέος νόμος με βαριές ποινές – για όσους εκτρέφουν κότες στις οικίες τους!


Οι άνθρωποι στη Μεγάλη Βρετανία που διατηρούν κοτόπουλα στον κήπο τους θα πρέπει να τα καταχωρήσουν στην κυβέρνηση σύμφωνα με τους νέους κανόνες για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους νέους κανόνες, τους οποίους είχε ζητηθεί η γνώμη της κυβέρνησης, οι ιδιοκτήτες πτηνών θα πρέπει να ενημερώνουν τα οικόσιτα πτηνά σε ετήσια βάση. Θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας τους, της τοποθεσίας όπου φυλάσσονται τα πτηνά και λεπτομέρειες για το είδος, τον αριθμό και τη χρήση τους.

Πολιορκία και Άλωση της Κωνσταντινούπολης τον Απρίλιο του 1204 από τους τυχοδιώκτες Παπικούς της 4ης Σταυροφορίας.


Επιμέλεια – Συνοπτική Έρευνα, από Αντώνιο Αντωνά.

Αντιγράφω και αναμεταδίδω ιστορικά γεγονότα, όπως τα κατέγραψε και η παγκόσμια ιστορία και η Ελληνική, με πρόσθετα σχόλια και κείμενα, για άλλη μία σχεδόν ξεχασμένη εθνική τραγωδία του Ελληνισμού…

Για αυτό είναι πάντα διαχρονική η ρήση:
«ΤΕΤΛΑΘΙ ΔΗ ΚΡΑΔΙΗ ΚΑΙ ΚΥΝΤΕΡΟΝ ΑΛΛΟ ΠΟΤ΄ ΕΤΛΗΣ»
ΚΡΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ. ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΟ ΕΧΕΙΣ ΒΑΣΤΑΞΕΙ ΠΟΝΟ
(Ομήρου Οδύσσεια, Ραψωδία υ, στίχος 18.)

Αποσπασματικά κείμενα και ιστορικές πληροφορίες από:
Νικηφόρος Γρηγοράς, "Ρωμαϊκή ιστορία", Schopen, L. – Bekker, I. (επιμ.), Nicephori Gregorae historiae Byzantinae 1 (CSHB, Bonn 1829)
WIKIPEDIA
Ελληνικές Ιστορικές εγκυκλοπαίδειες
Σάθας, Κ.Ν., "Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη VII" (Βενετία – Παρίσι 1894).
Νικήτας Χωνιάτης, "Χρονική Διήγησις", van Dieten, J. (επιμ.), Nicetae Choniatae historia (CFHB 11, Berlin 1975)…
Και άλλες ιστορικές πηγές, Εθνικής Πνευματικής ιδιοκτησίας της Ελληνικής Ιστορίας.
Αναδημοσιεύσεις.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ:

Άλωση.

Την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου οι Σταυροφόροι, είχαν αρχίσει την πολιορκία της Πόλης και από το στρατόπεδό τους στον Γαλατά.

Οι υπέροχοι Ύμνοι της Μεγάλης Σαρακοστής


 https://youtu.be/2Tnk4Qvuv8k?t=21

«Εσταυρωμένη πορεία» - π. Γεώργιος Σχοινάς


 https://youtu.be/OHBEf3a2Y3w?t=3

Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Πρόεδρος ΝΙΚΗΣ: Προστατέψτε τοὺς δασκάλους! Εἶναι σμιλευτὲς ψυχῶν. Μὴ λυπᾶστε τὰ χρήματα γιὰ αὐτούς. Τὸ κέρδος θὰ εἶναι πολλαπλάσιο. Εἶναι φιλότιμοι οἱ δάσκαλοι, οἱ ἐκπαιδευτικοί!


«Προστατέψτε τοὺς δασκάλους. Σεβαστεῖτε τους. Εἶναι σμιλευτὲς ψυχῶν. Μὴ λυπᾶστε τὰ χρήματα γιὰ αὐτούς. Τὸ κέρδος θὰ εἶναι πολλαπλάσιο»!
«Τὰ παιδιά μας σήμερα ἔχουν μετατραπεῖ σὲ θεριὰ ἀνήμερα. Σήμερα οἱ σχολικὲς αἴθουσες πολλὲς φορὲς εἶναι ἐκτροφεία βίας. Ἔχει χαθεῖ ὁ σεβασμὸς στὸν καθηγητὴ ἀπὸ τὴν ψυχολογικὴ βία ποὺ ἀσκοῦν πολλὲς φορὲς κακομαθημένοι γονεῖς».
Τὴν εἰκόνα αὐτὴ μετέφερε σήμερα στὴ Βουλὴ ὁ πρόεδρος (ἐκπαιδευτικὸς) τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας «ΝΙΚΗ», ἀναφερόμενος στὰ μέτρα κατὰ τῆς Σχολικῆς Βίας καὶ ἐκφοβισμοῦ τὰ ὁποῖα ἀνακοίνωσε χθὲς ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, καὶ τόνισε τὰ ἑξῆς:..

Τιμωρητικὰ μέτρα: Διαβάζουμε ὅτι τὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη προέβη τὸ τελευταῖο δίμηνο σὲ πεντακόσιες συλλήψεις ἀνηλίκων. Ἀνήκουστα πράγματα! Καὶ πῶς ἀντιδρᾶ τὸ Ὑπουργεῖο; Ἀντιδρᾶ μὲ τιμωρητικὰ μέτρα, ὅπως πενθήμερες ἀποβολὲς γιὰ τοὺς παραβάτες, νὰ πληρώνει ἡ οἰκογένεια τοὺς βανδαλισμοὺς στὸ σχολεῖο ὅταν γίνονται ἀπὸ τοὺς μαθητές, μὲ αὐστηρὰ μέτρα γιὰ τὰ κινητὰ ποὺ ἔχουν καταντήσει μάστιγα.

Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι εγώ ξέρω αυτό που έζησα: Εισερχόμουν στον Πανάγιο Τάφο προσευχόμουν γονατιστός κρατώντας τις δέσμες των λαμπάδων που όπως και το καντήλι άναβαν μόνα τους-Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ειρηναίος

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ:

“Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι, δεν ξέρω αν τα είπαν ή πως τα είπαν, εγώ εκείνο που ξέρω είναι αυτό που έζησα όσες φορές με αξίωσε ο Θεός να τελέσω την Ακολουθία του Αγίου Φωτός. Εισερχόμουν στον Πανάγιο Τάφο, προσευχόμουν γονατιστός κρατώντας τις δέσμες των λαμπάδων που, όπως και το καντήλι, άναβαν μόνα τους, ποτέ δεν έψαξα το “πως” και το “γιατί”, ζούσα το Γεγονός και το θαύμα της Αναστάσεως του Κυρίου με φόβο Θεού και δέος όπως όλοι οι παλιοί και σύγχρονοι γνήσιοι Αγιοταφίτες Πατέρες και κάθε πιστός Ορθόδοξος Χριστιανός.”

ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Η ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΤΟΥ ΑΡΕΘΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΜΙΡΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ (920 μ.Χ.)

Ο επίσκοπος Καισαρείας Αρέθας γεννήθηκε στην Πάτρα στα μέσα του 9ου αιώνα και απεβίωσε σε μεγάλη ηλικία, περί το 944. Ήταν λόγιος αρχαιολάτρης και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της πνευματικής ακμής του Βυζαντίου, της λεγόμενης μακεδονικής αναγέννησης.

Μέτρα για τη σχολική βία: Κύριοι της κυβέρνησης, η νεολαία «ξερνάει» το δηλητήριο που την ποτίζετε – Μη μας κάνετε τους κοινωνικούς ευεργέτες


Με μέτρα καταστολής και όχι ουσίας, η κυβέρνηση δήθεν «καταπολεμά» την ενδοσχολική βία - Διέλυσαν τους κοινωνικούς δεσμούς και τώρα «ψάχνουν» τι φταίει

Συντάκτης: Ελευθέριος Ανδρώνης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε μετά από 5 χρόνια καταστροφής της νεολαίας, ότι πρέπει να ασχοληθεί με τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας. Προκειμένου να ανακοινώσει τα μέτρα που αποφασίστηκαν, έστησε μια κωμικοτραγική φιέστα στο 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης, με καθαρά προεκλογικό περιτύλιγμα και καθόλου ουσία.

Ήταν μια επικοινωνιακή φανφάρα χωρίς αρχή και μέση, αλλά μόνο με τέλος. Το «τέλος» που έχει συνηθίσει να δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε όλα τα κοινωνικά προβλήματα, το οποίο είναι η καταστολή και η επιτήρηση. Ό,τι περπατάει το φορολογούμε, το παρακολουθούμε, το φιμώνουμε, το τιμωρούμε και στην τελική το δέρνουμε κιόλας αν χρειαστεί.

Αγιος Πορφύριος: Στο άγχος ζητάμε βοήθεια από τον Θεό


Μόλις είχα τελειώσει το στρατιωτικό μου – διηγείται ο κ. Ιωάννης Μακρυγιάννης –, αμέσως βρήκα εργασία, και μάλιστα μου δώσανε πολύ υπεύθυνη θέση από την πρώτη στιγμή και σε λίγο θα γινόμουν προϊστάμενος. Είχα τρομερό άγχος για να μπορέσω να μάθω σε λίγο διάστημα τόσα πολλά πράγματα.

Π. Νικόλαος Λουδοβίκος: Εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε τα παιδιά μας με τεράστιο εγωισμό!

 

https://youtu.be/IGeJbVOkhJI

πηγή: https://romioitispolis.gr/

Πέμπτη 11 Απριλίου 2024

Να είμαστε έτοιμοι, έρχονται δύσκολοι καιροί – Πατήρ Γεώργιος Σχοινάς

 

https://youtu.be/ZGcLZCDGjIk

Ο πάτερ Γεώργιος Σχοινάς είναι από τους ταπεινώτερους και πιο αφοσιωμένους ιερείς αυτήν τη στιγμή σε Ελλαδικό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Η δουλειά που γίνεται εξ’αιτίας του και της ομάδος του είναι απλά εξαιρετική. Με γνώμονα τον λόγο Του Κυρίου και σκοπό την είσοδο στην αιώνια ζωή, ο πάτερ Γεώργιος κάνει μια σπουδαία προσπάθεια να βοηθήσει τον Έλληνα να σταθεί στα πόδια του, αλλά και παράλληλα να βρει τον δρόμο τον σωστό.

πηγή: https://simeiakairwn.wordpress.com/

Γιατί όχι; Αφού αγαπάμε ο ένας τον άλλον - Μια συζήτηση με το παιδί μας για τις προγαμιαίες σχέσεις


Αν είναι αγάπη, η αγάπη περιμένει


Μια συζήτηση με το παιδί μας για τις προγαμιαίες σχέσεις


Δεν είναι καθόλου παράξενο, καθώς τώρα στο όνομα της «αγάπης» όλες οι εκδηλώσεις της νομιζόμενης «αγάπης» θεωρούνται επιτρεπτές.

Ως γονείς, δε θέλουμε να πληγώσουμε τα αισθήματα του παιδιού, αλλά θέλουμε να το βοηθήσουμε να καταλάβει τί είναι στα αλήθεια η αγάπη και πώς αυτή εκφράζεται με γνησιότητα.

Οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε:

EE καὶ ΗΠΑ εὐθυγραμμίζουν τὰ πρότυπά τους γιὰ τὶς νέες ψηφιακὲς ταυτότητες!


Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος

Στὸ δρόμο γιὰ μιὰ παγκόσμια ψηφιακὴ ταυτότητα;

Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση συνεχίζουν νὰ ἐργάζονται ἄοκνα γιὰ νὰ καταστήσουν πλήρως συμβατὰ τὰ τεχνικὰ πρότυπα γιὰ τὶς νέες ψηφιακὲς ταυτότητες/ψηφιακὰ πορτοφόλια.
Μετὰ ἀπὸ τὴν πρόσφατη συνάντηση τοῦ Συμβουλίου Ἐμπορίου καὶ Τεχνολογίας (Trade and Technology Council) στὸ Leuven τοῦ Βελγίου στὶς 4-5 Ἀπριλίου 2024, οἱ δύο πλευρὲς ἐξέδωσαν κοινὴ δήλωση, ἀναφέροντας λεπτομερῶς τὴν πρόοδο ποὺ ἔχει σημειωθεῖ καὶ σκιαγραφῶντας τὰ μελλοντικὰ βήματα.
Στὸ ἀνακοινωθὲν σημειώνεται ὅτι «ἡ ἑπόμενη φάση αὐτοῦ τοῦ ἔργου θὰ ἐπικεντρωθεῖ στὸν ἐντοπισμὸ τῶν πιθανῶν περιπτώσεων χρήσης... γιὰ διατλαντικὴ διαλειτουργικότητα καὶ συνεργασία μὲ σκοπὸ νὰ καταστεὶ δυνατὴ ἡ διασυνοριακὴ χρήση ψηφιακῶν ταυτοτήτων καὶ πορτοφολιῶν».
O μηχανισμὸς συνεργασίας τοῦ Συμβουλίου Ἐμπορίου καὶ Τεχνολογίας, ὁ ὁποῖος ἐπιδιώκει νὰ εὐθυγραμμίσει τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν ΕΕ σὲ θέματα τεχνολογίας καὶ ἐμπορικῆς πολιτικῆς, ἱδρύθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 2021 καὶ ἔχει ἐκπονήσει μεταξὺ αὐτὼν τὴν Ἔκθεση Χαρτογράφησης Ψηφιακῆς Ταυτότητας (Digital Identity Mapping Exercise Report) ποὺ καλύπτει πρότυπα γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτοποίηση καὶ ὑπηρεσίες ἐμπιστοσύνης γιὰ τὶς ἠλεκτρονικὲς συναλλαγές.
Ἡ Ἔκθεση αὐτὴ καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ δύο πλευρὲς μοιράζονται σημαντικὰ κοινὰ σημεῖα στοὺς ὁρισμοὺς καὶ τὶς προσεγγίσεις τῆς ἀξιοπιστίας τῶν ψηφιακῶν ὑπηρεσιῶν.
Οἱ δύο πλευρὲς ὑποσχέθηκαν νὰ συνεχίσουν τὴν ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν σχετικὰ μὲ τὴ διεθνῆ τυποποίηση μέσῳ τοῦ μηχανισμοῦ Strategic Standardization Information (SSI).

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Όλες οι ψυχές πέφτουν μέσα στο Άγιο Ποτήριο.


Και τα κόλλυβα είναι καλά και τα πρόσφορα είναι καλά, αλλά εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να δοθούν τα ονόματα στη Θεία Λειτουργία. Όχι απλώς στο Τρισάγιο που θα κάνει ο ιερέας.

Το Τρισάγιο γίνεται και πρέπει να γίνει. Να δοθούν τα ονόματα και στην προσκομιδή να τον μνημονεύσει τον καθένα χωριστά ο ιερέας και να βγει μερίδα για τον καθένα. Και μετά τον καθαγιασμό κατά τη συστολή οι μερίδες, που θα λέγαμε ότι είναι οι ψυχές των κεκοιμημένων που μνημονεύθηκαν, θα μπουν μέσα στο άγιο Ποτηριο, μέσα στο αίμα του Κυρίου.

10 Απριλίου 1826: Η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου


«Ήταν πρωί, Σάββατο του Λαζάρου, 10 Απριλίου του 1826, όταν συγκροτήθηκε το νεκροδόξαστο εκείνο συμβούλιο αποφάσεως. Ήταν ένα συμβούλιο θανάτου. Οι καπεταναίοι είχαν αναλάβει να διερευνήσουν, με ανιχνευτές την ύπαρξη μυστικού δρόμου-διόδων για ακίνδυνο πέρασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων στην ελευθερία. Κανένας όμως δεν έφερε ελπιδοφόρα πληροφορία. Οι λόγχες και οι στενωποί φυλάγονταν άγρυπνα από τους πολιορκητές σε βάθος χώρου και τόπου. Γενική ήταν η κατήφεια και η σιωπηλή θλίψη. Την σιωπή της στιγμής έσπασε η βροντώδης και σταθερή έκρηξη του τρανοδύναμου αρχηγού της Φρουράς, του Θανάση Ραζη-Κότσικα.
-Υπάρχει δρόμος ωρέ!
-Ποιος είναι, στρατηγέ, και δεν τον λες τόση ώρα; διαμαρτυρήθηκαν όλοι οι παριστάμενοι.
-Είναι ο δρόμος του Θεού, φωνάζει». (Το κείμενο είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Ν. Βούλγαρη «Το Μεσολόγγι των Ιδεών, ερμηνεία της απόφασης της εξόδου»).
Μεσολόγγι είναι και σήμερα η πατρίδα. «Κλεισμένο» από εχθρούς προαιώνιους, αλλά τώρα δεν έχουμε αρχηγούς «τρανοδύναμους», να αποφασίζουν για την τύχη του, προκρίνοντας τον «δρόμο του Θεού». Αυτός ο δρόμος είναι σταυρικός, είναι Γολγοθάς, είναι μαρτυρικός, αλλά έτσι φτάνεις στην Ανάσταση.

Δημήτριος Νατσιός

Αυγουστίνος Καντιώτης: Ένα γνωρίζω – Και άνω κάτω να γίνει ο κόσμος στο τέλος θα νικήσει η Ορθοδοξία


Αυγουστίνος Καντιώτης: Αγαπητοί, πρέπει να ομολογήσουμε μία πικρά αλήθεια. Οι πιστοί, που αγωνίζονται για να κρατήσουν την Ορθοδοξία, είναι ολίγοι…

Όσοι αγαπάτε τον Χριστό, όσοι αγαπάτε την Εκκλησία, έχουμε την Παναγία μαζί μας, έχουμε μαζί με όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για την ορθόδοξη πίστη μας…

Εμείς έχομεν ανέκαθεν ως σύνθημα τον όρκο των εφήβων των Αθηνών. Τα παλικάρια της αρχαίας Ελλάδος επάνω από την Ακρόπολη ορκίζονταν και λέγανε, «Ή μόνος ή μετ’ άλλων τα όσια και ιερά υπερασπιώ». Και εγώ, μικρός στρατιώτης, το δηλώνω με παρρησία. Ή μόνος ή μετ’ άλλων τα όσια και ιερά της πίστεως θα τα υπερασπίσω μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός μου…

«Η… «σκλαβιά» της ελευθερίας;»


Γράφει ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος

«Συμβολική» ονόμασαν φωτογράφιση σε περιοδικό όπου στο εξώφυλλο του ηθοποιός φωτογραφίζεται ως «Ιησούς», με ακάνθινο στεφάνι και αίματα στο πρόσωπο, στα δε περιεχόμενα του γυναίκα ηθοποιός αναπαριστά την «Παναγία» και άλλος ηθοποιός-βουλευτής κόμματος-, που δηλώνει άθεος, φωτογραφίζεται ως ο «Απόστολος Θωμάς»!

Καθώς ηθοποιοί οι πρωταγωνιστές, ας μιλήσουμε με όρους θεατρικούς.

Τετάρτη 10 Απριλίου 2024

Αγ. Γρηγόριος Ε’


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

Το πρωτόθρονο και σεβάσμιο Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει να επιδείξει μια πλειάδα Πατριαρχών, οι οποίοι κοσμούν το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους ο ηρωικός ιερομάρτυρας και εθνομάρτυρας άγιος Γρηγόριος Ε΄. Πρόκειται για μια από τις ηρωικότερες μορφές του Γένους μας, ο οποίος διέπρεψε και ως λαμπρός εκκλησιαστικός άνδρας και ως συνεπής εθνικός ηγέτης.

+π. Σαράντης Σαράντος: Τά κοιμητήριά μας εἶναι ἕνα κομμάτι τοῦ οὐρανοῦ πάνω στή γῆ


«Ἡ πρεσβυτέρα μου ἔφυγε ἀπό τροχαῖο ὅταν τά παιδιά ἦταν ἑνός, τριῶν, πέντε καί ἕξι ἐτῶν. Πηγαίναμε σχεδόν καθημερινά στό κοιμητήριο καί τά ὀρφανά μεγάλωσαν, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος ὄχι μέ ψέμματα ἀλλά μέ τή στέρεη προοπτική τῆς αἰώνιας ζωῆς. Ἀπό τότε μέχρι σήμερα ἔχω τελέσει ὡς ἱερωμένος στό κοιμητήριο τοῦ Ἀμαρουσίου πάνω ἀπό δέκα χιλιάδες κηδεῖες (…). Πάνω σέ κάθε τάφο δεσπόζει τό ἔνδοξο σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τά ἱερά καντηλάκια (…). Τά κοιμητήριά μας εἶναι ἕνα κομμάτι τοῦ οὐρανοῦ πάνω στή γῆ. Τά χριστιανικά κοιμητήρια ἐμπνέουν μυστικά καί ἀθόρυβα νέκρωση τῶν παθῶν καί τήν βεβαία Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καί τήν ἐν Χριστῷ μαζί τους συνάντηση».

πηγή: https://romioitispolis.gr/

Το απόγειο της διαφθοράς: Οι πρωταγωνιστές του Pfizergate, Quatargate και Predatorgate, ένωσαν τις φωνές τους στο συνέδριο της ΝΔ!


Συνέδριο ΝΔ: «Σφάζονται» στην ποδιά του Κυριάκου, ποιος ευρωπαίος σκανδαλοποιός θα διαφημίσει πρώτος το δικό μας «καμάρι»!

Γράφει ο Ελευθέριος Ανδρώνης

Ερώτηση: Μπορούν να συναπαντηθούν καμιά δεκαριά εγχώρια και διεθνή σκάνδαλα, σε μια και μόνο αίθουσα; Απάντηση: Αν πρόκειται για συνέδριο του σημερινού μορφώματος που κατ΄ευφημισμόν αποκαλείται ακόμα Νέα Δημοκρατία, βεβαίως και μπορούν! Και όμως η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη το κατάφερε ΚΑΙ αυτό. Μάζεψε όλη την «αφρόκρεμα» της ευρωπαϊκής διαφθοράς (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Έλληνας πρωθυπουργός) για να πει στον ελληνικό λαό ότι για τη δυστυχία του φταίει ο… Πούτιν!

Για να φτάσει κάποιος στο σημείο να ματιάζει, πρέπει να έχει κάνει πλήθος μεγάλων αμαρτημάτων


Γεννιέται ένα παιδί και παρατηρούμε την ανοησία πολλών, να κρεμάνε στο χέρι και στα ρούχα του παιδιού «φυλαχτά», για να μην το ματιάξουν.

Τί πιο γελοίο υπάρχει απ’ αυτό, από το να εμπιστεύονται την ασφάλεια του παιδιού σε κλωστές και νήματα και σε άλλα παρόμοια «φυλαχτά» και όχι στον Κύριο; Δεν θα έπρεπε να κρεμάνε «φυλαχτά», παρά μόνο το σταυρό, που κατακεραύνωσε τον διάβολο. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Πρώτος βαθμός μαγείας, της πιο μικρής που μπορεί να υποστεί ένας Ορθόδοξος, είναι η βασκανία, το μάτιασμα. Το μάτιασμα, είναι το μαύρο φως του διαβόλου που σκοτώνει τον άνθρωπο. Το φως αυτό είναι σαν ακτίνες Χ και περνούν από τα μάτια αυτού που βασκαίνει, στα μάτια αυτού που βασκαίνεται. Αυτοί που ματιάζουν, έχουν άπειρο μίσος, είναι πολύ κακοί άνθρωποι, στους οποίους υπάρχουν δαιμόνια στον εγκέφαλο και μέσω των ματιών τους, τα δαιμόνια διαχέουν το μαύρο φως του διαβόλου στα μάτια αυτών που βασκαίνουν. Για να φτάσει κάποιος στο σημείο να ματιάζει, πρέπει να έχει κάνει πλήθος μεγάλων αμαρτημάτων. Αυτός που ματιάζεται, έχει ένα μόνο πρόβλημα: Έχει τουλάχιστον μία ανεξομολόγητη αμαρτία, η οποία τον κάνει ευάλωτο στο μάτιασμα. Επομένως κάνοντας κανείς καθαρή εξομολόγηση, κανένας στον κόσμο δεν μπορεί να τον ματιάσει. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)

Η Ιστορία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου και ο λόγος τελέσεως τους κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή


π. Νικόλαος Γεωργαντώνης, Θεολόγος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Θεολογίας ΕΚΠΑ (Εκκλ. Γραμματεία από τον Θ’ Αιώνα)

Οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου κατέχουν μια ιδιαίτερη και τιμητική θέση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι αδιαμφισβήτητη η αγάπη του Χριστιανού προς τη Μητέρα του, την Υπεραγία Θεοτόκο. Προς τιμήν της Παναγίας, γράφτηκαν οι Χαιρετισμοί Της[1]. Είναι ένα κείμενο που χρησιμοποιείται καθημερινά στα Μοναστήρια συνήθως αλλά και στον κόσμο[2]. Σε αυτό το άρθρο, θα παρουσιασθεί συνοπτικά η ιστορία και για ποιο λόγο τελούνται οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Τρίτη 9 Απριλίου 2024

Κλωτσοσκούφι η εθνική μας αξιοπρέπεια από Σκόπια, Τουρκία, Αλβανία.


του Ανδρέα Σταλίδη, υποψήφιου Ευρωβουλευτής της ΝΙΚΗΣ, Δημουργό του ηλεκτρονικού περιοδικού Αντίβαρο

Οι αποφράδες ημέρες 17 Ιουνίου 2018 και 25 Ιανουαρίου 2019, όταν δηλαδή υπέγραψε και κύρωσε η κυβέρνηση Τσίπρα με τις παραφυάδες της τη Συμφωνία των Πρεσπών χαράχτηκαν βαθιά στη μνήμη μας, διότι τότε ακρωτηριάστηκε η εθνική μας συνείδηση και ένα τμήμα της παραδόθηκε σε τρίτους.

Έκτοτε τα Σκόπια μας ποδοπάτησαν κανονικά όπως δείχνουν και οι 345 παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μακεδονία παντού, το επίθετο «μακεδονικός» εκεί που δεν τους επιτρέπεται, και συνεχής χρήση του Ήλιου της Βεργίνας σε παραβίαση της συμφωνίας.

Πολύ εύστοχα σύσσωμη η ΚΟ της ΝΙΚΗΣ έκανε κοινοβουλευτική ερώτηση στον υπουργό εξωτερικών γιατί αδράνησε απέναντι στις παραβιάσεις αυτές, τις οποίες έχει καταγράψει η Επιτροπή Ελληνισμού, ενώ κατά το άρθρο 19(2) της Συμφωνίας προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία καταγγελίας των παραβιάσεων, η οποία απαρτίζεται από 5 βήματα. Πλήρης αδιαφορία της κυβέρνησης.

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης- Ιερές Μονές προς πολιτικούς: Είστε ανεπιθύμητοι

 
https://youtu.be/GMW0dEEz8pQ

π. Συμεών Κραγιόπουλος (†) – Η σωτηρία είναι συνειδητό γεγονός


Να θυμηθούμε αυτό που ιδιαίτερα τονίζει ο Vl. Lossky στο βιβλίο “Η μυστική θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας”: «Το γεγονός της σωτηρίας είναι συνειδητό γεγονός. Δεν είναι μαγικό γεγονός». Ενσυνείδητα ο άνθρωπος εκλέγει τον Θεό, ενσυνείδητα πιστεύει στον Θεό, ενσυνείδητα παραδίδει τον εαυτό του στον Θεό και κάνει τον αγώνα του. Δεν γίνονται έτσι στα κλέφτικα τα πράγματα ή στον ύπνο ή με μαγικό τρόπο.

Θα δει κανείς όλη τη βρωμιά της υπάρξεώς του, θα δει όλη την αμαρτία του. Όποιος δεν τολμά, όποιος φοβάται να τα δει, θα ταλαιπωρείται μια ζωή, και δεν θα γίνει τίποτε. Όποιος όμως είναι ταπεινός και εκ των προτέρων, με όσα έχει ακούσει, έχει διάθεση να δει τον εαυτό του και ούτε θα φοβηθεί ούτε θα τρομάξει ούτε θα δειλιάσει πώς να εκτεθεί στα μάτια του, αυτός θα δει όλη την εξαχρείωση μέσα του. Πρέπει να δει κανείς την αμαρτία του, να δει την εξαχρείωση, να δει το κακό που έχει μέσα του. Έτσι ταπεινώνεται κανείς.

«Όσοι νομίζετε ότι είστε έτοιμοι, να μην έρθετε να κοινωνήσετε!»


π. Αθανάσιος Μητρ. Λεμεσού

Όταν ήμουν στο Μαχαιρά, έκανα κι εγώ το λάθος κι έλεγα: «Όσοι είστε έτοιμοι, ελάτε να κοινωνήσετε».

Ύστερα διερωτούμουν μέσα μου κι έλεγα: «Μα τι λες του κόσμου; Δηλαδή όλοι αυτοί που θα έρθουν να κοινωνήσουν, θα ’χουν την εντύπωση ότι είναι έτοιμοι; Ή εσύ, ταλαίπωρε, που λειτούργησες και κοινώνησες και είναι να κοινωνήσεις και τον κόσμο, ήσουν έτοιμος;

Και πάλι στο στόχαστρο το Περιβόλι της Παναγίας!


Γράφει ο Καλλιντέρης Νικόδημος

Δύο καλλιτέχνιδες, η Sandrine Cheyrol και η Ειρήνη Καραγιαννοπούλου, από φεμινιστικά κίνητρα ορμώμενες δημιούργησαν ένα 60λεπτο ντοκιμαντέρ με θέμα την αυστηρή απαγόρευση της εισόδου λόγω του καθεστώτος του Αβάτου «στο μισό πληθυσμό της γης σε μια περιοχή τεράστια σε μέγεθος σε ομορφιά αλλά και σε ιστορικό πλούτο»! Η συγκεκριμένη βιντεοταινία έκανε πρεμιέρα στο περσινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.

Τώρα το ντοκιμαντέρ επανέρχεται στην επιφάνεια ξανά καθώς κάποια μέσα ενημέρωσης με διάφορες αφορμές προωθούν το «προοδευτικό» και «ανατρεπτικό» έργο των δύο καλλιτέχνιδων. Σήμερα (8/4) σε σχετική εκτενή συνέντευξη που παραχώρησαν δηλώνουν με περίσσιο και αθεολόγητο θράσος ότι «το Άγιο Όρος για μας που δεν μπορούμε να το επισκεφθούμε είναι ένα σύνολο απαγορεύσεων και αντιλήψεων που τοποθετούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο μεσαίωνα»!

Δευτέρα 8 Απριλίου 2024

Ο σταυρός ο δικός μας και ο Σταυρός του Χριστού


Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

Ο Κύριος είπε στους μαθητές Του: Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν, και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι.

Τι σημαίνει τον σταυρόν αυτού; Γιατί αυτός ο σταυρός αυτού, δηλ. ο ωρισμένος για κάθε άνθρωπο, τίθεται παράλληλα με τον σταυρό του Χριστού;

Ο σταυρός μας: λύπες και παθήματα της επίγειας ζωής, που για κάθε άνθρωπο είναι δικά του.

Ο σταυρός μας: η νηστεία, η αγρυπνία και οι άλλες ευσεβείς ασκήσεις με τις οποίες ταπεινώνεται η σάρκα και υποτάσσεται, στο πνεύμα. Αυτές οι ασκήσεις πρέπει για τον καθένα να είναι ανάλογες με τις δυνάμεις του και γι' αυτό για τον καθένα είναι δικές του.

Μόρφου Νεόφυτος: Τὰ μαθήματα τοῦ ταπεινοῦ Διδασκάλου καὶ Θεοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ (07.04.2024)

 

Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ποὺ τελέσθηκε στὸ ἱερὸ παρεκκλήσιο Τιμίου Σταυροῦ τῆς κοινότητος Τεμβριᾶς, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (07.04.2024).

Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ. Μάριος Ἀντωνίου.

πηγή: https://immorfou.org.cy/

Π. Νικόλαος Λουδοβίκος: Μια βαθιά προσευχή αλλάζει την μοίρα ενός λαού και ολόκληρου του κόσμου

Όποιος πάει στην έρημο, ελκύει την προσοχή του διαβόλου 
Στην έρημο ο διάβολος σε προσέχει
Με τους περισσότερους ανθρώπους ο διάβολος δεν ασχολείται μαζί τους
Μια τρομερή αποκάλυψη για το ανθρώπινο σώμα
Ο ασκητής Πλάτωνας και στην αρχαία Ελλάδα
Ένας άνθρωπος μέσα από την προσευχή μπορεί να αλλάξει το μέλλον
Στους τρεις πειρασμούς του Χριστού στην έρημο, ο διάβολος δεν ήξερε ότι ο Ιησούς ήταν ο Θεός

πηγή: https://romioitispolis.gr/

Δέκα λεπτά μόνος με τον Χριστό, την μία νύχτα μετά την άλλη και η ζωή σου θα αλλάξει…


Προσευχήσου τη νύχτα.

Προσευχήσου μόνος σου.

Προσευχήσου χωρίς να χρησιμοποιείς βιβλίο, χωρίς κάποια φαντασίωση, χωρίς να σκέφτεσαι.

Απλώς μείνε άγρυπνος για δέκα λεπτά αφού ξυπνήσεις για να πιεις ένα ποτήρι νερό, αφού σε ξυπνήσει το παιδί σου ή κάποιος εφιάλτης.

Στάσου εκεί μέσα στο σκοτάδι και μην κάνεις κάποια κίνηση ή κάποιον ήχο.
Κάνε τον χρόνο να σταματήσει, αιχμαλώτισε την στιγμή και παρουσίασε την μπροστά στον Χριστό σαν μια ταπεινή προσφορά: αυτός είμαι εγώ, αυτός είναι ο πραγματικός μου εαυτός, αυτός είναι εκείνος ο οποίος πρέπει Εσύ να σώσεις.

Κυριακή 7 Απριλίου 2024

Ελευθέριος Ελευθεριάδης: Κουράστηκα να φοβάμαι!

 

Βαρυσήμαντη ομιλία, του ψυχολόγου κ. Ελευθέριου Ελευθεριάδη με θέμα " Κουράστηκα να φοβάμαι" που έλαβε χώρα την  Τρίτη 7/11/23 στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάππου (στην "παρέα της Τρίτης").

Η ομιλία περιέχει πολλά βαθιά νοήματα που αγγίζουν όλο το φάσμα της ανθρώπινης ύπαρξης, από την καθημερινή πρακτική ψυχολογία, μέχρι υπαρξιακά και πνευματικά θέματα  για την σχέση καλού-κακού και την δαιμονική επήρεια στις ζωές μας.


Ψήφισμα της ΑΣΠΕ για το Δημογραφικό και τα ομοφ.ζευγάρια.ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εμείς οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Πολυτέκνων – Μελών της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που αντιπροσωπεύουμε τις 200.000 και πλέον πολύτεκνες οικογένειες της Ελλάδος, εκφράζοντας τις θέσεις και τις αγωνίες των μελών μας, για το μέλλον των παιδιών και της χώρας μας, αποφασίσαμε την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

1. Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας για την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να παρέμβει στην έννοια και τη φύση της οικογένειας, θεσπίζοντας το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ένα ζήτημα αστικού δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ήταν, εν πολλοίς, ρυθμισμένο με την προϋπάρχουσα νομική βάση του συμφώνου συμβίωσης, ρυθμίστηκε με νόμο, ο οποίος θίγει, ουσιαστικά, την αρχέγονη μορφή της οικογένειας που αποτελεί το βασικό κύτταρο για τη διαιώνιση του ανθρώπινου είδους, μέσω του βιολογικού μοντέλου της συμβίωσης ανδρών και γυναικών.

Ο Ρίτσαρντ Ντώκινς, παγκόσμιο σύμβολο του αθεϊσμού, θλίβεται με την υποχώρηση του Χριστιανισμού στη Δύση

" ο Dawkins μοιάζει με ένα μπερδεμένο παιδί που κρατά στα χέρια του μία δέσμη με μαραμένα λουλούδια, τα οποία ο ίδιος έκοψε... και αναρωτιέται για ποιο λόγο έχουν μαραθεί… "Γράφει ο Καλλιντέρης Νικόδημος, Νομικός

Σε μια πολύ πρόσφατη συνέντευξή του στον λονδρέζικο ραδιοφωνικό σταθμό LBC [1] o Καθηγητής Εξελικτικής Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Richard Dawkins, παγκοσμίως γνωστός για τις σκληρές αθεϊστικές αντιλήψεις του, δήλωσε ότι είναι θλιμμένος βαθύτατα για τη απωλεσθείσα επιρροή του Χριστιανισμού, φτάνοντας στο σημείο να παραδέχεται ότι «πολιτιστικά» ο ίδιος είναι Χριστιανός (“cultural Christian”).

Και να συμπληρώνει ότι «νιώθω σαν στο σπίτι μου με το χριστιανικό ήθος. Αν είχα να επιλέξω μεταξύ Χριστιανισμού και Ισλάμ, θα επέλεγα κάθε φορά τον Χριστιανισμό». [2]

Ο 83χρονος Καθηγητής έχει επηρεάσει όσο λίγοι την πολιτικοφιλοσοφική σκέψη και επιστήμη στον δυτικό κόσμο και η φήμη του είναι συνδεδεμένη με την ανοιχτή αντίθεσή του στη θρησκευτική πίστη γενικώς αλλά και με τη στοχευμένη αποστροφή του προς τον Χριστιανισμό ειδικότερα.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της επιρροής του και στον τόπο μας, αρκεί να μελετήσει επιστημονικά κείμενα Ελλήνων Καθηγητών Φιλοσοφίας, Νομικής, Θεολογίας και άλλων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, στα οποία παρατίθενται αμέτρητες παραπομπές στο έργο του Dawkins.

Σήμερα, ενώ στην πατρίδα του τη Βρετανία ο Χριστιανισμός έχει εμφατικά υποχωρήσει και παρακμάσει τις τελευταίες δεκαετίες, ο ίδιος ανησυχεί πλέον για την ραγδαία επέλαση και επιρροή του Μωαμεθανισμού εκεί.

Ανακάλυψε κάπως ετεροχρονισμένα, δηλαδή, ότι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις τις οποίες λυσσαλέα πολέμησε για να καταστρέψει όσο λίγοι διανοητές, ήταν στην πραγματικότητα το θεμέλιο επάνω στο οποίο δομήθηκε ο δυτικός πολιτισμός! Και όταν το θεμέλιο καταστρέφεται τα αποτελέσματα είναι οδυνηρά… «Στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα»…

Καμμιά φορά κουράζομαι. Λέω «θα τα παρατήσω». - Ελευθέριος Ελευθεριάδης


Καμμιά φορά κουράζομαι. Λέω «θα τα παρατήσω».
Και αφήνω στην άκρη τον σταυρό μου και ξαποσταίνω λίγο. Μετά πάλι δε μου πάει καρδιά. Σηκώνομαι, τον αγκαλιάζω και σέρνοντας τον, πηγαίνω στα μπροστά.
Κοιτάζω δίπλα μου και βλέπω τους αδελφούς… Και αυτοί, καθένας με τον δικό του τον σταυρό, παλεύει Γολγοθά να ανέβει.

«Χωρίς σταυρό, δεν υπάρχει άνθρωπος».
Χωρίς σταυρό όμως, δεν έχει και Ανάσταση.
Μεγάλο πράγμα πράμα το να ‘χει κανείς ελπίδα…

Φτάσαμε κιόλας στα μισά. Δόξα τω Θεώ. Ας μην αφήσουμε κάτω τους σταυρούς. 
Η Ανάσταση, πλέον δεν αργεί…
Καλή και ευλογημένη εβδομάδα…

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: Ὁμιλία στήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν


Η Σταύρωσις. Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (παρά την Πλατανιστάσα)

«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοι» (Μάρκ. η΄ 34). Αἴροντες τόν σταυρό, εὐαρεστοῦμε τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, Τόν ἀκολουθοῦμε.

Ἄν ἀκολουθοῦμε τόν ἑαυτό μας, δέν μποροῦμε νά ἀκολουθοῦμε Ἐκεῖνον. Ὅποιος δέν ἀπαρνηθῇ τόν ἑαυτό του, δέν μπορεῖ νά Μέ ἀκολουθήσῃ (Ματθ. ι΄ 38). Ἄν ἀκολουθήσῃς τόν δικό σου νοῦ καί ὄχι τόν νοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἄν ἀκολουθήσῃς τό θέλημά σου καί ὄχι τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἀναφέρεται στό ἅγιο Εὐαγγέλιο, ἡ ψυχή σου δέν εἶναι καθαρή, δέν εἶναι ἁγιασμένη, εἶναι χαμένη στήν ζούγκλα τῶν ψυχοφθόρων καί φρικτῶν πλανῶν. Διότι ἡ ἁμαρτία, τό κακό, κατόρθωσε νά χτίσῃ μέσα μας, δίπλα σέ ἐκείνη τήν θεοειδῆ ψυχή πού ἐλάβαμε ἀπό τόν Θεό, τήν δική της ψυχή.

Μαζική επίθεση ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας στα παιδικά μυαλουδάκια: To Netflix παρουσιάζει έναν «άφυλο» βίσωνα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας!


”Μαζική επίθεση ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας στα παιδικά μυαλουδάκια: To Netflix παρουσιάζει έναν «άφυλο» βίσωνα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας!”

…Στο επίμαχο επεισόδιο (είναι το 8ο επεισόδιο της 5ης σεζόν) ακούμε τον μικρό «άφυλο» βίσωνα θηλυκού γένους να μιλάει με μια απροσδιόριστου φύλου φωνή (περισσότερο μοιάζει μάλλον με φωνή αγοριού) και να κάνει μια «γενναία» αποκάλυψη στη γιαγιά του. Διαβάστε και φρίξτε:

«Υπάρχει κάτι που πρέπει να σου πω. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο πια. Αν είναι να οδηγήσω το κοπάδι, θα το κάνω ως ο εαυτός μου. Εξάλλου εσύ λες ότι πρέπει πάντα να ακούμε την καρδιά μας, σωστά; Η καρδιά μου, μου λέει ότι αισθάνομαι πιο πολύ ο εαυτός μου όταν με αποκαλούν Φρεντ. Και αυτό επειδή δεν είμαι δυαδικό. Και το όνομα Φρεντ είναι αυτό που μου ταιριάζει. Επίσης χρησιμοποιώ τις λέξεις ‘’αυτό’’ και ‘’το’’, γιατί το να με λένε ‘’αυτή’’ ή ‘’αυτός’’, δεν το αισθάνομαι σωστό».

Η προειδοποίηση του Ηγούμενου, Φιλόθεου στο αν αποτολμήσουν το 2025 να κηρύξουν ένωση εκκλησιών


Η προειδοποίηση του Ηγούμενου, Φιλόθεου στο αν αποτολμήσουν το 2025 να κηρύξουν ένωση εκκλησιών

Καθηγούμενος Ι. Μ. Καρακάλλου Αγίου Όρους Φιλόθεος για ένωση εκκλησιών.

Ερώτηση: Συζητείται έντονα η ένωση των εκκλησιών.

Γέροντας Φιλόθεος: Μάλιστα… Μάλιστα… Μάλιστα…

Ερώτηση: Μάλιστα έχει ακουστεί αν ισχύει, ίσως για το 2025.

Γέροντας Φιλόθεος: Που λένε τότε να κάνουν το κοινό Πάσχα. Να ενώσουν την εκκλησία… Ε, εκεί θα είναι πια η χαριστική βολή. Αλίμονό μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ταπεινά και ελπίζουμε ότι θα αποτρέψει η Χάρις του Θεού. Και αλίμονο οι πρωτεργάτες που πρόκειται τέτοιο πράγμα ν’ αποτολμήσουν. Θα γραφεί με μελανά γράμματα μέσα στην ιστορία, όπως των αιρετικών. Αλίμονο και όχι μόνον αυτό, αλλά θα χωριστεί πάλι όπως με το παλαιό, την εποχή που σχίστηκε η Εκκλησία μας με το παλιό και με το νέο ημερολόγιο, έτσι και τότε, θα γίνει φοβερό χάσμα στην Ορθοδοξία μας. Θα είναι μεγαλύτερο του παλαιοημερολογίτικου σχίσματος.

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ [:Ἑβρ. 4,14-16 και 5, 1-6] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ


ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ[:Ἔβρ.4,14-16 καὶ 5, 1-6]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

[...] Ὅμως ὁ ἀπόστολος Παῦλος δὲν ἀναθέτει τὰ πάντα στὸν ἱερέα, ἀλλὰ ζητάει καὶ τὴ δική μας συνδρομή, καὶ ἐννοῶ τὴν ὁμολογία τῆς πίστης. «Ἒχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας (:Ἀφοῦ λοιπόν, σύμφωνα καὶ μὲ ὅσα εἴπαμε, ἔχουμε μεγάλο Ἀρχιερέα, ὁ ὁποῖος ἔχει πλέον διασχίσει τοὺς οὐρανοὺς καὶ μπῆκε στὸν τόπο τῆς αἰώνιας ἀναπαύσεως, στὴν οὐράνια βασιλεία Του ὅπου μᾶς περιμένει, τὸν Ἰησοῦ δηλαδή, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος ἀλλὰ καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἂς κρατοῦμε καλὰ τὴν ὁμολογία τῆς πίστεώς μας πρὸς Αὐτόν)»[Ἔβρ.4,14]. Ποιά ὁμολογία ἐννοεῖ; Ὅτι ὑπάρχει ἀνάσταση, ὅτι ὑπάρχει ἀνταπόδοση, ὅτι ὑπάρχουν ἄπειρα ἀγαθά, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεός, ὅτι ἡ πίστη εἶναι ὀρθή. Αὐτὰ ἂς ὁμολογήσουμε, αὐτὰ ἂς κρατᾶμε σταθερά. Καὶ ὅτι αὐτὰ εἶναι ἀληθινά, φαίνεται ἀπό τὸ ὅτι ὁ ἀρχιερέας εἶναι μέσα. Ἑπομένως ἂς ὁμολογήσουμε, αὐτὰ ἂς κρατᾶμε σταθερά. Καὶ ὅτι αὐτὰ εἶναι ἀληθινά, φαίνεται ἀπό τὸ ὅτι ὁ ἀρχιερέας εἶναι μέσα. Ἑπομένως ἂς ὁμολογήσουμε ὅτι δὲν ἔχουμε πέσει. Ἄν καὶ τὰ πράγματα δὲν εἶναι κοντά, ἐμεῖς ὅμως ἂς ὁμολογήσουμε· ἂν ἦταν πρὶν ἀπὸ λίγο, ἦταν ψέμα. Ὥστε καὶ αὐτὸ εἶναι ἀληθινό, τὸ ὅτι μετατίθενται.

Κυριακή Γ΄ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) – Ο Ιερός Χρυσόστομος για την αυταπάρνηση στην οποία μας καλεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ [:Μάρκ.8,34-38 και 9,1]«Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι(:εάν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει ως μαθητής μου, ας διακόψει κάθε σχέση με τον διεφθαρμένο από την αμαρτία εαυτό του και ας πάρει τη σταθερή απόφαση να υποστεί ακόμη και θάνατο σταυρικό και βίαιο. Και ας με ακολουθήσει μιμούμενος σε όλα το παράδειγμά μου. Και μη διστάσει να προβεί στις αποφάσεις και τις θυσίες αυτές)»[Ματθ.16,24].

«Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του», λέγει ο ιερός Ευαγγελιστής· πότε δηλαδή; Όταν ο Πέτρος προηγουμένως είχε πει: «Ἵλεώς σοι, οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο(:ο Θεός να σε φυλάξει από όσα φοβερά μας είπες ότι θα σου συμβούν, Κύριε. Δεν πρέπει σε σένα τον Μεσσία να συμβεί αυτό που είπες)»[Ματθ.16,22]· και άκουσε ως απάντηση από τον Κύριο: «Ὑπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ(:Πήγαινε πίσω μου και φύγε από μπροστά μου, σατανά˙ μου είσαι εμπόδιο στο δρόμο του καθήκοντός μου και πειρασμός· διότι δεν φρονείς εκείνα που αρέσουν στον Θεό, αλλά εκείνα που αρέσουν στους ανθρώπους)»[ Ματθ. 16,23]· διότι δεν αρκέστηκε στην επιτίμηση μόνο, αλλά θέλοντας να δείξει και με το παραπάνω και το ότι τα λόγια του Πέτρου ήταν άτοπα και ανάρμοστα καθώς επίσης και το κέρδος που θα πήγαζε από το Πάθος, λέγει: «Εσύ μου λέγεις: ‘’ο Θεός να σε φυλάξει και να σε ευσπλαχνισθεί, ώστε να μη σου συμβεί αυτό’’· εγώ όμως σου λέγω ότι δεν είναι μόνο επιβλαβές για σένα και ολέθριο το να με εμποδίσεις και να δυσφορείς για το επικείμενο Πάθος μου, αλλά ότι ούτε θα μπορέσεις να σωθείς εάν και εσύ ο ίδιος δεν είσαι προετοιμασμένος με κάθε τρόπο να πεθάνεις».