Σάββατο 2 Μαρτίου 2024

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή


ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Τό ἄρθρο «πόνεσε» τήν Ἡρώδου Ἀττικοῦ. Ὅπως τήν πόνεσαν ἐξ ἴσου καί οἱ διαρροές τῆς ἑπομένης ἡμέρας, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μελετᾶ τό ἐνδεχόμενο νά μήν προσκαλέσει τήν Πρόεδρο στόν ἑορτασμό γιά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, καθώς καί νά μήν παραστεῖ στό γεῦμα πού παρατίθεται στό Προεδρικό Μέγαρο τό μεσημέρι τῆς ἰδίας μέρας. Μιά παράδοση, πού ἐγκαινιάστηκε καί καθιερώθηκε ἐπί Προεδρίας Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου καί Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Παράδοση, πού ἔχει κατ’ ἀρχάς μεγίστη σημασία ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑποδέχεται τήν Ἀρχηγό τοῦ Κράτους στά σκαλιά... τῆς Μητροπόλεως μέ τό Ἱερό Εὐαγγέλιο ἀνά χεῖρας εἰς ἀνάμνησιν τῆς ὑποδοχῆς πού ἔκανε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στόν Αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου στίς ἔνδοξες μέρες. Παράδοση, πού ἀποκτᾶ ἀκόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τήν ψήφιση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων, καθώς ἀπώτερος στόχος τῆς Δύσεως εἶναι ἡ ἀποχριστιανοποίηση τῆς Ὀρθόδοξης Εὐρώπης.

Σώπα ευλογημένε, είναι ο Χριστός και μας δοκιμάζει


*Οι Άγιοι με το παράδειγμά τους και το βίωμα τους μας δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθούμε όλοι. Τον δρόμο του Ευαγγελίου, αυτόν δηλαδή που μας δίδαξε ο Κύριος. Στο πρόσωπο του ελαχίστου συνανθρώπου μας να βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό..

~ Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς πήγαινε για αγιασμό ή Ευχέλαιο σε σπίτια χριστιανών. Κάποια φορά βρέθηκε στο Κολωνάκι (με τον Παπαδιαμάντη που του έκανε τον ψάλτη) τον είχανε μάθει οι Κολωνακιώτες που ήταν ευλαβής και τον καλούσανε. Και κατεβαίνει από ένα αρχοντικό σπίτι -οι ζητιάνοι μεταξύ τους το λέγανε:

«Πού πάει ο παπάς; Πάει εκεί. Πάμε και μεις».

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ [:Α΄ Κορ. 6,12-20] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ[:Α΄Κορ.6,12-20]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος (:ας επανέλθω τώρα στο ηθικό ζήτημα. Όλα έχω εξουσία να τα κάνω, δεν συμφέρουν όμως όλα. Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ και δεν θα γίνω δούλος σε τίποτε)»[Α΄Κορ.6,12].

Εδώ υπαινίσσεται τους λαίμαργους. Επειδή δηλαδή πρόκειται πάλι να στραφεί κατά του πόρνου- καθώς η πορνεία προέρχεται από την τρυφηλότητα και την έλλειψη μέτρου στη ζωή- καταδικάζει με σφοδρότητα το πάθος. Και ούτε λέγει αυτό για τα απαγορευμένα τρόφιμα – διότι εκείνα δεν επιτρέπονται- αλλά και για εκείνα που θεωρούνται ως ουδέτερα. Εννοώ το εξής περίπου: «μου επιτρέπεται», λέει, «να φάω και να πιω, αλλά δεν συμφέρει να τα κάνω με ασωτία». Και το πλέον θαυμαστό και παράδοξο, το οποίο, ως γνωστό, σε πολλές περιπτώσεις συνήθιζε να κάνει στρέφοντας τον λόγο στο αντίθετο, αυτό το κάνει και εδώ, και αποδεικνύει ότι το δικαίωμα να κάνει κανείς κάτι, όχι μόνο δεν συμφέρει, αλλά ούτε καν δικαίωμα είναι, αλλά δουλεία. Και κατά πρώτον μεν τους αποτρέπει χρησιμοποιώντας το επιχείρημα ότι είναι ασύμφορο και λέγοντας: «δεν συμφέρει»· δεύτερον χρησιμοποιεί και το εκ του αντιθέτου επιχείρημα λέγοντας ότι «εγώ δεν θα εξουσιαστώ από τίποτε».

Ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας για την παραβολή του Ασώτου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ [:Λουκά 15,11-32]


«Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους(:Ένας άνθρωπος είχε δύο γιους. Είπε λοιπόν ο μικρότερος γιος στον πατέρα του: “Πατέρα δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου ανήκει”. Και ο πατέρας μοίρασε και στους δύο γιους την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες ο νεότερος γιος μάζεψε όλα όσα του έδωσε ο πατέρας του και ταξίδεψε σε χώρα μακρινή. Εκεί διασκόρπισε την περιουσία του κάνοντας μια ζωή άσωτη και ακόλαστη. Όταν ο νεότερος γιος ξόδεψε όλα όσα είχε, έπεσε μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη, κι αυτός άρχισε να στερείται. Και ο άσωτος γιος εξαιτίας των στερήσεων και της πείνας του πήγε σ’ έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον προσέλαβε ως δούλο. Και τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χοίρους)»[Λουκ.15,11-15].

Νίκη: Έντονη αντίδραση για την αφίσα του ντοκιμαντέρ «Αδέσποτα Κορμιά» (pic)

Σχόλιο Περιβλέπτου: Φαιδρή γραφικότητα η βλασφημία στα ιερά μας πρόσωπα;


Η Νίκη ζητά να αποσυρθεί η αφίσα του ντοκιμαντέρ «Αδέσποτα Κορμιά»


Μετά από δυο πολυβραβευμένες στην Ελλάδα και το εξωτερικό ταινίες μυθοπλασίας ("Η Αιώνια Επιστροφή του Αντώνη Παρασκευά", "Ο Γιος της Σοφίας"), η Ελίνα Ψύκου ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της "Αδέσποτα Κορμιά" στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το οποίο ξεκινάει την επόμενη Πέμπτη 7/3.

Το φιλμ ακολουθεί την ιστορία τριών γυναικών, αναζητώντας την έννοια της αυτοδιάθεσης στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα, και η σύνοψη αναφέρει: "Η Ρόμπιν είναι έγκυος, αλλά δεν θέλει να γίνει μητέρα. Η Κατερίνα θέλει, αλλά δεν μπορεί. Η Κική θέλει απλώς να πεθάνει με αξιοπρέπεια. Όμως η άμβλωση, η εξωσωματική γονιμοποίηση και η ευθανασία, αντίστοιχα, δεν είναι νόμιμες στις χώρες τους. Τα "Αδέσποτα Κορμιά" εξερευνούν τη σωματική αυτονομία σε μια Ευρώπη που επιτρέπεται να ταξιδέψεις, να εργαστείς και να καταναλώσεις ελεύθερα, αλλά όχι πάντα να ζήσεις ή να πεθάνεις όπως επιθυμείς".

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024

Γέροντος Γαβριήλ Αγιορείτη, Ανοικτή Επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο και τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος. Aποδειχθήκατε μισθωτοὶ ποιμένες


Γέρων Γαβριὴλ Ἁγιορείτης

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀποδειχθήκατε μισθωτοὶ ποιμένες

Καρυές, 17 Φεβρουαρίου 2024 (π. ἡμ.)

Μακαριώτατε ἀρχιεπίσκοπε Ἱερώνυμε, Σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς,

1. Στίγμα καὶ ἐντροπὴ ὁ Σοδομικὸς νόμος

Ὁ ταπεινὸς μοναχὸς Γαβριήλ, Γέροντας τοῦ Ἱεροῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελλίου τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ, συμμετέχω ἐκ βαθέων στὴν στενοχώρια, στὴν θλίψη καὶ στὸν πόνο, ποὺ προκάλεσε ἡ ὑπερψήφιση στὴ Βουλή, στὶς 15 Φεβρουαρίου τρέχοντος ἔτους, τοῦ ἐπαίσχυντου νόμου ποὺ νομιμοποιεῖ τὸ θεομίσητο καὶ κορυφαῖο ἁμάρτημα τῆς Ὁμοφυλοφιλίας. Θὰ παραμείνει ὡς στίγμα ἐντροπῆς αἰώνιο καὶ πρωτοφανὲς στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, κακὸ παράδειγμα ἀπὸ μία μέχρι τώρα ὀρθόδοξη χώρα, ἐπαινούμενο ἀπὸ δυτικοὺς χριστομάχους καὶ ἀθέους καὶ ἐπικρινόμενο μὲ πίκρα καὶ ἀπορία ἀπὸ ὁμοδόξους Ὀρθοδόξους ἀδελφοὺς ἄλλων χωρῶν. Οἱ τελευταῖοι διερωτῶνται πῶς ἐπέτρεψε ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, τὸ Ἅγιον Ὄρος, πῶς ἐπιτρέψαμε ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι νὰ καταληφθεῖ τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο ἀπὸ ξένες πολιτιστικὰ καὶ ἁμαρτωλὲς δυνάμεις, ποὺ πανηγυρίζουν καὶ θριαμβολογοῦν καὶ γλεντοῦν, γιατὶ ἀνέτρεψαν τὸ Εὐαγγέλιο, τὴν Πίστη μας, τὰ ἔβαλαν οἱ μικροὶ καὶ γελοῖοι μὲ τὸν παντοδύναμο Τριαδικὸ Θεό καὶ μὲ τὸ Ἅγιο θέλημά Του.

Μόρφου Νεόφυτος: Περὶ αὐνανισμοῦ καὶ ὀφθαλμοπορνείας (26.02.2024)

 

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος ἀπαντᾶ σὲ ἐρώτημα νέου 23 ἐτῶν ποὺ άναφέρεται στὸ πάθος τοῦ αὐνανισμοῦ καὶ τῆς ὀφθαλμοπορνείας.

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ΛΑ΄ Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο «Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων», ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 26 Φεβρουαρίου, 2024 στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσης στὴν κοινότητα Ἀκακίου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.

πηγή: https://immorfou.org.cy/

Οι «νέες» ταυτότητες και η απαξίωση της προφητείας


Tου Νικολάου Κατσιαβριά

Όταν ήμουν φοιτητής είδα σε ένα τοίχο στο Φυσικό Τμήμα του ΕΚΠΑ γραμμένο ότι «η εξέλιξη του homosapiens θα είναι ο homobufo»! Το θυμήθηκα τον τελευταίο καιρό καθώς η δεύτερη κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει να μας εφοδιάσει με νέες ψηφιακές ταυτότητες και έχει απολύσει υπουργούς και κληρικούς να πείσουν τους χριστιανούς ότι οι ταυτότητες δεν έχουν τίποτα αντιχριστιανικό και απλώς μας κάνουν σύγχρονους και μας… διευκολύνουν.
Ρωτούν: «Για μια προφητεία θα αρνηθείτε την νέα ταυτότητα;»

Ας δούμε πώς έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την προφητεία:

Tέμπη: Δημήτρης Νατσιὸς καὶ βουλευτὲς συμπροσευχήθηκαν ἀνάμεσα στοὺς γονεῖς καὶ τοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων


Παρηγοριὰ ἀπὸ τὴ μεγάλη Μάνα, τὴν Παναγία ποὺ εἶναι τῶν θλιβομένων ἡ χαρὰ καὶ τῶν ἀδικουμένων ἡ προστασία.
Στὸ τρισάγιο ποὺ τελέστηκε στὸν τόπο τῆς σιδηροδρομικῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν βρέθηκαν σήμερα ὁ πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, ὁ βουλευτὴς Λάρισας Γιῶργος Ρούντας καὶ ὁ βουλευτὴς Ἀχαΐας Σπύρος Τσιρώνης, οἱ ὁποῖοι συμπροσευχήθηκαν ἀνάμεσα στοὺς γονεῖς καὶ τοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων καὶ σιωπηρὰ τίμησαν τοὺς κεκοιμημένους.

Οἱ τρεῖς ἄνδρες -ὡς γονεῖς καὶ οἱ ἴδιοι- συναισθάνθηκαν τὸν πόνο τῶν συγγενῶν των θυμάτων, συνομίλησαν μαζί τους καὶ ὑποσχέθηκαν πὼς θὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ νὰ ἀποδοθεῖ δικαιοσύνη ὥστε νὰ βγοῦν στὸ φῶς τὰ πραγματικὰ αἴτια τοῦ τραγικοῦ δυστυχήματος ποὺ ὁδήγησαν στὸ θάνατο 57 ψυχές. Παράλληλα... τοὺς παρότρυναν νὰ ἀντλήσουν παρηγοριὰ ἀπὸ τὴ μεγάλη Μάνα τὴν Παναγία ποὺ εἶναι τῶν θλιβομένων ἡ χαρὰ καὶ τῶν ἀδικουμένων ἡ προστασία.

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Λαυρέντζος: Δημογραφικό - Ώρα ευθύνης για τον ελληνισμό (βίντεο)

 

Ο Α. Λαυρέντζος μίλησε στην Αλεξανδρούπολη στις 25 Φεβρουαρίου 2024 στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως για το Δημογραφικό. Συνέντευξη στη Δέλτα τηλεόραση του Έβρου.

πηγή: https://koukfamily.blogspot.com/

ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ: Όποιος δικαιολογεί τον εαυτό του, ανάπαυση δεν βρίσκει!


Όταν δεν δικαιώνεις τον εαυτό σου, τότε δέχεσαι όλη τη χαρά του κόσμου. Αλλά όταν θέλεις να τον δικαιώνεις, δεν βρίσκεις ανάπαυση.

Όποιος δικαιολογεί τον εαυτό του, ανάπαυση δεν βρίσκει. Δεν έχει παρηγοριά. Αυτόν που δικαιώνει τον εαυτό του, ο εαυτός του τον δικαιώνει; Ο εαυτός του, η συνείδησή του, δεν τον δικαιώνουν και δεν έχει ανάπαυση. Αυτό δείχνει ότι φταίει. Πώς τα έχει κανονίσει ο Θεός!… Έδωσε στον άνθρωπο την συνείδηση, φοβερό! (Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης)

Όταν ζητάμε να δικαιωθούμε, χάνουμε τελικά και αυτά εδώ, άλλα και εκείνα που μας ετοιμάζει ο Χριστός για την άλλη ζωή, αν αδικηθούμε. Για χαμένα πράγματα δηλαδή χάνουμε τα σπουδαιότερα, τα αιώνια. Γιατί αυτά εδώ, έτσι και αλλιώς χαμένα είναι, τί να τα κάνουμε; (Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης)

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς: Ἄν πενήντα φορές τήν ἡμέρα ἁμαρτήσῃς, ἄν πενήντα φορές ντροπιασθῇς, ἄν πενήντα τάφους σκάψῃς σήμερα, μόνο φώναξε: «Κύριε, δός μου μετάνοια. Πρίν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσον με»

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Προσευχή! Τί εἶναι ἡ προσευχή; Εἶναι ἡ μεγάλη ἀρετή πού σέ ἀνασταίνει καί μέ ἀνασταίνει. Σηκώθηκες μήπως γιά προσευχή, ἔκραξες πρός τόν Κύριο νά καθαρίσῃ τήν ψυχή σου ἀπό τίς ἁμαρτίες, ἀπό τό κάθε κακό, ἀπό κάθε πάθος; Τότε οἱ τάφοι σου καί οἱ τάφοι μου ἀνοίγουν καί οἱ νεκροί ἀνασταίνονται. Ὅ,τι εἶναι ἁμαρτωλό φεύγει, ὅ,τι σύρει πρός τό κακό ἐξαφανίζεται.

Ἡ ἁγία προσευχή ἀνασταίνει τόν καθένα ἀπό μᾶς, ὅταν εἶναι εἰλικρινής, ὅταν φέρνει ὅλη τήν ψυχή στόν οὐρανό, ὅταν ἐσύ μέ φόβο καί τρόμο λέγῃς στόν Κύριο: Δές, δές τούς τάφους μου, ἀναρίθμητοι εἶναι οἱ τάφοι μου, Κύριε! Μέσα σέ κάθε ἕναν ἀπό αὐτούς τούς τάφους, νά’την ἡ ψυχή μου, νά’την νεκρή, μακρυά ἀπό Σένα, Κύριε! Εἰπέ λόγον καί ἀνάστησον πάντας τούς νεκρούς μου! Διότι, Σύ, Σύ, Κύριε, μᾶς ἔδωσες πολλές θεῖες δυνάμεις νά μᾶς ἀνασταίνουν διά τῆς ἁγίας Ἀναστάσεως, νά μᾶς ἀνασταίνουν ἀπό τόν τάφο τῆς ραθυμίας. Ναί, μέ τήν ἁμαρτία, μέ τά πάθη μας, πεθαίνουμε ψυχικά. Ἡ ψυχή ἀποθνήσκει, ὅταν χωρίζεται ἀπό τόν Θεό.

Ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη: To Sportime τιμά τη μνήμη των μαρτύρων και συμπαραστέκεται στον αγώνα για δικαίωση


Συντάκτης: Ελευθέριος Ανδρώνης

Έγκλημα στα Τέμπη: Ήταν 28 Φεβρουαρίου 2023, στις 23:21 το βράδυ, όταν η καρδιά της Ελλάδας ξαφνικά έχασε 57 χτύπους. Όταν το διεφθαρμένο ελληνικό κράτος καταδίκασε 57 ανθρώπους σε ένα μαρτύριο με πύρινες λαμαρίνες και αδιευκρίνιστες ευθύνες.

Ήταν εκείνη η στιγμή που ράγισε ο χρόνος, στα αγωνιώδη δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση, τον εκκωφαντικό κρότο από μέταλλα που συνθλίβονται, και το «μανιτάρι» φωτιάς που φώτισε τον ουρανό των Τεμπών σαν εικόνα Αποκάλυψης. Μια στιγμή ωμής φρίκης, μικρή σαν την τελευταία ανάσα και μεγάλη σαν αιωνιότητα.

Κωστὴς Παλαμᾶς: Ὁ ποιητής τῆς Ῥωμηοσύνης


Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, πρόεδρος τῆς Νίκης

Μεγάλος, πολὺ μεγάλος ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς Κωστὴς Παλαμᾶς. Ἔζησε ὅλες τὶς κρίσιμες στιγμὲς τοῦ Ἔθνους. Καὶ τὸ βοήθησε. Τὸ ὕμνησε, τὸ ἐνθάρρυνε, κατακεραύνωνε τοὺς «τροπαιούχους τοῦ ἄδειου λόγου», ποὺ ροκάνιζαν τὰ σωθικά του.
Τὶς ἀνθρωποκάμπιες (Κόντογλου), τοὺς νάνους καὶ τοὺς ἀρλεκίνους τῆς κομματοκρατίας. Τὸν λησμονήσαμε ὅμως. Ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία εἶναι προγραμμένος. Ἔχει «κουσούρι» ἀσυγχώρητο: εἶναι ἐθνικὸς ποιητής. Σολωμός, Βαλαωρίτης, Κάλβος, Παλαμᾶς, οἱ ἐθνικοί μας ραψωδοί, περιφρονοῦνται ἀπὸ τὴν δημόσια ἐκπαίδευση.

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

«Τρέχετε στον Χριστό. Οτιδήποτε σας συμβεί, η παρηγοριά σας να είναι ο Χριστός· εκεί είναι η δύναμη!»


Άγιος Άνθιμος της Χίου

…Δεν μας φθάνει, αδελφές, να πούμε ότι ήλθαμε στο στάδιο της αγίας Τεσσαρακοστής και εξασφαλιστήκαμε με τη νηστεία που κάνουμε διότι η νηστεία αυτή δεν είναι άλλο παρά μια αλλαγή φαγητών.

Άλλη νηστεία να κάνουμε· διότι λέει και το στιχηρό, «νηστεία δεν είναι μόνον η αποχή των βρωμάτων, αλλά εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή, καταλαλιάς, ψεύδους…» αυτά να αποφύγουμε, αδελφές.

Διότι δεν θα μπορέσουμε να δικαιολογηθούμε τότε ενώπιον του πανδήμου δικαστηρίου και να πούμε ότι δεν τα ξέραμε. Όταν τηρείς λοιπόν αυτά, ευθύς ως θα ειπείς: «Κύριε των δυνάμεων, έλα μαζί μου…» αμέσως ένας άγγελος έρχεται πλησίον σου. Έρχεται και ο διάβολος από πίσω, αλλά ο άγγελος είναι ισχυρότερος.

Ἐπικλήσεις βουντού καί μαγικοί χοροί στά σχολικά βιβλία μουσικῆς


ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Εἶναι γνωστό, ὅτι τά σχολικά βιβλία τοῦ ὑπουργείου παιδείας, ἔχουν ἐκπέσει ἐδῶ καί πολλά χρόνια, ἀπό τόν συνταγματικό σκοπό τους, τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν μαθητῶν καί ὁδηγοῦν τούς μαθητές σκοπίμως σέ ἐντελῶς ἀντίθετη κατεύθυνση. Ἡ παρακάτω περίπτωση, ὅμως, σοκάρει μέ τή θρασύτητα τῶν ἁρμοδίων νά καλοῦν μαθητές νά συμμετέχουν σέ μαγικές τελετουργίες.

Ἐνημερωθήκαμε ἀπό γονεῖς μαθητῶν, ὅτι στό τετράδιο ἐργασιῶν τῆς β’ γυμνασίου, στή σελίδα 9 τοῦ βιβλίου, οἱ μαθητές καλοῦνται νά τραγουδήσουν μέ παλαμάκια ἕναν τελετουργικό ὕμνο στή θεά τῆς γονιμότητας Ondjou. Ἕνας μαθητής τραγουδάει ὡς ἐρώτηση καί ὅλη ἡ τάξη ἐπαναλαμβάνει ὡς ἀπάντηση! Πρόκειται ξεκάθαρα γιά συμμετοχή σέ μαγική τελετή, πού ἔρχεται σέ εὐθεία ἀντίθεση μέ τήν δεύτερη ἐντολή[1] ἀπό τόν Δεκάλογο καί μέ ὅλη ἐν γένει τή χριστιανική διδασκαλία καί τούς βίους τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι προτιμοῦσαν τό μαρτυρικό θάνατο, παρά τή λατρεία, ἔστω καί εἰκονική, ψεύτικων θεοτήτων.

Απόψε το βράδυ, κορυφώνεται ένα δράμα… - Ελευθέριος Ελευθεριάδης


Απόψε το βράδυ, κορυφώνεται ένα δράμα… Ένα δράμα το οποίο από καιρό ξεκίνησε, και το οποίο εκ των προτέρων ξέρουμε, το τί κατάληξη θα έχει…

Το πρώτο στάδιο είναι η Ύβρη.
Ύβρη, είναι το να συμπεριφέρεται κανείς με αλαζονικό τρόπο απέναντι στους φυσικούς και ηθικούς κανόνες. Ύβρη είναι το να συμπεριφέρεται κανείς με αλαζονικό τρόπο απέναντι στον ίδιο το Θεό.

Ακολουθεί η Άτη. 
Το θόλωμα του νου. Η τύφλωση. Φυσικό επακόλουθο της αλαζονείας.
Πορώνεται ο άνθρωπος και αυτό επιφέρει Νέμεση. Τη λειτουργία των πνευματικών των νόμων…

Και στο τέλος, πάντοτε, έρχεται η Τίση. 
Τιμωρία. Η αλαζονεία, δεν μένει ατιμώρητη ποτέ…

Στώμεν καλώς.

Ψυχολόγος Ελευθεριάδης Ελευθέριος

Διακονώντας αστέγους στην Ελλάδα του 21ου αιώνα.

 

https://youtu.be/3v3iwi61ZYc

Η ΝΙΚΗ παρουσιάζει το ανεξάρτητο ντοκυμανταίρ "Εθελοντική Διακονία Αστέγων" (2021), ένα ζωντανό παράδειγμα ότι το Φιλότιμο ζει στην καρδιά του Ελληνικού Λαού, αλλά λείπει από τους κυβερνήτες του. 

Η θέση της ΝΙΚΗΣ είναι απλή: Η στάση μας απέναντι στον αδύναμο συνάνθρωπό μας, είναι το μέτρο του πολιτισμού μας. Κανένας συμπολίτης μας δεν αξίζει να βρίσκεται άστεγος.

πηγή: https://www.youtube.com/

Γάμος μεταξύ δευτεροεξαδέλφων


Γράφει ὁ Πρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
Γάμος μεταξύ δευτεροεξαδέλφων*
(Σχολιασμός στό «περί συνοικεσίων» κεφάλαιο τοῦ Πηδαλίου)

Πολλές φορές Ἀρχιερεῖς ἀλλά καί πνευματικοί καλούμαστε νά δώσουμε ἄδεια ἤ εὐλογία γιά τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου μεταξύ δευτεροεξαδέλφων. Παρά τή σαφή θέση τῆς Ἱ. Συνόδου ὅτι δέν ὑφίσταται κώλυμα οὔτε κατά ἀκρίβεια γιά τόν γάμο αὐτό[1], πολλοί πιστοί ἐκφράζουν τίς ἀντιρρήσεις τους ἰσχυριζόμενοι ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική παράδοση δέν τόν ἐπιτρέπει. Μάλιστα στηρίζουν τήν ἂποψή τους αὐτή στό Ἱ. Πηδάλιο, τό ὁποῖο στήν «σύντομον ὁμοῦ καί ἀκριβῆ διδασκαλία περί συνοικεσίων»[2] χαρακτηρίζει ὡς «ἐμποδισμένον» τόν Γάμο μεταξύ δευτεροεξαδέλφων.
Πῶς, ὅμως, εἶναι δυνατόν ἡ Ἐκκλησία νά ἐπιτρέπει τόν γάμο, τόν ὁποῖο τό Πηδάλιο θεωρεῖ ἀπαγορευμένο;

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ: Η ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ EIΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΝΟΣ

Ο ΠΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΣΕΒΑΣΤΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΜΑΣ 
κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΡΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ (235-2024) 

 Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, 

 Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά· Εὐλογημένη, εἰρηνική, χαριτοφόρα καί καλλίκαρπη ἡ ἁγία περίοδος τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου. 

 Ἡ Χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν κατηύθυνε τά διαβήματά μας εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου. Τῆς περιόδου τῶν 70 ἡμερῶν, ἡ ὁποία ὑποδιαιρεῖται εἰς τάς ὑποπεριόδους: α)τήν προκαθάρσιμον, ἀπό τῆς παρούσης Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου μέχρι καί τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, β) τήν ἱεράν καί κατανυκτικήν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀπό τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας μέχρι τήν Παρασκευήν πρό τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου καί γ) τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα, ἀπό τῆς Μεγάλης Δευτέρας ἕως τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τά Ἅγια τῶν Ἁγίων τῆς ὅλης αὐτῆς Ἱερᾶς Περιόδου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Τριῳδίου.

Απαντήσεις σε ψυχολογήματα της εποχής


Διαβάζουμε στο διαδίκτυο διάφορα άρθρα του τύπου: «Βγάλε τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή σου», «Η πολλή καλοσύνη βλάπτει», «Να αγαπάς όποιους σε αγαπάνε», και άλλες τέτοιες ηθικολογικές..

«αγαπούλες» που τελικά δεν προάγουν πνευματικά τον άνθρωπο αλλά τον κλείνουν χειρότερα στον ναρκισσισμό του.

Ο Σταυρός δεν υπάρχει πουθενά. Η δυσκολία, η άσκηση, η πάλη, η υπομονή, ο αγώνας δεν υπάρχουν. Να περνάω καλά χωρίς να κουνήσω το δακτυλάκι μου, όλα να μου πηγαίνουνε ωραία και να έχω τις ευλογίες του Θεού.

Ξεχνάμε όμως ότι «Τα αγαθά κόποις κτώνται και πόνοις κατορθούνται». Τίποτα δεν μας χαρίζεταιακόμα και η χάρις του Θεού που είναι δωρεά στον άνθρωπο, θέλει κόπο και αγώνα για να κρατηθεί. Θεραπεία χωρίς αγώνα δεν υπάρχει. Χρυσό μετάλλιο σε αγώνισμα με φαγοπότι από τον καναπέ δεν υπάρχει. Το μετάλλιο δεν το παίρνει ο θεατής που πίνει μπύρες παρακολουθώντας το άθλημα αλλά αυτός που στερήθηκε πολλά πράγματα.

Ας δώσουμε κάποιες απαντήσεις στα ηθικολογικά ψυχολογήματα:

«Δεν έχουμε καταλάβει καλά σε τι χρόνια ζούμε ούτε σκεφτόμαστε ότι θα πεθάνουμε» – Οσίου Παισίου του Αγιορείτου.

– Γέροντα πώς τα βλέπετε τα πράγματα;

– Εσείς πώς τα βλέπετε;

– Εμείς τι να πούμε, Γέροντα; Εσείς να μας λέγατε.

– Η ησυχία που επικρατεί με ανησυχεί. Κάτι ετοιμάζεται. Δεν έχουμε καταλάβει καλά σε τι χρόνια ζούμε ούτε σκεφτόμαστε ότι θα πεθάνουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πολύ δύσκολη κατάσταση! Η τύχη του κόσμου κρέμεται από τα χέρια μερικών, αλλά ακόμη ο Θεός κρατά φρένο. Χρειάζεται να κάνουμε πολλή προσευχή με πόνο, για να βάλει ο Θεός το χέρι Του. Να το πάρουμε στα ζεστά και να ζήσουμε πνευματικά. Είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια.

Έχει πέσει πολλή στάχτη, σαβούρα, αδιαφορία. Θέλει πολύ φύσημα, για να φύγει. Οι παλιοί έλεγαν ότι θα έρθει ώρα που θα κλωτσήσουν οι άνθρωποι. Πετάνε τους φράκτες, δεν υπολογίζουν τίποτε. Είναι φοβερό! Έγινε μία βαβυλωνία. Διαβάστε την προσευχή των Τριών Παίδων, να δείτε με πόση ταπείνωση προσεύχονταν και τον 82ο Ψαλμό: «Ο Θεός, τις ομοιωθήσεταί σοι, μη σιγήσεις…». Αυτό πρέπει να γίνει, αλλιώς δεν γίνεται χωριό. Θέλει Θεϊκή επέμβαση.

Πένθιμες κωδωνοκρουσίες για τους νεκρούς των Τεμπών

 

Αύριο, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024, συμπληρώνεται ένας χρόνος από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στο οποίο, κατά τη μοιραία νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, έχασαν τη ζωή τους 57 αδελφοί μας, επί το πλείστον νέα παιδιά.

Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αύριο, θα ηχήσουν 57 φορές οι καμπάνες τριών ναών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας·


– Φλώρινα: Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Παντελεήμονος

– Πτολεμαΐδα: Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος

– Αμύνταιο: Ιερός Ναών Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης


Η κωδωνοκρουσία κατά την αυριανή ημέρα ας μην αποτελέσει μόνο έναν συμβολισμό, γι’ αυτό καλούμε τις χριστιανές και τους χριστιανούς της επαρχίας μας να αφιερώσουμε όλοι μαζί 57 δευτερόλεπτα προσευχής για τις ψυχές των θυμάτων των Τεμπών και την παρηγορία του Θεού στη ζωή όσων κρατούν ζωντανή τη μνήμη τους.


Αιωνία η μνήμη των 57 θυμάτων αδελφών μας!


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

«Αναμνήσεις από τον όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη» (Νικόλαος Μπαλδιμτσής, ιατρός)

Τον όσιο Γέροντα Εφραίμ τον γνώρισα το έτος 1974. Ήμουν τότε τεταρτοετής φοιτητής Ιατρικής. Από τότε πήγαινα τακτικά προσφέροντας στον Γέροντα τις ιατρικές μου υπηρεσίες σχεδόν μέχρι την κοίμησή του.

Ο Γέροντας, όταν τον πρωτογνώρισα, ζούσε μόνος του. Είχαν «κοιμηθεί» και ο Γέροντάς του και οι υπόλοιποι πατέρες μεταξύ των οποίων και ο πατέρας του ο οποίος είχε γίνει μοναχός. Τα γένια του και τα μαλλιά του ήταν ήδη λευκά. Το πρόσωπό του όμως νεανικό και το βλέμμα του διεισδυτικό και ταυτόχρονα πατρικό. Με κράτησε στο κελί του για λίγες μέρες. Η φιλοξενία του ήταν πλούσια αν λάβουμε υπόψιν ότι ακόμα και το γάλα εβαπορέ που πρόσφερε το είχε αγοράσει από τη Δάφνη και το είχε κουβαλήσει με τον τορβά στην πλάτη από την παραλία (από εκείνο το κακοτράχαλο και ανηφορικό μονοπάτι που οδηγούσε στο κελί του). Ακόμη θυμάμαι την αλάδωτη φακή μέσα στην οποία είχε βάλει μερικές κουταλιές ωμό ταχίνι για να την «δυναμώσει» και πως μου έδινε κουράγιο να αδειάσω ένα τεράστιο πιάτο, λέγοντάς μου: Φα’ το παιδί μου. Στην έρημο δεν πετάμε τίποτε. Ο άνθρωπος όταν είναι κουρασμένος και πεινασμένος, πρέπει πρώτα να αναπαυθεί και να φάει. Γιατί το μυαλό του πεινασμένου, είναι στο στομάχι του. Και δεν μπορεί ν’ ακούσει ούτε πνευματικά, ούτε συμβουλές και νουθεσίες.

Στρατής Μυριβήλης: Πως χάνεται ένα έθνος


«Ὅμως ἕνας ἄνθρωπος, ἕνας λαός, ἕνα ἔθνος, δὲν ἐξαφανίζεται μονάχα μὲ τὴ φωτιὰ καὶ μὲ τὸ σίδερο. Δὲν ἐξαφανίζεται μονάχα μὲ τὸ χάσιμο τῆς ζωῆς του. Ἐξαφανίζεται πιὸ σίγουρα, πιὸ τελειωτικὰ μὲ τὸ χάσιμο τῆς ψυχῆς του τῆς ἀτομικῆς, τῆς ψυχῆς του τῆς ὁμαδικῆς.

Χάνω τὴν ψυχή μου θὰ πεῖ: χάνω τὴν οὐσιαστική μου ὕπαρξη. Χάνω τὴν αἴσθηση τῆς ἀτομικῆς μου τέλειας ψυχοπνευματικῆς σύνθεσης, ποὺ ἀποτελεῖ ἕνα μόριο ἀπὸ τὴν μεγάλη, τὴν πλατειὰ κοινωνικὴ καὶ ἐθνικὴ σύνθεση, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀντλῶ καὶ ἀνανεώνω ἀδιάκοπα τὰ φυσιογνωμικὰ στοιχεῖα τοῦ πνεύματός μου καὶ τῆς ψυχῆς μου. Καὶ αὐτὴ ἡ ἐθνικὴ φυλετικὴ ἰδιομορφία τῆς ψυχῆς μου εἶναι ἀκριβῶς ἐκείνη ποὺ μὲ ἐντάσσει φυσιολογικὰ μέσα στὴν πανανθρώπινη κοινωνικὴ σύνθεση.

Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴ χάσω τὸν ἑαυτό μου, πρέπει νὰ γνωρίσω τὸν ἑαυτό μου. Τὸ «γνῶθι σαυτόν» εἶναι ἡ πλουταρχικὴ πηγὴ τῆς γνώσεως. Αὐτὸ λοιπὸν πρέπει νὰ εἶναι ἡ βάση τῆς γενικῆς παιδαγωγικῆς προσπάθειας Ἔθνους, τοῦ ὁποίου ἐντολοδόχος εἶναι τὸ Κράτος καὶ ἡ Ἐκκλησία.

Ὄργανα γι᾿ αὐτὴ τὴν συνειδητοποίηση εἴvaι τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὁ Κλῆρος, ὁ Τύπος, ὁ καλλιτέχνης ποὺ ἐκφράζει τὴν ἐθνικὴ ψυχὴ καὶ ὁλόκληρη ἡ τάξη τῶν διανοουμένων, ποὺ εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὴν πνευματικὴ συγκρότηση τοῦ λαοῦ.»

Στρατής Μυριβήλης

Οἱ παραδόσεις τοῦ Γένους καὶ ἡ δύναμη τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἡ Ἑλληνικὴ Παράδοση – Γ´ ἔκδοση, Συλλογικὸς Τόμος ἐκδόσεων ΕΥΘΥΝΗ.

πηγή: https://enromiosini.gr/

Τριώδιο καὶ Καρναβάλι… Ἀσυμβίβαστα μεταξύ τους!


Γράφει ὁ Ἠλίας Ἀθ. Θεοχαράκης - Θεολόγος

Λέγει ὁ Κύριος: «...οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύει ἡ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἡ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑταίρου καταφρονήσει οὗ δύνασθε Θεῶ δουλεύειν καὶ μαμωνὰ» (κατὰ Ματθ. Κεφ.6 παρ. 24), δηλαδὴ δὲν μπορεῖς χριστιανέ μου ἐὰν θέλεις νὰ λέγεσαι ἀλλὰ καὶ νὰ εἶσαι Χριστιανὸς καὶ νὰ δουλεύεις δύο κυρίους γιατί ἡ τὸν ἕναν θὰ μισήσεις καὶ τὸν ἄλλον θὰ ἀγαπήσεις ἢ εἰς τὸν ἕνα θὰ προσκολληθεῖς καὶ τὸν ἄλλον θὰ καταφρονήσεις δὲν μπορεῖς νὰ δουλεύεις γιὰ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ τὸν μαμωνὰ… τουτέστιν τὸν διάβολο, αὐτὰ εἶναι λόγια του Κυρίου μας ποὺ ὅμως εἶναι ταυτόχρονα καὶ ἐντολὴ καὶ δὲν χωροῦν συζητήσεως, γιὰ ὅποιον βέβαια διεκδικεῖ τὴν ὀνομασία τοῦ πιστοῦ ὀρθοδόξου Χριστιανό. Ἀνοίγει καὶ φέτος τὸ τριώδιο καὶ τὴν φράση αὐτὴ τὴν ἀκοῦμε αὐτὴν τὴν περίοδο συνεχῶς ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο, τὴν τηλεόραση, ἀπὸ πολλοὺς συμπολίτες μας, τὴν διαβάζουμε στὶς ἐφημερίδες καὶ στὰ περιοδικὰ, ἀλλὰ καὶ στὸ διαδίκτυο. Τί καταλαβαίνει ἀκούοντας τὴ φράση αὐτὴ στὶς ἡμέρες μας ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ κατὰ τὰ ἄλλα ὀρθοδόξου λαοῦ μας ὅταν ἀκούει τὴ λέξη τριώδιο;

Ηλιούπολη: Ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ έδιωξε τον Χρηστίδη από εκδήλωση γιατί ψήφισε τον "γάμο" των ομοφυλόφιλων ζευγαριών


Αντίθετα συνεχάρη και καλωσόρισε την Άννα Καραμανλή που καταψήφισε το νομοσχέδιο 

 Την πόρτα της εξόδου έδειξε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλο Χρηστίδη, ο αρχιμανδρίτης του Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης, όταν εκείνος εμφανίστηκε σε εκδήλωση για την κοπή πίτας του συλλόγου των Αρκάδων. 

 Ο πατέρας Σεραφείμ Δημητρίου έδιωξε από την εκδήλωση τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ επειδή ψήφισε τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. 

 Την ίδια στιγμή ο Αρχιμανδρίτης καλωσόρισε στον ναό και συνεχάρη την βουλευτή της ΝΔ Άννα Καραμανλή, η οποία καταψήφισε το νομοσχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη που προκάλεσε οργή και αντιδράσεις. 

Κι όμως… μπορεί να κάνεις ολημερίς τον σταυρό σου και στην ουσία να παραμένεις… ασταύρωτος

 

Κι όμως… μπορεί να κάνεις ολημερίς τον σταυρό σου και στην ουσία να παραμένεις… ασταυρωτος.

Να διαβάζεις προσευχές και να μένεις μακράν της συνάντησης μ’ Εκείνον.

Να ποιεις ελεημοσύνη και να μην ευεργετείς ούτε κατ’ ελάχιστο τον εαυτό σου.

Να κάνεις μετάνοιες ενώπιον των ιερών εικόνων και η ψυχή να στέκει υπερήφανα και εωσφορικα άκαμπτη.

Πρέπει νὰ τὰ δοκιμάζεις ὅλα;

 


Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

«Πρέπει νὰ πηγαίνεις παντοῦ. Νὰ τὰ διαβάζεις ὅλα. Καὶ νὰ τὰ γεύεσαι ὅλα! Νὰ σκέπτεσαι καὶ νὰ κινεῖσαι ἐλεύθερα. Χωρὶς κανόνες καὶ περιορισμούς. Νὰ μὴ βάζεις παρωπίδες. Μὲ λίγα λόγια: Νὰ τὰ δοκιμάζεις ὅλα. Ὅλα ἀνεξαιρέτως…».

Αὐτὲς οἱ «συμβουλὲς» δὲν εἶναι σπάνιες, καλοί μου φίλοι. Εἶναι χιλιοειπωμένες. Εἶσαι πιστὸς στὶς ἀρχές σου; Ἀκτινοβολεῖ ἡ συμπεριφορά σου; Εἶσαι παράδειγμα στὸ σχολεῖο, στὴ γειτονιά, στὴ συντροφιά; Θὰ τὶς ἀκούσεις ὁπωσδήποτε! Δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ μὴ στὶς ποῦν!

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΗΝΕΩΚΤΑΙ – (Πνευματικά μηνύματα του Τριωδίου)ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου Καθηγητού

Αποστολή της αγίας μας Εκκλησίας είναι να προσκαλεί κάθε άνθρωπο στη σωτηρία, παρέχοντας όλα εκείνα τα εφόδια, τα στοιχεία και τους τρόπους, που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίησή της. Αυτή ως στοργική μητέρα προσφέρει άπειρες ευκαιρίες στα παιδιά της, προκειμένου να τα φέρει κοντά της και να τα σώσει. Ποια άλλωστε φυσική μητέρα δε θα έκανε τα πάντα προκειμένου να γλυτώσει τα παιδιά της από βέβαιο κίνδυνο και αφανισμό; Ο ενιαύσιος εορτολογικός κύκλος της Εκκλησίας μας είναι ένας πολύ καλός τρόπος να εισάγει τους πιστούς στο κλίμα της λυτρωτικής της διαδικασίας ώστε να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της εν Χριστώ απολυτρώσεως.

Η καταλαλιά και η συκοφαντία και η κατάκρισης και αυτά είναι αποτελέσματα της φιλαυτίας

+Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης,

Καθηγούμ. Ι. Μονής Οσίου Γρηγορίου

...«Αλλά καί η καταλαλιά καί η συκοφαντία καί η κατάκρισης και αυτά είναι αποτελέσματα της φιλαυτίας. «Ει γάρ τις τά εαυτού κακά τού τής φιλαυτίας περικαλύμματος ανακαλύψας, θεάσαιτο ακριβώς, ουδενός λοιπόν άλλου τών εν τώ βίω φροντίδα ποιήσεται, λογιζόμενος μηδέ πρός το οικείον πένθος εξαρκείν αυτώ τόν εαυτού χρόνον, κάν εκατόν έτη ζήσειε, κάν τόν Ιορδάνην ποταμόν όλον δάκρυον εκ των αυτού οφθαλμών ίδοι εκπορευόμενον», λέγει ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.

Μνήμη της Aγίας Mάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρείτιδος και των συν αυτή μαρτυρησάντων (26 Φεβρουαρίου)

 Pίπτουσι την σην Σαμαρείτιν εις φρέαρ,

Tην εις φρέαρ σοι, συλλαλήσασαν Λόγε.

Ο διάλογος του Χριστού με την Σαμαρείτιδα. Μικρογραφία του 13ου αιώνα μ.Χ. στην Ιερά Μονή Ιβήρων (Άγιον Όρος)
Kατά τους χρόνους του βασιλέως Nέρωνος, εν έτει ξϛ΄ [66], διωγμός μέγας εκινήθη κατά των Xριστιανών. Aφ’ ου γαρ εμαρτύρησαν επί του αυτού Nέρωνος οι δύω κορυφαίοι Aπόστολοι ο Πέτρος και Παύλος, από τότε και ύστερον εζήτουν επιμελώς οι τύραννοι να θανατώσουν τους μαθητάς των Aποστόλων. Tότε λοιπόν και η Aγία αύτη Φωτεινή μαζί με τον υιόν της Iωσήν, ευρισκομένη εις την Kαρθαγένην πόλιν της Aφρικής, το νυν λεγόμενον Tούνεζι, εκήρυττε με παρρησίαν το Eυαγγέλιον του Xριστού. Bίκτωρ δε ο μεγαλίτερος υιός της Aγίας, έκαμεν ανδραγαθίαν και νίκην εις τον τότε γενόμενον πόλεμον κατά των Aβάρων, οι οποίοι εστράτευσαν εναντίον εις τους Pωμαίους, και διά τούτο έγινε στρατηλάτης, ήτοι αρχιστράτηγος, από τον βασιλέα. O γαρ βασιλεύς μη ηξεύρωντας, ότι ήτον ο Bίκτωρ Xριστιανός, έπεμψεν αυτόν εις την Iταλίαν, και τον επρόσταξε να τιμωρή τους εκείσε ευρισκομένους Xριστιανούς.

Η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία!


Μετά φόβου Θεού άλλα και με θερμή παράκληση προς τον Θεό να με φωτίσει να εκφράσω σωστά το πιο σημαντικό βίωμά μου, τη μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία.

Ο παππούς μου, Ιταλός στην καταγωγή, από τη Σικελία, και αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Στα τέλη του 19ου αιώνα ο Σουλτάνος τον έστειλε στην Θεσσαλονίκη για να κτίσει δημόσια κτήρια. Στην Θεσσαλονίκη, η οποία ανήκε τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, έζησε έως το τέλος της ζωής του. Ένα από τα οκτώ παιδιά του ήταν ο πατέρας μου. Κι εγώ γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη, όπου σπούδασα και δημιούργησα οικογένεια. Από παιδί προσπαθούσα να ανταποκρίνομαι στα θρησκευτικά μου καθήκοντα.

Τι είναι η Δύση; Πάντως όχι ο δικαιωματισμός.


Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων – Αρθρογράφος

Η πρόσφατη ψήφιση του νόμου για μία νέα ερμηνεία στην έννοια του γάμου προκάλεσε εύλογα ερωτήματα. Δηλώνω εξ αρχής ότι είμαι αντίθετος με τις προβλέψεις του νέου νόμου και καταθέτω τον προβληματισμό μου.

Ακούσαμε το επιχείρημα ότι η ικανοποίηση των αιτημάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μάς φέρνει πιο κοντά στους φιλελεύθερους θεσμούς και στα φιλελεύθερα κόμματα της Ευρώπης. Υπάρχει και αντίλογος: Παρατηρώ ότι η συναρχηγός του σκληρού ακροδεξιού κόμματος AfD της Γερμανίας, η Άλις Βάιντελ, είναι δυναμικό μέλος της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και έχει επιλέξει μία μορφή συμβίωσης με γυναίκα. Το κόμμα της προσφάτως υποστήριξε τον Πούτιν για την υπόθεση Ναβάλνι και κατηγόρησε τη χήρα του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης.