Σάββατο 23 Μαρτίου 2024

Λόγος Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας στην Κυριακή της Ορθοδοξίας


Η Αναστήλωσις των Αγίων Εικόνων. 
Φορητή εικόνα του 19ου αιώνα 
στον Ιερό Ναό Αγίων Ιωακείμ και Άννης, Καλλιάνα

Την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής η Αγία μας Εκκλησία πανηγυρίζει το θρίαμβο της Ορθοδοξίας, της ορθής πίστεως, η οποία καταπάτησε όλες της αιρέσεις και στερεώθηκε για πάντα. Γι’ αυτό η Κυριακή αυτή καλείται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Οι αιρέσεις φάνηκαν ήδη απαρχής του χριστιανισμού. Οι ίδιοι οι Απόστολοι του Χριστού προειδοποιούσαν τους συγχρόνους τους, και μαζί τους και εμάς, για τον κίνδυνο από τους ψευδοδιδασκάλους.

Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος στη Β’ Καθολική επιστολή γράφει το εξής: «Εγένοντο δε και ψευδοπροφήται εν τω λαώ, ως και εν υμίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας, και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι, επάγοντες εαυτοίς ταχινήν απώλειαν, και πολλοί εξακολουθήσουσιν αυτών ταις ασελγείαις, δι’ ους η οδός της αληθείας βλασφημηθήσεται» (Β’ Πετ. 2, 1-2).

Δύο «Χαίρε» αποτελούν την ουσία του Ελληνισμού. Της πονεμένης Ρωμηοσύνης!!


Δύο «Χαίρε» αποτελούν την ουσία του Ελληνισμού. Της πονεμένης Ρωμηοσύνης!!

«Χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία»
«Χαίρε, ω χαίρε λευτεριά»

*****
Σβήνουν δυο νύχτες, και δυο αυγές προβάλλουν στον αγέρα.
Δυο λευτεριές που σμίγουνε μέσα στην ίδια μέρα.
Δυο λευτεριές ματόβρεχτες, παιδιά μεγάλου κόπου,
η λευτεριά του Έλληνα κι η λευτεριά του ανθρώπου»

(Κ. Παλαμάς)

πηγή: https://simeiakairwn.wordpress.com/

Η μοναξιά της αμαρτίας - Αρχιμανδρίτης π. Σεβαστιανός Τοπάλης

Είναι η μοναξιά που έρχεται μέσα στη καρδιά μας από μια λύπη από ενοχές που αμαρτήσαμε.

Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ. Και έρχεται ο Θεός και του λέγει, ‘’Κάιν, που είναι αδελφός σου;’’ Και αυτός με έναν εγωισμό του λέει ‘’και πού να ξέρω εγώ πού είναι ο αδερφός μου’’. Και του λέγει. Το αίμα βράζει πάνω στο χώμα, είναι του αδελφού σου που τον σκότωσες. Και γυρίζει ο Κάιν και του λέγει, τώρα θα κάνεις τά ίδια και σε μένα. Ό,τι έκανα εγώ στον αδερφό μου θα κάνεις και εσύ σε μένα. Βλέποντας ο Θεός την ανασχυντία του τον τιμωρεί με εγκατάλειψη διότι ο Κύριος δεν μισεί τον αμαρτωλό αλλά τον αναίσχυντο, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος,’’ Ου γαρ τοσούτον μισεί Κύριος τον αμαρτάνοντα, όσον τον αναισχυντούντα’’. Και του λέγει ο Θεός βλέποντας την αμετανοησία του, Όχι, δεν θα σε πειράξω. Αλλά ‘’στένων και τρέμων εση επί της γης’’. Σε αφήνω ελεύθερο αλλά μέσα σου θα τρώγεσαι και θα στενάζεις από τις ενοχές και από την θλίψη. Όντως ο Κάιν όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, κλείστηκε στην μοναξιά του εαυτού του και των ενοχών του. τον έπνιγε η ενοχή, ο εγωισμός της αμετανοησίας, σφιχτά αμπαρωμένος στον εαυτό του αποδιώχνοντας τον Θεό που του γινόταν σκιάχτρο του νου και της καρδιάς. Απέραντη μοναξιά. Και πώς να την ξεπεράσει; έτρεχε από χωριό σε χωριό μέσα σε μια αθλιότητα ενοχών.

ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) [:Εβρ.11,24-26 και 32-40] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ [:Εβρ.11,24-26 και 32-40]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Έπειτα πάλι αναφέρει άλλο γνωστό στους Εβραίους παράδειγμα και μάλλον ανώτερο από το προηγούμενο. Ποιο λοιπόν είναι αυτό; «Πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ (:Εξαιτίας της πίστεώς του ο Μωυσής, όταν μεγάλωσε και έγινε άνδρας, αρνήθηκε να ονομάζεται βασιλόπουλο, γιος της κόρης του Φαραώ·), μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν (:θεώρησε καλύτερο και προτίμησε να κακοπαθεί μαζί με τον λαό του Θεού, παρά να έχει τις πρόσκαιρες απολαύσεις της αμαρτίας, να ζει δηλαδή άνετα και με τιμές ως Αιγύπτιος άρχοντας με τους ειδωλολάτρες που καταπίεζαν τους Ισραηλίτες), μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ· ἀπέβλεπε γὰρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν (:Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς και τα αγαθά της Αιγύπτου τις περιφρονήσεις που έμοιαζαν με τον ονειδισμό και την περιφρόνηση που αργότερα θα υπέμενε ο Χριστός. Και αυτά όλα διότι είχε καρφωμένα τα μάτια του στις ουράνιες ανταμοιβές)»[Εβρ.11,24-26]. Σαν να τους έλεγε: «Κανείς από σας δεν άφησε ανάκτορα και μάλιστα ανάκτορα λαμπρά, ούτε τέτοιους θησαυρούς, ούτε περιφρόνησε τον τίτλο του υιού του βασιλιά, όπως έκανε ο Μωυσής». Και ότι δεν τα άφησε τυχαία, το φανέρωσε λέγοντας: «Ἠρνήσατο (:Αρνήθηκε)»· δηλαδή, τα μίσησε, τα αποστράφηκε· εφόσον ο ουρανός ήταν μπροστά του, ήταν περιττό να θαυμάζει τα ανάκτορα της Αιγύπτου.

Κυριακή της Ορθοδοξίας – Ο Ιερός Χρυσόστομος για την κλήση του Φιλίππου και του Ναθαναήλ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ [:Ιω. 1,44-52]


«Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου (:την άλλη μέρα αποφάσισε ο Ιησούς να αναχωρήσει για τη Γαλιλαία. Βρίσκει τότε τον Φίλιππο και του λέει: “Ακολούθησέ με στο ταξίδι που πρόκειται να κάνω”. Ο Φίλιππος μάλιστα καταγόταν από τη Βηθσαϊδά, την πατρίδα του Ανδρέα και του Πέτρου)»[Ιω.1,44-45].

«Εκείνος που φροντίζει επιμελώς για κάτι, το λαμβάνει με περίσσεια», λέγει κάποια παροιμία. Ο Χριστός υπαινίχθηκε ωστόσο και κάτι επιπλέον, όταν είπε: «Ὁ ζητῶν εὑρίσκει(:όποιος αναζητεί, βρίσκει)»[Ματθ.7,8]. Από αυτό λοιπόν γεννιέται η απορία μου από ποια αιτία παρακινούμενος ο Φίλιππος ακολούθησε τον Χριστό· διότι ο μεν Ανδρέας ακολούθησε τον Χριστό, αφού πληροφορήθηκε γι’ Αυτόν από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και ο Πέτρος αφού παρακινήθηκε από τα λόγια του Ανδρέα, ενώ ο Φίλιππος πείστηκε αμέσως και Τον ακολούθησε· και όχι μόνο δεν έφυγε, αλλά και κήρυξε γι’ Αυτόν και σε άλλους, χωρίς να ακούσει και να μάθει τίποτε από κανένα, παρά μόνο τον λόγο «Ακολούθησέ με», που του είπε ο Χριστός· διότι έτρεξε αμέσως στον Ναθαναήλ και του είπε: «ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν(:εκείνον για τον Οποίο έγραψε ο Μωυσής στο νόμο και προανήγγειλαν οι προφήτες, Τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ, και κατάγεται από τη Ναζαρέτ)»[Ιω.1,46]. Βλέπεις πόσο καλά πληροφορημένος και κατατοπισμένος ήταν και συνεχώς μελετούσε όσα έγραψε ο Μωυσής και προσδοκούσε την έλευσή Του; Διότι το «εὑρήκαμεν» φανερώνει ότι πάντοτε Τον αναζητούσαν.

Τὸ Δικαστήριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀκύρωσε τὸν Κανονισμὸ γιὰ τὶς νέες ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες. Μεγάλη εὐκαιρία γιὰ τὰ κράτη - μέλη νὰ σταματήσουν τὴν ἐπιβολή τους!


Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος

Μὲ ἀπόφαση τοῦ (ὑπόθεση C-61/22) στὶς 21 Μαρτίου 2024, τὸ Δικαστήριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ΑΚΥΡΩΣΕ τὸν Κανονισμὸ 2019/1157, μὲ τὸν ὁποῖο θεσπίστηκαν οἱ νέες ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες (πρόκειται γι’ αὐτὲς ποὺ ἤδη διανέμονται καὶ στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2023). Ἡ ἀκύρωση ὀφείλεται στὴν ἐσφαλμένη νομικὴ βάση ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐρείδεται ὁ Κανονισμός...

Τὸ Δικαστήριο ὅμως, ἔκρινε συμβατὴ μὲ τὸ δίκαιο τῆς ΕΕ (Γενικὸς Κανονισμὸς Προστασίας Δεδομένων καὶ Χάρτης Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς ΕΕ) τὴν ἐπεξεργασία καὶ ἀποθήκευση δύο δακτυλικῶν ἀποτυπωμάτων στὸ ἠλεκτρονικὸ μέσο (chip) τῆς ταυτότητας. Σὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα ἐπικεντρώνονταν καὶ ἡ ἀπὸ τὸ 2021 προσφυγὴ ἑνὸς Γερμανοῦ πολίτη ἀπὸ τὸ Wiesbaden μέσῳ τῆς ὀργάνωσης Digitalcourage, ὁ ὁποῖος ἀρνήθηκε νὰ δακτυλοσκοπηθεῖ ἀπὸ τὶς ἀστυνομικὲς ἀρχὲς προκειμένου νὰ ἐκδώσει τὴ νέα του ταυτότητα!

Μελέτης Μελετόπουλος: Οι Αλήθειες της Επανάστασης του 21' - Το πριν, η σημασία του Αγώνα, τα Δίπολα


https://youtu.be/ljwSb4GKmHM?t=16

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024

Αυτή τη Σαρακοστή... - Ελευθέριος Ελευθεριάδης

Αυτή τη σαρακοστή προσπάθησε να είσαι λίγο πιο μαλακός με τους διπλανούς σου. Νήστεψε από τροφές, νήστεψε όμως και από λόγια και συμπεριφορές άσχημες και σκέψεις.

Αυτή τη σαρακοστή προσπάθησε να αγωνιστείς με λίγο μεγαλύτερο φιλότιμο. Δεν έχει νόημα να προσπαθείς από τη μια και να είσαι μέσα στη γκρίνια και τα παράπονα από την άλλη.

Αυτή τη Σαρακοστή, προσπάθησε να συγχωρέσεις. Να συγχωρέσεις πιο πολύ. Η αγάπη περνάει μέσα από τη συγχώρεση πάντα.

Αυτή τη Σαρακοστή προσπάθησε να μην απελπιστείς. Να μην απελπιστείς για τίποτα. Και ό,τι και αν συμβεί, να το δεχτείς με την πεποίθηση, ότι ο Θεός το έχει καλά ζυγίσει…

Αυτή τη Σαρακοστή, φρόντισε να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι πολύ. Γιατί κάθε δρόμος μακρύς, κάθε αγώνας, κάθε σταυρός, πάντοτε με Ανάσταση τελειώνει!

Καλή σαρακοστή αδέρφια.

Ψυχολόγος Ελευθεριάδης Ελευθέριος

Εξ αφορμής: περί θαυματοποιών και θαυμάτων


Δρ. Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης

Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης MD, SM, ScDΑναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαχρονικά υποβόσκει και περιστασιακά προβάλλεται έντονα, εξ αφορμής εκκλησιαστικών σκανδάλων, η προσπάθεια των πιστών Χριστιανών από την μια να «υπερασπιστούν» ή/και να «αποδείξουν» την ύπαρξη του Θεού με τα θαύματα, ενώ από την άλλη φουντώνει η ευθεία αντιπαράθεση και το μένος των αμφισβητούντων την Ορθόδοξη πίστη, οι οποίοι δράττονται της σκανδαλοθηρικής ευκαιρίας να λοιδωρήσουν και να γελοιοποιήσουν τα θαύματα, με κύριο στόχο τον ίδιο τον Χριστό.

Αν δεν πρόκειται για φαρσοκωμωδία, δεν υπάρχουν όντως λόγια για να χαρακτηριστεί αυτό που αποφάσισε η ελληνική Κυβέρνηση, σχετικά με τον εορτασμό των 204 ετών από την Παλιγγενεσία.


Έξω οι Ρώσοι από τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου

Της Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη

Διερωτώμαι, με απέραντη ντροπή και απελπισία, όπως υποθέτω και ο κάθε Έλληνας, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, σε τι μονοπάτια αχαριστίας, σκοταδισμού, άγνοιας και ανυπαρξίας οδεύει η πατρίδα μας. Διότι, αν δεν πρόκειται για φαρσοκωμωδία, δεν υπάρχουν όντως λόγια για να χαρακτηριστεί αυτό που αποφάσισε η ελληνική Κυβέρνηση, σχετικά με τον εορτασμό των 204 ετών από την Παλιγγενεσία.

Να διαγράψει δηλαδή, και μάλιστα με τον πιο βίαιο, με τον πιο άκομψο αλλά και με τον πλέον αφελή τρόπο, τη Συνθήκη της Αδριανούπολης, με την οποία επικυρώθηκε η ανεξαρτησία του Έθνους μας. Και να διαγράψει αυτή την διπλωματική απόδειξη της απελευθέρωσής μας, επειδή (άκουσον-άκουσον) ήταν Ρώσοι αυτοί που την υπέγραψαν! Και εμείς, επειδή θέλουμε να είμαστε «με τη σωστή πλευρά της ιστορίας», εξαφανίζουμε την παρουσία Ρώσων, από τους αγώνες της ανεξαρτησίας μας! Διαγράφουμε την ύπαρξή τους!

Ἀντίσταση στή δημοσιογραφική ἀντικατήχηση


ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΘΕΣΠΙΔΟΣ 11, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210 8025211

Στό σύντομο δημόσιο διάλογο πού προηγήθηκε τοῦ νόμου περί «ἰσότητας» στό γάμο, ἡ κυβέρνηση ἐπέδειξε προκλητική ἀσέβεια ἀπέναντι στό λαό, ἀλλά καί στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας. Κυρίως ἔδειξε περιφρόνηση στό Εὐαγγέλιο καί στό Σύνταγμα, τά ὁποῖα ὑποτίθεται τιμᾶ καί σέβεται.
Στό δημόσιο διάλογο ξεθάφτηκαν στρατευμένοι ἄθεοι πού ἔπιασαν 24ωρα στασίδια σέ ὅλα τά κανάλια, ἐπιτιθέμενοι μέ πάθος κατά τῶν χριστιανῶν. Χειρότεροι ἀπό αὐτούς, ἐκεῖνοι πού δηλώνουν χριστιανοί, ἐνῶ στήν πραγματικότητα δέν δέχονται τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί δέν πιστεύουν σέ βασικά δόγματα τῆς πίστης μας. Θεολογικά ἀναλφάβητοι δημοσιογράφοι καί πολιτικοί, θέλησαν νά μιλήσουν γιά τήν ἀγάπη, χρησιμοποιώντας ρητορική μίσους ἀπέναντι σέ ὅσους συντάσσονται... μέ τήν Ἁγία Γραφή, στό ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι θανάσιμη ἁμαρτία.

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Η Ευρώπη διώχνει τον Χριστό με κάθε τρόπο


Ο Χριστός με τη διδασκαλία του συνέβαλε στην πρόοδο της Ευρώπης; Η Ευρώπη ευχαρίστησε τον Χριστό;

Αδελφοί μου, αυτά τα ερωτήματα μπορούν να αποτελέσουν θέμα μελέτης και διδαχής. Τι πρόσφερε ο Χριστός στην Ευρώπη; Οι ευρωπαίοι ανέμεναν πολλά από τον Χριστό και Αυτός τους έδωσε περισσότερα από όσα εκείνοι περίμεναν. Τους πρόσφερε τα πάντα.

Ο Χριστός απάλλαξε την Ευρώπη από τον σκοταδισμό της αθεΐας και τη μωρία της ειδωλολατρίας. Αυτή η φράση είναι σημαντική για όποιον μπορεί να καταλάβει τι είναι ειδωλολατρία και τι είναι αθεΐα. Για όποιον δεν μπορεί να την κατανοήσει, θα την εξηγήσω περισσότερο.

«Υπάρχει δυστυχώς άγνοια στους ανθρώπους εκτός της Εκκλησίας, αλλά και σε πολλούς μέσα στην Εκκλησία»


…Διότι νομίζουν ὅτι σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι, στὴν καλύτερη περίπτωση, ἁπλῶς ἡ ἠθικὴ βελτίωσή μας, τὸ νὰ γίνουμε καλύτεροι ἄνθρωποι.

Ἐνῶ ἀπό τὸ Εὐαγγέλιο, ἀπὸ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες, μᾶς παραδίδεται ὅτι σκοπὸς τῆς ζωῆς μας δὲν εἶναι αὐτό. Τὸ νὰ γίνει δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος μόνο καλύτερος ἀπ᾿ ὅ,τι εἶναι, ἠθικώτερος, δικαιότερος, ἐγκρατέστερος, προσεκτικότερος. Ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ γίνουν, ἀλλὰ δὲν εἶναι ὁ μεγάλος σκοπός, ὁ τελικὸς σκοπός, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Δημιουργός μας ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο.

Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ σκοπός; Ἡ θέωσις… Τὸ νὰ ἑνωθεῖ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν Θεό, ὄχι μὲ ἕνα ἐξωτερικὸ ἢ συναισθηματικὸ τρόπο, ἀλλὰ ὀντολογικά, πραγματικά.

+ Αρχ. Γεώργιoς καθηγούμενος Ι. Μ. Γρηγορίου

πηγή: https://simeiakairwn.wordpress.com/

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024

Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων


Τοῦ μακαριστοῦ λειτουργιολόγου,
καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ Ἰωάννου Φουντούλη

Μποροῦμε νὰ ὀνομάσουμε χωρὶς ὑπερβολὴ τὴ Λειτουργία αὐτή, μαζὶ μὲ τὰ λειτουργικὰ χειρόγραφα, «Λειτουργία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς», γιατί πραγματικὰ ἀποτελεῖ τὴν πιὸ χαρακτηριστικὴ ἀκολουθία τῆς ἱερᾶς αὐτῆς περιόδου. Εἶναι δυστυχῶς ἀλήθεια ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς ἀγνοοῦν τελείως τὴν ὕπαρξί της, ἢ τὴν ξεύρουν μόνο ἀπὸ τὸ ὄνομα, ἢ καὶ ἐλάχιστες φορὲς τὴν ἔχουν παρακολουθήσει. Δὲν πρόκειται νὰ τοὺς μεμφθοῦμε γὶ αὐτό.

Ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων τελεῖται σήμερα στοὺς ναούς μας τὸ πρωὶ τῶν καθημερινῶν της Τεσσαρακοστῆς, ἡμερῶν δηλαδὴ ἐργασίμων, καὶ γὶ αὐτὸ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού δὲν δεσμεύονται κατὰ τὶς ὧρες αὐτὲς ἀπὸ τὰ ἐπαγγέλματα ἢ τὴν ὑπηρεσία τῶν. Τὰ τελευταία χρόνια γίνεται μιὰ πολὺ ἐπαινετὴ προσπάθεια ἀξιοποιήσεώς της. Σὲ πολλοὺς ναοὺς τελεῖται κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα, σὲ ὧρες πού πολλοί, ἂν ὄχι ὅλοι οἱ πιστοί, ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ... παρευρεθοῦν στὴν τέλεσί της.

Mήπως ήρθε η ώρα να κλειδώσετε σε κάποιο συρτάρι τo smartphone σας;

Είστε έτοιμοι για ψηφιακή αποτοξίνωση;


Τα τελευταία πενήντα χρόνια, τα κινητά τηλέφωνα έχουν μεταμορφωθεί από γιγαντιαία, χοντροκομμένα τερατουργήματα σε μικροσκοπικούς υπολογιστές που μας επιτρέπουν να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν στο σύμπαν.

Και τώρα δεν μπορούμε να τα αφήσουμε κάτω. Όμως, καθώς όλο και περισσότεροι από εμάς συνειδητοποιούμε τις αρνητικές συνέπειες που έχει η υπερβολική χρήση των smartphones στη ζωή μας, το τοπίο μοιάζει να αλλάζει.

Όσο κι αν μας αρέσει να μισούμε αυτές τις ενοχλητικές μικρές συσκευές, δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ευκολία που προσφέρουν, από το να μας επιτρέπουν να κλείσουμε ένα ταξί με το πάτημα ενός κουμπιού μέχρι να μεταφέρουμε χρήματα από τον τραπεζικό μας λογαριασμό σε ανύποπτο χρόνο.

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης: «Η νη­στεία εί­ναι κα­λός δά­σκα­λος. Και να για­τί..»


Η νη­στεία εί­ναι κα­λός δά­σκα­λος. Και να για­τί:

α) Σύν­το­μα βο­η­θά­ει αυ­τόν που νη­στεύ­ει να κα­τα­λά­βει, πως ο άν­θρω­πος έχει πραγ­μα­τι­κή ανάγ­κη από λίγη τρο­φή και ότι γε­νι­κά εί­μα­στε άπλη­στοι και τρώ­με πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο, από όσο ανάγ­κη έχει η φύση μας

β) Η νη­στεία δεί­χνει κα­θα­ρά και φα­νε­ρώ­νει όλες τις ψυ­χι­κές μας αδυ­να­μί­ες, τις ελ­λεί­ψεις, τις αμαρ­τί­ες και τα πάθη. Εί­ναι όπως ακρι­βώς όταν αρ­χί­ζει να κα­θα­ρί­ζει κα­νείς το βρώ­μι­κο νερό και βλέ­πει όλα τα ερ­πε­τά και τις βρώ­μι­κες ου­σί­ες που πε­ριέ­χει

γ) Μας φα­νε­ρώ­νει την ανάγ­κη να στρέ­ψου­με στον Θεό με όλη μας την καρ­διά και να επι­ζη­τή­σου­με το έλε­ός Του, την βο­ή­θειά Του και την σω­τη­ρία μας και

δ) Η νη­στεία απο­κα­λύ­πτει όλη την πα­νουρ­γία, την πο­νη­ριά και την κα­κία των ασω­μά­των δυ­νά­με­ων. Εκεί­νων, που έως σή­με­ρα υπη­ρε­τού­σα­με ασυ­νεί­δη­τα και των οποί­ων η πο­νη­ριά, τώρα που φω­τι­στή­κα­με από το Φως της Χά­ρης του Θεού, φαί­νε­ται κα­θα­ρά. Και τώρα που τις εγ­κα­τα­λεί­ψα­με, μας κυ­νη­γούν ανε­λέη­τα.

πηγή: https://simeiakairwn.wordpress.com/

Νέα κακοδοξία τοῦ «ἀλαθήτου»: Πιστεύει εἰς... ἄδειαν κόλασιν!


Ο ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ τοῦ Βατικανοῦ Φραγκίσκος, ὑπεραμυνόμενος τὴν ἀπόφασή του νὰ «εὐλογεῖ» ἡ «ἐκκλησία» τὰ σοδομιτικὰ ζευγάρια, δήλωσε ὅτι, ἐφόσον αὐτὴ συγχωρεῖ τοὺς πάντες, ἡ κόλαση εἶναι …ἄδεια!

Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ Κύριος “δὲν σκανδαλίζεται ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες μας, γιατί εἶναι πατέρας ποὺ μᾶς συνοδεύει”, παρατηρεῖ ὁ Ἐπίσκοπος Ρώμης, παραδεχόμενος ὅτι θέλει νὰ πιστεύει ὅτι ἡ κόλαση εἶναι ἄδεια.

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024

Η ελευθερία υπό διωγμόν


Επικαλούνται τα δικαιώματα των μειονοτήτων για να καταπατήσουν βάναυσα αυτά της πλειονότητας. Ομνύουν στην ιδέα της ελευθερίας για να τη θέσουν υπό διωγμόν. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να παρουσιάσουν τον εφιάλτη και τον θάνατο σαν όνειρο, σαν απόλυτο ιδανικό, σαν στόχο ζωής. Ο λόγος γίνεται για τα συστήματα που εξουσιάζουν τις κοινωνίες και την πολιτική σκηνή των χωρών της Δύσης και την προβληματική σχέση που έχουν με την ιδέα της ελευθερίας.

Στη Γαλλία εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση νόμος που αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ μίας ιδιωτικής συζήτησης και του δημόσιου λόγου. Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει σχόλια συνομιλώντας με φίλους και γνωστούς στο σπίτι του, αντιμετωπίζεται το ίδιο με εκείνον που παραχωρεί συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό ή εκφωνεί διάγγελμα σε εθνικό δίκτυο! Σκοπός της ψήφισης του νομοσχεδίου υποτίθεται ότι είναι η αντιμετώπιση του ρατσισμού, του αντισημιτισμού και των συναφών συμπεριφορών, ενώ στην πραγματικότητα αυτή η αθλιότητα αποσκοπεί στη λογοκρισία ακόμα και στις ιδιωτικές συζητήσεις των ανθρώπων και στη θεσμοθέτηση της αστυνομίας σκέψης σ’ όλες τις πτυχές και τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι αστεϊσμοί σε μια ιδιωτική σύναξη μπορεί να στείλουν έναν Γάλλο στη φυλακή!

Απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία; – Για πολλούς, δεν αρκεί μόνο αυτό


Η Βρετανία μπαίνει στη λίστα των χωρών που απαγορεύουν τα κινητά στις σχολικές τάξεις, όμως ο προβληματισμός περισσεύει εν γένει για την άκριτη χρήση της τεχνολογίας από ανηλίκους.

Πριν προλάβει να ολοκληρώσει την πρώτη πρόταση, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, αναγκάζεται να σταματήσει από το κινητό του, που χτυπά. Απορρίπτει την κλήση και συνεχίζει. Όμως με το που πάει να μιλήσει, το smartphone του χτυπά ξανά. Και ξανά. Καταφέρνει τελικά να ολοκληρώσει την φράση του, αφού κλείσει τη συσκευή, αφήνοντάς την στο πλάι. Δεν είναι μια ιστορία από τα βρετανικά παραπολιτικά, αλλά το σενάριο ενός βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο καμπάνιας της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ἡ προσευχή τῆς Μ. Τεσσαροκοστῆς

 “Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου…”

Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καί ἀργολογίας μή μοι δῷς.

Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ,δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα,καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου,

ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.»

Ἑρμηνευτική ἀπόδοση

“Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, μήν ἐπιτρέψεις νά μέ κυριεύσει τό πνεῦμα τῆς ἀργίας,

τῆς περιέργειας, τῆς φιλαρχίας, καί τῆς ἀργολογίας. Χάρισε Ἐσύ σέ μένα, τόν τιποτένιο δοῦλο Σου,

πνεῦμα σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καί ἀγάπης.

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιὰ τόν ἀγώνα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς


Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
ΛΟΓΟΙ ΣΤ' «Περὶ Προσευχῆς»
ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καλὴ Σαρακοστὴ καὶ καλὸ Τριήμερο. Πιστεύω αὐτὴν τὴν Σαρακοστὴ νὰ μὴν ἔχετε πολλὲς δουλειὲς καὶ νὰ συμμετάσχετε ψυχικὰ στὸ Πάθος τοῦ Κυρίου, δουλεύοντας περισσότερο πνευματικά.
Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίζει τὸ Τριώδιο, πρέπει νὰ ἀρχίζη κανεὶς νὰ ὁδεύη πρὸς τὸν Γολγοθά. Καί, ἂν ἀξιοποιήση πνευματικὰ αὐτὴν τὴν περίοδο, ὅταν πεθάνη, θὰ ὁδεύση ἡ ψυχή του πρὸς τὰ ἄνω, χωρὶς νὰ ἐμποδίζεται ἀπὸ «διόδια» καὶ τελώνια. Κάθε χρόνο ἔρχονται αὐτὲς οἱ ἅγιες ἡμέρες, ἀλλὰ καὶ κάθε χρόνο μᾶς φεύγει καὶ ἕνας...χρόνος• καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ θέμα. Τὸν ἀξιοποιήσαμε πνευματικὰ ἢ τὸν σπαταλήσαμε στὰ ὑλικά;

Τρίτη 19 Μαρτίου 2024

Μην κλειδώνεις τις Ρωμέϊκες μνήμες σου… σπάσε τις αλυσίδες!

Μην κλειδώνεις τις Ρωμέϊκες μνήμες σου... σπάσε τις αλυσίδες!

Μεγάλη Σαρακοστή. Να ΜΗΝ ξεχάσω…

Του θεολογούντος Θεόδωρου Ι. Ρηγινιώτη

Επιμέλεια-Τονισμοί: Σοφία Ντρέκου… να προσπαθήσω γερά να εφαρμόσω όσο γίνεται τις εντολές του Χριστού μου. Αυτές (όπως γράφει ο άγιος Γέροντας Σωφρόνιος του Essex) δεν είναι εντολές, αλλά αποκάλυψη του τρόπου ζωής του Θεού (που είναι η αγάπη) και πρόσκληση για μίμηση αυτού του τρόπου. Και είναι δύο:

«Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη
καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. αύτη εστί
πρώτη και μεγάλη εντολή. δευτέρα δε ομοία αυτη· αγαπήσεις τον πλησίον
σου ως σεαυτόν» (κατά Ματθαίον, κεφ. 22, στίχ. 37-39).

Και, για να μην απομένει αμφιβολία για το τι εννοεί ο Κύριος ως αγάπη στον πλησίον, υπάρχει ανάλυση στο κατά Λουκάν, κεφ. 6, στ. 27-45:

«Μεθ᾽ημών ο Θεός!» – Ψάλλει ο χορός της Σιμωνόπετρας


Στη διάρκεια του Μεγάλου Αποδείπνου ψάλλουμε: «Μεθ ημών ο Θεός γνώτε έθνη και ηττάσθε ότι μεθ ημών ο Θεός», προέρχεται από την ωδή του Ησαΐα, που βρίσκεται στο 9ο κεφάλαιο της Παλαιάς Διαθήκης.

Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε.
Ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός.
Ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς,
Ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός.
Ἰσχυκότες ἡττᾶσθε.
Ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός.

Μεγάλη Σαρακοστή: Τιμάς πραγματικά την Καθαρά Δευτέρα ή μήπως γιορτάζεις την «Ακάθαρτη»;


Το να νηστέψεις μια μέρα και να «λερώνεσαι» για όλη την υπόλοιπη Σαρακοστή, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα

Συντάκτης: Ελευθέριος Ανδρώνης

Καλό Στάδιο! Καλή και ευλογημένη Σαρακοστή!

Θα πούμε κάτι που δεν θίγεται παρά από ελάχιστους, αλλά δυστυχώς είναι γεγονός: πολύς κόσμος δεν γνωρίζει τον λόγο που η Καθαρά Δευτέρα, λέγεται «Καθαρά». Δεν μπαίνουν καν στον κόπο να αναρωτηθούν. Τι το καθαρό έχει αυτή η μέρα; Μήπως καθαρίζει ο καιρός με κανένα «μαγικό» τρόπο; Μήπως βάζουμε στη χλωρίνη το… ημερολόγιο; Ή μήπως καθαρίζουμε τίποτα ρούχα και απλώνουμε μπουγάδα;

Το έθιμο καλά κρατεί και στις παλιές γενιές και στις νέες. Αλλά κυρίως διότι οι περισσότεροι το σχετίζουν με την ικανοποίηση του στομαχιού. Έχουν αδειάσει αυτή την ιερή ημέρα από την ουσία της και έχουν κρατήσει μόνο το καύκαλο της: την απόλαυση των σαρακοστιανών εδεσμάτων. Και μάλιστα ΚΑΙ σε αυτό κάνουν λάθος. Αναστενάζουν οι ταβέρνες και τα οικογενειακά τραπέζια από ανθρώπους που τρώνε αχόρταγα όλα τα νηστίσιμα και τα καλούδια της θάλασσας.

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024

Ἡ Σαρακοστὴ εἶναι ἡ προετοιμασία μας γιά τὴν ἐπιστροφὴ, τὴν δική μας «διάβαση», τὸ «Πάσχα» μας στὴ νέα ἐν Χριστῷ ζωή

Πατήρ Ἀλέξανδρος Σμέμαν - Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία πρὸς τὸ Πάσχα, ἀπὸ τὸ βιβλίο «Μεγάλη Σαρακοστή», ἐκδόσεις Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1999

Ὅταν κάποιος ξεκινάει γιὰ ἕνα ταξίδι θὰ πρέπει νὰ ξέρει ποῦ πηγαίνει. Αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὴ Μεγάλη Σαρακοστή. Πάνω ἀπ᾿ ὅλα ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ εἶναι ἕνα πνευματικὸ ταξίδι ποὺ προορισμός του εἶναι τὸ Πάσχα, ἡ Ἑορτὴ Ἑορτῶν». Εἶναι ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν «πλήρωση τοῦ Πάσχα, ποὺ εἶναι ἡ πραγματικὴ Ἀποκάλυψη». Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ...ἀρχίσουμε μὲ τὴν προσπάθεια νὰ καταλάβουμε αὐτὴ τὴ σχέση ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴ Σαρακοστὴ καὶ τὸ Πάσχα, γιατὶ αὐτὴ ἀποκαλύπτει κάτι πολὺ οὐσιαστικὸ καὶ πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴ Χριστιανικὴ πίστη καὶ ζωή μας.

Ὁ θρῆνος τοῦ Ἀδάμ. Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου

 Ο Πρωτόπλαστος Αδάμ. Ιερός Ναός Παναγίας Μουτουλλά

Ὁ Ἀδάμ, ὁ πατέρας τῆς οἰκουμένης, ἐγνώριζε στόν Παράδεισο τή γλυκύτητα τῆς θείας ἀγάπης. Ἔτσι, μετά τήν ἔξωσή του ἀπό τόν Παράδεισο γιά τό ἁμάρτημά του, ἐγκαταλειμμένος ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, θλιβόταν πικρά καί ὀδυρόταν μέ βαθεῖς στεναγμούς. Ὅλη ἡ ἔρημος ἀντηχοῦσε ἀπό τούς λυγμούς του. Ἡ ψυχή του βασανιζόταν μέ τή σκέψη: «Ἐλύπησα τόν ἀγαπημένο μου Θεό». Δέν μετάνοιωνε τόσο γιά τήν Ἐδέμ καί τό κάλλος της, ὅσο γιά τήν ἀπώλεια τῆς θείας ἀγάπης, πού τραβᾶ ἀχόρταγα τήν ψυχή στό Θεό.

Τό ἴδιο καί κάθε ψυχή πού γνώρισε μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα τό Θεό κι ὕστερα ἔχασε τή χάρη, δοκιμάζει τό ἀδαμιαῖο πένθος. Θλίβεται ἡ ψυχή καί μεταμελεῖται σφοδρῶς, ὅταν προσβάλη τόν ἀγαπημένο Κύριο.

Βασανιζόταν κι ὀδυρόταν στή γῆ ὁ Ἀδάμ κι ἡ γῆ δέν τοῦ ἔδινε χαρά. Νοσταλγοῦσε τό Θεό κι ἐφώναζε:

Ο διάβολος την Τεσσαρακοστή κάνει γενική επιστράτευση εναντίον μας

Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα, Αγίου Όρους

https://youtu.be/zkGyMIPLWmI

πηγή: https://romioitispolis.gr/

Ο Κατανυκτικός Εσπερινός της Συγνώμης: Η βαθιά σημασία του


*Με τον εσπερινό της συγγνώμης, που τελείται το εσπέρας της Κυριακής της Τυρινής, η Εκκλησία του Χριστού μας ανοίγει την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η κατανυκτική αυτή περίοδος μετανοίας προσφέρεται ως τρόπος ζωής. Τρόπος ζωής που θα φέρει την συγχώρηση από τον Θεο, αλλά και από τούς άλλους αδελφούς μας. Καλή και ευλογημένη Σαρακοστή!

Oι κατανυκτικοί Εσπερινοί τελούνται κάθε Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Το απόγευμα της Κυριακής της Τυροφάγου τελείται ο Κατανυκτικός Εσπερινός της Συγνώμης. Κατανυκτικός λέγεται, διότι ψάλλονται κατανυκτικά τροπάρια από το Τριώδιο, που το περιεχόμενό τους διαποτίζεται από βαθιά συναίσθηση της αμαρτωλότητας, πένθος, συντριβή, μετάνοια και θερμή ικεσία για άφεση αμαρτιών.

Κερκύρας Νεκτάριος σε Κασσελάκη: “Ο θρησκευόμενος άνθρωπος βιώνει τα Μυστήρια του Θεού και δεν παρίσταται ως απλός θεατής”


Δελτίο τύπου 15 Μαρτίου 2024

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος προβαίνει στην κάτωθι δήλωση:

«Αναγνώσαμε με προσοχή συνέντευξη στο Διαδίκτυο του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως κ. Σ. Κασσελάκη, ο οποίος εξέφρασε δημοσίως την επιθυμία να εορτάσει το παραδοσιακό κερκυραϊκό Πάσχα στο νησί μας. Ο κ. Κασσελάκης μάλιστα δήλωσε επί λέξει τα εξής: ”Το Πάσχα σκοπεύω να πάω στην Κέρκυρα, όπου ο μητροπολίτης κάνει ‘πόλεμο’ στα ομόφυλα ζευγάρια. Θα μπω στην εκκλησία και ας έρθει να με βγάλει έξω αν θέλει…. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος, σύγχρονος, δεν θεωρώ ότι χρειάζομαι την άδεια κανενός ιερέα για να μπω σε μια εκκλησία. Ο πρώτος που το έδειξε αυτό είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ένας απλός άνθρωπος που συμβολίζει την αγάπη”.

Εφόσον δημόσια ο κ. Κασσελάκης ανακοινώνει την επιθυμία του, δημοσίως κι εμείς του απαντούμε:

Κυριακή 17 Μαρτίου 2024

Συγγνώμη (Κυριακή της Τυροφάγου)

Φτάσαμε πια στις τελευταίες μέρες πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή. Ήδη κατά την εβδομάδα της Απόκρεω που είναι πριν από την Κυριακή της Συγγνώμης, δύο μέρες -η Τετάρτη και η Παρασκευή- ξεχωρίστηκαν να ανήκουν στη Σαρακοστή. Η Θεία Λειτουργία δεν τελέστηκε και η όλη τυπική διάταξη στις ακολουθίες έχει πάρει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της Μεγάλης Σαρακοστής. Στον Εσπερινό της Τετάρτης χαιρετίζουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή με τούτο τον ωραιότατο ύμνο:

Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ τῆς νηστείας,
καὶ τὸ ἄνθος τῆς μετανοίας·
ἁγνίσωμεν οὖν ἑαυτοὺς ἀδελφοί,
ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ,
τῷ φωτοδότῃ ψάλλοντες, εἴπωμεν·
δόξα σοι, μόνε Φιλάνθρωπε.

«Τις δύσκολες μέρες πού περνάς, μην απελπίζεσαι, άνοιξε την Αγία Γραφή και διάβασε»


του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

«…Δεν βλέπεις; δεν ακούεις; δεν πάσχεις συ ο ίδιος; Δυστυχήματα μικρά και μεγάλα, ατομικά, οικογενειακά, παγκόσμια, πανανθρώπινα, το ένα κατόπιν του άλλου, έρχονται με μανία, ορμούν πολλές φορές σαν κύματα πελώρια να συντρίψουν την ζωή μας.

Εις τις περιστάσεις αυτές πολλοί τα χάνουν. Απελπίζονται, φθάνουν μέχρι αυτοκτονίας. Είναι οι άνθρωποι που δεν ανεκάλυψαν ακόμη, που πρέπει να προσανατολισθεί το πλοίον της ζωής των. Δεν εγνώρισαν, ποίος ο αληθινός σκοπός για τον οποίο ήρθαν στην ζωή. Δεν θέλησαν ποτέ να ακούσουν την φωνή του Ιησού Χριστού, φωνή απείρου αγάπης προς τον άνθρωπο. Δεν ήνοιξαν ποτέ την αγία Γραφή, για να μελετήσουν εκεί τα αθάνατα λόγια. Γιατί ο νόμος του Θεού, η αγία Γραφή, αυτή είναι το τιμόνι της ζωής. Ναι, τιμόνι είναι ο νόμος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Αυτό και μόνο μπορεί να ρυθμίσει και να λύσει όλα τα προβλήματα που αφορούν στην ευτυχία των ανθρώπων. Αυτή είναι η γνώμη και των σοφών.

Ομιλία του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, περί μετανοίας και περί εξορίας του Αδάμ

 Εξορία του Αδάμ και της Εύας

Αδελφοί και πατέρες. Είναι καλόν πράγμα η μετάνοια και η ωφέλεια που προέρχεται από αυτήν. Αυτό γνωρίζοντας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας, ο οποίος όλα τα γνωρίζει εκ των προτέρων, είπε: «Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η Βασιλεία των Ουρανών». Θέλετε δε να μάθετε ότι χωρίς μετάνοια, και μάλιστα μετάνοια από το βάθος της ψυχής και τοιαύτην όπως ο Λόγος την ζητεί από εμάς, είναι αδύνατον να σωθούμε;

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ [:Ρωμ. 13,11-14 καί 14,1-4] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ [:Ρωμ. 13,11-14 καὶ 14,1-4]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι (:Ἄς κάνουμε λοιπὸν τὰ ἔργα αὐτὰ τῆς ἀγάπης, ἀκούραστοι καὶ χωρὶς ἀναβολή, γνωρίζοντας σὲ ποιόν καιρὸ ζοῦμε. Ζοῦμε σὲ ἐποχὴ ποὺ ἀπαιτεῖ ἐπειγόντως τὴν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς· διότι εἶναι πλέον ὥρα νὰ σηκωθοῦμε ἀπὸ τὸν ὕπνο τῆς ἀμέλειας, ποὺ μᾶς κάνει δυσκολοκίνητους στὸ καλό)» [Ρωμ. 13,11].

Ἀφοῦ ὑπέδειξε ὅλα ὅσα ἔπρεπε ὁ Παῦλος, τοὺς παρακινεῖ πάλι πρὸς τὴν ἐκτέλεση τῶν ἀγαθῶν ἀπὸ τὸ πιὸ ἐπεῖγον. «Γιατί ὁ καιρὸς τῆς Κρίσεως», λέγει, «εἶναι πολὺ κοντά», ὅπως ἀκριβῶς ἔγραφε καὶ στοὺς Κορινθίους, ὅτι «ὁ καιρὸς συνεσταλμένος τὸ λοιπὸν ἐστιν (:ὁ καιρὸς τῆς ζωῆς αὐτῆς εἶναι πολὺ μικρὸς καὶ λιγοστός)» [Α΄ Κορ. 7,29]· καὶ στοὺς Ἑβραίους πάλι: «Ἒτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ (:Δεῖξτε ὑπομονὴ διότι πολὺ λίγος χρόνος μένει ἀκόμη καὶ ὁ Κύριος ποὺ περιμένουμε νὰ ἔλθει καὶ πάλι, θὰ ἔλθει καὶ δὲν θὰ ἀργήσει)» [Ἑβρ.10,37]. Ἀλλὰ ἐκεῖ τὰ ἔλεγε αὐτὰ γιὰ νὰ τονώσει ἐκείνους ποὺ κοπίαζαν καὶ γιὰ νὰ τοὺς παρηγορήσει γιὰ τοὺς ἱδρῶτες γιὰ τοὺς διαδοχικοὺς πειρασμούς, ἐνῶ ἐδῶ γιὰ νὰ ξυπνήσει ἐκείνους ποὺ κοιμοῦνταν· καθόσον αὐτὸς ὁ λόγος μᾶς εἶναι χρήσιμος καὶ γιὰ τὰ δύο.

Κυριακή της Τυροφάγου - Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ[:Ματθ.6,14-21]


[…] Έπειτα, όπως είπα παραπάνω, θέλοντας ο Κύριος να δείξει ότι περισσότερο από όλα τα πάθη αποστρέφεται και μισεί τη μνησικακία και πιο πολύ από όλα επιδοκιμάζει την αρετή της συγχωρητικότητας που είναι αντίθετη στην κακία αυτή, και αμέσως μετά την παράδοση της Κυριακής προσευχής, υπενθύμισε πάλι το κατόρθωμα αυτό, οδηγώντας τον ακροατή στην τήρηση της εντολής αυτής και μέσω της επικείμενης τιμωρίας από την παράβασή της και μέσω της καθορισμένης αμοιβής από την υπακοή σε αυτήν.

«Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν(:πρέπει λοιπόν να έχετε υπόψη σας ότι, αν και εσείς συγχωρείτε με όλη σας την καρδιά τα αμαρτήματα που έκαμαν σε σας οι άλλοι)», λέγει, «ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος(:και ο Πατέρας σας ο ουράνιος θα συγχωρήσει τα δικά σας αμαρτήματα)· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν (:εάν όμως δεν δώσετε συγχώρηση στους ανθρώπους για τα αμαρτήματά τους απέναντι σε σας, τότε ούτε ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τις δικές σας αμαρτίες προς Αυτόν)»[Ματθ.6,14-15].