… Άλλα ό εν δόξη αναληφθείς μας υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας όλες τις ήμερες της ζωής μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος.

Καί οι Απόστολοι πήγαν στο υπερώο της Ιερουσαλήμ μετά χαράς μεγάλης καί μετά θλίψεως πολλής, βέβαια, καί περίμεναν την επαγγελία του Πατρός, το Πνεύμα το “Αγιον, το Πνεύμα του Θεοΰ, το Πνεύμα της αληθείας. Γιατί χωρίς το πνεύμα το “Αγιον δεν μπορεί ό άνθρωπος να ζήσει καί να ανασάνει καί να αναπνεύσει καί προπαντός να παρηγορηθεί καί να υπάρξει. Γι’ αυτό καί τον ευχαριστούμε τον Κύριο πού μας έστειλε το Πνεύμα το “Αγιον, το Πνεύμα της αληθείας.

Τους ευλόγησε λοιπόν καί άντεξαν. Γιατί αλλιώς θα πέθαιναν από τη λύπη ή θα ξεριζωνόντουσαν οί ψυχές τους καί θα ‘φευγαν μαζί με τον αναληφθέντα.