Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020

Ἑρμηνεία στὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς τῶν Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''Σταγόνες ἀπὸ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν'

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ

Λουκ. 8, 4-15

 


Ο ΣΠΟΡΟΣ

«Ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή˙ ὁ

σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ»

(Λουκ. 8, 11)

 

ΑΡΧΙΖΩ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἀρχίζω τὸ σύντομο αὐτὸ κήρυγμα μὲ μιὰ μικρὴ ἱστορία.

Πᾶνε τώρα 80 καὶ πλέον χρόνια ποὺ ἕνας Γερμανὸς ἐπιστήμονας περιώσευε τὸν Πόντο.

Ἦταν ἐποχὴ ποὺ στὴ μεγάλη αὐτὴ περιφέρεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας κατοικοῦσαν πολλὲς χιλιάδες Ἕλληνες χριστιανοί, ποὺ αἰῶνες κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία τῶν Τούρκων εἶχαν διατηρήσει ἄσβηστη τὴ φλόγα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης πρὸς τὴν πατρίδα. Ἐκεῖ στὰ ψηλὰ βουνὰ τοῦ Πόντου ἦταν κτισμένα σὰν ἀετοφωλιὲς μοναστήρια, ποὺ ἦταν κέντρα ἑλληνισμοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας. Τὸ περιφημότερο ἀπὸ τὰ μοναστήρια αὐτὰ ἦταν τὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ.

Τὸ μοναστήρι αὐτὸ ἐπισκέφθηκε ὁ Εὐρωπαῖος. Ἔξω ἀπὸ τὸ κελλὶ ἑνὸς μοναχοῦ στάθηκε. Ἦταν ἕνας μικρὸς κῆπος, ποὺ εὐωδίαζε ἀπὸ πολύχρωμα ὡραιότατα λουλούδια. Ὁ ξένος θαύμαζε τὸν κῆπο. Ὁ μοναχὸς ποὺ εἶχε τὴν ἐπιμέλεια τοῦ κηπαρίου λέει στὸν περιηγητή˙

- Ξέρεις ἀπὸ τί προέρχονται τὰ λουλούδια αὐτά; Θὰ σοῦ δείξω.

Ὁ μοναχὸς πῆγε στὸ κελλί του καὶ ἔφερε ἕνα σακκουλάκι, τὸ ἔδειξε στὸν ἐπιστήμονα καὶ εἶπε˙

- Μέσα ἐδῶ εἶνε οἱ σπόροι ὅλων τῶν λουλουδιῶν. Ἐρωτῶ˙ Δὲν εἶνε θαῦμα τὸ ὅτι ἀπὸ τοὺς μικροὺς αὐτοὺς σπόρους βγαίνουν τὰ πολύχρωμα καὶ εὐωδιαστὰ λουλούδια;

- Πράγματι, ἀπάντησε ὁ ξένος, εἶνε θαῦμα τῆς θείας δημιουργίας.

Ὅταν κατόπιν ὁ περιηγητὴς γύρισε στὴν πατρίδα του, ἔγραψε ὡραιότατο βιβλίο γιὰ τὸν Πόντο καὶ σʼ αὐτὸ ἀναφέρει καὶ τὸ παραπάνω περιστατικό.

Ἑρμηνεία στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς τῶν Πατέρων τῆς Z΄ Οἰκουμ. Συνόδου ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ''

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ

Τίτ. 3, 8-15

 


Ἔργα καὶ ἔργα

«Πιστὸς ὁ λόγος˙ καὶ περὶ τούτων

βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα

φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι

οἱ πεπιστευκότες τῶ Θεῶ»

(Τίτ. 3, 8)

 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ἀγαπητοί μου, προτρέπει σήμερα ὅλους τοὺς χριστιανούς, νὰ κάνουν καλὰ ἔργα. Καὶ ὄχι ἁπλῶς νὰ κάνουν καλὰ ἔργα, ἀλλὰ νὰ εἶνε πρῶτοι στὰ καλὰ ἔργα, παρακινῶντας σʼ αὐτὰ καὶ ἄλλους.

Ἀλλὰ ποιά, θὰ μὲ ῥωτήσετε, ποιά εἶνε τὰ καλὰ ἔργα; Ὁ κόσμος στὴν ἐποχή μας, ὅταν ἀκούση ἔργα, ἡ σκέψη του πηγαίνει σὲ ἔργα ποὺ κάνουν οἱ μηχανικοί, ἔργα ποὺ ἐξυπηρετοῦν κοινότητες καὶ δήμους καὶ ὅλο τὸ κράτος, ἔργα ὅπως τὰ λένε κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς καὶ πολιτιστικῆς ἀναπτύξεως. Τέτοια ἔργα εἶνε τὰ γεφύρια, οἱ δρόμοι, οἱ σιδηροδρομικὲς γραμμές, τὰ ἐργοστάσια, τὰ τουριστικὰ κέντρα, οἱ πλάζ, τὰ ξενοδοχεῖα, τὰ σχολεῖα, τὰ νοσοκομεῖα καὶ ἄλλα. Τέτοια ἔργα γίνονται σʼ ὅλα τὰ κράτη. Τώρα δὲ τελευταῖα καὶ στὴν Ἑλλάδα, ποὺ τὴν εἶχαν ῥημάξει ἐσωτερικοὶ καὶ ἐξωτερικοὶ ἐχθροὶ καὶ δὲν εἶχαν ἀφήσει σχεδὸν τίποτε, παρατηρεῖται μιὰ μεγάλη δραστηριότητα γιὰ τέτοια ἔργα. Παντοῦ ἀκούγεται ὁ χτύπος τῶν μηχανημάτων. Νομίζει κανείς, πὼς ἡ Ἑλλάδα ἔγινε ἕνα ἀπέραντο ἐργοστάσιο. Χιλιάδες ἔργα, κοινοτικά, δημοτικὰ καὶ κρατικὰ γίνονται. Ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια ξοδεύονται γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν ἔργων. Σὲ λίγα χρόνια, λένε οἱ είδικοί, ἡ Ἑλλάδα θὰ γίνῃ ἀγνώριστη. Ἐργοστάσια μεγάλα, δρόμοι εὐρύχωροι, πολυκατοικίες, λιμάνια καὶ ἀεροδρόμια θὰ δώσουν νέα ζωή.

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020

Οι επιθέσεις κατά της Θείας Κοινωνίας κλιμακώνονται…Του Νεκτάριου Δαπέργολα Διδάκτορος Ιστορίας


 (Ποιοι τις ενορχηστρώνουν και ποιοι φέρουν την κύρια ευθύνη;)

 Μία ακόμη τηλεοπτική επίθεση κατά της Θείας Κοινωνίας ζήσαμε πρόσφατα - και αυτή τη φορά στο κεντρικό δελτίο προπαγάνδας και γκεμπελίστικης χυδαιότητας μεγάλου καναλιού (κάποιοι έχουν το θράσος τα εν λόγω σκουπίδια να τα αποκαλούν ακόμη δελτία ειδήσεων). Εκεί παρουσιάστηκε δημοσκόπηση γνωστής εταιρείας και φυσικά ένα από τα ερωτήματα ήταν αν «θεωρείτε ότι κολλάει ο κορωνοϊός με τη θεία κοινωνία» (γραμμένο ακριβώς έτσι, χωρίς κεφαλαία). Περιχαρής λοιπόν η παρουσιάστρια ανακοίνωσε ότι «ευτυχώς, το 70% των ερωτηθέντων απάντησε ότι κολλάει» (τονίζοντας εμφατικά το «ευτυχώς»), ένα ποσοστό 8% δεν απάντησε, υπάρχει όμως και ένα 22% που μάλλον πιστεύει ότι προστατεύεται με κάποιο τρόπο ή από κάποια δύναμη»! Ακόμη και αυτό το νέο έπος αντικειμενικής δημοσιογραφίας όμως δεν ήταν αρκετό στον παρακαθήμενο υπεύθυνο της δημοσκοπικής εταιρείας πουπροφανώς θεώρησε μικρό αυτό το 70%, γιατί σχολίασε και τους μειοψηφούντες, κάνοντας υποτιμητικά λόγο για αντιλήψεις που παραμένουν ακόμη μέσα στην ελληνική κοινωνία και μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στην πορεία υλοποίησης και εφαρμογής των υγειονομικών μέτρων.  
 

Άγιος Παΐσιος: «Αυτό εννοεί όταν λέει: ''Οι γυναίκες να υποτάσσονται στον άνδρα'', στον άνδρα που..»

 


Του Ανδρέα ΧριστοφόρουΆγιος Παΐσιος ο αγιορείτης: «Άκουσέ με Ανδρέα. Πρώτα η σχέση σου με τον Θεό, τον οποίο να αγαπάς με όλη σου την καρδιά, που σημαίνει να φυλάσσεις μέσα σου τις εντολές Του. Ύστερα να αγαπάς την γυναίκα σου όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Να αγαπάς σημαίνει να μετανοείς και να συγχωρείς. Να έχεις πάντα σαν έγγαμος στο νου σου την διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου που διαβάζεται στο Μυστήριο του γάμου. Άνδρες να θυσιάζεστε για την γυναίκα σας, όπως ο Χριστός θυσιάστηκε για την Εκκλησία και την παρουσίασε καθαρή ενώπιον του Πατρός. Θυσία σημαίνει μετάνοια, να αγαπάς να βρίσκεις το σφάλμα σου, το δοκάρι σου όπως λέει ο Χριστός, και μετά θα διαβλέπεις, δηλαδή, θα βλέπεις δια του Χριστού το σφάλμα της γυναίκα σου με συμπόνια και θα την συγχωράς από καρδίας. Έτσι θα έρχεται από τον Θεό η αγάπη που περιμένει η γυναίκα σου. Αυτή είναι η αγάπη που περιμένει η γυναίκα από τον άνδρα, η αγάπη που δίνει ο Θεός στον άνδρα που μετανοεί. Όταν δεν υπάρχει ευσυνείδητη μετάνοια υπάρχει εξουσία του άνδρα προς την γυναίκα και η γυναίκα αντιδρά. Όταν υπάρχει μετάνοια στον άνδρα, η γυναίκα γίνεται αρνάκι και υπακούει σε όλα τον άνδρα, το κατάλαβες; Αυτό εννοεί όταν λέει ''οι γυναίκες να υποτάσσονται στον άνδρα'', στον άνδρα που θυσιάζεται με την μετάνοια..»
Απόσπασμα από την εισήγηση του κ. Ανδρέα Χριστοφόρου, πτυχιούχου νομικής, στην Ημερίδα: «Τὸ μεγαλεῖο τῆς Μετανοίας στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου» της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με πτυχιούχους της Θεολογικής Σχολής και άλλων σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Πηγή αναδημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού:

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ • Σταγόνες ἀπό τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν

Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης


Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

Ο διακεκριμένος Έλληνας Συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης με αυστηρή δήλωσή του μιλάει για την πανδημία- Κάνει λόγο για «πλύση εγκεφάλου» και για «επερχόμενη λαίλαπα».


 Έσπασε την σιωπή του -όπως περίμεναν πολλοί από την αρχή της πανδημίας- ο διακεκριμένος Έλληνας συνταγματολόγος, νομικός και καθηγητής κ.Γιώργος Κασιμάτης με μια εκτενή και εμπεριστατωμένη ανακοίνωσή του για τα όσα «παράλογα» συμβαίνουν.

Από τους λίγους πνευματικούς ανθρώπους που κράτησαν ψηλά την αξιοπρέπειά τους και στην κρίση των Μνημονίων, έτσι και σήμερα ο Γιώργος Κασιμάτης γίνεται η φωνή της λαϊκής συνείδησης, υπερασπίζοντας συγχρόνως την συνταγματική νομιμότητα, την δημοκρατία και την επιστημονική σοβαρότητα.
Την ώρα που έχει ξεφτιλιστεί ο ιατρικός κόσμος από μια θλιβερή κομπανία γιατρών εντεταλμένων του ΠΟΥ, την ώρα που επικρατεί «σιωπή» και «ελαφρότητα» στην επιστημονική κοινότητα και στον πολιτικό κόσμο και δεν υπάρχει καμμία σοβαρή «πρόβλεψη» και «σχεδιασμός», ο διάλογος είναι «ντε φάκτο αποκλεισμένος», όπως λέει ο καθηγητής.

Διδακτικές Ιστορίες- Το νόμισμα της καλοσύνης

 


Κ

άποτε, ο γνωστός συγγραφέας Ντοστογιέφσκυ βγήκε στον απογευματινό του περίπατο. Ενώ η ημέρα έφθανε στο σούρουπο ένας ζητιάνος άπλωσε το χέρι και ζητούσε βοήθεια. Ο Ντοστογιέφσκυ ψάχνει τις τσέπες του να βρει κανένα κέρμα, αλλά δεν βρίσκει τίποτα. Ψάχνει το ρολόι του να το προσφέρει, αλλά και εκείνο το είχε ξεχασμένο στο σπίτι του. Ο μεγάλος αυτός συγγραφέας κοκκίνισε λίγο στο πρόσωπο και πάνω στην αμηχανία του έσκυψε, φίλησε το χέρι του τυφλού και ψιθύρισε: 

 - Συγχώρα με, καλέ μου άνθρωπε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα να σου προσφέρω. Και ο γέρο ζητιάνος απαντά: 

- Ευχαριστώ πολύ. Το πήρα. Αυτό που μου έδωσες δεν μπορούσα να το βρώ αλλού. Το νόμισμα της καλοσύνης σπάνια το βρίσκω.

Επιμέλεια Παναγιώτης Χαντόγλου
Πηγή:agiameteora.net

Αφιέρωμα στον Μακεδονικό Αγώνα. Εσύ, Παππού, πολέμησες στον Μακεδονικό Αγώνα; Μιχαήλ Φώτιος Ιατρός


 Η Ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα τιμάται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή μετά την 13η Οκτωβρίου (ημερομηνία θανάτου του Παύλου Μελά το 1904). Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν λόγω Covid-19, δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, στο ιστολόγιό μας θα αναρτώνται άρθρα σχετικά με την επέτειο αυτή. 


Ακολουθεί το κείμενο του κ. Μιχαήλ Φωτίου.

- Αυτήν την Κυριακή, καλό μου εγγονάκι, τιμούμε την επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα. Στις εκκλησιές μας θα γίνουν μνημόσυνα για τους Μακεδονομάχους και θα ψαλούν δοξολογίες. Τα σπίτια και τα δημόσια κτίρια θα σημαιοστολιστούν. Οι δάσκαλοι, στα σχολεία, θα μιλήσουν στα παιδιά για τις θυσίες και τα μαρτύρια των αγωνιστών και οι προτομές των μακεδονομάχων θα στολιστούν με δάφνινα στεφάνια.

- Και γιατί όλα αυτά, παππού; Τόσο σημαντική είναι αυτή η επέτειος;

- Είναι πολύ σημαντική, παιδί μου, αλλά δυστυχώς εμείς οι Έλληνες δεν της έχουμε δώσει την αξία και την λαμπρότητα που της πρέπει. Αρκεί να σου πω ότι η επέτειος αυτή τιμάται μονάχα εδώ, στα χώματα της Μακεδονίας μας, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα δεν γίνεται ούτε η παραμικρή αναφορά. Κι ας έχουνε πει γνωστοί ιστορικοί και μεγάλοι πολιτικοί άνδρες ότι η επέτειος του Μακεδονικού Αγώνα είναι ισάξια με εκείνη της 25ης Μαρτίου.

- Εσύ, παππού, πολέμησες στον Μακεδονικό Αγώνα;

- Εγώ, άγγελέ μου, δεν πολέμησα. Πολέμησε, όμως, ο πατέρας μου, δηλαδή ο προπάππος σου. Ο Αγώνας τον είχε βρει παλληκαράκι είκοσι χρονών. Σαν να τον βλέπω, τώρα, να μας διηγείται γεγονότα και περιπέτειες από τα χρόνια εκείνα.

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020

ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Εκλεκτά Διηγήματα Γεώργιος Χ. Μόδης 4. ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Ο Ντίνες, ένα γεροδεμένο παλικάρι, γλίστρησε απʼ την πίσω πορτούλα στο σπίτι του Ηλία  Γκαντούτση, που ήταν στην άκρη του Αντάρτικου (τότε Ζελόβου), κρέμασε σʼ ένα καρφί στον τοίχο την χωριάτικη κάπα και ένα τορβά και κάθισε κοντά στο τζάκι όπου έκαιαν πολλά χοντρά ξύλα. Ήταν 18 Οκτώβρη του 1904.

- Μπα;! Πώς εδώ Ντίνε; Είσαι και με τα χωριάτικα, είπε η σπιτονοικοκυρά μπαίνοντας στην κάμαρη.

Εκείνος ρώτησε.

- Πού είναι ο Ηλίας;

- Πήγε στο βουνό για ξύλα.

      Και αφού έριξε μηχανικά μια γλήγορη ματιά γύρω του αποκρίθηκε κατεβάζοντας τη φωνή.

- Είναι στο μαντρί του Πάνου.

- Και ο Παύλος; (ο Ανταρτικιώτης οπλαρχηγός Παύλος Κύρου) και ο Τύμιος; (ο Κρητικός αρχηγός Θύμιος Καούδης);

- Είναι εκεί όλοι μαζί.

- Θα πάω να τους βρώ. Μα να ξαποστάσω λιγάκι. Δώσε μου αν θέλεις Ήλενα ρακή και ζεστή νάναι.

Μάρτυρες τῆς ἱερᾶς ἀγανακτήσεως, Αρχιμανδρίτου Σεβαστιανού Τοπάλη

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος μπορεῖ νά χαρακτηρισθῆ ὡς μάρτυρας μετά τούς διωγμούς. Διώχθηκε χειρότερα καί βασανίστηκε πιό ἐπίπονα ἀπό πολλούς μάρτυρες.

Ὁ Μεγάλος Ἀρχιεπίσκοπος μετά από βρώμικες διαβουλεύσεις του παλατιού βαδίζει το δρόμο τῆς ἐξορίας του για δεύτερη φορά. Μπροστά του ἀνοίγεται δύσκολος δρόμος. Τό σῶμα του ἦταν καχεκτικό καί ὑπέφερε ἀπό ὑψηλούς πυρετούς, τό δέ στομάχι του καί νεφρά του ἦταν σέ ἄθλια κατάσταση. Ἔπρεπε τό ἀσθενικό του σῶμα νά τό διαφυλάξει, τούς ἀδελφούς νά ἐνισχύσει, νά δυναμώσει τήν ψυχή του ἀπό τήν ἀθυμία πού τόν κατελάμβανε, νά ἐνδυναμώσει τόν λαό πού εὕρισκε στό δρόμο του. Δέν μποροῦσε νά σηκώσει τήν μεγάλη ὁδοιπορία καί τό ψχος, καί ἔπρεπε νά βαδίζει μέ συνοδεία στρατιωτῶν ἐπί πολλές ὧρες. Στό δρόμο του, περνώντας ἀπό τίς πόλεις, ἄλλοτε εὕρισκε τήν ἀγάπη τοῦ λαοῦ καί τῶν ἐπισκόπων καί ἄλλοτε τό μσος. Ἐπιπλέον ἔπρεπε νά ἀντιμετωπίσει τίς ἐπιθέσεις κλεπτν καί τίς ἐπιδρομές τῶν Ἰσαύρων. Βάδιζε πρός τήν Κουκουσό τῆς Ἀρμενίας. Ἔλεγε σέ ἐπιστολή του πρός Θεοδώρα βαδίζοντας γιά τήν  Καισάρεια: «Ἀνηλώθημεν, ἐδαπανήθημεν, μυρίους ἀπεθάνομεν θανάτους». Ἡ γενναία του καί ὑπομονετική ψυχή ἦταν κλεισμένη μέσα σ’ ἕνα καχεκτικό σῶμα· θά εἶχε λυγίσει ἄν ἡ ἀνδρεία του ψυχή δέν τό ἐνίσχυε. Ποῦ εὕρισκε τήν ψυχική δύναμη καί ὑπομονή σ’ ὅλα αὐτά; Στό Θεό ἐναπέθετε τόν ἑαυτό του καί σέ μία προσευχή πού τήν ἔλεγε πάντοτε: «Δόξα τῷ Θεῶ πάντων ἕνεκεν».

‘’ὑπὸ τῶν συνεχῶν πυρετῶν καταβεβλημένοι,

 οὓς ἔχων καὶ ἐν νυκτὶ καὶ ἐν ἡμέρᾳ ὁδοιπορεῖν ἠναγκαζόμην,

καὶ θάλπει πολιορκούμενος,

καὶ ὑπὸ ἀγρυπνίας διαφθειρόμενος,

καὶ ὑπὸ τῆς τῶν ἐπιτηδείων ἐρημίας ἀπολλύμενος, καὶ τῆς τῶν προστησομένων ἀπορίας. Καὶ γὰρ τῶν τὰ μέταλλα ἐργαζομένων, καὶ τὰ δεσμωτήρια οἰκούντων χαλεπώτερα καὶ πεπόνθαμεν καὶ πάσχομεν. …

’’Δόξα τῷ Θεῷ καὶ διὰ τοῦτο. Οὐ παυόμεθα γὰρ αὐτὸν ἐπὶ πᾶσι δοξάζοντες. Εἴη τὸ ὄνομα αὐτοῦ εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας.’’[1]

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

 

 


                                                                       Τρίτη 6 Οκτωβρίου

Πρωί 7.30-9.30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία στον Άγιο Φανούριο

                                                                        Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 

Απόγευμα6:00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου

                                                                          Σάββατο 10 Οκτωβρίου 

Πρωί7:30 - 9:30 π.μ. Όρθρος - Θ. Λειτουργία

                                                                           Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Πρωί: 7.30-10.30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία


Τις υπόλοιπες ημέρες τελείται κάθε πρωί 7:30-8:30 π.μ. Όρθρος και κάθε απόγευμα 6:00-7:00 Εσπερινός


                                                                                                                Εκ του Ιερού Ναού

 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

περιόδου 5-11 Ὀκτωβρίου 2020


Α΄. ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ θὰ τελεστοῦν οἱ ἑξῆς θεῖες Λειτουργίες:

α) Τετάρτη 7/10 ὥρα 7:15-9:00 π.μ..

β) Κυριακὴ 11/10 ὥρα: 7:15-10:30 π.μ..


Β΄. ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

Τὶς ὑπόλοιπες μέρες θὰ τελεῖται, ὡς συνήθως, κάθε πρωὶ στὶς 7:30 π.μ. Ὄρθρος καὶ κάθε ἀπόγευμα στὶς 6:00 μ.μ. Ἑσπερινός.


Τὴν Παρασκευὴ μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ θὰ τελεστεῖ Παράκληση.


ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


    Ἀνακοινώνουμε ἐπίσης ὅτι ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 11 Ὀκτωβρίου (τοῦ Σπορέως), μὲ τὴν εὐλογία τοῦ 

Σεβ/τάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοκλήτου, ἀρχίζουν τὴ λειτουργία τους τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα ὅλων

τῶν βαθμίδων· γιὰ παιδιὰ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου, γιὰ φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες.


    Ἀρχίζουν ἐπίσης καὶ οἱ κύκλοι μελέτης Ἁγίας Γραφῆς γυναικῶν.

    Τὸ πρόγραμμα γιὰ τὶς ὧρες καὶ τὸν τόπο λειτουργίας τῶν ἀνωτέρω θὰ ἀνακοινωθεῖ σύντομα.

    Τέλος, τὴν Κυριακὴ 11 Ὀκτωβρίου ἀρχίζουν καὶ τὰ γενικὰ ἑσπερινὰ κηρύγματα γιὰ ἄνδρες καὶ γυναῖκες κάθε ἡλικίας, ποὺ θὰ γίνονται στὶς 7:00 μ.μ. στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ἀπὸ τὸν π. Ἐπιφάνιο. Τῶν κηρυγμάτων θὰ προηγεῖται Ἑσπερινὸς στὶς 6:30 μ.μ.

    Παρακαλοῦμε τοὺς γονεῖς νὰ προτρέψουν τὰ παιδιά τους, νὰ παρακολουθοῦν τὰ κατηχητικὰ μαθήματα, τὰ ὁποῖα μορφώνουν τὴν ψυχή τους καὶ τοὺς προσφέρουν τὰ πνευματικὰ ἐφόδια, ποὺ θὰ τοὺς εἶναι ἀπαραίτητα στὴ ζωή τους.

    Ἂς ἀξιοποιήσουμε ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, τὶς πολύτιμες αὐτὲς εὐκαιρίες ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας. Μέσα ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ θὰ γνωρίσουμε τὸν σκοπὸ τῆς ζωῆς μας, καθὼς καὶ τὸν δρόμο ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.


Ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020

Όλοι αιχμάλωτοι είμαστε...Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος Ψυχολόγος M.Sc.

 


Όλοι αιχμάλωτοι είμαστε.

Αιχμάλωτοι σε κάποιο πάθος. Καθένας και σε κάτι διαφορετικό.

Άλλος στο τσιγάρο. Άλλος στο ποτό. Άλλος στο φαΐ. Άλλος στο χρήμα.

Αυτά βέβαια είναι κάποια από τα εύκολα, τα αναγνωρίσιμα τα πάθη… Δεν δυσκολεύεσαι να καταλάβεις τον άνθρωπο που είναι δέσμιος σε αυτά.

Υπάρχουνε και άλλα όμως. Πιο ύπουλα. Πιο επικίνδυνα.

Υπάρχουνε πάθη, καλά κρυμμένα, που με το γυμνό το μάτι δεν μπορείς να δεις… Πάθη που προκαλούνε πόνο αβάσταχτο. Πάθη που διαλύουνε σχέσεις, γάμους, οικογένειες, φιλίες. Πάθη που τσακίζουνε ψυχές.

Εγωισμός, κατάκριση, ζήλεια, φθόνος, φιλοδοξία, μνησικακία, σκληροκαρδία, ανθρωπαρέσκεια, έπαρση, υπερηφάνεια… Και άλλα τέτοια πολλά…

 

Ψάξου φίλε μου. Ψάξου μέσα σου καλά.

Ψάξου, βρες τι σε κρατάει δέσμιο και πάλεψε.

Πάλεψε λεύτερος ξανά να γίνεις…

 

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος

Ψυχολόγος Μ.Sc.                                                                                                                                            

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (Λκ 6,31-36) «Καὶ ἔσεσθε υἱοὶ τοῦ ὑψίστου»του Δημητρίου Π. Ρίζου Δρ Θεολογίας

 


Εἶπεν ὁ Κύριος», καὶ ἐμεῖς δώσαμε προσοχὴ καὶ τὸν ἀκούσαμε νὰ μᾶς λέγη˙

Ὅπως θέλετε νὰ σᾶς φέρωνται οἱ ἄνθρωποι, καὶ ἐσεῖς νὰ κάνετε σὲ αὐτοὺς τὸ ἴδιο. Καὶ ἐὰν ἀγαπᾶτε αὐτοὺς ποὺ σᾶς ἀγαποῦν, ποιὸ τὸ ὄφελος; Ἀφοῦ καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀγαποῦν ὅσους τοὺς ἀγαποῦν. Καὶ ἐὰν κάνετε τὸ καλὸ σὲ αὐτοὺς ποὺ σᾶς κάνουν καλό, ποιὰ χάρι ἔχετε; Ἀφοῦ καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ ἴδιο κάνουν. Καὶ ἐὰν δανείζετε ἀπὸ ὅπου ἐλπίζετε νὰ κερδίσετε, ποιὰ χάρι ἔχετε; Ἀφοῦ καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ σὲ ἁμαρτωλοὺς δανείζουν γιὰ νὰ πάρουν πίσω τὰ ἴδια. Ἐσεῖς, ἀντίθετα, νὰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς σας, κάνετε τὸ καλὸ καὶ νὰ δανείζετε, χωρὶς νὰ ἀπελπίζεσθε, καὶ θὰ εἶναι ἡ ἀμοιβή σας μεγάλη καὶ θὰ γίνετε παιδιὰ τοῦ Ὑψίστου, διότι αὐτὸς παρευρίσκεται καὶ στοὺς ἀχαρίστους καὶ στοὺς πονηρούς. Λοιπὸν νὰ γίνεσθε σπλαγχνικοί, ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὁ Πατέρας σας εἶναι φιλεύσπλαγχνος.

Εἶπε καὶ ἄλλα ὁ Κύριος. Ἐδῶ ἔχομε μόνο ἕνα μέρος ἀπὸ τὴν μεγάλη διδασκαλία ποὺ ἔκανε στὸ Ὄρος. Καὶ στὸ σύντομο αὐτὸ κείμενο, μικρὸ μέρος θὰ πάρουμε. Μόνον τὴν ἀρχή. «Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως». Νὰ, μόνο μία φρᾶσι ποὺ κλείνει μέσα της ὅλο τὸν νόμο, ὅλες τὶς διατάξεις συμπεριφορᾶς, ποὺ πρέπει νὰ ξέρη ὁ ἄνθρωπος, καὶ νὰ ἐφαρμόζη στὴν ζωή του, γιὰ νὰ εἶναι, ὅπως μᾶς θέλει ὁ Κύριος.

Κάποιοι τὴν φρᾶσι αὐτὴ τὴν ὀνόμασαν, «χρυσὸ κανόνα». Καὶ πραγματικὰ εἶναι καθαρός, πολύτιμος ὁδηγός, γιὰ μιὰ χριστιανικὴ ζωή. Ὅταν τραβᾶμε μὲ τὸ χέρι μας μία γραμμή, ποτὲ δὲν εἶναι ἴσια, δὲν καταφέρνομε νὰ κάνωμε ὁλόϊσια γραμμή. Ἂν ὅμως ἔχομε ὁδηγὸ τὸ χαράκι, τὸτε ἡ γραμμὴ εἶναι ἴσια τελείως. Καὶ στὴν πνευματική, τὴν χριστιανικὴ ζωή, γιὰ νὰ πορευώμαστε σωστά, σὲ ἴσιο δρόμο, χρειαζόμαστε ὁδηγό, χρειαζόμαστε χαράκι.