Σάββατο 7 Μαΐου 2022

Μόρφου Νεόφυτος: «Αχ ειρήνη… που να σε βρω;»

 


Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας Εἰρήνης τῆς Μεγαλομάρτυρος καὶ τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἐφραὶμ τοῦ ἐν τῇ Νέᾳ Μάκρῃ Ἀττικῆς, ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίας Εἰρήνης τῆς κοινότητος Ἁγίας Εἰρήνης (Κανναβιῶν), τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (05.05.2022).


https://youtu.be/d7ilZqbX0fI

Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ. Μάριος Ἀντωνίου.

πηγή: https://simeiakairwn.wordpress.com/

Ο Ιερός Χρυσόστομος για τη δωροδοκία των στρατιωτών από τους αρχιερείς των Ιουδαίων

 


Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ


             [Υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ.28,11-15]


  «Πορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις λέγοντες·εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων.  καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν. οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον

(:Καθώς λοιπόν αυτές πήγαιναν να αναγγείλουν αυτά στους αποστόλους, ιδού, μερικοί στρατιώτες από τη φρουρά που είχε τοποθετηθεί στον τάφο πήγαν στην πόλη κι ανήγγειλαν στους αρχιερείς όλα όσα είχαν γίνει.Κι αφού συγκεντρώθηκαν εκείνοι μαζί με τους πρεσβυτέρους κι έκαναν σύσκεψη, έδωσαν μεγάλο ποσό ασημένιων νομισμάτων στους στρατιώτες λέγοντάς τους: ’’Πείτε ότι οι μαθητές του ήλθαν μέσα στη νύχτα και τον έκλεψαν, όταν εμείς κοιμόμασταν.Κι αν αυτό καταγγελθεί στον ηγεμόνα, εμείς θα τον πείσουμε και θα σας απαλλάξουμε από κάθε ανησυχία και ευθύνη’’. Κι αυτοί, αφού πήραν τα χρήματα, έκαναν σύμφωνα με τις οδηγίες που πήραν. Και η φήμη αυτή, για τη δήθεν κλοπή του σώματος, διαδόθηκε ανάμεσα στους Ιουδαίους μέχρι σήμερα)»[Ματθ. 28,11-15].

Γιώργος Φίλης: Η οικονομική κρίση είναι παιδική χαρά μπροστά σε όσα θα δούμε...

 Συγκλονίζει ο Γιώργος Φίλης...

Παρακολουθήστε οπωσδήποτε!

https://youtu.be/8-7Epgp9tAA

πηγή: https://yiorgosthalassis.blogspot.com/

Ὁμιλία στὴ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (8 Μαΐου)

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος

Σήμερα ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, ἐπιτελεῖ λαμπρὴ καὶ χαρμόσυνη πανήγυρη. Σήμερα ἑορτάζουμε τὴ μνήμη ἑνὸς ἀπὸ τοὺς δώδεκα ἀποστόλους τοῦ Κυρίου, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς κορυφαίους ἀποστόλους, τοῦ ἁγίου ἐνδόξου εὐαγγελιστοῦ, ἐπιστηθίου, φίλου, παρθένου καὶ ἠγαπημένου μαθητοῦ τοῦ Κυρίου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

Γι᾽ αὐτὸ συναθροισθήκαμε κι ἐμεῖς στὸν παλαιὸ καὶ λαμπρὸ τοῦτο ναὸ τοῦ Θεολόγου, στὸ εὐλογημένο τοῦτο χωριό, γιὰ νὰ τιμήσουμε τὸ κατὰ δύναμη καὶ εὐχαριστήσουμε κατὰ χρέος, γιὰ ὅσα προσέφερε καὶ προσφέρει σ᾽ ἐμᾶς, τὸν μέγιστο τοῦτον ἅγιο, μὲ ψαλμοὺς καὶ ᾄσματα πνευματικά, καὶ νὰ δοξάσουμε συνάμα τὸν Θεό, «τὸν ἐνδοξαζόμενον ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ».

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ: Στήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων

 

Ἡ ἀνάστασις τοῦ Κυρίου εἶναι ἀνανέωσις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, εἶναι ἀναζώωσις καί ἀνάπλασις καί ἐπάνοδος πρός τήν ἀθάνατη ζωή τοῦ πρώτου ᾿Αδάμ πού καταβροχθίσθηκε ἀπό τόν θάνατο λόγω τῆς ἁμαρτίας καί διά τοῦ θανάτου ἐπαλινδρόμησε πρός τήν γῆ ἀπό τήν ὁποία ἐπλάσθηκε. ῞Οπως λοιπόν ἐκεῖνον στήν ἀρχή δέν τόν εἶδε κανείς ἄνθρωπος νά πλάττεται καί παίρνη ζωή, ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε κανείς ἄνθρωπος ἐκείνη τήν ὥρα, μετά δέ τήν λῆψι τῆς πνοῆς ζωῆς μέ θεῖο ἐμφύσημα πρώτη ἀπό ὅλους τόν εἶδε μιά γυναῖκα, διότι μετά ἀπό αὐτόν πρῶτος ἄνθρωπος ἦταν ἡ Εὔα· ἔτσι τόν δεύτερο ᾿Αδάμ, δηλαδή τόν Κύριο, ὅταν ἀνίστατο ἀπό τούς νεκρούς, κανείς ἄνθρωπος δέν τόν εἶδε, ἀφοῦ δέν παρευρισκόταν κανείς δικός του καί οἱ στρατιῶτες πού ἐφύλασσαν τό μνῆμα ταραγμένοι ἀπό τόν φόβο εἶχαν γίνει σάν νεκροί, μετά δέ τήν ἀνάστασι πρώτη ἀπό ὅλους τόν εἶδε μιά γυναῖκα, ὅπως ἀκούσαμε νά εὐαγγελίζεται σήμερα ὁ Μάρκος διότι, λέγει, “ὅταν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀναστήθηκε τό πρωί τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος, παρουσιάσθηκε πρῶτα στή Μαρία τή Μαγδαληνή”.

Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

παπα-Παύλος Καλλίκας: Θαύμα του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού στο Νοσοκομείο Κυθήρων 16.4.2022

 


παπα-Παύλος Καλλίκας 
Εφημέριος Καρβουνάδας και Κεραμωτού

Σάββατο Λαζάρου.

Το τηλέφωνο του Ιερέα «χτυπάει». Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η κ. Κ.

«-Πάτερ, ευλογείτε. Λέγομαι Κ.. Η μητέρα μου βρίσκεται σε βαριά κατάσταση στον θάλαμο κόβιντ του Νοσοκομείου. Επιθυμεί διακαώς να κοινωνήσει. Το ίδιο επιθυμώ και εγώ, για εκείνη. Είναι πιστή γυναίκα. Πιστεύω, ότι περιμένει να κοινωνήσει, για να «φύγει» έτοιμη. Το θέλει πολύ. Αιμορραγεί συνεχώς, λίγες οι ώρες της».

«- Πολύ ευχαρίστως, κ. Κ.. Αύριο, Κυριακή, θα της πάω μετά την Θ. Λειτουργία να μεταλάβει Σώμα και Αίμα Χριστού».

Στις ΗΠΑ μπαίνει θέμα περιορισμού των αμβλώσεων – Στην Ελλάδα τα δικαιώματα του αγέννητου παιδιού είναι σενάριο φαντασίας


 Στις ΗΠΑ μπαίνει θέμα περιορισμού των αμβλώσεων – Στην Ελλάδα τα δικαιώματα του αγέννητου παιδιού είναι σενάριο φαντασίας


Ελευθέριος Ανδρώνης

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανοίγει δρόμους για την προάσπιση των δικαιωμάτων του αγέννητου παιδιού. Στην Ελλάδα τα δικαιώματα παραμένουν άγνωστη λέξη.

Μεγάλος αναβρασμός κυριαρχεί στις ΗΠΑ, με τη διαρροή της είδησης πως το Ανώτατο Δικαστήριο προτίθεται να ανατρέψει το νόμο πάνω στον οποίο βασίζεται το πανεθνικό δικαίωμα στην άμβλωση, και να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε πολιτεία ξεχωριστά να εφαρμόσει τη δική της νομοθεσία.

Μπροστά στο ενδεχόμενο να περιοριστούν οι αμβλώσεις, ήδη έχει ξεσηκωθεί μια θύελλα αντιδράσεων, υποκινούμενη από τον ψευτο – προοδευτισμό της πτέρυγας των Δημοκρατικών. Συλλογικότητες, δημοσιογράφοι, Γερουσιαστές, βουλευτές, κυβερνήτες και πρώην υψηλόβαθμοι πολιτικοί κάνουν λόγο για απόφαση ντροπής, για μεσαιωνισμό, για σκοταδισμό.

Σε κάθε εποχή κράζει στους δικούς Του ο Κύριος: Μη φοβάστε!


 Σήκωσε τον σταυρό σου και μη φοβάσαι!  

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Τι σημαίνει να σηκώσεις τον σταυρό σου; Αυτό θα πει να λαμβάνεις οικειοθελώς από το χέρι της Θείας Προνοίας κάθε ιαματική πικρία που σου προσφέρεται.

Συμβαίνουν καταστροφές μεγάλες; Μείνε υποτασσόμενος στη βουλή του Θεού καθώς ο Νώε.

Σου ζητείται αυτοθυσία; Πρόσφερέ την με τέτοια πίστη στον Θεό καθώς και ο Αβραάμ ήθελε να προσφέρει ως θυσία τον υιό του.

Αγία Σοφία Κλεισούρας - Η Ελλάδα αν κρατήσει την πίστη θα σωθεί από το κακό που θα έρθει


 https://youtu.be/dStP7DDXdnc?t=278


Τί ευτυχία η Ανάσταση!

 


Ανάσταση σημαίνει να μπορώ να σ’ αγκαλιάζω δίχως ο θάνατος να τρυπώνει από τις χαραμάδες των χεριών μου.

Ανάσταση σημαίνει το φιλί να πάρει και πάλι την γεύση που είχε πριν την προδοσία.

Ανάσταση σημαίνει να πάρουμε πίσω ότι ύπουλα ο θάνατος έκλεψε από το βλέμμα μας. Όλους εκείνους και εκείνα που βίαια μας στέρησε, πρόσωπα και πράγματα, στιγμές και σιωπές, δειλινά και χαραυγές.

Ανάσταση σημαίνει δικαιοσύνη για όλους του σταυρωμένους της γης.

Ανάσταση σημαίνει να μην μπορώ να ζήσω δίχως την παρουσία του άλλου.

Ανάσταση σημαίνει να επιλέγω το φως, την χαρά και όχι την γκρίνια και μιζέρια. Να μένω στην ουσία της ζωής και όχι στην επιφάνεια της επικαιρότητας.

Ανάσταση σημαίνει χαίρομαι και ένα αξιόλογο αυτά που έχω δίχως να ζουμάρω σε εκείνα που λείπουν. Πριν ψάξω τι μου λείπει ας κοιτάξω τι έχω.

Ανάσταση σημαίνει, να ζω με ευχαριστία και δοξολογία ακόμη και όταν αυτά που συμβαίνουν ξεπερνάνε τις δικές μου ερμηνείες.

Ανάσταση σημαίνει να κατεβαίνω στην καρδιά μου που είναι γεμάτη φως Θεού και όχι να εγκλωβίζονται στο νου και στις σκέψεις μου.

Ανάσταση σημαίνει να ησυχάζω, να βαθαίνω την χαρά που μου χαρίζει η προσευχή και να μην σκορπάω δίχως επίγνωση την ζωή μου.

 Ανάσταση σημαίνει να είμαι παρών σε ότι κάνω. Να αισθάνομαι, να ακούω, να γεύομαι, να μυρίζω, να αγγίζω, να υπάρχω.

Ανάσταση σημαίνει να βιώνω την νίκη επί του θανάτου, το πέρασμα στην ζωή του Θεού, στο φως, στην βασιλεία της αγάπης, κάθε μέρα λίγο λίγο, στην καθημερινότητά μου.

Ανάσταση σημαίνει να βλέπω από τώρα μέσα στο φως της αιωνιότητας, στο φως της Αγάπης του Θεού, τα πρόσωπα των αγαπημένων μου που έφυγαν νωρίς και άδειασε η αγκαλιά μου. Αργά ή γρήγορα θα είμαστε και πάλι μαζί.

Ο Χριστός σκορπά το φως και την ελπίδα σε στήθη βαριά ως μνήματα. Κατεβαίνει στο άδη της καρδιάς, στην πιο σκοτεινή ώρα της ψυχής μας, λίγο πριν την ολική απόγνωση, και κηρύττει ότι η ζωή κέρδισε τον θάνατο.

Ο Χριστός γίνεται η απαρχή της βασιλείας του Θεού. “Χριστός Ανέστη” θα ακουστεί ως ιαχή αιώνια νίκης απέναντι στο θάνατο, που πλέον δεν θα μπορεί να χαλάσει τα πιο όμορφα ταξίδια της ψυχής μας.

πηγή: https://panagia-ierosolymitissa.blogspot.com/


Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

Εκατό χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, «Νυρεμβέργη» και αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων τώρα !

 


Θεοφάνης Μαλκίδης


Με το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου οι Έλληνες, όλοι οι λαοί που υπέστησαν  τη μαζική σφαγή, τη Γενοκτονία ευελπιστούσαν και περίμεναν  την τιμωρία των Τούρκων αξιωματούχων που ήταν υπεύθυνοι για το σχεδιασμό του εγκλήματος.

Οι νέες όμως πολιτικές των Μεγάλων Δυνάμεων, η εμφάνιση της Σοβιετικής Ένωσης και η άνοδος του Κεμάλ στο οθωμανικό εσωτερικό δεν επέτρεψαν να υπάρξει έστω και η στοιχειώδη καταδικαστική πράξη για τους πρωταίτιους της Γενοκτονίας.

Η σεισάχθεια του Θεού…

 


Χαίρεται.
“Θα σας βάλουν φόρο στα κοτέτσια και στα παράθυρα“
Ο στόχος είναι να   είσαι χρεωμένος,  να “δουλεύεις”  στον μαμωνά  εσύ και όλη οι οικογένεια σου   και να μην μπορείς να ξεπληρώσεις τον “Μαμωνά“ με τίποτα…
Κυρίως να μην στραφείς για ικεσία και βοήθεια με μετάνοια πρός τον Θεό…
“Θἄρθη καιρὸς νὰ σᾶς πάρουν οἱ ἐχθροὶ σας καὶ τὴ στάχτη ἀπὸ τὴ φωτιά“

π.Αρσένιος Βλιαγκόφτης - Η «καλή απιστία» του Θωμά.
 

Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

«Αγέννητοι Εθνάρχες»

 


24 Απριλίου 2022
Ευαγγελία Κ. Λάππα Μαθήτρια Γ’ Λυκείου

Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, ουκ ολίγες φορές, μας γεννάται το ερώτημα: «γιατί δεν υπάρχει ένας άξιος ηγέτης, ένας εθνάρχης, με όλα τα ανάλογα προσόντα, να αναδείξει, να αναστήσει και πάλι την Ελλάδα μας;»

Ταυτόχρονα, ένα φοβερό- οικτρό φαινόμενο, λαμβάνει χώρα στην Πατρίδα μας. Δεν είναι άλλο από το φαινόμενο των εκτρώσεων. Σύμφωνα με τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πραγματοποιούνται 300.000 αμβλώσεις στην Ελλάδα κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια των οποίων δολοφονούνται, ως ανεπιθύμητα, βρέφη- άνθρωποι χωρίς να έχουν προλάβει να δουν το φως του ήλιου.

Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν

 


Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Πολύ συχνὰ γίνεται λόγος στοὺς χριστιανικοὺς κύκλους γιὰ τὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Τονίζεται ἀπ’ ὅλους ὅτι ἐκεῖ πρέπει νὰ στοχεύουμε καὶ ὄχι στὴ «Βασιλεία»τῆς γῆς. Ὅμως στὴν πράξη οἱ περισσότεροι ἔχουν στραμμένο τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά τους στὴ δεύτερη καὶ γι’ αὐτὴ νυχθημερὸν ἐργάζονται, παρόλο ποὺ δὲν ἔχει καμιὰ ὁμοιότητα μὲ τὴν πρώτη. Ὅμως αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἡ παροῦσα ἐπίγεια ζωή δὲν ἔχει ἀξία καὶ πρέπει νὰ περιφρονεῖται. Καὶ ὑπάρχει σοβαρὸς λόγος γι’ αὐτό, ἀφοῦ ἐδῶ στὴν παροῦσα ζωή, τὴν ἐπώδυνη καὶ γεμάτη δυσάρεστες καταστάσεις, ἔχει τὴ δυνατότητα ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐξασφαλίσει τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ὅταν ζεῖ μὲ ὁδηγὸ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀγάπη του πρὸς τὸ Θέο καὶ τὸν πλησίον εἶναι στὸ βαθμὸ ποὺ πρέπει, παράλληλα ἡ ζωή του μὲ τὸν πνευματικὸ ἀγώνα ἐξαγιάζεται, τότε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐξασφαλίζεται γι’ αὐτόν. Προγεύεται μάλιστα καὶ τὴν ἀνέκφραστη μακαριότητά της κι ἂς ἀντιμετωπίζει πολλὰ προβλήματα.

Παράκληση Αγίου Παϊσίου με γράμματα - στίχους

 Ακούστε, και ψάλεται και εσείς, τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου με τους στίχους στην οθόνη σας. Άγιε του Θεού πάτερ Παΐσιε πρέσβευε υπέρ ημών, Αμήν.                                                                            https://youtu.be/brvh1Xxg7MQ

Άγιος Εφραίμ ο Μεγαλομάρτυρας και θαυματουργός (5 Μαΐου) – Το ιστορικό της Μονής της Νέας Μακρής

 


Ἅγιέ του Θεοῦ Ἐφραίμ πρέσβευε ὑπέρ ἠμῶν
Ἐκ γής ὥσπερ κρίνα ἐαρινά, ἐφάνησαν Πάτερ, τά σά λείψανα τά σεπτά, ὀσμή οὐρανίω, τό δυσῶδες τῶν παθημάτων Ἐφραίμ ἀπελαύνοντα.

Ο Άγιος Εφραίμ, κατά κόσμο Κωνσταντίνος Μόρφης, γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 14 Σεπτεμβρίου 1384 μ.Χ. σε ειδυλλιακή τοποθεσία , κοντά στον Ληθαίο ποταμό. Έμεινε ορφανός από πατέρα σε μικρή ηλικία μαζί με τα άλλα εφτά αδέλφια του, τη δε φροντίδα τους, μετά τον Θεό, ανέλαβε η ευσεβής μητέρα του. Σε ηλικία 14 ετών, για να αποφύγει τον εξισλαμισμό και τα γενιτσαρικά σώματα, εισήλθε στην ακμάζουσα τότε σταυροπηγιακή Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου του όρους των Άμωμων (Καθαρών) της Αττικής.

Τρίτη 3 Μαΐου 2022

Μην κουραστείς να προσεύχεσαι!

 


Πνευματικό τέκνο του αγίου Πορφυρίου έγραψε: «Ο Γέροντας με συμβούλευε να αντιμετωπίζω όλα τα προβλήματά μου με την προσευχή, μέχρι τη λύση τους. Μου έλεγε: “Να προσεύχεσαι χωρίς αγωνία, ήρεμα, με εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην Πρόνοια του Θεού. Μην κουραστείς να προσεύχεσαι”. Μου ζητούσε να προσεύχομαι και για να του χαρίζει ο Θεός υπομονή στις ασθένειές του, που τον έκαναν να υποφέρει πολύ» (Κ. Γιαννιτσιώτη, Κοντά στον Γέροντα Πορφύριο, Ι.Ησυχ. Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος).

Χαράλαμπος Μηνάογλου: Υπάρχουν εκπαιδευτικοί και σχολεία που δεν λησμονούν την Μ. Ασία

 


Όποιος ξεχνάει χάνεται,
ραγίζει όποιος θυμάται

Με αυτό το ρητό για προμετωπίδα πραγματοποιείται η πανελλήνια μαθητική διημερίδα "100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή", στις 5 και 6 Μαΐου 2022, που διοργανώνει το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ἀνησυχητικά στοιχεῖα: 3.000 παιδιά στήν Ψυχιατρική Κλινική του Καραμανδανείου ἀπό τόν περασμένο Ἰούνιο

 


Ὑψηλό ἀριθμό περιστατικῶν κατέγραψε, ἀπό τόν Ἰούνιο μέχρι σήμερα, ἡ ἐπιστημονική ὁμάδα τῆς Παιδοψυχιατρικής Κλινικῆς τοῦ Καραμανδανείου.

Κατάθλιψη, αὐτοκτονικότητα, ὑπερβολικό στρές, διαταραχές λόγου, βίαιες συμπεριφορές, κατακλύζουν τά παιδιά σύμφωνα μέ τίς καταγραφές πού ἔχει κάνει ἡ ἐπιστημονική ὁμάδα τῆς Παιδοψυχιατρικής Κλινικῆς τοῦ Καραμανδανείου.
Ἡ συγκεκριμένη ὁμάδα μέ ἐπικεφαλῆς τή διευθύντρια τῆς Κλινικῆς, Εὐθυμία Ἀρ. Λώλου, δίνει στήν κυριολεξία μάχη προκειμένου νά καλύψει τά αὐξημένα αἰτήματα γονιῶν γιά τήν... παροχή βοήθειας στά παιδιά τους.

Μόρφου Νεόφυτος: «Ἂν συγχωρεῖς τοὺς ἐχθρούς σου καὶ ὑπομένεις τὶς θλίψεις εἶσαι στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ» (01.05.2022)

 


https://youtu.be/sac80v0A89U

Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, ποὺ τελέσθηκε στὴν ἱερὰ μονὴ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Πιτυδιώτη παρὰ τὴν κοινότητα Φλάσου, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (01.05.2022).

Ψάλλει χορὸς ψαλτῶν (ἀπὸ τὴ θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθηκε).

πηγή: https://immorfou.org.cy/

Δευτέρα 2 Μαΐου 2022

Για την Μαριάνα μας που έφυγε.


Μαριάνα, ποιός το περίμενε πως θα μας άφηνες μια βροχερή μέρα του Μάη ;

Ξεκίνησε σήμερα τα ξημερώματα η αγαπημένη μας φίλη και συνάδερφος, το τελευταίο της ταξίδι για την χώρα των αγγέλων.
Εκεί που πάνε οι ψυχές σαν της Μαριάνας.
Η πρόσχαρη, ευαίσθητη και γλυκιά της παρουσία τόσα χρόνια στις ζωές μας, μετέτρεπε την ασχήμια σε ομορφιά και έκανε το δύσκολο μας έργο, πιο ευχάριστο.
Η πίστη και η υπηρεσία της στον άνθρωπο και στις ανάγκες του, μας φώτιζε όλους.
Από σήμερα θα είμαστε πιο μόνοι, πιο φτωχοί, αντιμέτωποι με το τεράστιο κενό που αφήνει πίσω η απώλειά της.
Μια απώλεια που έρχεται να επαληθεύσει αυτό που λέγεται, πως ο Θεός παίρνει τις καλές ψυχές νωρίτερα κοντά του.
Αγαπημένη μας Μαριάνα, δεν θα σε ξεχάσουμε και θα έχουμε πάντα την εικόνα σου να πλανιέται στους ίδιους χώρους του νοσοκομείου που ζήσαμε μαζί.
Καλό σου ταξίδι γλυκό μας κορίτσι.
Καλή δύναμη και καλό κουράγιο στους οικείους σου για να αντέξουν αυτή την τρομερή τους απώλεια.

Αντώνιος Θεοδωρίδης
Νοσηλευτής
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

Άγιος, δεν γεννήθηκε κανείς... - Ελευθεριάδης Γ. ΕλευθέριοςΌσοι γίναν άγιοι, παλέψαν. Σηκώσαν τα μανίκια τους και βούτηξαν μέσα στα σκατά.
Πόνεσαν με τον πόνο του διπλανού. Ξαγρύπνησαν μαζί του. Μοιράστηκαν την τελευταία τους μπουκιά. Χάρηκαν με τη χαρά του. Και δεν το κάναν για τη δόξα τη δική τους. Όχι. Γιατί το είπε ο κύρης ο Χριστός.
Άγιος δε γεννήθηκε κανείς.
Αμαρτωλοί τους όλοι. Άνθρωποι με πάθη και αδυναμίες.
Άνθρωποι, που όταν ακούς τα λάθη τους πολλές φορές, σε κάνουν και κοκκινίζεις.
Συνεπείς όμως στην πτώση, συνεπείς και στη μετάνοια.
‘’Έσφαλλα’’, λέγανε. Και ταπείνωναν το φρόνημά τους κάτω από το πετραχήλι.
Άγιος δεν γεννήθηκε κανείς.
Όλοι τους κάτι κουβαλούσαν. Μα δεν το βάλαν κάτω.
Πάλεψαν.
Πάλεψαν μέχρι τη τελευταία τους πνοή.
Πάλεψαν να τους βρει η στερνή ανάσα τους στο ανέβασμα.
Και έκαναν οι άνθρωποι το χρέος τους και έκανε και ο Θεός το δικό του χρέος.
Καλό μήνα. Χριστός Ανέστη.

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος
Ψυχολόγος M.Sc.

Κυριακή 1 Μαΐου 2022

Δελτίο τύπου της Π. Ο. Ε. Υ. (Πανελλήνια Ομάδα Επαγγελματιών Υγείας) σε αναστολή εργασίας.

Πανελλήνιο Κάλεσμα συμμετοχής στην εργατική πρωτομαγιά. 


Οι Υγειονομικοί σε αναστολή  συμμετέχουμε δυναμικά στις κινητοποιήσεις για την εργατική πρωτομαγιά σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. 

Εκπροσωπώντας για πρώτη φορά τη νέα κατηγορία εργαζομένων,  τους εργαζόμενους που κατά παρέκκλιση του Συντάγματος βρίσκονται 8 μήνες τώρα χωρίς μισθό, ένσημα, ασφάλεια και δυνατότητα εργασίας, σε μια παράλογη ομηρία εκδίκησης!

Υπερασπιζόμαστε :

1 Το αυτεξούσιο στο σώμα μας. 
2 Το δικαίωμα στην εργασία. 
3 Την ελευθερία μας χωρίς πιστοποιητικά. 
4 Το δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας. 
5 Το Ελληνικό Σύνταγμά. 

Λέμε :

Όχι στον διαχωρισμό των πολιτών και τον εσκεμμένα διχασμό τους. 
Όχι στις αναστολές εργασίας των υγειονομικών υπαλλήλων. 
Όχι στο διαίρει και βασίλευε και στους πολίτες δύο ταχυτήτων! 

Εμβολιασμένοι και μη, ζητάμε ανοιχτό διάλογο με όλους τους επιστήμονες της χώρας για απαντήσεις πλήρως και επιστημονικά τεκμηριωμένες, όπως αρμόζει σε ένα κράτος δικαίου που σέβεται και αγαπά όλους τους πολίτες του.
 
Ελλάδα Σημαίνει Φως και Έλληνας φωτισμένος εκ των έσω ! 

Δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού στον κόσμο, μπορούμε και πάλι να τους κάνουμε να δουν καθαρά. 

Ευχή όλων μας 
να αναπαυθούν οι νεκροί .

Και φυσικά πάση θυσία να προστατεύσουμε τα παιδιά μας! 

Καλή εργατική πρωτομαγιά! 

Εκ του συντονιστικού Π.Ο.Ε.Υ