Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024

Λυπηθείτε τα παιδιά


Γράφει ο Λυμπερόπουλος Λουκάς, επίτιμος Αρεοπαγίτης, ΔΝ 

 Ο κ. Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι πρόθεση της κυβερνήσεως είναι να νομοθετήσει για τον γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων. Ας δούμε το πρόβλημα: Οταν ο Θεός, η Φύση ή μια ανώτερη δύναμη (ό,τι θέλετε) έπλασε τον άνθρωπο και καθόρισε τα φύλα, τον εφοδίασε και με κάποια όργανα, τα οποία έχουν συγκεκριμένο προορισμό (τη διαιώνιση του είδους), με συγκεκριμένη λειτουργία. Κάθε μεταβολή της λειτουργίας αυτής συνιστά παραβίαση της φύσεως και αποτελεί διαστροφή. Υπάρχουν κάποιοι συνάνθρωποί μας, οι οποίοι αρέσκονται να παραβιάζουν τη φύση. Ετσι, ο άνδρας ερωτεύεται και συνευρίσκεται με άνδρα και η γυναίκα πράττει το ίδιο με γυναίκα. Δικαίωμά τους. Ομως, τότε πάνε ενάντια στη φύση και αποτελούν οργανική ανωμαλία της. 

Όλα έρχονται για να ωφεληθούμε...


π. Συμεών Κραγιόπουλος

Εμείς οι χριστιανοί σ’ αυτόν τον κόσμο είμαστε πάροικοι και παρεπίδημοι. Είμαστε εντελώς προσωρινά εδώ. Εδώ είμαστε, μόνο και μόνο για να ετοιμαστούμε για την αληθινή ζωή, για την αιώνια ζωή.

Κι εμείς ανάμεσα στον άλλο κόσμο θα κάνουμε τα καθήκοντά μας. Αλλά δεν είναι εδώ η μόνιμη κατοικία μας, δεν είναι εδώ η αληθινή πολιτεία μας, δεν είναι εδώ το μόνιμο σπίτι μας. Αλλού είναι η πολιτεία μας, αλλού είναι η χώρα των ζώντων, αλλού είναι η βασιλεία του Θεού, η οποία βέβαια αρχίζει από δω. Εμείς οι χριστιανοί, οι οποίοι τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα – ο άλλος κόσμος δεν ξέρει· ε, θα είναι και συγχωρημένος – γνωρίζουμε την αποκάλυψη του Χριστού, την όλη διδασκαλία της Εκκλησίας, την όλη ζωή των αγίων, θα είναι φοβερό να μην προσέξουμε, να μην καταλάβουμε μερικά πράγματα και, ενώ είμαστε πιστοί χριστιανοί κτλ., τελικά χάσουμε την ψυχή μας. Και αυτό, διότι θα περιοριστούμε απλώς σ’ αυτόν τον κόσμο, σ’ αυτή τη ζωή και θα φροντίσουμε και θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε αυτή τη ζωή.

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος περί τῆς ὁμοφυλοφιλίας (Συμβολή στήν ἐπικαιρότητα τοῦ θέματος) - Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ'


Ἀξίζει γιά τό θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας ν' ἀκούσουμε τί λέγουν καί ν' ἀναγνώσουμε τί γράφουν οἱ σοφοί καί θεοφόροι ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Καί τοῦτο, γιατί οἱ Πατέρες, δέν ἀποτελοῦν μία νεκρά παρακαταθήκη, οὔτε εἶναι ἐκτὸς πραγματικότητος. Εἶναι κατ' ἐξοχήν ἑρμηνεῖς τοῦ πνεύματος τῶν θείων Γραφῶν, ἀλλά καί σπουδαῖοι μελετητές τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος. Τῷ ὄντι, ὡς γνῶστες τῆς θύραθεν παιδείας καί τῆς χριστιανικῆς γραμματείας ἀσχολήθηκαν μέ τόν ἄνθρωπο, τήν ἀρετή καί τήν κακία καί κυριολεκτικά πόνεσαν γιά τά ἀνθρώπινα καί μόχθησαν γι' αὐτά καί ἀγωνίστηκαν γιά τήν τελειότητα τοῦ ἀνθρώπινου βίου μέ ἀπώτερο σκοπό τήν αἰωνιότητα.

Ἔτσι ἀπό τούς μεγάλους Ἕλληνες Πατέρες, ὁ σοφός καί θεοφόρος Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χρυσορρήμων Ἰωάννης, δέν θά μποροῦσε νά σιωπήσει γιά τό ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, καθ' ὅτι καί ἄριστος ἑρμηνευτής τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὑπῆρξε καί τῆς ἀρετῆς καί τοῦ ἤθους πρότυπον, ἀναδείχθηκε στήν ἐποχή του. Ἦταν μέγας ἀνήρ, σπουδαῖος «ἐς τά μάλιστα τόν βίον θεσπέσιος καί λέγειν δεινός». Ἀλλ' ὀφείλουμε ἐπίσης νά ἐπισημάνουμε, ὅτι ἄν καί ἔζησε τόν 4ο αἰῶνα, ἐν τούτοις, ὁ λόγος του καί ἡ γραφίδα του διακρίνονται ἀπό διαχρονικότητα, γιατί ἀκριβῶς ἀφοροῦν τόν ὅλο ἄνθρωπο καί τόν βίο του, τήν σχέση του μέ τό Θεό καί τόν ἑαυτό του. Συγκεκριμένα, ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή τοῦ Ἀπ. Παύλου, τήν πλέον θεολογική, ἀφιερώνει 33 ὁμιλίες πού ἐκφωνήθηκαν στήν Ἀντιόχεια. Συγκεκριμένα στίς Ὁμιλίες του Γ', Δ' καί Ε' ἀναφέρεται στήν ὀργή τοῦ Θεοῦ ἐναντίον τῶν ἀσεβῶν εἰδωλολατρῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ [:Εφ. 4,7-13] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ [Υπομνηματισμός των εδαφίων Εφ. 4,4-16]


ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ [:Εφ. 4,7-13]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

[Υπομνηματισμός των εδαφίων Εφ. 4,4-16]

«Ἕν σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα· εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν. ῾Ενὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ (:Αποτελείτε ένα σώμα, την Εκκλησία, και ένα Πνεύμα ζωοποιεί το σώμα αυτό, αφού και όλοι σας κληθήκατε με μία κοινή ελπίδα της κλήσεώς σας· διότι ο Θεός για μία και την ίδια βασιλεία και για τα ίδια αγαθά σάς κάλεσε όλους. Ένας και μόνος Κύριος υπάρχει, μία πίστη έχουν όλοι οι Χριστιανοί, ένα βάπτισμα έλαβαν όλοι. Ένας και μόνος Θεός και Πατέρας όλων υπάρχει. Αυτός κυριαρχεί πάνω από όλους ως Δεσπότης. Η δική Του δύναμη διαχύνεται και ενεργεί διαμέσου όλων των μελών της Εκκλησίας, σε ολόκληρο το σώμα της. Αυτός κατοικεί μέσα σε όλους μας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε όλοι ένα. Βέβαια όλοι οι πιστοί δεν έχουμε λάβει τα ίδια χαρίσματα, αλλά διάφορα και ποικίλα. Αυτή όμως η διανομή για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται να γίνεται αιτία χωρισμού μεταξύ των πιστών· διότι η διανομή αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά γίνεται από τον ίδιο τον Χριστό. Αυτός δηλαδή στον καθένα ξεχωριστά από εμάς, έδωσε τη θεία χάρη, σύμφωνα με το μέτρο που με σοφία και δικαιοσύνη χρησιμοποιεί στη διανομή της δωρεάς Του)»[Εφ.4,4-7].

Κυριακή μετά τα Φώτα – Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ[:Ματθ. 4, 12 - 17]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

   «Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν(:όταν άκουσε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης συνελήφθη κατά διαταγή του βασιλιά Ηρώδη Αντύπα και οδηγήθηκε στη φυλακή, αναχώρησε από την Ιουδαία και πήγε στη Γαλιλαία)»[Ματθ.4,12].

Για ποιον λόγο ο Ιησούς αναχωρεί από την Ιουδαία μόλις άκουσε για τη σύλληψη του Ιωάννη του Βαπτιστή; Επειδή πάλι θέλει να μας διδάξει να μη σπεύδουμε να αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο τους πειρασμούς, αλλά να υποχωρούμε και να απομακρυνόμαστε από αυτούς· διότι αξιοκατάκριτο δεν είναι το να μη ρίχνεις τον εαυτό σου στον κίνδυνο, αλλά το να μην αντισταθείς με γενναιότητα, όταν πέσεις σε αυτόν. Αυτό λοιπόν θέλοντας να διδάξει και προσπαθώντας να περιορίσει τον φθόνο των Ιουδαίων, αναχωρεί για την Καπερναούμ. Έτσι, αφενός και την προφητεία εκπληρώνει και αφετέρου σπεύδει για να αλιεύσει τους μελλοντικούς διδασκάλους της οικουμένης, επειδή βέβαια διέμεναν εκεί, ασχολούμενοι βιοποριστικά με το ψάρεμα.

Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024

Οι εκτρώσεις ήταν η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως το 2023


Οι εκτρώσεις έχουν ξεπεράσει πολλές μολυσματικές ασθένειες ως η πρώτη αιτία θανάτου στον κόσμο για τουλάχιστον πέμπτη συνεχή χρονιά, παρόλο που έχουν τεθεί σε ισχύ πολλαπλοί περιορισμοί στις εκτρώσεις σε κρατικό επίπεδο μετά την ανατροπή της απόφασης Roe εναντίον Wade από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Worldometer, μια βάση δεδομένων που παρακολουθεί ποσοτικά δεδομένα για την υγεία, τον παγκόσμιο πληθυσμό και άλλες μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο, δείχνουν ότι πάνω από 44,6 εκατομμύρια εκτρώσεις πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως το 2023. Το τελευταίο διαθέσιμο στιγμιότυπο του Worldometer από το 2023, που καταγράφηκε από το Internet Archive Wayback Machine έως τις 31 Δεκεμβρίου, δείχνει ότι ο αριθμός των εκτρώσεων που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι υπερβαίνει τον συνολικό αριθμό των θανάτων που προκλήθηκαν από τις άλλες κύριες αιτίες που αναφέρονται. Η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, οι μεταδοτικές ασθένειες, στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 12,9 εκατομμύρια ανθρώπους πέρυσι. Ο καρκίνος αποδόθηκε σε περισσότερους από 8,2 εκατομμύρια θανάτους, ενώ το κάπνισμα συνέβαλε στο θάνατο πάνω από 4,9 εκατομμύρια ανθρώπων. Περισσότεροι από 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από κατάχρηση αλκοόλ, περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του HIV (δηλ. του ιού του AIDS) και πάνω από 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα. Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι αυτοκτόνησαν.

Δημήτριος Νατσιός: Ὑπερασπιζόμαστε τὴν ἱερότητα τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας!

Δελτίο τύπου τοῦ Δημοκρατικοῦ Πατριωτικοῦ Κινήματος Νίκη

Γιὰ τὴ ΝΙΚΗ, μόνη ἀποδεκτὴ θεσμοθετημένη συμβίωση εἶναι ὁ γάμος μεταξὺ ἑνὸς ἄνδρα καὶ μίας γυναίκας. Τίποτα περισσότερο καὶ τίποτα λιγότερο. Ἡ παραδοσιακὴ πυρηνικὴ οἰκογένεια χαλυβδώνει ἰσορροπημένους χαρακτῆρες καὶ ἐλευθερώνει τὶς παιδικὲς ψυχές. Τὸ Εὐαγγέλιο καὶ οἱ Ἅγιοί μας, ὁ παγκόσμιος πολιτισμός, ἡ ἠθικὴ καὶ πνευματική μας συνείδηση, ἡ φυσικὴ βιολογία, οἱ ἀδέσμευτες ἀπὸ συμφέροντα κοινωνικὲς ἐπιστῆμες, τὸ Σύνταγμα καὶ ὁ νομικός μας πολιτισμός, λένε ἀκριβῶς αὐτό.

Ἀκούσαμε τὸν πρωθυπουργὸ στὶς 10/1/24 νὰ ἐκστομίζει κούφια ἀγαπολογία, μισὲς ἀλήθειες καὶ ὁλόκληρα ψέμματα, ὥστε νὰ δικαιολογήσει τα ἀδικαιολόγητά περί «γάμων» ὁμοφυλοφίλων καὶ υἱοθεσιῶν ἀπὸ ὁμοφυλόφιλους. Γιὰ τὴν δακρύβρεχτη ὑποκρισία αὐτὴ θὰ ἐπανέλθουμε ἀναλυτικά.

π. Δημήτριος Μπόκος: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


π. Δημήτριος Μπόκος

Με την απόδοση της εορτής των Φώτων (14 Ιανουαρίου) κλείνειη μεγάλη περίοδος των ακινήτων (σταθερών) εορτών Χριστουγέννων και Θεοφανείων (Σαρανταήμερο-Δωδεκαήμερο), που αρχίζει από τις 15 Νοεμβρίου. Υπάρχει και η παράδοση, ότι η περίοδος αυτή κλείνει οριστικά αφού συμπεριλάβει και την εορτή της Υπαπαντής, κατά την οποία έχουμε τον σαραντισμό του γεννηθέντος Χριστού, την εμφάνισή του δηλαδή κατά τον μωσαϊκό νόμο στον ναό. Κατά την παράδοση λοιπόν αυτή, η περίοδος των Χριστουγέννων εκτείνεται σαράντα μέρες πριν και σαράντα μέρες μετά την εορτή.

Μετά τη Βάπτισή του ο Χριστός αποσύρθηκε στην έρημο και νήστεψε σαράντα μέρες και σαράντα νύχτες, χωρίς να φάει απολύτως τίποτε. Ο διάβολος τότε, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει αν ο Χριστός είναι όντως ο Υιός του Θεού, τον δοκίμασε, υποβάλλοντάς τον σε τρεις πειρασμούς. Όμως ο Χριστός δεν υπέκυψε σε κανένα πειρασμό.Και χρησιμοποιώντας μόνολόγια από τις Γραφές («γέγραπται γαρ»), απέκρουσε τον διάβολο, αποφεύγοντας να του αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα.

Η ώρα της εγκατάλειψης του Κυρίου…


Έρχεται λοιπόν μία ημέρα Κυρίου σε κάθε υπερήφανο άνθρωπο και σε κάθε κοινωνία, σε κάθε λαό και κάθε έθνος, ο οποίος αρνείται το θέλημα του Θεού και κινείται μάλιστα αλαζονικά και εμφανίζει την αμαρτία του και την διακηρύττει χωρίς να ντρέπεται.

Ο καθένας μπορεί να καταλάβει τα λάθη του, όπως θα λέγαμε με μία κοσμική ορολογία, προσπαθεί να τα κρύψει. Όμως οι κοινωνίες τόσο έχουν εκτραχυνθεί, όπου δείχνουν τις αμαρτίες τους και τις προβάλουν.

Αυτό είναι το χαρακτηριστικό μιας πόλεως, και της Ιερουσαλήμ τότε, η οποία οδεύει προς την καταστροφή. Αυτή λοιπόν, θα εγκαταλειφθεί, όπως λέει ο Κύριος. Θα εγκαταλειφθεί γενικά οποιοσδήποτε, κάθε κοινωνία, όπως και κάθε πρόσωπο εγκαταλείπει, όταν έχει αυτή την στάση. Εγκαταλείπεται από τον Θεό. Αναχωρεί ο Θεός από την ζωή του να το πω έτσι και τότε βιώνει μία μεγάλη καταστροφή.

Όπως θα αναχωρήσει ο Θεός από κάθε κοινωνία, έτσι αναχωρεί και ενεργητικά, από εκείνα τα μέλη της Εκκλησίας, όπου θα δεχτούν να ευλογήσουν κατά κάποιο τρόπο, σε εισαγωγικά και θα ανεχτούν την σοδομιτική αμαρτία και θα την εκκλησιοποιήσουν και θα εκκλησιοποιήσουν πρώτα την αναγγελία την σοδομιτική, αλλά και την ίδια την αμαρτία τελικώς μέσα στους ναούς.

Αυτοί λοιπόν και οι πιστοί και οι κληρικοί και ο λαός, θα εγκαταλειφθούν και θα χάσουν τις ψυχές τους και θα πάθουν μεγάλες πληγές. Όπως συμβαίνει διαρκώς στην ιστορία.

π. Ιωάννης Δρογγίτης

πηγή: https://simeiakairwn.wordpress.com/

«Παραμύθια της χαλιμάς ένα παιδί να μεγαλώνει με μαμά και μπαμπά»;;

Γράφει ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος

Αυτό ισχυρίζεται, σε δήλωση του σε Ραδιοφωνικό Σταθμό, βουλευτής κόμματος που τάσσεται υπέρ του γάμου ομοφυλόφιλων ζευγαριών, καθώς άνοιξε και επίσημα πλέον ο δημόσιος διάλογος περί του θέματος.

Διάλογος που, στην Χώρα που γεννήθηκε η Δημοκρατία, δικαίωμα λόγου και άποψης έχουν και πρέπει να έχουν όλοι, καθώς το μείζονος σημασίας αυτό θέμα δεν αφορά μόνο μια ομάδα ανθρώπων, αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Πρόκειται περί ενός θέματος βαθύτατα κοινωνικού.

Με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα πλανήσουν μικρούς και μεγάλους. Θα πλανήσουν και τους εκλεκτούς

 Γράφει η Σωτηρία Ορφανίδου

Στιγμιότυπο από τα Deepfake βίντεο με τον Τομ Κρουζ. Αριστερά ο ηθοποιός Μάιλς Φίσερ που αποτέλεσε την πρώτη ύλη για το ψηφιακό ομοίωμα του Κρουζ. Δεξιά το τελικό αποτέλεσμα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τι κοινό έχουν ένας πασίγνωστος αειθαλής ηθοποιός του Χόλλιγουντ, μια παγκοσμίως γνωστή celebrity περσόνα που συμμετέχει σε οικογενειακό ριάλιτι και ένας Έλληνας ψυχίατρος-σεξολόγος; Τι είναι αυτό που συνδέει τον Τομ Κρουζ, την Κιμ Καρντάσιαν και τον Δρ. Θάνο Ασκητή;

Το γεγονός ότι τα ευρέως αναγνωρίσιμα πρόσωπά τους έγιναν εργαλεία για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού −χωρίς την άμεση συμμετοχή τους− μέσω των τεχνολογιών της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024

Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος ο Ρώσος

 ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

Η ρωσική Ορθοδοξία εμπλούτισε αρκούντως τις μυριάδες χορείες των αγίων της Εκκλησίας μας, με χιλιάδες Μάρτυρες, Ομολογητές, Οσίους και αληθινούς πιστούς. Ένας από αυτούς αγίους είναι και ο άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος.

Γεννήθηκε το 1815 στο χωριό Τσερνάφσκα της επαρχίας Ορλόφ. Το κοσμικό του όνομα ήταν Γεώργιος Βασιλιέβιστς Γοβόρωφ. Ήταν γιός ευλαβούς ιερέα, από τον οποίο κληρονόμησε βαθιά πίστη στο Θεό και ευλάβεια. Τα πρώτα γράμματα τα διδάχτηκε στην πατρίδα του. Κατόπιν, το 1831, εισήχθη στο Σεμινάριο του Ορλόφ. Ακολούθως, το 1837, συνέχισε τις σπουδές του στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου, ως το 1841. Εκεί είχε την ευκαιρία να επισκέπτεται συχνά την περίφημη Λαύρα του Κιέβου, την κοιτίδα του ρωσικού μοναχισμού, όπου βρίσκονται πλήθος άφθορων Ιερών Λειψάνων, τα οποία μοσχοβολούν και θαυματουργούν. Συνδέθηκε με ονομαστούς πνευματικούς, οι οποίοι του ενέπνευσαν τον πόθο της μοναχικής ζωής. Έτσι, λίγο πριν τελειώσει τις σπουδές του, το 1841, αποφάσισε να γίνει μοναχός.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ολοταχώς για αναγνώριση του γάμου ομοφυλοφίλων και υιοθεσίας, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις!

Πράσινο φως δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για γάμο και υιοθεσία - Άμεσα αναμένεται να ανοίξει τον δημόσιο διάλογο σε προσεχή του συνέντευξη

Συντάκτης: Παντελής Λαμψιώτης

Αγνοώντας επιδεικτικά τις αντιδράσεις της Εκκλησίας και μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχωρά την ατζέντα του για την αποδόμηση της πραγματικής έννοιας του γάμου (που δεν είναι άλλη από την μυστηριακή ένωση άνδρα και γυναίκας, υπό την ευλογία της Εκκλησίας), την κανονικοποίηση των σεξουαλικών παρεκκλίσεων και την εξίσωση των ομόφυλων ζευγαριών με την παραδοσιακή οικογένεια, έτσι όπως την έχει ορίσει η φύση, η βιολογία και ο πολιτισμός χιλιάδων ετών.

Για την Ελλάδα που ματώνει: Παρουσίαση του εξαιρετικού βιβλίου της Μαρίας Νεγρεπόντη – Δελιβάνη στην Θεσσαλονίκη!


Μία εμβληματική προσωπικότητα, η Μαρία Νεγρεπόντη – Δελιβάνη, απέναντι σε ένα εθνοκτόνο κράτος και ένα αδίστακτο παρακράτος. 

 Η παρουσίαση του εξαιρετικού βιβλίου της, «Για την Ελλάδα που ματώνει», θα γίνει στην Θεσσαλονίκη, στις 22 Ιανουαρίου, στην κεντρική δημοτική βιβλιοθήκη της πόλης. Ιδρυμα Δημήτρη και Μαρίας Δελιβάνη, Εκδόσεις Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη, 2023, 640 σελίδες. 

 Μία σειρά άρθρων που δημοσιεύθηκαν στην περίοδο 2017-2023, αναλύει το δράμα του νεοελληνικού κράτους, στο οποίο επί περισσότερα από 200 χρόνια, δεν επιτράπηκε να αποκτήσει εθνική ανεξαρτησία. Η υποτέλεια που μαστίζει τον τόπο, που περνά τα διεθνή συμφέροντα πάνω από τα εθνικά, ακόμα και όταν αυτή η προτίμηση καταστρέφει το σύνολο των θετικών του προοπτικών, χαρακτηρίζει τη στάση της χώρας μας. Το μέγιστο μέγεθος της υποτέλειας είναι ότι η Ελλάδα δεν τόλμησε να απαιτήσει τα χρέη της Γερμανίας: κατοχικό δάνειο, καταστρεπτικές αγριότητες των Ναζί και κλοπή αρχαιοτήτων ανεκτίμητης αξίας, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις υπερβαίνουν το 1 τρις.ευρώ. Η αρνούμενη να πληρώσει τα χρέη της από τον πόλεμο η Γερμανία δεν δίστασε 7 δεκαετίες μετά το τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου να απαιτήσει από την Ελλάδα την άμεση καταβολή χρεών, που αποτελούν μικρό κλάσμα των δικών της απέναντί μας, τα οποία δεχθήκαμε να καταβάλλουμε ανελλιπώς. Θα είχε επιτευχθεί ελληνικό θαύμα αν η Ελλάδα είχε απαιτήσει, όπως εδικαιούτο, τα τεραστίου ύψους χρέη της Γερμανίας προς αυτήν. 

Ο τρόπος της προσευχής μετράει...


Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Αν θέλεις να παρακαλέσεις κάποιον άνθρωπο, ερωτάς τι κάνει, κοιμάται, ασχολείται και αν έχει υπηρεσία, δε σου απαντάει.

Στο Θεό όμως δε συμβαίνουν τίποτε από αυτά. Όπου και αν πας και Τον καλέσεις, ακούει ούτε ασχολία, ούτε μεσίτης, ούτε υπηρέτης εμποδίζει. Και αν είσαι έξω, κραύγαζε και λέγε «ελέησέ με», χωρίς να κινής τα χείλη, αλλά φωνάζοντας με την ψυχή σου διότι ο Θεός μας ακούει και όταν σιωπούμε. Δεν εξετάζεται ο τόπος αλλά ο τρόπος της προσευχής.

Και αν είσαι έξω, κραύγαζε και λέγε «ελέησέ με», χωρίς να κινής τα χείλη, αλλά φωνάζοντας με την ψυχή σου διότι ο Θεός μας ακούει και όταν σιωπούμε. Δεν εξετάζεται ο τόπος αλλά ο τρόπος της προσευχής.

Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024

Κωνσταντίνος Καρακατσάνης: Από τον Άγιο Παΐσιο έως τα κρίσιμα σύγχρονα ζητήματα βιοηθικής.

 

https://youtu.be/PpH6wKbRFYE?t=226

Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι: Εύκολο μέσο πληρωμών ή… κάτι άλλο;


Πρακτική χρήση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πορτοφολιού: Στις 16/9/2020 η Ursula von der Leyen είχε αναφέρει για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι (δηλαδή την ένωση της ψηφιακής ταυτότητας με το ψηφιακό νόμισμα. Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι είναι: 


  1. Ένας απλός και ασφαλής τρόπος ελέγχου των πληροφοριών που επιθυμείτε να μοιραστείτε με υπηρεσίες που απαιτούν ανταλλαγή πληροφοριών, δηλαδή με τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τράπεζες, ιδιωτικές εταιρείες, τελωνεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, γραφεία ταξιδίων, κ.λπ.
  2. Ταυτοποίηση εντός και εκτός διαδικτύου αποθήκευσης πληροφοριών, που παρέχονται από κυβερνήσεις, δηλαδή από όλο το Δημόσιο κάθε χώρας και τις υπηρεσίες ασφαλείας της κάθε χώρας. Αποθήκευση και ανταλλαγή πληροφοριών που παρέχονται από ιδιωτικές πηγές, π.χ. νοσοκομεία, ιδιωτικά ιατρεία, γραφεία ντετέκτιβ, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, καθετί που λέμε στο κινητό μας τηλέφωνο – και όλες εν γένει τις ιδιωτικές εταιρείες. Χρήση πληροφοριών για την επιβεβαίωση του δικαιώματος διαμονής, εργασίας ή σπουδών σε συγκεκριμένο κράτος – μέλος, δηλαδή αν δεν χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι, δε θα μπορούμε να εργαστούμε, να ταξιδέψουμε ή να σπουδάσουμε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μνήμη του εν Aγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου Νύσσης (10 Ιανουαρίου)

H μούσα Γρηγορίου ου Νύσσα θρόνος,
Ου Πιερίαν, αλλ’ Eδέμ σκηνήν έχει.
Γρηγόριον δεκάτη θανάτου κνέφας αμφεκάλυψεν.

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης. Μικρογραφία (Μινιατούρα) στό Μηνολόγιο του Βασιλείου Β ‘
Oύτος ο εν Aγίοις Πατήρ ημών Γρηγόριος, ο Νύσσης Eπίσκοπος (ήτις κοινώς Νύσι ονομάζεται, πόλις με θρόνον Eπισκόπου υπό τον Καισαρείας, απέχουσα ταύτης εξήντα μίλια), ούτος λέγω ήτον αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου ακμάσας εν έτει τοδ΄ [374]. Λαμπρός ων εν τοις λόγοις, και της Ορθοδόξου πίστεως ζηλωτής. Διά τούτο και προστάτης εχρημάτισε της του Χριστού Eκκλησίας. Παρών γαρ ήτον και αυτός ο τρισόλβιος μαζί με τους εκατόν πεντήκοντα Eπισκόπους, οι οποίοι εσυνάχθησαν εις την εν Κωνσταντινουπόλει γενομένην Οικουμενικήν Δευτέραν Σύνοδον κατά των Πνευματομάχων, εν έτει τπα΄ [381]. Και εστάθη υπέρμαχος μεν της Ορθοδόξου πίστεως, αντίμαχος δε της δυσσεβούς αιρέσεως των Πνευματομάχων, κατατροπώσας αυτούς με γραφικάς αποδείξεις, και με την δύναμιν των λόγων του. Περάσας γαρ κάθε είδος λόγου και αρετής, εις καθ’ ένα το κράτος έλαβεν. Ούτος λοιπόν ποιμάνας το ποίμνιόν του καλώς και οσίως, εν γήρα καλώ προς Κύριον εξεδήμησεν. Ήτον δε κατά τον χαρακτήρα του σώματος, όμοιος κατά πάντα με τον αδελφόν του Βασίλειον, έξω από το λευκόν των μαλλίων, και το ολίγον χαριέστατον, οπού είχεν ούτος περισσότερον από εκείνον. Τελείται δε η αυτού Σύναξις εν τη αγιωτάτη Μεγάλη Eκκλησία1.

Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης: Λόγος εἰς τὴν Προσευχήν (ἀπόσπασμα)

 Άγιος Γρηγόριος Νύσσης. Τοιχογραφία 11ου αι. μ.Χ. 

Ιερός Ναός Παναγίας των Χαλκέων, Θεσσαλονίκη


«…Ἡ προσευχὴ εἶναι φύλακας τῆς σωφροσύνης, χαλιναγωγεῖ τὸν θυμό, καταστέλλει τὴν ὑπερηφάνεια, καθαρίζει ἀπὸ τὴ μνησικακία, διώχνει τὸ φθόνο, καταργεῖ τὴν ἀδικία, ἐπανορθώνει τὴν ἀσέβεια.

Ἡ προσευχὴ εἶναι δύναμη τῶν σωμάτων, φέρνει χαρὰ στὸ σπίτι, χορηγεῖ εὐνομία στὴν πόλη, παρέχει ἰσχὺ στὴν ἐξουσία, δίνει νίκη κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου, ἐξασφαλίζει τὴν εἰρήνη, ξαναενώνει τοὺς χωρισμένους, διατηρεῖ στὴ θέση τους ἑνωμένους.

Ἡ προσευχὴ εἶναι τὸ ἐπισφράγισμα τῆς παρθενίας, ἡ πιστότητα τοῦ γάμου, ὅπλο στοὺς ὁδοιπόρους, φύλακας ὅσων κοιμοῦνται, θάρρος τῶν ξύπνιων, στοὺς γεωργοὺς φέρνει τὴν εὐφορία, στοὺς ναυτιλόμενους χαρίζει τὴ σωτηρία.

Πόλεμος λογισμών – Οι τρόποι που θα χρησιμοποιήσεις για να νικήσεις τους λογισμούς


Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ

Από τους πονηρούς λογισμούς που πολεμούν τον άνθρωπο, τρεις είναι οι πιο σκληροί: της απιστίας, της βλασφημίας και της πορνείας.

Για να κοπάσει αυτός ο πόλεμος, πρέπει πρώτα να γνωρίζεις πότε αμαρτάνεις και πότε όχι:

Δεν αμαρτάνεις όταν ο νους, η βούληση, δεν συγκατατίθεται στους λογισμούς, πολύ περισσότερο όταν τους αποστρέφεται ή τους περιφρονεί.

Αμαρτάνεις, κάποτε και θανάσιμα, όταν ο νους αυτοπροαίρετα συγκρατεί τους λογισμούς και η καρδιά ηδύνεται (=γλυκαίνεται) και ευχαριστείται μ’ αυτούς.

Όποιος πολεμείται από πονηρούς λογισμούς και δεν τους αποδέχεται, ταράσσεται όμως νομίζοντας ότι αμάρτησε, αυτός είναι μικρόψυχος, εμπαίζεται από τον διάβολο και δεν γνωρίζει να διακρίνει μεταξύ προσβολής και συγκατάθεσης.

Τους γονείς τους ρωτήσατε; – Το «Πολύχρωμο Σχολείο» κάνει φροντιστήρια ΛΟΑΤΚΙσμού στα Δημοτικά σχολεία με τις ευλογίες του υπουργείου (παρά)Παιδείας!


Παιδιά τις έκτης δημοτικού μυούνται από πρόθυμους εκπαιδευτικούς στο «τρίτο φύλο» και όλες τις σεξουαλικές παρεκκλίσεις, από ψηφιακή πλατφόρμα!

Συντάκτης: Ελευθέριος Ανδρώνης

Η στρατολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών στο νεοταξικό στρατόπεδο της woke δικτατορίας, συμβαίνει σε όλο και πιο εντατικούς ρυθμούς στα σχολεία μας. Η κουλτούρα της δικαιωματιστικής «αφύπνισης» (woke) δεν είναι τίποτε άλλο από ισοπέδωση της ανηλικότητας μέσω της πρόωρης αφύπνισης των σεξουαλικών ορμών στα παιδιά, και η μύηση τους στις σεξουαλικές παρεκκλίσεις.

Αφού η ελληνική σημαία στα σχολεία και ο εθνικός ύμνος «ενοχλούν», οι μαθητικές παρελάσεις «ενοχλούν» και η προσευχή «ενοχλεί» επίσης, φέρνουν σταδιακά τα υποκατάστατά τους, με μια παρέλαση «υπερήφανης» προπαγάνδας μέσα στις τάξεις και το «εικόνισμα» του ουράνιου τόξου να κοσμεί νοερά τις αίθουσες με όλα τα χρώματα της ανωμαλίας.

Η ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ: Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ


Η πανταχοῦ παρουσία τοῦ Κυρίου δέν ἀποτελεῖ μία περιθωριακή σκέψη γιά τήν Ἐκκλησία. Συνιστᾶ τή βασική ἀλήθεια καί τό θεμέλιό της: ὁ Χριστός ἐκτός ἀπό ἄνθρωπος εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ ῾Οποῖος βρίσκεται παντοῦ καί γεμίζει μέ τήν παρουσία Του ὅλο τό σύμπαν. Δέν πρόκειται βεβαίως γιά μία φυσικοῦ τύπου παρουσία Του, ἕνα εἶδος πανθεϊσμοῦ ἴσως - ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ διαπερνᾶ καί συνέχει τά πάντα ὁπότε τό κάθε τι εἶναι καί Θεός - ἀλλά γιά τήν ἐνέργειά Του, τήν πανσθενή καί πανάγαθη, ἡ ὁποία ὄχι μόνο δημιούργησε τόν κόσμο, ἀλλά καί τόν διακρατεῖ στήν ὕπαρξη καί τόν καθοδηγεῖ στόν τελικό του προορισμό. «῞Οτι ἐξ αὐτοῦ καί δι᾽ αὐτοῦ καί εἰς αὐτόν τά πάντα ἔκτισται» (ἀπ. Παῦλος). Κατά τή διατύπωση μάλιστα τοῦ μεγάλου Πατέρα τῆς ᾽Εκκλησίας ὁσίου Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ «πάντα ἀπέχει τοῦ Θεοῦ οὐ τόπῳ ἀλλά φύσει». ῾Η ἀπόσταση δηλαδή ὅλων τῶν κτισμάτων ἀπό τόν Θεό δέν ἔχει τοπικό χαρακτήρα ἀλλά φυσικό: ἄλλη ἡ φύση τῶν κτισμάτων καί ἄλλη ἡ φύση τοῦ Κτίστου καί Δημιουργοῦ Θεοῦ.

Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ

 Κάποτε ὁ διάβολος κάλεσε μιὰ παγκόσμια συνέλευση δαιμόνων. Στὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία του, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, εἶπε καὶ τὰ ἀκόλουθα:- Δὲν μποροῦμε νὰ ἐμποδίσουμε τοὺς Χριστιανοὺς νὰ πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία. Δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἐμποδίσουμε νὰ διαβάζουν τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ νὰ γνωρίζουν τὴν Ἀλήθεια. Δὲν μποροῦμε οὔτε ἀκόμα καὶ νὰ τοὺς ἐμποδίσουμε νὰ ἔχουν μιὰ ζωντανὴ καὶ στενὴ σχέση μὲ τὸν Σωτήρα τους. Ἅπαξ καὶ ἀποκτήσουν αὐτὴν τὴ σύνδεση μὲ τὸν Ἰησοῦ, ἐμεῖς χάνουμε κάθε δύναμη πάνω τους.

Ἔτσι, τὸ μόνο ποὺ μᾶς μένει εἶναι νὰ τοὺς κλέψουμε τὸ χρόνο τους. Ἃς πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία, δὲν πειράζει, ἃς ἔχουν ἐκεῖ τὶς συνεστιάσεις τους κι ὅλα τα ὑπόλοιπα. Ἃς ἔχουν ἔργο καὶ δράση. Μόνο νὰ μὴν ἔχουν χρόνο νὰ ἀναπτύξουν αὐτὴ τὴ ζωντανὴ σχέση μὲ τὸν Ἰησοῦ.

Συμμορίες ανηλίκων


Εάν το σχολείο δεν γίνει αυστηρό και δεν σταματήσει το χαϊδολόγημα των παραβατών, θα δούμε και χειρότερα 

 Γράφει η Ελένη Παπαδοπούλου 

 Καθημερινά ακούμε ότι συμμορίες επιτίθενται σε ανηλίκους και βιαιοπραγούν. Βίντεο κυκλοφορούν με τα «κατορθώματα» διαφόρων νταήδων που περηφανεύονται για τις αθλιότητές τους. Τα ποσοστά παραβατικών ανηλίκων έχουν εκτοξευθεί. Τα δε μουσικά ακούσματα της μόδας στους εφήβους εξυμνούν την αλητεία, τα ναρκωτικά, την πορνεία, τη βία και ό,τι πιο παραβατικό υπάρχει. 

 Τραπ λέγεται η μουσική που ακούει η νεολαία σήμερα και, ενώ έξω είναι η μουσική του περιθωρίου, εδώ την έχουμε και στα σχολικά πάρτι. Οι δε γονείς, όταν δεν είναι σαν τους τράπερ, είναι μέσα στην αφασία. Πληρώνουν και djs για να «διασκεδάσουν» τα παιδιά με στίχους, όπως «Στο προπό σκάω με μάσκα και αδειάζει το ταμείο, θέλω ένα glock 26 και ένα rugel, δεν πληρώνω και ο ίδιος είμαι shooter», «Με ψάχνουν μπάτσοι, μα δεν θα τους κάτσει, πουλάω την ντόπα και την αγοράζει». 

Ἅγιος Παΐσιος: Προσευχή γιά τούς ἀρρώστους


– Γέροντα, τώρα ποὺ εἶμαι ἄρρωστη, τί νὰ κάνω ἀπὸ πνευματικά;

– Ὅσο μπορεῖς, νὰ ψάλλης σιγανὰ ἢ νὰ λὲς τὴν εὐχὴ καὶ νὰ ζητᾶς ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴν ὑγεία τὴν δική σου καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, τοὺς ὁποίους σὰν φιλάσθενη μπορεῖς νὰ τοὺς νιώθης πιὸ πολύ. Σ’ ἐσένα δίνονται τώρα ὅλες οἱ προϋποθέσεις γιὰ προσευχή, ἀκόμη καὶ ὁ πόνος, ποὺ εἶναι ἰδιαίτερη προϋπόθεση, γιὰ νὰ εὔχε­σαι πονεμένα γιὰ τοὺς πονεμένους καὶ ἡ προσευχή σου νὰ εἶναι καρδιακή. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ κύριο ἔργο τοῦ μοναχοῦ. Ἂν τὸ καταλάβης αὐτό, δὲν θὰ στενοχωριέσαι, ἀλλὰ θὰ προσεύχεσαι ἀδιάλειπτα, εὐχαριστῶντας τὸν Θεό.

– Γέροντα, μερικοὶ γράφουν ὀνόματα ἀρρώστων καὶ τὰ στέλνουν σὲ διάφορα μοναστήρια, γιὰ νὰ μνη­μονεύωνται.

Κοίτα τη δουλειά σου σε παρακαλώ - Ελευθέριος Ελευθεριάδης


Το μεγαλύτερό μας πρόβλημα σήμερα, είναι ότι ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων…

Και έτσι, άλλοτε τους κατακρίνουμε, χωρίς όμως να έχουμε μπει μέσα στα παπούτσια τους ποτέ, και άλλοτε παρεμβαίνουμε στις ζωές τους «για το καλό» τους λες και εμείς ξέρουμε καλύτερα τι πρέπει να γίνει και τι όχι.

Κοίτα τη δουλειά σου σε παρακαλώ.

Το βλέμμα μας στις ζωές των άλλων, μόνο κακό μας κάνει.

Δημιουργεί ζήλιες. Εμπάθειες. Δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Που να ηρεμήσει η ψυχή μας μετά από αυτό; Που να βρει γαλήνη;

Κοίτα τη δουλειά σου σε παρακαλώ.

Και ασχολήσου με τον άλλον άνθρωπο μόνο για να του δείξεις το πόσο πολύ τον αγαπάς και για να τον βοηθήσεις όταν έχει ανάγκη…

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος – Ψυχολόγος M.Sc.

Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024

Το κήρυγμα του Προδρόμου παραμένει αληθινά επαναστατικό και για τους καιρούς μας


Την επομένη της μεγάλης δεσποτικής εορτής των Θεοφανίων η Εκκλησία μας τιμά το πρόσωπο που συμπρωταγωνίστησε με τον Χριστό στην βάπτισή Του, τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.
Μας δίνει έτσι την ευκαιρία να αναλογιστούμε ποιο ήταν το κήρυγμα του Προδρόμου και ποια είναι τα εμπόδια, όχι μόνο στη δική του εποχή, αλλά και στην δική μας, προκειμένου να ακολουθήσουμε τον λόγο του.

Το κήρυγμα του Προδρόμου ήταν το «μετανοείτε, ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 3,2).
Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν η φωνή του Λόγου, ο λύχνος του φωτός, αλλά δεν ήταν ο Υιός και Λόγος του Θεού, δεν ήταν ο ίδιος το φως. Ήταν ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, αυτός ο οποίος κήρυξε την μετάνοια ως βάση για να μπορέσουμε οι άνθρωποι να προσεγγίσουμε την βασιλεία των Ουρανών, να γίνουμε μέλη της, να ζήσουμε την Εκκλησία ως το νόημα της ζωής μας και να βρούμε τι μας εμποδίζει να συνυπάρξουμε με αγάπη με τον συνάνθρωπό μας. Κλειδί σ’ αυτήν την πορεία είναι η μετάνοια.

Μια φοβερή αληθινή ιστορία: ''Είναι το νεράκι από την βρύση που ψευτοδιαβάζουν οι παπάδες και μας κοροϊδεύουν τα Θεοφάνεια''


Μια αληθινή ιστορία για μια γυναίκα καλή και φιλότιμη, αλλά με ένα περίεργο και κουραστικό πνεύμα αντίρρησης και αμφισβήτησης για όλα όσα έχουν σχέση με την Εκκλησία και τους Ιερείς. Αυτή λοιπόν κάθε φορά που θα ερχόταν στο σπίτι μας δεν έχανε την ευκαιρία να ''μας νουθετεί '' για την πλάνη που ζούμε.

Ό,τι και αν της λέγαμε δεν το δεχόταν, είχε πάντα την δική της Ιδιαίτερη γνώμη.
Πέρυσι μόλις γυρίσαμε από τον Μεγάλο Αγιασμό των Θεοφανείων, ήλθε επίσκεψη και μας άρχισε πάλι τα δικά της ''Σας κοροϊδεύουν οι παπάδες, κάνουν πώς διαβάζουν κάτι και σας δίνουν νεράκι από την βρύση. Σας πιάνουν κορόϊδα και άλλα πολλά''. Δεν της είπαμε τίποτα, αλλά είναι αλήθεια ότι χάσαμε την ειρήνη μας με τα λόγια της.

Μόλις έφυγε λέω στη γυναίκα μου ''όταν θα ξανάρθει και είμαι και εγώ στο σπίτι, θέλω μέσα στο ποτήρι με το νερό που θα της προσφέρεις μαζί με τον καφέ, να της ρίξεις πολύ λίγο, ένα κουταλάκι νερό από τον Μεγάλο Αγιασμό των Θεοφανείων''.
Είπα στο Θεό ''Θεέ μου μόνο Εσύ μπορείς, αν είναι ειλικρινής να της δώσεις ένα Σημείο, Κάτι για να καταλάβει την πλάνη της''.

Και έτσι έγινε. Ήλθε και ενώ η γυναίκα μου έφτιαχνε τον καφέ, εγώ με αυτή συζητούσαμε στο σαλόνι, χωρίς αυτή να έχει καμιά οπτική επαφή με την κουζίνα.
Έρχεται ο καφές και μόλις ήπιε από το ποτήρι με το νερό, έμεινε ξαφνιασμένη.
Ξανάπινε το κρατούσε λίγο στο στόμα της, το γευόταν και μας κοίταζε. Έγινε τρεις-τέσσερις φορές αυτό και μετά μας λέει:
''Τί νερό είναι αυτό; αυτό είναι...

πηγή: https://adontes.blogspot.com/

Ποια ήταν η τύχη της Σαλώμης της μιαράς κόρης κι άσεμνης χορεύτριας;


Αλλά και η τύχη της Σαλώμης, της μιαράς κόρης κι άσεμνης χορεύτριας, που ζήτησε ψυχρά κι αναίσθητα την κεφαλή του Προδρόμου επί πίνακι ήτανε πολύ χειρότερη. Η Σαλώμη είχε πρώτα σύζυγο τον Φίλιππο, Τετράρχη της Ιτουραίας και της Τριχωνίδας, και κατόπιν τον Αριστόβουλο, γιο του Ηρώδη, βασιλιά της Χαλκίδας της Συρίας.

Όπως διηγείται ο Νικηφόρος Κάλλιστος στην Εκκλησιαστική Ιστορία, η Σαλώμη βρήκε τραγικό τέλος, ίδιο σχεδόν με το τέλος του Προδρόμου. Της κόπηκε κι αυτής το κεφάλι. Και να πώς:

Τί σκέπτονται οι άνθρωποι σε όλο το κόσμο για τον ομόφυλο «γάμο»;Από: Sneha Gubbala, Jacob Poushter και Christine Huang

Σχόλιο «Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά»: Οι υποστηρικτές του ομόφυλου «γάμου» -ανά τον κόσμο, είναι άνθρωποι νεότεροι, με μικρή εμπειρία ζωής, δυτικού τύπου «μόρφωση», αθεϊστικές ιδεολογικές απόψεις, χωρίς θρησκευτικά ερείσματα, οικονομικά εύρωστοι, κάτοικοι αστικών περιοχών υποκείμενοι στην σύγχρονη κοινωνική «καθοδήγηση». Ωριμότεροι, θρησκευόμενοι, που ζουν και δραστηριοποιούνται σε φυσικά περιβάλλοντα, με μικρότερη οικονομική άνεση, έχουν -ανά τον κόσμο- σαφή αντίληψη της κανονικής έννοιας του γάμου και αντιτίθενται στην νομιμοποίηση της ομόφυλης σχέσης. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, σύμφωνα με την συγκεκριμένη έρευνα, η κοινή γνώμη είναι διχασμένη. Τον υποστηρίζει γενικά το 48%, με το ποσοστό να φτάνει το 67% όταν αφορά τους νέους ως 35 ετών. Η υποστήριξη είναι μεγαλύτερη από τις γυναίκες και από άτομα με αθεϊστική στάση ζωής. Τα στοιχεία, ειδικά για την πατρίδα μας, αναδεικνύουν το πρόβλημα της ελλιπούς ενημέρωσης σχετικά με τις κοινωνικές διαστάσεις του ζητήματος καθώς και την έλλειψη Ορθόδοξης κατήχησης και διάθεσης για χριστιανικό αγώνα.

Μια βροντερή φωνή ακούγεται από πάνω, μα την ακούνε μόνο εκείνοι, που έχουνε αυτιά για να την ακούσουνε…

 «Πού ν’ ακούσουνε οι άνθρωποι του καιρού μας κουβέντα για Θεό, για ψυχή, για άλλη ζωή!» (Φώτης Κόντογλου)

Πολλοί αναγνώστες μού γράφουνε, παρακαλώντας με, και μά­λιστα ξορκίζοντάς με, να γράψω για να χτυπήσω την ανηθικότητα, που δέρνει την κοινωνία, προ πάντων τη νεολαία, και που «τη σερ­βίρουν τα σινεμά», όπως μου γράφουνε. Φωνάζουνε: «Υψώσετε τη φωνή σας!».

Ένας σπουδαστής μου γράφει από την Αγγλία: «Μη σταματήσετε αυτόν τον ωραίον αγώνα, μην πτοηθήτε από τις επιθέ­σεις. Υπάρχουν βέβαια πολλοί αντίπαλοι, αλλά και πολλοί θαυμα­στές του ωραίου σας έργου. Σας χρειαζόμαστε για να δώσετε φτε­ρά στις καρδιές μας, που είναι γεμάτες κενό και απαισιοδοξία».