Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

«Νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι»(Λκ 16,19-31) του Δημητρίου Π. Ρίζου Δρ Θεολογίας

 


Καὶ πάλι παραβολὴ ἀκούσαμε σήμερα ἀπὸ τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο, τὴν παραβολὴ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ πτωχοῦ Λαζάρου.

Κάποιος ἄνθρωπος ἦταν πλούσιος ποὺ ντυνόταν πάντα μὲ πορφύρα καὶ βύσσο, καὶ καθημερινὰ εἶχε πλούσιο τραπέζι. Ἦταν καὶ ἕνας πτωχός, ποὺ τὸν ἔλεγαν Λάζαρο, καὶ ἦταν πληγωμένος καὶ πεταμένος στὴν πορτάρα τοῦ πλουσίου, μήπως καὶ φάη κανένα ψίχουλο ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔπεφτα ἀπὸ τὸ τραπέζι τοῦ πλουσίου, καὶ ἐπὶ πλέον τὰ σκυλιὰ τοῦ ἔγλειφαν τὶς πληγές. Ἦρθε ὅμως ἡ ὥρα νὰ πεθάνη ὁ πτωχὸς καὶ νὰ τὸν μεταφέρουν οἱ ἄγγελοι στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Ἀβραάμ. Πέθανε καὶ ὁ πλούσιος καὶ τὸν ἔθαψαν. Ἀπὸ τὸν ᾅδη ὅπου βασανιζόταν σήκωσε τὰ μάτια του καὶ εἶδε ἀπὸ μακρυὰ τὸν Ἀβραὰμ νὰ ἔχη στὴν ἀγκαλιά του τὸν Λάζαρο. Φώναξε τότε καὶ εἶπε˙ Πατέρα Ἀβραάμ, ἐλέησέ με καὶ στεῖλε τὸν Λάζαρο νὰ μοῦ δροσίση τὴν γλῶσσα μὲ τὴν ἀκρη τοῦ δακτύλου του, διότι  καίγομαι. Ὁ Ἀβραὰμ τοῦ ἀπάντησε˙ Παιδί μου θυμήσου ὅτι σὺ ἀπόλαυσες τὰ ἀγαθά σου στὴν ζωή σου, καὶ ὁ Λάζαρος ἐπίσης τὰ κακά. Τώρα ἐδῶ καλοπερνᾶ καὶ σὺ ὑποφέρεις. Ἐπὶ πλέον μᾶς χωρίζει χάσμα, ποὺ δὲν μποροῦμε, καὶ νὰ θέλωμε, νὰ τὸ περάσουμε, οὔτε ἐσεῖς ἐδῶ νὰ ‘ρθῆτε. Καὶ εἶπε˙ Σὲ παρακαλῶ νὰ τὸν στείλης στὸ σπίτι μου, διότι ἔχω ἄλλους πέντε ἀδελφούς, νὰ τοὺς μιλήση, γιὰ νὰ μὴν ἔρθουν καὶ ἐκεῖνοι στὸν τόπο αὐτὸ μὲ τὰ βάσανα. Τοῦ λέγει ὁ Ἀβραάμ˙ Ἔχουν τὸν Μωυσῆ καὶ τοὺς προφῆτες, αὐτοὺς νὰ ἀκούσουν. Καὶ ξανὰ εἶπε˙ Ὄχι, πατέρα Ἀβραάμ, ἀλλὰ ἂν κάποιος ἀπὸ τοὺς νεκροὺς πάει καὶ τοὺς μιλήσει, θὰ μετανοήσουν. Γιὰ νὰ τοῦ πῆ τελικά˙ Ἐὰν δὲν ἀκοῦνε τὸν Μωυσῆ καὶ τοὺς προφῆτες, τότε, καὶ ἂν κάποιος ἀπὸ τοὺς νεκροὺς ἀναστηθῆ, δὲν θὰ πεισθοῦν.

Ἑρμηνεία στὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Ε΄ Λουκά ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''Σταγόνες ἀπὸ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν''

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ

Λουκ. 16, 19-31

 


ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

«Εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν,

οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῆ πεισθήσωνται»

(Λουκ. 16, 31)

 

ΖΟΥΣΕ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ζοῦσε, λέει ὁ Κύριος στὸ σημερινὸ  Εὐαγγέλιο, ἕνας πλούσιος. Καὶ ἀσφαλῶς ὁ πλούσιος αὐτὸς θὰ εἶχε ὄνομα, καὶ τὸ ὄνομά του, ὅπως τὰ ὀνόματα ὅλων τῶν πλουσίων καὶ τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, θʼ ἀκουγόταν πολύ. Ἐν τούτοις ὁ Κύριος στὴν ὡραία αὐτὴ παραβολὴ ποὺ ἀκούσαμε δὲν ἀναφέρει τὸ ὄνομά του. Ἁπλῶς λέει «κάποιος πλούσιος» (Λουκ. 16, 19). Γιατί; Διότι ὁ Κύριος θέλει νὰ μᾶς διδάξη, ὅτι ὀνόματα πλουσίων καὶ δυνατῶν τῆς γῆς, ποὺ στὴν ἐποχή τους κάνουν κρότο, δὲν περνάει πολὺς χρόνος καὶ ξεχνιῶνται καὶ κανεὶς πιὰ δὲν κάνει λόγο γιʼ αὐτούς. Σβήνουν σὰν τὰ πυροιτεχνήματα, ποὺ λάμπουν στὸν οὐρανὸ γιὰ λίγα λεπτὰ καὶ ὕστερα σβήνουν κʼ ἐξαφανίζονται. Ἔτσι διαβαίνουν ὁ πλοῦτος καὶ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Ἀντιθέτως ὑπάρχουν ἄνθρωποι φτωχοὶ καὶ καταφρονεμένοι, ποὺ τὰ ὀνόματά τους μένουν ἄγνωστα στὸν κόσμο, ἀλλὰ λόγῳ τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς τους τὰ πρόσωπα αὐτὰ εἶνε γνωστὰ στὸ Θεό, τὰ ὀνόματά τους γράφονται στὰ βιβλία τοῦ Θεοῦ καὶ μιὰ μέρα, τὴν ἡμέρα τῆς παγκοσμίου κρίσεως, οἱ ταπεινοὶ καὶ καταφρονεμένοι αὐτοὶ ἄνθρωποι θὰ λάμψουν σὰν τὸν ἥλιο στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020

28 Οκτωβρίου 1940 Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Κ. Χατζηγιάγκου
Οι ομιλίες αυτές εκφωνήθηκαν στον Μητροπολιτικό ναό Αγίου Παντελεήμονος πόλεως Φλωρίνης

Βρείτε το βίντεο εδώ: https://youtu.be/r81dIGiS45Y

28η Οκτωβρίου Αρχιμανδρίτου Σεβαστιανου Τοπάλη

 


Δείτε το βίντεο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=pnolaxiPe5Y

«ΕIΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙA ΤΗΣ ΠΑΝΑΓIΑΣ» Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός

                                         


Την 1η Φεβρουαρίου 1941, δημοσιεύτηκε διάλογος συντάκτου του περιοδικού «ΖΩΗ» με τραυματίες πολέμου μες στο θάλαμο νοσοκομείου:


«Εκεί πάνω, κύριε, έχουμε.. γίνει άλλοι άνθρωποι. Να το ξέρετε. Να το λέτε παντού. Είμαστε τα παιδιά της Παναγίας. Η Μεγαλόχαρη είναι μάνα και προστάτιδά μας».

«Με βλέπετε, μας λέει ένας νεαρός τραυματίας πολεμιστής, από το αντικρινό κρεβάτι. Εγώ δεν ήμουν θρήσκος. Δεν πίστευα σε θαύματα. Η γριά μάνα μου θυμιάτιζε τα βραδάκια το εικόνισμα της Παναγίας κι εγώ μέσα μου την κορόιδευα. Αλλά τώρα, αν μου τα πει άλλος αυτά, θα τον θεωρήσω εχθρό μου.

Σας μιλάω ίσια. Αυτά που είδα εκεί πάνω στην Αλβανία, δεν είναι ένα θαύμα, είναι χίλια θαύματα. Κάθε ύψωμα που παίρνουμε, είναι ένα θαύμα. Κάθε μάχη, κάθε εξόρμηση δική μας, ένα θαύμα. Κάθε μέρα πολέμου που περνά, ένα μεγάλο θαύμα. Ο Θεός είναι μαζί μας…». (Μερόπη Σπυροπούλου, «Στην εποποιϊα του β1940-41. Με πίστη», εκδ. «Αρχονταρίκι»).

Μια ιστορία θα σας πω...από το γεροντικό

 


Ήταν μία πόρνη όμορφη σε κάποια πόλη και είχε πολλούς φίλους. Την βρήκε ένας άρχοντας και της λέει: Δώσε μου τον λόγο σου να αφήσεις την αμαρτωλή ζωή και εγώ σε παίρνω για γυναίκα μου. Αυτή συμφώνησε και ο άρχοντας την πήρε και την πήγε στο σπίτι του.

Οι φίλοι της, την αναζητούσαν και έλεγαν: Ο τάδε άρχοντας την πήρε στο σπίτι του. Αν εμφανιστούμε στο σπίτι του και το μάθει, θα μας τιμωρήσει. Να πάμε λοιπόν πίσω από το σπίτι και να της σφυρίξουμε. Αυτή γνωρίζει το συνθηματικό σφύριγμα και θα κατέβει. Έτσι εμείς απαλλασσόμαστε από την ευθύνη. Εκείνη άκουσε το σφύριγμα, αλλά βούλωσε τ’ αυτιά της και κατέφυγε βιαστικά στον βαθύτερο κοιτώνα κλείνοντας τις πόρτες.

Η πόρνη συμβολίζει την ψυχή, οι φίλοι συμβολίζουν τα πάθη και τους ανθρώπους και ο άρχοντας είναι ο Χριστός, ενώ ο εσώτατος κοιτώνας είναι η αιώνια κατοικία. Αυτοί που σφυρίζουν στην ψυχή είναι οι πονηροί δαίμονες. Και αυτή καταφεύγει προς τον Κύριο.


Πηγή : Μέγα Γεροντικόν τόμος Γ
Επιμέλεια: Παναγιώτης Χαντόγλου

Κωνσταντίνος Κατσίφας. Τι αγνοούσαμε τις πρώτες 2 ημέρες και μάθαμε μετά για την υπόθεσή του.Γράφει ο Ανδρέας Σταλίδης.


1. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας δεν ήταν ούτε έμπορος ναρκωτικών, ούτε χρήστης. Ναι, είχε συλληφθεί το 2008, αλλά είχε αθωωθεί πανηγυρικά. Ίσως βέβαια πήγε καμιά φορά αδιάβαστος στο σχολείο. Οι συγγενείς του δια δικηγόρου λαμβάνουν νομικά μέτρα εναντίον όσων ευθύνονται για την “διαρροή” της ψευδούς είδησης.
2. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας δεν ανήκε σε καμία οργάνωση. Καμία απολύτως.

3. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας δεν έριξε κατά αστυνομικών. Δεν έριξε κατά κανενός. Έριξε στον αέρα με το κυνηγητικό του όπλο τύπου Saiga που μοιάζει οπτικά με Καλάσνικοφ αλλά δεν είναι Καλάσνικοφ (πηγή). Έριξε λοιπόν στον αέρα με άσφαιρα, δηλαδή αβολίδωτα. Μόνο για τον κρότο.

4. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας είχε όνειρο να χτιστεί μια μεγάλη εκκλησία στο χωριό του.

5. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας ήταν στοχοποιημένος από την αλβανική αστυνομία. Στις 26.10 είχε προσαχθεί στο τμήμα. Χωρίς λόγο. Έτσι. Του είπαν να μην τολμήσει να ξαναβάλει τη μεγάλη του σημαία στον λόφο. Την έβαλε.

6. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας δεν έριξε κατά αστυνομικών. Το ξαναλέω για εμπέδωση. Αν ήθελε, μπορούσε. Είχε την ευκαιρία. Δεν ήθελε.

Γράμμα, στον Άγνωστο Στρατιώτη... του Ελευθεριάδη Γ. Ελευθέριου Ψυχολόγου M.Sc.
Αδερφέ μου.
Πήρα το θάρρος να σου γράψω, τούτες τις λίγες τις γραμμές, για να σου πω ένα ευχαριστώ…
Ένα ευχαριστώ, που μια μέρα σαν τη σημερινή, πριν από 80 χρόνια, φίλησες γυναίκα, παιδιά και μάνα, και έφυγες για τα σύνορα.
Ένα ευχαριστώ, για το κρύο, το χιόνι, τα κρυοπαγήματα, και όλες τις κακουχίες που υπέστης για μένα και για τα παιδιά μου πολεμώντας.
Ένα ευχαριστώ, για τα χέρια και τα πόδια που έδωσες για τη Πατρίδα και άλλο ένα για τα τραύματα που κουβάλησες πίσω, στο σπίτι σου μαζί σου.
Ένα ευχαριστώ, για όλους τους φίλους και τα αδέρφια που έχασες. Ξέρεις… Ένας από αυτούς ήταν και ο προ-πάππους μου. Ο Κυριάκος. Ίσως να τον γνώρισες. Ίσως να πολεμήσατε πλάι με πλάι, να γελάσατε, να κλάψατε, ή να προσευχηθήκατε μαζί…
Το ξέρω, ότι τώρα είσαι καλά. Το ξέρω, πως αναπαύεσαι πια, κοντά στον κύρη τον Χριστό μας.
Παρόλα αυτά, εγώ την είχα την ανάγκη να σου γράψω. Να σου πω, ένα απλό ευχαριστώ.
Και να σου δώσω και μια υπόσχεση…
Πως αν χρειαστεί κάποια στιγμή, θα προσπαθήσουμε όλοι, -συν Θεώ- στα βήματά σου να βαδίσουμε.

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος

Ψυχολόγος M.Sc

Ο π.Αυγουστίνος Καντιώτης για την 28η ΟκτωβρίουΘα βρείτε το βίντεο εδώ: https://youtu.be/P0Kpax32Cxg

  

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Περιόδου 26 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2020

 


                                                                       Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Πρωί     7.15-9.30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία στον Άγιο Φανούριο

                                                                       Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
Πρωί     7.15-10.30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία (Αγίας Σκέπης)  


                                                                   Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Πρωί:     7.15-9.30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία


Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Πρωί:     7.15-10.30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία


Τις υπόλοιπες ημέρες τελείται κάθε πρωί 7:30-8:30 π.μ. Όρθρος και κάθε απόγευμα 6:30-7:30 Εσπερινός


Εκ του Ιερού Ναού

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ περιόδου 26 Ὀκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2020

 Κατά την εβδομάδα αυτή θα τελεστούν: 


Τρίτη 
         8.30 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία για την εορτή της Αγίας Σκέπης


Πέμπτη – Σάββατο οι καθιερωμένες Θείες Λειτουργίες 

Πρωί 6.00 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία

Κυριακή
Πρωί: έως τις 08:00 προσέλευση πιστών – Όρθρος – Θ. Λειτουργία


Η Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου είναι ανοιχτή:

Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο          9.00-13.00 και 17.00-19.30

Εκ της Ιεράς Μονής

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


 Θα βρείτε το βίντεο σε  αυτόν τον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=PqMKQodQwuQ


Πηγή:Άγιος Δημήτριος Ορθόδοξη Παρουσία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ περιόδου 26 Ὀκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2020

 Α΄. ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ θὰ τελεστοῦν οἱ ἑξῆς θεῖες Λειτουργίες:

α) Δευτέρα 26/10 (Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου). 

β) Τετάρτη 28/10 (Ἁγίας Σκέπης). 

Στὶς 10:30 θὰ τελεστεῖ ἡ ἐπίσημη Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐθνικῇ ἐπετείῳ.

ε) Κυριακὴ 1/11 ὥρα: 7:15-10:30 π.μ..


Β΄. ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

Τὶς ὑπόλοιπες μέρες θὰ τελεῖται κάθε πρωὶ στὶς 7:30 π.μ. Ὄρθρος καὶ κάθε ἀπόγευμα στὶς 5:00 μ.μ. Ἑσπερινός.

Τὴν Παρασκευὴ μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ θὰ ἀκολουθήσει Παράκληση.


Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020

Μηχανοκίνητη πορεία στις 28 Οκτωβρίου στην πόλη της ΦλώριναςΚαλούμε όλους τους Φλωρινιώτες την
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
στις 12.00μ.μ. στο Δ.Α.Κ. Φλώρινας
 (κλειστό γυμναστήριο προσυγκέντρωση στις 11.30)
με τις ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΕΣ στα οχήματά μας
(αυτοκίνητα, μηχανές κτλ)
σε ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΠΟΡΕΙΑ
για να τιμήσουμε τους ΗΡΩΕΣ του ΕΠΟΥΣ του ’40
να βροντοφωνάξουμε ένα μεγάλο ΟΧΙ στην παρακμή
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
«Παρεμβολή»
Κίνηση Ορθοδόξων Πολιτών Φλώρινας

 

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ - Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 (Για τους μικρούς μας φίλους)


Δείτε το βίντεο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=NS4XwmhXIuI&t=182s
 
Πηγή: 4ε