Σάββατο 6 Μαρτίου 2021

Πνευματικὰ Μηνύματα 2021,π. Συμεὼν Κραγιοπούλου (†)


 

π.Alexander Schmemann: Η τελευταία Κρίση (Κυριακή της Απόκρεω)

 


Η αυριανή Κυριακή ονομάζεται Κυριακή της Απόκρεω γιατί στη διάρκεια της εβδομάδας που ακολουθεί αρχίζει μια περιορισμένη νηστεία - αποχή κρέατος» - όπως παραγγέλλουν τα λειτουργικά βιβλία. Αυτή η παραγγελία γίνεται κατανοητή μόνο μέσα στο φως όσων είπαμε παραπάνω για τα νόημα της προετοιμασίας.

 Η Εκκλησία αρχίζει να μας «προσαρμόζει» στη μεγάλη προσπάθεια που θα απαιτήσει άπα μας επτά μέρες αργότερα. Σταδιακά μας βάζει στο μεγάλο αγώνα, γιατί γνωρίζει την ευπάθεια μας και προβλέπει την πνευματική μας αδυναμία.

Την παραμονή της Κυριακής της Απόκρεω, η Εκκλησία μας καλεί σε μια παγκόσμια ανάμνηση όλων «των απ' αιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς, έπʹ ελπίδι αναστάσεως, ζωής αιωνίου». Αυτή πραγματικά είναι η μεγάλη μέρα της Εκκλησίας κατά την οποία προσευχόμαστε για τα κοιμηθέντα μέλη της. Για να καταλάβουμε το νόημα που υπάρχει στη σχέση της Μεγάλης Σαρακοστής και της προσευχής για τους κοιμηθέντες θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Χριστιανισμός είναι η θρησκεία της αγάπης. Ο Χριστός δεν άφησε στους μαθητές Του μια διδασκαλία ατομικής σωτηρίας, αλλά την «καινή εντολή» του «αγαπάτε αλλήλους» και πρόσθεσε: «εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί έστε, εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις» (ωαν. 13,35). Η αγάπη επομένως είναι το θεμέλιο και η ουσία της ζωής της Εκκλησίας η Οποία, κατά τον άγιο Ιγνάτιο Αντιοχείας, είναι «ενότητα πίστεως και αγάπης». Αμαρτία είναι πάντοτε η απουσία της αγάπης, και επομένως είναι ο χωρισμός, η απομόνωση, ο πόλεμος όλων εναντίον όλων. Η νέα ζωή που μας έδωσε ο Χριστός και που μεταβιβάζεται σε μας δια της Εκκλησίας είναι πάνω απ' όλα μια ζωή συνδιαλλαγής, «συναγωγής εις ενότητα όλων των διεσκορπισμένων», η αποκατάσταση της θραυσμένης από την αμαρτία αγάπης.

Αλλά πως είναι δυνατό νʹ αρχίσουμε ποτέ την επιστροφή μας στα Θεό και τη συμφιλίωση μας μʹ Αυτόν, αν από μέσα μας δεν ξαναγυρίσουμε στη μοναδική καινή εντολή της αγάπης; Η προσευχή για τους «κεκοιμημένους» είναι μια βασική έκφραση της Εκκλησίας σαν αγάπης. Ζητάμε από το Θεό να θυμηθεί αυτούς που και ‘μείς θυμόμαστε και τους θυμόμαστε ακριβώς γιατί τους αγαπάμε. Προσευχόμενοι γιʹ αυτούς τους συναντάμε «εν Χριστώ, ο οποίος αγάπη εστίν» και που - ακριβώς επειδή είναι Αγάπη - ξεπερνάει τα θάνατο που είναι η τελική νίκη του χωρισμού και της έλλειψης της αγάπης. Μέσα στο Χριστό δεν υπάρχουν ζωντανοί και πεθαμένοι γιατί όλοι είναι «ζώντες εν Αυτώ». Αυτός είναι η Ζωή και αυτή η Ζωή είναι το φως του ανθρώπου. Αγαπώντας το Χριστό αγαπάμε όλους εκείνους που βρίσκονται εν Αυτώ. Αγαπώντας αυτούς που είναι εν Αυτώ, αγαπάμε το Χριστό. Αυτός είναι ο Κανόνας της Εκκλησίας, που φανερώνεται με τις προσευχές που κάνει για τους κοιμηθέντες. Πραγματικά η «εν Χριστώ» αγάπη μας είναι εκείνη που τους διατηρεί πάντα ζωντανούς γιατί τους διατηρεί «εν Χριστώ» Πόσο αλήθεια, λανθασμένοι - απελπιστικά λανθασμένοι - είναι όσοι από τους δυτικούς χριστιανούς η έχουν περιορίσει τις προσευχές τους για τους κοιμηθέντες σε ένα νομικό δόγμα «περί αμοιβών» και «ικανοποιήσεως», η τις αρνούνται σαν άχρηστες. Η μεγάλη αγρυπνία «υπέρ των Κεκοιμημένων» το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Απόκρεω είναι ένας τύπος ακολουθίας για την ανάμνηση των «προαπελθόντων» που επαναλαμβάνεται το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο Σάββατο της Μεγάλης Σαρακοστής.

Η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

                            


«Ὁ κατὰ τῶν Τούρκων πόλεμος ἡμῶν …

Εἶναι πόλεμος ἱερός, πόλεμος τοῦ ὁποίου ἡ μόνη αἰτία εἶναι ἡ ἀνάκτησις τῶν δικαίων,

τῆς προσωπικῆς ἡμῶν ἐλευθερίας, τῆς ἰδιοκτησίας καὶ τῆς τιμῆς».

*********************

«Τὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος, τὸ ὑπὸ τὴν φρικώδη Ὀθωμανικὴν δυναστείαν,

μὴ δυνάμενον νὰ φέρη τὸν βαρύτατον καὶ ἀπαραδειγμάτιστον ζυγὸν τῆ τυραννίας,

καὶ ἀποσεῖσαν αὐτὸν μὲ μεγάλας θυσίας,

κηρύττει σήμερον διὰ τῶν νομίμων προστατὼν του,

εἰς ἐθνικὴν συνηγμένων Συνέλευσιν, ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων,

τὴν πολιτικὴν αὐτοῦ ὕπαρξιν καὶ ἀνεξαρτησίαν»

(Διακήρυξις τῆς Ἐλευθερίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, 1 Ἰαν. 1822, Ἐπίδαυρος).

Παρακαταθήκη μακαριστού επισκόπου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτη για την εποποιία του 1821.
Ένα αφιέρωμα από την Ιερά Μονή του Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος, στη Φλώρινα, για την συμπλήρωση των 200 χρόνων από την εποποιία του 1821.
 

Ψήγματα Ορθοδοξίας από το Ιερό Τριώδιο

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Τῶν ἀπ' αἰῶνος σήμερον νεκρῶν, ἁπάντων κατ' ὄνομα, 

μετὰ πίστεως ζησάντων εὐσεβῶς, 

μνήμην τελοῦντες οἱ πιστοί, τὸν Σωτῆρα καὶ Κύριον, 

ἀνυμνήσωμεν, 

αἰτοῦντες ἐκτενῶς, τούτους ἐν ὥρᾳ τῆς κρίσεως,

 ἀπολογίαν ἀγαθήν, 

δοῦναι αὐτῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, 

τῷ πᾶσαν κρίνοντι τὴν γῆν, 

τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ παραστάσεως τυχόντας ἐν χαρᾷ, 

ἐν μερίδι Δικαίων, 

καὶ ἐν Ἁγίων κλήρῳ φωτεινῷ, 

καὶ ἀξίους γενέσθαι, τῆς οὐρανίου βασιλείας αὐτοῦ.

Ἑρμηνεία στὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''Σταγόνες ἀπὸ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν''

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩΝ

Ματθ. 25, 31-46ΜΟΝΟ Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ;

«Ἐφʼ ὅσον ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν

μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε»

(Ματθ. 25, 40)


ΟΠΟΙΟΣ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ὅποιος ἀκούει τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο, νομίζει ὅτι ὁ οὐρανὸς ἀστράφτει καὶ βροντάει. Φόβος καὶ τρόμος καταλαμβάνει τὸν ἄνθρωπο. Ὁ Θεὸς θὰ κρίνη τὴ γῆ. Κριτὴς παγκόσμιος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἄνθρωποι, ἀπὸ τὸν Ἀδάμ, τὸν πρῶτο ἄνθρωπο, μέχρι τὸν τελευταῖο ἄνθρωπο θὰ παρουσιασθοῦν μπροστά του καὶ θὰ κριθοῦν. Καὶ ἄλλοι θὰ πᾶνε στὴν κόλασι καὶ ἄλλοι στὸν παράδεισο. Φοβερὴ ἀπόφασι.

Πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ τοὺς πιὸ ἁμαρτωλούς, ὁ Χριστὸς ὑπῆρξε ὅλος ἀγάπη. Σκοπὸς ποὺ ἦρθε ἦταν νὰ σώση, ὄχι νὰ κρίνη. Ἀλλὰ ὅταν ξαναέρθη, θὰ ἔρθη πιὰ σὰν Κριτὴς παγκόσμιος. Ἡ πρώτη παρουσία του ἦταν παρουσία ἀγάπης˙ ἡ δεύτερη παρουσία του θὰ εἶνε παρουσία δικαιοσύνης. Γιατὶ ὁ Θεὸς δὲν εἶνε μόνο ἀγάπη, ἀλλὰ εἶνε καὶ δικαιοσύνη. κ

* * *

Ἑρμηνεία στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ'

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Α΄ Κορ. 8, 8 – 9, 2


Ὄχι σκάνδαλα

«Εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν

μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα,

ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω»

(Α΄ Κορ. 8, 13)


Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ἀγαπητοί μου, ὁ ἄνθρωπος εἶνε ἐλεύθερος. Ἐλεύθερος νὰ κάνῃ ὅ,τι θέλει. Ναί. Ἀλλὰ μαζὶ μὲ τὴν ἐλευθερία ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο καὶ λογικὴ καὶ συνείδησι καὶ νόμο, γιὰ νὰ ἐλέγχῃ ἐκεῖνα ποὺ πρόκειται νὰ κάνῃ. Ὁ ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ ζῇ χωρὶς ἔλεγχο, χωρὶς σκέψι, χωρὶς συνείδησι καὶ χωρὶς νόμο Θεοῦ. Γιʼ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, πρὶν νὰ κάνῃ κάτι, πρέπει νὰ ῥωτάῃ τὸν ἑαυτό του˙ Πρέπει νὰ τὸ κάνω; Εἶνε λογικό; Εἶνε δίκαιο; Εἶνε καλὸ καὶ ὠφέλιμο γιὰ τοὺς ἄλλους; Τί, τὸ ἐγκρίνει ἡ λογική; Τὸ ἐπιτρέπει ἡ συνείδησι; Τὸ ἐπιτρέπει πρὸ παντὸς ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ, τὸ Εὐαγγέλιο, ποὺ εἶνε παραπάνω ἀπʼ ὅλα; Ἐὰν ναί, τότε, ὦ ἄνθρωπε, νὰ προχωρήσῃς στὸ ἔργο. Ἐὰν ὅμως ὄχι, νὰ μὴ προχωρήσῃς, νὰ μὴ κάνῃς ἐκεῖνο ποὺ σὲ παρακινοῦν οἱ κακὲς ἐπιθυμίες, τὰ πάθη, οἱ κακοὶ καὶ διεφθαρμένοι φίλοι, ὁ σατανᾶς. Μὴν τοὺς ἀκούσῃς. Θέλουν ὄχι τὸ καλό σου ἀλλὰ τὴν καταστροφή σου.

Ἄνθρωπε! Ὑπόταξε τὸν ἑαυτό σου καὶ τὴν ἐλευθερία σου στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ τότε θὰ δῇς, πὼς ὄχι μόνο δὲν θὰ χάσῃς τὴν ἐλευθερία σου, ἀλλὰ ἡ ἐλευθερία σου θὰ διασωθῇ καὶ θὲ μεγαλώσῃ. Θὰ γίνῃς ἕνας ἀληθινὰ ἐλεύθερος ἄνθρωπος. Ἐνῶ αὐτοί, ποὺ λένε ὄτι εἶνε ἐλεύθεροι, γιατὶ κάνουν ὅλα τὰ κέφια τῆς σάρκας, ὅλα τὰ ἁμαρτωλὰ θελήματα τοῦ κόσμου, αὐτοὶ δὲν εἶνε ἐλεύθεροι˙ εἶνε σκλάβοι, ποὺ τοὺς σέρνουν ὅπου θέλουν οἱ κακὲς ἐπιθυμίες, ὅπως σέρνει ὁ ἀρκουδιάρης τὴν ἀρκούδα μὲ τὸ χαλκᾶ ποὺ περνάει ἀπὸ τὴ μύτη της.

* * *

Απαγορεύονται τα μνημόσυνα...

 

Απαγορεύονται τα μνημόσυνα!

Απαγορεύεται η μάνα να προσευχηθεί για το παιδί της και να μετάσχει στη Θ. Λειτουργία,

απαγορεύεται τα παιδιά να ανάψουν το καντήλι στο μνήμα για τους γονείς τους,

απαγορεύεται τα αδέλφια να κάνουν τρισάγιο στον αδελφό τους,

απαγορεύεται η εκκλησία (κλήρος+λαός) να προσφέρει κόλλυβα ως μαρτυρία θανάτου και αναστάσεως των κεκοιμημένων.

Μπορούμε να κάνουμε σωματική άσκηση,

μπορούμε να βγάλουμε τα κατοικίδια μας βόλτα,

μπορούμε να συνωστιζόμαστε στα ΜΜΜ,

μπορούμε να περιμένουμε σε ατελείωτες ουρές για τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ,μπορούμε να παρακολουθούμε τα Σαββατόβραδα στις "πολιτιστικές" εκπομπές στην τηλεόραση τους αστέρες να τρώνε να πίνουν, να χορεύουν, να  φιλιούνται, αφού οι υπεύθυνοι μας διαβεβαιώνουν πως για εκείνους ισχύουν άλλα μέτρα και σταθμά από τους πολίτες δεύτερης κατηγορίας, πως εκείνοι είναι ΚΑΘΑΡΟΙ, μπορούμε να παρατηρούμε σε καθημερινή βάση 2, 3 πορείες και συγκεντρώσεις με την "ανοχή" των υπευθύνων,

ΑΛΛΑ για τους νεκρούς μας δεν επιτρέπεται να κάνουμε τίποτα.

Ο θάνατος σ' αυτή τη χώρα είναι ιερός. Η τιμή προς τους νεκρούς αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο πίστεως αλλά και ανθρωπιάς και πολιτισμού. Οι νεκροί μας δεν είναι ένα "τίποτα", είναι ο σπόρος της Αναστάσεως, η Εκκλησία των Αγίων.

Γι' αυτό η μνήμη και τα μνημόσυνα που απορρέουν από την πίστη μας ΔΕΝ καταργούνται με μια ΚΥΑ εν μια νυκτί.

Η απόφαση των "ειδικών" και της πολιτείας φανέρωσε περίτρανα την πνευματική φτώχεια του κόσμου που μας περιβάλει. Των νεκρών που δεν είναι θαμμένοι στα μνήματα αλλά υπάρχουν γύρω μας και μάλιστα καθορίζουν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των ανθρώπων και των λαών.

Είναι αυτοί που οπωσδήποτε θα διαπόμπευαν και θα τιμωρούσαν με το πρόστιμο των 300 ευρώ την Αντιγόνη αν ζούσε στις μέρες μας.

ΚΑΛΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ!

π. Γ.Θ.

Πηγή: https://aktines.blogspot.com/

Κονγκό-Η ιερόδουλη που βαπτίστηκε Ορθόδοξη 2 ώρες πριν πεθάνει…
«Ήταν έξι το απόγευμα.. Είχε ήδη βραδιάσει, όταν μια άγνωστη για μένα κοπέλα χτύπησε την πόρτα του σπιτιού μου επίμονα για να την ανοίξω. Τη δέχθηκα και ρώτησα τι θα ήθελε.

– «Πάτερ, θέλω να μου διαβάσετε μια ευχή».Το πρόσωπό της ήταν ταραγμένο, μιλούσε απότομα. Δε μου είπε πολλά πράγματα, απλά μου ζήτησε να προσευχηθώ γι’ αυτήν. Πήγαμε στην Εκκλησία και της διάβασα μια ευχή. Έφυγε αμίλητη χωρίς να μου δώσει περαιτέρω πληροφορίες για τη ζωή της, ούτε και να μοιραστεί τον λόγο που ήθελε να της διαβάσω την ευχή.

Μετά από τρεις μέρες, ξαναήρθε. Ζητούσε και πάλι να προσευχηθώ γι’ αυτήν. Μπήκαμε στον Ναό, της διάβασα μια ευχή και, όταν τελείωσα, με ρώτησε:
«Πάτερ, με φοβάστε;».
«Όχι», της απάντησα. Το πρόσωπό της ήταν πιο ήρεμο από την προηγούμενη φορά. Έφυγε και πάλι αμίλητη με σκυμμένο το κεφάλι.

Πέρασαν τρεις μέρες και ξαναήρθε αργά την νύχτα. Όταν της διάβασα την ευχή, την παρακάλεσα να μην έρχεται τόσο αργά. Με κοίταξε και είδα τα μάτια της γεμάτα δάκρυα.

Μου είπε: «Πάτερ, είμαι ιερόδουλη, αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν κυκλοφορώ τη μέρα, γιατί όλος ο κόσμος γνωρίζει ποια είμαι και ντρέπομαι να κυκλοφορώ. Γι’ αυτό ήρθα και ξαναήρθα βράδυ. Έρχομαι σε εσάς, γιατί νιώθω καλά όταν μπαίνω στην Εκκλησία. Θέλω να σας πω ότι την πρώτη φορά που ήρθα ένιωσα μια ανεξήγητη δύναμη μέσα μου και εκείνο το βράδυ δεν έκανα την αμαρτία. Δεν έχω σχέση με την Εκκλησία, ούτε είμαι Ορθόδοξη.»

Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

Αυτοί με τον Κουφοντίνα, εμείς με την… Μπουμπουλίνα, Δημήτρης Νατσιός
Οι λεγόμενοι αντεξουσιαστές, όνομα που υποκρύπτει την επώνυμη και ανώνυμη προδοσία της πατρίδας, όνομα, καρύκευμα του κάθε ανισόρροπου χαραμοφάη, στις πορείες τους για τον δολοφόνο Κουφοντίνα, κρατούσαν και ένα πανί, που έγραφε: «Όταν οι αντάρτες θα μπούνε στην Αθήνα το Σύνταγμα θα λέγεται πλατεία Κουφοντίνα». Θα μπορούσαμε να το παραφράσσουμε και να βροντοφωνάξουμε: «Όταν οι Έλληνες κυβερνήσουν την Αθήνα, το Σύνταγμα θα λέγεται πλατεία… Μπουμπουλίνας».


Παράνοια. Τι να πει κανείς; Οι Τούρκοι - το λυσσασμένο σκυλί - απειλεί και ονειροφαντάζoνται «γαλάζιες πατρίδες» και τα απολειφάδια της πολιτικής, ασχολούνται με τον μεγαλύτερο κατά συρροήν εγκληματία της ιστορίας μας. Θα το ξαναγράψω: Όταν ερίζουν στην αρχή της Επαναστάσεως του ’21, οι καπεταναίοι για πρωτοκαθεδρίες και αρχηγιλίκια, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, γράφει… γραφή στον Κολοκοτρώνη, λέγοντάς του: «Σας στέλνω τον Δράμαλη με 40.000 ασκέρι να μονοιάσετε». Ο Θεός να μας λυπηθεί, γιατί τώρα δεν υπάρχουν Νικηταράδες και Κανάρηδες για να γονατίζουν την Τουρκιά με τσουγκράνες και σαπιοκάραβα.

Σκέφτομαι. Μάνες, γονιούς δεν έχουν αυτά τα ταλαίπωρα παιδιά, τα μπουλούκια της δήθεν αριστεράς, να τα συμμαζέψουν και να τα νουθετήσουν; Δεν βλέπουν την καταστροφή; Και δεν μιλώ για τα σχολειά. Κάποτε ήταν θεματοφύλακες των τιμαλφών αξιών του έθνους μας. Σήμερα κατάντησαν υποκινητές και θερμοκήπια αφιλοπατρίας. Ένα σύγχρονο παιδομάζωμα.

Και δεν θα αφιερώσω άλλο μελάνι γι’ αυτήν την τραγωδία. Ανέφερα την Μπουμπουλίνα. Τι ήταν αυτές οι μάνες του Εικοσιένα; τι λιοντάρια τράνευαν; Αγίες μάνες.

Το ’21 η μάνα αφήνει τη λάτρα του σπιτιού και το μεγάλωμα των παιδιών και ζώνεται τ’ άρματα. «Η Δέσπω κάνει πόλεμο με νύφες και μ’ αγγόνια». Μία από αυτές η περίφημη Καρατάσαινα, γυναίκα και μάνα ηρώων. Συνελήφθη, κατά την καταστροφή της Νάουσας, τον Απρίλιο του 1822 και οδηγήθηκε, μαζί με πλήθος αιχμάλωτα γυναικόπαιδα στην Θεσσαλονίκη. Πιέστηκε να αλλαξοπιστήσει. Αρνήθηκε. «Γι’ αυτό», γράφει ο αυτόπτης Γάλλος Πουκεβίλ στην ιστορία του «εβύθισαν εντός σάκκου, τον οποίον είχαν γεμίσει με όφεις, την σύζυγο του οπλαρχηγού Καρατάσου. Ο Αβδούλ Λουμπούτ ήλπιζεν ότι ο θάνατός της, θα επήρχετο κατόπιν φρικτών πόνων και βασάνων. Αλλά αι πληγαί πλήθους εχιδνών έχυσαν τόσον δηλητήριον εις τας φλέβας της μάρτυρος, ώστε περιέπεσεν εις λήθαργον και απέθανεν ανωδύνως, λυτρωθείσα ούτω των δημίων της, υπέρ των οποίων δεν έπαυσεν να προσεύχεται θερμώς, επικαλούμενη το όνομα του Θεού και της Παναγίας μέχρι της τελευταίας ώρας. Ούτως απέθνησκον αι χριστιαναί γυναίκες». Εδώ, και δεν κάνω λάθος, διαβάζουμε συναξάρι νεομάρτυρος.

Κωνσταντίνος Βαθιώτης : Η νέα μορφή θρησκείας η υγειολατρεία.

         

  *** Από την ειδωλολατρία στην υγειο-λατρεία ***


Εν αναμονή της επικείμενης ασύλληπτης βλαΚΥΑ με τα ακόμη πιο απάνθρωπα (δήθεν υγειονομικά) μέτρα:

Οι Έλληνες διαθέτουν στόμα μόνο για να τρώνε αλλά όχι για να κραυγάζουν όταν τους ξεΚοΙΚΙΛΙΑζουν οι κάθε λογής ΧΑρδαΛΙαδΕΣ

Οι Έλληνες φόρεσαν διπλές και τρίδιπλες μάσκες για να προστατεύσουν το στόμα τους από τον “αόρατο εχθρό”.

Οι Έλληνες που στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουν.

Οι Έλληνες που εκτός από το στόμα υπεραγαπούν το σώμα τους.

Οι Έλληνες που έχουν παραλύσει λες και παίρνουν την ναρκωτική ουσία σόμα, μοιάζοντας με τους υπηκόους του Παγκόσμιου Κράτους που πλάστηκε στην φαντασία του Άλντους Χάξλεϋ. 

Κορώνα στο κεφάλι των Ελλήνων η υγειά τους:

Στην υγειά μας, δεν λένε οι Έλληνες όταν τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους; 

Την υ-γειά τους δεν σκέφτονται πάλι, όταν χαιρετιούνται μεταξύ τους;

“Υγεία πάνω απ’ όλα” δεν εύχονται συνεχώς ο ένας στον άλλον;

“Να ΄στε καλά” δεν τσαμπουνάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ; 

Mε τέτοιους Έλληνες λοιπόν, που νοιάζονται και τρέμουν ΜΟΝΟ για την υγεία τους, το 1821 η Ελλάδα δεν θα είχε αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό. 

Διότι η ελευθερία θα ήταν έννοια ΑΟΡΑΤΗ και ΑΧΡΗΣΤΗ. 

Αλλά τώρα θα συμβεί κάτι ανήκουστο: 

Αυτοί οι Έλληνες θα προσποιηθούν ότι θα γιορτάσουν τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση υπόδουλοι στους “ειδικούς”, στους “ταχυδακτυλουργούς των αριθμών” αλλά προπάντων στους “ομαδικούς βιαστές” του ελληνικού Συντάγματος.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ Δ.Ι.Σ. ΜΕ 1900 ΥΠΟΓΡΑΦΈΣ

 


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ Δ.Ι.Σ. ΜΕ 1900 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Επιστολή διαμαρτυρίας κατά της απόφασης της Δ.Ι.Σ. μέσω της Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής, υπέρ των εμβολίων, κατά της βλάσφημης χρήσης της μάσκας εντός των ιερών ναών και των κλειστών ναών για το πλήθος των πιστών. 
Συντάχθηκε, με τη συνεργασία της Πανελλήνιας Κοινότητας Ορθοδόξων Χριστιανών ''ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ'' και την Ορθόδοξη αδελφότητα ''Testimonianza Ortodossa'' Ορθόδοξη μαρτυρία. Την επιστολή έχουν υπογράψει 1900 άτομα μέχρι στιγμής. Μεταξύ αυτών ιερείς, μοναχοί, αδελφότητες, γιατροί, νομικοί, νοσηλευτές, σώματα ασφαλείας και απλοί άνθρωποι από όλη τη χώρα. Η συλλογή των ονομάτων συνεχίζεται και θα αποστέλλεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα προς την Δ.Ι.Σ.

Ακολουθεί η κεντρική επιστολή.

Για την επιστολή μαζί με τα παραρτήματα σε μορφή pdf  πατήστε  εδώ.
Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται στο email - ihsousxristosnika2@gmail.com αυτό που χρειάζεται να αποστείλετε είναι το ονοματεπώνυμο σας, η ιδιότητα και η πόλη διαμονής σας.

Υπάρχουν σήμερα πραγματικοί χριστιανοί; (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

 Στο νέο δάσκαλο που ρωτά…


Υπάρχουν υπάρχουν πολλοί. Eάν δεν υπήρχαν ο λαμπερός ήλιος θα έσβηνε. Αλλιώτικα προς τι θα φώτιζε τόσο πολύτιμο καντήλι σ’ ένα θηριοτροφείο;

Θα χρειαζόμουν πολύ χαρτί για να γράψω τα θαυμάσια παραδείγματα των πραγματικών χριστιανών που συνάντησα στη ζωή μου. Και σ’ εσένα πολύς χρόνος να τα διαβάσεις και να γλυκαίνεις την ψυχή σου. Προς το παρόν κοίταξε τον εαυτό σου σε αυτό το ένα παράδειγμα.

Είχαμε πάει το προηγούμενο καλοκαίρι στη Μάτσβα. Σε ένα μικρό σταθμό περιμέναμε το τρένο. Παρατήρησα μία γριά χωριάτισσα δίπλα στις ράγες. Μαραμένο γέρικο πρόσωπο όμως φωτισμένο με εκείνο το παράξενο μυστηριώδες φως που συχνά παρατηρείται στα πρόσωπα πνευματικών ανθρώπων. Τη ρώτησα:

Ποιον περιμένεις αδελφή;

Εεε! όποιον μου στείλει ο Κύριος είπε εκείνη.

Από τη συζήτηση που ακολούθησε μάθαμε ότι κάθε μέρα ερχόταν στο σταθμό για να δει εάν θα υπάρξει κάποιος φτωχός ταξιδιώτης που να χρειάζεται ψωμί και κλίνη. Και όταν τύχει κάποιος τέτοιος τον δεχόταν με χαρά σαν από τον Κύριο σταλμένο. Και τον πήγαινε στο σπίτι της που βρίσκεται ένα χιλιόμετρο πιο μακριά.

Ακόμα καταλάβαμε από τη συζήτηση ότι εκείνη διάβαζε την Αγία Γραφή, πήγαινε στην εκκλησία στις λειτουργίες, νήστευε και κρατούσε όλο το νόμο του Θεού. Οι γείτονές της ύστερα μας είπαν ότι αυτή η γυναίκα ήταν πραγματική Αγία. Στο τέλος εγώ προσπάθησα να παινέψω την ευαγγελική της φιλοξενία. Όμως πριν τελειώσω εκείνη αναστέναξε και είπε:

Μα δεν είμαστε εμείς οι φιλοξενούμενοί του κάθε μέρα σε ολόκληρη τη ζωή; Και δάκρυα έλαμψαν στα μάτια της.

Ω ελεήμων και γλυκιά λαϊκή ψυχή! Νεαρέ μου φίλε εάν ονομάζεσαι δάσκαλος του λαού μπορείς συχνά και να ντραπείς, όμως εάν ονομάζεσαι μαθητής του λαού δεν θα ντραπείς ποτέ.

Το Άγιο έλεος του Θεού να σε φωτίσει.


Από το βιβλίο “Δρόμος χωρίς Θεό δεν αντέχεται”

Πηγή:https://alopsis.gr

Όχι άλλα καλά παιδιά...Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος Ψυχολόγος M.Sc.

 


Μην προσπαθείς να μάθεις στα παιδιά σου να είναι ‘’καλά παιδιά’’.

Μην προσπαθείς να τους μάθεις, ένα αποστειρωμένο σύνολο νόμων και κανόνων.

Προσπάθησε να τους μάθεις να μετανοούν. Να έχουνε διάκριση. Να έχουνε συνείδηση. Να αναγνωρίζουνε το λάθος.

Μην προσπαθείς να βάλεις τα παιδιά σου σε καλούπια. Μάθε τους να μετανοούν.

Να μετανοούνε εν Χριστώ.

Γεμίσαμε ηθικιστές. Αυτό που χρειαζόμαστε όμως, είναι ανθρώπους μετανοίας...

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος
Ψυχολόγος M.Sc.

Πνευματικὰ Μηνύματα 2021,π. Συμεὼν Κραγιοπούλου (†)


 

Πόσα Ρίχτερ χρειάζονται για να ενεργοποιηθεί το ρήγμα της καρδιάς μας;


Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα από μας....Ο σεισμός. Μια ρωγμή στον ήλιο του μεσημεριού, μια ρωγμή στην αδιαφορία μας, στην ασφάλειά μας, στην σιγουριά μας.Από σεισμού, λοιμού, λιμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και αιφνιδίου θανάτου....Ένα- ένα τα ζούμε όλα αυτά (περιμένουμε τώρα και την επιδρομή).

Και αντί να προσπέσουμε, να κλάψουμε, να βγάλουν ρόζους τα γόνατά μας μπροστά στα εικονίσματα, φοράμε τις μάσκες και πάμε στους ναούς με σκεπτικισμό, λες και δεν κατοικεί εκεί η χάρη του Θεού, θεοποιούμε τους γιατρούς και στον Κύριο δίνουμε ρόλο....συνοδευτικό στην ζωή μας. Ε. ας έχουμε και ολίγον από Χριστό γιατί να σου τυχαίνει ένας σεισμός , κακή ώρα, πώς θα φωνάξεις "Χριστέ μου". Οποία προσβολή σ' Αυτόν που δεν ήρθε σ' εμάς ολίγος και για λίγο αλλά ολόκληρος, απροϋπόθετος, αμνός για να θανατωθεί, ήρθε και ...ξεκουβάλησε μαζί Του ολόκληρο τον ουρανό για να τον δούμε, να τον επιθυμήσουμε, να τον προγευτούμε.

Μας τα έδωσε όλα και μεις τίποτε....Ούτε καν τις αμαρτίες μας! Τώρα μας δίνει έναν σεισμό. Θα κουνηθεί άραγε κάτι μέσα μας; Αλήθεια πόσα Ρίχτερ χρειάζονται για να ενεργοποιηθεί το ρήγμα της καρδιάς μας και να βγει ο πόνος του Θεού, η έλλειψή Του και η ανάγκη μας να μην είμαστε παρά αποκλειστικά δικοί Του προσπίπτοντες, ικέτες, προσδοκώντες; Όχι από ανάγκη αλλά από αγάπη ! Αλλά και κουτσά-στραβά και από συμφέρον να το κάνουμε, Εκείνος θα κάνει πως δεν βλέπει και θα το πάρει για αγνό πράγμα. Αρκεί να μας βρεί στην ίδια θέση και όταν θα γεμίσει άνθη το ρήγμα που έχει ανοίξει ο σεισμός και όταν δηλαδή θα σταματήσει η γη να κουνιέται κι' εμείς να τρέμουμε...

Πηγή:
http://anazhthseis-elena.blogspot.com

Ψήγματα Ορθοδοξίας από το Ιερό Τριώδιο

Κυριακή του Ασώτου


 Ὢ πόσων ἀγαθῶν, ὁ ἄθλιος ἐμαυτὸν ἐστέρησα! 

ὢ ποίας βασιλείας ἐξέπεσα ὁ ταλαίπωρος ἐγώ! 

τὸν πλοῦτον ἠνάλωσα, ὅν περ ἔλαβον, τὴν ἐντολὴν παρέβην.

 Οἴμοι τάλαινα ψυχὴ! 

τῷ πυρὶ τῷ αἰωνίῳ λοιπὸν καταδικάζεσαι· 

διὸ πρὸ τέλους βόησον Χριστῷ τῷ Θεῷ. 

Ὡς τὸν Ἄσωτον δέξαι με υἱόν,

 ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με.

Ψαλμοί μετανοίας

 


ΨΑΛΜΟΣ 6ος

Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με.
ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰμι· ἴασαί με, Κύριε, ὅτι ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου,
καὶ ἡ ψυχή μου ἐταράχθη σφόδρα· καὶ σύ, Κύριε, ἕως πότε;
ἐπίστρεψον, Κύριε, ρῦσαι τὴν ψυχήν μου, σῶσόν με ἕνεκεν τοῦ ἐλέους σου.
ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῳ ὁ μνημονεύων σου· ἐν δὲ τῷ ῞ᾼδῃ τίς ἐξομολογήσεταί σοι;
ἐκοπίασα ἐν τῷ στεναγμῷ μου, λούσω καθ᾿ ἑκάστην νύκτα τὴν κλίνην μου, ἐν δάκρυσί μου τὴν στρωμνήν μου βρέξω.
ἐταράχθη ἀπὸ θυμοῦ ὁ ὀφθαλμός μου, ἐπαλαιώθην ἐν πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς μου.
ἀπόστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, ὅτι εἰσήκουσε Κύριος τῆς φωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ μου·
ἤκουσε Κύριος τῆς δεήσεώς μου, Κύριος τὴν προσευχήν μου προσεδέξατο.
αἰσχυνθείησαν καὶ ταραχθείησαν σφόδρα πάντες οἱ ἐχθροί μου, ἀποστραφείησαν καὶ καταισχυνθείησαν σφόδρα διὰ τάχους.
Δόξα... καὶ νῦν... Ἀλληλούΐα

ΨΑΛΜΟΣ 31ος
Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι·
μακάριος ἀνήρ, ᾧ οὐ μὴ λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν, οὐδέ ἐστιν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ δόλος.
ὅτι ἐσίγησα, ἐπαλαιώθη τὰ ὀστᾶ μου ἀπὸ τοῦ κράζειν με ὅλην τὴν ἡμέραν·
ὅτι ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐβαρύνθη ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ χείρ σου, ἐστράφην εἰς ταλαιπωρίαν ἐν τῷ ἐμπαγῆναί μοι ἄκανθαν. (διάψαλμα).
τὴν ἁμαρτίαν μου ἐγνώρισα καὶ τὴν ἀνομίαν μου οὐκ ἐκάλυψα· εἶπα· ἐξαγορεύσω κατ᾿ ἐμοῦ τὴν ἀνομίαν μου τῷ Κυρίῳ· καὶ σὺ ἀφῆκας τὴν ἀσέβειαν τῆς καρδίας μου. (διάψαλμα).
ὑπὲρ ταύτης προσεύξεται πρὸς σὲ πᾶς ὅσιος ἐν καιρῷ εὐθέτῳ· πλὴν ἐν κατακλυσμῷ ὑδάτων πολλῶν πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγιοῦσι.
σύ μου εἶ καταφυγὴ ἀπὸ θλίψεως τῆς περιεχούσης με· τὸ ἀγαλλίαμά μου, λύτρωσαί με ἀπὸ τῶν κυκλωσάντων με. (διάψαλμα).
συνετιῶ σε καὶ συμβιβῶ σε ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ πορεύσῃ, ἐπιστηριῶ ἐπὶ σὲ τοὺς ὀφθαλμούς μου.
μὴ γίνεσθε ὡς ἵππος καὶ ἡμίονος, οἷς οὐκ ἔστι σύνεσις, ἐν κημῷ καὶ χαλινῷ τὰς σιαγόνας αὐτῶν ἄγξαις τῶν μὴ ἐγγιζόντων πρὸς σέ.
πολλαὶ αἱ μάστιγες τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τὸν δὲ ἐλπίζοντα ἐπὶ Κύριον ἔλεος κυκλώσει.
εὐφράνθητε ἐπὶ Κύριον καὶ ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, καὶ καυχᾶσθε, πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ.
Δόξα... καὶ νῦν... Ἀλληλούΐα

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΥΪΔ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝΚΑΘΙΣΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ Τὸ Ψαλτήριον ἀναγιγνώσκουν οἱ μοναχὲς τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀροῦντα, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου. Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ. Μάριος Ἀντωνίου. Κανονάκι παίζει ὁ Κυριάκος Λουκᾶ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΡΦΟΥ, 2021


 https://perivleptosfl.blogspot.com/2021/02/blog-post_89.html(ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟ)
https://perivleptosfl.blogspot.com/2021/02/blog-post_18.html (ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΜΠΤΟ)

https://perivleptosfl.blogspot.com/2021/03/blog-post_46.html (ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΚΤΟ)

Πνευματικὰ Μηνύματα 2021,π. Συμεὼν Κραγιοπούλου (†)


 

Ο ευλαβέστατος ιερέας και η θυγατέρα του … Διδακτικές Ιστορίες


Σ’ ένα αιγαιοπελαγίτικο νησί ζούσε προ ετών ένας ιερέας ευλαβέστατος. Η ψυχούλα του ήταν γεμάτη στοργή για το ποίμνιό του και ειδικά για τους πονεμένους. Έφτασε όμως η μέρα που δοκιμάστηκε κι εκείνος και πόνεσε πολύ. Η κόρη του, μια εξαιρετική κοπέλα, είχε παντρευτεί πρόσφατα μ’ ένα νοικοκυρεμένο παλληκάρι. Έφτασε, λοιπόν, ο καιρός να φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδάκι της. Κατά τον τοκετό όμως, πέθανε! Πήγε Μάρτυρας να συναντήσει τον Πλάστη της, αφήνοντας πολύ πόνο πίσω της. Ο ιερέας πατέρας της πόνεσε κι αυτός πολύ στο χωρισμό, αλλά με ακλόνητη Πίστη στο Θεό πρόσφερε δοξολογία στο άγιο όνομά Του. Την αγάπη του δε, για την θυγατέρα του εξέφραζε με θερμές προσευχές για την ψυχή της και με κρυφές ελεημοσύνες. Ο ιερέας είχε έναν αδελφό καπετάνιο που, απόμαχος πια της θάλασσας, είχε γίνει στεριανός για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Είχε δημιουργήσει περιουσία κι απολάμβανε πλέον τους κόπους του. Δυστυχώς όμως ήταν σχεδόν άπιστος, παρ’ όλο που είχε καλή καρδιά.

Τα βραδάκια, όταν μαζεύονταν στο φιλόξενο σπίτι του παπά μαζί με μερικούς φίλους, κάποιους αγαθούς νησιώτες που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στην εκκλησία, έπιναν το ζεστό τους φασκόμηλο και κουβέντιαζαν. Ο καπετάνιος ένα βράδυ ειρωνεύτηκε τον ιερέα και του είπε:

- Σιγά καημένε παπά, μην υπάρχει άλλη ζωή και σε βλέπει η κόρη σου τι λέμε και τι κάνουμε! Ο ιερέας με πραότητα προσπάθησε να τον βοηθήσει ν’ αποβάλει την απιστία, γιατί ήξερε πως κατά βάθος υπέφερε η ψυχή του μέσα στη θανατερή παγωνιά της.

Εκείνος όμως δε φάνηκε να επηρεάζεται. Ένα βράδυ, λοιπόν, ο ιερέας βλέπει τη θυγατέρα του στον ύπνο του. Ήταν ολόφωτη. Λευκοντυμένη, χαρούμενη, και του λέει: “Πατέρα, σ’ ευχαριστώ για όλα. Για την αγάπη σου, τις προσευχές σου, και τις ελεημοσύνες που κάνεις για την ψυχή μου. Πες, σε παρακαλώ, και στον θείο μου (τον καπετάνιο) ότι τον ευχαριστώ για το ψάρι που μούστειλε!”. Αυτά είπε κι ενώ χαμογελούσε αγγελικά, τ' όνειρο έσβησε…

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΣ

 


«Τὴν ἐπανάστασιν ἐκίνησαν καὶ ἐνεψύχωσαν οἱ κληρικοί, καθ’ ὅτι πρῶτοι ἐπῆραν τὰ ὅπλα, ὅλοι σχεδὸν οἱ ἐκ τοῦ Ἱερατικοῦ τάγματος,

ἄνευ τῶν ὁποίων ποτὲ ὁ λαὸς δὲν ἤθελε κινηθῆ ἢ ἠδύνατο νὰ εὐδοκιμήση».

*********

 (Ἐμμ. Ξάνθος πρὸς τὸν Ἀλ.Ὑψηλάντη)

«Ὁ Θεὸς, Πρῖγκιψ, Σᾶς προσκαλεῖ νὰ ὁδηγήσετε τὸν λαὸν αὐτοῦ, τὸν νέον Ἰσραήλ, εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας. Ὁ Θεὸς εὐλογεῖ ἤδη ἄνωθεν τὴν ἀρχηγίαν, τὴν ὁποίαν Σᾶς προσφέρει τὸ Ἔθνος».

Επιμέλεια:Δημήτριος Π. Ρίζος Δρ Θεολογίας

Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο 5ος (1749-1821)

 


«
Καὶ ἐγὼ ὡς κεφαλὴ τοῦ Ἔθνους καὶ Ὑμεῖς ἡ Σύνοδος, ὀφείλομεν ν’ ἀποθάνωμεν διὰ τὴν κοινὴν σωτηρίαν. Ὁ θάνατος ἡμῶν θὰ δώσει δικαίωμα εἰς τὴν χριστιανοσύνην νὰ ὑπερασπίσῃ τὸ ἔθνος ἐναντίον τοῦ τυράννου».

*********************


«Μὴ μὲ προτρέπετε νὰ φύγω…Διὰ τοῦτο εἶμαι Πατριάρχης. Διὰ νὰ σώσω ὸ Ἔθνος μου. Ὁ θάνατός μου θὰ ὠφελήση περισσότερον παρὰ ἡ ζωή μου…

Σήμερα (ἦταν Κυριακὴ τῶν Βαΐων) θὰ φᾶμε ψάρια, ἀλλὰ μετά τινας ἡμέρας, ἴσως τὰ ψάρια θὰ φᾶνε ἡμᾶς … (Ἀπάντησις πρὸς τοὺς προκρίτους)

 

Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας λειτουργίας τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα τοῦ 1821, μὲ σουλτανικὸ φιρμάνι ἀπηγγέλθη ἡ παῦσις τοῦ Πατριάρχου, καὶ ὡδήγηθηκε εἰς τὰς φυλακάς … Εἰς πρότσιν δὲ τῶν δημίων νὰ δεχθῆ τὸν ἰσλαμισμὸ διὰ νὰ ἀπαλλαγῇ τῶν βασάνων καὶ τῆς θανατικῆς ποινῆς, ἐντόνως παρεκάλεσε νὰ παύσουν νὰ λέγουν τέτοιους λόγους προσβλητικοὺς διὰ τὸν Πατριάρχη τῶν χριστιανῶν, ὁ ὁποῖος θὰ ἀποθάνῃ, ὡς ἔζησε, χωρὶς νὰ προδόσῃ τὸν σταυρωθέντα Κύριό του. Πρὸς τοῦς δεικνύοντας εἰς αὐτὸν τὰ ἕτοιμα καὶ ποικίλα βασανιστήρια εἶπε· «Κάμετε τὸ ἔργον σας· ὁ Πατριάρχης τῶν χριστιανῶν ἀποθνῄσκει χριστιανός …»

 

**********************

Ὁ ἀπαγχονισμὸς ἀπὸ τοὺς Τούρκους τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου τοῦ Ε΄, εἶναι τὸ ἰσχυρότερο τεκμήριο τῆς προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὴν Ἐπανάστασι του 1821 καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος.

Ἡ Ἐκκλησία καὶ τὰ Μοναστήρια ἔδωσαν τὸ πᾶν στὸν ἱερὸ ἀγώνα τοῦ Ἔθνους.

 

*********

Ἡ μνήμη τοῦ ἱερομάρτυρος Πατριάρχου Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄ ἑορτάζεται στὶς 10 Ἀπριλίου

 

Ἡ Ἑλλάς, ἡ μαρτυρικὴα καὶ «ἀπ’τὰ κόκκαλα βγαλμε΄νη τῶν Ἐλλήνων τὰ ἱερὰ», ἡ χώρα τῶν ἡρώων καὶ μαρτύρων, θὰ γίνῃ ὅ,τι ἐμεῖς τὴν κάνουμε. Ἀναμένη καὶ σήμερα τὴν θετικὴ τῶν τέκνων της ἀφοσίωση στὰ μεγάλα ἰδανικὰ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος.

Επιμέλεια:Δημήτριος Π. Ρίζος Δρ ΘεολογίαςΟ καλός προβληματισμός ενός Ιερέα 2

 

του παπα-Παύλου Καλλίκα

· Οργανώνουν συσσίτια χρόνια τώρα ασκώντας την φιλανθρωπία, μα άφησαν τώρα τον πιστό νηστικό, χωρίς το Ζωοποιό Σώμα και Αίμα Του Χριστού. Απανθρωπιά;

· Κάνουν διαδικτυακές ομιλίες για τον Χριστό, μα τώρα βάζουν πάνω από όλα τον άνθρωπο, τον ιό και τον γιατρό, δυστυχώς, μέχρι «αγιοποιήσεως».

· Ταξιδεύουν μέσω της τεχνολογίας στα πέρατα της γης να φέρουν έναν πιστό στην Εκκλησία, μα μετά του κλείνουν την πόρτα, ως υπεράριθμου.

· Λένε ότι δεν πέρασαν τις κόκκινες γραμμές και κρεμάνε τις κόκκινες κορδέλες στα στασίδια και στα απολυμασμένα προσκυνητάρια. Έπεται και συνέχεια;

· Ψάλλουν το «Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο…», μα άφησαν να γίνει «Πάντα χορηγεί… η Πολιτεία»!

· Εκφωνούν το «Μετά φόβου Θεού… προσέλθετε», μα κάποιον Άλλον εμπαίζουνε.

· Λένε πλέον «Ορθοί μεταλαβόντες…», και όλοι σχεδόν είναι απόντες.

· Κηρύττουν ότι είναι ποιμένες, η Εκκλησία πνευματική μάντρα και εμείς τα πρόβατα, μα καιρός τώρα είναι που εξ αποστάσεως όντες, κινδυνεύουμε από λύκους, τσακάλια και θηρία.

· Λένε ότι η Εκκλησία είναι Κιβωτός Σωτηρίας, μα απωθούν αυτούς που θέλουν να ανέβουν σε αυτήν.

· Λένε ότι η Εκκλησία είναι Ιατρείο, μα κάποιοι δεν εφημερεύουν πλέον∙ είναι λιμάνι ασφαλές, μα απαγορεύουν την πρόσδεση∙ είναι πνευματικό πανηγύρι, μα χωρίς συνευφραίνοντες.

· Μιλάνε για συγχωρητικότητα και σεβασμό, μα εξορίζουν ως μίασμα, και ως Φαρισαίο (sic) αυτόν που δεν φορά μάσκα στον Ιερό Ναό.

Προβληματισμοί της ομάδας της Περιβλέπτου αναφορικά με ό,τι λάβαμε ως απάντηση στην Ανοιχτή Επιστολή μας από την Ι. Μ. Φλωρίνης

 Σας παραθέτουμε το κείμενο το οποίο δεχθήκαμε ως απάντηση στην ανοιχτή επιστολή προς τον Μητροπολίτη Φλώρινας την οποία δημοσιεύσαμε στις 27 Φεβρουαρίου 2021. Ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση αλλά αισθανόμαστε ότι ένα μεγάλο μέρος των ζητημάτων που θέσαμε δεν έχει απαντηθεί. 

Πραγματικά βλέπετε αρνητικό σκεπτικό σε εμάς που διαμαρτυρόμαστε για την επιλογή σας, και δεν μπορέσατε να διακρίνετε τίποτα το μεμπτό στον γελοιογραφικό υπόκοσμο του Χαντζόπουλου από τον οποίο αλιεύσατε το εν λόγω σκίτσο; Ρωτήστε τον σκιτσογράφο μήπως και αλλάξετε γνώμη. Θα θέλαμε να ξέρουμε τι αποκομίσατε εσείς από την επικοινωνία σας με τον εν λόγω σκιτσογράφο.

Ποια η σημειολογία και ποιος ο συμβολισμός του επίμαχου σκίτσου;

Ποιο μήνυμα θέλει να περάσει;

Προς τι ή μάσκα, το στηθοσκόπιο και η σύριγγα με τη βελόνα στο χέρι του αγίου;

Ποια η θέση του συγκεκριμένου σκίτσου σε ένα φορτωμένο με μεγάλο ιστορικό βάρος περιοδικό που φέρει τον εμβληματικό τίτλο "ΣΑΛΠΙΓΞ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ";

Πόσο συμβατό είναι το σκίτσο αυτό με τον τίτλο του περιοδικού και το Ορθόδοξο Ήθος εν γένει;

Πέραν της τυπικής απάντησης μέσω της γραμματείας της Μητροπόλεως θα επιθυμούσαμε την τοποθέτηση του Μητροπολίτη μας πάνω στα ζητήματα αυτά καθώς επίσης και σε εκείνα που τέθηκαν στην ανοιχτή επιστολή μας.


Με ειλικρινή αγωνία και θερμή προσευχή,


Τα μέλη της Περιβλέπτου


Το κείμενο της ανοιχτής επιστολής : https://perivleptosfl.blogspot.com/2021/02/blog-post_73.html
Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ

 


«Ἂν θέλετε νὰ εἶσθε ἐλεύθεροι, δουλεύετε ἀλλήλους κατὰ τοὺς νόμους τῆς ἀγάπης».

*********************

«Ἐποχὴ μακαρία!

Ὁ τύραννος πίπτει. Ὁ Σταυρὸς θριαμβεύει.

Τὸ Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων ἀναγεννᾶται».


Επιμέλεια:Δημήτριος Π. Ρίζος Δρ Θεολογίας