Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020

π.Νικόλαος Λουδοβίκος - Κατά Μάρκον 8 (Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν...") Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι ο κατ'εξοχήν χώρος απόλυτης ελευθερίας.

Ο Κύριος μας μας είπε, ότι μόνο εκείνος που πραγματικά το θέλει, μπορεί να τον ακολουθήσει.
Δεν θα κάνει το παραμικρό βήμα αν δεν είναι αποτέλεσμα συνειδητοποιημένης επιλογής
Κανένας δεν είναι αναγκασμένος να πατήσει τα χνάρια του Χριστού στον δύσκολο δρόμο της αποτίναξης του παλαιού ανθρώπου και της κένωσης του εαυτού του.
και ελεύθερης βούλησης , γιατί έτσι μας έπλασε ο Θεός. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του .
Θαυμάσια ομιλία του πατρός Νικολάου με έναυσμα τον Λόγο του Κυρίου «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοι»,προεκτείνοντας σε θέματα σχέσεων,αγάπης,φιλαυτίας,Σταυρικής οδού,χαρισμάτων ενεργών-ανενεργών,περιστατικά αγίων και άλλα.
Ο διακεκριμένος ιερέας σε αυτό που τον καθιστά πολύτιμο για τους χριστιανούς, στην ερμηνεία και εμβάθυνση του Ευαγγελικού και Αποστολικού λόγου
Πηγή Αναδημοσίευσης : https://www.pigizois.gr/

Η Μεγάλη Μακεδονία … παραμένει στα σχολικά βιβλία

 Αναδημοσίευση από:https://enromiosini.gr/


Πρώτο κουδούνι την 1η Οκτωβρίου στα σχολεία της Βόρειας Μακεδονίας χωρίς, όμως, αλλαγές στα σχολικά βιβλία της γειτονικής χώρας, όπως αυτές συμφωνήθηκαν από την Μεικτή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΜΔΕΕ) Αθήνας–Σκοπίων. Οι μαθητές της γειτονικής χώρας θα διδαχθούν και φέτος τους χάρτες της… «Μεγάλης Μακεδονίας», τη… «Μακεδονία του Αιγαίου» καθώς και μια σειρά από αλυτρωτικές αναφορές όπως η συσχέτιση της χώρας τους με την αρχαία ελληνική Μακεδονία του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου μια και δεν έχουν διαγραφεί από τα βιβλία δύο χρόνια μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών. 

Η άμισθη ελληνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων υπό τον Σπυρίδωνα Σφέτα– καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που ανέπτυξε το ιστορικό υπόβαθρο της «σλαβομακεδονικής ταυτότητας» και τη «σλαβομακεδονικής γλώσσας» από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα-έχει επισημάνει μεταξύ άλλων 37 προβληματικούς χάρτες, που χρήζουν βελτίωσης και κατέθεσε κείμενο 57 σελίδων με τις παρατηρήσεις επί των εγχειριδίων και αναλυτικών προγραμμάτων, χωρίς όμως να προχωρήσουν οι αλλαγές. Την ίδια ώρα ούτε στα ελληνικά βιβλία η γειτονική χώρα αναφέρεται ως «Βόρεια Μακεδονία» και οι πολίτες της «πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας», όπως και έχει συμφωνηθεί, να ενσωματωθούν σε αυτά. 

Ἑρμηνεία στὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Μετὰ Τὴν Ὕψωσιν ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''Σταγόνες ἀπὸ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν'

 


ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

Μάρκ. 8, 34 – 9, 1

 «ΑΠΑΡΝΗΣΑΣΘΩ ΕΑΥΤΟΝ»

«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου,

ἀκολουθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν...»

(Μάρκ. 8, 34)

 ΟΛΟΙ, ἀγαπητοί μου, ὅλοι λεγόμαστε χριστιανοί. Ἀλλʼ ἐρωτοῦμε˙ Εἴμαστε πράγματι χριστιανοί; Γιὰ νὰ εἶνε κανεὶς χριστιανός, πρέπει νʼ ἀκούη καὶ νὰ κάνει ὅ,τι λέει ὁ Χριστός. Ἀπόλυτη ὑπακοὴ στὸ Χριστό, ὑπακοὴ σʼ ὅλα ὅσα διατάζει, εἶνε τὸ γνώρισμα τοῦ άληθινοῦ χριστιανοῦ. Καὶ τί διατάζει ὁ Χριστός; Τὸ βλέπουμε στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο. Λέει ὁ Χριστός˙ «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι».

Ἀκούτε τί λέει; Τὸ νόημα τῶν λόγων του˙ Θέλεις, ἄνθρωπε, νὰ μὲ ἀκολουθήσης, νὰ γίνης ὀπαδὸς καὶ μαθητής μου; Σὲ καλῶ κοντά μου, ἀλλὰ δὲν σὲ βιάζω. Μπροστά σου εἶνε δυὸ δρόμοι. Ὁ ἕνας εἶνε ὁ δρόμος τοῦ σατανᾶ, ποὺ στὴν ἀρχὴ φαίνεται εὔκολος καὶ εὐχάριστος, ἀλλὰ στὸ τέλος, εἶνε γκρεμός, καταστροφή, κόλασις. Ὁ ἄλλος δρόμος εἶνε ὁ δικός μου. Εἶνε ὁ δρόμος ποὺ φαίνεται στενὸς καὶ δύσκολος. Δρόμος ἀνηφορικὸς καὶ κουραστικός, δρόμος στρωμένος μὲ ἀγκάθια, μὲ πολλὰ ἐμπόδια καὶ πειρασμούς, δρόμος ποὺ μοιάζει μὲ τὸ δρόμο τοῦ Γολγοθᾶ. Ἀλλὰ ὁ δρόμος αὐτός, δρόμος τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς, εἶνε εὐλογημένος, καὶ στὸ τέλος τοῦ δρόμου ζωὴ αἰώνια. Ὦ ἄνθρωπε! Αὐτοὶ οἱ δυὸ δρόμοι εἶνε μπροστά σου. Διάλεξε ἕναν ἀπὸ τοὺς δυὸ. Εἶσαι ἐλεύθερος. Ἀλλʼ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ διαλέξης καὶ θʼ ἀποφασίσης τὸ δικό μου δρόμο, – λέει ὁ Χριστός –, πρέπει νὰ συμμορφωθῆς σὲ τρεῖς ὅρους.

Καὶ ποιοί εἶνε, Χριστέ, οἱ ὅροι μὲ τοὺς ὁποίους μᾶς δέχεσαι;

Καὶ ὁ Κύριος, ὁ ἐσταυρωμένος Κύριος, ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ σταυροῦ ἀπαντᾶ στὸν κάθε ἕνα ποὺ θέλει τὴ σωτηρία του˙ Οἱ ὅροι εἶνε τρεῖς. «Ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν» εἶνε ὁ πρῶτος ὅρος. «Ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ» εἶνε ὁ δεύτερος ὅρος. Καὶ «Ἀκολουθείτω μοι» εἶνε ὁ τρίτος ὅρος.

Τρεῖς ὅροι! Μὴ φοβηθῆς ἀκούγοντάς τους. Ἐκτέλεσέ τους καὶ θὰ βρῆς εἰρήνη καὶ ἀνάπαυσι.

Ἀλλὰ τί σημαίνουν οἱ τρεῖς ὅροι ποὺ προβάλλει ὁ Χριστός;

Ἀφήνοντας τὸν δεύτερο καὶ τὸν τρίτο ὅρο, στὴ σύντομη αὐτὴ ὁμιλία θὰ μιλήσουμε γιὰ τὸν πρῶτο ὄρο, τὴν ἀπάρνησι τοῦ ἑαυτοῦ μας.

Ἑρμηνεία στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Μετὰ Τὴν Ὕψωσιν ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ''ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

Γαλ. 2, 16-20

 Ὁ Χριστὸς ζῆ καὶ βασιλεύει

«Χριστῶ συνεσταύρωμαι˙ ζῶ δὲ

οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστὸς»(Γαλ. 2, 20)

 ΖΟΥΜΕ, ἀγαπητοί μου, ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχὴ φρικτῆς ἀσεβείας, ἀπιστίας καὶ διαφθορᾶς. Θέλετε ἀποδείξεις; Ἄλλοτε, ἐὰν σʼ ἕνα χωριὸ πήγαινε ἕνας ξένος καὶ βλαστημοῦσε τὰ θεῖα, κανένα σπίτι δὲν ἄνοιγε τὴν πόρτα γιὰ νὰ τὸν φιλοξενήση. Ἐνῶ τώρα τὰ πράγματα ἔχουν ἀλλάξει. Ὄχι μόνο ξένοι ποὺ ἐπισκέπτονται τὰ χωριὰ βλαστημοῦν ἐλεύθερα τὰ θεῖα, ἀλλὰ κι αὐτοὶ ποὺ μένουν στὰ χωριὰ δὲν τό ʼχουν τίποτα νὰ ʼβρίσουν καὶ νὰ βλαστημήσουν τὰ θεῖα. Καὶ δὲν εἶνε ἡ βλαστήμια τὸ μόνο κακὸ σημάδι ποὺ δείχνει τὴν ἀσέβεια τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸν ὕψιστο Θεό˙ ὑπάρχουν κι ἄλλα σημάδια ποὺ δείχνουν, ὅτι ὁ κόσμος δὲν εἶνε μόνο ἀσεβής, ἀλλʼ εἶνε καὶ ἄθεος καὶ ἄθρησκος. Ἕνας νέος π.χ., ποὺ ἔφυγε ἀπʼ τὸ χωριό του καὶ πῆγε στὸ πανεπιστήμιο καὶ σπούδασε, γυρίζοντας στὸ χωριὸ εἶνε πολὺ διαφορετικός. Μικρὸς πήγαινε στὴν ἐκκλησία, κρατοῦσε λαμπάδα καὶ θυμιατὸ καὶ βοηθοῦσε τὸν παπᾶ καὶ τὸν ψάλτη. Ἦταν τότε ἕνα χαριτωμένο παιδί, ποὺ φαινόταν σὰν ἄγγελος. Ἀλλὰ τώρα ἔχει ἀλλάξει τελείως. Ἔγινε ἄπιστος. Ἔγινε ἕνας διάβολος. Κάτι χειρότερο ἀπ[ο διάβολος. Γιατὶ ὁ διάβολος, παρʼ ὅλη τὴν κακία καὶ τὴ διαφθορά του, πιστεύει ὅτι ὑπάρχει Θεός. Ὅπως λέει ἡ Γραφή, «καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσι καὶ φρίσσουσι» (Ἰάκ. 2, 19). Ἀλλʼ ὁ νέος, ποὺ πῆγε σὲ σχολὲς καὶ πανεπιστήμια κʼ ἔμαθε λίγα πράγματα ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη καὶ πὴραν ἀέρα τὰ μυαλά του, κάθεται τώρα στὸ καφενεῖο καὶ λέει στοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, ὅτι ἡ ἐπιστήμη ἀπέδειξε, πῶς δὲν ὑπάρχει Θεός, δὲν ὑπάρχει Χριστός, δὲν ὑπάρχει παράδεισος καὶ κόλασι, ἀλλὰ ὑπάρχει μόνο ὕλη. Βέβαια αὐτά, ποὺ λέει αὐτός, δὲν τὰ λέει ἡ ἐπιστήμη. Ἡ ἐπιστήμη, ἡ ἀληθινὴ ἐπιστήμη, πιστεύει. Πιστεύει στὸ Θεό. Πιστεύει στὸ Χριστό. Μεγάλοι ἐπιστήμονες, ποὺ ἔχουν φήμη παγκόσμια (ἀστρονόμοι, φυσικοί, μαθηματικοί, χημικοί, γιατροί, ἐπιστήμονες ὅλων τῶν κλάδων), ὁμολογοῦν τὴν πίστι τους, πιστεύουν στὸ Χριστό. Ἀλλʼ ὁ νέος, ποὺ ἀναφέραμε, οὔτε ἄνοιξε ποτὲ βιβλία τῶν μεγάλων ἐπιστημόνων, γιὰ νὰ διαβάση τί πιστεύουν. Πιὸ σοφὸς τάχα αὐτὸς ἀπὸ ʼκείνους, ποὺ ἔφαγαν τὴ ζωή τους στὴν ἐπιστήμη, ἔχει τὴν ἀναίδεια νὰ λέῃ, πὼς ὅσα κηρύττει ἡ χριστιανικὴ θρησκεία εἶνε ὅλα ψέματα˙ ψέμματα εἶνε κι αὐτὸς ὁ ἱδρυτὴς τῆς θρησκείας μας, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Τίποτα δὲν ὑπάρχει. Ὁ Θεός, λέει, πέθανε καὶ πρέπει νὰ τὸν κηδέψουμε...

* * *

Γιατί ο κ. Κουμουτσάκος απολογήθηκε επειδή κοινώνησε; Έχει απαγορευτεί η Θεία Κοινωνία και δεν το ξέρουμε; του Ε. Ανδρώνη

 Αναδημοσίευση από:https://www.sportime.gr/


Ο σάλος που προκλήθηκε μετά την δημοσιοποίηση της φωτογραφίας που δείχνει τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο να μεταλαμβάνει σε εκκλησία στο Ψυχικό, εύλογα μας δημιουργεί κάποιες σημαντικές απορίες αλλά και αγανάκτηση για την υποκρισία που κυριαρχεί στο πολιτικό (και όχι μόνο) σκηνικό.

Πρώτη πρώτη η αντιπολίτευση έσπευσε να εξαπολύσει «πυρά». Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Νικολαΐδης με ανάρτησή του στο Twitter, πήρε θέση για το ζήτημα και άσκησε κριτική στον κ. Κουμουτσάκο γράφοντας:

«Την ώρα που η κυβέρνηση εξαγγέλλει νέα μέτρα κατά της πανδημίας, ο κ. Κουμουτσάκος μεταλαμβάνει. Κόντρα στους επιδημιολόγους, κόντρα στη δημόσια υγεία, κόντρα στη λογική. Κι ύστερα ψάχνουμε ποιοι δίνουν τροφή στο κίνημα κατά της μάσκας. Συγχαρητήρια».

Και μοιραία κάπου εδώ αναρωτιόμαστε:  τι ανυπόστατες ανοησίες επιστρατεύει ο κύριος Νικολαΐδης μόνο και μόνο για να κάνει φτηνή αντιπολίτευση;

«Ο κ. Κουμουτσάκος μεταλαμβάνει»

Ναι, μεταλαμβάνει κύριε Νικολαΐδη…

Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα σας με αυτό; Μήπως απαγορεύτηκε η μετάδοση της Θείας Κοινωνίας και δεν το ξέρουμε; Έκανε τίποτε το παράνομο ο κ. Κουμουτσάκος με το να μεταλάβει; Μήπως θα πρέπει να ντρέπεται που ασκεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα; Μήπως πρέπει και να κρύβεται; Έτσι σας ορίζουν να σκέφτεστε, οι Σοβιετίες που φαντασιώνεστε;

«Κόντρα στους επιδημιολόγους»

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

Κυθήρων Σεραφείμ: Είναι χρέος μας να αντισταθούμε σε ό,τι αντιχριστιανικό και αντιπατριωτικό – ανθελληνικό τεκταίνεται

                        
...

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Εθεώρησα ότι είναι καλόν καί ωφέλιμον εις τήν αρχήν τού νέου εκκλησιαστικού έτους καί εν όψει τών εξελισσομένων καί επιδεινουμένων γεγονότων από τήν εξάπλωσιν τής επιδημίας τού κορωνοϊού καί τών εξαγγελλομένων καθημερινώς νέων μέτρων διά τήν αντιμετώπισίν του, καί ιδιαιτέρως εις τά Σχολεία τής Πατρίδος μας, νά παραθέσω σέ απλή γλώσσα τήν εμπνευσμένη διδαχή τού μεγάλου Αγίου τών καιρών μας, τού Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως τού χαριτοβρύτου, διά τόν αληθινό χριστιανό καί διά τήν προσοχή καί επαγρύπνησι, πού πρέπει νά έχη στή ζωή του.

Ο καταιγισμός τών ειδήσεων καί πληροφοριών από τά Μ.Μ.Ε., πού ενίοτε είναι διογκωμένες καί ανακριβείς, δημιουργεί ένα καταθλιπτικό καί μελαγχολικό κλίμα στίς ψυχές τών τηλεθεατών καί τών ακροατών, μέ απώτερο σκοπό νά ζούν μέσα στήν ταραχή, τήν αβεβαιότητα καί τήν ανασφάλεια καί νά παραδοθούν αμαχητί εις τά σκοτεινά καί δόλια νεοεποχικά καί νεοταξικά σχέδια, πού υποκρύπτονται καί οι «εγκέφαλοί» τους καραδοκούν πίσω από όλη αυτή τήν περιπέτεια τής επιδημίας τού θανατηφόρου αυτού ιού.

Ο Κυβερνήτης τής Πατρίδος μας εδήλωσε απεριφράστως ότι η πρό τού κορωνοϊού εποχή αποτελεί παρελθόν καί ότι θά εισέλθωμε πιά «στή νέα κανονικότητα!». Μήπως αυτό σημαίνει ότι θά ξεχάσωμε τήν περίφημη καί περιλάλητη Ελληνορθόδοξη Παράδοσί μας καί θά παρασυρθούμε εις τό καταλυτικό ρεύμα τής Παγκοσμιοποίησης καί τής Νέας Τάξης Πραγμάτων;Αλλοίμονό μας τότε, αδελφοί.

Γιατί τα ΜΜΕ δεν δημοσίευσαν αυτήν την είδηση; του Γιώργου Θεοχάρη

 

                                   


Γιώργος Θεοχάρης του Γιώργου Θεοχάρη


Μάλιστα η ίδια η κρατική τηλεόραση ΕΡΤ έκανε την μεγάλη τιμή στον συγκεκριμένο αρχιμανδρίτη να ασχοληθεί μαζί του, προβάλλοντας με άθλιο και παραπλανητικό τρόπο την είδηση.

Τώρα όμως έχει κυκλοφορήσει νεότερη είδηση, που αναιρεί την πρώτη:

«Σε επαναληπτική διαγνωστική εξέταση για τον Covid-19 (σε Ιδιωτικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο) υποβλήθηκε την Τρίτη 01/09/2020 ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς μας Μητροπόλεως π. Αλέξιος Κανίνας.

Χθες Τετάρτη 02/09/2020 το αποτέλεσμα της εξέτασης ήταν ΑΡΝΗΤΙΚΟ.

Πάρα ταύτα ο π. Αλέξιος, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών Ιατρών, θα ολοκληρώσει τον κύκλο του αυτοπεριορισμού και έπειτα θα επιστρέψει στα καθήκοντά του.».

Γιατί κανένα από τα ΜΜΕ που παραπλάνησαν τον λαό, για να κτυπήσουν την Θεία Κοινωνία, δεν έσπευσε να δημοσιεύει ότι ο ιερέας βρέθηκε αρνητικός στον κορονοϊό και να ζητήσει συγνώμη;

Γιατί απλούστατα το μένος τους είναι κατά της Θείας Κοινωνίας.

Ποιος φοβάται την Θεία Κοινωνία, όταν την δεχόμαστε με την κατάλληλη πνευματική προετοιμασία;

Ο διάβολος.

Με αυτόν συντάσσονται όσοι πολεμούν την Θεία Κοινωνία.


ΠΗΓΗ https://ellasnafs.blogspot.com/

https://agiapisti.blogspot.com

Ψαλτηρίου θησαύρισμα- Ψαλμός 15ος

 


1 (Μασ. 16) ΦΥΛΑΞΟΝ με, Κύριε, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα.
1 (Μασ. 16) Φυλαξέ με, Κυριε, από κάθε κακόν, διότι εγώ εις σε έχω στηρίξει τας ελπίδας μου.
2 εἶπα τῷ Κυρίῳ· Κύριός μου εἶ σύ, ὅτι τῶν ἀγαθῶν μου οὐ χρείαν ἔχεις.
2 Είπα δια της προσευχής προς σε τον Κυριον· “συ είσαι ο Κυριος μου και συ ωσάν ανενδεής, που είσαι, δεν έχεις ανάγκην από τα ιδικά μου υλικά αγαθά”.
3 τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς.
3 Προς χάριν των εναρέτων και ευσεβών ανθρώπων, που ζουν εις την χώραν του, δηλαδή εις την γην της επαγγελίας, μεγάλα και θαυμαστά έργα έκαμεν ο Κυριος. Ολαι αι αποφάσστου, αι ευμενείς και ευάρεστοι δι' αυτούς, που τηρούν το θέλημά του, ευρίσκονται ανάμεσά των.
4 ἐπληθύνθησαν αἱ ἀσθένειαι αὐτῶν, μετὰ ταῦτα ἐτάχυναν· οὐ μὴ συναγάγω τὰς συναγωγὰς αὐτῶν ἐξ αἱμάτων, οὐδ᾿ οὐ μὴ μνησθῶ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν διὰ χειλέων μου.
4 Επληθύνθησαν, βέβαια, πάρα πολύ αι θλίψεις και αι ταλαιπωρίαι αυτών, αλλά γρήγορα διελύθησαν και εξηφανίσθησαν. Δεν θα συναθροίσω ποτέ κατά κανένα λόγον και τρόπον εις λατρευτικάς συγκεντρώσεις ανθρώπους μολυσμένους με αίματα αθώων ανθρώπων η με αίματα ειδωλολατρικών θυσιών. Ποτέ δεν θα αναφέρω εις τα χείλη μου, ούτε καν και θα ενθυμηθώ, τα ονόματα των ασεβών ανθρώπων και των ειδωλολατρικών των θεών.
5 Κύριος μερὶς τῆς κληρονομίας μου καὶ τοῦ ποτηρίου μου· σὺ εἶ ὁ ἀποκαθιστῶν τὴν κληρονομίαν μου ἐμοί.
5 Ο Κυριος είναι δι' εμέ το πολύτιμον μερίδιον της κληρονομίας μου. Το ποτήριον, από το οποίον πίνω την γλυκείαν χαράν. Συ, Κυριε, είσαι εκείνος, ο οποίος θα με αποκαταστήσης και θα με επαναφέρης χαίροντα εις την ποθητήν πατρίδα.
6 σχοινία ἐπέπεσέ μοι ἐν τοῖς κρατίστοις· καὶ γὰρ ἡ κληρονομία μου κρατίστη μοί ἐστιν.
6 Και το μερίδιον, που μου έτυχε σαν να εμετρήθη με ακριβείς μετροταινίας, είναι άπυ τα πλέον καλά. Πράγματι η κληρονομία μου είναι αρίστη.
7 εὐλογήσω τὸν Κύριον τὸν συνετίσαντά με· ἔτι δὲ καὶ ἕως νυκτὸς ἐπαίδευσάν με οἱ νεφροί μου.
7 Κατά το διάστημα της ημέρας θα δοξολογήσω και θα υμνήσω τον Κυριον, ο οποίος μου εχάρισε σύνεσιν. Αλλά και κατά το διάστημα της νυκτός η φωνή της συνειδήσεώς μου και οι πόθοι της καρδίας μου με παιδαγωγούν προς τον Κυριον, ώστε αυτόν να θεωρώ πλούτον και στήριγμά μου.
8 προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μὴ σαλευθῶ.
8 Ημέραν και νύκτα έβλεπα και βλέπω τον Κυριον μου πάντοτε εμπρός μου. Τον βλέπω ότι είναι εις τα δεξιά μου, έτοιμος να με προστατεύση, δια να μη ταραχθώ από οιονδήποτε φόβον η κίνδυνον.
9 διὰ τοῦτο ηὐφράνθη ἡ καρδία μου, καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου, ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾿ ἐλπίδι,
9 Δια τούτο ακριβώς και ευφράνθη η καρδία μου, η δε γλώσσα μου ελάλησε λόγους αγαλλιάσεως, ακόμη δε και το σώμα μου, όταν αποθάνω, θα αποτεθή στον τάφον με την ελπίδα της αναστάσεως.
10 ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην, οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.
10 Διότι συ ο Θεός μου δεν θα εγκαταλείψης την ψυχήν μου στον άδην, ώστε να φυλακισθή δια παντός εις αυτόν, ούτε θα επιτρέψης, εγώ αφωσιωμένος εις σε να δοκιμάσω την φθοράν και αποσύνθεσιν του τάφου. Θα με αναστήσης.
11 ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς· πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου, τερπνότητες ἐν τῇ δεξιᾷ σου εἰς τέλος.
11 Εκαμες γνωστούς εις εμέ τους δρόμους και τους τρόπους της μακαρίας και ευλογημένης ζωής. Θα με χόρτασης χαράν και αγαλλίασιν, όταν με αξιώσης να ίδω το ένδοξον πρόσωπόν σου· εις την παντοδύναμον και πανάγαθον δεξιάν σου υπάρχουν πάντοτε δια τους εκλεκτούς σου, Κυριε, τέλειαι και ατελείωτοι τέρψεις και χαραί.


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Περιόδου 14 - 20 Σεπτεμβρίου

 
Κατά την εβδομάδα αυτή θα τελεστούν καθημερινά Θείες Λειτουργίες:


Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 07.30-09.30 στον ναό της Αγίας Παρασκευής

Πέμπτη 7:30-9:30 π.μ. στον Άγιο Λουκά

Το Σάββατο Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 7:30 π.μ. - 10:30 π.μ. και

την Κυριακή Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 7:30 π.μ. – 10:30.

Εκ του ιερού Ναού

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Περιόδου 14- 27 Σεπτεμβρίου

 Κατά τις ημέρες αυτές θα τελεστούν:


α) καθημερινά ο Εσπερινός στις 5:00 μ.μ.


β) Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 04:00 π.μ. - 09:00 π.μ.


γ)Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου Ιερά Αγρυπνία για την εορτή της Αγίας Θέκλας


δ) Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 04:00 π.μ. - 09:00 π.μ.


Εκ της Ιεράς Μονής

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Επιστημονικά δεδομένα κατά ή υπέρ χρήσεως μάσκας εξαιτίας Covid-19; του Ιωάννη Κουντουρά, Ομότιμου Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ.Ο τύπος της μάσκας και η χρήση της για την προφύλαξη έναντι του Covid-19 αποτέλεσε αντικείμενο ευρείας διχογνωμίας με έντονους τόνους προφορικών αντιπαραθέσεων, χωρίς να γίνεται κατεξοχήν αναφορά σε τεκμηριωμένα σχετικά επιστημονικά δεδομένα και δημοσιευμένα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά. Αόριστες προφορικές αναφορές π.χ. σε ΜΜΕ και μάλιστα από «ειδικούς» υπέρ της ευρείας ή μη χρήσης της μάσκας με το πρόσχημα της επιστήμης χωρίς καταγραμμένη επιστημονική τεκμηρίωση εμπεριέχουν σοβαρές ευθύνες εξαιτίας του συνεπαγόμενου δυνητικού καταρράκτη των ζοφερών συνεπειών στην παγκόσμια κοινότητα.

Κατά συνέπεια, καταγράφονται τα ακόλουθα δειγματοληπτικά σχετικά επιστημονικά δεδομένα που ισχύουν στον διεθνή επιστημονικό χώρο για μία κατά το δυνατόν έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση - καθοδήγηση απευθυνόμενη κυρίως προς τους ειδικούς ή μη, τον υπεύθυνο πολίτη, πολιτικούς ή πολιτικάντηδες, εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευόμενους και φορείς ΜΜΕ, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστα ατοπήματα (πρβλ. φανατικό δημόσιο φορέα που δηλώνει υπέρ της χρήσεως μασκών, επηρεάζει αρνητικά και οδηγεί τους αποδέκτες σε αποπτωτικές ατραπούς εκθέσεως της υγείας τους).

Τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα δημοσιευμένα σε διεθνή περιοδικά κύρους επισημαίνουν ότι καθίσταται απαραίτητο να συνεκτιμηθεί αναλυτικά η πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων θετικών και αρνητικών από τη χρήση μάσκας σε πληθυσμιακό δημόσιο επίπεδο πριν την άσκοπη επιβολή τους χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση (Antonio Ivan Lazzarino et al. Covid-19: Important potential side effects of wearing face masks that we should bear in mind. BMJ 2020 May 21;369:m2003).

Επιστροφή στο σχολείο: πώς οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν το COVID

Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει τέτοια εμμονική αγιοποίηση της μάσκας. Γενικά πρόκειται για ένα μέτρο που οι άλλες χώρες λίγο ή πολύ αποφεύγουν


(Reuters) - Τα σχολεία σε όλη την Ευρώπη ανοίγουν ξανά καθώς τελειώνουν οι καλοκαιρινές διακοπές και οι κυβερνήσεις επιμένουν στους μαθητές να επιστρέψουν στην τάξη μετά από μήνες διαδικτυακής μάθησης εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19.
Οι χώρες ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις για την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης στα σχολεία, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

Διδακτικές Ιστορίες-Μια ιστορία από το Harvard

 


Μ

ία γυναίκα που φορούσε ένα ξεθωριασμένο καρό φουστάνι με το σύζυγό της, ντυμένο με ένα φτωχικό κοστούμι, κατέβηκαν από το τρένο στη Βοστώνη και κατευθύνθηκαν προς το γραφείο του προέδρου του Πανεπιστημίου Harvard. Δεν είχαν ραντεβού. Η γραμματέας μπορούσε να καταλάβει από την πρώτη στιγμή ότι τέτοιοι επαρχιώτες δεν είχαν καμία δουλειά στο Harvard. "Θα θέλαμε να δούμε να δούμε τον πρόεδρο" είπε ο άντρας με χαμηλή φωνή. "Θα είναι απασχολημένος όλη μέρα" απάντησε  η γραμματέας κοφτά. "Θα περιμένουμε" απάντησε η γυναίκα.

 Για ώρες η γραμματέας τους αγνοούσε, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα απογοητευτούν και θα φύγουν. Καθώς όμως είδε ότι δεν έφευγαν, η γραμματέας αποφάσισε να ενοχλήσει τον πρόεδρο, παρόλο που δεν το ήθελε με τίποτα. "Ίσως αν τους δείτε για ένα λεπτό, να φύγουν" του είπε! Εκείνος αναστέναξε με αγανάκτηση και έγνεψε θετικά. Κάποιος τόσο σημαντικός όσο αυτός σίγουρα δεν είχε το χρόνο να δέχεται ανθρώπους ντυμένους με ξεθωριασμένα καρό φουστάνια και φτωχικά κοστούμια. 

Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Θεοκλήτου για την έναρξη του νέου σχολικού έτους

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ

531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

 


Τηλέφ.: 23850/28.860, Τηλεομοιότ.: 23850/28.863

 Ἀρ. Πρωτ.: 1831

Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 31ῃ Αὐγούστου 2020


 

 

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 123η

Ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2020-2021

 

Πρὸς

τοὺς Μαθητές, τὶς Μαθήτριες

καὶ τοὺς Ἐκπαιδευτικοὺς τῶν Σχολείων τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας μας.

 

Ἀγαπητά μας παιδιά. Ἀγαπητοί μας Ἐκπαιδευτικοί.

Πέρασαν δύο ἑβδομάδες ἀφότου γιορτάσαμε τὸν μέγα δάσκαλο τῶν σκλαβωμένων προγόνων μας Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. Πατροκοσμᾶ τὸν προσφωνοῦσε ὁ ἁπλὸς λαός μας καὶ γλύκαινε ἡ καρδιά του μέσα στοὺς πολλοὺς πόνους ποὺ ζοῦσε. Τὸν ὀνόμαζαν καὶ Ἅγιο τῶν Σκλάβων. Τὸ ὄνομά του, ὁ λόγος του καὶ τὸ πρόσωπό του εἶχαν εὐεργετικὴ ἐπίδρασι στὸ δυναστεμένο Γένος μας.

Πρῶτα σπούδασε ὁ ἴδιος τὰ Ἑλληνικὰ γράμματα κι ἔμαθε πολλὰ κοντὰ σὲ μεγάλους δασκάλους καὶ στὶς βιβλιοθῆκες τοῦ ἁγίου Ὄρους. Κι ὕστερα βγῆκε καὶ κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο μὲ ἁπλὲς διδαχὲς καὶ μὲ ἁπλῆ γλῶσσα. Ἦταν σοφὸς καὶ μίλησε ἁπλᾶ.

Στὴ διδαχή του εἶχε δυό μεγάλες ἀγάπες. Ἡ πρώτη ἀγάπη του ἦταν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Σταυρὸς καὶ ἡ Ἀνάστασί του. Αὐτὸν  κήρυξε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολι μόλις ἔλαβε τὴν ἄδεια ἀπὸ τὸν Πατριάρχη νὰ κηρύττη κι ὕστερα ὄργωσε τὴν Θράκη, τὴν Μακεδονία, τὴν Θεσσαλία, τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ τοῦ Ἰονίου Πελάγους. Τέλος ἔφθασε μέχρι τὴν Βόρειο Ἤπειρο, ὅπου καὶ σφράγισε τὴν ἀποστολή του μὲ τὸ μαρτύριο. Κήρυττε τὴν μετάνοια στὸν λαό. Μάλιστα μὲ τὸ κήρυγμά του μετενόησαν ἀκόμη καὶ ληστὲς καὶ λήσταρχοι. Ἕνας ἄνθρωπος φωτισμένος ἔγινε κυματοθραύστης. Πάνω του σταμάτησαν καὶ διαλύθηκαν τὰ κύματα τοῦ ἐξισλαμισμοῦ τῶν κατατρεγμένων προγόνων

Γιατί η Κυβέρνηση θα χάσει τη Μάχη της Μάσκας στα Σχολεία, του Δήμου Γ. Θανάσουλα Δικηγόρου

Αναδημοσίευση από: https://enromiosini.gr/


Δήμου Γ. Θανάσουλα Δικηγόρου

Το παραπάνω γράφημα καταγράφει την εξέλιξη των κρουσμάτων και των θανάτων από covid -19 στη χώρα μας. Εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι η θνητότητα ( θάνατοι ανά κρούσμα) είναι σήμερα πιο μικρή από ποτέ με 12.734 καταγεγραμμένα κρούσματα ( πολλαπλάσια στην πραγματικότητα)  έναντι 300 θανάτων. Το δεύτερο κύμα των κρουσμάτων δεν ακολουθείται από αντίστοιχο κύμα θανάτων, καθιστώντας τον covid-19 μια ευρέως μεταδιδόμενη νόσο πλην όμως ήσσονος επικινδυνότητας που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τα μέτρα που λαμβάνονται σε βάρος των ελευθεριών μας.

            Η Δευτέρα της 14ης Σεπτεμβρίου πρόκειται να σηματοδοτήσει εκτός από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και το ξεκίνημα της περίφημης Μάχης της Μάσκας στα Σχολεία. Η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι είναι δυνατό για να ενισχύσει τη θέση της σε αυτή τη μάχη. Εξέδωσε μια αυστηρότατη ΚΥΑ και έχουν αποσταλεί  ιδιαιτέρως λεπτομερείς και πιεστικές οδηγίες στους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Επιστρατεύθηκαν μεγαλοδημοσιογράφοι, Πρόεδροι Ιατρικών Συλλόγων, παραγγέλθηκε ομοβροντία τηλεοπτικών μηνυμάτων, ακόμη και η ίδια η Υπουργός Παιδείας, στοχεύοντας στο κοινό των νεαρών μητέρων, εμφανίστηκε σε απευθείας μετάδοση σε τηλεοπτικό lifestyle μαγκαζίνο ( άλλως πώς πρωινάδικο) με όσο πιο γλυκά μάτια μπορούσε, δεδομένου ότι τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της ήταν πίσω από τη μάσκα. Η κυβέρνηση επίσης φρόντισε και για την άμυνά της απέναντι στις αντιδράσεις των γονέων. Στις μέρες που προηγήθηκαν πληροφορηθήκαμε για απαγορεύσεις συγκεντρώσεων, για πάσης φύσεως εισαγγελικές παρεμβάσεις σε βάρος διαμαρτυριών γονέων αλλά και είδαμε να λαμβάνει χώρα μια μαζική στοχοποίηση όλων όσων διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για αυτό το μέτρο, με φραστικούς προπηλακισμούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς τους  ως «γραφικούς», «ψεκασμένους» κ.λ.π. Το σχέδιο μάχης της κυβέρνησης φαντάζει ισχυρό και προετοιμασμένο σε κάθε λεπτομέρεια. Κι όμως:

«Κανένα σχέδιο μάχης δεν επιβιώνει της επαφής με τον εχθρό» είχε αποφανθεί ο ιδιοφυής Πρώσος Στρατηγός Γκουντέριαν και από τη διαπίστωση αυτή δεν μπορεί φυσικά να εξαιρεθεί επ’ ουδενί το σχέδιο της κυβέρνησης. Γιατί;

Για τουλάχιστον έξι  λόγους:

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Ὁμιλία, σὺν Θεῷ ἁγίῳ, εἰς τὴν παγκόσμιον Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ


 «Σταυρὸς ὑψοῦται σήμερον, καὶ κόσμος ἁγιάζεται…
Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης,
Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας»

Λαμπρὴ πανήγυρη καὶ ἡμέρα πανσεβάσμια ἡ σημερινή, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί. Ἡ σεμνὴ τῶν Ὀρθοδόξων ὁμήγυρη, ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἐπιτελεῖ σήμερα μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἑορτές της: Τὴν παγκόσμια Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ μας. Γι’ αὐτὸ κι ἐμεῖς συναθροισθήκαμε στὸν ἅγιο τοῦτο καὶ παλαιὸ ναό, ποὺ τιμᾶται στὸ ὄνομα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, γιὰ νὰ τιμήσουμε τὸ Ξύλον τῆς Ζωῆς, γιὰ νὰ δοξάσουμε τὸν Κύριο, ποὺ σταυρώθηκε πάνω σ’ αὐτὸν καὶ μᾶς ἔσωσε, μᾶς ἁγίασε μὲ τὸ πανάγιό Του αἷμα, ποὺ ἔχυσε ἀπὸ ἀγάπη γιὰ μᾶς τὸν καιρὸ τοῦ ἀχράντου Πάθους Του. Γιὰ νὰ κατανοήσουμε ὅμως καλύτερα τό, πῶς καθιερώθηκε ἡ μεγάλη αὐτὴ ἑορτὴ καὶ ποιό τὸ νόημά της, θὰ ἦταν καλὸ νὰ κάνουμε μία ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὰ σχετικὰ γεγονότα.

Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

 


Τὰς ἐν λάρυγγι Σῶτερ ὑψώσεις φέρει,
Ὑψούμενον βλέπουσα τὸν Σταυρὸν κτίσις.
Ὑψώθη δεκάτῃ, Σταυροῦ ξύλον, ἠδὲ τετάρτῃ.

Βιογραφία
Το 326 μ.Χ. η Αγία Ελένη πήγε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους και να ευχαριστήσει το Θεό για τους θριάμβους του γιου της Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Θείος ζήλος όμως, έκανε την Άγια Ελένη να αρχίσει έρευνες για την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού.

Επάνω στο Γολγοθά υπήρχε ειδωλολατρικός ναός της θεάς Αφροδίτης, τον οποίο γκρέμισε και άρχισε τις ανασκαφές. Σε κάποιο σημείο, βρέθηκαν τρεις σταυροί. Η συγκίνηση υπήρξε μεγάλη, αλλά ποιος από τους τρεις ήταν του Κυρίου; Τότε ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος με αρκετούς Ιερείς, αφού έκανε δέηση, άγγιξε στους σταυρούς το σώμα μιας ευσεβέστατης κυρίας που είχε πεθάνει. Όταν ήλθε η σειρά και άγγιξε τον τρίτο σταυρό, που ήταν πραγματικά του Κυρίου, η γυναίκα αμέσως αναστήθηκε.

Η είδηση διαδόθηκε σαν αστραπή σε όλα τα μέρη της Ιερουσαλήμ. Πλήθη πιστών άρχισαν να συρρέουν για να αγγίξουν το τίμιο ξύλο. Επειδή, όμως, συνέβησαν πολλά δυστυχήματα από το συνωστισμό, ύψωσαν τον Τίμιο Σταυρό μέσα στο ναό σε μέρος υψηλό, για να μπορέσουν να τον δουν και να τον προσκυνήσουν όλοι.

Ατένιζε τον Σταυρό ...


Ατένιζε τον Σταυρό και θα υπομένεις τις θλίψεις σου.

Ατένιζε τον Σταυρό και θα συγχωρείς τον συκοφάντη σου.

Ατένιζε τον Σταυρό και θα αγαπάς τον συνάνθρωπό σου.

Ατένιζε τον Σταυρό και θα διώχνεις το θέλημά σου.

Ατένιζε τον Σταυρό και θα δαμάζεις τα πάθη σου.

Ατένιζε τον Σταυρό και θα σκυλεύεις τον Διάβολο.

Ατένιζε τον Σταυρό και να δοξολογείς τον Λυτρωτή σου.

Ατένιζέ τον…

 

Ο ρόλος του Δασκάλου. Άρθρο,του Τζίμα Μαργαρίτη, καθηγητή

              Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

 

Ήθελα εδώ και καιρό να γράψω λίγα λόγια για τον Δάσκαλο και το ρόλο του. Τον Δάσκαλο του Δημοτικού σχολείου και ιδιαίτερα αυτόν των πρώτων τάξεων.


Τι ήρωες πρέπει να είναι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ένα μικρό μαθητή που πρέπει να του μάθουν να διαβάζει. Ναι να διαβάζει. Αυτό που αργότερα φαίνεται φυσιολογικό και δεδομένο. Το διάβασμα που είναι ο πυρήνας της μάθησης και της γνώσης.

Τον Δάσκαλο ήρωα που πρέπει να μάθει στο μικρό μαθητή τις πρώτες γνώσεις στην αριθμητική.

Τον Δάσκαλο που δεν έχει το άγχος του καθηγητή του λυκείου για το άν θα περάσει το παιδί στο πανεπιστήμιο, αλλά έχει το άγχος ο μικρός μαθητής να μάθει να διαβάζει.

Μεγάλη υπόθεση. Να διαβάζει σωστά. Γιατί μη νομίζουμε πως κάθε ένας που τελειώνει ξέρει να διαβάζει σωστά.

Έχω γνωρίσει ανθρώπους στη βουλή που δεν μπορούσαν να διαβάσουν ούτε τα κείμενα που είχαν μπροστά τους.

Είναι ήρωας ο Δάσκαλος του Δημοτικού γιατί καλλιεργεί ένα παρθένο μυαλό. Γι αυτό και έχει αξία ο δάσκαλος να είναι Δάσκαλος, που να εμπνέει. Έτσι οι μαθητές γίνονται καλλίτεροι από τους Δασκάλους. Γιαυτό ας μη ρίχνουμε τον λίθο του αναθέματος στον Δάσκαλο. Αυτός είναι η πηγή της δημιουργίας μιας καλής κοινωνίας και καλών πολιτών.

(Οι σκέψεις αυτές δημοσιεύτηκαν το 2017)


Εορτασμός του Τιμίου Σταυρού στο Ύψωμα 1020

 Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ θὰ λειτουργήσει, ὅπως κάθε χρόνο, τὸ ἐξωκκλήσιο τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ποὺ βρίσκεται στὸ Ὕψωμα 1020, πλησίον τοῦ μεγάλου Σταυροῦ.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς (13/9) στὶς 6:00 μ.μ. θὰ τελεστεῖἘσπερινὸς μετὰ θείου κηρύγματος, 

καὶ τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας (14/9) ἀπὸ 7:30-9:30 π.μ. θὰ τελεστεῖ Ὄρθρος καὶ θεία Λειτουργία.

Τόσο τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς ὅσο καὶ τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας θὰ εἶναι ἀνοικτὴ ἡ πύλη τῆς περιφραγμένης δασικῆς περιοχῆς, ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ πρόσβαση στὸ ἐξωκκλήσιο μὲ αὐτοκίνητο γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ περιόδου 13-20 Σεπτεμβρίου 2020
Α΄. ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ θὰ τελεστοῦν οἱ ἑξῆς θεῖες Λειτουργίες:

α) Δευτέρα 14/9 (Ὕψωσις τοῦ τιμίου Σταυροῦ) ὥρα: 7:15-10:00 π.μ..

β) Τετάρτη16/9 (Ἁγίας Εὐφημίας) 7:15-9:00 π.μ..

γ) Κυριακὴ 20/9 (Μετὰ τὴν Ὕψωσιν-Ἁγ. Εὐσταθίου) -ὥρα: 7:15-10:30 π.μ..Β΄. ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

α) Τὶς ὑπόλοιπες μέρες θὰ τελεῖται, ὡς συνήθως, κάθε πρωὶ στὶς 7.30 π.μ. Ὄρθρος καὶ κάθε ἀπόγευμα στὶς 6.30 μ.μ. Ἐσπερινός.

β) Τὴν Παρασκευὴ μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ θὰ τελεστεῖ Παράκληση.


Ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ