Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

Ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας, Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ


                         

Ἦταν Πέμπτη, γράφει ὁ Μοτοβίλωφ (ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ). Ἡμέρα συννεφιασμένη. Τό χιόνι στή γῆ εἶχε ἀνεβῆ στούς 25 πόντους, ἐνῶ ἀπό τόν οὐρανό ἐξακολουθοῦσαν νά πέφτουν πυκνές νιφάδες, ὅταν ὁ πατήρ Σεραφείμ ἄρχισε νά συζητᾶ μαζί μου. Μέ ἔβαλε νά καθήσω στόν κορμό ἑνός δένδρου πού μόλις εἶχε κόψει, καί ὁ ἴδιος κάθησε ἀπέναντί μου. Βρισκόμασταν μέσα στό δάσος, κοντά στό ἐρημητήριό του, πάνω στόν λόφο πού κατέληγε στίς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Σάρωφκα.

— Ὁ Κύριος μοῦ ἀπεκάλυψε, εἶπε ὁ μεγάλος στάρετς, ὅτι ἀπό τά παιδικά σας χρόνια ἐπιθυμούσατε πολύ νά μάθετε ποιός εἶναι ὁ σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, καί εἴχατε ρωτήσει πολλές φορές μεγάλες πνευματικές προσωπικότητες.

— Πράγματι, ἀπάντησα, ἀπό τήν ἡλικία τῶν δώδεκα ἐτῶν μέ ἀπασχολοῦσε ἐπίμονα αὐτός ὁ λογισμός καί εἶχα ἀπευθυνθῆ σέ πολλούς πνευματικούς ἀνθρώπους, ἀλλά οἱ ἀπαντήσεις τους δέν μέ ἱκανοποιοῦσαν.

π. Ευάγγελος Παπανικολάου "Για να μην πεθάνω να μην ζήσω;"

                                  

Το να ζω για να μην κολλήσω τον ιό δεν μπορεί να είναι λόγος ύπαρξης.

Η επιστήμη μας βοηθάει αλλά δεν μπορεί να μας κάνει ευτυχισμένους.

Μπορεί να μου δώσει την υγεία αλλά όχι την χαρά.

Να αυξήσει το όριο της ζωής αλλά όχι να νικήσει τον θάνατο.

Μπορεί να με κάνει υγιή άλλα όχι άνθρωπο.

Δεν μπορεί η ιατρική να μας λύσει όλα τα προβλήματα ούτε να θέσει νέες αξίες ζωής. Δεν μπορεί η επιστήμη να γίνει η νέα θρησκεία του κόσμου που τυφλά και άκριτα θα υπακούμε.

Βεβαίως έπρεπε και πρέπει να κάνουμε ότι χρειάζεται ώστε αυτή η πανδημία να μην σκοτώσει εάν γίνεται κανέναν άνθρωπο. Όμως ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε θνητοί. Και δεν πεθαίνουμε επειδή αρρωσταίνουμε αλλά επειδή ζούμε.

Στήν ἁγία Πεντηκοστή, Ἰωάννου Χρυσοστόμου  Εἶναι μεγάλα, ἀγαπητοί, καί ξεπερνοῦν κάθε ἀνθρώπινη λογική τά χαρίσματα πού μᾶς δώρησε σήμερα ὁ φιλάνθρωπος Θεός. Γι᾿ αὐτό λοιπόν ἄς χαιρόμαστε ὅλοι μαζί καί χορεύοντας ἀπό χαρά ἄς ὑμνήσουμε τόν Κύριό μας. Γιατί ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι γιά μᾶς ἑορτή καί πανήγυρη. Ὅπως δηλαδή ἡ μία ἐποχή διαδέχεται τήν ἄλλη καί τό ἕνα ἡλιοστάσιο τό ἄλλο, ἔτσι ἀκριβῶς καί στήν Ἐκκλησία ἡ μία ἑορτή διαδέχεται τήν ἄλλη καί μᾶς πηγαίνουν ἀπό τή μία στήν ἄλλη.

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες λοιπόν ἑορτάσαμε τό σταυρό, τό πάθος, τήν ἀνάσταση, ὕστερα ἀπό αὐτά τήν ἀνάληψη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν οὐρανό. Σήμερα ὅμως συναντήσαμε τήν ἴδια τήν κορυφή τῶν ἀγαθῶν, φθάσαμε στή μητρόπολη τῶν ἑορτῶν, βρισκόμαστε στήν πραγματοποίηση τῆς ὑπόσχεσης τοῦ Κυρίου. «Γιατί ἄν ἐγώ φύγω», λέγει, «θά σᾶς στείλω ἄλλον Παράκλητο καί δέ θά σᾶς ἀφήσω ὀρφανούς» (Ἰω. 16, 7).

Εἴδατε ἐνδιαφέρον; εἴδατε ἄπειρη φιλανθρωπία; Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἀνέβηκε στόν οὐρανό, ξανακάθισε στό βασιλικό θρόνο, πῆρε τή θέση στά δεξιά τοῦ Πατέρα καί μᾶς χαρίζει σήμερα τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἔτσι μᾶς δίνει τά ἄπειρα οὐράνια ἀγαθά. Γιατί, πές μου, ποιό ἀπό αὐτά πού συντελοῦν στή δική μας σωτηρία δέν τό ἔχει δώσει τό Ἅγιο Πνεῦμα; Αὐτό μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τήν πνευματική δουλεία, μᾶς καλεῖ στήν ἐλευθερία, μᾶς ὁδηγεῖ στήν υἱοθεσία καί, γενικά, μᾶς ξαναγεννᾶ ἀπό τήν ἀρχή, καί μᾶς ξεφορτώνει τό βαρύ καί ἀποκρουστικό φορτίο τῶν ἁμαρτιῶν.

Ο 'Απόστολος τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, Πράξ. 2, 1-11 Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστῖνου Ν. Καντιώτου (Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης) ''ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ'',

Πεντηκοστὴ

«Ἐν τῶ σημπληροῦσθαι τὴν

ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν

ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό»

(Πράξ. 2, 1)

 

ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, σήμερα εἶνε ἡ γιορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Πεντηκοστή! Μεγάλη γιορτή, ποὺ γιορτάζουν οἱ χριστιανοὶ ὅλου τοῦ κόσμου. Πεντηκοστὴ ὅμως γιορτὰζουν καὶ οἱ Ἑβραῖοι. Ἀλλὰ πόσο διαφέρει ἡ μιὰ Πεντηκοστὴ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ Πεντηκοστή μας ἀπὸ τὴν Πεντηκοστὴ τῶν Ἑβραίων. Διαφέρει ὅσο ὁ ἥλιος ἀπὸ ἕνα ἀστέρι τῆς νύχτας, ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν σκιά του. Σκιὰ εἶνε ἡ Πεντηκοστὴ τῶν Ἑβραῖων. Σκιά, ποὺ δείχνει τὴν πραγματικότητα. Ἡ δὲ πραγματικότης εἶνε ἡ Πεντηκοστὴ ποὺ γιορτάζουν σήμερα οἱ χριστιανοί.

Ἀλλὰ ἄς δοῦμε μέ λίγα λόγια, τί εἶνε ἡ Πεντηκοστὴ τῶν Ἑβραίων καὶ τί εἶνε ἡ Πεντηκοστὴ τῶν χριστιανῶν.

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων Β΄ 1-13, Η ἐπιφοίτησις τοῦ ᾿Αγίου ΠνεύματοςΙΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ                                                 ΠΡΑΞΕΩ͂Ν Β΄ 1-13

1 Καί ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό.
2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι·
3 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν,
4 καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ῾Αγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι.
5 ῏Ησαν δὲ ἐν ῾Ιερουσαλὴμ κατοικοῦντες ᾿Ιουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν·
6 γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν.
7 ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες πρὸς ἀλλήλους· οὐκ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; 
8 καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν, 
9 Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ ᾿Ελαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, ᾿Ιουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν ᾿Ασίαν, 
10 Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ρωμαῖοι, ᾿Ιουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, 
11 Κρῆτες καὶ ῎Αραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ;
12 ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες· τί ἂν θέλοι τοῦτο εἶναι; 
13 ἕτεροι δὲ χλευάζοντες ἔλεγον ὅτι γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσί.

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ και ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Περιόδου 6-8 Ιουνίου 2020


Σάββατο 6 Ιουνίου
βράδυ 8.30 μ.μ. Αγρυπνία για την Πεντηκοστή
Κυριακή 7 Ιουνίου (Πεντηκοστής) δεν θα τελεστεί η Θ. Λειτουργία λόγω της Αγρυπνίας για την εορτή της Πεντηκοστής
Δευτέρα 8 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)
Πρωί 7.30 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία

Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο
Πρωί 6.00 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία
Κυριακή 14 Ιουνίου
Πρωί 6.00-7.00 π.μ. προσέλευση πιστών – Όρθρος – Θ. Λειτουργία

Η Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου είναι ανοιχτή:
Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο – Κυριακή:         9.00-13.00 και 17.00-19.30

τηλέφωνα επικοινωνίας: 2385028610 - Ηγουμένη: Μοναχή Συγκλητική Ζησίδου

***   ***   ***   ***   ***   ***

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Περιόδου 7-10 Ιουνίου 2020Κυριακή 7 Ιουνίου
Πρωί 04.00-09.30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία –
Εσπερινός Αγίου Πνεύματος – Γονυκλισία
Δευτέρα 8 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)
Πρωί 5.00-9.00 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Τετάρτη 10 Ιουνίου
         Βράδυ 9.00 μ.μ. Αγρυπνία προς τιμή του Αγίου Λουκά του ιατρού 
                                    και Αποστόλου Βαρνάβα

τηλέφωνα επικοινωνίας: 2385037944 - Ηγουμένη: Μοναχή Μαριάμ Τάμπα

                                               ***   ***   ***   ***   ***   ***
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Περιόδου 5-14 Ἰουνίου 2020
Παρασκευή 5 Ἰουνίου
Ἀπόγευμα 6.30 μ.μ. Ἑσπερινός - Ἀκολουθία Μνημοσύνων.

Σάββατο 6 Ἰουνίου (Ψυχοσάββατο)
Πρωί 7.30-9.30 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία.
Ἀπόγευμα 7.00 Μέγας Ἐσπερινός.

Κυριακή 7 Ἰουνίου (Πεντηκοστῆς)
Πρωί 6.45-10.45 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία - Ἑσπερινὸς Ἁγίου Πνεύματος – Γονυκλισία.

Δευτέρα 8 Ἰουνίου (Ἁγίου Πνεύματος)
Πρωί 7.30-10.00 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία.
Ἀπόγευμα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός.

Τετάρτη 10 Ἰουνίου
Πρωί 7.15-9.00 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία.
Βράδυ 9.00 μ.μ.- 1.00 π.μ. Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Βαρνάβα.

Παρασκευὴ 12 Ἰουνίου
Πρωί 7.30-8.30 π.μ. Ὄρθρος.
Ἀπόγευμα 7.00-7.45 Ἑσπερινὸς – Παράκληση στὴν Παναγία.

Σάββατο 13 Ἰουνίου
Πρωί 7.30-9.30 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία.
Ἀπόγευμα 7.00 Ἐσπερινός.

Κυριακή 14 Ἰουνίου (Τῶν Ἁγίων Πάντων)
Πρωί 7.00-10.00 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία.
Ἀπόγευμα 7.00 Μέγας Ἐσπερινός.

Τὶς ὑπόλοιπες ἡμέρες τελεῖται κάθε πρωὶ 7.30-8.30 π.μ. Ὄρθρος καὶ κάθε ἀπόγευμα 7.00-7.30 μ.μ. Ἑσπερινός.

τηλέφωνα επικοινωνίας: 2385028223 Αρχιμανδρίτης π. Επιφάνιος Χατζηγιάγκου
                                                  ***   ***   ***   ***   ***   ***

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Περιόδου 5-13 Ιουνίου 2020


Παρασκευή 5 Ιουνίου
Απόγευμα 7:00 μ.μ. Εσπερινός- Παννυχίδα για τους κεκοιμημένους

Σάββατο 6 Ιουνίου (Ψυχοσάββατο)
Πρωί 7.30-9.30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία

Κυριακή 7 Ιουνίου (Πεντηκοστής)
Πρωί 7.30-11.00 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία –
         Εσπερινός Αγίου Πνεύματος – Γονυκλισία

Δευτέρα 8 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)
Πρωί 7.30-10.00 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία

Τρίτη 9 Ιουνίου
Πρωί 7.30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία στον Άγιο Φανούριο

Τετάρτη 10 Ιουνίου
βράδυ 8.30 μ.μ. Αγρυπνία προς τιμή του Αγίου Λουκά του ιατρού

Σάββατο 13 Ιουνίου
Πρωί 7.30-9.30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία

Κυριακή 14 Ιουνίου (Των Αγίων Πάντων)
Πρωί 7.30-10.30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία

Τις υπόλοιπες ημέρες τελείται κάθε πρωί 7.30-8.30 π.μ. Όρθρος και κάθε απόγευμα 7.00-7.30 μ.μ. Εσπερινός


 τηλέφωνα επικοινωνίας: 6944712184 Πρωτοπρ. π. Αναστάσιος Γκερτσάκης 

                                               ***   ***   ***   ***   ***   ***
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Περιόδου 5-8 Ιουνίου 2020


Παρασκευή 5 Ιουνίου
Ἀπόγευμα 6.00 μ.μ. Ἑσπερινός - Ἀκολουθία Μνημοσύνων
Σάββατο 6 Ιουνίου (Ψυχοσάββατο)
Πρωί 7.15 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Κυριακή 7 Ιουνίου (Πεντηκοστῆς)
Πρωί 7.00 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία –
Ἑσπερινὸς Ἁγίου Πνεύματος – Γονυκλισία
Δευτέρα 8 Ἰουνίου (Ἁγίου Πνεύματος)
Πρωί 7.15 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία

 τηλέφωνα επικοινωνίας: 2385026203 π. Ιωάννης Δημόπουλος
                                                  ***   ***   ***   ***   ***   ***
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Περιόδου 5-8 Ιουνίου 2020


Παρασκευή 5 Ιουνίου
Ἀπόγευμα 6.30 μ.μ. Ἑσπερινός - Ἀκολουθία Μνημοσύνων
Σάββατο 6 Ιουνίου (Ψυχοσάββατο)
Πρωί 7.30 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Κυριακή 7 Ιουνίου (Πεντηκοστῆς)
Πρωί 7.00 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία – 
                         Ἑσπερινὸς Ἁγίου Πνεύματος – Γονυκλισία
Δευτέρα 8 Ἰουνίου (Ἁγίου Πνεύματος)
Πρωί 7.30 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία

τηλέφωνα επικοινωνίας: 2385022595 π. Σωτήριος Παρδάλης
                                                  ***   ***   ***   ***   ***   ***
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Περιόδου 5-8 Ἰουνίου 2020


Παρασκευή 5 Ἰουνίου
Ἀπόγευμα 5.00 μ.μ. Ἑσπερινός - Ἀκολουθία Μνημοσύνων

Σάββατο 6 Ἰουνίου (Ψυχοσάββατο)
Πρωί 7.30-9.30 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία

Κυριακή 7 Ἰουνίου (Πεντηκοστῆς)
Πρωί 7.00-11.00 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία –
Ἑσπερινὸς Ἁγίου Πνεύματος – Γονυκλισία

Δευτέρα 8 Ἰουνίου (Ἁγίου Πνεύματος)
Πρωί 7.30-10.00 π.μ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία


τηλέφωνα επικοινωνίας: 2385028867 π. Δημοσθένης Παπαδόπουλος 

Αγίες Μάρθα και Μαρία οι αδελφές του Λαζάρου

Ἐκ Βηθανίας τὰς ἀδελφὰς Λαζάρου,
Σῴζειν δύνασθαι καὶ νεκρὰς πιστευτέον.
Τετάρτῃ Μάρθα ἠδὲ Μαρίη ἔβησαν πόλῳ λαμπρῷ.


Βιογραφία
Η Μάρθα και η Μαρία, μαζί με τον αδελφό τους Λάζαρο, ήταν για τον Κύριο Ιησού Χριστό η πιο αγαπητή και αγία οικογένεια της Βηθανίας. Το Ευαγγέλιο, μας παρουσιάζει τη Μαρία να απορροφάται από τη διδασκαλία του Ιησού, ενώ η Μάρθα, που ήταν μεγαλύτερη αδελφή, φροντίζει πολύ για το τραπέζι της φιλοξενίας. Γι' αυτό ακούει από το στόμα του Διδασκάλου το πασίγνωστο και διδακτικότατο «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά, Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς» (Λουκ. ι' 38-42). Η Μαρία επίσης, άλειψε και με πολύτιμο μύρο τα πόδια του Ιησού και σπόγγισε υστέρα με την παρθενική της κόμη.

Και οι δύο αδελφές, ευσεβή και διακεκριμένα μέλη της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας, αξιώθηκαν να πεθάνουν ειρηνικά και όχι εν διωγμώ. Διότι ο Κύριος δεν θέλησε ν' αφήσει να πονέσουν οι καρδιές, των οποίων κάτω από τη στέγη του σπιτιού τους, είχε απολαύσει τόση αγία γαλήνη τις παραμονές των παθών Του.

Τελικά, από πότε ήταν «ελληνικό» το Βυζάντιο; του Νεκτάριου Δαπέργολα Διδάκτορος Βυζαντινής ΙστορίαςΤελικά, από πότε ήταν «ελληνικό» το Βυζάντιο;

(Ένα διευκρινιστικό σχόλιο πάνω σε μία διαδεδομένη ανιστόρητη ανοησία)

του Νεκτάριου Δαπέργολα

Διδάκτορος Βυζαντινής ΙστορίαςΜε αφορμή την επέτειο της Άλωσης της Πόλης, διάβασα πάλι από αρκετούς αυτές τις μέρες στο διαδίκτυο την άποψη ότι το Βυζάντιο ήταν ελληνικό κράτος κατά τους τελευταίους του κυρίως αιώνες (υπονοώντας βασικά το διάστημα μετά τον 12ο). Πρόκειται βέβαια για μία από τις μεγαλύτερες ιστορικές ανακρίβειες και συγχρόνως τις μεγαλύτερες ανοησίες που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια. Γιατί το Βυζάντιο στην πραγματικότητα ήταν κράτος ορατά ελληνικό από πολύ παλαιότερα, θα μπορούσαμε να πούμε ήδη από τον καιρό που χάνει τα δυτικοευρωπαϊκά του εδάφη (λόγω της γερμανικής πλημμυρίδας του 5ου και 6ου αιώνα) και προσηλώνεται στην Ανατολή – μία Ανατολή που δεν κατοικείται βέβαια μόνο από Έλληνες, αλλά που ο ελληνικός πολιτισμός και η ελληνική γλώσσα αποτελούν κυρίαρχη σταθερά και κεντρικό συνεκτικό κρίκο όλων των πληθυσμών της καθόλη την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο.

Η υπακοή δεν μπορεί να είναι άκριτη μέσα στα πλαίσια της εκκλησίας - Δ. Τσελεγγίδης
❈ «Η υπακοή μέσα στο πλαίσιο της εκκλησίας δεν είναι άκριτη. Δεν γίνεται δηλαδή τυφλά σε ότι μας πουν γιατί τότε θα ήταν αυτοκτονικό αν το δεχόμασταν! Θα μας κέρδιζε ο πονηρός»
❈ «Γεννάται το ερώτημα· είναι δυνατόν οι επίσκοποι η οι ιερείς, να λένε αντίθετα απ' ότι λέει ο Χριστός και η εκκλησία; Εγώ σας βεβαιώνω ως καθηγητής, ναι! Είναι δυνατόν! Δεν σημαίνει ότι όλοι κάνουν αυτό, αλλά χρειάζεται να εξετάσουμε μήπως κάποιοι το κάνουν.» ➤ Καθηγητής Δογματικής Θεολογίας ΑΠΘ, κ. Δημήτρης Τσελεγγίδης ~Απόσπασμα από την συνέντευξη του καθηγητή στον π. Πέτρο Heers ~Aρχική δημοσίευση στο κανάλι The Orthodox Ethos

Πότε ο πιστός εκπίπτει από την ταυτότητα του (δηλαδή του πιστού), -Καθηγ. Δογματικής Δ. ΤσελεγγίδηςΚαθηγητής Δογματικής Θεολογίας ΑΠΘ, κ. Δημήτρης Τσελεγγίδης ~Απόσπασμα από την συνέντευξη του καθηγητή στον π. Πέτρο Heers ~Αρχική δημοσίευση στο κανάλι The Orthodox Ethos

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

Ψαλτηρίου Θησαύρισμα: Ψαλμός 3ος3,2 Κύριε, τί ἐπλη-

θύνθησαν οἱ θλίβοντές

με; Πολλοὶ ἐπανίστα-

νται ἐπ᾿ ἐμέ·

 

3 πολλοὶ λέγουσι τῇ

ψυχῇ μου· οὐκ ἔστι σω-

τηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ

αὐτοῦ. (Διάψαλμα).

 

4 Σὺ δέ, Κύριε, ἀντι -

λήπτωρ μου εἶ, δόξα

μου καὶ ὑψῶν τὴν κε-

φαλήν μου.

 

5 Φωνῇ μου πρὸς Κύ -

ριον ἐκέκραξα, καὶ ἐπή -

κουσέ μου ἐξ ὄρους ἁ-

γίου αὐτοῦ. (Διάψαλ-

μα).

 

6 Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ

ὕπνωσα· ἐξηγέρθην,

ὅτι Κύριος ἀντιλήψε-

ταί μου.

 

7 Οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ

μυριάδων λαοῦ τῶν

κύκλῳ συνεπιτιθεμέ -

νων μοι.

 

8 Ἀνάστα, Κύριε, σῶ -

σόν με, ὁ Θεός μου, ὅτι

σὺ ἐπάταξας πάντας

τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι

ματαίως, ὀδόντας ἁ -

μαρτωλῶν συνέτρι-

ψας.

 

9 Τοῦ Κυρίου ἡ σω-

τηρία, καὶ ἐπὶ τὸν λαόν

σου ἡ εὐλογία σου.

3,2 Κύριε, γιατί πληθύνθηκαν

αὐτοί πού μέ θλίβουν;

Πολλοί ἐπαναστατοῦν ἐναντίον μου.

 

 

3 Πολλοί λέγουν γιά μένα (εἰρωνικά):

«Δέν πρόκειται νά τόν σώσει ὁ Θεός του».

 

 

 

 

4 Σύ ὅμως, Κύριε, εἶσαι ὑπερασπιστής μου,

εἶσαι δόξα μου καί θά μέ δικαιώσεις.

 

 

 

5 Ὕψωσα (παλαιότερα) στόν Κύριο

τήν φωνή μου

καί μέ ἄκουσε ἀπό τό ἅγιο ῎Ορος Του.

 

 

 6 (Καί τώρα πρόσφατα) ἐγώ κοιμήθηκα

καί ἠρέμησα·

σηκώθηκα (βεβαιωμένος)

ὅτι ὁ Κύριος μέ ἔσωσε.

 

7 Δέν θά φοβηθῶ (λοιπόν καί τώρα)

ἀπό μυριάδες λαοῦ,

πού μέ περικυκλώνουν

(γιά νά μοῦ ἐπιτεθοῦν).

 

8 Σήκω, Κύριε, σῶσε με Θεέ μου,

κτύπησε ὅλους ὅσους

μέ ἐχθρεύονται χωρίς λόγο,

σύντριψε τά πρόσωπα τῶν ἁμαρτωλῶν.

 

 

 


9 Ἀπό τόν Κύριο ἔρχεται ἡ σωτηρία.

Καί ἡ εὐλογία σου (ὦ Θεέ)

ἄς ἔλθει στόν λαό σου.


Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και ο Μαξ Βέμπερ Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου


          
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος δημοσίευσε στο τεύχος 285 (Απριλίου 2020) της «Παρέμβασης», μηνιαίας έκδοσης της Μητροπόλεως την οποία διαποιμαίνει, πλήρη ενημέρωση επί των όσων έπραξε ως « ο μόνος εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος στα Μέσα Γενικής Ενημέρωσης (ΜΓΕ)». Μεταξύ αυτών είναι και η παρεξήγηση που προκάλεσε σε μέρος των ΜΓΕ μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι για τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, με βάση τις κατά τον Γερμανό κοινωνιολόγο Μαξ Βέμπερ τρεις μορφές εξουσίας, μία από τις οποίες, κατά την άποψή του, είναι η Εκκλησία. 

Αναφερόμενος στις τρεις αυτές μορφές εξουσίας γράφει στο πρωτοσέλιδο άρθρο του, που συνεχίζεται στις σελίδες 12 και 13: «Η νόμιμη ή γραφειοκρατική εξουσία δεν πρέπει να αγνοή την παραδοσιακή (ήθη και έθιμα) εξουσία και την χαρισματική (ανθρώπους με κύρος στην ειδικότητά τους) εξουσία....Σε μια ευνομούμενη Πολιτεία πρέπει να υπάρχη συνεργασία όλων....Έτσι ανέφερα (στα ΜΓΕ) ότι κατά τον Μαξ Βέμπερ πρέπει να συνεργάζονται στενά όλοι οι φορείς της κοινωνίας, για να μην υπάρξη δυσαρμονία στην κοινωνία μεταξύ Κράτους, πολιτών και χαρισματούχων, εννοώντας τους ειδικούς επιστήμονες, την Εκκλησία κ.ά. και μέσα στα πλαίσια αυτά χρησιμοποίησα τη λέξη εκτροπή από την μη καλή συνεργασία...». 

Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

ΜΟΡΦΕΣ TOY 1821 – 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)


ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 1821

1.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου


Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας εἶναι ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐκ τῶν ἐθνομαρτύρων τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Γεννήθηκε τὸ 1776 στὴν Κέρκυρα. Δολοφονήθηκε στὶς 27 Σεπτεμβρίου 1831 στὸ Ναύπλιο. Ὑπῆρξε μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες διεθνεῖς προσωπικότητες τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα. Στὰ λίγα χρόνια τῆς προσφορᾶς του στὸ Ἔθνος ἔθεσε τὰ θεμέλια τοῦ σύγχρονου Ἑλληνικοῦ Κράτους.

Η υπακοή στον πνευματικόΚάποτε μια νεαρή ψυχή εξομολογήθηκε, όμως ήταν τέτοια η κατάστασίς της που δεν της επετράπη η Θεία Κοινωνία. Αυτή νευρίασε, πληγώθηκε ο εγωισμός της, φαίνεται και αντέδρασε. Επειδή ήταν συγγενής του επισκόπου, πήγε σ΄αυτόν και διαμαρτυρήθηκε.

Ο δεσπότης  της είπε:

--Έλα την Κυριακή στον τάδε Ναό , που θα λειτουργήσω και θα σε κοινωνήσω εγώ.

Πήγε λοιπόν η κοπέλα και την ώρα που έφθασε στο Άγιο Ποτήριο, έκανε έναν φοβερό εμετό με μαύρα υγρά. Φυσικά δεν κοινώνησε γιατί την έπιασαν και σπασμοί στην κοιλιά και έμεινε για την άλλη Κυριακή.

Έκανε την νηστεία της και ξαναπήγε. Φθάνοντας μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, το στόμα της δεν άνοιγε! Ήταν ερμητικά κλειστό. Μία, δύο, τρεις προσπάθειες.., κανένα αποτέλεσμα! Άρχισε να μουγκρίζει, ¨πετάχτηκαν τα μάτια της¨...και απομακρύνθηκε.

Θυμήθηκε τον Πνευματικό και ξαναπήγε.

Ο Πνευματικός της είπε:

--Θα κοινωνήσεις τότε, που σου προσδιόρισα, ούτε μια μέρα λιγότερο...και θα δείς τη Θεία Χάρη.

Περίμενε, κοινώνησε τότε που της είπε ο Πνευματικός, και απεκαταστάθη πλήρως η ειρήνη μέσα της.Από το βιβλίο: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του Πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Κ. Αναγνωστόπουλου


Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

Η ορθόδοξη Πίστη μας του Αρχιμ. Επιφανίου Κ. Χατζηγιάγκου (7ο κεφ)7. Η ΛΥΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 

7.1. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Ἀπὸ τὴν κατάσταση αὐτὴ κανείς δὲν μποροῦσε νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο. Καὶ ἐδῶ ἔρχεται νὰ φανερωθεῖ ἡ ἄπειρη σοφία καὶ ἡ ἀσύλληπτη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Βρῆκε τρόπο νὰ θεραπεύσει τὸ κακό. Ἔστειλε στὸν κόσμο τὸν Υἱό του γιὰ νὰ μᾶς σώσει (βλ. Ἠσ. 63,9). Τὸ ἔργο αὐτὸ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ διάσωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ὀνομάζεται «θεία Οἰκονομία» ἢ «ἀπολυτρωτικὸ ἔργο». Τὸ ἔργο αὐτὸ ὁ Θεὸς τὸ εἶχε ἐπινοήσει προαιώνια, διότι γνώριζε τὴν πτώση τῶν πρωτοπλάστων πρὶν ἀκόμα τοὺς δημιουργήσει.

Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Αγ. Ιω. Χρυσοστόμου, τόμος Α΄Κεφάλαιο 11: ΕΦΗΒΕΙΑ – ΝΕΟΤΗΤΑΑ΄) Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ

Ο Χρυσόστομος πιστεύει, ότι είναι απολύτως αναγκαία η γνώση της φύσεώς μας (MG 60,238). Πολύ περισσότερο είναι αναγκαία η γνώση της φύσεως, της ψυχολογίας και της νοοτροπίας της εφηβικής και της νεανικής ηλικίας, μιας ηλικίας δύσκολης, φοβερής και πολλές φορές ακατανόητης (MG 49,21). Ο άγιος Ιεράρχης, για να καταδείξει ακριβώς αυτή την αλήθεια παραθέτει το χωρίο κδ΄34 και εξής των Παροιμιών του Σολομώντος: «Τρία πράγματα είναι ακατανόητα σε μένα. Το δε τέταρτο ακόμη περισσότερο μου μένει ακατάληπτο και ακατανόητο. Τα ίχνη του αετού που πετάει στον αέρα, ο δρόμος του φιδιού που σέρνεται στις πέτρες, τα ίχνη του πλοίου που ταξιδεύει στη θάλασσα και οι σκέψεις, οι ενέργειες και οι παρεκτροπές του νέου ανθρώπου» (MG 56,373).
Αν αγνοήσουμε τη φύση μας και ιδιαίτερα τη φύση του νέου ανθρώπου, θα μοιάσουμε με τον ανίδεο και ανόητο εκείνο άνθρωπο, που βρήκε πολύτιμο μαργαριτάρι και το πέταξε, γιατί δεν γνώριζε την αξία του (MG 60,238).
Δεν υπάρχει άλλη τέχνη και επιστήμη ανώτερη από την διαπαιδαγώγηση της ψυχής και τη διάπλαση της διάνοιας των νέων ανθρώπων. Γι’ αυτό όσοι ασχολούνται με την αγωγή των εφήβων και των νέων πρέπει να είναι προσεκτικότεροι από το ζωγράφο και το γλύπτη. «Της τέχνης ταύτης ούκ έστιν άλλη μείζων. Τι γαρ ίσον του ρυθμίσαι ψυχήν και διαπλάσαι νέου διάνοιαν; Και γαρ παντός ζωγράφου και ανδριαντοποιού τον ταύτην έχοντα την επιστήμην ακριβεστέρον διακείσθαι χρή» (MG 58,584).