Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021

π. Συμεών Κραγιοπούλου (†) Πνευματικὰ Μηνύματα 2021

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ

Ἁγίων Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας τῶν αὐταδέλφων

Ὁσίων Θεοφίλου τοῦ Ὁμολογητοῦ καὶ Λογγίνου τοῦ Στυλίτου

Ἁγίου Βασιανοῦ

Ὁσίου Ἀμβροσίου τῆς Ὄπτινα

Ἁγίου Διονυσίου τοῦ φιλοσόφου Μητροπολίτου Λαρίσης τοῦ λεγομένου ''Σκυλοσόφου''


Στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ γίνεται λόγος γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας στὴ Ναΐν. Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος εὐσπλαγχνίσθῃ ἐπʼ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ˙ μὴ κλαῖε.

Αὐτὸ εἶναι τὸ θέμα. Ὁ Κύριος θέλει πάρα πολὺ νὰ μᾶς σπλαχνισθεῖ κατὰ ἰδιαίτερο τρόπο καὶ νὰ μᾶς πεῖ: «Μὴν κλαῖς, ἐγὼ θὰ σὲ σώσω». Ὅλα ὅσα κάνει ὁ Κύριος – ὅσα ἔκανε καὶ παλιὰ καὶ στὶς μέρες μας -ὅλα εἶναι γιὰ νὰ βεβαιωθοῦμε ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς εἶναι ποὺ ἐξουσιάζει τὰ πάντα. Αὐτὸς εἶναι Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, αὐτὸς εἶναι ποὺ μᾶς ἀγαπάει, ποὺ θέλει νὰ μᾶς σώσει. Αὐτὸς εἶναι ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς σπλαχνισθεῖ καὶ νὰ μᾶς σπογγίσει τὰ δάκρυα, νὰ μᾶς στηρίξει τὴν ὥρα τὴ δύσκολη, ἀλλὰ τελικὰ ὅμως γιὰ νὰ ἀφεθοῦμε στὰ χέρια του, καὶ νὰ κάνει τὸ ὅποιο θαῦμα θέλει ἐκεῖνος στὸν καθένα μας. Καὶ κυρίως νὰ ἀναστήσει – ποὺ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν μπορεῖ νὰ τὸ κάνει – τὴ νεκρὴ ψυχή μας.


Αναστάσιος Ομ. Πολυχρονιάδης: Πού είναι το ταμείο αλληλεγγύης υπέρ των υγειονομικών;Μετά την αναστολή…

Περνούν οι μέρες…

Η τσέπη τους άδεια…

Πόσες οικονομίες να κράτησαν;

Με τόσες ανατιμήσεις…

Πάνε στα ΑΤΜ, βλέποντας τα ποσά μηδενικά…

Χωρίς να φταίνε σε τίποτα…

Όμως ο Καίσαρας δεν υπολογίζει…

Ούτε νόμους ούτε πόνους…

Ως νέος Φαραώ διατάζει…

Εσύ θα φας, εσύ όχι…

Ζούμε στιγμές τραγικές…

Πρωτοφανείς…

Ποιος θα πίστευε ότι αυτά θα γίνονταν πραγματικότητα…

Όταν πέρσι το σάπιο «Σύστημα» τους χειροκροτούσε…

Για το έργο ζωής που προσέφεραν…

Και φέτος οι ίδιοι…

Ακριβώς, οι ίδιοι…

Τους πετούν στον Καιάδα…

Με απίστευτη άνεση…

Και απύθμενο μένος…

Δείχνοντας τους το δρόμο του θανάτου…

Όταν, γιατρός αναζητά μεροκάματο στο μάζεμα της ελιάς…

Και τραυματιοφορέας ζητά τρόφιμα για την οικογένειά του…

Πού είναι η κοινωνία για αυτούς;

Πού και η ίδρυση ταμείου αλληλεγγύης;

Πού είναι οι ΜΚΟ;

Πού οι αγαπούληδες;

Πού οι ιδεολόγοι;

Μήπως είναι ανύπαρκτοι τούτοι οι υγειονομικοί;

Μήπως είναι αόρατοι;

Ή μήπως ισχύει το λεχθέν: Όπου πέφτει η φωτιά, εκεί καίει;

Τόσο μασκοφορέμενη έγινε η κοινωνία μας;

Τόσο φιμωμένη;

Τόσο άνευρη;

Μόνο ο εαυτός μας;

200 χρόνια μετά…τόσο πούλημα στη λευτεριά;


Αναστάσιος Ομ. Πολυχρονιάδης


πηγή: https://www.triklopodia.gr/

Ἑρμηνεία στὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Γ΄ Λουκᾶ ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''Σταγόνες ἀπὸ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν''

 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ

Λουκ. 7, 11-16


ΠΡΟΣ ΠΕΝΘΟΥΝΤΑΣ

«Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαχνίσθη

ἐπʼ αὐτῇ, καὶ εἶπεν αὐτῇ˙ Μὴ κλαῖε»
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, δὲν ἔμενε πάντοτε στὸ ἴδιο μέρος. Περιώδευε συνεχῶς. Ἀπὸ πόλι σὲ πόλι κι ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό. Ἤτανε δὲ τόσο γλυκειὰ ἡ διδασκαλία του, ὥστε ἄνθρωποι ποὺ συγκινοῦνταν ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὰ λόγια του, καὶ ὅταν ἐκεῖνος ἔφευγε ἀπὸ τὸ χωριό τους, τὸν ἀκολουθοῦσαν γιὰ νὰ τὸν ἀκούσουν καὶ σʼ ἄλλο χωριό. Τόση δίψα εἶχαν νʼ ἀκούσουν τὸ λόγο ποὺ κήρυττε ὁ Χριστός. Κάτι τέτοιο συνέβαινε καὶ στὴν ἐποχὴ ποὺ κήρυττε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ὅταν ἔφευγε νὰ πάη σὲ ἄλλο μέρος, ἀρκετοὶ τὸν ἀκολουθοῦσαν.

* * *

Ἔτσι μιὰ μέρα, ὅταν ὁ Χριστὸς ξεκίνησε νὰ πάη σὲ μιὰ πόλι, στὴ Ναΐν, ποὺ ἦταν μιὰ ἀπὸ τὶς ὡραιότερες πόλεις τῆς Παλαιστίνης γιὰ τὸ ἔξοχο φυσικὸ περιβάλλον της, πλῆθος λαοῦ μαζὶ μὲ τοὺς μαθητάς του τὸν ἀκολούθησε. Βαδίζοντας ἔφθασε ὁ Χριστὸς ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι Ναΐν.

Ἑρμηνεία στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Γ΄ Λουκᾶ ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ''

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ

Β΄ Κορ. 6, 1-10


Τὰ δύο συστήματα

«Ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες»


Ο Απόστολος Παύλος στόν Άρειο Πάγο τής Αθήνας.


Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, ἦταν πτωχός, πάμπτωχος. Ἔτσι ἦταν καὶ οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι. Οἱ κήρυκες τοὺ εὐαγγελίου δὲν εἶχαν δική τους περιουσία. Δὲν εἶχαν δικό τους σπίτι. Δὲν εἶχαν χρήματα. Κοινωνικῶς ἦταν ἀδύνατοι. Καὶ ὅμως αὐτοὶ οἱ ἀνίσχυροι καὶ ἄσημοι ἄνθρωποι κατώρθωσαν τὸ ἀκατόρθωτο˙ κατώρθωσαν νὰ ἐλκύσουν τὸν κόσμο στὴν χριστιανικὴ πίστι, στὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ. Πῶς ἔγινε αὐτό; Εἶνε κάτι ποὺ προκαλεῖ τὸ θαυμασμό. Ὁ ἀπόστολος, ὅταν τὸν κάλεσε ὁ Κύριος στὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα, ἀπεφάσισε νὰ τὰ θυσιάση ὅλα. Ἀπογυμνώθηκε ἀπὸ κάθε περιουσία καὶ ἰδιοκτησία. Ἐν συνεχείᾳ ὅμως βλέπει κανεὶς νὰ εἶνε τὰ πάντα στὴ διάθεσί του. Εἶχε τέτοια ἐπάρκεια, ὥστε νὰ γράφη˙ «Ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες» (Β΄ Κορ. 6, 10). Πῶς ἔγινε αὐτὸ καὶ ποιά εἶνε ἡ ἐξήγησι τοῦ παραδόξου αὐτοῦ φαινομένου;

Θὰ προσπαθήσουμε νὰ δώσουμε μία σύντομη ἑρμηνεία αὐτοῦ τοῦ χωρίου, τὸ ὁποῖο ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται πὼς παρουσιάζει μιὰ ἀντίφασι. Δὲν ἔχουμε, καὶ ὅμως ἔχουμε. Ἡ μία ὄψις εἶνε, δὲν ἔχω τίποτε˙ ἡ ἄλλη ὄψις εἶνε, κατέχω τὰ πάντα. Πῶς μποροῦν νὰ συμβαίνουν καὶ τὰ δύο συγχρόνως;

π. Συμεών Κραγιοπούλου (†) Πνευματικὰ Μηνύματα 2021

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου τοῦ Ἀποστόλου

Ὁσίων Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας τῆς συμβίου του

Δικαίων Ἀβραὰμ καὶ Λὼτ τοῦ ἀνεψιοῦ του

Ὁσίας Ποπλίας τῆς Ὁμολογήτριας


Ἡ ἁγία Ἀθανασία ἔζησε μὲ σιωπὴ ὡς μοναχὸς κοντὰ στὸν πρώην σύζυγό της. Πάλεμε μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό της, ἀγωνίστηκε καὶ ξεπέρασε τὴ γυναικεία φύση της. Τυχαῖα δὲν ἐνήργησε ἔτσι αὐτὴ ἡ γυναίκα. Καὶ δὲν εἶχε κάποιον εἰδικὸ λόγο – διάπραξη κάποιας ἁμαρτίας – ὅπως ἄλλες γυναῖκες ποὺ πῆγαν σὲ ἀνδρικὸ μοναστήρι. Πάντως, μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ξεπέρασε τὴν φύση της, ὅλη τὴ γυναικεία εὐαισθησία μὲ τὴν καλὴ ἔννοια. Ὡς ἕνα σημεῖο αὐτὴ ἡ εὐαισθησία ποὺ ἔχει ἡ γυναίκα εἶναι κάτι ἄλλο. Μοιάζει νὰ εἶναι πιὸ θρησκευτική, πιὸ φιλακόλουθη ἀπὸ τὸν ἄνδρα, πιὸ καλὴ χριστιανή, ἀλλὰ φθάνει ὡς ἕνα σημεῖο. Γιὰ νὰ προχωρήσει πιὸ πέρα, πρέπει νὰ ἔχει ὄντως ἀνδρεῖο φρόνημα καὶ νὰ ξεπεράσει τὴ φύση της. Νὰ γνωρίζουμε ὅτι ξεπερνώντας κάτι συγκεκριμένο, ξεπερνοῦμε τὸν ἑαυτό μας. Καὶ ἡ καθεμιὰ ἀπὸ τὶς γυναῖκες ποὺ ἀσκήτεψαν, φωτιζόμενη ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο διάλεξε τί θὰ ἔκανε.


Στη ΔΙΣ η πρόταση Μητροπολίτη Μάνης για απαλλαγή των Μητροπολιτών

 Την απαλλαγή των δύο Μητροπολιτών Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ και Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά πρότεινε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος στην εισήγησή του με θέμα «Η αξία, η σημασία και η υπακοή εις το Συνοδικόν Πολίτευμα της Εκκλησίας» κατά τη συνεδρίαση (για 4η ημέρα) της Ιεραρχίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο Σεβασμιώτατος Εισηγητής, στα τέσσερα μέρη της εμπεριστατωμένης Εισηγήσεώς του, χρησιμοποιώντας πολλά αγιογραφικά και πατερικά χωρία, απάντησε στα εξής καίρια ερωτήματα: α) τι είναι Συνοδικό Πολίτευμα, Ιερό Συνοδικό Πολίτευμα και της Εκκλησίας Πολίτευμα; β) σε τι συνίσταται η αξία του Συνοδικού Πολιτεύματος; γ) ποιο είναι το περιεχόμενο της σημασίας του Συνοδικού Πολιτεύματος; και δ) ποια είναι η έννοια και το περιεχόμενο της υπακοής στο Συνοδικό Πολίτευμα;

Κλείνοντας την εισήγησή του, ο Μητροπολίτης Μάνης έθεσε υπό την κρίση της σεπτής Ιεραρχίας προτάσεις όπως «να θεωρηθεί λήξαν το εγερθέν γνωστό ζήτημα των δύο αδελφών Ιεραρχών και να τεθεί στο αρχείο για το μείζον όφελος και συμφέρον της Εκκλησίας», αλλά και να συνταχθεί και αποσταλεί, όπου πρέπει, Ειδική Συνοδική Εγκύκλιος της ΙΣΙ «περί τῆς ἀξίας, ἰσχύος καί πιστῆς ὑπακοῆς στίς ἀποφάσεις τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας ὑπό πάντων, κλήρου καί λαοῦ».

Μάλιστα, στο ανακοινωθέν της 4ης ημέρας, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεραρχίας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος ανέφερε ότι στο εξής με το θέμα αυτό θα ασχοληθεί η Διαρκής Ιερά Σύνοδος. 

πηγήhttps://ellasnafs.blogspot.com/


Μόλις Κοινωνούμε διασχίζουμε την άπειρη απόσταση από την Γη στον Ουρανό - π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος
Δεν μας ζητάνε, λέει, να αρνηθούμε την Πίστη μας! - π. Βασίλειος Βολουδάκης

 


Λέει κάποιος ιερομόναχος ότι…
«είναι άξιο παρατηρήσεως ότι ο Μητροπολίτης πριν αναλάβει την διαποίμανση της Μητροπόλεώς του δίνει ένορκη διαβεβαίωση, δηλαδή ορκίζεται ενώπιον του Θεού, του Αγίου Ευαγγελίου και του λαού, Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι κατά την διοίκηση, μεταξύ των άλλων, θα τηρεί και τους νόμους του κράτους.»

Και ποιός νόμος του Κράτους λέει ότι θα κλείσουν οι Εκκλησίες και ορκίζομαι ότι θα συμβάλλω στο κλείσιμο των Εκκλησιών; Μόνο στους νόμους του Κράτους ορκίζεται; Πριν από την χειροτονία του, κατά την διάρκεια του Όρθρου, δεν έχει ορκισθεί ότι θα τηρεί απαρεγκλίτως όλους τους Ιερούς Κανόνες και τα Δόγματα της Πίστεως; Πως συμβιβάζεται, πως δέχεται να μην τελείται η Θεία Λειτουργία ενώπιον του λαού; Πως δέχεται να καταβιβάζεται ο άγιος χώρος της λατρείας σε έναν απλό κοινό λατρείας;

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος: Δικάζομαι.. επειδή λειτούργησα…

 


Πρωτοπρεσβύτερος

Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος

Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν

τηλ. 6945-377621,  agotsopo@gmail.com

 

Πάτρα,  7.10.2021

ΔΙΚΑΖΟΜΑΙ…

 

Όπως έχει ανακοινωθεί μου ασκήθηκε δίωξηκαι πρόκειται να δικαστώ ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών την προσεχή Δευτέρα 11.10.2021, διότι πέρσι την 25η Μαρτίου 2020, εορτή του Ευαγγελισμού, επιτέλεσα το ιερατικό και εφημεριακό μου καθήκον ως επιτάσσει η εκκλησιαστική μας παράδοση και η συνείδησή μου.

Να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με την τότε κυβερνητική απόφαση (ΚΥΑ 2867/16.3.20, ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ.21285/28.3.20) από 16.3. – 11.4.2020 απαγορευόταν τελείως η τέλεση της Θ. Λειτουργίαςσε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια (ακόμα και στις Ι. Μονές και στο Άγιο Όρος!). Αποτελούσε ποινικό αδίκημα και μόνο η απλή τέλεση της Θ. Λειτουργίαςανεξάρτητα από την παρουσία η μη των πιστών στους ναούς…

Κατά τη διάρκεια της 28ετούς ιερατικής μου διακονίας έχω αξιωθεί άλλες τέσσερις φορές να βρεθώ εγκαλούμενος και κατηγορούμενος διότι δεν υπέκυψα σε πιέσεις και θέλησα να προασπιστώ τα συμφέροντα της ενορίας Αγ. Νικολάου Πατρών, στην οποία είχα τότε ως πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου την ευθύνη της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης.  Το διακύβευματότε (1995-2000) ήταν της τάξεως των 100.000.000 δρχ! Και τις τέσσερις φορές αθωώθηκα και τελικά δικαιώθηκε απολύτως ο Ναός στο σύνολο των απαιτήσεών του κατά την τότε πολυετή διένεξη.

Αν τότε διακυβεύονταν κάποια σοβαρά υλικά συμφέροντα, στην παρούσα περίπτωση διακυβεύεται η ίδια η προσωπική και ιερατική τιμή και αξιοπρέπεια, το συνταγματικό δικαίωμα της θρησκευτικής λατρείας του λαού μας και κυρίως η ιερατική διακονία και αξιοπρέπεια του Ορθοδόξου-Έλληνα παπά.

Όπως σημείωσα πέρσι, στις από 15.9.2020 εξηγήσεις μου στον αρμόδιο Εισαγγελέα(βλ. συνημμένο),η άσκηση δίωξης για τέτοιο “αδίκημα”, αποτελεί ξεχωριστή τιμή για ένα ιερέα και έτι πλέοντην ύψιστη τιμή -το ανώτατο οφίκιο κατά την εκκλησιαστική ορολογία-μετά την ιεροσύνη, συνιστά η καταδίκη του επειδή επιτέλεσε το ιερατικό του καθήκον.

Σε τούτον τον κόσμο, ο άνθρωπος βρίσκεται πάντοτε μεταξύ του διαβόλου και του Θεού, συμφιλιώνεται είτε με τον ένα είτε με τον Άλλο

 


ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

Ὁ ἄνθρωπος μεταξύ διαβόλου καί Θεοῦ
(Ἐπιμέλεια π. Ἀθανασίου Μηνᾶ)

(Ἕνα μικρό ἀντίδωρο στούς ἀπανταχοῦ ἀγωνιζομένους ὀρθοδόξους χριστιανούς)

  Σέ τοῦτον τόν κόσμο, ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται πάντοτε μεταξύ τοῦ διαβόλου καί τοῦ Θεοῦ, συμφιλιώνεται εἴτε μέ τόν ἕνα εἴτε μέ τόν Ἄλλο, ζεῖ εἴτε μέ τόν ἕνα εἴτε μέ τόν Ἄλλο. Εἶναι φίλος τοῦ διαβόλου καί ζεῖ μέ αὐτόν, ὅταν βαδίζει στίς ἁμαρτίες καί τά πάθη, ἐπειδή αὐτά εἶναι ἡ ψυχή, ἡ καρδιά τοῦ διαβόλου. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά εἶναι φίλος τοῦ Θεοῦ, ζεῖ μέ Αὐτόν, ὅταν πορεύεται μέ τίς ἅγιες ἐντολές τοῦ Κυρίου, ὅταν γίνεται σύσσωμος τοῦ Θεανθρωπίνου σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, στήν ὁποία ἀποθησαυρίζεται ὁλόκληρος ὁ πλοῦτος, ὅλων τῶν Θείων αἰωνιοτήτων. Ναί, σέ τοῦτον ἐδῶ τόν κόσμο, ὁ ἄνθρωπος παρακάθεται, πάντοτε, εἴτε στήν τράπεζα τοῦ διαβόλου εἴτε στήν τράπεζα τοῦ Κυρίου Χριστοῦ, τοῦ Μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ[1].

π. Συμεών Κραγιοπούλου (†) Πνευματικὰ Μηνύματα 2021

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Ὁσίας Πελαγίας τῆς πρώην πόρνης

Ἁγίας Πελαγίας τῆς Παρθένου

Ἁγίας Ταϊσίας

Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Ὁσιομάρτυρος

Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Νέου τοῦ Ὁσιομάρτυρος


Σήμερα εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς ὁσίας Πελαγίας. Ἡ γυναίκα αὐτὴ ἀπὸ ἠθικῆς ἀπόψεως εἶχε φθάσει στὸ ἔσχατο σημεῖο. Εἶχε παραδοθεῖ ἐξ ὁλοκλήρου στὴν ἀκαθαρσία, σʼ αὐτὸν τὸν τρόπο ζωῆς. Ἀλλὰ πῶς μετενόησε, καὶ πῶς γενικὰ μετανοοῦν οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ γίνονται ἅγιοι; Εὐθὺς ἀποστρέφεται, λέει ὁ Συναξαριστής, ὅλα τὰ ἐν κόσμῳ καλὰ καὶ τερπνὰ ὡσὰν σκύβαλα.

Μπορεῖ νὰ μὴν ἔχεις κάνει αὐτὰ ποὺ ἔκανε αὐτὴ ἡ γυναίκα˙ ἐπειδὴ ὅμως ὁ ἄνθρωπος δὲν λατρεύει τὸν Θεό, ἀλλὰ ἄλλα πράγματα, βαθιὰ μέσα στὴν ψυχή του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἶναι μοιχός. Καὶ γιὰ ὅλους μας πρέπει νὰ ἔλθει αὐτὴ ἡ ὥρα, ποὺ θὰ αἰσθανθεῖ κανεὶς ὅτι μετανοεῖ πιὰ καὶ ἀλλάζει ὄντως ζωή. Νὰ αἰσθανθεῖ ὅτι ἐγκαταλείπει σὰν σκύβαλα ἕνα σωρὸ εἴδωλα, ποὺ ἔχει μέσα στὴν ψυχή του καὶ τὰ λατρεύει, καὶ ἀποφασίζει νὰ ἀκολουθήσει τὸν Θεὸ ὅπως ἡ ὁσία Πελαγία.

“Βόμβες” Πατέρα Στυλιανού Καρπαθίου για ιεραρχία Eκκλησίας

 


Για τα λεγόμενα του Μητροπολίτη Λάρισας ο οποίος είπε «να έρθουν όλοι να εμβολιαστούν πριν πεθάνουν» μίλησε σήμερα στον Focus FM και στον δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη ο Πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου.

«Αγνοούν», ανέφερε, «ότι γράφουν μια ιστορία στο πλαίσιο της εκκλησίας με μαύρα γράμματα».

«Η εκκλησία λέει εξομολόγηση, μετάνοια, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία πριν φύγουμε… εκείνος λέει εμβολιασμό. Αν αυτό δεν είναι βλασφημία, οι λέξεις πράγματι έχουν χάσει το νόημά τους, είναι τραγικό αυτό το οποίο γίνεται», είπε χαρακτηριστικά.

Ακούστε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη:


πηγή: https://www.triklopodia.gr/

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

Δεν παίρνεις πάντοτε ό,τι δίνεις - Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος Ψυχολόγος M.Sc.


Πολλές φορές η αγάπη που δίνεις, πληρώνεται με πίκρες.

Το ενδιαφέρον που δείχνεις, με αδιαφορία παγερή.
Το νοιάξιμο σου, θεωρείται δεδομένο.
Και ενώ εσύ τρέχεις, στην ανάγκη σου δεν έρχεται κανείς...
Εσύ χαίρεσαι με τις χαρές τους, μα αυτοί ζηλεύουν τη δική σου.
Εσύ δίνεις χρόνο στον άλλον να μιλήσει, μα εσένα δεν σε ακούει κανείς.
Δεν παίρνεις σε τούτη τη ζωή, πάντοτε ό,τι δίνεις.
Ας είναι.
Εσύ σπείρε.
Σπείρε αγάπη. Σπείρε καλοσύνη. Σπείρε γύρω σου έλεος...
Σπείρε και έχε στο νου σου, "ότι υπάρχει και Θεός".

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος
Ψυχολόγος M.Sc.

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 9:00 π.μ δικάζουν τον π. Αναστάσιο Γκοτσόπουλο - Ολοι στα δικαστήρια Πατρών

 Αγαπητέ αδελφέ,
Σε καλώ τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου στις 09.00 στα δικαστήρια της Πάτρας για να διαμαρτυρηθούμε για την άδικη δίωξη του πατρός Αναστασίου Γκοτσόπουλου

Ο π. Αναστάσιος πιστός στο ιερατικό του καθήκον και αψηφώντας τις σχετικές απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν από την άθεη κυβέρνηση με αφορμή την ασθένεια του κορωνοϊου, λειτούργησε την 25η Μαρτίου του 2020, με αποτέλεσμα να δικάζεται την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Δείξε με την παρουσία σου, την διαφωνία σου στα επαίσχυντα κυβερνητικά μέτρα, που με αφορμή μια ασθένεια, προσπαθούν ανερυθρίαστα να διασαλεύσουν και να αλλοιώσουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του έθνους μας.


Σπύρος Ζορμπαλάς 

πηγή: https://yiorgosthalassis.blogspot.com/

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

π. Συμεών Κραγιοπούλου (†) Πνευματικὰ Μηνύματα 2021

 

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Ἁγίων Σεργίου καὶ Βάκχου

Ἁγίου Πολυχρονίου τοῦ Ἱερομάρτυρος καὶ τῶν Δέκα Συναθλητῶν του

Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ἑρημίτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων

Ἁγίων Ἰουλιανοῦ τοῦ Πρεσβυτέρου καὶ Καισαρείου τοῦ Διακόνου

Ἁγίου Λεοντίου τοῦ Ὑπατικοῦ


Ἄσχετα τί γίνεται στὸν κόσμο, ἄσχετα τί θὰ κάνουν οἱ ἄνθρωποι, ἄς ἔχουμε ὑπʼ ὄψιν μας ὅτι, ἔτσι ὅπως εἶναι τὰ πράγματα, τὸ κακὸ θὰ ἁπλωθεῖ, καὶ φαίνεται ἄφησε καὶ ὁ Θεὸς ἔτσι. Οὔτε νὰ φοβηθοῦμε οὔτε νὰ ἐπηρεαστοῦμε, ἀλλὰ νὰ θυμόμαστε τὸ τῆς Ἀποκαλύψεως ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρεθήτε ἔτι. Σὰν νὰ λέει ὁ Θεός: «Ὅσοι εἶστε κακοὶ καὶ θέλετε καὶ ἄλλο νὰ γίνεται κακοί, γίνετε». Καὶ ἄφησε λοιπὸν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ξεπεράσουν κάθε ὅριο. Λέει ὅμως καὶ ὁ ἅγιος ἀγιασθήτω ἔτι.

Ὅσο βλέπουμε τὸ κακὸ νὰ πληθαίνει, καὶ μὲ ὁρμὴ πολλὴ οἱ ἄνθρωποι τοῦ κακοῦ νὰ σπρώχνονται καὶ νὰ βαδίζουν πρὸς τὸ κακό, ὅλο καὶ πιὸ πολὺ νὰ βουλιάζουν, ἀκόμη πιὸ πολὺ ἐμεῖς νὰ ἀκολουθοῦμε τὴν ὁδὸ τῆς ἁγιότητος, ἀκόμη περισσότερο νὰ πιστεύουμε στὸν Θεό, νὰ κάνουμε τὸ θέλημά του˙ καὶ δὲν ἔχουμε νὰ φοβηθοῦμε. Ὅ,τι καὶ νὰ γίνει στὸν κόσμο, τελικὰ θὰ πατάξει ὁ Θεὸς τὸ κακὸ καὶ θὰ ἐπικρατήσει τὸ καλό.

ΤΕΛΟΣ ΠΙΑ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - Ο ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ…


Γράφει ο Νεκτάριος Δαπέργολας


Συνεχίζονται τα αποκαλυπτήρια που ξεκίνησε από πέρσι η λεγόμενη πανδημία. Που δεν είναι μάλιστα απλώς αποκαλυπτήρια, αλλά μία σαρωτική, αλυσιδωτή κατάρρευση από κάθε λογής μάσκες και παραπετάσματα. 
Και κατάρρευση βεβαίως κυρίως για τον εκκλησιαστικό χώρο, γιατί σε εκείνον της πολιτικής εξουσίας τα πράγματα ήταν δεδομένα και μόνο ασύγγνωστα αφελείς μπορούσαν πια να περιμένουν κάτι άλλο πέρα από την τόση συνειδητή (και πολυκομματικά ομόφωνη) αθλιότητα και συνεπώς να εκπλαγούν. 
Στον εκκλησιαστικό χώρο όμως, ακόμη και οι γνώστες του τι πραγματικά κρύβεται εδώ και πολλά χρόνια στα διαβρωμένα από την εκκοσμίκευση, τον οικουμενισμό και τις άλλες παθογενείς αιτίες νοσηρά του υπόγεια, θεωρώ πως τέτοια συντριπτική αποκαθήλωση προσώπων, τόσο συνεχή και κυρίως απροσχημάτιστο κατήφορο, όλα αυτά - σε τέτοια τουλάχιστον έκταση και σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα - ούτε και οι ίδιοι οι γνώστες μπορούσαν να τα φανταστούν. 

Για τους υγειονομικούς σε αναστολή…

 Αναστάσιος Ομ.  Πολυχρονιάδης

Δρ. pd Θεολογίας ΑΠΘ


Ήδη ξεχάστηκαν οι χιλιάδες των υγειονομικών που τέθηκαν σε αναστολή…

Με άμεση παύση της μισθοδοσίας τους…

Χωρίς να υφίσταται τέτοιος όρος, κατά την ανάληψη της υπηρεσίας τους…

Πρώτη φορά στα χρονικά…

Πλήρως αντισυνταγματικά…

Και όμως πόσοι βγήκαν για να τους υπερασπιστούν;

Για να υπερασπιστούν το αναφαίρετο δικαίωμά τους στην εργασία;

Πού είναι τα πανελλαδικά συνδικάτα;

Πού βρίσκονται;

Χάθηκαν;

Ο Καίσαρας κάνει ό,τι θέλει... 

Αν θέλει σε αφήνει δίχως δουλειά και απένταρο…

Για την Αλβανία, επί Χότζα, θα το πίστευα…

Για την Ελλάδα του 2021 με τίποτα…

Κι όμως…

Τόλμησε…

Και τολμά κάθε μέρα…

Και εμείς θεατές στο βρώμικο παιχνίδι της άκρατης εξουσιαστικότητας…

Της ισοπέδωσης…

Που δεν υπολογίζει τίποτα…

Που δεν ορρωδεί προ ουδενός... 

Όποιος μιλήσει ενάντια στο πειραματικό μπόλι…

Απειλείται ευθέως από τη σύγχρονη Sigurimi…

Από εκείνη τη φοβερή αστυνομία του Χότζα... 

Από το φόβο και τρόμο της σύγχρονης “δημοκρατίας”...

Που απαιτεί μόνο “καλά” παιδιά…

Δηλαδή, “δουλικά”...

Απολύτως οσφυοκάμπτες, υποτακτικούς του “Συστήματος”...

Θάβοντας ανθρώπινες ζωές…

Θάβοντας το πνεύμα του ‘21…

Για να μη θυμίζει τίποτα…

Για να ξεχαστούν τα πάντα…

Υγειονομικοί που προσπαθούν να επιβιώσουν…

Μαζί και οι οικογένειές τους…

Αναζητώντας μία δουλειά…

Ένα κομμάτι ψωμί…

Επειδή, δεν υπέκυψαν…

Επειδή, αντιστάθηκαν…

Τότε, μας πολεμούσαν οι Τούρκοι…

Τώρα;;;

 Αναστάσιος Ομ. Πολυχρονιάδης


πηγή: https://panagia-ierosolymitissa.blogspot.com/

Δε σε χάλασε το κραχ στα social media… Για σκέψου το!

 


Δεν είναι και τόσο κακό που είδες τον κόσμο έξω από τα social media ή ότι αναγκάστηκες να επικοινωνήσεις μέσω τηλεφώνου και όχι από το messenger.


Σκέψου μόνο την εικόνα σου να σκρολάρεις εναγωνίως στην οθόνη του κινητού σου λες κι έκανες τεχνητή αναπνοή στα social media. Δεν αναρωτήθηκες «μα τι ακριβώς κάνω;»!

Για να μην παρεξηγηθούμε. Τα social media είναι εξέλιξη. Η κοινωνία, ο κόσμος, χρειάζονται την εξέλιξη γιατί κυρίως η ζωή μας γίνεται πιο εύκολη. Και μπορούμε να κάνουμε πράγματα που θα ήταν δύσκολα υπό άλλες προϋποθέσεις.

Επί της ουσίας αυτή η εξέλιξη με τα social media δεν είναι του… διαβόλου, αλλά το πρόβλημα είναι ότι εξαρτώνται από τους ανθρώπους. Ένα παράδειγμα: Με το Facebook, το Instagram κ.τλ. μπορούμε να μειώσουμε τις αποστάσεις. Μπορούμε να… μεταφερθούμε παντού. Να μιλήσουμε με τον καθένα, οπουδήποτε βρίσκεται. 

Μπορούμε να ξαναβρούμε συμμαθητές ή συμφοιτητές. Μπορούμε να βρούμε κι ενδιαφέροντες ανθρώπους εφόσον βέβαια κάνουμε την απαραίτητη αξιολόγηση.

Μπορούν επίσης οι επαγγελματίες να έχουν ένα χρήσιμο εμπορικό εργαλείο για να προωθούν τα προϊόντα τους. Βεβαίως και ισχύει και καλώς ισχύει…

Υπάρχει όμως ένα τεράστιο ΑΛΛΑ…

Ποιο είναι αυτό το «αλλά»; Εκείνο που αντί να μειώνει τις αποστάσεις, τις αυξάνει. Εκείνο που σε κάνει να εύχεσαι πχ τα χρόνια πολλά μέσα από το Facebook ακόμα και σε… ομαδικό tag (για να βγάλεις την υποχρέωση) και όχι να σηκώσεις το τηλέφωνο.

Εκείνο που κανονίζεις τις δουλειές σου μέσω inbox και όχι με τη δια ζώσης επαφή.

Εκείνο που προωθείς το όποιο προϊόν σου μέσω των σελίδων σου, ενώ θα ΕΠΡΕΠΕ να διατηρείς και προσωπική επαφή.

Εκείνο που φλερτάρεις περιμένοντας αν… διαβάστηκε αυτό που έστειλες ή αν θα… στείλει. Αντί να ποντάρεις στην προσωπικότητα, στο να μάθεις τον άλλο από κοντά… Γιατί όμως;

Δε μπορούμε παρά ν’ αναλογιστούμε αν αυτό το ΚΡΑΧ στα social media ήταν μια εικόνα από το μέλλον που θα μας βάλει σε διαδικασία σκέψης περί αναθεώρησης κάποιων πραγμάτων.

Δηλαδή εφόσον πέσουν οι πλατφόρμες, αυτομάτως θα πρέπει να πάψουμε να έχουμε ζωή;

Είναι σοκαριστική η εικόνα δύο ανθρώπων σε καφετέρια να κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Να μη μιλούν μεταξύ τους, να μην ανταλλάσσουν κουβέντα επί ώρες και να είναι βυθισμένοι στο τηλέφωνό τους.

Είναι μάλλον άσχημο να σκέφτεσαι ότι εφόσον έπεσε η πλατφόρμα δεν έχω τρόπο προκειμένου να αξιοποιήσω εμπορικά το προϊόν μου. Υπάρχει και η δια ζώσης επαφή.

Μήπως να ξανασκεφτούμε ότι είμαστε άνθρωποι; Και όλα είναι χρήσιμα αρκεί όμως να τα διαχειριζόμαστε σωστά;

Μήπως καταλάβαμε ότι η εικόνα των social media είναι και πλασματική σε τεράστιο βαθμό; Κι εμείς έχουμε βουτήξει μέσα;

(Το ότι οι… τουιτεράδες πανηγύριζαν επειδή η δική τους πλατφόρμα έμεινε ζωντανή ενώ έπεσαν οι άλλες, εντάσσεται στη γραφικότητα)


πηγήhttps://www.sportime.gr/