Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ «ΤΡΟΠΑΡΙΟ»!

 

Του Δημητρίου Ρίζου, θεολόγου, από το περιοδικό "μεγαλομάρτυρες" (Απρίλιος 2024)

Τὰ ὄργανα τοῦ «ἀντικειμένου» καὶ φέτος ἔκαναν τὴν ἐμφάνισί τους. Τὸ περιμέναμε,  τὸ  ξέρομε  ὅτι  δὲν  θὰ  σεβασθοῦν  τὴν  μεγάλη  ἑορτὴ  τῆς χριστιανοσύνης, τὴν  Ἀνάστασι  τοῦ  Κυρίου.  Ἐνοχλοῦνται  οἱ  ἄνθρωποι  τοῦ σκότους ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι κατὰ κανόνα λένε  ὅτι  ὑπηρετοῦν  τὴν  τέχνη  καὶ  τὸν  πολιτισμό  καὶ  τάχα  φωτίζουν  τὸν κόσμο, ἀλλά ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὸ άληθινὸ φῶς, Καὶ αὐτὸ τὸ ἀληθινὸ φῶς εἶναι  μόνον  ὁ  Ἰησοῦς  Χριστός.  Ποιὸς  ἄλλος  στὴν  παγκόσμια  ἱστορία τόλμησε νὰ πῆ· «Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου»;  

Φέτος ἄνθρωποι τῆς τέχνης, καὶ μὲ τὴν ζωγραφικὴ καὶ μὲ τὴν μουσικὴ ἀσεβέστατα  προσέβαλαν  τὴν  χριστιανικὴ  πίστι,  στενοχώρησαν  τὸ  χριστε-πώνυμο πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας σὲ μέρες προετοιμασίας γιὰ τὸν ἑορτασμό τῆς νίκης κατὰ τοῦ θανάτου. Δὲν μπορῶ νὰ πιστέψω πὼς εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονός,  ὅτι  ἐκδηλώσεις  κατὰ  τῆς  χριστιανικῆς  πίστεως  γίνονται  παρα-μονὲς τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Πάσχα. Χρόνια τώρα βλέπομε νὰ ἐπανα-λαμβάνεται τὸ ἴδιο «τροπάριο», δηλ. βάναυσι προσβολὴ τῆς χριστιανικῆς πίστεως πρὶν ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες χριστιανικὲς ἑορτές. Ἐκφράζεται δὲ μέσα ἀπὸ  τὴν  τέχνη.  Καὶ  ἂν  ἀκουσθῆ  κάποια  διαμαρτυρία,  ἀλλοίμονο  στὸν διαμαρτυρόμενο.  Αὐτὸς  ποὺ  προσβάλλει  ἔχει  τὸ  ἐλεύθερο  τοῦ  λόγου, αὐτὸς ποὺ διαμαρτύρεται εἶναι σκοταδιστής, καὶ δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφράζεται ἐλεύθερα. Συνταγματικὴ ἀντίφασι!  

Σκέφτομαι ὅμως κάτι ἄλλο, μὲ τὴν συνταγματικὰ ἐλευθερία τοῦ λόγου μου.  Γιατὶ  δὲν  τολμάει  καμμία  τέχνη νὰ προσβάλη, μὲ τὸν  ἴδιο  δικαίωμα τοῦ λόγου καὶ τὸ ἴδιο τρόπο, ὄχι τὸν Χριστό καὶ τὴν χριστιανικὴ πίστι, ἀλλὰ κάποια  ἐξ  ἀνατολῆς  θρησκεία;  Τόλμησε  ἕνας  εὐρωπαῖος  νὰ  ζωγραφίση κάτι γιὰ τὸν ἱδρυτὴ τοῦ Ἰσλάμ, καὶ χρειάσθηκε νὰ τὸν προστατεύη διεθνὴς ἀστυνομία.  Λέω  τολμήσατε,  ὅπως  παρουσιάσθηκε  ἡ  Παναγία  φέτος  σὲ κάποια ἔκθεσι, καὶ ὅπως μουσικὸ συγκρότημα τραγούδησε τὴν χριστιανικὴ πίστι, νὰ παρουσιάσετε γιὰ ἄλλες θρησκεῖες. Ἀντέχετε; 

Ἔχομε ἐλευθερία τοῦ λόγου, καὶ μπορῶ νὰ πῶ, ὅτι ἔχομε μὲ τὸν Χριστὸ τὸ φῶς, καὶ μὲ τὸν Ἀντικείμενο τὸ σκοτάδι. Ὅσοι δὲν εἶναι μέ  «τὸ φῶς τὸ ἀληθινό» τοῦ Χριστοῦ, εἶναι στὸ σακκί τοῦ Ἀντικειμένου, ὅπου εἰρηνεύουν μεταξύ τους. Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ πολεμοῦν τὸν Χριστό καὶ τὴν χριστιανικὴ πίστι.

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Κείμενο ράπισμα τῆς Κουρουπάκη στὴν Μητσοτακική πολιτική ἀναλγησία, γιὰ τὴν «πρόσφατη ἀνακάλυψη» τῆς δημογραφικῆς κατάρρευσης τῆς Ἑλλάδας!


Τῆς Ἀσπασίας Ἰ. Κουρουπάκη, Βουλευτοῦ Β1 Βορείου Τομέως Ἀθηνῶν

Ξαφνικὰ τὰ ΜΜΕ καὶ τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ἀνακάλυψαν τὴν δημογραφική μας κατάρρευση. Ἀφορμὴ στάθηκε ἕνα σχόλιο στὸ twitter. Ὅμως ἡ ΝΙΚΗ παρακολουθεῖ τὸ ζήτημα ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ μπῆκε στὴν Βουλὴ καὶ ἔχει θέσει ὡς ἀπόλυτη προτεραιότητά της τὸ ζήτημα αὐτό.
Δύο χρόνια μετὰ ἀπὸ σχετικὴ ἀπόφαση τῆς ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ, καὶ κατόπιν δικοῦ μας σχετικοῦ κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου, ἡ Κυβέρνηση ἀναγκάζεται νὰ συμμορφωθεῖ καὶ νὰ ἐπαναφέρει τὴν ἔκπτωση στὸ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα ποὺ εἶχαν οἱ πολύτεκνοι.
Ἔχουμε ἤδη διεκδικήσει νὰ ληφθοῦν μέτρα ὅπως ἡ θέσπιση πλήρους ἀφορολόγητου γιὰ τὶς 27.000 πολύτεκνες οἰκογένειες, τὸ ὁποῖο ὅμως ἡ κυβέρνηση, διὰ στόματος τοῦ ὑπουργοῦ τῆς κ. Θεοχάρη, ἀπέρριψε ὡς «ἀντίθετο στὴν φορολογικὴ δικαιοσύνη». Παράλληλα δέ, ὕστερα ἀπὸ κοινοβουλευτικὴ παρέμβαση τῆς ΝΙΚΗΣ, κατέστη ἀφορολόγητο τὸ ἐπίδομα μητρότητας... τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, κάτι ποὺ δὲν προβλεπόταν ἀρχικὰ στὸ σχετικὸ νομοσχέδιο.

Ἡ ΝΙΚΗ ἔχει ἕνα ὅραμα γιὰ τὴν ἀνάσχεση τοῦ δημογραφικοῦ καὶ μιὰ συγκροτημένη πολιτικὴ ποὺ θὰ περιλαμβάνει:

Μέγας Κανών: Τι είναι ο Μεγάλος Κανόνας; Πότε ψάλλεται και γιατί ονομάστηκε έτσι;

ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Τι είναι ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ; Πότε ψάλλεται και γιατί ονομάστηκε έτσι; 

 Στην αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής, στο μεγάλο απόδειπνο των τεσσάρων πρώτων ημερών της Α’ Εβδομάδας των Νηστειών διαβάζεται χωρισμένος σε τέσσερα μέρη ο Μεγάλος Κανόνας και ολόκληρος την Πέμπτη της Ε’ εβδομάδας των Νηστειών. Ψάλλεται σε ήχο πλ. β’ που είναι ιδιαίτερα κατανυκτικός, εκφραστικός του πένθους και της συντριβής της καρδιάς. 

 Ψυχή μου, Ψυχή μου, ανάστα τι καθεύδεις; Το τέλος εγγίζει και μέλλεις θορυβείσθαι· ανάνηψον ουν, ίνα φείσηται σου Χριστός ο Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών.

 Μπορούμε να περιγράψουμε το κανόνα αυτό σαν ένα θρήνο μετάνοιας που μας μεταφέρει στο βάθος και στο πεδίο δράσης της αμαρτίας, κλονίζοντας τη ψυχή μας με την απόγνωση, τη μετάνοια και την ελπίδα. 

Άγιος Πορφύριος: Το μυστικό για να μας δώσει εύκολα, ευκολότατα ο Χριστός ότι επιθυμούμε!

Να μην εκβιάζομε με τις προσευχές μας τον Θεό. Να μη ζητάμε απ’ τον Θεό να μας απαλλάξει από κάτι, ασθένεια κ.λπ., ή να μας λύσει τα προβλήματά μας, αλλά να ζητάμε δύναμη και ενίσχυση από Εκείνον, για να τα υπομένομε.

Όπως Εκείνος κρούει με ευγένεια την πόρτα της ψυχής μας, έτσι κι εμείς να ζητάμε ευγενικά αυτό που επιθυμούμε κι αν ο Κύριος δεν απαντάει, να σταματάμε να το ζητάμε.

Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει κι ο Θεός τα «μυστικά» Του. Εφόσον πιστεύομε στην αγαθή Του πρόνοια, εφόσον πιστεύομε ότι Εκείνος γνωρίζει τα πάντα απ’ τη ζωή μας κι ότι πάντα θέλει το αγαθόν, γιατί να μη δείχνομε εμπιστοσύνη;

Η βίωση της χαρμολύπης στην ορθόδοξη πνευματικότητα

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού

Η περίοδος του Τριωδίου και ιδιαίτερα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είναι για την Αγία μας Εκκλησία η ιερότερη χρονική διάρκεια του ενιαυτού. Είναι το νοητό στάδιο όπου ο κάθε πιστός καλείται να δώσει τον προσωπικό του αγώνα για την ψυχοσωματική του κάθαρση από τους ρίπους της αμαρτίας. Να βιώσει την ορθόδοξη πνευματικότητα, η οποία ταυτίζεται με την ανάκτηση της αυθεντικής του φύσεως, από τη φθορά και την αμαρτία, «εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» (Εφ.4,13). Η προπαρασκευή μας για τον εορτασμό του Πάσχα είναι ταυτόσημη με την πνευματική μας προαγωγή και ωρίμανση, ώστε να καταστούμε «σύμμορφοι της εικόνος του Υιού (του Θεού)» (Ρωμ.8,29).

Όσο περισσότερο αγωνίζεσαι να αγαπάς τον Θεό, τόσο περισσότερο Αυτός σου αποκαλύπτεται!


Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης

Πρέπει να πιστεύης ότι σε αγαπά ο Θεός, ακόμη κι αν όλοι οι άνθρωποι σε αποστραφούν κι αν όλοι σε εγκαταλείψουν. Όταν σου έλθη λογισμός πως δεν σε αγαπούν και δεν σου συμπαραστέκονται, τότε να θυμάσαι πως, όταν όλοι σ’ εγκαταλείψουν, όμως έχεις τον Θεό για βοηθό.
«Ο πατήρ μου», λέγει ο Δαβίδ, «και η μήτηρ μου εγκατέλιπόν με, ο δε Κύριος προσελάβετό με» (Ψαλμ. 26, 10).

Κάποιος Μοναχός ήταν άρρωστος. Πέρασε περίπου ένας μήνας, και κανείς δεν πήγε στο κελλί του να τον ‘δη και να τον βοηθήση.
Κατόπιν έστειλε ο Θεός άγγελο να τον υπηρέτηση. Κι όταν αργότερα οι συνασκητές του σκέφθηκαν να τον επισκεφθούν, να ιδούν μήπως είναι άρρωστος, μήπως έχη πάθει τίποτα, αυτός, μόλις τους αντίκρυσε, τους φώναξε:

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

Άγιος Μακάριος Νοταράς: Ο πρωτεργάτης του Κολλυβαδικού Κινήματος.


ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

Το Κολλυβαδικό Κίνημα είναι η συνέχεια του Ησυχαστικού Κινήματος και αποτελεί μια από τις πλέον γνήσιες εκφάνσεις της ορθοδόξου πνευματικότητας. Ταυτόχρονα αποτέλεσε και μια ισχυρή πνευματική αναγέννηση, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Εκκλησία μας, κατά την οποία απειλούνταν το εκκλησιαστικό πλήρωμα από τους εξισλαμισμούς και η σώζουσα αλήθεια της Ορθοδοξίας μας από την άλωση της κακόδοξης δυτικής παράδοσης. Ένας από τους πρωτεργάτες του κινήματος υπήρξε και ο άγιος Μακάριος Νοταράς, μια μεγάλη πνευματική και εκκλησιαστική μορφή του 18ου αιώνα.

Ο Δήμος Γ. Θανάσουλας ανέλαβε καθήκοντα Eκπροσώπου Tύπου της ΝΙΚΗΣ


Ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Δήμος Γ. Θανάσουλας ανέλαβε καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος ΝΙΚΗ.

Σύντομο βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 1995 με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο. Έχει παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σειρά υποθέσεων που έχουν απασχολήσει έντονα την Κοινή Γνώμη, όπως το Μάθημα των Θρησκευτικών, η Κάρτα του Πολίτη, το Κλείσιμο των Εκκλησιών κατά την περίοδο του covid-19 και η Υποχρεωτικότητα του Εμβολιασμού στην ΕΜΑΚ. Έχει έντονη κοινωνική δράση δίνοντας πολλές ομιλίες ανά την Ελλάδα για θέματα της επικαιρότητας. Μεταξύ άλλων, υπήρξε εις εκ των κεντρικών ομιλητών στο Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα κατά του νομοσχεδίου για τον Γάμο των Ομοφυλοφίλων.

Ο πλανήτης θα αντιμετωπίσει μεγάλη πληθυσμιακή κρίση μέχρι το 2075, εάν τα ποσοστά γεννήσεων συνεχίσουν να μειώνονται
Η αντισύλληψη, η άμβλωση, οι στείρες ταυτότητες φύλου, η προπαγάνδα εναντίον των γεννήσεων και τελευταία οι δολοφονικές και στειρωτικές «ενέσεις», έχουν όλα ενεργοποιηθεί για να εξουδετερώσουν μια πληθυσμιακή «βόμβα» που όμως δεν εξερράγη ποτέ.

Μια νέα μελέτη τεκμηριώνει τη συνεχή ραγδαία μείωση του παγκόσμιου ποσοστού γεννήσεων, με τη μείωση του πληθυσμού να επιταχύνεται σε κάθε έθνος ανά τον κόσμο.

Η έκθεση με τίτλο « Global fertility in 204 countries and territories, 1950–2021, with forecasts to 2100: a comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021», δημοσιεύθηκε στις 20 Μαρτίου στο «The Lancet», και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα «Bill & Melinda Gates Foundation» δηλώνει ότι μέχρι το 2040, σε κάθε περιοχή εκτός Αφρικής, το ποσοστό γεννήσεων θα έχει πέσει κάτω από το ποσοστό αντικατάστασης. (1)

Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής της Ιεράς Νήσου Πάτμου (16 Απριλίου)

                                                 Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής

Στην αγιοκατάταξη του γέροντα Αμφιλοχίου Μακρή της Πάτμου, προχώρησε στις 29 Αυγούστου 2018 μ.Χ. η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής (κατά κόσμον Αθανάσιος Μακρής) γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου του 1889 μ.Χ. στην Πάτμο.

Η μοναχική του κουρά έγινε στις 27 Αυγούστου του 1906 μ.Χ. στην Ιερά Μονή του Θεολόγου όπου έλαβε το όνομα Αμφιλόχιος.

Στις 23 Μαρτίου του 1913 μ.Χ. σε ηλικία 24 ετών κείρεται στο Κάθισμα του Απολλώ Μεγαλόσχημος Μοναχός από τον ασκητή και πνευματικό Μακάριο Αντωνιάδη τον Σάμιο.

Κως 16 Απριλίου 1945. Το τελευταίο ατιμώρητο έγκλημα στην κατεχόμενη Ελλάδα

Γράφει ο Θεοφάνης Μαλκίδης

Την περίοδο της φρικτής κατοχής της πατρίδας μας, οι Γερμανικές, οι Ιταλικές, οι Βουλγαρικές στρατιωτικές δυνάμεις, σε συνεργασία με τους ελληνόφωνους και άλλους συνεργάτες τους, μετέτρεψαν την Ελλάδα σε ένα διαρκές Ολοκαύτωμα. Ελληνίδες και Έλληνες, βρέφη, παιδιά και ηλικιωμένοι, αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν, ενώ οι οικίες, ακόμη και τα κοιμητήρια τους καταστράφηκαν σε εκατοντάδες μαρτυρικές πόλεις και χωριά, ενώ οι εγκληματίες δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Καμία άλλη χώρα στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν δέχτηκε τη μανία, τη βαρβαρότητα των κατακτητών και δεν είχε ανάλογες απώλειες σε σχέση με τον πληθυσμό της, όσο η Ελλάδα. Στη ανάλυση όμως για τις μαζικές δολοφονίες, στην έρευνα των εγκλημάτων αυτών, λησμονείται τις περισσότερες φορές το γεγονός ότι η κατοχή, άρα και τα εγκλήματα στην Ελλάδα δεν τελείωσαν τον Οκτώβριο του 1944, αλλά συνεχίστηκαν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι και το τέλος της παγκόσμιας σύρραξης, δηλαδή στις αρχές Μαΐου του 1945.

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Αφού δεν μπορείς να μετανοήσεις, τουλάχιστον συγχώρεσε τους άλλους. Τρομερή ομιλία του π. Νικόλαου Λουδοβίκου

 

πηγή: https://romioitispolis.gr/

Μνημείο στο Μορφοβούνι Καρδίτσας για τον Ήρωα Σμηναγό Γιώργο Μπαλταδώρο

 

Μνημείο στο Μορφοβούνι Καρδίτσας για τον Ήρωα Σμηναγό Γιώργο Μπαλταδώρο, πατέρα δύο παιδιών από το Μορφοβούνι Καρδίτσας, που το 2018 έπεσε υπέρ πατρίδος κοντά στη Σκύρο, όταν επέστρεφε από αποστολή αναχαίτισης τουρκικών αεροσκαφών.

Στις 12 Απριλίου, συμπληρώθηκαν 6 χρόνια από την ημέρα που ο ήρωας Σμηναγός Γεώργιος Μπαλταδώρος έχασε τη ζωή του, όταν το μονοθέσιο αεροσκάφος M2000-5 της 114ΠΜ/331Μ, σε απόσταση εννέα (9) ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της Νήσου Σκύρου, προσέκρουσε στη θάλασσα.

πηγή: https://enromiosini.gr/

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος!


Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

ΟΡΓΗ ἔχει προκαλέσει ἡ ἀντιμετώπισις τῶν τουρκικῶν προκλήσεων ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Ἡ πολιτική ἡγεσία του, πού ἐξετέθη μέ τήν γνωστή ὑπόκλιση τοῦ ὑπουργοῦ κ. Γιώργου Γεραπετρίτη πρό τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ τελευταίου στήν Ἀθήνα, παραβλέπει τίς ἐπανειλημμένες παραβιάσεις τῆς λεγομένης Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν ἀπό τήν Ἄγκυρα.

Ολόκληρο το Βιβλίο "Κλίμαξ" του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου


Διαβάστε παρακάτω όλο το ψυχωφελές βιβλίο "ΚΛΙΜΑΞ" του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου.
Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε κεφάλαια για την δική σας ευκολία.

Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων – ΛΔ΄ (34η) Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸν Μόρφου Νεόφυτo στὴν Πάφο (11.04.2024)

 


Ἡ ΛΔ΄ (34η) Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, πραγματοποιήθηκε στὶς 11 Ἀπριλίου, 2024 στὸν ἱερὸ ναὸ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στὸ χωριὸ Ἔμπα στὴν Πάφο, στὸ πλαίσιο τῆς σειρᾶς ὁμιλιῶν μὲ θέμα «Ἡ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τῆς Ὀρθοδόξου Πνευματικῆς Παραδόσεως», ποὺ διοργανώνει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πάφου.

πηγή: https://immorfou.org.cy/

Πειραιώς Σεραφείμ: “Δεν μπορεί να αλλάξει ο Πασχάλιος Κανών διότι αυτό αποτελεί βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος – Ο συνεορτασμός με κατεγνωσμένους αιρετικούς εμμένοντας στην αίρεση είναι κανονικώς αδύνατος”

Πειραιάς, 15 Ἀπριλίου 2024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:


«Πάντας τοὺς τολμῶντας παραλύειν τὸν ὅρον τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης συνόδου τῆς ἐν Νικαίᾳ συγκροτηθείσης ἐπὶ παρουσίᾳ τῆς εὐσεβείας τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου, περὶ τῆς ἁγίας ἑορτῆς τοῦ σωτηριώδους Πάσχα, ἀκοινωνήτους καὶ ἀποβλήτους εἶναι τῆς ἐκκλησίας, εἰ ἐπιμένοιεν φιλονεικότερον ἐνιστάμενοι πρὸς τὰ καλῶς δεδογμένα, καὶ ταῦτα εἰρήσθω περὶ τῶν λαϊκῶν. Εἰ δέ τις τῶν προεστώτων τῆς ἐκκλησίας, ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, μετὰ τὸν ὅρον τοῦτον τολμήσειεν ἐπὶ διαστροφῇ τῶν λαῶν καὶ ταραχῇ τῶν ἐκκλησιῶν ἰδιάζειν, καὶ μετὰ τῶν Ἰουδαίων ἐπιτελεῖν τὸ Πάσχα· τοῦτον ἡ ἁγία σύνοδος ἐντεῦθεν ἤδη ἀλλότριον ἔκρινε τῆς ἐκκλησίας, ὡς οὐ μόνον ἑαυτῷ ἁμαρτίας ἐπισωρεύοντα, ἀλλὰ πολλοῖς διαφθορᾶς καὶ διαστροφῆς γινόμενον αἴτιον· καὶ οὐ μόνον τοὺς τοιούτους καθαιρεῖ τῆς λειτουργίας, ἀλλὰ καὶ τοὺς τολμῶντας τούτοις κοινωνεῖν μετὰ τὴν καθαίρεσιν. Τοὺς δὲ καθαιρεθέντας ἀποστερεῖσθαι καὶ τῆς ἔξωθεν τιμῆς, ἧς ὁ ἅγιος Κανὼν καὶ τὸ τοῦ Θεοῦ ἱερατεῖον μετείληφεν».

Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά του ανθρώπου για όλη του τη ζωή!Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος

Ό διάβολος πλησίασε το Θεάνθρωπο μέ πειρασμούς. Ποιός ἄνθρωπος γλιτώνει ἀπ’ αὐτόν;

Αὐτός πού κάνει τό θέλημα τοῦ διαβόλου δεν περιμένει προσβολές, γιατί ἁπλά γυροφέρνει πάντα κοντά στον πονηρό.

Μόλις αρχίζει να συνέρχεται κι ἔχει τήν πρόθεση να ξεκινήσει μιά καινούργια ζωή, σύμφωνη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐνεργοποιεῖται ἀμέσως ὁλόκληρο τό βασίλειο τοῦ σατανᾶ. Σπεύδουν νά ἐξαφανίσουν τίς καλές σκέψεις καί προθέσεις τοῦ ἀνθρώπου πού μετανοεί, μέ κάθε τρόπο που διαθέτουν.

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ: Η οδός του ιερέα

 Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ

Μπορούμε να πούμε ότι στην εποχή μας δημιουργήθηκε μία κατάσταση, κατά την οποία ο ιερέας αναγκάζεται να βρεί τρόπο συμπεριφοράς. Καταντά ανούσιο να πορευτεί σε συνάντηση με τους ανθρώπους, να τους ελκύσει στην Εκκλησία, να μιλήσει σε αυτούς για το Θεό και τη Σωτηρία.

Πολλοί ιερείς και ποιμένες θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να εισέλθουν μέσα στον κόσμο, να βρουν έννοιες σε κατανοητή γλώσσα για τους ανθρώπους, να μοιραστούν μαζί τους το δράμα και τη χαρά και τα παρόμοια.

«Κύριε τῶν Δυνάμεων»

 


ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

«Κύριε τῶν Δυνάμεων»

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος τονίζει γιὰ τὴν δύναμη τῆς προσευχῆς:

«Ἡ προσευχὴ εἶναι μεγάλο ὅπλο, θησαυρὸς παντοτινός, πλοῦτος ποὺ ποτὲ δὲν ἐξαντλεῖται, λιμάνι ἀκύμαντο, καὶ μέσο γαλήνης. Ἡ προσευχὴ εἶναι ρίζα, καὶ πηγὴ καὶ μητέρα ἀπείρων ἀγαθῶν κι εἶναι πιὸ δυνατὴ κι ἀπ’ τὴν ἴδια τὴ βασιλικὴ ἐξουσία».

  • «Κύριε τῶν Δυνάμεων, μεθ’ ἡμῶν γενοῦ, ἄλλον γὰρ ἐκτός Σου βοηθόν, ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν, Κύριε τῶν Δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς». Ὅπως ἀναφέρεται στὸ περιοδικὸ «Ἁγία Λυδία», ψάλλοντας τόν προσφιλῆ αὐτό ὕμνο, κατ’ ἀρχάς κάνουμε μιά ὁμολογία. Ὁμολογοῦμε ὅτι ὁ Τριαδικὸς Θεὸς εἶναι ἡ Δύναμη ὅλων τῶν δυνάμεων!

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: "Ὁ ὁρισμὸς τῆς Ταπεινοφροσύνης"

Ἕνας ἔλεγε ὅτι ταπεινοφροσύνη εἶναι το νὰ ξεχνᾶς ἀμέσως τὰ κατορθώματά σου. Ἄλλος εἶπε, τὸ νὰ θεωρῆς τὸν ἑαυτό σου πιὸ τελευταῖο καὶ πιὸ ἁμαρτωλὸ ἀπὸ ὅλους. Ἄλλος εἶπε, τὸ νὰ συναισθανθεῖς καλὰ μέσα σου τὴν δική σου ἀδυναμία καὶ ἀσθένεια. Ἄλλος, τὸ νὰ προλαμβάνης σὲ φιλονεικίες νὰ διαλύης πρῶτος τὴν ὀργή. Ἄλλος, τὸ νὰ γνωρίζης καὶ νὰ ἀναγνωρίζεις καλὰ τὴν χάρι καὶ τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἕνας ἄλλος πάλι, τὸ νὰ αἰσθάνεσαι ψυχικὴ συντριβὴ καὶ νὰ ἀπαρνῆσαι τὸ δικό σου θέλημα. Καὶ ἐγὼ ἀφοῦ τὰ ἄκουσα ὅλα αὐτά, καὶ ἀφοῦ τὰ ἐξέτασα μόνος μου μὲ πολλὴ περίσκεψι καὶ προσοχή, δὲν κατώρθωσα μὲ ὅσα ἄκουσα νὰ καταλάβω τὴν ἔννοια τῆς μακαρίας ταπεινοφροσύνης. Γι'αὐτὸ ὡς ἔσχατος ὅλων, ἀφοῦ μάζευσα ὅπως ὁ σκύλος τὰ ψίχουλα ποὺ ἔπεσαν ἀπὸ τὸ τραπέζι τῶν γνωστικῶν ἐκείνων καὶ μακαρίων Πατέρων, κατέληξα στὸν....
ἑξῆς ὁρισμό: Ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι ἀνώνυμη χάρις τῆς ψυχῆς ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ὀνομασθῆ μόνο ἀπὸ ὅσους τὴν δοκίμασαν ἐκ πείρας. Εἶναι ἀνέκφραστος πλοῦτος, (εἶναι) ὀνομασία τοῦ Θεοῦ, (εἶναι) δωρεὰ τοῦ Θεοῦ, ἐφ' ὅσον Ἐκεῖνος λέγει: «Μάθετε οὐκ ἀπ' Ἀγγέλου, οὐκ ἀπ' ἀνθρώπου, οὐκ ἀπὸ δέλτου, ἀλλ' ἀπ' ἐμοῦ», - δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἐνοίκησή μου καὶ τὴν ἔλλαμψή μου καὶ τὴν ἐνέργειά μου μέσα σας, - «ὅτι πράος εἴμι καὶ ταπεινὸς τὴ καρδία.... καὶ εὐρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν» (Ματθ. 11,29).

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης: “Η Χάρη των Αγίων ακόμη και πάνω στα ξύλα των εικόνων υπάρχει”

Διηγήσεις, οπτασίες, παραινέσεις του Γέροντα

Είπε ο πατήρ Ιάκωβος: «Η χάρη των Αγίων μας ακόμη και πάνω στα ξύλα των αγίων εικόνων υπάρχει. Είχαμε στην πατρίδα μας, τη Μικρά Ασία, Τούρκο κτηνοτρόφο που όταν άρμεγε τα πρόβατά του σκέπαζε το δοχείο με το γάλα μ’ ένα μεγάλο και βαρύ πελεκημένο ξύλο από κάποια εικόνα της Παναγίας μας. Τα χρώματα είχαν φύγει από τα χρόνια και την κακομεταχείρηση και φαινόταν σαν απλό ξύλο. Συνέβαινε λοιπόν το εξής θαύμα: Όταν ο Τούρκος το πρωί πή­γαινε στο μαντρί του έβρισκε το γάλα χυμένο και το σκεύος, το καρδάρι ανάποδα και την εικόνα όρθια α­κουμπισμένη σ’ ένα δέντρο. Κατ’ αρχάς δε μπορούσε να ερμηνεύσει το γεγονός, επειδή όμως συνεχώς χυνόταν το γάλα είπε θυμωμένος: – Μήπως αυτό το ξύλο μου το χύνει; (Γιατί ήξερε ότι ήταν παλιά εικόνα των Χριστιανών). Άρπαξε το τσεκούρι να σχίσει την εικόνα για να την κάψει.

Ευγενία Σαρηγιαννίδη: Νεανική βία, τα μέτρα , τα όρια και ο ενήλικος ναρκισσισμός

 

Η Ευγενία Σαρηγιαννίδη, ψυχολόγος και συντονίστρια του Δικτύου «psy-counsellors», κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας και μεταπτυχιακού με αντικείμενο την Ψυχολογία και το Διαδίκτυο, μιλάει στο 98.4 , με αφορμή τα μέτρα για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού , που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Όπως σημειώνει , η  όλη προσέγγιση τέτοιων φαινομένων λοιπόν λειτουργεί: Όπως ακριβώς η αρνητική διαφήμιση, αφού αναβαθμίζει την εικόνα των ατόμων ειδικά στο κοινό, στο οποίο απευθύνονται.

Αν μέχρι τώρα η Σαρακοστή μας ξέφυγε, έχουμε ακόμα περιθώριο…

 

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης π. Παύλος

Αγαπητοί μου αδελφοί η Μεγάλη Εβδομάδα πλησιάζει.

Ευτυχώς ο Χριστός μας είπε ότι δέχεται και τον της ενδεκάτης ώρας. Αν λοιπόν μέχρι τώρα η Σαρακοστή μας ξέφυγε, έχουμε ακόμα περιθώριο.

Είμαστε στην ενδεκάτη ώρα.. ας την αρπάξουμε ! Ας μετανοήσουμε! Ας αλλάξουμε!!

Έρχεστε να εξομολογηθείτε. Έχω να σας πω ότι αν έρχεστε χωρίς μετάνοια, η εξομολόγηση σας είναι ΑΧΡΗΣΤΗ!

Μπαίνουμε στην τελική φάση του Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου;


Γράφει ο Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης 

  • Ποτέ άλλοτε δεν προπαγάνδισαν τόσοι πολλοί τον κίνδυνο του Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου!
  • Ποτέ άλλοτε η Νέα Τάξη Πραγμάτων και τα απανταχού της γης τσιράκια και γρανάζια της δεν αναμασούσαν την καραμέλα της πολυκρίσης! 
  • Ποτέ άλλοτε δεν είχαν διεξαχθεί ταυτοχρόνως τόσοι μεταφορικοί και κυριολεκτικοί πόλεμοι! 
  • Ποτέ άλλοτε δεν ακούγαμε με τόση συχνότητα να διαπράττονται πανελληνίως και παγκοσμίως τόσα στυγερά εγκλήματα αλλά και αυτοκτονίες! 
  • Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχαν τόσα πολλά σημάδια που επαληθεύουν τον Θαυμαστό Ανάποδο Κόσμο μας! 

Κυριακή 14 Απριλίου 2024

Να ξεκουράζεσαι. - Ελευθέριος Ελευθεριάδης


Να ξεκουράζεσαι. Να ξεκουράζεσαι συχνά.
Να ξεκουράζεσαι για να μπορείς να συνεχίζεις να προσφέρεις.
Φτάνουμε στα όρια μας οι άνθρωποι άλλοτε από ζήλο, άλλοτε από απροσεξία και άλλοτε από εγωισμό…
Και έτσι σταματάμε να αποδίδουμε, χάνουμε την ικανότητα να σκεφτόμαστε καθαρά και καταλήγουμε να καταρρέουμε στο τέλος.

Και όχι.
Όταν έχεις φτάσει στο αμήν, δεν υπάρχει εύκολα γυρισμός.
Όταν έχεις καταρρεύσει δεν αρκεί το να ξεκουραστείς για μερικές μερούλες…
Θέλει χρόνο η αποκατάσταση. Μήνες. Και πολλή πολλή δουλειά.

Για αυτό να ξεκουράζεσαι. Να ξεκουράζεσαι συχνά.
Να ξεκουράζεσαι για να μπορείς να συνεχίζεις να προσφέρεις.

Καλή και ευλογημένη εβδομάδα…

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά: Ομιλία στην Δ΄ Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής


Η θεραπεία του δαιμονιζομένου

Πολλές φορές ωμίλησα προς την αγάπη σας περί νηστείας και προσευχής, ιδιαιτέρως μάλιστα αυτές τις ιερές ημέρες· εναπέθεσα ακόμη στις φιλόθεες ακοές και ψυχές σας ποια δώρα προσφέρουν στους εραστάς των και πόσων αγαθών πρόξενοι γίνονται σ’ αυτούς που τις ασκούν, πράγμα που επιβεβαιώνεται γι’ αυτές κυρίως από την φωνή του Κυρίου που αναγινώσκεται σήμερα στο ευαγγέλιο.

Ποια δε είναι αυτά; Είναι μεγάλα, τα μεγαλύτερα όλων θα ελέγαμε· διότι εκτός από τα άλλα μπορούν να παράσχουν και εξουσία κατά πονηρών πνευμάτων, ώστε να τα εκβάλλσυν και να τα απελαύνουν, και τους δαιμονισμένους να τους ελευθερώνουν από την επήρειά τους. Όταν πραγματικά οι μαθηταί είπαν προς τον Κύριο περί του αλάλου και κωφού δαιμονίου, ότι «εμείς δεν μπορέσαμε να το εκβάλωμε», είπε προς αυτούς ο Κύριος· «τούτο το γένος δεν εκδιώκεται, παρά με προσευχή και νηστεία».

Κυριακή Δ΄ Νηστειών - Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τη θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου.ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ [:Μάρκ.9,14-29]«Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι (:και όταν έφθασαν στο πλήθος του λαού, Τον πλησίασε κάποιος άνθρωπος που γονάτισε μπροστά Του κι έλεγε: ‘’Κύριε, λυπήσου και σπλαχνίσου το παιδί μου, διότι σεληνιάζεται και υποφέρει άσχημα, αλλά και κινδυνεύει τον έσχατο κίνδυνο· διότι πολλές φορές πέφτει στη φωτιά, και πολλές φορές στο νερό, και κινδυνεύει έτσι να καεί ή να πνιγεί. Και τον έφεραν στους μαθητές Σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν)»[Ματθ.17,14-16].

Σάββατο 13 Απριλίου 2024

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ [:Ἑβρ.6,13 ἔως 20] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ [:Ἑβρ.6,13 ἕως 20]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Τῷ γάρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ᾿ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ᾿ ἑαυτοῦ λέγων (:Οἱ ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ θὰ πραγματοποιηθοῦν ὁπωσδήποτε· διότι ὅταν ἔδωσε ὁ Θεὸς τίς ἐπαγγελίες στὸν Ἀβραάμ, ὁρκίστηκε ὅτι θὰ τίς πραγματοποιήσει. Καὶ ἐπειδὴ δὲν εἶχε κανένα ἀνώτερό Του ὁ Θεὸς νὰ ὁρκιστεῖ σὲ Αὐτόν, ὁρκίστηκε στὸν ἑαυτὸ Του καὶ εἶπε:) ''Ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σὲ καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε''(:''Σοῦ ὑπόσχομαι ἀληθινὰ ὅτι θὰ σὲ εὐλογήσω πολὺ πλούσια καὶ θὰ πληθύνω πάρα πολὺ τοὺς ἀπογόνους σου)· καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας (:Ἔτσι πῆρε ὁ Ἀβραὰμ τὴν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἀφοῦ περίμενε μὲ ὑπομονὴ πολλὰ χρόνια, πέτυχε τὴν ἐκπλήρωση τῆς εὐλογίας ποὺ τοῦ ὑποσχέθηκε ὁ Θεός, ὡς πρὸς τὸ σημεῖο ποὺ ἀναφερόταν στὴν ἐπίγεια ζωή του. Ἀπέκτησε δηλαδὴ ἀπὸ τὴ Σάρρα παιδί, ἀπὸ τὸ ὁποῖο πληθύνθηκαν οἱ ἀπόγονοι τοῦ πατριάρχη κι ἔγιναν ἕνα μεγάλο ἔθνος). Ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος (:ὁ Θεὸς ὁρκίστηκε στὸν ἑαυτό Του. Οἱ ἄνθρωποι βέβαια ὁρκίζονται στὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ ὅλους. Καὶ δίνουν ὅρκο οἱ ἄνθρωποι γιὰ νὰ σταματήσουν κάθε ἀντίρρηση καὶ ἀμφισβήτηση μεταξύ τους καὶ γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσουν τὴν ἀλήθεια τῶν λόγων τους)»[Ἑβρ.6,13-16].

Μεγάλη Παρασκευή 13 Ἀπριλιου 1947: Τό διά Σταυροῦ μαρτύριο τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γεωργίου Σκρέκα

Τοῦ Πρωτ. Φωτοπούλου Ἰωάννου

Εἰσερχόμενοι στήν Μ. Ἑβδομάδα τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καλούμαστε νά «συμπορευθῶμεν Αὐτῷ καί συσταυρωθῶμεν καί νεκρωθῶμεν δι’Αὐτόν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς ἵνα καί συζήσωμεν Αὐτῷ». Αὐτό ἀκριβῶς παριστάνει μιά τοιχογραφία στήν ἱ. Μονή Διονυσίου στό ἅγιο Ὄρος, ὅπου εἰκονίζεται ὁ Ἑσταυρωμένος μοναχός. Ἕνας μοναχός πάνω στό σταυρό μέ τά χέρια ἁπλωμένα καρτερικός δέχεται τά βέλη τῶν ἐπιθέσεων τῶν παθῶν πού ὑποβάλλουν οἱ δαίμονες: ὑπερηφάνεια, πορνεία, φιλαργυρία φθόνος κατάκριση. Μένει ὅμως στό σταυρό ἀκολουθώντας τόν Χριστό, συσταυρούμενος μέ Αὐτόν πού ανῆλθε στόν Σταυρό νεκρώνοντας τόν παλαιό ἄνθρωπο, χύνοντας τό πανάχραντο αἷμα Του πεθαίνοντας καί ἀναπλάθοντας τόν ἄνθρωπο. Ὅμως ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά...συμμετάσχει σ΄αὐτό τον Σταυρό πολεμώντας τά πάθη γιά νά κάνει δική του τή νίκη τοῦ Χριστοῦ, νά γίνει καινούργιος ἄνθρωπος.

Όποιος δεν ζει με το δάκτυλο στη σκανδάλη δίπλα στον Τούρκο, πεθαίνει


Τελικά μίλησε ο Γεραπετρίτης με «απόφθεγμα» και τι είπε; «Δεν θέλω τα παιδιά μου να ζήσουν με το δάχτυλο στην σκανδάλη». Λες και ξέρει κανέναν που να το θέλει! Για να το λέει όμως κάτι θα ξέρει που ο λαός αγνοεί, αλλά δεν είπε τι. Τώρα ποια άραγε να είναι αυτά τα Σιβυλλικά, και πως εξηγούνται όλα αυτά που κρύβει ο νους του, κάποτε θα μαθευτούν κρινόμενα από την ιστορία.

Ας ελπίσουμε απ του Κοτζιά τα …«και μη χειρότερα» διότι κάτι τέτοιο …αχνίζει. Εδώ, το μόνο που πρέπει να του ειπωθεί είναι το αν τούρχονται δύσκολα για τα παιδιά του, γιατί δεν παραιτείται παραδίδοντας τον θώκο του σε «άτεκνο» υπουργό. Ή μήπως παραμένει εκεί «μόνε μόνε» που λέει και ο λαός, για τα δικά του.

Καθαρές κουβέντες, γιατί τέτοια δεν πρέπει να λέγονται στην ώρα που ως λέγεται πως εδώ όλος ο κόσμος χάνεται… και τέτοια δεν ακούγονται από καμία πλευρά. Μα που ζει;

Υ.Γ. Πάντως για αυτό που είπε, ότι και να «δώσει» δεν αποφεύγεται. Η Ιστορία το λέει.

Εάν οι Πόντιοι δεν είχαν πάρει τα όπλα, σήμερα δεν θα υπήρχαν.

Εάν οι Κολοκοτρωναίοι δεν είχαν πάρει τα όπλα, σήμερα δεν θα υπήρχαμε…

πηγή: https://www.olympia.gr/

Η Μαύρη Τρίτη και 13 Απριλίου 1204: Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους «χριστιανούς»


του μακαριστού Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Μεταλληνού (+2019), Ομότιμου Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

Αναφερόμενος στη Δ’ Σταυροφορία ο Η. Gregoire μιλεί για «αίσχος της Δύσεως», ο Colin Morris παρατηρεί ότι «the Latin capture of Constantinople was a disaster for Christendom», ο δε St. Ranciman, στο κλασικό έργο του για τις Σταυροφορίες, δεν διστάζει να γράψει, ότι «δεν υπήρξε ποτέ μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας από τη Δ’ Σταυροφορία».

Είναι γεγονός ότι η συμπεριφορά των σταυροφόρων μετά την άλωση της Πόλης (13.4.1204) τεκμηριώνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Οι Φράγκοι «χριστιανοί» διέπραξαν ακατονόμαστες πράξεις αγριότητας και θηριωδίας. Φόνευαν αδιάκριτα γέροντες, γυναίκες και παιδιά. Λεηλάτησαν και διήρπασαν τον πλούτο της «βασίλισσας των πόλεων του κόσμου». Στη διανομή των λαφύρων μετέσχε, κατά τη συμφωνία, και ο Πάπας Ιννοκέντιος ο Γ’ (1198-1216). Το χειρότερο: πυρπόλησαν το μεγαλύτερο μέρος της Πόλης και εξανδραπόδισαν μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της. Μόνο την πρώτη ημέρα δολοφονήθηκαν 7.000 κάτοικοι. Ιδιαίτερα όμως στόχος των σταυροφόρων ήταν ο ορθόδοξος Κλήρος. Επίσκοποι και άλλοι κληρικοί υπέστησαν φοβερά βασανιστήρια και κατασφάζονταν με πρωτοφανή μανία. 

Μετά τον γάμο ομόφυλων έρχεται και ο… τρίτος γονέας;


Αυτό που συνέβη τις τελευταίες ημέρες στην… πρωτοπόρο Γερμανία επιτρέπει να καταλάβουμε καλύτερα τι έρχεται στο μέλλον, ακόμη και από βιολογικής πλευράς

Του Ανδρέα Καψαμπέλη

Εάν έχουμε πιστέψει ότι η πρόσφατη ψήφιση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και στη χώρα μας είναι το τέλος και όχι η αρχή για να αλλάξουν όλα, μάλλον έχουμε κάνει λάθος. Ήδη νέοι και άκρως ανησυχητικοί «πειραματισμοί» έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε διάφορα επίπεδα…

Από τέλη καλοκαιριού 2024 θα εφαρμοστεί στην Μεγάλη Βρετανία – νέος νόμος με βαριές ποινές – για όσους εκτρέφουν κότες στις οικίες τους!


Οι άνθρωποι στη Μεγάλη Βρετανία που διατηρούν κοτόπουλα στον κήπο τους θα πρέπει να τα καταχωρήσουν στην κυβέρνηση σύμφωνα με τους νέους κανόνες για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους νέους κανόνες, τους οποίους είχε ζητηθεί η γνώμη της κυβέρνησης, οι ιδιοκτήτες πτηνών θα πρέπει να ενημερώνουν τα οικόσιτα πτηνά σε ετήσια βάση. Θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας τους, της τοποθεσίας όπου φυλάσσονται τα πτηνά και λεπτομέρειες για το είδος, τον αριθμό και τη χρήση τους.

Πολιορκία και Άλωση της Κωνσταντινούπολης τον Απρίλιο του 1204 από τους τυχοδιώκτες Παπικούς της 4ης Σταυροφορίας.


Επιμέλεια – Συνοπτική Έρευνα, από Αντώνιο Αντωνά.

Αντιγράφω και αναμεταδίδω ιστορικά γεγονότα, όπως τα κατέγραψε και η παγκόσμια ιστορία και η Ελληνική, με πρόσθετα σχόλια και κείμενα, για άλλη μία σχεδόν ξεχασμένη εθνική τραγωδία του Ελληνισμού…

Για αυτό είναι πάντα διαχρονική η ρήση:
«ΤΕΤΛΑΘΙ ΔΗ ΚΡΑΔΙΗ ΚΑΙ ΚΥΝΤΕΡΟΝ ΑΛΛΟ ΠΟΤ΄ ΕΤΛΗΣ»
ΚΡΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ. ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΟ ΕΧΕΙΣ ΒΑΣΤΑΞΕΙ ΠΟΝΟ
(Ομήρου Οδύσσεια, Ραψωδία υ, στίχος 18.)

Αποσπασματικά κείμενα και ιστορικές πληροφορίες από:
Νικηφόρος Γρηγοράς, "Ρωμαϊκή ιστορία", Schopen, L. – Bekker, I. (επιμ.), Nicephori Gregorae historiae Byzantinae 1 (CSHB, Bonn 1829)
WIKIPEDIA
Ελληνικές Ιστορικές εγκυκλοπαίδειες
Σάθας, Κ.Ν., "Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη VII" (Βενετία – Παρίσι 1894).
Νικήτας Χωνιάτης, "Χρονική Διήγησις", van Dieten, J. (επιμ.), Nicetae Choniatae historia (CFHB 11, Berlin 1975)…
Και άλλες ιστορικές πηγές, Εθνικής Πνευματικής ιδιοκτησίας της Ελληνικής Ιστορίας.
Αναδημοσιεύσεις.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ:

Άλωση.

Την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου οι Σταυροφόροι, είχαν αρχίσει την πολιορκία της Πόλης και από το στρατόπεδό τους στον Γαλατά.

Οι υπέροχοι Ύμνοι της Μεγάλης Σαρακοστής


 https://youtu.be/2Tnk4Qvuv8k?t=21

«Εσταυρωμένη πορεία» - π. Γεώργιος Σχοινάς


 https://youtu.be/OHBEf3a2Y3w?t=3

Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Πρόεδρος ΝΙΚΗΣ: Προστατέψτε τοὺς δασκάλους! Εἶναι σμιλευτὲς ψυχῶν. Μὴ λυπᾶστε τὰ χρήματα γιὰ αὐτούς. Τὸ κέρδος θὰ εἶναι πολλαπλάσιο. Εἶναι φιλότιμοι οἱ δάσκαλοι, οἱ ἐκπαιδευτικοί!


«Προστατέψτε τοὺς δασκάλους. Σεβαστεῖτε τους. Εἶναι σμιλευτὲς ψυχῶν. Μὴ λυπᾶστε τὰ χρήματα γιὰ αὐτούς. Τὸ κέρδος θὰ εἶναι πολλαπλάσιο»!
«Τὰ παιδιά μας σήμερα ἔχουν μετατραπεῖ σὲ θεριὰ ἀνήμερα. Σήμερα οἱ σχολικὲς αἴθουσες πολλὲς φορὲς εἶναι ἐκτροφεία βίας. Ἔχει χαθεῖ ὁ σεβασμὸς στὸν καθηγητὴ ἀπὸ τὴν ψυχολογικὴ βία ποὺ ἀσκοῦν πολλὲς φορὲς κακομαθημένοι γονεῖς».
Τὴν εἰκόνα αὐτὴ μετέφερε σήμερα στὴ Βουλὴ ὁ πρόεδρος (ἐκπαιδευτικὸς) τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας «ΝΙΚΗ», ἀναφερόμενος στὰ μέτρα κατὰ τῆς Σχολικῆς Βίας καὶ ἐκφοβισμοῦ τὰ ὁποῖα ἀνακοίνωσε χθὲς ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, καὶ τόνισε τὰ ἑξῆς:..

Τιμωρητικὰ μέτρα: Διαβάζουμε ὅτι τὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη προέβη τὸ τελευταῖο δίμηνο σὲ πεντακόσιες συλλήψεις ἀνηλίκων. Ἀνήκουστα πράγματα! Καὶ πῶς ἀντιδρᾶ τὸ Ὑπουργεῖο; Ἀντιδρᾶ μὲ τιμωρητικὰ μέτρα, ὅπως πενθήμερες ἀποβολὲς γιὰ τοὺς παραβάτες, νὰ πληρώνει ἡ οἰκογένεια τοὺς βανδαλισμοὺς στὸ σχολεῖο ὅταν γίνονται ἀπὸ τοὺς μαθητές, μὲ αὐστηρὰ μέτρα γιὰ τὰ κινητὰ ποὺ ἔχουν καταντήσει μάστιγα.

Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι εγώ ξέρω αυτό που έζησα: Εισερχόμουν στον Πανάγιο Τάφο προσευχόμουν γονατιστός κρατώντας τις δέσμες των λαμπάδων που όπως και το καντήλι άναβαν μόνα τους-Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ειρηναίος

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ:

“Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι, δεν ξέρω αν τα είπαν ή πως τα είπαν, εγώ εκείνο που ξέρω είναι αυτό που έζησα όσες φορές με αξίωσε ο Θεός να τελέσω την Ακολουθία του Αγίου Φωτός. Εισερχόμουν στον Πανάγιο Τάφο, προσευχόμουν γονατιστός κρατώντας τις δέσμες των λαμπάδων που, όπως και το καντήλι, άναβαν μόνα τους, ποτέ δεν έψαξα το “πως” και το “γιατί”, ζούσα το Γεγονός και το θαύμα της Αναστάσεως του Κυρίου με φόβο Θεού και δέος όπως όλοι οι παλιοί και σύγχρονοι γνήσιοι Αγιοταφίτες Πατέρες και κάθε πιστός Ορθόδοξος Χριστιανός.”

ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Η ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΤΟΥ ΑΡΕΘΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΜΙΡΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ (920 μ.Χ.)

Ο επίσκοπος Καισαρείας Αρέθας γεννήθηκε στην Πάτρα στα μέσα του 9ου αιώνα και απεβίωσε σε μεγάλη ηλικία, περί το 944. Ήταν λόγιος αρχαιολάτρης και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της πνευματικής ακμής του Βυζαντίου, της λεγόμενης μακεδονικής αναγέννησης.

Μέτρα για τη σχολική βία: Κύριοι της κυβέρνησης, η νεολαία «ξερνάει» το δηλητήριο που την ποτίζετε – Μη μας κάνετε τους κοινωνικούς ευεργέτες


Με μέτρα καταστολής και όχι ουσίας, η κυβέρνηση δήθεν «καταπολεμά» την ενδοσχολική βία - Διέλυσαν τους κοινωνικούς δεσμούς και τώρα «ψάχνουν» τι φταίει

Συντάκτης: Ελευθέριος Ανδρώνης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε μετά από 5 χρόνια καταστροφής της νεολαίας, ότι πρέπει να ασχοληθεί με τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας. Προκειμένου να ανακοινώσει τα μέτρα που αποφασίστηκαν, έστησε μια κωμικοτραγική φιέστα στο 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης, με καθαρά προεκλογικό περιτύλιγμα και καθόλου ουσία.

Ήταν μια επικοινωνιακή φανφάρα χωρίς αρχή και μέση, αλλά μόνο με τέλος. Το «τέλος» που έχει συνηθίσει να δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε όλα τα κοινωνικά προβλήματα, το οποίο είναι η καταστολή και η επιτήρηση. Ό,τι περπατάει το φορολογούμε, το παρακολουθούμε, το φιμώνουμε, το τιμωρούμε και στην τελική το δέρνουμε κιόλας αν χρειαστεί.

Αγιος Πορφύριος: Στο άγχος ζητάμε βοήθεια από τον Θεό


Μόλις είχα τελειώσει το στρατιωτικό μου – διηγείται ο κ. Ιωάννης Μακρυγιάννης –, αμέσως βρήκα εργασία, και μάλιστα μου δώσανε πολύ υπεύθυνη θέση από την πρώτη στιγμή και σε λίγο θα γινόμουν προϊστάμενος. Είχα τρομερό άγχος για να μπορέσω να μάθω σε λίγο διάστημα τόσα πολλά πράγματα.

Π. Νικόλαος Λουδοβίκος: Εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε τα παιδιά μας με τεράστιο εγωισμό!

 

https://youtu.be/IGeJbVOkhJI

πηγή: https://romioitispolis.gr/

Πέμπτη 11 Απριλίου 2024

Να είμαστε έτοιμοι, έρχονται δύσκολοι καιροί – Πατήρ Γεώργιος Σχοινάς

 

https://youtu.be/ZGcLZCDGjIk

Ο πάτερ Γεώργιος Σχοινάς είναι από τους ταπεινώτερους και πιο αφοσιωμένους ιερείς αυτήν τη στιγμή σε Ελλαδικό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Η δουλειά που γίνεται εξ’αιτίας του και της ομάδος του είναι απλά εξαιρετική. Με γνώμονα τον λόγο Του Κυρίου και σκοπό την είσοδο στην αιώνια ζωή, ο πάτερ Γεώργιος κάνει μια σπουδαία προσπάθεια να βοηθήσει τον Έλληνα να σταθεί στα πόδια του, αλλά και παράλληλα να βρει τον δρόμο τον σωστό.

πηγή: https://simeiakairwn.wordpress.com/

Γιατί όχι; Αφού αγαπάμε ο ένας τον άλλον - Μια συζήτηση με το παιδί μας για τις προγαμιαίες σχέσεις


Αν είναι αγάπη, η αγάπη περιμένει


Μια συζήτηση με το παιδί μας για τις προγαμιαίες σχέσεις


Δεν είναι καθόλου παράξενο, καθώς τώρα στο όνομα της «αγάπης» όλες οι εκδηλώσεις της νομιζόμενης «αγάπης» θεωρούνται επιτρεπτές.

Ως γονείς, δε θέλουμε να πληγώσουμε τα αισθήματα του παιδιού, αλλά θέλουμε να το βοηθήσουμε να καταλάβει τί είναι στα αλήθεια η αγάπη και πώς αυτή εκφράζεται με γνησιότητα.

Οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε:

EE καὶ ΗΠΑ εὐθυγραμμίζουν τὰ πρότυπά τους γιὰ τὶς νέες ψηφιακὲς ταυτότητες!


Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος

Στὸ δρόμο γιὰ μιὰ παγκόσμια ψηφιακὴ ταυτότητα;

Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση συνεχίζουν νὰ ἐργάζονται ἄοκνα γιὰ νὰ καταστήσουν πλήρως συμβατὰ τὰ τεχνικὰ πρότυπα γιὰ τὶς νέες ψηφιακὲς ταυτότητες/ψηφιακὰ πορτοφόλια.
Μετὰ ἀπὸ τὴν πρόσφατη συνάντηση τοῦ Συμβουλίου Ἐμπορίου καὶ Τεχνολογίας (Trade and Technology Council) στὸ Leuven τοῦ Βελγίου στὶς 4-5 Ἀπριλίου 2024, οἱ δύο πλευρὲς ἐξέδωσαν κοινὴ δήλωση, ἀναφέροντας λεπτομερῶς τὴν πρόοδο ποὺ ἔχει σημειωθεῖ καὶ σκιαγραφῶντας τὰ μελλοντικὰ βήματα.
Στὸ ἀνακοινωθὲν σημειώνεται ὅτι «ἡ ἑπόμενη φάση αὐτοῦ τοῦ ἔργου θὰ ἐπικεντρωθεῖ στὸν ἐντοπισμὸ τῶν πιθανῶν περιπτώσεων χρήσης... γιὰ διατλαντικὴ διαλειτουργικότητα καὶ συνεργασία μὲ σκοπὸ νὰ καταστεὶ δυνατὴ ἡ διασυνοριακὴ χρήση ψηφιακῶν ταυτοτήτων καὶ πορτοφολιῶν».
O μηχανισμὸς συνεργασίας τοῦ Συμβουλίου Ἐμπορίου καὶ Τεχνολογίας, ὁ ὁποῖος ἐπιδιώκει νὰ εὐθυγραμμίσει τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν ΕΕ σὲ θέματα τεχνολογίας καὶ ἐμπορικῆς πολιτικῆς, ἱδρύθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 2021 καὶ ἔχει ἐκπονήσει μεταξὺ αὐτὼν τὴν Ἔκθεση Χαρτογράφησης Ψηφιακῆς Ταυτότητας (Digital Identity Mapping Exercise Report) ποὺ καλύπτει πρότυπα γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτοποίηση καὶ ὑπηρεσίες ἐμπιστοσύνης γιὰ τὶς ἠλεκτρονικὲς συναλλαγές.
Ἡ Ἔκθεση αὐτὴ καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ δύο πλευρὲς μοιράζονται σημαντικὰ κοινὰ σημεῖα στοὺς ὁρισμοὺς καὶ τὶς προσεγγίσεις τῆς ἀξιοπιστίας τῶν ψηφιακῶν ὑπηρεσιῶν.
Οἱ δύο πλευρὲς ὑποσχέθηκαν νὰ συνεχίσουν τὴν ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν σχετικὰ μὲ τὴ διεθνῆ τυποποίηση μέσῳ τοῦ μηχανισμοῦ Strategic Standardization Information (SSI).

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Όλες οι ψυχές πέφτουν μέσα στο Άγιο Ποτήριο.


Και τα κόλλυβα είναι καλά και τα πρόσφορα είναι καλά, αλλά εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να δοθούν τα ονόματα στη Θεία Λειτουργία. Όχι απλώς στο Τρισάγιο που θα κάνει ο ιερέας.

Το Τρισάγιο γίνεται και πρέπει να γίνει. Να δοθούν τα ονόματα και στην προσκομιδή να τον μνημονεύσει τον καθένα χωριστά ο ιερέας και να βγει μερίδα για τον καθένα. Και μετά τον καθαγιασμό κατά τη συστολή οι μερίδες, που θα λέγαμε ότι είναι οι ψυχές των κεκοιμημένων που μνημονεύθηκαν, θα μπουν μέσα στο άγιο Ποτηριο, μέσα στο αίμα του Κυρίου.

10 Απριλίου 1826: Η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου


«Ήταν πρωί, Σάββατο του Λαζάρου, 10 Απριλίου του 1826, όταν συγκροτήθηκε το νεκροδόξαστο εκείνο συμβούλιο αποφάσεως. Ήταν ένα συμβούλιο θανάτου. Οι καπεταναίοι είχαν αναλάβει να διερευνήσουν, με ανιχνευτές την ύπαρξη μυστικού δρόμου-διόδων για ακίνδυνο πέρασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων στην ελευθερία. Κανένας όμως δεν έφερε ελπιδοφόρα πληροφορία. Οι λόγχες και οι στενωποί φυλάγονταν άγρυπνα από τους πολιορκητές σε βάθος χώρου και τόπου. Γενική ήταν η κατήφεια και η σιωπηλή θλίψη. Την σιωπή της στιγμής έσπασε η βροντώδης και σταθερή έκρηξη του τρανοδύναμου αρχηγού της Φρουράς, του Θανάση Ραζη-Κότσικα.
-Υπάρχει δρόμος ωρέ!
-Ποιος είναι, στρατηγέ, και δεν τον λες τόση ώρα; διαμαρτυρήθηκαν όλοι οι παριστάμενοι.
-Είναι ο δρόμος του Θεού, φωνάζει». (Το κείμενο είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Ν. Βούλγαρη «Το Μεσολόγγι των Ιδεών, ερμηνεία της απόφασης της εξόδου»).
Μεσολόγγι είναι και σήμερα η πατρίδα. «Κλεισμένο» από εχθρούς προαιώνιους, αλλά τώρα δεν έχουμε αρχηγούς «τρανοδύναμους», να αποφασίζουν για την τύχη του, προκρίνοντας τον «δρόμο του Θεού». Αυτός ο δρόμος είναι σταυρικός, είναι Γολγοθάς, είναι μαρτυρικός, αλλά έτσι φτάνεις στην Ανάσταση.

Δημήτριος Νατσιός

Αυγουστίνος Καντιώτης: Ένα γνωρίζω – Και άνω κάτω να γίνει ο κόσμος στο τέλος θα νικήσει η Ορθοδοξία


Αυγουστίνος Καντιώτης: Αγαπητοί, πρέπει να ομολογήσουμε μία πικρά αλήθεια. Οι πιστοί, που αγωνίζονται για να κρατήσουν την Ορθοδοξία, είναι ολίγοι…

Όσοι αγαπάτε τον Χριστό, όσοι αγαπάτε την Εκκλησία, έχουμε την Παναγία μαζί μας, έχουμε μαζί με όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για την ορθόδοξη πίστη μας…

Εμείς έχομεν ανέκαθεν ως σύνθημα τον όρκο των εφήβων των Αθηνών. Τα παλικάρια της αρχαίας Ελλάδος επάνω από την Ακρόπολη ορκίζονταν και λέγανε, «Ή μόνος ή μετ’ άλλων τα όσια και ιερά υπερασπιώ». Και εγώ, μικρός στρατιώτης, το δηλώνω με παρρησία. Ή μόνος ή μετ’ άλλων τα όσια και ιερά της πίστεως θα τα υπερασπίσω μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός μου…

«Η… «σκλαβιά» της ελευθερίας;»


Γράφει ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος

«Συμβολική» ονόμασαν φωτογράφιση σε περιοδικό όπου στο εξώφυλλο του ηθοποιός φωτογραφίζεται ως «Ιησούς», με ακάνθινο στεφάνι και αίματα στο πρόσωπο, στα δε περιεχόμενα του γυναίκα ηθοποιός αναπαριστά την «Παναγία» και άλλος ηθοποιός-βουλευτής κόμματος-, που δηλώνει άθεος, φωτογραφίζεται ως ο «Απόστολος Θωμάς»!

Καθώς ηθοποιοί οι πρωταγωνιστές, ας μιλήσουμε με όρους θεατρικούς.

Τετάρτη 10 Απριλίου 2024

Αγ. Γρηγόριος Ε’


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

Το πρωτόθρονο και σεβάσμιο Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει να επιδείξει μια πλειάδα Πατριαρχών, οι οποίοι κοσμούν το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους ο ηρωικός ιερομάρτυρας και εθνομάρτυρας άγιος Γρηγόριος Ε΄. Πρόκειται για μια από τις ηρωικότερες μορφές του Γένους μας, ο οποίος διέπρεψε και ως λαμπρός εκκλησιαστικός άνδρας και ως συνεπής εθνικός ηγέτης.

+π. Σαράντης Σαράντος: Τά κοιμητήριά μας εἶναι ἕνα κομμάτι τοῦ οὐρανοῦ πάνω στή γῆ


«Ἡ πρεσβυτέρα μου ἔφυγε ἀπό τροχαῖο ὅταν τά παιδιά ἦταν ἑνός, τριῶν, πέντε καί ἕξι ἐτῶν. Πηγαίναμε σχεδόν καθημερινά στό κοιμητήριο καί τά ὀρφανά μεγάλωσαν, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος ὄχι μέ ψέμματα ἀλλά μέ τή στέρεη προοπτική τῆς αἰώνιας ζωῆς. Ἀπό τότε μέχρι σήμερα ἔχω τελέσει ὡς ἱερωμένος στό κοιμητήριο τοῦ Ἀμαρουσίου πάνω ἀπό δέκα χιλιάδες κηδεῖες (…). Πάνω σέ κάθε τάφο δεσπόζει τό ἔνδοξο σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τά ἱερά καντηλάκια (…). Τά κοιμητήριά μας εἶναι ἕνα κομμάτι τοῦ οὐρανοῦ πάνω στή γῆ. Τά χριστιανικά κοιμητήρια ἐμπνέουν μυστικά καί ἀθόρυβα νέκρωση τῶν παθῶν καί τήν βεβαία Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καί τήν ἐν Χριστῷ μαζί τους συνάντηση».

πηγή: https://romioitispolis.gr/

Το απόγειο της διαφθοράς: Οι πρωταγωνιστές του Pfizergate, Quatargate και Predatorgate, ένωσαν τις φωνές τους στο συνέδριο της ΝΔ!


Συνέδριο ΝΔ: «Σφάζονται» στην ποδιά του Κυριάκου, ποιος ευρωπαίος σκανδαλοποιός θα διαφημίσει πρώτος το δικό μας «καμάρι»!

Γράφει ο Ελευθέριος Ανδρώνης

Ερώτηση: Μπορούν να συναπαντηθούν καμιά δεκαριά εγχώρια και διεθνή σκάνδαλα, σε μια και μόνο αίθουσα; Απάντηση: Αν πρόκειται για συνέδριο του σημερινού μορφώματος που κατ΄ευφημισμόν αποκαλείται ακόμα Νέα Δημοκρατία, βεβαίως και μπορούν! Και όμως η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη το κατάφερε ΚΑΙ αυτό. Μάζεψε όλη την «αφρόκρεμα» της ευρωπαϊκής διαφθοράς (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Έλληνας πρωθυπουργός) για να πει στον ελληνικό λαό ότι για τη δυστυχία του φταίει ο… Πούτιν!

Για να φτάσει κάποιος στο σημείο να ματιάζει, πρέπει να έχει κάνει πλήθος μεγάλων αμαρτημάτων


Γεννιέται ένα παιδί και παρατηρούμε την ανοησία πολλών, να κρεμάνε στο χέρι και στα ρούχα του παιδιού «φυλαχτά», για να μην το ματιάξουν.

Τί πιο γελοίο υπάρχει απ’ αυτό, από το να εμπιστεύονται την ασφάλεια του παιδιού σε κλωστές και νήματα και σε άλλα παρόμοια «φυλαχτά» και όχι στον Κύριο; Δεν θα έπρεπε να κρεμάνε «φυλαχτά», παρά μόνο το σταυρό, που κατακεραύνωσε τον διάβολο. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Πρώτος βαθμός μαγείας, της πιο μικρής που μπορεί να υποστεί ένας Ορθόδοξος, είναι η βασκανία, το μάτιασμα. Το μάτιασμα, είναι το μαύρο φως του διαβόλου που σκοτώνει τον άνθρωπο. Το φως αυτό είναι σαν ακτίνες Χ και περνούν από τα μάτια αυτού που βασκαίνει, στα μάτια αυτού που βασκαίνεται. Αυτοί που ματιάζουν, έχουν άπειρο μίσος, είναι πολύ κακοί άνθρωποι, στους οποίους υπάρχουν δαιμόνια στον εγκέφαλο και μέσω των ματιών τους, τα δαιμόνια διαχέουν το μαύρο φως του διαβόλου στα μάτια αυτών που βασκαίνουν. Για να φτάσει κάποιος στο σημείο να ματιάζει, πρέπει να έχει κάνει πλήθος μεγάλων αμαρτημάτων. Αυτός που ματιάζεται, έχει ένα μόνο πρόβλημα: Έχει τουλάχιστον μία ανεξομολόγητη αμαρτία, η οποία τον κάνει ευάλωτο στο μάτιασμα. Επομένως κάνοντας κανείς καθαρή εξομολόγηση, κανένας στον κόσμο δεν μπορεί να τον ματιάσει. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)