Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: π.Αρσένιος: "Μιὰ πραγματικὴ πανδημία στὴν Ἀλεξάνδρ...

Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: π.Αρσένιος: "Μιὰ πραγματικὴ πανδημία στὴν Ἀλεξάνδρ...: Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π.Αρσένιος Βλιακόφτης ποὺ μεταίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Altas TV καὶ Αχελώος TV (Κυριακή 6 Σεπτεβρίου 2020)

Ρήματα ζωής από τον Αρχιμαδρίτη π.Αντώνιο Στυλιανάκη (Η ζακετούλα του Δεσπότη)Σχολιασμός της επικαιρότητας και Πνευματικές παρεμβάσεις υπό ιατρού Αρχιμ. π. Αντωνίου Στυλιανάκη.


Ἑρμηνεία στὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς ΙΓ΄ Ματθαίου ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''Σταγόνες ἀπὸ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν''


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ματθ. 21, 33-42

ΦΡΑΓΜΟΣ
«Ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν
ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῶ περιέθηκε»
(Ματθ. 21, 33)


ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ, ἀγαπητοί μου, στὴν περίοδο τοῦ τρύγου. Τὰ σταφύλια κάτω ἀπʼ τὶς θερμὲς ἀκτῖνες τοῦ ἥλίου ἔχουν πιὰ ὠριμάσει. Οἱ γεωργοί μας πηγαίνουν στʼ ἀμπέλια καὶ τρυγοῦν τὸ γλυκὸ καρπό. Ὁ τρυγητὸς χαρὰ Θεοῦ, δίκαιη πληρωμὴ τῶν κόπων ποὺ καταβάλλει ὁ γεωργὸς ὄλο τὸ χρόνο γιὰ τὴν καλλιέργεια. Ὑπάρχουν δὲ στὴν πατρίδα μας περιφέρειες, ποὺ κατʼ ἐξοχὴν καλλιεργοῦν τʼ ἀμπέλια.
Ἡ κάθε ρίζα, τὸ κάθε κλῆμα, εἶνε ἕνα θαυμαστὸ ἔργο, ὅπως ὅλα τὰ ἔργα τῆς θείας δημιουργίας. Κάθε ρίζα εἶνε ἕνα θαῦμα. Μερικοί, ποὺ διαβάζουν ὅτι ὁ Χριστὸς ἔκανε τὸ νερὸ κρασί, δὲν τὸ πιστεύουν, λέγοντας πῶς εἶνε ἀδύνατο. Ἀλλʼ ὦ ἄπιστε ἄνθρωπε! Τώρα τὸ καλοκαίρι κάνε ἕναν περίπατο σʼἕνα ἀμπέλι, κοίταξε μὲ προσοχὴ ἕνα κλῆμα κατάφορτο ἀπὸ σταφύλια. Ἡ ρίζα χωμένη μέσα στὸ χῶμα, σὰν μιὰ ἀντλία, κατὰ τρόπο μυστηριώδη ρουφάει νερό, τὸ ἀνεβάζει ψηλά, τὸ διοχευτεύει στὸν κορμό, στὰ κλαδιὰ καὶ στὰ φύλλα, καὶ τὸ νερὸ αὐτὸ γίνεται κρασί. Σὲ ρωτῶ˙ Δὲν εἶνε αὐτὸ ἕνα θαῦμα; Ἡ ἐπιστήμη μέχρι σήμερα δὲν κατώρθωσε νὰ κάνη μιὰ ρίζα ἀμπελιοῦ. Φτάνει μιὰ ρίζα ἀμπελιοῦ νʼ ἀποδείξη ὅτι ὑπάρχει Θεός, ποὺ ἡ ἄπειρη σοφία του δημιούργησε τὰ πάντα.
Ὁ Χριστός, ὁ δημιουργὸς τοῦ ἀμπελιοῦ, πολλὲς φορὲς σὰν διδάσκαλος πῆρε εἰκόνες ἀπὸ τʼ ἀμπέλι, γιὰ νὰ κάνη διδασκαλία ἀπλῆ καὶ παραστατική. Ἀπόδειξις τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο. Εἶνε ἡ ὡραία παραβολὴ τοῦ Ἀμπελῶνος.

Κανένας προδότης! «Στήκετε ἐν τῆ πίστει» Ἑρμηνεία στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς ΙΓ΄ Ματθαίου ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ'


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Α΄ Κορ. 16, 13-24
 Κανένας προδότης!

«Στήκετε ἐν τῆ πίστει»
(Α΄ Κορ. 16, 13)

ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ἀγαπητοί μου, καὶ πάλι ὁ Παῦλος μιλάει. Ἄς τὸν ἀκούσουμε. Εἶνε σὰν νʼ ἀκοῦμε τὸν ἴδιο τὸ Χριστό. Γιατὶ στόμα τοῦ Χριστοῦ ἦταν ὁ Παῦλος. Δὲν ἔλεγε τίποτε ποὺ νὰ εἶνε ἔξω ἀπʼ τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Κήρυττε μὲ πίστι. Τὰ λόγια του ἔβγαιναν ἀπʼ τὸ στόμα του σὰν φωτιά, ποὺ πέφτει μέσʼ στʼ ἀγκάθια καὶ τὰ καίει. Πόθος του ἦταν, νὰ κηρυχθῆ, ὥς τὰ πέρατα τοῦ κόσμου τὸ εὐαγγέλιο. Πόθος του ἦταν, νὰ φύγη τὸ σκοτάδι καὶ νά ʼρθη τὸ φῶς. Πόθος του ἦταν, νὰ νικήση καὶ νὰ θριαμβεύση παντοῦ ὁ Χριστός.
Ὁ Παῦλος βρισκόταν πάντα σὲ πόλεμο. Ἔδινε καθημερινὰ μάχες καὶ καλοῦσε τοὺς χριστιανοὺς νʼ ἀγωνιστοῦν κι αὐτοὶ κάτω ἀπʼ τὴν ἔνδοξη σημαία τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ νικήσουν τὸν ἐχθρό. Κανένας νὰ μὴν ἐγκαταλείψη τὴν ἱερὰ παράταξι. Κανένας νὰ μὴ φοβηθῆ. Κανένας νὰ μὴν πετάξη τὰ ὅπλα καὶ γίνη λιποτάκτης. Κανένας νὰ μὴν προδώση τὸ Χριστό.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

Προφήτης Ζαχαρίας και η σύζυγος του Ελισάβετ

Ζαχαρίας και Ελισάβετ - Βιογραφία - Σαν Σήμερα .gr
5 Σεπτεμβρίου


Ο Ζαχαρίας, πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή, έζησε στα χρόνια του Ηρώδη, βασιλιά της Ιουδαίας. Κατά τη γνώμη του Χρυσοστόμου, καθώς και άλλων Πατέρων της Εκκλησίας, ο Ζαχαρίας δεν ήταν απλός Ιερέας, αλλά αρχιερέας που έμπαινε στα άγια των αγίων. Σύζυγο είχε την Ελισάβετ και δεν είχαν παιδί.

Κάποια μέρα λοιπόν, την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο, είδε άγγελο Κυρίου που του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκίρτησε από χαρά, αλλά δυσπίστησε. Η γυναίκα του ήταν στείρα και γριά, πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε; Τότε ο άγγελος του είπε ότι θα μείνει κωφάλαλος μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού.

Πράγματι, η Ελισάβετ συνέλαβε και έκανε γιο. Όταν θέλησαν να δώσουν όνομα στο παιδί, ο Ζαχαρίας έγραψε πάνω σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Αμέσως δε λύθηκε η γλώσσα του και όλοι μαζί δόξασαν το Θεό.

Βέβαια, η χάρη αυτή έγινε από τον Θεό στον Ζαχαρία, διότι ήταν «δίκαιος νώπιον το Θεο, πορευόμενος ν πάσαις τας ντολας κα δικαιώμασι το Κυρίου μεμπτος». (Λουκά, α' 6.). Ήταν, δηλαδή, δίκαιος μπροστά στον Θεό και ζούσε σύμφωνα με της της εντολές και τα παραγγέλματα του Κυρίου, άμεμπτος από κάθε σοβαρή ενοχή. 

Ο προφήτης Ζαχαρίας είχε μαρτυρικό θάνατο όπως δε σημειώνει ο Συναξαριστής δύο ήταν οι αιτίες που ο Ηρώδης οργάνωσε τη δολοφονία του. Ο προφήτης Ζαχαρίας κήρυττε με παρρησία τη Μαρία Θεοτόκο, ότι δηλαδή είναι συγχρόνως μητέρα και Παρθένος.Την πρόσταξε δε ως Θεοτόκον, αφού γέννησε τον Χριστό, να μη βγαίνει έξω από τον τόπο που ήταν καθορισμένος να μένουν οι παρθένες. Αυτή είναι η πρώτη αιτία του μίσους των Εβραίων. 

Συγχαρητήρια ανακοίνωση, Εσπερινό ΕΠΑΛ ΦλώριναςΗ διεύθυνση και οι διδάσκοντες του Εσπερινού ΕΠΑΛ Φλώρινας με χαρά εκφράζουν τα θερμά συγχαρητήριά τους στις μαθήτριες του Σχολείου μας που με την συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστημιακά τμήματα:

 1) Γεωλογίας Θεσσαλονίκης 
2) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – Κοζάνη (2 άτομα) 
3) Πολιτικών Μηχανικών – Σέρρες 

Οι προσπάθειες των τελευταίων χρόνων, η εργατικότητα και το μεράκι, απέδωσαν γλυκούς καρπούς. Ευχόμαστε ολόψυχα αυτό να αποτελέσει αφετηρία νέων χαρούμενων επιτυχιών στην ζωή τους.Κύκλοι Γραφῆς - Κατηχητικά Σχολεῖα του Δημητρίου Π. Ρίζου Δρ Θεολογίας


Σχεδὸν κάθε Σεπτέμβριο τὸ σχόλιό μας ἀναφέρεται στὰ Κατηχητικά Σχολεῖα. Δὲν θὰ κάνομε ἐξαίρεσι φέτος. Μάλιστα θὰ πρέπει νὰ τὸ δοῦμε τὸ θέμα κάτω ἀπὸ τὶς νέες συνθῆκες τρόμου-φόβου λόγω τῆς πανδημίας. 
Κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνες τοῦ τρέχοντος ἔτους δὲν λειτούργησαν οἱ ἐκκλησιαστικὲς κατασκηνώσεις. Χάθηκε ἔτσι γιὰ χιλιάδες νέους καὶ νέες ἡ εὐκαιρία γιὰ τὴν βίωσι πνευματικῶν ἐμπειριῶν, τὴν τόνωσι ἐκκλησιαστικῆς ἀγωγῆς καὶ κατηχήσεως, στοὺ ἐλεύθερους κατασκηνωτικοὺς χώρους καὶ χρόνους. Δὲν ψάχνω ὑπευθύνους γιὰ νὰ ἐπιρρίψω εὐθύνες. Ἡ εὐκαιρία χάθηκε.
 Θὰ χαθοῦν φέτος καὶ οἱ Κύκλοι Γραφῆς καὶ τὰ Κατηχητικά; Ἂν γιὰ τὰ δημόσια σχολεῖα ὑποχρεωτικῆς ἐκπαιδεύσεως ὑπάρχει τόση δυστοκία άποφάσεως λειτουργίας τους, καὶ ἀβέβαιη ἀπόφασι γιὰ συνεχῆ λειτουργία, κτλ. φαντάζεσθε πόσο δύσκολα θὰ λειτουργήσουν τὰ Κατηχητικὰ καὶ οἱ Κύκλοι. Προβληματισμένοι θὰ εἶναι καὶ οἱ Ἱεράρχες μας, ἀλλὰ καὶ οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν.
 Μὲ αὐτὴν τὴν προοπτική, καὶ τὴν μέχρι τώρα ἀποδειγμένη φοβία γιὰ πολύμελεῖς συνάξεις, θὰ πρέπει νὰ ἐπινοήσουμε τρόπους καὶ μέσα γιὰ τὴν ἀντικατάστασι τῶν συνάξεων μὲ νέες ἐπι–κοινωνίες. Βεβαίως μὲ τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα ἐπικοινωνίας δὲν κατορθώνεται ἡ κοινωνία τῶν προσώπων καὶ ἡ ἄμεση συντροφιὰ καὶ ἑνότητα. Εἶναι ὅμως δυνατή ἡ μετάδοσις τῶν μηνυμάτων. Ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι ἴσως πρέπει, κατ’ ἀνάγκη, νὰ χρησιμοποιήσουμε νέα μέσα.

Η Κοινωνική Ευθύνη των Χριστιανών π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου

Οι «εξουσίες» στον κόσμο
Η βασιλεία τού Χριστού δεν είναι «εκ τού κόσμου τούτου», δεν είναι «εντεύθεν», δηλαδή από εδώ (Ιω. ιη' 36)˙ είναι βασιλεία πνευματική όχι υλική. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν ανταποκρίθηκε στις χιλιαστικές μεσσιανικές προσδοκίες των Ιουδαίων, με αποτέλεσμα να απο­γοητευθούν. Επροτίμησε να οδηγηθεί στον σταυρό, για να νικήσει όχι ένα κοσμικό εχθρό, αλλά τον προαιώνιο εχθρό τού ανθρώπου, τον θάνατο.

Ο Χριστός δεν είχε πρόβλημα να αποδώσει «τα τού καίσαρος τω καίσαρι» (Ματθ. κθ' 21. Μάρκ. ιθ' 17. Λουκ. κ' 25). Όμως υπογράμμιζε πως πρέπει να αποδίδονται «τα τού Θεού τω Θεώ»! Το θέλημα τού Θεού έχει προτεραιότητα για τον χριστιανό, ακόμη και εάν αυτό τον οδηγήσει σε ταλαιπωρίες. Η Εκκλησία δεν μπορεί λόγου χάρη να εγκαταλείψει το ευαγγέλιο της μεταμόρ­φωσης τού ανθρώπου και τού κόσμου για να κηρύξει «άλ­λο ευαγγέλιο», προσαρμοσμένο στις απόψεις τού καίσα­ρα ή των ανθρώπων «τού κόσμου τούτου». Η Εκκλησία δεν μπορεί να εκκοσμικεύσει το έργο της υπακούοντας σε οποιεσδήποτε εξουσίες.

Σε μια τέτοια περίπτωση οι απόστολοι δήλωσαν ενώ­πιον τού συνεδρίου: «πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις» (Πράξ. ε' 29).

Ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ σιωπὴ τοῦ ἁγίου Νεκταρίου (8.11.2017)Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ποὺ τελέσθηκε στὸ ἱερὸ παρεκκλήσιο Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ τοῦ Πολυδύναμου Κέντρου ἡ «Σολέα» στὴν κοινότητα τῆς Εὐρύχου, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (8.11.2017). 

Ἡ μουσικὴ στοὺς τίτλους ἔναρξης καὶ τέλους εἶναι ἀπὸ τὴ σύνθεση «Uşşak Şarkı» τῶν Σωκράτη Σινούπουλου και Derya Turkan, ποὺ περιέχεται στὸ ἄλμπουμ «Γράμμα ἀπὸ τὴν Πολὴ» τῆς Golden Horn Productions (2003).


Η ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙ ΜΟΛΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ - ΕΝΑΣ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΜΟΣ, ΑΡΧΙΜ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ


Η ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙ ΜΟΛΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ - ΕΝΑΣ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΜΟΣ, ΑΡΧΙΜ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020

Άγιος Νεκτάριος: ο Άγιος της υπομονής (ΑΦΙΕΡΩΜΑ)Την ανακομιδή του ιερού λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου της υπομονής, της καρτερίας, της αγάπης και της συγχώρεσης εορτάζει σήμερα η εκκλησία μας.
Γεννημένος σ’ ένα μικρό χωριό της Σηλυβρίας σε πάμφτωχη οικογένεια, από μικρό παιδί το μόνο που ζητούσε ήταν να βοηθά όσους είχαν ανάγκη και να σπουδάσει.
Με πολύ κόπο κατάφερε και τα δύο, παρά το γεγονός ότι πολλοί τον συκοφάντησαν με αποτέλεσμα να διωθεί από τον Πατριάρχη Σωφρόνιο και να βρεθεί ρακένδιτος στην Αθήνα.
Κι όμως, ο απλός κόσμος δεν άργησε να καταλάβει το μεγαλείο της ταλαιπωρημένης του καρδιάς και τον «ανακήρυξε» Άγιο στις καρδιές του πριν το κάνει επίσημα η Εκκλησία της Ελλάδος.

Εδέσσης Ιωήλ: ''Να μην έχετε την αντίληψη πως μέσα στην Εκκλησία μεταδίδονται ασθένειες'


Μήνυμα πίστης αλλά και ελπίδας προς τους απανταχού Ορθόδοξους έστειλε για άλλη μια φορά ο Σεβ. Μητροπολίτης Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ.
Με αφορμή τον εορτασμό της ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Νεκτάριου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ μίλησε στους πιστούς.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης αφού αναφέρθηκε στην ιστορία της ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου, τόνισε πως τόσο τα λείψανα όσο και οι Ιερές εικόνες αλλά και τα άμφια των Αγίων έχουν την Χάρη του Θεού, ως εκ τούτου δεν μεταδίδουν καμία ασθένεια.
Μάλιστα ο Σεβασμιώτατος έφερε και παραδείγματα μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας, όπου δαιμόνια τράπηκαν σε φυγή.
Παράλληλα ο Μητροπολίτης Εδέσσης έκανε αναφορά στο ιερότατο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας εξηγώντας πως μετατρέπετε ο οίνος σε αίμα Χριστού και ο άρτος στο Σώμα του Κυρίου.
"Απ' έξω μπορείτε να κολλήσετε ιό, μέσα στην εκκλησία όχι" τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ιωήλ.
Δείτε στο παρακάτω βίντεο την ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

Πηγή:https://www.romfea.gr/


«Τρεις απλές αρχές ζωής που έμαθα από τον π. Σεραφείμ Ρόουζ»Από τo βιβλίο του π.Σεραφείμ Ρόουζ. Η ζωή και τα έργα του, τόμ. Γ'

Βίος πατρός Σεραφείμ Ρόοζ | Πεμπτουσία
Ο π. Αλέξιος θυμάται τρεις απλές αρχές ζωής που έμαθε από τον π. Σεραφείμ. «Τις έμαθα» λέει, «όχι τόσο πολύ από τα βιβλία του π. Σεραφείμ όσο από αυτά που μου είπε σε διάφορες ομιλίες κατά τα χρόνια που πέρασαν. Η πρώτη από αυτές τις αρχές είναι:

«Είμαστε προσκυνητές σ’ αυτήν τη γη και δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο για μας εδώ», πρέπει συνεχώς να τον θυμόμαστε αυτό. Είμαστε απλώς παρεπίδημοι. Αυτή η ζωή είναι μόνο η αρχή μιας συνέχειας που δεν θα τελειώσει ποτέ. Τείνουμε να τη μεταχειριστούμε σαν να είναι μόνιμη και απαίσια σημαντική από την άποψη των σταυροδρομιών και της εκπαίδευσης και της προόδου και όλων εκείνων των πραγμάτων. Αλλά όλα θα πεθάνουν μαζί μας θα πεθάνει το σώμα μας• τίποτα από αυτά δεν θα πάει μαζί μας στον άλλο κόσμο.

Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ) Φλώρινας "Εγρήγορση και εκπαίδευση"


Εδώ και καιρό παρακολουθούμε μέρα τη μέρα να συσσωρεύεται η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή μας.

Το ενδεχόμενο να κληθούμε εμείς οι έφεδροι από την πατρίδα για να την υπηρετήσουμε στα όπλα φαντάζει πια ολοένα και πιο πιθανό. Η Ελληνική κοινή γνώμη το συναισθάνεται όλο και περισσότερο. Η Λέσχη μας με όλα της τα παραρτήματα ανά την Ελλάδα το αντιλαμβάνεται εδώ και πολλά χρόνια, γιαυτό και συνεχώς ασκείται σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αμείωτο ρυθμό.

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε την κοινωνία της πόλης μας αλλά και της πατρίδας μας ότι βρισκόμαστε σε ετοιμότητα, μέσα από συνεχή εκπαίδευση, ώστε όταν χρειαστεί να συνεισφέρουμε με τον βέλτιστο τρόπο ο καθένας όπου, όταν, και στο πόστο που θα τον καλέσει η Πατρίδα.

Οι άντρες και οι γυναίκες της ΛΕΦΕΔ, πολίτες-οπλίτες, έφεδροι κάθε βαθμού, ειδικότητας, σώματος και όπλου, εκπαιδευόμαστε στις δεξιότητες του πολέμου, ετοιμαζόμαστε, αγωνιζόμαστε και προσδοκούμε να συνεισφέρουμε τα μέγιστα στην αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας, μόλις οι Ένοπλες Δυνάμεις μας χρειαστούν, ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα, κόβοντας την όρεξη σε κάθε επιβουλέα. Διότι μόνο με την σεβαστή αποτρεπτική ισχύ μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Και αυτό είναι υπόθεση όλων μας. “Si vis pacem para bellum”. 

Συνεχής εκπαίδευση, λοιπόν. Όσοι ζωντανοί! Κανένας μην επαναπαύεται, κανένας δεν περισσεύει. Η πατρίδα μας καλεί όλους σε ετοιμότητα.

Για την Ελλάδα, για τους βωμούς και τις εστίες μας, για τις ΕΔ.

Το ΔΣ του Παραρτήματος ΛΕΦΕΔ Φλώρινας

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020

Καλύτερα να αδικηθείς...

Το δίκαιό του, δεν πρέπει ο άνθρωπος να το παίρνει αν είναι δυνατόν στον κόσμο τούτο. 

''Μα να τον αφήσω να με αδικήσει;'', λένε πολλοί... 

Εσύ θα τον αφήσεις να σε αδικήσει, ο Θεός θα τον αφήσει; 

Εάν εσύ ήσουνα συνεπής απέναντι στον Θεό, θα είχες τέτοιον πειρασμό αδικίας; 

Ο Άγιος Σπυρίδων παρότι που δεν είχε τσομπάνη για τα πρόβατά του, δεν του έκλεβε κανείς από τα πρόβατά του! Γιατί άραγε; Γιατί είχε φύλακα τον Θεό από πάνω. 

Τα έχεις καλά με τον Θεό και έρχεται ο άλλος να σε αδικήσει; 

Για να πάρει άδεια να σε αδικήσει, κάποιον παλαιό λογαριασμό πληρώνεις. Κάτι εξοφλείς και μην πλανάσαι!... 

Λέει ο Χριστός: Αν σου παίρνουν το παλτό, δώσε και το σακάκι σου. Και αν σου παίρνουν τα σακάκι, δώσε και το πουκάμισό σου. Και φεύγα... 

Γι' αυτό ο σοφός λαός έχει βγάλει τη ρήση: ''Ένας κακός συμβιβασμός είναι ανώτερος από μια καλή δίκη''. 

Καλύτερα να αδικηθείς, παρά να πάτε στα δικαστήρια με τον άλλον, γιατί η δίκη δεν αφήνει μόνο έχθρα, αλλά χάνεις και την ειρήνη σου, η οποία είναι απαραίτητη για να σταθείς μπροστά στο Θεό στην προσευχή σου και να ζητήσεις το έλεός Του. 

+ Δημήτριος Παναγόπουλος Ιεροκήρυκας


πηγή: leimwnas.blogspot.com/
           www.agiotopia.gr/
         

Ρήματα ζωής- Τι προσευχές χρειάζονται για να ακουστούν τα αιτήματα μας; - Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης (Αριζόνας) †Τι προσευχές χρειάζονται για να ακουστούν τα αιτήματα μας; 
- Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης (Αριζόνας) †

Διδακτικές Ιστορίες- Ο γέροντας και το άλογο


Κάποτε ζούσε σ’ ένα χωριό κάποιος φτωχός γέροντας, ο οποίος είχε ένα όμορφο άλογο που τον βοηθούσε στις γεωργικές του ασχολίες και το οποίο ήταν τόσο όμορφο και δυνατό, ώστε ήταν γνωστό σε όλη τη γύρω περιοχή. Κάποια μέρα, ένας πρίγκιπας που εντυπωσιάστηκε από τη φήμη και το παρουσιαστικό του αλόγου, θέλησε να το αγοράσει, προσφέροντας στον γέροντα ένα υπέρογκο ποσό. Αυτός, όμως, αρνήθηκε να πουλήσει το αγαπημένο του άλογο, µε το οποίο είχε δεθεί τόσα χρόνια, και επέστρεψε στο χωριό του.
-“Μα καλά είσαι ανόητος;” ρωτούσαν οι συγχωριανοί του. “Πούλα το άλογο για το καλό σου, θα πιάσεις πολλά χρήματα και θα είσαι ευτυχισμένος!”
-“Ααα, εμένα το άλογο με βοηθά στην εργασία μου.. Και ποιος ξέρει τι είναι καλό και τι κακό;” απαντούσε ο γέροντας, “Μόνο Ο Θεός το ξέρει!”
Οι μέρες περνούσαν και το άλογο παρέμενε αχώριστη συντροφιά του γέροντα. Ένα πρωί ξύπνησε και είδε ότι το άλογό του είχε φύγει. Οι συγχωριανοί του μαζεύτηκαν για να του εκφράσουν τη λύπη τους:

Τό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν 'Αποστόλων, Δ΄ 32 - 37 ἑνότης καί κοινοκτημοσύνη


32 Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ’ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά.32 Ολο δε εκείνο το πλήθος των πιστών είχε μια καρδιά και μια ψυχή, ώστε να αποτελούν μίαν αρμονικήν και πνευματικήν κοινωνίαν· και κανείς δεν έλεγεν ότι και το ελάχιστον από τα υπάρχοντα του είναι ιδικόν του, αλλά ήσαν τα πάντα εις αυτούς κοινά και διετίθεντο δια την εξυπηρέτησιν όλων.
33 καὶ μεγάλῃ δυνάμει ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς.33 Και με μεγάλην δύναμιν και ως καθήκον ιερόν και μέγα προσέφεραν οι Απόστολοι την μαρτυρίαν των δια την ανάστασιν του Κυρίου Ιησού. Μεγάλη δε χάρις Θεού ήτο εις όλους τους πιστούς.
34 οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς· ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων·34 Απόδειξις δε τούτου ήτο ότι δεν υπήρχε μεταξύ αυτών, κανένας που να στερήται, διότι όσοι ήσαν ιδιοκτήται χωραφιών η σπιτιών τα επωλούσαν και έφερναν το αντίτιμον των πωλουμένων και το έθεταν με ευλάβειαν πολλήν κατά γης, κοντά εις τα πόδια των Αποστόλων.
35 διεδίδοτο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν.35 Εμοιράζετο δε κατόπιν αυτό το χρήμα στον καθένα ανάλογα με την ανάγκην που είχε.
36 Ἰωσὴς δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας ὑπὸ τῶν ἀποστόλων, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον υἱὸς παρακλήσεως, Λευῒτης, Κύπριος τῷ γένει,36 Ο Ιωσής δε, ο οποίος ωνομάσθηκε από τους Αποστόλους Βαρνάβας, που σημαίνει εις την ελληνικήν υιός παρηγορίας και ενισχύσεως και ο οποίος ήτο Λευΐτης γεννηθείς εις την Κυπρον,
37 ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ, πωλήσας ἤνεγκε τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκε παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων.37 είχε ένα αγρόν. Και αφού τον επώλησε, έφερε τα χρήματα και τα έθεσεν εμπρός εις τα πόδια των Αποστόλων.

Οι Φιλικοί: Αυτοί που πέτυχαν το αδύνατο Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου


 
Προσωπικότητες του 1821
Ο Ιωάννης Φιλήμων, στο βιβλίο του «Φιλική Εταιρία», που εκδόθηκε στο Ναύπλιο το 1834, έγραψε για τους ιδρυτές και τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας: «Αδύνατοι, αλλά φιλοπάτριδές τινες και άξιοι Έλληνες κατώρθωσαν τον Πόλεμον της Ελλάδος». Τρεις απλοί έμποροι είχαν την έμπνευση «να εισάξωσιν εις αυτήν όλους τους εκλεκτούς και ανδρείους των ομογενών, δια να ενεργήσωσι μόνοι των ό, τι ματαίως και προ πολλού χρόνου ήλπιζον από την φιλανθρωπίαν των χριστιανών βασιλέων» και πέτυχαν αυτό που εθεωρείτο αδύνατο: Οι επί αιώνες ραγιάδες να ξεσηκωθούν και να επιτύχουν την ελευθερία τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για την ίδρυση, το σκοπό, την ιδεολογία, το έργο και τη σύνθεση των μελών της Φιλικής Εταιρείας σημειώνονται τα ακόλουθα:
Α. Ίδρυση στη Ρωσία. Η Φιλική Εταιρεία δεν ιδρύεται στην άθεη Γαλλία, ή γενικότερα στη Παπική και Προτεσταντική Δυτική Ευρώπη, αλλά στην Ορθόδοξη και Ρωσική Οδησσό. Η Ρωσία δεν έχει ανάμιξη στα της Φιλικής Εταιρείας, αλλά σε αυτήν αναπτύσσονται από Έλληνες πολίτες κινήσεις υποστήριξης της.

Β. Μεσοαστοί έμποροι οι ιδρυτές. Οι ιδρυτές ανήκαν στη μεσαία τάξη των Ελλήνων, ασχολούνταν με το Εμπόριο και ιδεολογία τους ήταν η απελευθέρωση των Ελλήνων από την Τυραννία.

Μνημόσυνο για τον ήρωα παπα-Σταύρο ΤσάμηΤην ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πισοδερίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο του ήρωα παπα-Σταύρου Τσάμη.

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Το μνημόσυνο για τα 10 χρόνια από την κοίμηση του π. Αυγουστίνου Καντιώτη

Δέκα χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας κυρού Αυγουστίνου Καντιώτη. Πριν αναφερθούμε στο μνημόσυνο παραθέτουμε τα λόγια ενός πνευματικού του παιδιού.


Στις 28-8-2010 κοιμήθηκε υπεραιωνόβιος ό γίγαντας της Αγιωτάτης Ορθοδοξίας μας και της Πατρίδας μας, ό αγαπημένος αληθινός πατέρας καί ηγέτης όλων των αγνών Ελλήνων, ό '''Απεσταλμένος Προφήτης τού Θεού''' ό ανυπόκριτος θρύλος, που σημάδεψε με την φλόγα τής Πίστεως του καί τό μαχητικό του φρόνημα τήν ζωή μας.
Δέν ζούσε Εκείνος, ζούσε αληθινά μέσα του ο ΧΡΙΣΤΟΣ γι'αυτό σε θέματα της Πίστεως, της Ορθοδοξίας, της Πατρίδος και της Υπεράσπισης τού λαού ήταν ανυποχώρητος, και με την γενναιότητά του, έγινε αληθινό στήριγμα του λαού και ο λαός όλος, σαν θάλασσα τον ακολουθούσε. Ήταν ομολογητής και  αληθινός ποιμένας πού έκλαιε μετά των κλαιόντων και έχαιρε μετά των χαιρόντων. Στα χρόνια της πείνας της Κατοχής, μέσα στην μαύρη σκλαβιά, μαζί με το κήρυγμα του που πρόσφερε πίστη και ελπίδα, τον εμπιστεύτηκε ο λαός κι οργάνωσε συσσίτια όπου κάθε μέρα 8000 πεινασμένοι άνθρωποι είχαν ένα πιάτο φαγητό (Δρ.Γεράσ.Κουσουνής,Γεωπόνος,Καστοριά)

Το χρονικό του μνημοσύνου

Ψαλτηρίου θησαύρισμα - Ψαλμός 14ος


 (Μασ. 15) ΚΥΡΙΕ, τίς παροικήσει ἐν τῷ σκηνώματί σου; ἢ τίς κατασκηνώσει ἐν ὄρει ἁγίῳ σου;1 (Μασ. 15) Κυριε, ποιός είναι άξιος να φιλοξενηθή, έστω και επ' ολίγον, στο εν τη Ιερουσαλήμ κατοικητήριόν σου; Η ποιός είναι άξιος να στήση την σκηνήν του στο άγιον σου όρος, όπου υπάρχει ο ναός σου;
2 πορευόμενος ἄμωμος καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλῶν ἀλήθειαν ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ,2 Μονον ο άμεμπτος και ακατηγόρητος. Εκείνος ο οποίος εργάζεται και εφαρμόζει δικαιοσύνην, ο οποίος αγαπά την αλήθειαν με όλην του την καρδίαν και αυτήν μόνον λέγει.
3 ὃς οὐκ ἐδόλωσεν ἐν γλώσσῃ αὐτοῦ, οὐδὲ ἐποίησε τῷ πλησίον αὐτοῦ κακὸν καὶ ὀνειδισμὸν οὐκ ἔλαβεν ἐπὶ τοῖς ἔγγιστα αὐτοῦ.3 Εκείνος, που δεν έπλεξε δόλιον σχέδια με την γλώσσαν του και δεν έκαμε ποτέ κάτι κακόν προς τον πλησίον του, ούτε ενέπαιξε ποτέ η εδυσφήμησε τους γύρω του ανθρώπους.
4 ἐξουδένωται ἐνώπιον αὐτοῦ πονηρευόμενος, τοὺς δὲ φοβουμένους τὸν Κύριον δοξάζει· ὁ ὀμνύων τῷ πλησίον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀθετῶν·4 Αυτός, στους οφθαλμούς του οποίου θεωρείται ανάξιος και εξουδενωμένος εκείνος, που βαδίζει τον δρόμον της πονηρίας, ενώ εξ αντιθέτου τιμώνται και δοξάζονται από αυτόν εκείνοι, που φοβούνται τον Κυριον. Αυτός έχει το δικαίωμα παρά του Θεού να εισέλθη στον ναόν Κυρίου· αυτός που δίδει τιμίας και ενόρκους υποσχέσεις στον πλησίον του και ποτέ δεν τας παραβαίνει, αλλά τας τηρεί με ακρίβειαν.
5 τὸ ἀργύριον αὐτοῦ οὐκ ἔδωκεν ἐπὶ τόκῳ καὶ δῶρα ἐπ᾿ ἀθῴοις οὐκ ἔλαβεν. ὁ ποιῶν ταῦτα, οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα.5 Αυτός, ο οποίος δεν δανείζει τα χρήματά του με τόκον και δεν δέχεται δώρα, δια να εκδώση καταδικαστικάς αποφάσεις εις βάρος αθώων ανθρώπων. Ο άνθρωπος, που πράττει αυτά, δεν θα σαλευθή ποτέ ούτε ενώπιον και τον μεγαλυτέρων κινδύνων.

Ο κοροναϊός μετατρέπεται σε μια νέα θρησκεία...Δρ. Sergio Resta - ογκολόγος (σύντομη μετάφραση από τα Ιταλικά)
"Ο κοροναϊός είναι η μόνη ασθένεια όπου οι γιατροί αναζητούν τους ασθενείς και όχι το αντίστροφο. Ένα ανεξήγητο θαύμα".
Οι άνθρωποι χρειάζονται σιγουριά και παρηγοριά, κάτι για να πιστέψουν. Ο κοροναϊός αντιπροσωπεύει τη νέα τους πίστη, η οποία ενώνει και συγκεντρώνει όλους τους απελπισμένους και τους κάνει ίσους στην ίδια μοίρα.
Ο κοροναϊός περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός κοσμικού και γήινου θεού:
Αόρατος
Πανταχού παρών
Αλάνθαστος
Ανεξήγητος από την Επιστήμη
Παντοδύναμος
Μια θρησκεία από κάθε άποψη, η οποία σίγουρα δεν στερείται τελετουργικών πρακτικών: φορώντας μάσκες, πλένοντας τα χέρια επανειλημμένα, χαιρετώντας ο ένας τον άλλον με τον αγκώνα, διατηρώντας την απόσταση.

Αφθονούν επίσης οι διηγήσεις για την μυστηριώδη προέλευσή της, των θαυμάτων και των θρυλικών πράξεων : η προέλευση από τις νυχτερίδες, οι νεκροί της Μπέργκαμο, η μεταδοτικότητα με μόνο την επαφή των χεριών.
Και σε μία θρησκεία που σέβεται τον εαυτό της, δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι ιερείς που κηρύττουν όλες τις ώρες, οι οποίοι εκπροσωπούνται από ιολόγους [και δημοσιογράφους], ενώ οι νοσοκόμες με τις μάσκες και τα λευκά γιλέκα είναι οι νέες Εστιάδες Παρθένες.
Τέλος, το εμβόλιο είναι η υπόσχεση της αιώνιας σωτηρίας.
ΠΗΓΗ: amethystosbooks.blogspot.com ,
            :filoinikodimou.blogspot.com 

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Αρχή της Ινδίκτου, αρχή νέου εκκλησιαστικού έτους


Ἴνδικτον ἡμῖν εὐλόγει νέου Χρόνου,
Ὦ καὶ Παλαιέ, καὶ δι᾿ ἀνθρώπους Νέε.


1η Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας εορτάζει την Αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή αρχή του νέου Εκκλησιαστικού έτους. Για την περίπτωση αυτή, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει στον Συναξαριστή του:

«Πρέπει να ηξεύρωμεν, αδελφοί, ότι η του Θεού αγία Eκκλησία εορτάζει σήμερον την Iνδικτιώνα, διά τρία αίτια. Πρώτον, επειδή και αυτή είναι αρχή του χρόνου. Διά τούτο και κοντά εις τους παλαιούς Pωμάνους πολλά ετιμάτο αυτή εξ αρχαίων χρόνων. Iνδικτιών δε κατά την ρωμαϊκήν, ήτοι λατινικήν γλώσσαν, θέλει να ειπή ορισμός. Kαι δεύτερον εορτάζει ταύτην η Eκκλησία, επειδή και κατά την σημερινήν ημέραν, επήγεν ο Kύριος ημών Iησούς Xριστός μέσα εις την Συναγωγήν των Iουδαίων, και εδόθη εις αυτόν το Bιβλίον του Προφήτου Hσαΐου, καθώς γράφει ο Eυαγγελιστής Λουκάς (Λουκ. δ΄). Tο οποίον Bιβλίον ανοίξας ο Kύριος, ω του θαύματος! ευθύς εύρε τον τόπον εκείνον, ήτοι την αρχήν του εξηκοστού πρώτου κεφαλαίου του Hσαΐου, εις το οποίον είναι γεγραμμένον διά λόγου του τα λόγια ταύτα: «Πνεύμα Kυρίου επ’ εμέ, ου ένεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμμένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν, αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει, κηρύξαι ενιαυτόν Kυρίου δεκτόν». Aφ’ ου δε ανέγνωσεν ο Kύριος τα περί αυτού λόγια ταύτα, εσφάλισε το Bιβλίον και το έδωκεν εις τον υπηρέτην. Έπειτα καθίσας, είπεν εις τον λαόν «ότι σήμερον ετελειώθησαν οι λόγοι της Προφητείας ταύτης εις τα εδικά σας αυτία». Όθεν ο λαός ταύτα ακούων, εθαύμαζε διά τα χαριτωμένα λόγια, οπού εύγαινον εκ του στόματός του, ως τούτο γράφει ο αυτός Eυαγγελιστής Λουκάς (αυτόθι).

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Περιόδου 31 Αυγούστου 6 Σεπτεμβρίου
Κατά την εβδομάδα αυτή θα τελεστούν:α) καθημερινά ο Εσπερινός στις 5:00 μ.μ.


β) Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου , στις 9:00 μ.μ.-12:30 π.μ. Ιερά Αγρυπνία


γ) Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 04:00 π.μ. - 09:00 π.μ.

Η ζακέτα φοριέται με μάσκα. Γράφει ο Αναστάσιος Ομ. Πολυχρονιάδης στην Romfea.gr Δρ. pd. Θεολογίας ΑΠΘΔιαβάζοντας την άποψη που διατύπωσε πρόσφατα ο μητροπολίτης Γόρτυνος ως προς τον κίνδυνο μετάδοσης του κορωναϊού εντός της εκκλησίας, και ακολουθώντας τη λογική του, εκφράζουμε άμεσα την απορία μας περί της απραξίας του, ως προς τη μη δημοσίευση κειμένων του, προκειμένου να αρθεί το νομικά εφάμαρτον της σχετικής ΚΥΑ, που εισάγει τη διάκριση μεταξύ των πολιτών, παραβιάζοντας κατάφωρα το άρθρο 4 του Συντάγματος- περί της ισότητας των Ελλήνων-.

Εκεί εξαιρούνται της υποχρέωσης χρήσης μάσκας εντός του ναού οι ιερείς καθώς και το βοηθητικό προσωπικό «το απαραίτητο για την τέλεση της λατρείας» , «κατά την ώρα που πραγματοποιείται η λειτουργία ή άλλη λατρευτική σύναξη» (ΦΕΚ 3165/τ. Β΄/31-7-2020).

Και γεννάται το ερώτημα, δεν αποτελούν εκείνοι πολίτες αυτού του κράτους, που ενδέχεται να μεταδώσουν τη νόσο;

Μόνο οι πιστοί, «ο λαός», θεωρούνται φορείς του ιού; Ποιος έχει το «δημοκρατικό» δικαίωμα της διάκρισης των πολιτών σε άτρωτους και μη;

Και ποιος έχει το δικαίωμα, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του μητροπολίτη, να εκπειράζει τον Θεό;

Πώς, λοιπόν, ο ίδιος, διαπρύσιος κήρυκας της μασκοφορίας των πιστών, ξεχνά να προφυλάξει τον εαυτό του, τους ιερείς και το βοηθητικό προσωπικό της Μητροπόλεώς του, θέτοντάς τους σε κίνδυνο;

Δεν αναλογίζεται ότι εξαιτίας όλων αυτών των προσώπων, δύναται να διασπαρεί ο ιός στη Μητρόπολή του και κατόπιν σε όλη την ελληνική επικράτεια και εκτός αυτής;

ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ! Η ΜΑΣΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΗ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ !Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος


Πρωτοπρεσβύτερος

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν

6945-377621,  agotsopo@gmail.com
      Πάτρα  29.8.2020


Ἐπιτέλους, τέλος στὰ κρατικὰ καὶ παρακρατικὰ  fake news.

ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ !
Η ΜΑΣΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΗ  ΣΤΟΝ  Ι. ΝΑΟ !

                                               
Α. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Εἰρηναῖος, ἐπίσκοπος ἐγνωσμένου ἤθους καὶ κύρους, ποὺ ἀπολαμβάνει μεγάλου σεβασμοῦ καὶ τιμῆς στὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν, σὲ ὁμιλία του στὸν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀποστ. Τίτου Ἡρακλείου στὶς 25.8.20 προέτρεψε τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ χρησιμοποιοῦν τὴ μάσκα μέσα στοὺς Ἱ. Ναοὺς διότι, δὲν εἶναι δυνατὸν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας νὰ ὑπάρξει διασπορὰ τοῦ ἰοῦ, διότι δὲν εἶναι οἱ Ναοὶ μας ἑστίες μολύνσεως καὶ μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ. Μάλιστα σὲ δήλωσή του σὲ τοπικὸ τηλεοπτικὸ σταθμὸ μετὰ τὴ Θ. Λ. ἐπέμεινε στὴν προτροπὴ του δηλώνοντας: «εἴμαστε ἐλεύθεροι στὴν Ἐκκλησία, δὲν εἴμαστε σκλαβωμένοι. Τουλάχιστον μέσα στὸ ναὸ νὰ μὴ φοροῦμε. Ἔξω ἀπὸ τὸ ναό, ἐντάξει»[1].
Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, τά κρατικά καὶ παρακρατικά στελέχη καὶ ἡ μισθωμένη ἀργυρώνητη δημοσιογραφία ὅρμησαν ἐναντίον του[2], διότι τόλμησε νὰ διαφοροποιηθεῖ καὶ νὰ χαρακτηρίσει οὐσιαστικὰ ὡς fake news τὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι μολυνόμαστε μέσα στὴν Ἐκκλησία κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἱ. Ἀκολουθιῶν. 
Ἄς προσπαθήσουμε λοιπὸν νὰ συμβάλουμε καὶ ἐμεῖς στὸ δημόσιο προβληματισμό, ἂν πράγματι ὑπάρχει κίνδυνος μολύνσεως τῶν πιστῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁπότε ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἀπαραίτητη ἢ ἂν ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτὸς εἶναι ἐπιστημονικὰ ἀναπόδεικτος καὶ ὡς ἐκ τούτου ψευδὴς.
Ὅπως εἶναι γνωστὸ, ἡ βάση κάθε ἐπιστημονικῆς ἔρευνας καὶ ἐργασίας συνίσταται στὸ τρίπτυχο παρατήρηση - ὑπόθεση - πείραμα. Στὴν προκειμένη περίπτωση: i) παρατηρήθηκε καὶ καταγράφηκε ὅτι ἡ ὕπαρξις τῆς νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τῆς διασπορᾶς της στὴν κοινότητα εἶναι γεγονὸς,  ii) γιὰ νὰ κατανοηθεῖ δε ὁ μηχανισμὸς τῆς διασπορᾶς καὶ οἱ ἑστίες μεταδόσεως διατυπώνεται μία θεωρία (ὑπόθεση) ἡ ὁποία βασίζεται στὰ μέχρι τώρα δεδομένα καὶ τέλος, iii) γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ θεωρία ὡς πρὸς τὶς ἑστίες μετάδοσης διεξάγεται ἀνάλογο πείραμα. Ἂν ἡ διατυπωθεῖσα ὑπόθεση εὐσταθεῖ θὰ τὴν ἐπιβεβαιώσουν τὰ ἀποτελέσματα τοῦ πειραματικοῦ ἐλέγχου. Ἂν τὸ πείραμα δὲν ἐπιβεβαιώσει τὴ θεωρία, ἡ θεωρία αὐτομάτως καταπίπτει καὶ –ἂν εἴμαστε σοβαροὶ– δὲν δικαιολογούμαστε πλέον νὰ τὴν ὑποστηρίζουμε. Ὀφείλουμε, τότε, νὰ ἀναζητήσουμε ποιὲς παράμετροι δὲν ἀξιολογήθηκαν σωστὰ ἢ δὲν ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν κατὰ τὴ διατύπωση τῆς ὑποθέσεως-θεωρίας.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Περιόδου 31 Αυγούστου- 05 ΣεπτεμβρίουΚατά την εβδομάδα αυτή η Μονή θα είναι ΚΛΕΙΣΤΗ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ περιόδου 31 Αὐγούστου - 6 Σεπτεμβρίου 2020
Α΄. ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ θὰ τελεστοῦν οἱ ἑξῆς θεῖες Λειτουργίες:
α) Δευτέρα 31/8 (Κατάθεσις τιμίας Ζώνης) ὥρα: 7:15-9:00 π.μ..
β) Τρίτη 1/9 (Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου) 7:30-9:30 π.μ..
γ) Τετάρτη 2/9 - ὥρα: 7:15-9:00 π.μ..
δ) Κυριακὴ 6/9 -ὥρα: 7:15-10:30 π.μ..

Β΄. ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
α) Τὶς ὑπόλοιπες μέρες θὰ τελεῖται, ὡς συνήθως, κάθε πρωὶ στὶς 7.30 π.μ. Ὄρθρος
καὶ κάθε ἀπόγευμα στὶς 6.30 μ.μ. Ἐσπερινός.
β) Τὴν Παρασκευὴ μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ θὰ τελεστεῖ Παράκληση.

Ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ

Κυριακή 30 Αυγούστου 2020

Ἑρμηνεία στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κατάθεσις τῆς Τιμίας Ζῶνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ'


ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ἑβρ. 9, 1-7

Χωρὶς ναούς;
«Εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν
οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, εἰς δὲ τὴν
δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς»
(Ἑβρ. 9, 6-7)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, δὲν ὑπάρχει λαὸς ἄθρησκος. Καὶ σʼ αὐτὰ ἀκόμη τὰ κράτη ποὺ ἔχουν κηρύξει ἀθεΐα καὶ καταδιώκουν τὴ θρησκεία, ναί, καὶ σʼ αὐτὰ ἀκόμη ὑπάρχει λαὸς ποὺ πιστεύει στὸ Θεὸ καὶ ἐκδηλώνει τὰ θρησκευτικά του αἰσθήματα λατρεύοντας τὸ Θεὸ σὲ μέρη ποὺ δὲν φτάνει ἡ ἀστυνομικὴ παρακολούθησις.
* * *
Ὅλοι οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου θρησκεύουν, ἄλλος περισσότερο καὶ ἄλλος λιγώτερο. Ἀλλʼ ἀνάμεσα στοὺς λαοὺς ὑπάρχει κιʼ ἕνας, ποὺ ἦταν λαὸς πέρα γιὰ πέρα θρησκευτικός. Ὁ λαὸς αὐτὸς εἶνε ὁ ἑβραϊκός. Αὐτὸς εἶχε τὸ προνόμιο νὰ πιστεύη στὸν ἀληθινὸ Θεό. Αὐτὸς εἶχε διοργανώσει τὴν ἀτομική, τὴν κοινωνικὴ καὶ τὴν ἐθνικὴ ζωή του σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Ἀποτελοῦσε κράτος θεοκρατικό. Ὁ Θεὸς βασίλευε ἀνάμεσα στὸ λαό. Καὶ τὸ Θεὸ λατρεύανε ὄχι μόνο τὸ Σάββατρο, ἀλλʼ ὅλες τὶς μέρες, προσφέροντας θυσίες. Ποῦ λατρεύανε τὸ Θεό; Ὅταν ἦταν σκλάβοι στοὺς Αἰγυπτίους, οἱ τύραννοί τους δὲν τοὺς ἄφηναν νὰ χτίσουν δικό τους ναὸ καὶ νὰ λατρεύουν τὸ Θεό. Τὸ Θεὸ τὸν λατρεύανε τότε μέσʼ στὰ σπίτια τους καὶ στὶς καρδιές τους. Ἀλλʼ ὅταν ὁ Θεὸς μὲ τὸ Μωυσῆ τοὺς ἐλευθέρωσε ἀπʼ τὴν αἰγυπτιακὴ τυραννία, οἱ Ἑβραῖοι ξεκίνησαν γιὰ τὴν ἀγαπημένη τους πατρίδα. Ἐλεύθεροι πλέον τότε λατρεύανε τὸ Θεό. Ποῦ; Ὑποχρεωμένοι κάθε μέρα νὰ βαδίζουν, δὲν μποροῦσαν νὰ χτίσουν ναό. Ὁ Θεὸς τότε τοὺς διέταξε νὰ κάμουν ἕνα ναὸ κινητό, ποὺ μποροῦσαν νὰ τὸν λύνουν καὶ νὰ τὸν στήνουν ὅπου ἤθελαν. Καὶ τὸν ἔκαμαν. Κατασκευάστηκε ὁ ναὸς ἀπὸ σανίδες, δέρματα ζώων καὶ πολυτελῆ ὑφάσματα. Ὁ ναὸς αὐτὸς ὠνομαζόταν Σκηνή.