Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ [:Ἰω. 7,37-52 και 8,12] YΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ [:Ἰω. 7,37-52 καὶ 8,12]

YΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐὰν τίς διψᾷ, ἐρχέσθω πρὸς μὲ καὶ πινέτω. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος (:κατὰ τὴν τελευταία καὶ ἐπισημότερη ἀπὸ τίς ἄλλες ἡμέρες τῆς ἑορτῆς [τῆς Σκηνοπηγίας] στάθηκε ὄρθιος ὁ Ἰησοῦς καὶ μὲ δυνατὴ φωνὴ εἶπε: ἐὰν κανεὶς αἰσθάνεται πόθο καὶ δίψα, ὄχι γιὰ ἀγαθὰ ὑλικὰ καὶ φθαρτά, ἀλλὰ γιὰ πνευματικὰ καὶ αἰώνια, γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ γαλήνη καὶ τὴ μακαριότητα τῆς θείας ζωῆς, ἂς ἔλθει κοντά Μου μέσῳ τῆς πίστεως καὶ ἂς πίνει τὴν ἀλήθεια ποὺ προσφέρω, γιὰ νὰ ἱκανοποιηθοῦν ἔτσι οἱ πλέον μύχιοι καὶ εὐγενεῖς πόθοι του. Ἐκεῖνος ποὺ πιστεύει σὲ Ἐμένα,  σύμφωνα μὲ τοὺς λόγους τῆς Γραφῆς, θὰ γίνει ἀστείρευτη πνευματικὴ πηγή· καὶ ἀπὸ τὴν καρδιὰ καὶ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς του θὰ ἀναβλύζουν ποταμοὶ ἀπὸ ὁλόδροσο τρεχούμενο νερό, γιὰ νὰ ξεδιψᾷ ὄχι μόνο ὁ ἴδιος ἀλλὰ καὶ ὅλοι ὅσοι ἔρχονται σὲ ἐπικοινωνία μὲ αὐτόν)» [:Ἰω.7 ,37-38]·[ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση Παναγιώτου Τρεμπέλα].

Στον βωμό της προπαγάνδας κατά της ΝΙΚΗΣ, «Καθημερινή» και «LIFO» συκοφαντούν ακόμα και επιστήμονες!

 


Γρανάζια στη συστημική προπαγάνδα, η LIFO και η Καθημερινή - Με κακοήθειες και παραπληροφόρηση επιτίθενται στον Δημήτρη Χιωτακάκο και τη ΝΙΚΗ

Συντάκτης: Παντελής Λαμψιώτης

Με αφορμή δύο κακόβουλα άρθρα από τη «LIFO» και την «Καθημερινή» που λαμβάνουν πρόθυμα μέρος στο γαϊτανάκι επιθέσεων εναντίον του κόμματος ΝΙΚΗ, θα απαντήσουμε σε όλον αυτόν τον οχετό δυσφήμισης και συκοφαντιών (ή τέλος πάντων σε μέρος των περιεχομένων του οχετού, γιατί με τη συνεχή ροή τους έτσι κι αλλιώς είναι προορισμένα να καταλήξουν στον υπόνομο της παραπληροφόρησης).

Το μενού της προπαγάνδας κατά της ΝΙΚΗΣ περιλαμβάνει όλες τις κλισέ συκοφαντίες που εδώ και δυο εβδομάδες έχουν κατακλύσει τα συστημικά ΜΜΕ. Είναι σαν να βλέπουμε το ίδιο επαναλαμβανόμενο «ποίημα», με τις ίδιες επαναλαμβανόμενες «σπόντες», τις ίδιες ατάκες, τους ίδιους χαρακτηρισμούς, τα ίδια θέματα «SOS», τα ίδια άλματα λογικής, τους ίδιους αφορισμούς, τον ίδιο ρατσισμό κατά των χριστιανών.

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς: Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς διαρκὴς Πεντηκοστή

Ποιὸς εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός; Ποιὸς εἶναι σὲ Αὐτὸν ὁ Θεὸς καὶ ποιὸς ὁ ἄνθρωπος; Πῶς γνωρίζεται ὁ Θεὸς στὸν Θεάνθρωπο καὶ πῶς ὁ ἄνθρωπος; Τί ἐδώρησε σέ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους ὁ Θεὸς ἐν τῷ Θεανθρώπῳ; Ὅλα αὐτὰ τὰ φανερώνει σέ μᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ «Πνεῦμα τῆς ἀληθείας». Μᾶς ἀποκαλύπτει δηλαδὴ ὅλη τὴν ἀλήθεια γιὰ Αὐτόν, γιὰ τὸν Θεὸ ἐν Αὐτῷ καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ γιὰ τὸ τί χάρισε σ’ ἐμᾶς μ’ ὅλα αὐτά. Αὐτὸ ἐπίσης ἀπείρως ξεπερνᾷ κάθε τί ποὺ οἱ ἀνθρώπινοι ὀφθαλμοὶ εἶδαν καὶ τοῖς ὠσίν αὐτῶν ἠκούσθη καὶ ἡ καρδία αὐτῶν κάποτε αἰσθάνθηκε.

Μὲ τὴν ἔνσαρκη ζωή του στὴ γῆ ὁ Θεάνθρωπος ἐγκαθίδρυσε τὸ Θεανθρώπινό του Σῶμα, τὴν Ἐκκλησία, καὶ μὲ αὐτὴν προετοιμάζει τὸν γήινο κόσμο γιὰ τὴν ἔλευση καὶ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δραστηριότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ψυχῆς Αὐτοῦ τοῦ Σώματος.


Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ: Ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται…

 


Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 16//29.5.2023.

Τῆς Ἁγίας Θεοδοσίας,

Ἡμέρα Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται… (Ψαλμ. ΜΑ΄ [41], 7)

    Κεραυνὸς, ὄχι ἐν αἰθρία, ἀφοῦ πλέον ὅλα ἐπιτρέπονται καὶ ἀναμένονται στὴν νέα ἐωσφορίζουσα ἐποχή μας- ἡ πρόσφατη εἴδηση τῆς ἐπικείμενης ἐπίσκεψης τοῦ προέδρου τῆς Ν.Δ. στὸ Ἅγιο Ὄρος (3-4 Ἰουνίου ν.ἡμ. ), καθόσον «κατὰ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας στὴν Ἀθήνα (σ.σ. ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς μεταφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας «Ἄξιόν Ἐστι» στὸ κλεινὸν ἄστυ στὶς 3-15 Μαϊου ν.ἡμ.) ἐξέφρασαν (σ.σ ἡ Ἱερά Κοινότης) τὴν ἐπιθυμία τους νὰ ἐπισκεφτεῖ τὸ Ἅγιον Ὄρος κι ἐκεῖνος δεσμεύτηκε ὅτι αὐτὸ θὰ γίνει μεταξὺ τῶν δύο ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων....» καί συνεχίζουν τά δημοσιεύματα: «Ὁ πρώην πρωθυπουργός (σ.σ. ἀφορισμένος μὲ δίκαιη αἰτία ἀφορισμοῦ στὶς 17-5-2020 ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.Ἀμβρόσιο1 λόγῳ βλασφημίας κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας καὶ ὡς ἐκ τούτου κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή περί ἀμφισβήτησης τῆς θείας φύσης τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ(!!!)- κατὰ τὴν χαλεπὴ περίοδο τοῦ κορώνα-ἰοῦ- «ἔχει ὡς στόχο νὰ τονίσει τὴν παρουσία του, ἐνῶ πληροφορίες λένε πὼς θὰ ἀναφερθεῖ σὲ ἕνα μεγάλο πρόγραμμα γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ ὁποῖο θὰ ὑλοποιηθεῖ ἀπὸ τὴν ἑπόμενη κυβέρνηση»…

Κληρικοί ἀμνηστεύουν τίς προγαμιαῖες σχέσεις καί ὠθοῦν νέους καί νέες στό Ἅγιο Ποτήριο!

 


Καρανίκας Παναγιώτης

   Ἀκούγεται ἀπό ἔγκυρα χείλη ὅτι ἡ γραμμή τῶν περισσοτέρων μητροπόλεων τῆς Ἑλλάδος εἶναι νά μήν ἐμποδίζουν ἀπό τήν θεία κοινωνία οἱ πνευματικοί τούς νέους καί τίς νέες πού συνάπτουν καί διατηροῦν προγαμιαῖες σχέσεις, δηλαδή πορνεύουν κατά τήν ἐκκλησιαστική ὁρολογία. Πολύ φοβοῦμαι ὅτι σύντομα αὐτό θά ἐπεκταθεῖ καί στό θανάσιμο πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας.

Ἐκσυγχρονιστές καί νεωτεριστές μητροπολῖτες καί ἱερεῖς ἐπιτίθενται φραστικά σέ παραδοσιακούς κληρικούς πού κωλύουν τούς πορνεύσαντες νέους καί νέες ἀπό τήν θεία μετάληψη. Τούς ζητοῦν νά βάλουν νερό στό κρασί τους καί νά συμβιβαστοῦν μέ τά νέα ἤθη· μέ τήν εὐλογοφανή δικαιολογία ὅτι οἱ ἐκκλησίες ἄδειασαν, ἐλάχιστοι πλέον μεταλαμβάνουν καί ὁπότε δέν πρέπει νά ἐμποδίζεται ἡ νεολαία ἀπό τό Ἅγιο Ποτήριο. Ἄλλοι πάλι «πνευματικοί» θεωροῦν ἀδύνατη τήν ἐγκράτεια καί σωφροσύνη τῶν νέων στήν ἐποχή μας, λόγῳ τῆς ἔντονης προκλητικότητας καί τῶν ἐρεθισμάτων σέ ὅλες σχεδόν τίς δραστηριότητες τῆς καθημερινότητάς μας. Καί ἔτσι εὐλογοῦν τήν προγαμιαία σχέση τοῦ πνευματικοῦ τους τέκνου, ἐπιτρέποντάς του κιόλας νά μεταλαμβάνει τά φρικτά μυστήρια χωρίς κανένα ἐνδοιασμό. Μήν ἐκπλαγοῦμε ἄν στό ἐγγύς μέλλον δοῦμε ἱερεῖς νά καλοῦν ἀπό τόν περίβολο τῶν ναῶν τούς περαστικούς νέους καί νέες νά προσέλθουν νά κοινωνήσουν τά ἄχραντα μυστήρια ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἄν ἐξομολογοῦνται ἤ διάγουν ἀκόλαστο βίο.

«Αν οι Αγιορείτες δεν μιλούν, τότε ποιος θα μιλήσει;»

 Πάντα επίκαιρα τα λόγια του αγίου Παισίου

Από το βιβλίο: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΛΟΓΟΙ Β’- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ

Είχε έρθει στο Καλύβι ένας άθεος μέχρι το κόκκαλο. Αφού είπε διάφορα, μετά μου λέει: «Εγώ είμαι εικονομάχος». Από εκεί που δεν πίστευε τίποτε, ύστερα έλεγε ότι είναι εικονομάχος.
«Βρε αθεόφοβε, του λέω, εσύ αφού δεν πιστεύεις σε τίποτε, τι μου λες ότι είσαι εικονομάχος; Τότε, τον καιρό της Εικονομαχίας, μερικοί Χριστιανοί από υπερβολικό ζήλο έπεσαν σε πλάνη, έφθασαν στην άλλη άκρη, και μετά η Εκκλησία τοποθέτησε το θέμα· δεν είναι ότι δεν πίστευαν».
Υποστήριζε εν τω μεταξύ όλη την σημερινή κατάσταση. Μαλώσαμε εκεί πέρα. «Καλά, του λέω, κατάσταση είναι αυτή;

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» γιά τό συνυποσχετικό στήν Χάγη

 


Tοῦ Μανωλη Κοττακη

    Γεωπολιτική ἄσκησις ἡ σύνθεσις τοῦ νέου Κοινοβουλίου • Πλειοψηφία 3/5 ἀπαιτεῖται βάσει τοῦ Συντάγματος γιά παραπομπή θεμάτων ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Διεθνές Δικαστήριο • Στήν κρίση του, ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίς καί ἀποστρατιωτικοποίησις, συμφώνως πρός τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῆς Κούβας • Σύμφωνο μή ἐπιθέσεως καί διαφοροποιημένα χωρικά ὕδατα κατά τό πρότυπο Σημίτη, τό πρῶτο βῆμα • Πρόκριμα γιά τήν συμφωνία τό συνυποσχετικό μέ τήν Ἀλβανία, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς «θυσιάζει» τόν Μπελέρη • Ὁ ρόλος τῶν 4 μειονοτικῶν βουλευτῶν τῆς Θράκης • Γιατί τό κόμμα «Νίκη» συζητήθηκε στήν σύσκεψη τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπό τήν κ. Σακελλαροπούλου • Στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πρωθυπουργός

Ευρωβουλευτής: «Έτσι σας παραπλανούν τώρα να τρώτε έντομα»!!! Μετά θα τα επιβάλλουν;;; ΒΙΝΤΕΟ

 

Ο Robert “Rob” Roos είναι Ολλανδός πολιτικός και σημερινός βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ). Είναι μέλος του πολιτικού κόμματος JA21!

Μεταξύ άλλων αναφέρει για την εντομοφαγία, η οποία τείνει να καθιερωθεί στο ευρωπαϊκό μενού και, κατά πολλούς, αργότερα να επιβληθεί ως τροφή!

Η τροφή δεν θα περιλαμβάνει ολόκληρα έντομα αλλά άλευρα από εκείνα και τα περιττώματά τους.

Όπως αναφέρει:

Πρόσκληση:


Κυριακή της Πεντηκοστής 4 Ιουνίου και ώρα 18:30μ. στην κεντρική πλατεία της Δροσοπηγής υποδεχόμαστε το Χαριτόβρυτο λείψανο του Αγίου Αρσενίου Καππαδοκου του θαυματουργού!
Προστάτης των καρκινοπαθών,των πονεμένων ανθρώπων και των άτεκνων ζευγαριών.

18:45μ.μ Παράκληση στον Άγιο Αρσένιο
19:15μ.μ Ιερό Ευχέλαιο!

Με πνευματική αγάπη Χριστού π. Νικόλαος.

Το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής! – Τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος για τα μνημόσυνα

 


Το Σάββατο 3 Ιουνίου είναι το Ψυχοσάββατο προ της Πεντηκοστής. Ας μην ξεχνάμε όσους αγαπάμε. Οι ψυχές των κεκοιμημένων ζουν και περιμένουν να προσευχηθούμε γι’ αυτούς!


Το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής, λέγεται «Σάββατο των Ψυχών» ή Ψυχοσάββατο. Είναι το δεύτερο από τα δύο Ψυχοσάββατα του έτους (το πρώτο επιτελείται το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Απόκριας).

Ο λόγος που το καθιέρωσε η Εκκλησία μας, παρ’ ότι κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμημένους, είναι ο εξής:

Επειδή πολλοί κατά καιρούς πέθαναν μικροί η στην ξενιτιά η στη θάλασσα η στα όρη και τους κρημνούς η και μερικοί, λόγω φτώχειας, δεν μπόρεσαν να έχουν τα καθιερωμένα μνημόσυνα, οι Πατέρες της Εκκλησίας μας θέσπισαν το μνημόσυνο αυτό και έχουν καθορίσει ξεχωριστή ημέρα της εβδομάδος γι’ αυτούς.

Όπως η Κυριακή είναι η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, ένα εβδομαδιαίο Πάσχα, έτσι το Σάββατο είναι η ημέρα των κεκοιμημένων, για να τους μνημονεύουμε και να έχουμε κοινωνία μαζί τους. Σε κάθε προσευχή και ιδιαίτερα στις προσευχές του Σαββάτου ο πιστός μνημονεύει τους οικείους, συγγενείς και προσφιλείς, ακόμη και τους εχθρούς του που έφυγαν από τον κόσμο αυτό.Την ημέρα αυτή φτιάχνουμε κόλλυβα και φέρνουμε πρόσφορο για τη θεία Λειτουργία, που αναγράφονται τα ονόματα των ζώντων και των κεκοιμημένων, τα οποία μνημονεύονται.

«Πού βρήκε τα χρήματα η ΝΙΚΗ;» ... η επίσημη απάντηση του κινήματος στις φημολογίες.


Η ερώτηση «πού βρήκε τα χρήματα η ΝΙΚΗ;» για να κάνει προεκλογικό αγώνα και να κατέβει στις εκλογές, ξεκίνησε από πολιτικούς μας αντιπάλους, οι οποίοι, αντί να κάνουν αυτοκριτική, αναζητούν το άλλοθι της εκλογικής τους αποτυχίας σε μία πρωτοφανή μυθοπλασία και παραφιλολογία σχετικά με τις πηγές εισοδήματος της ΝΙΚΗΣ και την υποτιθέμενη διασύνδεσή της με κυβερνητικά πρόσωπα και εφοπλιστές.

Η παραφιλολογία αυτή βρήκε ευήκοον ους στους σκανδαλοθήρες δημοσιογράφους οι οποίοι διάνθισαν τον μύθο με φανταστικούς χορηγούς από την αλλοδαπή. Κοινό σημείο όλων είναι ότι δεν έχουν καμία απόδειξη για όσα μας καταμαρτυρούν, διότι αν είχαν θα την είχαν δώσει στη δημοσιότητα.

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ κάνει γνωστό προς πάσα κατεύθυνση, ότι μοναδικοί χρηματοδότες της είναι οι φίλοι, τα μέλη και οι υποψήφιοί της, τους οποίους ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και την αγάπη με την οποία έχουν περιβάλει την όλη προσπάθεια.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να ελέγξουν τον τραπεζικό λογαριασμό μας και παρόμοιους ελέγχους να κάνουν και στα υπόλοιπα κόμματα που έλαβαν μέρος στις εκλογές, για να λάμψει η αλήθεια και να σταματήσουν οι κακόβουλες επιθέσεις λάσπης εναντίον μας.

πηγή: https://nikh.gr/nea/419-poy-vrike-ta-xrimata-i-niki

Ο Ευγένιος ΜπαΪραμίδης για την φημολογούμενη ασθένεια "Χ"

 

Γράφει ο Ευγένιος ΜπαΪραμίδης Γενικός Χειρουργός

Ο νέος ιός X εμπίπτει ανθοστόλιστος ως γνήσια αποθέωση της Άνοιξης. Προέρχεται από τα άγρια ζώα, δεν γνωρίζει η διεθνής << επιστημονική>> κοινότητα αν μεταδίδεται στον άνθρωπο, εντούτοις θα είναι θανατηφόρος και πρέπει να προετοιμαστούν τα συστήματα υγείας. Ιδιωτικογράφοι που θα μπορούσαν να αποτελούν οσκαρικούς ηθοποιούς του βωβού κινηματογράφου έμειναν εκστασιασμένοι και εμβρόντητοι από την ανακοίνωση. Έκλιναν το γόνυ στην υπέρτατη αυθεντία και προετοιμάστηκαν για την διασπορά του νέου και υπέρτερου φόβου. 

Ο ΨΕΚ λοιπόν αναρωτιέται, αν δεν υπάρχει γνώση για μετάδοση από άγρια ζώα στον άνθρωπο πώς είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η νοσηρότητα και η θνητότητα στον άνθρωπο; Έχει κάποια σχέση με εργαστηριακά πειράματα σε ιούς ζώων που μελλοντικά θα μπορούσαν με κατάλληλες γενετικές τροποποιήσεις να αποτελούν κίνδυνο για τον ίδιο τον άνθρωπο; Πειράματα τα οποία πραγματοποιούνται σε εκατοντάδες εργαστήρια ανά τον κόσμο με το γνωστό πρόγραμμα gain-of-function; 

Μήπως γνωρίζει κανείς τη τεχνική no- see του περίφημου Ralph Baric Professor in the Department of Epidemiology, and professor in the Department of Microbiology and Immunology at The University of North Carolina at Chapel, Research interests: Virology, Coronaviruses; Είναι η τεχνική της γενετικής τροποποίησης χωρίς την ανίχνευση αποτυπώματος παρέμβασης. Εν πάση περιπτώσει αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο θα πρέπει να αποδοθεί βραβείο μελλοντολογίας με έμβλημα την γυάλινη σφαίρα σε όλους αυτούς τους τεράστιους <<επιστήμονες>> που γνωρίζουν το αποτέλεσμα μιας μελέτης που δεν διεξήχθη ακόμη... Ή ΜΗΠΩΣ ΔΙΕΞΉΧΘΗ;

Με αυτά και με τα άλλα προβλέπω ως γνήσιος ΨΕΚ με τη σειρά μου μελλοντικούς ιούς από πουλερικά, κόνικλους, μπαμπουίνους, ελέφαντες, βατράχια, παγώνια και πράσινα άλογα μεταδοτικούς για τον άνθρωπο. Κάποτε θα δικαιωθώ. 

 ΥΓ1: Μετά τους ιούς από άγρια ζώα σκέπτομαι να πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν τον παιδικό μου φίλο, να γλιτώσω από τα πραγματικά άγρια θηρία που η πείνα τους για εξουσία δεν κορένυτε ποτέ.

 ΥΓ2: ΨΕΚ : ΨΑΓΜΕΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΣ.

ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ ΣΤΟ ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΟ.


πηγή: http://trelogiannis.blogspot.com/2023/05/blog-post_898.html

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

Λευτέρης Νουφράκης: Ο Κρητικός παπάς που τόλμησε να λειτουργήσει στην Αγία Σοφία 466 χρόνια μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης

 

Τον Ιανουάριο του 1919, στην Κωνσταντινούπολη, έλαβε χώρα ένα γεγονός, το οποίο οι περισσότεροι Έλληνες αγνοούν. 466 χρόνια μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους, ο ναός της Αγίας Σοφίας που μέχρι τότε λειτουργούσε ως τζαμί, μετετράπη για λίγη ώρα ξανά σε ελληνικό χριστιανικό ναό και τελέστηκε Θεία Λειτουργία. Πρωταγωνιστής αυτού του συγκλονιστικού γεγονότος της εθνικής μας ζωής, ήταν ο παπα-Λευτέρης Νουφράκης από τις Αλώνες Ρεθύμνου, ο οποίος υπηρετούσε ως στρατιωτικός ιερέας στη Β’ Ελληνική Μεραρχία, μια από τις δύο Μεραρχίες που συμμετείχαν στις αρχές του 1919 στο «συμμαχικό» εκστρατευτικό σώμα στην Ουκρανία.

Η Μεραρχία αυτή στο δρόμο προς την Ουκρανία στάθμευσε για λίγο στην Κωνσταντινούπολη, την Πόλη των ονείρων του ελληνικού λαού, η οποία βρισκόταν τότε υπό «συμμαχική επικυριαρχία», ύστερα από το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Μια ομάδα Ελλήνων αξιωματικών με επικεφαλής το γενναίο Κρητικό και μαζί του τον ταξίαρχο Φραντζή, τον ταγματάρχη Λιαρομάτη, τον λοχαγό Σταματίου και τον υπολοχαγό Νικολάου αγνάντευαν από το πλοίο την πόλη και την Αγια-Σοφιά, κρύβοντας βαθιά μέσα στην καρδιά τους το μεγάλο μυστικό τους, τη μεγάλη απόφαση που είχαν πάρει το περασμένο βράδυ, ύστερα από πρόταση και έντονη επιμονή του λιονταρόψυχου Κρητικού παπα-Λευτέρη Νουφράκη. Να βγουν δηλαδή στην πόλη και να λειτουργήσουν στην Αγια-Σοφιά. 

«Ο διάβολος δεν μπορεί να αναγκάσει κανέναν από εμάς να αμαρτήσει. Μπορεί μόνο να προτείνει την αμαρτία»

 Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Μπορεί να σου προσφέρει το ξίφος για να σκοτώσεις τον εαυτό σου. Ο ίδιος δεν μπορεί να σε σκοτώσει. Ο Θεός δεν του δίνει αυτή την δύναμη.

Αλλά, αν εσύ δεχθείς αυτό το ξίφος, αν δεχθείς π.χ. την φιλαργυρία, ή τον θυμό ή την ζήλεια ή την πονηριά, την καταλαλιά, την κλοπή, να! τότε πήρες στα χέρια σου το ξίφος και το καρφώνεις στην καρδιά σου. Αυτός προτείνει την αμαρτία σε σένα και σε μένα. Κι εγώ και εσύ (τι κάνουμε;). Εγώ και εσύ, ή αποδεχόμαστε την αμαρτία ή την διώχνουμε. Αυτό σημαίνει ότι ή σκοτώνουμε τον εαυτό μας, χωρίζουμε την ψυχή μας από τον Θεό, ή διώχνοντας την αμαρτία βαδίζουμε ολοταχώς προς την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς την νίκη, την οριστική και τελεία νίκη κατά της αμαρτίας, κατά του θανάτου, κατά του διαβόλου.

Γι΄ αυτό, αδελφοί, ο Κύριος ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Γι΄ αυτό μας άφησε την αγία νηστεία. Γι΄ αυτό μας άφησε την αγία προσευχή. Για να νικάμε τον διάβολο, ο οποίος είναι ο δημιουργός της αμαρτίας και του θανάτου. Τι κάνει κάθε αμαρτία σε μένα και σε σένα; Μας σκοτίζει. Η αμαρτία είναι σκότος. Βγάζει από μέσα της σκοτάδι, και το σκοτάδι κατακλύζει και την δική σου και την δική μου ψυχή, κατακλύζει την συνείδησή μας, κατακλύζει τις αισθήσεις μας.

Όμως ο Κύριος ήρθε σε αυτόν το κόσμο ακριβώς γι΄ αυτό. Για να μας δώσει το φως για να αποδιώξουμε το σκότος. Να, αυτό είναι η αγία νηστεία! Η νηστεία κατεβάζει από τον ουρανό στην ψυχή σου το ουράνιο φως. Αν βέβαια είναι αληθινή νηστεία. Η αληθινή νηστεία είναι εγκράτεια σε κάθε κακό. Εγκράτεια στην τροφή, αλλά και εγκράτεια στην αμαρτία.


πηγή: 

https://simeiakairwn.wordpress.com/2023/05/30/%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BD/

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα ελληνικά σχολεία;

 


Σημαντικοί φορείς της παγκοσμιοποίησης προωθούν ολοένα και εντονότερα ένα παγκόσμιο αφήγημα με τίτλο «σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα» (sexual and reproductive health and rights), το οποίο συστηματικά αξιώνει να διεκδικεί μεγάλο ή μικρό μέρος της καθημερινότητάς μας, και ιδιαίτερα της καθημερινότητας των παιδιών μας μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Η Ομάδα Παιδείας και Πολιτισμού της ΝΙΚΗΣ δημιούργησε το παρόν φυλλάδιο, προς ενημέρωση του ευρέως κοινού και ιδιαιτέρως των γονέων, οι οποίοι είναι ανύποπτοι -όπως ανύποπτη είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών- για την δολιοφθορά που συντελείται στις ψυχές των παιδιών τους. Το παρόν πόνημα παρουσιάζει συνοπτικά την προέλευση, τις διαστάσεις, τα απόκρυφα, καθώς και μερικά αποτελέσματα του ως άνω αφηγήματος, όπως αυτά αποτυπώνονται μέσα στην καθημερινότητα των πολιτών είτε ως ενηλίκων, γονέων ή εκπαιδευτικών, είτε ως ανηλίκων μαθητών. Τέλος, παρουσιάζονται οι σχετικές θέσεις της μεγάλης σιωπηλής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, οι οποίες συνοψίζονται στο πρόγραμμα του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος «ΝΙΚΗ» και προτείνονται διέξοδοι προς γονείς και εκπαιδευτικούς, και όσους ευρύτερα μεριμνούν για την ανατροφή παιδιών και εφήβων. Η πατρίδα μας χρειάζεται Παιδεία και Παιδιά. Και για τα δύο έχουμε χρέος να αγωνισθούμε σήμερα, περισσότερο από ποτέ, και να νικήσουμε. Μπορείτε να ξεφυλλίστε το έντυπο ηλεκτρονικά, ή να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας:

https://nikh.gr/media/attachments/2023/05/11/sexualiki-diapaidagogisi-web.pdf

Πηγή: https://nikh.gr/ekdiloseis/397-seksoualiki-diapaidagogisi-sta-ellinika-sxoleia


Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Ἀντιβλασφημικὸς ἀγὼν - ΠΕΡΙ ΜΙΑΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ

Πρὸ ἐτῶν εἰς δικαστήριον τῶν Ἀθηνῶν ἐδικάζετο μία ὑπόθεσις. Εἰς τὸ ἐδώλιον τοῦ κατηγορουμένου ἐκάθητο νέος, ἡλικίας 25 ἐτῶν. Εἶχε μηνυθῆ διʼ ἀπαγωγὴν νεάνιδος. Κατεδικάσθη εἰς δύο ἐτῶν φυλάκισιν. Ὁ κατηγορούμενος, ὅταν ἤκουσε τὴν καταδίκην του, ἐγένετο ἔξω φρενῶν. Ἐκ τοῦ στόματός του ἐξῆλθε βόρβορος˙ ἐξῆλθον ὕβρεις φοβεραί, ἀκατανόμαστοι κατὰ τῶν δικαστῶν. Αἱ ἐφημερίδες μὲ ἀποσιωπητικὰ ἐσημείωσαν τὰς αἰσχρὰς ὕβρεις. Δὲν ἤθελον, βλέπετε, νὰ μολύνουν τὸν χάρτην, τὸν ὁποῖον ἐν τούτοις δὲν παύουν νὰ μολύνουν μὲ ἄλλας λέξεις καὶ φράσεις, ποὺ ὑπονοοῦν αἰσχρότερα τῶν ὅσων ἐξεστόμισεν ἐν τῷ δικαστηρίῳ ὁ νέος. Ἀλλʼ ἄς εἶνε. Τὸ θέμα δὲν εἶνε αὐτό. Εἶνε ἄλλο.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ Ο Ι.Ν ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ!

Ιερά Μητρόπολις Φλωρίνης Πρεσπών και ΕορδαίαςΥποδοχή Ιερού λειψάνου Αγίου Αρσενίου του Καππαδοκου! (Κυριακή 4/6 ώρα 18:30)

Με ιδιαίτερη πνευματική χαρά σας προσκαλούμε να εορτάσετε μαζί μας την Πανήγυρι της Ενορίας μας, στις 4-5-6 Ιουνίου!

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων:

Κυριακή 4 Ιουνίου της Πεντηκοστής

*07:30-10:30π.μ Θεία Λειτουργία και εσπερινός της Γονυκλισίας!
*18:30μ.μ Υποδοχή Ιερού λειψάνου Αγίου Αρσενίου του Καππαδοκου προστάτου των καρκινοπαθών, των άτεκνων ζευγαριών και των πονεμένων ανθρώπων.
*18:45μ.μ Παράκληση στον Άγιο και ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ!

Δευτέρα Αγίου Πνεύματος 5 Ιουνίου

*07:30-10:30π.μ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος!
*11:00π.μ Εμφάνιση της παιδικής χορωδίας Ι.Μ.Φ.Π.Ε στην πλατεία του χωριού!
*18:00μ.μ Πανηγυρικός εσπερινός!

Τρίτη 6 Ιουνίου

*07:30-10:30π.μ Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος!
Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος με την συμμετοχή της φιλαρμονικής μπάντας του Δήμου Φλώρινας!
*18:30μ.μ Παράκληση στον Άγιο Αρσένιο!

Με τιμή το Εκκλησιαστικό συμβούλιο
Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Δροσοπηγής

Η απάντηση της ΝΙΚΗΣ στις ύβρεις περί «χριστεμπορίου»


Το Κίνημα ΝΙΚΗ κατηγορείται από ποικίλους «καλοθελητές» ότι επιδίδεται τάχα σε «χριστεμπόριο», ότι δήθεν εμπλέκει την Πίστη με την πολιτική, ότι τους αξίζει να χαρακτηρισθούν ως «Χριστιανοταλιμπάν».

Διάφορα συστημικά και παρασυστημικά ΜΜΕ από την πρώτη στιγμή που είδαν την υπολογίσιμη απήχηση της ΝΙΚΗΣ στον ελληνικό λαό, επιδόθηκαν σε αυθαίρετες, ψευδείς και αναπόδεικτες κατηγορίες που αφορούν σε υποτιθέμενη σχέση της με την Εκκλησία. Αξιοσημείωτο μάλιστα και ενδιαφέρον είναι, ότι δεν συνεννοούνται τουλάχιστον μεταξύ τους, καθώς κατηγορούν τη ΝΙΚΗ για εντελώς αντιφατικές κατηγορίες – μία ότι είμαστε «παλαιοημερολογιτικό κόμμα», την άλλη ότι έχουμε την στήριξη διαφόρων Μητροπολιτών, ακόμη και του ίδιου του Αρχιεπισκόπου!

Ἕλληνες καθεύδοντες

 

Η παρακάτω συζήτηση είναι αληθινή:

Παρέα συνταξιούχων συζητά στην καφετέρια. Όλοι πτυχιούχοι πανεπιστημίου με υψηλούς ακαδημαϊκους τίτλους. Όλοι τακτικοί καθηγητές. Το θέμα φτάνει στην περιβόητη μοιρασιά του Αιγαίου. Τις Πρέσπες του Αιγαίου. Βεβαίως, λένε οι κύριοι καθηγητές. Μισά μισά. Τι θέλετε, να γίνει πόλεμος; Να πάνε τα παιδιά μας να πολεμήσουνε;

Βολεμένοι, καλοταϊσμένοι, με αυτοκίνητα πολυτελείας, με καταθέσεις και ακίνητα. Τι τον θες τώρα τον πόλεμο; Ας δώσουμε κάτι και στον άλλον (από τα δικά μας παρακαλώ) για να ησυχάσει. Δεν ξέρουν οι σοφοί καθηγητές ότι όσο δίνεις στον συγκεκριμενο άλλον, τόσο αυτός θα θέλει παραπάνω;

Αν στα πλούσια σπίτια των κυρίων αυτών εισβάλλουν κακοποιοί τι θα κάνουν; Θα τους πούνε πάρτε τα και αφήστε μας ήσυχους; Ωραία λογική. Αν είχαν αυτή τη λογική και το 1821, σήμερα δεν θα υπήρχαμε καν ως έθνος.

Νοοτροπία σημερινών Ελλήνων! Έλληνες ηττοπαθείς, καλοπερασάκηδες, σχολιαστές του καφενείου. Πού βαδίζουμε;

Ι. Καβαλιώτης – Παιδίατρος, Λοιμωξιολόγος

πηγή: https://panagia-ierosolymitissa.blogspot.com/

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Βασίλης Κερμενιώτης: Επέτειος της Άλωσης. Γιατί επέτρεψε ο Θεός την πτώση της Πόλης και την μακραίωνη τουρκοκρατία

 


1. ΤΟ ΦΟΒΕΡΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ

29 Μαΐου 1453. Μετά από σκληρή πολιορκία πολλών εβδομάδων, η Πόλη πέφτει στα χέρια των Τούρκων! Ο ήχος των σπαθιών και οι ανατριχιαστικές κραυγές απόγνωσης, πόνου, τρόμου και απελπισίας ακούγονται από όλες τις πλευρές της Βασιλεύουσας:

- Παναγίτσα μου, βόηθα μας!
- Χριστέ μου!
- Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί μας εγκατέλειψες;
Οι χριστιανοί αδυνατούν να πιστέψουν αυτό που συμβαίνει· νομίζουν ότι βλέπουν ένα κακό όνειρο.

Ο Μωάμεθ ο Πορθητής, για να ευχαριστήσει τους στρατιώτες του, τούς δίνει την άδεια για τρεις ολόκληρες μέρες να κάνουν ό,τι θέλουν! Φωτιές παντού! Οι Χριστιανοί βασανίζονται και κατακρεουργούνται! Τα καλντερίμια της Κωνσταντινούπολης βάφονται με χριστιανικό αίμα. Οι γυναίκες βιάζονται ομαδικά! Οι Αγαρηνοί δεν σεβάστηκαν ούτε τα ανήλικα κοριτσάκια! Για το Ισλάμ, οι βιασμοί των «απίστων» γυναικών δεν είναι αμαρτία!

«Οι αλώσεις του 1204 και του 1453 απειλούσαν γεωγραφικά σύνορα. Σήμερα τα σύνορά μας βρίσκονται στην ψυχή μας. Αυτή απειλείται με νέα (τρίτη) άλωση»

 


Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός

Αποφράς ημέρα δια το Γένος μας δεν είναι μόνον η 29η Μαΐου 1453, αλλά και η 12/13η Απριλίου του 1204, όταν έπεσε η Βασιλεύουσα και η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης-Ρωμανίας στους Φράγκους της Δ’ Σταυροφορίας. Υπάρχει, μάλιστα, γενετική σχέση μεταξύ τους…

Το φιλοδυτικό ρεύμα αποτελούσαν κυρίως διανοούμενοι και πολιτικοί, ουνίτες ή ουνιτίζοντες… Οι Ανθενωτικοί, δηλαδή, ο Κλήρος, οι Μοναχοί και το ευρύ Λαϊκό σώμα, διατηρούσαν μόνιμη, μετά το 1204, δυσπιστία έναντι της Δύσεως. Ο αντιδυτικισμός της Ανατολής συνιστούσε περισσότερο αυτοάμυνα και αυτοπροστασία…

«Θαρσείτε, Εγώ, νενίκηκα τον κόσμο» - Ελευθέριος Ελευθεριάδης

Στη αρχή πείραξαν τις ρίζες σου. Να μην ξέρεις από που κρατά η σκούφια σου. Δέντρο χωρίς ρίζες, εύκολα πέφτει στον πρώτο τον αέρα.

Έπειτα σε γέμισαν με θέλω, με ανάγκες και με ηδονές. Προσπάθησαν να σε κάνουν να ξεχάσεις. Να ξεχάσεις τον προορισμό σου. «Φάε, πιες και καλοπέρνα άνθρωπε». Η ζωή εδώ τελειώνει…

Αφού σκλαβώθηκες στα γήινα, σου είπανε ότι χρωστάς. Πρέπει να δουλέψεις τώρα για να τους ξεπληρώσεις. Και όλο έδινες, έδινες και τίποτε δεν ήταν αρκετό. Ο φτωχοποιημένος άνθρωπος, εύκολα θυματοποιείται…

Ύστερα σου κόψανε τη δυνατότητα της έκφρασης… «Σκοταδιστή», σε είπαν. «Ρατσιστή». Σε έναν ανάποδο κόσμο, απαγορεύεται να σκέφτεσαι ελεύθερα και «μη πολιτικώς ορθά».

Και τέλος…
Ήρθαν για τα παιδιά σου.
«Σκάσε. Μη μιλάς. Θα τα φροντίσουμε εμείς».

Και κάπως έτσι ξετυλίγεται, το τελευταίο κεφάλαιο του δράματος που ζούμε...
Ας είναι ομως. Μην απελπίζεσαι.

Και φρόντιζε, μια φράση μόνον, να μην ξεχνάς:
«Θαρσείτε, Εγώ, νενίκηκα τον κόσμο».

Ομιλία για την αποφράδα επέτειο της Αλώσεως.

 

Η ομιλία έγινε στα πλαίσια της εκδήλωσης για την Άλωση της Πόλης από τον Σύλλογο Μικρασιατών Φλώρινας, τον Μάιο του 2015. Ομιλητής ήταν ο εκπαιδευτικός μηχανικός κ.Γεώργιος Χατζής.

Το βίντεο είναι απόσπασμα από καταγραφή του τοπικού ειδησεογραφικού ιστοτόπου neaflorina.gr: https://www.youtube.com/watch?v=rF-ImAwxXao


Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των Μαρτύρων της Αλώσεως του 1453

Την Κυριακή 28 Μαΐου τελέστηκε στον Ι.Ν. Αγ.Δημητρίου Υδρούσας Φλωρίνης, όπως και σε πολλές ακόμα ενορίες της πατρίδας μας, μετά το πέρας της Θ.Λειτουργίας, τελέστηκε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των μαρτυρικών υπερασπιστών της Κωνσταντινουπόλεως κατά την Άλωση του 1453, και του τελευταίου βασιλέως Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου.

Είναι αξιοσημείωτο και παρήγορο ότι σε όλο και περισσότερες ενορίες κάθε χρόνο τιμάται η θλιβερή επέτειος, κρατώντας άσβεστη την μνήμη και την φλόγα για το Ποθούμενο.

Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Διά Χριστόν σαλοί: οι «περιθωριακοί» άγιοι

 


Με την ευκαιρία της μνήμης του αγίου Ανδρέα του διά Χριστόν σαλού (28 Μαΐου)

Θεόδωρος Ρηγινιώτης

Φωτο: ο "παππούς Ντόμπρι", ο ζητιάνος που βοηθούσε ορφανοτροφεία και μοναστήρια, σύγχρονος διά Χριστόν σαλός στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Η παράδοξη περίπτωση των «διά Χριστόν σαλών», δηλαδή των ασκητών που έζησαν στο περιθώριο της κοινωνίας, παριστάνοντας τους τρελούς και υπομένοντας το χλευασμό, το ρατσισμό (ακόμη και ορισμένων «καθώς πρέπει χριστιανών»), τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη βία, είναι πλέον πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό.

Όμως τον τελευταίο καιρό έχει εκφραστεί αίτημα από μερικούς αδελφούς να γραφτεί σε αυτό τον ιστότοπο ένα άρθρο γι’ αυτούς, και σ’ αυτό το αίτημα επιχειρεί να ανταποκριθεί το φτωχό τούτο κείμενο. Μακάρι οι ίδιοι οι άγιοι να βοηθήσουν, ώστε να γράψουμε ό,τι εκείνοι θέλουν και ό,τι θα ωφελήσει τους συνανθρώπους μας.

Το αίτημα αυτό φανερώνει πόση ανάγκη έχει ο σύγχρονος άνθρωπος για τα μηνύματα των διά Χριστόν σαλών, που ήταν και είναι (γιατί και σήμερα υπάρχουν), ίσως περισσότερο από κάθε άλλο είδος αγίων, άνθρωποι ανυπόταχτοι, αντισυμβατικοί και τολμηροί.

Η λέξη σαλός ανήκει στη βυζαντινή περίοδο της ελληνικής γλώσσας και σημαίνει τρελός («σαλεμένος», όπως λέμε σήμερα). Οι «διά Χριστόν σαλοί» είναι ασκητές που παριστάνουν τους τρελούς για χάρη του Χριστού, γι’ αυτό χαρακτηρίζονται «διά Χριστόν» (=για το Χριστό). Αυτή είναι η μορφή και η μέθοδος της ασκητικής τους ζωής. Όπως δηλαδή κάποιος μοναχός μονάζει σε μοναστήρι, με υπακοή στο γέροντά του και ακολουθώντας τον κανόνα ζωής του μοναστηριού, κάποιος άλλος ασκητεύει στην έρημο, άλλος στα δάση, άλλος σε μια σπηλιά, άλλος σε μια καλύβα κ.τ.λ., οι σαλοί ασκητεύουν μέσα στην κοινωνία και ο ασκητικός τους δρόμος είναι το να παριστάνουν τους τρελούς. Η κοινωνία, στην οποία ζουν, μπορεί να είναι πόλη ή χωριό, αλλά μπορεί να είναι και μοναστήρι (ένας σαλός μοναχός ανάμεσα σε «καθώς πρέπει» μοναχούς) ή ακόμη και φυλακή (όπως στην περίπτωση του μαρτυρικού Ρώσου επισκόπου Βαρνάβα Μπελιάγεφ, † 1963, στον οποίο βλέπουμε τον εκπληκτικό συνδυασμό σαλότητας, επισκοπικού αξιώματος και σειράς φυλακίσεων και εκτοπίσεων από το αθεϊστικό καθεστώς) και οποιοσδήποτε άλλος χώρος συγκέντρωσης ανθρώπων.