Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

Ἐγνώρισα Ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ, Μαρτυρίες γιὰ τὶς συμβουλὲς καὶ τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου

 

Φωτ. π. Θεόφιλος Ζερβάκος(+ 08.05.1980)Μακαριστὸς Μητροπολίτης πρώην Κεφαλληνίας
κυρὸς Προκόπιος

Τὃν Γέροντα τὸν γνώρισα ἀπὸ τὰ φοιτητικὰ μοῦ χρόνια. Ἤρχετο εἰς τὴν Ζωοδόχου Πηγὴ κάθε Μεγάλη Ἑβδομάδα, γιὰ νὰ ἀκούει τὸν μεγάλο ἐκεῖνο ψάλτη, τὸν Μανέα, καὶ τὸν πατέρα Ἄγγελο Νησιώτη, τὸν ὁποῖον ὑπερεκτιμοῦσε γιὰ τὴν πνευματικὴ δράση τὴν ὁποίαν εἶχε μέσα εἰς τὴν Ἐκκλησία, Μάλιστα, εἶχα ἀκούσει νὰ λέει γιὰ τὸν Μανέα: «Τοῦτος ὁ ψάλτης μόνο μὲ τὸ ψάλσιμό του δημιουργεῖ χριστιανούς!»,

Ἔκανε τὶς ἀκολουθίες στὴν «Πολυκλινικὴ» πιὸ νωρὶς καὶ ὅταν τελείωνε, ἤρχετο κατευθείαν στὴν Ζωοδόχο Πηγὴ καὶ ἔφθανε πότε στὸ Ἔξαποστειλαριο, πότε στοὺς Αἴνους καὶ ἤκουε τὸν Μανέα. Ἔκτοτε, προσεκολλήθην κοντά του.

Στὴν Ζωοδόχο Πηγὴ ἔρχοταν καὶ ἕνας ἄλλος μεγάλος Γέροντας, ὁ πατὴρ Φιλόθεος Ζερβάκος. Κι αὐτὸς ἐκτιμοῦσε πάρα πολὺ τὴν δράση καὶ τὴν ἐργασία τοῦ πατρὸς Ἀγγέλου Νησιώτη. Μία μέρα -ἤμουν διακονοςμου λέει ὁ πατὴρ Φιλόθεος: «Διάκονε, θέλω νὰ πάω στὸν πατέρα Πορφύριο στὴν “Πολυκλινική”, ἀλλὰ νὰ μὴν περάσω ἀπὸ τὴν πολυθόρυβον Ὁμόνοια. Δὲν τὰ καταφέρνω». Δὲν μποροῦσε τὰ τράμ, τὰ αὐτοκίνητα, τὸν κόσμο. Λέω: «Γέροντα, νὰ σᾶς διευκολύνω. Θὰ πὰρουμε ἕνα ταξί, νὰ πᾶμε». Μοῦ ἀπαντᾷ: «Δὲν θέλω ταξί». «Έ, τότε θὰ πᾶμε μαζὶ περπατώντας. Θὰ φροντίσω νὰ μὴν περάσουμε ἀπὸ τὴν Ὁμόνοια καὶ τοὺς κεντρικοὺς δρόμους».

Πραγματικά, κατεβήκαμε τὴν Πανεπιστημίου γρήγορα-γρήγορα, μπήκαμε σὲ μιὰ στοά, προχωρήσαμε ἀπὸ στενοὺς δρόμους καὶ φτάσαμε στὴν «Πολυκλινική». Ὁ πατὴρ Πορφύριος τὸν περίμενε. Ἐγὼ κάθισα σὲ μία ἄκρη πίσω, κοντὰ στὴν θύρα τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γερασίμου, καὶ οἱ δυό τους μπῆκαν στὸ Ἱερὸ Βῆμα. Ὁ πατὴρ Πορφύριος καὶ ὁ πατὴρ Φιλόθεος. Συμπέρανα ὅτι ἀλληλοεξομολογήθησαν οἱ δύο Γέροντες, διότι ὅταν τελείωσε τὸ Μυστήριο, ὃ ἕνας ἔβγαλε τὸ πετραχῆλι ἀπὸ πάνω του.

Ὅταν ἤρχετο, λοιπόν, ὁ πατὴρ Φιλόθεος στὴν Ἀθῆνα ἀπὸ τὸ μοναστῆρι, βρισκόμουν συνέχεια κοντά του. Τὸν πήγαινα ὅπου εἶχε ἀνάγκη, τὸν συντρόφευα, τοῦ ἔκανα δουλειές, τὸν ἐξυπηρετοῦσα. Ὅμως, τελικά, προσεκολλήθην πιὸ πολὺ στὸν πατέρα Πορφύριο, διότι ζοῦσε ἐδῶ, στὴν Ἀθῆνα, ὁπότε τὸν συναντούσαμε περισσότερο, τὸν βλέπαμε περισσότερο, τὸν ἀκούγαμε περισσότερο, μᾶς δίδασκε περισσότερο, μᾶς ἔλεγε γιὰ τοὺς Πατέρας. Ἀκόμη ἔρχονται στ' αὐτιά μου τὰ λόγια του: «Νὰ διαβάζετε τὸν Μακάριο, νὰ διαβάζετε Φιλοκαλία, νὰ διαβάζετε Συναξαριστᾶς».

Ὃ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει περὶ τοῦ Ἄποστολου Παύλου εἰς τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ ἑπτὰ ἐγκώμιά του «λειμῶνα ἀρετῶν καὶ παράδεισον πνευματικῶν καλέσας τὴν Παύλου ψυχήν». Αὐτὸ ἐφαρμόζεται εἰς τὸν πατὲρα Φιλόθεο.Από το βιβλίο:
Ἐγνώρισα Ἄνθρωπον
ἐν Χριστῷ


Μαρτυρίες γιὰ τὶς συμβουλὲς
καὶ τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου


ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΜΗΛΕΣΙ 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου