Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Κράτος - «πατερούλης»: Τέλος τά μετρητά στά ἐπιδόματα - Προπληρωμένες κάρτες καί ἔλεγχος δαπανῶν!

 Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης

Μέ προπληρωμένες κάρτες ἀντί γιά μετρητά, τά κρατικά ἐπιδόματα γίνονται «ὅπλο» ἐλέγχου ἐναντίον τῶν πολιτῶν καί ὁδηγοῦν στήν παγίδα τῆς ἀχρήματης οἰκονομίας.

Ὁλοταχῶς πρός μιά ψηφιοποιημένη οἰκονομία χωρίς μετρητά, μᾶς ὁδηγοῦν τά μέτρα πού λαμβάνει (καί) ἡ ἑλληνική κυβέρνηση, ἀφοῦ ἀπό τό 2023 τά προνοιακά ἐπιδόματα τοῦ ΟΠΕΚΑ καί τό ἐπίδομα ἀνεργίας, θά δίνονται σέ μορφή προπληρωμένων καρτῶν, ἀντί νά πιστώνονται στούς τραπεζικούς λογαριασμούς τά ποσά... πού ἀναλογοῦν στά ἐπιδόματα.

Μέ λίγα λόγια τά ἐπιδόματα πρόνοιας λαμβάνουν τήν μορφή ἑνός ἀκόμα «pass», ὅπου ὁ δικαιοῦχος γίνεται ἕνα ἀπόλυτο «νούμερο» τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος, ὅπου θά καταγράφεται τί ξοδεύει, πού ξοδεύει καί πότε ξοδεύει τό ἐπίδομα φτώχειας πού τοῦ παρέχει τό πατερναλιστικό κράτος. Μπαίνει τέλος στή δυνατότητα τοῦ δικαιούχου νά κάνει ὁλική ἀνάληψη μετρητῶν ἀπό τόν τραπεζικό λογαριασμό (θά ὑπάρχει ὅριο ἀνάληψης) καί νά ξοδέψει τά χρήματα τοῦ ὅπως κρίνει ἐκεῖνος, καί πάνω ἀπ' ὅλα μπαίνει τέλος στήν ἰδιωτικότητα τῶν συναλλαγῶν καί τῶν ἐξόδων.

Πρόκειται γιά μιά συνέχεια τῆς πολιτικῆς πού ἤδη ἐφαρμόζεται στό ἐπίδομα τοῦ Ἐλάχιστου Ἐγγυημένου Εἰσοδήματος (πρώην ΚΕΑ) ὅπου τό μισό ποσό δίνεται μέσῳ προπληρωμένης κάρτας.


Τά προνοιακά ἐπιδόματα «πείραμα» γιά μιά ἀχρήματη οἰκονομία

Βλέπουμε λοιπόν πώς τα - διαφόρων εἰδῶν - «pass» πού δίνονται στόν καιρό τῆς ὑγειονομικῆς καί ἐνεργειακῆς κρίσης, δέν εἶναι παρά προπομπός γιά τήν ἐπιδοματική πολιτική τῆς κυβέρνησης πού κινεῖται πρός τόν πλήρη ἔλεγχο καί τήν καταγραφή ὅλων τῶν συναλλαγῶν. Τά «pass» πού σήμερα παρουσιάζονται σάν ἔκτακτο «βοήθημα» γιά τό βενζινάδικο, τό ρεῦμα ἤ τό super market, στό ἄμεσο μέλλον θά γίνουν ὁ βασικός ἄξονας τῶν κρατικῶν ἐπιδομάτων.

Τί σημαίνει αὐτό; Ἄς ἀναλογιστοῦμε μόνο πώς βάσει στοιχείων τοῦ ΟΠΕΚΑ, παραπάνω ἀπό τό 16% τῶν Ἑλλήνων ἐπιβιώνει σήμερα μέ κρατικά ἐπιδόματα, δηλαδή περισσότεροι ἀπό 1.700.000 δικαιοῦχοι. Μέ τήν φτωχοποίηση πού ὑφίσταται ἡ Ἑλλάδα λόγῳ τῆς ἐνεργειακῆς κρίσης, αὐτό τό ποσοστό προφανῶς θά αὐξηθεῖ σημαντικά. Ὅσοι εἶναι ἐξαρτημένοι ἀπό τά προνοιακά ἐπιδόματα, ἀποτελοῦν τό πιό εὐάλωτο κοινωνικό στρῶμα, πού λόγῳ ἀνέχειας εἶναι εὔκολος στόχος γιά τό ἀνάλγητο κράτος, ὥστε νά προχωρήσει σέ οἰκονομικά πειράματα προκειμένου νά «τεσταριστεί» καί νά μονιμοποιηθεί ἡ ἀχρήματη οἰκονομία.

Ἐφόσον σέ πρώτη φάση τό «πείραμα» κριθεῖ ἐπιτυχές, στή συνέχεια οἱ προπληρωμένες κάρτες καί οἱ «δωροκάρτες» θά εἶναι πιό εὔκολο νά ἐπεκταθοῦν καί στίς ἀπολαβές τῶν συνταξιούχων καί τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων. Καί ἀσφαλῶς θά συμπορευτεῖ πρός αὐτή τήν κατεύθυνση καί ὁ ἰδιωτικός τομέας. Μεταρρυθμίσεις πού θά δημιουργήσουν τή βάση γιά τήν πλήρη κατάργηση τῶν μετρητῶν, ἄλλα καί τόν σταδιακό παραμερισμό τοῦ πλαστικοῦ χρήματος πού θά ἀντικατασταθεῖ ἀπό ψηφιακά πορτοφόλια στά smartphones.

Ὅλα αὐτά γιά τήν ἐπιδίωξη νά ἐνσωματωθεῖ τό εἰσόδημα, τά ταυτοποιητικά ἔγγραφα, ὁ ἑνιαῖος ἀριθμός τοῦ πολίτη (πού θά ἀντικαταστήσει ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Α.Τ κ.λπ.), τό βιβλιάριο ὑγείας, ὅλα σέ μιά ψηφιακή ἐφαρμογή τοῦ κράτους.


Προετοιμάζονται γιά τό καθολικό βασικό εἰσόδημα

Ἡ παροχή τῶν προνοιακῶν ἐπιδομάτων (καί ἡ ἐξάρτηση ὅλο καί περισσότερου κόσμου ἀπό αὐτά) διαμορφώνεται μέ τέτοιον τρόπο ὥστε νά ὑποδεχθεῖ τό καθολικό βασικό εἰσόδημα γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους σέ μιά παγκοσμιοποιημένη οἰκονομία, πού φιλοδοξεῖ νά ἑνωθεῖ καί πολιτικά.

Εἶναι κάτι πού οὐσιαστικά ἔκαναν οἱ ΗΠΑ κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας, στέλνοντας σχεδόν σέ ὅλους τούς κατοίκους τῆς χώρας ἐπιταγές. Στήν Ἑλλάδα τό εἴδαμε μέ τήν μορφή τῆς... ἐπιστρεπτέας προκαταβολῆς καί τῶν ψηφιακῶν pass, ἄλλα ἡ κεντρική ἰδέα εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἴδια. Ἡ λογική μιᾶς κοινωνίας ὅπου ἡ «φύρα» τῶν φτωχοποιημένων πολιτῶν, θά ζεῖ στήν ἀεργία, τήν ἀνεργία, τήν ἀπάθεια, τήν ἀποβλάκωση, τήν καταστολή, τήν ἀπόλυτη οἰκονομική ἐξάρτηση. Πολῖτες - «ἀριθμοί» πού θά ὑφίστανται τόν τέλειο ἔλεγχο καί χειραγώγηση τοῦ παγκόσμιου κράτους.

Σέ ἕναν κόσμο πού πλέον μαθαίνει νά πορεύεται μέ μιά μόνιμη «ἔκτακτη ἀνάγκη» στό προσκήνιο, τά ἐπιδόματα προσφέρουν μιά ψευδαίσθηση ἀνακούφισης, μιά μορφή ἀπαλλαγῆς ἀπό τό ἄγχος τῶν καθημερινῶν προκλήσεων. Καί μέ τή σειρά τους οἱ πολῖτες ἀποζημιώνουν τό κράτος μέ τήν ἀνοχή τους καί τήν παθητικότητα τούς.

Ὅπως ἔχουμε γράψει καί ἄλλη φορᾶ πάνω στό θέμα, μέ συστηματικό τρόπο οἱ πολῖτες ἀποτραβιοῦνται ἀπό τήν δημόσια σφαῖρα συμμετοχῆς καί τήν ἀλληλεπίδραση τῆς ἀγορᾶς (πέρα ἀπό τόν ρόλο τοῦ παθητικοῦ καταναλωτισμοῦ) καί γίνονται ἀπρόσωπες μονάδες πού δηλώνουν συμμετοχή καί ὑποταγή στά προνοιακά «ψίχουλα» τοῦ κράτους.

Ἄν σήμερα ὑπάρχουν ὅρια ἀνάληψης στά κρατικά ἐπιδόματα, δέν θά εἶναι καθόλου ἀκραῖο σενάριο ἄν «αὔριο» θεσπιστοῦν καί περιορισμοί συγκεκριμένων δαπανῶν, ἐάν τό κράτος θεωρήσει πώς ὁ δικαιοῦχος τοῦ ἐπιδόματος λειτουργεῖ ἐπιζήμια γιά τήν... ἐξοικονόμηση ἐνέργειας, τό περιβάλλον ἤ τήν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας.

Ὅσο οἱ πολῖτες γίνονται ὅλο καί περισσότερο ἕρμαια τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος, τά δελεαστικά ἀφηγήματα θά παραμένουν στήν ἴδια κατεύθυνση. Τά νέα μέτρα πού καταργοῦν τά μετρητά θά προσφέρουν «πλήρη διαφάνεια» καί θά κάνουν ὅλες τίς συναλλαγές πιό γρήγορες καί «εὔκολες», ἐνῶ οἱ πολῖτες θά αἰσθάνονται πιό «ἀσφαλεῖς» χωρίς χρήματα στήν τσέπη.

Μπορεῖ νά ἔχουν μετατραπεῖ σέ φτωχοποιημένους ὑπήκοους μιᾶς ψηφιακῆς σκλαβιᾶς, ἄλλα θά ἔχουν... ἀσφάλεια, ταχύτητα καί διαφάνεια πάνω ἀπ' ὅλα...

πηγή: https://aktines.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου