Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Κύκλοι Γραφῆς - Κατηχητικά Σχολεῖα του Δημητρίου Π. Ρίζου Δρ Θεολογίας


Σχεδὸν κάθε Σεπτέμβριο τὸ σχόλιό μας ἀναφέρεται στὰ Κατηχητικά Σχολεῖα. Δὲν θὰ κάνομε ἐξαίρεσι φέτος. Μάλιστα θὰ πρέπει νὰ τὸ δοῦμε τὸ θέμα κάτω ἀπὸ τὶς νέες συνθῆκες τρόμου-φόβου λόγω τῆς πανδημίας. 
Κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνες τοῦ τρέχοντος ἔτους δὲν λειτούργησαν οἱ ἐκκλησιαστικὲς κατασκηνώσεις. Χάθηκε ἔτσι γιὰ χιλιάδες νέους καὶ νέες ἡ εὐκαιρία γιὰ τὴν βίωσι πνευματικῶν ἐμπειριῶν, τὴν τόνωσι ἐκκλησιαστικῆς ἀγωγῆς καὶ κατηχήσεως, στοὺ ἐλεύθερους κατασκηνωτικοὺς χώρους καὶ χρόνους. Δὲν ψάχνω ὑπευθύνους γιὰ νὰ ἐπιρρίψω εὐθύνες. Ἡ εὐκαιρία χάθηκε.
 Θὰ χαθοῦν φέτος καὶ οἱ Κύκλοι Γραφῆς καὶ τὰ Κατηχητικά; Ἂν γιὰ τὰ δημόσια σχολεῖα ὑποχρεωτικῆς ἐκπαιδεύσεως ὑπάρχει τόση δυστοκία άποφάσεως λειτουργίας τους, καὶ ἀβέβαιη ἀπόφασι γιὰ συνεχῆ λειτουργία, κτλ. φαντάζεσθε πόσο δύσκολα θὰ λειτουργήσουν τὰ Κατηχητικὰ καὶ οἱ Κύκλοι. Προβληματισμένοι θὰ εἶναι καὶ οἱ Ἱεράρχες μας, ἀλλὰ καὶ οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν.
 Μὲ αὐτὴν τὴν προοπτική, καὶ τὴν μέχρι τώρα ἀποδειγμένη φοβία γιὰ πολύμελεῖς συνάξεις, θὰ πρέπει νὰ ἐπινοήσουμε τρόπους καὶ μέσα γιὰ τὴν ἀντικατάστασι τῶν συνάξεων μὲ νέες ἐπι–κοινωνίες. Βεβαίως μὲ τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα ἐπικοινωνίας δὲν κατορθώνεται ἡ κοινωνία τῶν προσώπων καὶ ἡ ἄμεση συντροφιὰ καὶ ἑνότητα. Εἶναι ὅμως δυνατή ἡ μετάδοσις τῶν μηνυμάτων. Ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι ἴσως πρέπει, κατ’ ἀνάγκη, νὰ χρησιμοποιήσουμε νέα μέσα.

 Ὅμως ἂν θελουμε νὰ ἀναλάβουμε τὶς εὐθύνες μας, δὲν χρειάζονται τὰ νέα μέσα, ἀλλὰ τὰ παλαιά. Δοκιμασμένη καὶ παλαιὰ μέθοδος εἶναι νὰ ἀναλάβη τὴν κατήχησι ἡ μητέρα τροφός. Νὰ μὴ δίνη μόνο γάλα, ἀλλὰ νὰ ἐσταλάζη μαζί μὲ τὸ γάλα, καὶ τὴν ούράνια τροφὴ. Ἠ μητέρα νὰ διδάξη πρώτη τὴν πίστι καὶ τὴν ἀγάπη στὸν Θεό. Οἱ περισσότεροι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν πῆγαν στὸ Κατηχητικό. Κατηχήθηκαν ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς γονεῖς, καὶ κυρίως ἀπὸ τὴν μητέρα. Δὲν πρέπει νὰ περιμένουμε κανέναν ἄλλο κατηχητή. Ἡ εὐθύνη εἶναι τῶν γονέων. Στὸ σχολεῖο πλέον δὲν διδάσκεται ἡ όρθόδοξη ὁμολογία. Ἂν οἱ γονεῖς δὲν κάνουν τὸ καθῆκόν τους, τὰ παιδιά, δυστυχῶς, θὰ μείνουν ἀκατήχητα.
 Οἱ κύκλοι Γραφῆς γιὰ τοὺς μεγάλους, ἂν δὲν ἀπαγορευτοῦν ἄνωθεν, μιὰ καὶ μέχρι τώρα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑποτάσσεται πλήρως στὴν ἐπιστημονικὴ ἐπιτροπή, θὰ μποροῦν ἄνετα νὰ λειτουργήσουν. Καὶ τοῦτο διότι πάντα εἶναι τὰ τμήματα ὀλιγομελῆ. Δὲν συνωστίζονται οἱ Νεοέλληνες στοὺς κύκλους μελέτης τῆς Γραφῆς. 
Ἅγιοι Πατέρες, μὴ δεχθῆτε ἀπαγορευτικό γιὰ τοὺς Κύκλους Γραφῆς

Αναδημοσίευση από:
«ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΕΣ» Μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Περιοδικό.
 Ἐκδότης, Ἰδιοκτήτης, Διευθυντής: Δημήτριος Π. Ρίζος Δρ Θεολογίας
 Πανοσοπούλου 6 - 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
 Τηλ. 2385028940 – rizospdim@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου