Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021

Ψήγματα Ορθοδοξίας από το Ιερό Τριώδιο

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Τῶν ἀπ' αἰῶνος σήμερον νεκρῶν, ἁπάντων κατ' ὄνομα, 

μετὰ πίστεως ζησάντων εὐσεβῶς, 

μνήμην τελοῦντες οἱ πιστοί, τὸν Σωτῆρα καὶ Κύριον, 

ἀνυμνήσωμεν, 

αἰτοῦντες ἐκτενῶς, τούτους ἐν ὥρᾳ τῆς κρίσεως,

 ἀπολογίαν ἀγαθήν, 

δοῦναι αὐτῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, 

τῷ πᾶσαν κρίνοντι τὴν γῆν, 

τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ παραστάσεως τυχόντας ἐν χαρᾷ, 

ἐν μερίδι Δικαίων, 

καὶ ἐν Ἁγίων κλήρῳ φωτεινῷ, 

καὶ ἀξίους γενέσθαι, τῆς οὐρανίου βασιλείας αὐτοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου