Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021

Ψήγματα Ορθοδοξίας από το Ιερό Τριώδιο

Κυριακή του Ασώτου


 Ὢ πόσων ἀγαθῶν, ὁ ἄθλιος ἐμαυτὸν ἐστέρησα! 

ὢ ποίας βασιλείας ἐξέπεσα ὁ ταλαίπωρος ἐγώ! 

τὸν πλοῦτον ἠνάλωσα, ὅν περ ἔλαβον, τὴν ἐντολὴν παρέβην.

 Οἴμοι τάλαινα ψυχὴ! 

τῷ πυρὶ τῷ αἰωνίῳ λοιπὸν καταδικάζεσαι· 

διὸ πρὸ τέλους βόησον Χριστῷ τῷ Θεῷ. 

Ὡς τὸν Ἄσωτον δέξαι με υἱόν,

 ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου