Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

Πνευματικὰ μηνύματα (π. Συμεών Κραγιοπούλου)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

Ἁγίων Τροφίμου, Σαββατίου καὶ Δορυμέδοντος

Ἁγίου θεοδώρου ἐκ Ταρσοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας

Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ πρίγκιπος καὶ τῶν υἱῶν του Δαβὶδ καὶ Κωνσταντῖνου«Ὅποιος θέλει νὰ μὲ ἀκολουθήσει, ἄς ἀπαρνηθεῖ τὸν ἑαυτό του, ἄς σηκώσει τὸν σταυρό του καὶ ἄς μὲ ἀκολουθήσει».

Αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὰ βασικὰ λόγια ποὺ ἀπευθύνονται στὸν καθένα καὶ ποὺ δὲν γίνεται χωρὶς αὐτά. Ἐγὼ ἀναλογίζομαι τί εὐθύνη φέρουμε ὅλοι μας, καθὼς οἱ ἁρμόδιοι καὶ οἱ ὑπεύθυνοι δὲν διδάσκουμε στὸν λαὸ τὶς ἀλήθειες αὐτές. Κάνουμε μεγάλο λάθος ποὺ θέλουμε νὰ καλοπιάσουμε τὸν λαό, ὅπως κάνουν οἱ πολιτικοί, προκειμένου νὰ καταλάβουν τὴν ἐξουσία.

Τὰ ἀνθρώπινα ἔτσι εἶναι, ὄχι ὅμως καὶ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ! Καὶ ὅμως, ὄχι λίγες φορὲς οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νὰ καλοπιάσουν τὸν κόσμο, τάχα νὰ τὸν φέρουν στὸν Χριστό, κηρύττουν τὸ Εὐαγγέλιο ἔτσι ποὺ ἀρέσει, ὄχι ἔτσι ποὺ εἶναι στὴν πραγματικότητα καὶ ποὺ σώζει. Λίγο πολὺ ὅλοι μας ἔχουμε αὐτὸ τὸ ἀδύνατο σημεῖο. Καὶ τί κάνουμε ὕστερα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου