Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2021

Πνευματικὰ μηνύματα (π. Συμεών Κραγιοπούλου)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ὁσίας Εὐφροσύνης καὶ Παφνουτίου τοῦ πατρὸς αὐτῆς

Ἁγίων Παύλου, Ταττῆς καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν

Ἁγίου Παφνουτίου τοῦ Ἰεροσολυμίτου τοῦ Ἱερομάρτυρος

Ὁσίου Σεργίου τοῦ Θαυματουργοῦ τοῦ Ραντονὲζ


Ὅλοι μας κάποτε θὰ καταλήξουμε στὴν ἄλλη ζωή. Ὁ Θεὸς ὄντως ἔχει ἑτοιμάσει τόπο, ἔχει ἑτοιμάσει τὴ βασιλεία του ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γιὰ ὅλους ἐκείνου οἱ ὁποῖοι θὰ πιστέψουν σʼ αὐτὸν καὶ θὰ μείνουν πιστοὶ μέχρι τέλους. Δὲν ἔχει σημασία τί θὰ πάθουμε σʼ αὐτὸν τὸν κόσμο, ποῦ θὰ πᾶμε, ποῦ δὲν θὰ πᾶμε, ποιός θὰ φύγει νωρίτερα καὶ ποιός ἀργότερα. Σημασία ἔχει μιὰ ἡμέρα νὰ βρεθοῦμε ὅλοι μας ἐκεῖ καὶ νὰ ἀνταμωθοῦμε. Καὶ νὰ τὸ εὐχόμαστε.

Καλὸ εἶναι νὰ σκεφτόμαστε αὐτὴ τὴ συνάντηση στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ˙ νὰ προετοιμαζόμαστε γιʼ αὐτὴν καὶ νὰ ζητοῦμε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ κληρονομήσουμε τὴ βασιλεία του. Μερικοὶ ἔχουν πολὺ βαθιὰ πίστη καὶ δὲν ἀφήνουν μέσα τους ἴχνος ἀμφιβολίας γιʼ αὐτό: Ἡ ἐδὼ ζωὴ δὲν θὰ κρατήσει πολύ, τελειώνει. Βέβαια ἐδῶ προετοιμάζεται ὁ ἄνθρωπος, καὶ γιʼ αὐτὸ ἔχει μεγάλη ἀξία ἡ ἐδῶ ζωή. Μετὰ εἶναι ποὺ αῤχίζει ἡ ἀληθινὴ ζωή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου