Τρίτη 5 Μαρτίου 2024

Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα


Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας 

 Του Μανώλη Κοττάκη 

 Ο «ΣΑΛΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ» Δελαπατρίδης, ὁ ὁποῖος ἐπευφημεῖτο στό παρελθόν ἀπό τούς «Μητσάρες» τοῦ Φαλήρου πού ἔσπευδαν γύρω του, κάθε φορά πού ἐκφωνοῦσε λογύδρια πάνω σέ μιά καρέκλα στό κυλικεῖο τοῦ «Ἱδρύματος», ἐπιτέθηκε προχθές τό πρωί στήν ἐφημερίδα μας. Τήν χαρακτήρισε «ἀκροδεξιά», ἐπειδή ἀνέδειξε τίς ἀντιφάσεις στά κείμενα κορυφαίων δικαστικῶν λειτουργῶν τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου, καί τόλμησε νά καταγράψει αὐτό πού σχολιάζεται χαμηλόφωνα στούς διαδρόμους τῆς Θέμιδος: «Ἐτρώθη τό κῦρος μας!». 

 Θά εἴχαμε τόν πειρασμό νά ρωτήσουμε τόν «Δελαπατρίδη» ποιός ἦταν αὐτός πού σέ κλειστές συναντήσεις Λεσχῶν τοῦ Κέντρου τῶν Ἀθηνῶν ἔλεγε ὅτι «πρέπει νά συντάξουμε τόν κατάλογο τῆς ἥττας πού ἔρχεται μέ τήν Τουρκία καί νά ἐνημερώσουμε τόν λαό γιά νά εἶναι ἕτοιμος ψυχολογικά», ἀλλά δέν νομίζουμε ὅτι θά μᾶς ἀπαντήσει. Μπορεῖ καί νά μήν …θυμᾶται. Ἡ οὐσία εἶναι ἀλλοῦ, καί αὐτή θά ἀναδείξουμε σήμερα. 

 Σέ κάθε γεγονός πού ἀποκαλύπτουμε ἀπό αὐτόν ἐδῶ τόν ἱστορικό προμαχῶνα τοῦ Τύπου, ὁ ὁποῖος τό 2026 συμπληρώνει 150 χρόνια κυκλοφορίας, ἡ ἀπάντηση πού λαμβάνουμε εἶναι χαρακτηρισμοί. Κοσμητικά ἐπίθετα. Σχόλια. Αὐτό συνιστᾶ τήν πεμπτουσία τοῦ πολιτικοῦ προβλήματος πού θά ἀντιμετωπίσει ἡ χώρα προσεχῶς. Ὅποιος κάνει καλόπιστα ἐπισημάνσεις στήν Δικαιοσύνη γιά τυχόν ἀντιφάσεις της, θά βαπτίζεται «ἄκρο». Ὅποιος τολμᾶ νά πεῖ κάτι γιά τήν Δημοκρατία στήν Ἑλλάδα σέ ἕνα διεθνές φόρουμ σέ καιρούς παγκοσμιοποίησης καί ἐλεύθερης διακίνησης τῆς πληροφορίας, θά βαπτίζεται «ἀνθέλλην». Ὅποιος ἀποκαλύπτει μιά ἀρνητική ἔκθεση γιά τό Κράτος Δικαίου πού ὑπογράφουν ἰδεολογικοί συνοδοιπόροι τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅπως ἡ Μιράντα Ξαφᾶ, θά καλεῖται «ἀντιπολιτευόμενος». Κύριε ΜακΚάρθυ, καλῶς ὁρίσατε στήν Ἑλλάδα. Θέλω νά ἐνημερώσω ὅλους τούς «Δελαπατρίδηδες» τῶν κοσμητικῶν ἐπιθέτων καί τῶν χαρακτηρισμῶν ὅτι ἐμεῖς ἀπερίσπαστοι θά ἐπιμείνουμε στό ρεπορτάζ. Δέν θά ἀσχοληθοῦμε μαζί τους. Ἡ περίπτωσή τους εἶναι ἁρμοδιότης ἄλλων ἀρχῶν. Τό πολύ πολύ νά ζητοῦν καί πάλι συγγνώμη μέ τρεμάμενη φωνή ξεροβήχοντας στά μικρόφωνα μετά ἕνα δύο χρόνια. 

 Ὅμως ἐμεῖς θά ἐπιμείνουμε στά γεγονότα, γιατί βλέπουμε ὅτι ὁ ἔλεγχος τῶν ἐξουσιῶν καί ἡ καλῶς ἐννοούμενη πίεση γιά τήν ἀπόδοση δικαιοσύνης ἀποδίδει. Ἡ Δημοκρατία ἔχει ἀκόμη ἀνακλαστικά. Στήν ὑπόθεση τῶν Τεμπῶν, ἕως καί μία ἑβδομάδα πρίν, ἡ εἰκόνα πού ὑπῆρχε ἦταν ὅτι ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ἀπορρίπτει τίς κριτικές εὐρωπαϊκῶν ὀργάνων, ἡ σύσταση τῶν ὁποίων προβλέπεται ἀπό τίς ἱδρυτικές συνθῆκες τῆς Ἕνωσης. Ἡ εἰκόνα πού ὑπῆρχε ἦταν ὅτι ἡ δικαιοσύνη ἀπορρίπτει τό αἴτημα τοῦ ἀνακριτῆ γιά ἀνάκτηση βιντεοσκοπημένου ὑλικοῦ φόρτωσης τῆς ἐμπορικῆς ἁμαξοστοιχίας γιά νά μήν …καθυστερήσει ἡ δίκη. Ἡ εἰκόνα ἦταν ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ὀχυρώθηκε πίσω ἀπό τήν ἀπόφαση τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀρείου Πάγου πού μέ ψήφους 49-33 «ἔβγαλε τά κάστανα ἀπό τήν φωτιά» καί τήν ἐπικαλεῖτο σέ τηλεοπτικές του συνεντεύξεις πρός ἐπίρρωσιν τῶν ἰσχυρισμῶν του. Ὅταν λειτουργεῖς στό κενό καί δέν ἀντιλαμβάνεσαι τήν ἀτμόσφαιρα, νομίζεις ὅτι μπορεῖς νά κάνεις ὅ,τι θέλεις. 

 Σήμερα πού μιλᾶμε, ἡ εἰκόνα ἔχει ἀλλάξει. Ἡ ἀδιαίρετη εἰκών μεταξύ ἐκτελεστικῆς καί δικαστικῆς ἐξουσίας ἔχει διαρραγεῖ. Ἕνα ἑκατομμύριο ὑπογραφές πολιτῶν ἔχουν ἤδη συλλεγεῖ μέ αἴτημα τήν κατάργηση τῆς ἀσυλίας τῶν πολιτικῶν, μέ ἐνεργοποίηση τοῦ νέου συνταγματικοῦ θεσμοῦ τῆς λαϊκῆς νομοθετικῆς πρωτοβουλίας. Τό αἴτημα τοῦ ἀνακριτῆ γιά ἀνάκτηση σέ ἐργαστήρια τοῦ ἐξωτερικοῦ ἔγινε δεκτό ἀπό τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης, ὁ ὁποῖος παρενέβη μέ δηλώσεις του στήν δικαστική ἔρευνα ὡς μή ὤφειλε. 

 Βρισκόμαστε, μέ ἄλλα λόγια, κοντά στό σημεῖο τήξης τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Οἱ θεσμοί συμμορφώνονται σταδιακά ἐνῷ οἱ πολῖτες ἐπαναστατοῦν. Μιά μάνα πού δέν ὑπολόγιζε πολιτικά κανείς ὡς παράγοντα ἐξελίξεων, ἐνεργοποίησε μέ τίς φωνές της τό σημεῖο τήξης καί ξύπνησε εὐρωκοινοβούλια, ἑκατομμύρια πολῖτες καί δικαστικές ἀρχές. Μιά μάνα ἄλλαξε τήν θερμοκρασία στήν κοινωνία καί μετέτρεψε τό τέλμα σέ ποτάμι ὁρμητικό. Σκίζοντας τίς ἐκθέσεις τῶν πάσης φύσεως Γκρῆνμπεργκ πού θεωροῦν ὅτι τά δυστυχήματα στήν Ἑλλάδα ξεχνιοῦνται μετά ἀπό πέντε ἑβδομάδες. Μιά μάνα ἀπό αὐτές πού λοιδώρησε τό νομοσχέδιο Πατέλη-Σκέρτσου γιά τούς γκαίυ, κατέστη ἡ πραγματική ἀρχηγός τῆς κοινωνικῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης τοῦ τόπου. Μιά μάνα, ἀστή, συντηρητική, ὄχι Συριζαία, πού εἶπε τό αὐτονόητο γιά τό παιδί της: «Ἀδύνατον νά τό πενθήσω ἄν δέν ἀποδοθεῖ δικαιοσύνη». 

 Οἱ φωνές αὐτές τῆς μάνας, λοιπόν, ἔχουν τά ἑξῆς ἀποτελέσματα μέχρι στιγμῆς. 

 – Ἡ εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου παρήγγειλε ἑκοῦσα ἄκουσα στόν ἀνακριτή παράταση τῶν ἐρευνῶν καί διενέργεια ἀνακριτικῶν πράξεων οἱ ὁποῖες πρό ἡμερῶν ἀπερρίπτοντο. Ἄν καί τήν παράταση τῆς ἔρευνας μπορεῖ νά τήν ἀποφασίσει μόνον ὁ ἀνακριτής σέ συνεργασία μέ τόν προϊστάμενο εἰσαγγελέα, ἄν καί ἡ παραγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου θεωρεῖται ἀπό ἔγκριτους νομικούς ὁριακῶς δικονομική ἀφοῦ ὁ Ἐπόπτης δέν ἔχει γνώση τῆς δικογραφίας (ποῦ νά τά ξέρει αὐτά ὁ σαλταρισμένος Δελαπατρίδης τοῦ Φαλήρου), ἡ πρωτοβουλία της αὐτή δείχνει ὅτι προβληματίζεται ἀπό τά σχόλια πού διατυπώθηκαν. Καί γι’ αὐτό χαιρετίζεται μέ ἱκανοποίηση. Ἔστω καί ἀργά, μπράβο. Στόχος τῆς πρωτοβουλίας αὐτῆς εἶναι νά καλυφθοῦν τυχόν πλημμέλειες τῆς δικαστικῆς ἔρευνας ἀλλά καί νά διαχωριστοῦν οἱ εὐθῦνες τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας γιά τήν δίωξη κατά φυσικῶν προσώπων ἀπό τίς εὐθῦνες τῆς ἐκτελεστικῆς – νομοθετικῆς γιά τήν μή δίωξη πολιτικῶν προσώπων. Τό τόπι ἄρχισε νά «καίει» καί κανείς δέν θέλει νά τό κρατᾶ γιά λογαριασμό ἄλλου. 

 – Στήν ἴδια ἀκριβῶς κατεύθυνση κινεῖται καί ἡ χθεσινή ἀνακοίνωση τῆς Ἕνωσης Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων, ἡ ὁποία ἀναφερόμενη στό ζήτημα τῶν ποινικῶν εὐθυνῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων διαχωρίζει τήν θέση της ἀπό τήν ἐκτελεστική καί νομοθετική ἐξουσία γιά τούς χειρισμούς τῆς ὑποθέσεως (Ἐξεταστική Ἐπιτροπή). 

 – Ἡ Πολιτεία ἔκανε δεκτή τήν ἐπισήμανση τῆς ἐφημερίδας μας γιά τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἀνάκτησης τῶν κατεστραμμένων βίντεο φόρτωσης τῆς ἐμπορικῆς ἁμαξοστοιχίας! 

 Ἡ λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία πού βρίσκεται σέ ἐξέλιξη μέ βάση τίς νέες διατάξεις τοῦ Συντάγματος εἶναι ἐπίσης ἀπόδειξη ὅτι κάτι ἀλλάζει. Θά φτάσει κάποια στιγμή στήν Βουλή καί θά πρέπει νά εἰσαχθεῖ στίς ἐπιτροπές γιά ἐπεξεργασία καί ψήφιση. Τό θέμα δέν κλείνει. Ἀφοῦ ἡ Κυβέρνηση καί ἡ ἀντιπολίτευση δέν κάνουν καλά τήν δουλειά τους καί ἀφοῦ κάποιοι ἀναίσθητοι πολιτικοί –χωρίς νά ντρέπονται– ἔβαλαν λουκέττο στήν ἐξεταστική τήν ἡμέρα τῆς ἐπετείου τῶν Τεμπῶν, ὁ λαός καί ὁ Τύπος λύνουν τό πρόβλημα. Ὁ λαός ὑποκαθιστᾶ τά κόμματα καί μέ ἀρχηγό τήν μάνα ἀναδεικνύεται σέ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση τοῦ τόπου. Ἕνα ἑκατομμύριο ὑπογραφές, μέ ἀφορμή τήν πρωτοβουλία μιᾶς πληγωμένης μάνας καί ὄχι μιᾶς παρένθετης πού κυοφορεῖ γιά γκαίυ, εἶναι ἡ Θεία Δίκη γιά μιά κυβέρνηση πού προσέβαλε μέ τόν νόμο της τόσο βάναυσα τίς μητέρες καί τήν μητρότητα. 

 Πιστεύετε, δέν πιστεύετε, ὁ Θεός ἔχει τόν τρόπο νά τά «οἰκονομεῖ» ὡραῖα.

πηγή: https://koukfamily.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου