Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Π. ΑΛΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 60.

 


Παρακάτω η ανάρτηση του δικηγόρου στο φβ:

Αντιδρώντας στην επιβολή προστίμου διότι δεν εμβολιάστηκα έστειλα το παρακάτω κείμενο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αφού συμπλήρωσα τα κενά και το υπέγραψα. Και ο οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να κάνει το ίδιο με εμένα.
————————————————————————–
(ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ)
Ενώπιον του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον εαυτό του και ως προστηθέντος από τον οιανδήποτε ιεραρχικά ανώτερό του
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
(όνομα) ………..…………… (επώνυμο) ………………………….. του (πατρώνυμο) ……………….……., κατοίκου ……………………..…….. (οδός ……….……………….., αριθ. ………….)
ΚΑΤΑ
1. Του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Αθήνα, e-mail: gov.office@aade.gr και,
2. Της υπ’ αριθ. …………../………………….. πράξης του διοικητή της ΑΑΔΕ
(τόπος) ………………………., (ημερομηνία) ………………
—————————————————————-
Με την 2η καθ’ ης η παρούσα μου, μού επεβλήθη πρόστιμο 50 ευρώ διότι αρνήθηκα να υποβληθώ σε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (!!!!!) εμβολιασμό. Ενίσταμαι και ζητώ την ακύρωση της παραπάνω πράξης για τους εξής νόμιμους και βάσιμου λόγους:

1. Η Α.Α.Δ.Ε. ως νομική οντότητα, δηλαδή ως φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ. Δεν είναι φυσικό πρόσωπο. Όμως δεν είναι ούτε νομικό πρόσωπο!!!! (άρθρο 1 § 1 Ν. 4389/2016) Άρα, δεν μπορεί να επιβάλει πρόστιμα.

2. Επιπλέον, και επικουρικά, δηλαδή στην περίπτωση που ήθελε κριθεί (εσφαλμένα!!!!) ότι η ΑΑΔΕ είναι υπαρκτή νομική οντότητα, σε κάθε περίπτωση η ΑΑΔΕ, δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί κρατική εξουσία!!!! (Ν. 4389/2016 άρθρο 1 §2 εδ. α’). Κατά συνέπειαν, όλες οι πράξεις στις οποίες προστηθέντες από την ΑΑΔΕ είτε έχουν ήδη προβεί, είτε θα προβούν στο μέλλον, είναι ανυπόστατες, άλλως παράνομες και ως εκ τούτου δεν δημιουργούν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

3. Παραβιάστηκε το απόρρητο των προσωπικών μου δεδομένων, διότι ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ κάποιοι έλαβαν γνώση προσωπικών μου δεδομένων, ευαίσθητων δεδομένων και μάλιστα δεδομένων τα οποία άπτονται της υγείας μου.

4. Παραβιάστηκε το δικαίωμα μου προηγούμενης ακρόασης και μου επεβλήθη πρόστιμο χωρίς να ζητηθούν πρώτα η απόψεις μου.

5. Είναι αντισυνταγματικό το να καθίσταται υποχρεωτική μία ιατρική πράξη, εν προκειμένω ο εμβολιασμός, για πολλούς λόγους και κυρίως διότι, αφ’ ενός, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κάμψης της αρχής της μη-υποχρεωτικότητας των ιατρικών πράξεων που προβλέπει η Συνθήκη του Οβιέδο (και αυτό κυρίως διότι υπάρχει διχογνωμία στην ιατρική επιστήμη όσον αφορά και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, αλλά και τις παρενέργειές τους) και, αφ’ ετέρου, όπως απεδείχθη πρόσφατα, ο εμβολιασμός δεν προστατεύει ούτε τον εμβολιασμένο ούτε τους γύρω του από τον κορωνοϊό.

6. Όπως προσφάτως έχει δηλώσει δημοσίως ο πρωθυπουργός της Ελλάδος η επιβολή του προστίμου έχει στόχο το να ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ πολίτες να εμβολιαστούν, ενώ γνωρίζει, ή απολύτως υπαίτια αγνοεί, ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα λόγω του εμβολιασμού, ο εμβολιασθείς να χάσει την ζωή του ή να υποστεί βλάβη της υγείας του και της σωματικής του ακεραιτότητας. Κατά συνέπειαν, με την επιβολή του εν λόγω προστίμου διαπράττεται ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ το ποινικό αδίκημα της παράνομης βίας, αλλά επίσης, κατά περίπτωση, και αυτό της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της ανθρωποκτονίας, της σωματικής βλάβης κλπ με πλήρη, ή έστω με ενδεχόμενο δόλο. Κατά συνέπειαν, η επιβολή του εν λόγω προστίμου συνιστά παράνομη πράξη.
Για όλους αυτούς τους λόγους
Και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου
ΖΗΤΩ
Να ακυρωθεί και να εξαφανιστεί η 2η καθ’ ης η παρούσα μου.
Ο ενιστάμενος/Η ενισταμένη,

 

πηγή: www.triklopodia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου