Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

Στόματα που μένουν σιωπηλά και η πίστη «των ανέσεων»….

Πόσα στόματα μένουν σιωπηλά, ὅταν εἶναι ἀνάγκη νά ὐπερασπισθοῦν τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί τῶν Ἁγίων Του...
Πόσοι Xριστιανοί λένε ότι πιστεύουν στον Θεό χωρίς πραγματικά να πιστεύουν!
Πόσα στόματα μένουν σιωπηλά, όταν είναι ανάγκη να υπερασπισθούν την δόξα του Θεού και των Αγίων Του ενώπιον ''τῶν υἱῶν τοῦ αἰῶνος τούτου'' που την βλασφημούν!
Πολλοί λένε ότι πιστεύουν στον Θεό, αλλά όταν έρχεται ο πειρασμός, η πίστη τους εξανεμίζεται! Η πίστη αυτή λοιπόν ήταν μόνο λόγια. Η ώρα του πειρασμού είναι ακριβώς η ώρα να δείξει κανείς την υπακοή του στις βουλές του Κυρίου και να του πει "Γεννηθήτω τό Θέλημά Σου". Ή να αναφωνήσει : ''εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τούς αἰῶνας'' (Ιώβ α' 21).
Εάν δεν γίνεται έτσι τότε πρόκειται για πίστη που ανθεί στον καιρό των ανέσεων, αλλά απαρνείται τον Κύριο στον καιρό της δοκιμασίας.


Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης, "Η εν Χριστώ ζωή μου".


 οἱ Ἅγιοι πέρασαν τὴ ζωὴ τους μέσα στὸν πόνο καὶ τὴ θλίψη, στὴ στέρηση καὶ τὴν ἀσθένεια, στοὺς διωγμοὺς καὶ τὰ βάσανα. Καὶ ἐσὺ θέλεις, νὰ ζήσεις χωρὶς αὐτὰ τὰ ψυχοσωτήρια δῶρα; Θέλεις λοιπὸν νὰ ἀποκοπεῖς ἀπὸ τὸν χορὸτῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Θεοῦ;... Μὴ γένοιτο! Παρηγορήσου ὅμως μὲ τὴ σκέψη, ὅτι ὁ Κύριος δὲν θὰ παραχωρήσει ποτέ, νὰσὲ βρεῖ πειρασμός, πού νὰ ξεπερνᾶ τὴν πνευματικὴ σου ἤ σωματικὴ ἀντοχή.

Ἅγιος Δημήτριος τοῦ Ροστὼφ

IC XC + NI KA
><(( ΙΧΘΥΣ ((•>


1 σχόλιο: