Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Ἐθνομηδενισμοῦ ἀλεξητήριον

 

https://youtu.be/7De9Iz1fXnY?t=28

Ὁ Πατὴρ Ἰωάννης Δρογγίτης, ἀναλύει τὴν ἔννοια τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ ὡς κινδύνου γιὰ τὸ γένος καὶ παρουσιάζει τὴν ἀναγκαιότητα τῶν κατάλληλων φαρμάκων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση του, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποία εἶναι καὶ ὁ Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ, τὸν ὁποῖο ἀπαγγέλλουν στὴ συνέχεια παιδιὰ καὶ ἔφηβοι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου