Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

π. Συμεών Κραγιοπούλου (†) Πνευματικὰ Μηνύματα 2021


 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ

Ἁγίου Ἀρέθα τοῦ Μεγαλομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτ

Ἁγίας Σεβαστιανῆς τῆς Μάρτυρος

Ἁγίας Γυναικὸς καὶ τοῦ Ἁγίου Βρέφους της

Ἁγίου Σενὼχ τῆς Τουρώνης τοῦ Ἰαματικοῦ

Συνάξεως πάντων τῶν Ἁγίων Κρητῶν Πατέρων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων


Ὁ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος ὅσο πιὸ πολὺ εἶναι κυριευμένος ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ αἰχμάλωτος στὰ πάθη, ὅσο πιὸ πολὺ εἶναι ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τὴ δαιμονική, τόσο δὲν θέλει νὰ πάει στὸν Χριστὸ νὰ τὸν θεραπεύσει. Ἔχει κανεὶς μέσα του τὴν ὅποια ἁμαρτωλὴ κατάσταση καί, ἀντὶ νὰ τρέξει στὸν Χριστὸ μὲ ἐλπίδα, μὲ πίστη καὶ νὰ ζητήσει τὴ λύτρωση, νὰ προσευχηθεῖ, νὰ παρακαλέσει, αὐτὸς κρύβεται. Προσπαθεῖ νὰ κρυφτεῖ ὅσο μπορεῖ. Νὰ κρυφτεῖ ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, ἀπὸ τοὺς ἄλλους, καὶ ἁπλῶς ζεῖ τὸ δράμα του καὶ τὸ βάσανό του.

Τί πρέπει νὰ κάνεις; Ἄκουσες γιὰ τὸν Χριστό, συναντήθηκες μὲ τὸν Χριστό; Κράξε, φώναξε μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς σου. Μὴν ἀφήνεις τὰ πάθη, τὶς ἁμαρτίες καὶ τὶς ὅποιες ἀδυναμίες, ἀκόμη καὶ τὶς δαιμονικὲς ἐπιδράσεις, νὰ φωλιάζουν μέσα σου καὶ μὲ τὸν ἕνα ἤ τὸν ἄλλο τρόπο προσπαθεῖς νὰ τὰ κρύψεις. Φανέρωσέ τα στὸν Χριστό.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου