Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021

Πνευματικὰ μηνύματα (π. Συμεών Κραγιοπούλου)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ

Μεταστάσεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ Εὐαγγελιστοῦ

Ἁγίου Νείλου τοῦ νεοτέρου ἀπὸ τὴν Καλαβρία

Δικαίου Γεδεὼν

Ἀνακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέα

Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σπηλαιώτου


Ἑορτάζουμε σήμερα τὴν μετάσταση τοῦ εὐαγγελιστοῦ καὶ ἠγαπημένου μαθητοῦ τοῦ Χριστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Στὴν πρώτη ἐπιστολή του διαβάζουμε: «Ἄν ἡ καρδιά μας δὲν μᾶς κατηγορεῖ γιὰ κάτι, ἀποκτοῦμε θάρρος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ».

Αὐτὸ δὲν γίνεται θεωρητικά, ἁπλῶς ἐπειδὴ ἄκουσες κάτι. Νὰ στρωθεῖς κάτω καὶ νὰ δεῖς τὴν καρδιά σου. Γιὰ νὰ τὸ λέει αὐτὸ ὁ ἀπόστολος, σημαίνει ὅτι μπορεῖ νὰ γίνει. Μὴν πεῖς: «Καλὰ τὸ λέει, ἀλλὰ νά, ἐγὼ δὲν μπορῶ». Ὄχι. Δὲν ἔχει «δὲν μπορῶ». Αὐτὸ τὸ λέει ὅποιος δὲν θέλει νὰ μετανοήσει, δὲν θέλει νὰ ἀγαπᾶ τὸν Χριστό, νά κάνει ὅ,τι λέει ὁ Χριστὸς καὶ νὰ τὸν ἀκολουθεῖ. Αὐτὸς νιώθει ἔτσι. Καὶ σὰν νὰ λέει: «Ἄ! Δὲν μπορῶ ἐγὼ νὰ ζῶ καὶ νὰ ἐνεργῶ ἔτσι ποὺ νὰ μὲ κατηγορεῖ ἡ καρδιά». Ἐὰν ἐσύ, ὅσο πιὸ πολὺ νιώθεις τὴν ἁμαρτία σου, τόσο πιὸ πολὺ τρέχεις στὸν Χριστό, ταπεινώνεσαι, μετανοεῖς, τότε νιώθεις ὅτι σὲ συμπαθεῖ, σὲ ἀγαπᾶ ὁ Θεός!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου