Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕΡΙ ΚΑΙΝΩΝ… ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

 


Στη προσπάθειά μου να γνωρίσω τι ισχύει και τι όχι σχετικά με την επερχόμενη έκδοση των νέων ταυτοτήτων, πρώτα για δικό μου λογαριασμό και κατά δεύτερο, μια και τυγχάνω και λογιστής (και ως γνωστόν ο γιατρός, ο δικηγόρος και ο λογιστής σ’ αυτή τη χώρα πρέπει να γνωρίζουν τα πάντα ) για τους πελάτες μου, τους συνανθρώπους μου και αδελφούς οι οποίοι με ρωτούν συχνά τι «δέον πράξαι», αναγκάστηκα να κάνω μια έρευνα στο τι ισχύει νομικά, τουλάχιστον, αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι κάθε πολίτης οφείλει να γνωρίζει το νόμο εκ του οποίου απορρέουν οι υποχρεώσεις του αλλά και τα δικαιώματά του. Και επειδή δεν βρήκα κάποια μεστή και σαφή ανάλυση για τα νομικά ισχύοντα περί των νέων ταυτοτήτων, πέρα από κάποιες αποσπασματικές αναφορές, από κάποιον πιο ειδικό αναγκάζομαι να το κάνω ο ίδιος.

Τα νομοθετήματα, λοιπόν, που αφορούν τις νέες ταυτότητες, μέχρι τώρα τουλάχιστον, είναι τρία. Δεν θα τα αναλύσω λεπτομερώς αλλά θα σταθώ στα σημαντικότερα σημεία και αν κάποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει στους επισυναπτόμενους συνδέσμους:

1. Κ.Υ.Α. 8200/0-297647, ΦΕΚ Β’ 1476/27-4-18) με τίτλο «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών».

(https://www.e-nomothesia.gr/kat-deltia-tautotetos/koine-upourgike-apophase-82000-297647-2018.html)

Ουσιαστικά πρόκειται για το πρώτο «νομοθέτημα» [και το θέτω σε εισαγωγικά γιατί δεν πρόκειται για τυπικό νόμο αλλά για μια Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.)] το οποίο μας εισαγάγει στον «κόσμο των ψηφιακών ταυτοτήτων». Ας δούμε περιληπτικά τα άρθρα:

Το «άρθρο 1» και το «άρθρο 2» δεν μας ενδιαφέρουν (αναφέρουν ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές έκδοσης, εκτύπωσης και ταυτοποίησης, δηλαδή, η Ελληνική Αστυνομία)

Το «άρθρο 3» μας ενδιαφέρει! Εδώ μαθαίνουμε τα εξής:

  Άρθρο 3 Τύπος Δελτίου Ταυτότητας

 1. Το δελτίο ταυτότητας είναι μορφότυπου ID-1, διαστάσεων 85.6 x 54 mm ± 0.75mm, πάχους μέχρι 1 mm, σύμφωνα με τις συστάσεις του ICAO DOC9303 έκδοση 7η και περιλαμβάνει:

  • τη Ζώνη Οπτικής Εξέτασης (Visual Inspection Zone – VIZ),

  • τη Μηχανικώς Αναγνώσιμη Ζώνη (Machine Readable Zone – MRZ) και
  • το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης μη επαφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έγγραφο 9303 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization – ICAO) για τα μηχανικώς αναγνώσιμα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Επειδή για πολλούς είναι λίγο πολύ ακατανόητα τα ανωτέρω (όπως ήταν και για μένα) θα προσπαθήσω να τα εξηγήσω με το πιο απλό τρόπο όπως κι εγώ τα έμαθα με την τακτική «ρωτώντας πας στη πόλη» από ανθρώπους που ξέρουν από αυτά.

Η ζώνη Οπτικής εξέτασης (VIZ) είναι μια ζώνη (περιοχή) πάνω στην ταυτότητα που θα περιέχει δεδομένα όπως τη φωτογραφία, ονοματεπώνυμο, ημερ/νία γέννησης, ιθαγένεια, φύλο, την ημερομηνία λήξης κλπ. Στην ουσία η ζώνη οπτικής εξέτασης είναι αυτή που μπορεί ο καθένας μας να αναγνώσει με τα ίδια του τα μάτια.

Η Μηχανικώς Αναγνώσιμη Ζώνη (MRZ) είναι μια ζώνη που δεν θα είναι ορατή και δεν θα μπορεί να διαβάζεται από τον οποιοδήποτε παρά από ειδικά μηχανήματα (αναγνώστες, σαρωτές κλπ) που θα έχουν μόνον οι κυβερνητικές υπηρεσίες (π.χ η Αστυνομία, τελωνεία κλπ). Η ζώνη αυτή θα περιέχει ό,τι και η ζώνη οπτικής εξέτασης και επιπλέον κάποια βιομετρικά στοιχεία. Τα ελάχιστα βιομετρικά στοιχεία που θα περιέχονται σε αυτή τη ζώνη, σύμφωνα τουλάχιστον με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 2019/1157 (θα τον δούμε στη συνέχεια) είναι η φωτογραφία του προσώπου και δύο δακτυλικά αποτυπώματα σε ψηφιακό μορφότυπο. Δηλαδή σε ψηφιακή μορφή με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Μόνον αυτά; Θα το δούμε στη συνέχεια και αυτό.

Η τρίτη παράγραφος μας λέει ότι αυτά τα στοιχεία θα είναι αποθηκευμένα σε ενσωματωμένο μέσο αποθήκευσης (τσιπ) μη επαφής με συγκεκριμένες προδιαγραφές. [Μη επαφής σημαίνει ότι η ανάκτηση (ανάγνωση) των αποθηκευμένων δεδομένων της ταυτότητας μπορεί να γίνεται εξ αποστάσεως από έναν αναγνώστη(μηχάνημα ανάγνωσης δεδομένων) χωρίς να απαιτείται, δηλαδή, η φυσική επαφή της ταυτότητας με το μηχάνημα ανάγνωσης.]

Στη παράγραφο 4 του άρθρου που εξετάζουμε έχει ενδιαφέρον το τελευταίο εδάφιο αυτής της παραγράφου που αναφέρει ακριβώς τα εξής:

4. Στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης, αποθηκεύονται η φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή, τα στοιχεία της Μηχανικώς Αναγνώσιμης Ζώνης του δελτίου (MRZ), τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και επώνυμο πατέρα, επώνυμο μητέρας, ύψος του κατόχου (μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας), ο Δήμος εγγραφής και ο αριθμός δημοτολογίου και ο τόπος έκδοσης του δελτίου.

Θα δούμε στη συνέχεια πως τροποποιήθηκε η εν λόγω παράγραφος. Προς το παρόν ας συγκρατήσουμε αυτό.

Το επόμενο άρθρο «άρθρο 4» μας ενδιαφέρει γιατί αναφέρεται στη διάρκεια ισχύος των ταυτοτήτων. Θα πρέπει να μας γίνει σαφές ότι η εν λόγω Κ.Υ.Α. που εξετάζουμε αναφέρεται στις νέου τύπου ταυτότητες και όχι στις παλαιού τύπου.

Οι παλαιού τύπου (και παλαιού τύπου είναι όσες εκδίδοντα μέχρι και σήμερα) οι οποίες ως γνωστόν δεν φέρουν μεν ημερομηνία λήξης αλλά σύμφωνα με το Ν.Δ. 127/1969 ΦΕΚ Α-29(12-2-69) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 3585/2007 ΦΕΚ-Α148 (5-7-2007) έχουν ισχύ 15 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Οι νέου τύπου όμως ταυτότητες θα έχουν διάρκεια ισχύος που θα αναγράφεται επ’ αυτών. Αλλά ας δούμε τι αναγράφει το άρθρο 4.

Άρθρο 4

Διάρκεια ισχύος δελτίων ταυτότητας

1. Η διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτότητας, από την ημερομηνία έκδοσής τους, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη, για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο (12) έτος της ηλικίας τους.

2. Ο κάτοχος δελτίου ταυτότητας υποχρεούται να ζητήσει την αντικατάστασή του, από την αρμόδια αρχή έκδοσης, εντός εξαμήνου πριν την παρέλευση της αναγραφόμενης στο δελτίο ημερομηνίας λήξης αυτού.

3. Δελτίο ταυτότητας, η διάρκεια ισχύος του οποίου έχει παρέλθει, καθίσταται αυτοδικαίως άκυρο.

Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με μεταγενέστερη Κ.Υ.Α. όπως θα δούμε και η διάρκεια ισχύος έγινε 10ετής.

Τα άρθρα 5,6,7 και 8 δεν έχουν ενδιαφέρον για τη συζήτησή μας. Αναφέρονται στο κόστος παραβόλου έκδοσης της νέας ταυτότητας, στα απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ.

Ας δούμε όμως λίγο για ιστορικούς λόγους το άρθρο 9 γιατί καταργήθηκε μετά την δημοσίευση Κανονισμού της Ε.Ε. 2019/1157.

Άρθρο 9

Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας παλαιού τύπου

1. Δελτία ταυτότητας παλαιού τύπου, τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 127/1969, αντικαθίστανται υποχρεωτικά, εντός διαστήματος πέντε (5) ετών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13, ως εξής :

α. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Α έως και Ε, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13.

β. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Ζ έως και Κ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης περίπτωσης.

γ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Λ έως και Ο, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (β).=

δ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Π έως και Σ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (γ).

ε. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Τ έως και Ω, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (δ).

2. Μέχρι την αντικατάστασή τους, τα ως άνω δελτία θεωρούνται ισχυρά. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς τους παύει μετά το πέρας διαστήματος πέντε (5) ετών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13.

Εδώ, λοιπόν, γίνεται μέριμνα ώστε σε μια 5ετία το μέγιστο ο κάθε πολίτης να μπορεί να αντικαθιστά το παλαιού τύπου Δελτίο Ταυτότητας του ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου του. Φαίνεται όμως ότι κάτι άλλαξε το 2019 και η … ατζέντα έπρεπε να επιταχυνθεί!

Έτσι λοιπόν η ΕΕ έρχεται με τον Κανονισμό 2019/1157, στα μέσα περίπου Ιουλίου του 2019 (12-7-2019) να επισπεύσει τα γεγονότα.

Δεν θα αναπτύξουμε όλο τον Κανονισμό αλλά θα σταθούμε στα σημεία ενδιαφέροντος.

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1157

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1157&from=EN)

Στο άρθρο 3 διαβάζουμε ότι οι νέες ταυτότητες θα πρέπει να έχουν μηχαναγνώσιμη ζώνη (MRZ) όπως εξετάσαμε παραπάνω, ότι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα, τον τίτλο που θα φέρουν κλπ. και επίσης την αναγραφή προαιρετικά του φύλου του κατόχου στην ζώνη οπτικής εξέτασης όπως αναφέραμε παραπάνω.

Στο ίδιο άρθρο και συγκεκριμένα στη παράγραφο 5 αναφέρει:

5. Τα δελτία ταυτότητας περιλαμβάνουν μέσο αποθήκευσης υψηλής ασφάλειας το οποίο περιέχει βιομετρικά δεδομένα που συνίστανται σε εικόνα του προσώπου του κατόχου του δελτίου και δύο δακτυλικά αποτυπώματα σε ψηφιακούς μορφοτύπους. Για τη λήψη των βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις τεχνικές προδιαγραφές που θεσπίζονται με την εκτελεστική απόφαση C(2018)7767 της Επιτροπής.

Άρα η Ε.Ε. απαιτεί υποχρεωτικά οι νέες ταυτότητες από βιομετρικά δεδομένα να περιέχουν μόνον την εικόνα του προσώπου και δύο δακτυλικά αποτυπώματα. Ό,τι, δηλαδή, περιέχουν και τα διαβατήρια. Κλείνοντας όμως πονηρά το μάτι στη παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου ανοίγει το «κουτί της Πανδώρας»:

10. Αν τα κράτη μέλη αποθηκεύουν στα δελτία ταυτότητας δεδομένα για ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι ηλεκτρονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, τα εν λόγω εθνικά δεδομένα πρέπει να είναι φυσικά ή λογικά διαχωρισμένα από τα βιομετρικά δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Τι μας λέει εδώ ο «ποιητής»; Ότι εγώ σαν ΕΕ θέλω δύο βιομετρικά δεδομένα ως υποχρεωτικά στις νέες ταυτότητες: την εικόνα του προσώπου και δύο δακτυλικά αποτυπώματα. Όμως εάν εσείς θέλετε να αποθηκεύσετε τα «άπαντα» κάντε το, δεν σας το απαγορεύω, αλλά θέλω να το κάνετε προσεχτικά ώστε να είναι διαχωρισμένα από τα υποχρεωτικά βιομετρικά δεδομένα.

Στο επόμενο άρθρο, στο άρθρο 4 μας λέει ότι:

Άρθρο 4

Διάρκεια ισχύος

1. Τα δελτία ταυτότητας έχουν ελάχιστη διάρκεια ισχύος πέντε ετών και μέγιστη διάρκεια ισχύος δέκα ετών.

Και όχι 15 που είχε νομοθετήσει δια της ΚΥΑ που εξετάσαμε παραπάνω η Ελληνική κυβέρνηση.

Ερχόμαστε τώρα στο άρθρο 5 το οποίο μας πληροφορεί για τη σταδιακή κατάργηση των ταυτοτήτων παλαιού τύπου οι οποίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές των νέων. Δηλαδή όσων δεν περιέχουν τσιπ.:

Άρθρο 5

Σταδιακή κατάργηση

1. Δελτία ταυτότητας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παύουν να ισχύουν κατά τη λήξη τους ή το αργότερο στις 3 Αυγούστου 2031, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

[Μη χαίρεστε διαβάστε και το επόμενο…]

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1: α) τα δελτία ταυτότητας που δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας που ορίζονται στο μέρος 2 του εγγράφου ICAO 9303 ή που δεν περιλαμβάνουν λειτουργική MRZ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3, παύουν να ισχύουν κατά τη λήξη τους ή το αργότερο στις 3 Αυγούστου 2026, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Άρα όλα τα δελτία ταυτότητας παλαιού τύπου (ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσής τουςπαύουν να ισχύουν μετά τις 3 Αυγούστου 2026.

Τέλος θα δούμε και το άρθρο 10 που, όπως μαθαίνω έχει τόσο ενοχλήσει τους αστυνομικούς υπαλλήλους οι οποίοι παραπονιούνται ότι «θα τους κάνουν φωτογράφους», αλλά και τους φωτογράφους:

Άρθρο 10

Συλλογή βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων

1. Η συλλογή βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων διενεργείται μόνον από ειδικευμένο και δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το οποίο ορίζεται από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση δελτίων ταυτότητας ή δελτίων διαμονής, και με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στο υψηλής ασφάλειας μέσο αποθήκευσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 για τα δελτία ταυτότητας…κ.λπ

Δηλαδή οι αστυνομικοί υπάλληλοι αρμόδιοι για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων θα είναι υπεύθυνοι εκτός από τα δακτυλικά αποτυπώματα και για την έκδοση και ενσωμάτωση της ψηφιακής φωτογραφίας προσώπου εντός των αστυνομικών τμημάτων. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει ο Κανονισμός της Ε.Ε..

Αυτά αναφέρει ο ευρωπαϊκός, λοιπόν, κανονισμός για τις νέου τύπου ταυτότητες και έχει εφαρμογή από 2 Αυγούστου 2021.

Γίνεται κατανοητό ότι ο ανωτέρω κανονισμός έφερε αλλαγές οι οποίες θα έπρεπε να ενσωματωθούν στην ελληνική νομοθεσία. Πράγματι αυτό έγινε με την δημοσιευθείσα

3. Κ.Υ.Α. 8200/0-109568/16-2-2023 (ΦΕΚ Β’ 824/17-2-2023)
την οποία θα εξετάσουμε στη συνέχεια.

Θα μείνουμε στις σημαντικότερες αλλαγές

Διάρκεια ταυτότητας: Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 4 της προηγούμενης Κ.Υ.Α. που εξετάσαμε και η διάρκεια ορίζεται πλέον σε 10 έτη από την έκδοση της.

Αντικατάσταση δελτίων ταυτότητας παλαιού τύπου: Αντικαθίσταται όλο το άρθρο 9 της προηγούμενης Κ.Υ.Α. που εξετάσαμε προηγούμενα και η οποία προέβλεπε 5ετή διάρκεια αντικατάστασης των παλαιών ταυτοτήτων ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου ως εξής:

«Άρθρο 9

Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας Παλαιού τύπου
Μέχρι την αντικατάστασή τους, τα δελτία ταυτότητας παλαιού τύπου θεωρούνται ισχυρά
».

Τόσο απλά. Δεν γνωρίζουμε, δηλαδή, μέχρι πότε θα είναι «ισχυρά» τα δελτία παλαιού τύπου μια και μετά την διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 13 της ίδιας Κ.Υ.Α. που εξετάζουμε) με την οποία και θα ορίζεται ο χρόνος έκδοσης των νέων ταυτοτήτων θα ορίζεται τότε και ο χρόνος αντικατάστασής όλων των ταυτοτήτων παλαιού τύπου. Κατ’ επιταγή της Ε.Ε. πάντως δεν μπορεί να είναι πέραν της 3ης Αυγούστου 2026 χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί στη διαπιστωτική πράξη να ορίζεται συντομότερος χρόνος.

Ας δούμε τώρα και τη σημαντικότερη, κατά τη γνώμη μου, τροποποίηση που επήλθε με την εν λόγω Κ.Υ.Α.

Προσθήκη στοιχείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Αναφέραμε προηγουμένως ότι Κανονισμός 1157 της Ε.Ε. ΔΕΝ απαγορεύει στο ίδιο αποθηκευτικό μέσο (τσίπ) (ή σε διαφορετικό) της ταυτότητας νέου τύπου να αποθηκεύονται δεδομένα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (άρθρο 3, παρ. 10). Ούτε καν οριοθετεί το είδος αυτών των στοιχείων. Κάθε κράτος μέλος μπορεί κατά το δοκούν να αποθηκεύει ό,τι στοιχεία κρίνει το ίδιο αρκεί να είναι σαφώς διακριτά από τα υποχρεωτικά ζητούμενα της Ε.Ε. για το λόγο αυτό τα χαρακτήρισα προηγούμενα και ως «τα άπαντα».

Πράγματι η νέα Κ.Υ.Α. τροποποιεί την αρχική που εξετάσαμε προσθέτοντας στη παρ. 4 του άρθρου 3 ένα νέο εδάφιο ως εξής:

«Επιπλέον, στο ως άνω ηλεκτρονικό μέσο αποθηκεύονται το επώνυμο πατέρα, επώνυμο μητέρας, ο Δήμος εγγραφής, ο αριθμός δημοτολογίου και ο τόπος έκδοσης του δελτίου, ενώ θα δύναται να αποθηκευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εάν αποφασισθεί να συμπεριληφθούν στο εν λόγω μέσο».

Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε κάτι. Με την έκδοση της Κ.Υ.Α. 8200/0-297647, ΦΕΚ Β’ 1476/27-4-18 έγινε προσφυγή από πολλούς στο ΣΤΕ για τις νέες ταυτότητες. Το ΣΤΕ με μια σειρά αποφάσεων του Δ τμήματος και με διευρυμένη, μάλιστα, σύνθεση (7 μέλη) αποφάνθηκε ότι ναι μεν είναι νόμιμος ο νέος τύπος ταυτότητας πλην όμως έκρινε ότι ΔΕΝ μπορεί στις νέες αυτές ταυτότητες να αναγράφονται στοιχεία που απαιτούνται για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διότι απλά αυτά τα στοιχεία δε έχουν να κάνουν με τη ταυτότητα που λειτουργεί ως ταυτοποιητικό μέσο.

(https://www.dikastiko.gr/second-lead/to-skeptiko-tis-apofasis-toy-ste-gia-tis-nees-taytotites/)

Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η τροποποιητική Κ.Υ.Α. 8200/0-109568/16-2-2023 (ΦΕΚ Β’ 824/17-2-2023) προσπαθεί να θέσει πολύ προσεχτικά το ζήτημα αυτό «δύναται να..» και «εάν αποφασιστεί…». Τώρα πώς «δύναται» όταν το ΣΤΕ κρίνει ότι δεν δύναται είναι ίσως μια λεπτομέρεια για τους κυβερνώντες αυτού του τόπου.

Λίγες σκέψεις…

-Είναι ευνόητο ότι τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά και εύλογα:

-Ποια θα είναι αυτά τα στοιχεία;

-Θα είναι γνωστά εκ των προτέρων στον πολίτη;

-Θα ζητηθεί η συγκατάθεση του πολίτη;

-Θα αποθηκεύονται «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»;

-Ποιος θα διαχειρίζεται όλα αυτά τα δεδομένα;

-Πόσο ασφαλή θα είναι όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία θα αποθηκεύονται σε ένα ευτελές RFID τσιπ;

-Πως ο πολίτης θα μπορεί να επιβεβαιώσει τα δεδομένα του αφού δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά;

-Γιατί, τελικά, γίνονται όλα αυτά και που αποσκοπούν; Ποια ανάγκη εξυπηρετεί όλη αυτή η επιχείρηση αλλαγής ταυτοτήτων πανευρωπαϊκά;

-Αν ήταν «για το καλό μας» γιατί δεν επιλέγεται ένας άλλος τρόπος ταυτοποίησης πιο ασφαλής ή γιατί δεν περιορίζεται η νέα ταυτότητα στα βιομετρικά δεδομένα του διαβατηρίου όπως ισχύει ήδη και τίθεται επιμόνως ζήτημα διασύνδεσής της με στοιχεία «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»;

Είναι η «νέα ταυτότητα» τελικά ένα απλό έγγραφο ταυτοποίησης ή ένα «πολυεργαλείο» διαχείρισης και ελέγχου των πολιτών;

Οι «παροικούντες την Ιερουσαλήμ» γνωρίζουμε πολύ καλά που επιχειρείται να οδηγηθεί η κατάσταση. Έχουμε προειδοποιηθεί για τα τεκταινόμενα ποικιλοτρόπως. Δεν θα μιλήσουμε για το «666» που μπορεί όντως να υφίσταται καθόσον ουδεμία πρόσβαση θα έχουμε στα αποθηκευμένα δεδομένα της κάρτας. Το «666» και το σατανικότερο όλων, όμως, είναι η προσπάθεια του Αντίδικου να ευτελίσει την «υπέρ της των πάντων ενώσεως» ευχή της Εκκλησίας «τσιπάροντας» το ανθρώπινο αυτεξούσιο και την ελεύθερη βούληση, ώστε ο κόσμος να γίνει Ένας από «περάτων έως περάτων της γης» υπό την εξουσία του.

Είμαστε σίγουροι ότι ο πόλεμος είναι πρωτίστως πνευματικός. Είμαστε, επίσης, σίγουροι ότι η σωστή αντιμετώπιση ενός μείζονος κοινωνικού προβλήματος απαιτεί μια ορθή θεολογικά στάση. Αυτό το γνωρίζουμε, ήδη, από τον Πλάτωνα.

Ο Αγώνας θα είναι, λοιπόν, τόσο πνευματικός όσο και υλικός. Η Εκκλησία του Χριστού (έστω και ως λεῖμμα ) όμως θα επιβιώσει, όπως το έχει κάνει αιώνες τώρα, είτε στον Κόσμο είτε μακριά από τον Κόσμο στην Έρημο.

Στώμεν καλώς και εν εγρηγόρσει!

πηγή: ethnegersis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου